Crystal Structure of Iron hexafluoroniobate(IV)

Id1000245
Chemical nameIron hexafluoroniobate(IV)
a (Å)7.793(1)
b (Å)7.7398(12)
c (Å)7.7435(12)
α (°)86.585(12)
β (°)87.046(8)
γ (°)86.138(9)
V (Å3)464.6
Space groupP -1
Publication: Journal of Magnetism and Magnetic Materials (1988) 74, 165-176