Crystal Structure of Calcium tecto-dialumodisilicate

Id1000034
Chemical nameCalcium tecto-dialumodisilicate
Mineral nameAnorthite
a (Å)8.173(1)
b (Å)12.869(1)
c (Å)14.165(1)
α (°)93.113(6)
β (°)115.913(6)
γ (°)91.261(6)
V (Å3)1336.3
Space groupP -1
Publication: Zeitschrift fuer Kristallographie, Kristallgeometrie, Kristallphysik, Kristallchemie (-144,1977) (1971) 133, 75-84