Structures by: Zhu X.

Total: 637

C27H22N2

C27H22N2

Zhu, XuWang, Yi-FengRen, WeiZhang, Feng-LianChiba, Shunsuke

Organic letters (2013) 15, 13 3214-3217

a=35.073(4)Å   b=8.2110(9)Å   c=14.1590(14)Å

α=90.00°   β=106.809(3)°   γ=90.00°

C28H22N2O

C28H22N2O

Zhu, XuWang, Yi-FengRen, WeiZhang, Feng-LianChiba, Shunsuke

Organic letters (2013) 15, 13 3214-3217

a=10.7757(6)Å   b=11.1883(7)Å   c=19.7287(12)Å

α=80.672(3)°   β=74.688(3)°   γ=68.604(2)°

C54H75N9O13

C54H75N9O13

Sun, ChangliLiu, ZhiyongZhu, XiangchengFan, ZhiyingHuang, XuanmeiWu, QiaolingZheng, XiaohongQin, XiangjingZhang, TianyuZhang, HuaJu, JianhuaMa, Junying

Journal of Natural Products (2020)

a=31.3214(9)Å   b=17.9026(7)Å   c=12.6750(6)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C54H75N9O13

C54H75N9O13

Sun, ChangliLiu, ZhiyongZhu, XiangchengFan, ZhiyingHuang, XuanmeiWu, QiaolingZheng, XiaohongQin, XiangjingZhang, TianyuZhang, HuaJu, JianhuaMa, Junying

Journal of Natural Products (2020)

a=26.0693(2)Å   b=25.2634(2)Å   c=19.77155(18)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C16H17N3O3

C16H17N3O3

Zhang, Lin-BaoZhang, Shou-KunWei, DonghuiZhu, XinjuHao, Xin-QiSu, Jian-HangNiu, Jun-LongSong, Mao-Ping

Organic letters (2016) 18, 6 1318-1321

a=8.6512(6)Å   b=13.1178(7)Å   c=13.2085(9)Å

α=94.755(5)°   β=97.921(6)°   γ=102.375(5)°

C20H13F7N2O

C20H13F7N2O

Xu, JunQiao, LiYing, BeibeiZhu, XiaoleiShen, ChaoZhang, Pengfei

Organic Chemistry Frontiers (2017) 4, 6 1116

a=7.858(3)Å   b=26.656(8)Å   c=8.984(3)Å

α=90°   β=90.0010(10)°   γ=90°

C44H46O4

C44H46O4

Ye, ChangqingLi, YajunZhu, XiaotaoHu, ShengminYuan, DaqiangBao, Hongli

Chemical Science (2019)

a=10.8484(4)Å   b=11.0591(5)Å   c=15.2489(6)Å

α=76.980(4)°   β=84.293(3)°   γ=86.909(3)°

4-(8-(2-chlorophenyl)-6-isopropylthiazolo[5,4-b]thieno[3,2-e]pyridin-2-yl)phenol

C23H17ClN2OS2

Huang, MannaYu, RuinaXu, KeYe, ShuxianKuang, ShiZhu, XinhaiWan, Yiqian

Chem. Sci. (2016) 7, 7 4485

a=8.3113(5)Å   b=12.1970(6)Å   c=12.7574(7)Å

α=101.086(4)°   β=105.393(5)°   γ=93.456(5)°

DF1

C23H17ClN2OS2

Huang, MannaYu, RuinaXu, KeYe, ShuxianKuang, ShiZhu, XinhaiWan, Yiqian

Chem. Sci. (2016) 7, 7 4485

a=9.1702(4)Å   b=18.4101(9)Å   c=24.3386(11)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

4-(8-(2-chlorophenyl)-6-isopropylthiazolo[5,4-b]thieno[3,2-e]pyridin-2-yl)-3-hydroxybenzonitrile

