Crystal Structure of Calcium hydroxide

Id1000045
Chemical nameCalcium hydroxide
a (Å)3.5862(6)
b (Å)3.5862(6)
c (Å)4.8801(17)
α (°)90
β (°)90
γ (°)120
V (Å3)54.4
Space groupP -3 m 1
Publication: Journal of Chemical Physics (1957) 26, 563-568