Crystal Structure of Potassium chloride

Id1000050
Chemical namePotassium chloride
a (Å)3.634(4)
b (Å)3.634(4)
c (Å)3.634(4)
α (°)90
β (°)90
γ (°)90
V (Å3)48.0
Space groupP m -3 m
Authors: Will, G
Publication: Fortschritte der Mineralogie (1981) 59, 31-94