C24H16ClN3OS2

Huang, MannaYu, RuinaXu, KeYe, ShuxianKuang, ShiZhu, XinhaiWan, Yiqian

Chem. Sci. (2016) 7, 7 4485

a=14.1636(4)Å   b=7.6109(2)Å   c=20.6614(5)Å

α=90°   β=103.485(3)°   γ=90°

N-(2-(8-(2-chlorophenyl)-6-isopropylthiazolo[5,4-b]thieno [3,2-e]pyridin-2-yl)phenyl)-4-methylbenzenesulfonamide

C30H24ClN3O2S3

Huang, MannaYu, RuinaXu, KeYe, ShuxianKuang, ShiZhu, XinhaiWan, Yiqian

Chem. Sci. (2016) 7, 7 4485

a=10.6742(5)Å   b=10.9730(6)Å   c=13.2942(7)Å

α=112.061(5)°   β=95.450(4)°   γ=93.025(4)°

N-(2-(8-(2-chlorophenyl)-6-isopropylthiazolo[5,4-b]thieno[3,2-e]pyridin-2-yl)phenyl)methanesulfonamide

C24H20ClN3O2S3

Huang, MannaYu, RuinaXu, KeYe, ShuxianKuang, ShiZhu, XinhaiWan, Yiqian

Chem. Sci. (2016) 7, 7 4485

a=9.5948(6)Å   b=10.3128(7)Å   c=12.0188(8)Å

α=87.285(5)°   β=86.081(5)°   γ=83.966(5)°

C20H14N2O2

C20H14N2O2

Hao, Xin-QiDu, CongZhu, XinjuLi, Peng-XiangZhang, Jia-HengNiu, Jun-LongSong, Mao-Ping

Organic letters (2016) 18, 15 3610-3613

a=14.1952(6)Å   b=10.5165(4)Å   c=22.0684(9)Å

α=90°   β=108.5290(10)°   γ=90°

(Bi.8 Pb.2)2 Sr2 Ca2 Cu3 O10

Bi1.6Ca2Cu3O10Pb0.4Sr2

Zhu, X.Feng, S.Zhang, J.Lu, G.Gan, Z.Wu, K.Chen, K.

Modern Physics Letters B (1989) 3, 707-717

a=3.823Å   b=3.823Å   c=37.074Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C30H22O2

C30H22O2

Wang, ShaoyinChai, ZhuoWei, YunZhu, XiancuiZhou, ShuangliuWang, Shaowu

Organic letters (2014) 16, 13 3592-3595

a=7.5251(5)Å   b=13.3225(9)Å   c=21.8161(15)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C30H21N

C30H21N

Wang, ShaoyinChai, ZhuoWei, YunZhu, XiancuiZhou, ShuangliuWang, Shaowu

Organic letters (2014) 16, 13 3592-3595

a=11.0471(14)Å   b=12.0602(15)Å   c=16.587(2)Å

α=79.775(2)°   β=77.726(2)°   γ=86.565(2)°

C31H23NO

C31H23NO

Wang, ShaoyinChai, ZhuoWei, YunZhu, XiancuiZhou, ShuangliuWang, Shaowu

Organic letters (2014) 16, 13 3592-3595

a=10.6667(17)Å   b=12.2374(19)Å   c=18.702(3)Å

α=73.907(2)°   β=82.088(2)°   γ=76.905(2)°

C15H10INO2

C15H10INO2

Huang, HaiZhu, XiaolinHe, GuangkeLiu, QiFan, JunzhenZhu, Hongjun

Organic letters (2015) 17, 10 2510-2513

a=24.877(10)Å   b=7.087(3)Å   c=7.920(3)Å

α=90.00°   β=90.593(6)°   γ=90.00°

C60H20O2

C60H20O2

Shen, JunjianYuan, DafeiQiao, YanShen, XingxingZhang, ZhongboZhong, YuwuYi, YuanpingZhu, Xiaozhang

Organic letters (2014) 16, 18 4924-4927

a=6.3965(13)Å   b=9.8109(15)Å   c=19.436(2)Å

α=75.475(14)°   β=80.285(16)°   γ=73.290(15)°

C28H34

C28H34

Shen, JunjianYuan, DafeiQiao, YanShen, XingxingZhang, ZhongboZhong, YuwuYi, YuanpingZhu, Xiaozhang

