Crystal Structure of Dirubidium sodium hexaaluminium fluoride

Id1000082
Chemical nameDirubidium sodium hexaaluminium fluoride
a (Å)12.075(6)
b (Å)6.972(3)
c (Å)10.214(5)
α (°)90
β (°)113.20(2)
γ (°)90
V (Å3)790.4
Space groupC 1 2 1
Publication: European Journal of Solid State Inorganic Chemistry (1989) 26, 281-288