Organic letters (2014) 16, 18 4924-4927

a=8.1663(16)Å   b=18.219(4)Å   c=7.7277(15)Å

α=90.00°   β=112.71(3)°   γ=90.00°

C28H16F2

C28H16F2

Shen, JunjianYuan, DafeiQiao, YanShen, XingxingZhang, ZhongboZhong, YuwuYi, YuanpingZhu, Xiaozhang

Organic letters (2014) 16, 18 4924-4927

a=10.498(3)Å   b=7.559(4)Å   c=23.466(10)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C36H34

C36H34

Shen, JunjianYuan, DafeiQiao, YanShen, XingxingZhang, ZhongboZhong, YuwuYi, YuanpingZhu, Xiaozhang

Organic letters (2014) 16, 18 4924-4927

a=8.850(3)Å   b=17.876(6)Å   c=8.597(3)Å

α=90.00°   β=107.197(5)°   γ=90.00°

C25H24N2O2S

C25H24N2O2S

Wang, ShaoyinChai, ZhuoZhou, ShuangliuWang, ShaowuZhu, XiancuiWei, Yun

Organic letters (2013) 15, 11 2628-2631

a=6.1130(9)Å   b=23.108(3)Å   c=15.156(2)Å

α=90.00°   β=91.651(2)°   γ=90.00°

C25H23FN2O2S

C25H23FN2O2S

Wang, ShaoyinChai, ZhuoZhou, ShuangliuWang, ShaowuZhu, XiancuiWei, Yun

Organic letters (2013) 15, 11 2628-2631

a=6.096(3)Å   b=23.371(11)Å   c=15.284(7)Å

α=90.00°   β=92.241(6)°   γ=90.00°

C28H24ClNO2S

C28H24ClNO2S

Wang, ShaoyinChai, ZhuoZhou, ShuangliuWang, ShaowuZhu, XiancuiWei, Yun

Organic letters (2013) 15, 11 2628-2631

a=10.1751(9)Å   b=10.5681(9)Å   c=12.5199(11)Å

α=67.4930(10)°   β=75.2270(10)°   γ=75.3260(10)°

C24H27NO5S

C24H27NO5S

Wang, ShaoyinChai, ZhuoZhou, ShuangliuWang, ShaowuZhu, XiancuiWei, Yun

Organic letters (2013) 15, 11 2628-2631

a=20.4458(19)Å   b=8.6442(7)Å   c=27.520(2)Å

α=90.00°   β=110.550(2)°   γ=90.00°

C15H14O4

C15H14O4

Zhu, XiLin, AijunShi, YanGuo, JingyuZhu, ChengjianCheng, Yixiang

Organic letters (2011) 13, 16 4382-4385

a=7.1044(6)Å   b=9.9689(9)Å   c=17.0887(15)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C16H24O5

C16H24O5

Li, HanxiangHuang, HongboShao, ChanglunHuang, HuarongJiang, JieyiZhu, XunLiu, YayueLiu, LanLu, YongjunLi, MengfengLin, YongchengShe, Zhigang

Journal of natural products (2011) 74, 5 1230-1235

a=10.9434(2)Å   b=12.4201(2)Å   c=22.1019(4)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C16H24O5

C16H24O5

Li, HanxiangHuang, HongboShao, ChanglunHuang, HuarongJiang, JieyiZhu, XunLiu, YayueLiu, LanLu, YongjunLi, MengfengLin, YongchengShe, Zhigang

Journal of natural products (2011) 74, 5 1230-1235

a=8.73800(10)Å   b=12.27280(10)Å   c=14.31590(10)Å

α=90.00°   β=97.1630(10)°   γ=90.00°

C14H22O4

C14H22O4

Li, HanxiangHuang, HongboShao, ChanglunHuang, HuarongJiang, JieyiZhu, XunLiu, YayueLiu, LanLu, YongjunLi, MengfengLin, YongchengShe, Zhigang

Journal of natural products (2011) 74, 5 1230-1235

a=7.3125(2)Å   b=12.4303(5)Å   c=13.9596(7)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C26H22Br2N2,2(C3H7NO)

C26H22Br2N2,2(C3H7NO)

Zhu, XiaxiaDu, Haifeng

Organic letters (2015) 17, 12 3106-3109

a=10.037(2)Å   b=8.2451(18)Å   c=18.991(5)Å

α=90°   β=101.279(2)°   γ=90°

C43H41N3O4

C43H41N3O4

Zhang, Feng-LianZhu, XuChiba, Shunsuke

Organic Letters (2015) 17, 12 3138-3141

a=31.617(14)Å   b=15.428(7)Å   c=14.478(6)Å

α=90°   β=101.899(5)°   γ=90°

C60H36CdO8,C36H36N24O12

C60H36CdO8,C36H36N24O12

Liu, MeiShi, LuluFang, CaoZhu, XiaofeiLi, Hui

CrystEngComm (2020)

a=17.9377(11)Å   b=21.9449(14)Å   c=25.6202(16)Å

α=90°   β=106.696(2)°   γ=90°

C20H17N3O2S

C20H17N3O2S

Zhao, Xue-MeiHuang, En-LingZhu, Yu-ShenLi, JingSong, BingZhu, XinjuHao, Xin-Qi

Organic & biomolecular chemistry (2019) 17, 19 4869-4878

a=7.3160(2)Å   b=19.1755(5)Å   c=12.7269(5)Å

α=90°   β=103.311(4)°   γ=90°

C22H16N2

C22H16N2

Liu, CanZhu, XianjinHan, YongzhenYang, HaijunZhu, ChangjinFu, Hua

Organic & biomolecular chemistry (2019) 17, 20 4984-4989

a=4.84497(9)Å   b=20.0214(4)Å   c=15.7697(3)Å

α=90°   β=96.9103(18)°   γ=90°

C12H11N3OS

C12H11N3OS

Xie, ZengyangZhu, XiaojunGuan, YangfanZhu, DunruHu, HongwenLin, ChenPan, YiJiang, JuliWang, Leyong

Organic & biomolecular chemistry (2013) 11, 8 1390-1398

a=7.0809(7)Å   b=7.6178(8)Å   c=21.146(2)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C16H10BrCl0N3S

C16H10BrCl0N3S

Xie, ZengyangZhu, XiaojunGuan, YangfanZhu, DunruHu, HongwenLin, ChenPan, YiJiang, JuliWang, Leyong

Organic & biomolecular chemistry (2013) 11, 8 1390-1398

a=6.3583(10)Å   b=11.9472(18)Å   c=19.211(3)Å

α=90.00°   β=91.318(2)°   γ=90.00°

C39H38Cl2N3O6

C39H38Cl2N3O6

Tang, ZhongkaiShi, YanMao, HaibinZhu, XuebinLi, WeipengCheng, YixiangZheng, Wen-HuaZhu, Chengjian

Organic & biomolecular chemistry (2014) 12, 32 6085-6088

a=10.14509(12)Å   b=9.34727(9)Å   c=19.6126(3)Å

α=90.00°   β=101.1706(12)°   γ=90.00°

C16H10Br2N2O

C16H10Br2N2O

Xu, JunZhu, XiaoleiZhou, GuobinYing, BeibeiYe, PingpingSu, LingyingShen, ChaoZhang, Pengfei

Organic & biomolecular chemistry (2016) 14, 11 3016-3021

a=8.0468(7)Å   b=12.1197(10)Å   c=7.5388(7)Å

α=90.00°   β=91.03°   γ=90.00°

C17H17NO2

C17H17NO2

Zhu, XuChiba, Shunsuke

Organic & biomolecular chemistry (2014) 12, 26 4567-4570

a=8.6589(7)Å   b=10.1791(6)Å   c=15.9766(12)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C19H20N2

C19H20N2

Zhu, XuChiba, Shunsuke

Organic & biomolecular chemistry (2014) 12, 26 4567-4570

a=8.7331(6)Å   b=14.7237(11)Å   c=11.9048(9)Å

α=90°   β=92.545(3)°   γ=90°

C23H20N2

C23H20N2

Zhu, XuChiba, Shunsuke

Organic & biomolecular chemistry (2014) 12, 26 4567-4570

a=20.6660(16)Å   b=9.5448(6)Å   c=20.3329(18)Å

α=90°   β=117.451(5)°   γ=90°

C22H21AlN4

C22H21AlN4

Wei, YunSong, LuluJiang, LingHuang, ZemingWang, ShaowuYuan, QingbingMu, XiaolongZhu, XiancuiZhou, Shuangliu

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2019) 48, 40 15290-15299

a=8.2336(7)Å   b=10.6080(9)Å   c=21.7750(19)Å

α=90°   β=98.4050(10)°   γ=90°

C26H29AlN4O

C26H29AlN4O

Wei, YunSong, LuluJiang, LingHuang, ZemingWang, ShaowuYuan, QingbingMu, XiaolongZhu, XiancuiZhou, Shuangliu

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2019) 48, 40 15290-15299

a=12.669(3)Å   b=12.633(3)Å   c=15.592(4)Å

α=90°   β=105.711(3)°   γ=90°

C25H27AlN4

C25H27AlN4

Wei, YunSong, LuluJiang, LingHuang, ZemingWang, ShaowuYuan, QingbingMu, XiaolongZhu, XiancuiZhou, Shuangliu

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2019) 48, 40 15290-15299

a=19.113(5)Å   b=12.042(3)Å   c=19.188(5)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C23H23AlN4

C23H23AlN4

Wei, YunSong, LuluJiang, LingHuang, ZemingWang, ShaowuYuan, QingbingMu, XiaolongZhu, XiancuiZhou, Shuangliu

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2019) 48, 40 15290-15299

a=10.2661(8)Å   b=19.6527(15)Å   c=10.5001(8)Å

α=90°   β=107.0040(10)°   γ=90°

C26.5H28AlClN4

C26.5H28AlClN4

Wei, YunSong, LuluJiang, LingHuang, ZemingWang, ShaowuYuan, QingbingMu, XiaolongZhu, XiancuiZhou, Shuangliu

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2019) 48, 40 15290-15299

a=9.877(3)Å   b=19.118(6)Å   c=13.864(4)Å

α=90°   β=110.002(4)°   γ=90°

C32H37AlN4O5

C32H37AlN4O5

Wei, YunSong, LuluJiang, LingHuang, ZemingWang, ShaowuYuan, QingbingMu, XiaolongZhu, XiancuiZhou, Shuangliu

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2019) 48, 40 15290-15299

a=12.8797(12)Å   b=17.8443(17)Å   c=15.4734(15)Å

α=90°   β=104.716(3)°   γ=90°

C25H51ErN4Si4

C25H51ErN4Si4

Feng, ZhijunHuang, ZemingWang, ShaowuWei, YunZhou, ShuangliuZhu, Xiancui

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2019) 48, 29 11094-11102

a=18.1565(16)Å   b=11.6742(10)Å   c=17.3053(15)Å

α=90°   β=109.1190(10)°   γ=90°

C25H51N4Si4Y

C25H51N4Si4Y

Feng, ZhijunHuang, ZemingWang, ShaowuWei, YunZhou, ShuangliuZhu, Xiancui

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2019) 48, 29 11094-11102

a=18.1922(16)Å   b=11.6913(10)Å   c=17.2934(15)Å

α=90°   β=108.9890(10)°   γ=90°

C25H51DyN4Si4

C25H51DyN4Si4

Feng, ZhijunHuang, ZemingWang, ShaowuWei, YunZhou, ShuangliuZhu, Xiancui

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2019) 48, 29 11094-11102

a=18.233(3)Å   b=11.728(2)Å   c=17.281(3)Å

α=90°   β=108.947(2)°   γ=90°

C25H51N4NdSi4

C25H51N4NdSi4

Feng, ZhijunHuang, ZemingWang, ShaowuWei, YunZhou, ShuangliuZhu, Xiancui

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2019) 48, 29 11094-11102

a=18.3322(11)Å   b=11.7260(7)Å   c=17.2138(10)Å

α=90°   β=108.5360(10)°   γ=90°

C62H78N8Si2Yb2

C62H78N8Si2Yb2

Feng, ZhijunHuang, ZemingWang, ShaowuWei, YunZhou, ShuangliuZhu, Xiancui

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2019) 48, 29 11094-11102

a=12.6269(9)Å   b=12.9123(10)Å   c=22.4030(17)Å

α=77.3030(10)°   β=80.6500(10)°   γ=61.7530(10)°

C68H70N8Y2

C68H70N8Y2

Feng, ZhijunHuang, ZemingWang, ShaowuWei, YunZhou, ShuangliuZhu, Xiancui

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2019) 48, 29 11094-11102

a=12.995(3)Å   b=20.995(5)Å   c=23.338(6)Å

α=90°   β=106.16°   γ=90°

C25H51N4Si4Sm

C25H51N4Si4Sm

Feng, ZhijunHuang, ZemingWang, ShaowuWei, YunZhou, ShuangliuZhu, Xiancui

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2019) 48, 29 11094-11102

a=18.356(4)Å   b=11.757(3)Å   c=17.248(4)Å

α=90°   β=108.672(3)°   γ=90°

C25H51N4Si4Yb

C25H51N4Si4Yb

Feng, ZhijunHuang, ZemingWang, ShaowuWei, YunZhou, ShuangliuZhu, Xiancui

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2019) 48, 29 11094-11102

a=18.1425(13)Å   b=11.6936(8)Å   c=17.2342(12)Å

α=90°   β=109.0750(10)°   γ=90°

C84H60N6O24,0.27(C2H6OS),0.48(CH2Cl2)

C84H60N6O24,0.27(C2H6OS),0.48(CH2Cl2)

Wang, WeikunFinnegan, Tyler J.Lei, ZhiquanZhu, XingrongMoore, Curtis E.Shi, KejiaBadjić, Jovica D

Chemical communications (Cambridge, England) (2020) 56, 8 1271-1274

a=13.0085(6)Å   b=24.5621(10)Å   c=16.7777(7)Å

α=90°   β=92.839(2)°   γ=90°

C18H10F3NS

C18H10F3NS

Zhu, XiaomingYang, YuzhongXiao, GenhuaSong, JXLiang , YunDeng, Guobo

Chem. Commun. (2017)

a=5.9106(15)Å   b=15.410(4)Å   c=16.103(4)Å

α=93.706(3)°   β=90.347(3)°   γ=96.046(3)°

C53.71H48Cl6.3Fe2N1.71P4Ru

C53.71H48Cl6.3Fe2N1.71P4Ru

Wang, YongZhu, XiaoquanSheng, TianluWu, Xintao

New Journal of Chemistry (2018) 42, 11 9051

a=10.550(3)Å   b=17.457(4)Å   c=14.548(4)Å

α=90°   β=97.216(4)°   γ=90°

C59.73H64Cl0.27N1.74O2P4Ru

C59.73H64Cl0.27N1.74O2P4Ru

Wang, YongZhu, XiaoquanSheng, TianluWu, Xintao

New Journal of Chemistry (2018) 42, 11 9051

a=22.513(9)Å   b=13.334(5)Å   c=17.261(7)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C54H48Br6Fe2N2O0P4Ru

C54H48Br6Fe2N2O0P4Ru

Wang, YongZhu, XiaoquanSheng, TianluWu, Xintao

New Journal of Chemistry (2018) 42, 11 9051

a=11.495(4)Å   b=11.698(4)Å   c=12.087(5)Å

α=109.785(3)°   β=103.350(3)°   γ=103.136(3)°

C16H10Br2F4S2

C16H10Br2F4S2

Xia, Jian-LongZhang, ChanZhu, XingxunOu, YapingJin, Guo-JunYu, Guang-aoLiu, Sheng Hua

New Journal of Chemistry (2011) 35, 1 97

a=25.726(2)Å   b=28.737(3)Å   c=9.0939(8)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C2H6OS,C17H12N4O5

C2H6OS,C17H12N4O5

Zhu, XinLin, QiLou, Jin-ChaoLu, Tao-TaoZhang, You-MingWei, Tai-Bao

New J. Chem. (2015) 39, 9 7206

a=14.3506(15)Å   b=11.4640(5)Å   c=13.8015(12)Å

α=90.00°   β=118.252(12)°   γ=90.00°

2(C37H22N3O3Re),C4H10O

2(C37H22N3O3Re),C4H10O

Chung, Wai-KinWong, Keith Man-ChungLam, Wai HanZhu, XiulingZhu, NianyongKwok, Hoi-SingYam, Vivian Wing-Wah

New Journal of Chemistry (2013) 37, 6 1753

a=15.363(3)Å   b=18.607(4)Å   c=11.891(2)Å

α=90.00°   β=102.51(3)°   γ=90.00°

C39H26N3O3Re

C39H26N3O3Re

Chung, Wai-KinWong, Keith Man-ChungLam, Wai HanZhu, XiulingZhu, NianyongKwok, Hoi-SingYam, Vivian Wing-Wah

New Journal of Chemistry (2013) 37, 6 1753

a=15.543(3)Å   b=12.047(2)Å   c=18.937(4)Å

α=90.00°   β=110.57(3)°   γ=90.00°

C41H38N3O3Re,2(CH2Cl2)

C41H38N3O3Re,2(CH2Cl2)

Chung, Wai-KinWong, Keith Man-ChungLam, Wai HanZhu, XiulingZhu, NianyongKwok, Hoi-SingYam, Vivian Wing-Wah

New Journal of Chemistry (2013) 37, 6 1753

a=36.572(7)Å   b=12.522(3)Å   c=23.379(5)Å

α=90.00°   β=124.77(3)°   γ=90.00°

C40H77ErLiN5OSi6

C40H77ErLiN5OSi6

Yuan, QingbingZhou, ShuangliuZhu, XiancuiWei, YunWang, ShaowuMu, XiaolongYao, FangshiZhang, GuangchaoChen, Zheng

New J. Chem. (2015) 39, 10 7626

a=15.5306(10)Å   b=23.5561(15)Å   c=32.975(2)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C40H77LiN5OSi6Y

C40H77LiN5OSi6Y

Yuan, QingbingZhou, ShuangliuZhu, XiancuiWei, YunWang, ShaowuMu, XiaolongYao, FangshiZhang, GuangchaoChen, Zheng

New J. Chem. (2015) 39, 10 7626

a=15.5295(8)Å   b=23.5505(12)Å   c=33.0018(18)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C40H77DyLiN5OSi6

C40H77DyLiN5OSi6

Yuan, QingbingZhou, ShuangliuZhu, XiancuiWei, YunWang, ShaowuMu, XiaolongYao, FangshiZhang, GuangchaoChen, Zheng

New J. Chem. (2015) 39, 10 7626

a=15.5608(14)Å   b=23.561(2)Å   c=33.081(3)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C56H82LiN6O2Si4Sm

C56H82LiN6O2Si4Sm

Yuan, QingbingZhou, ShuangliuZhu, XiancuiWei, YunWang, ShaowuMu, XiaolongYao, FangshiZhang, GuangchaoChen, Zheng

New J. Chem. (2015) 39, 10 7626

a=16.5667(12)Å   b=17.4682(12)Å   c=22.5078(16)Å

α=90.00°   β=104.0710(10)°   γ=90.00°

C56H82ErLiN6O2Si4

C56H82ErLiN6O2Si4

Yuan, QingbingZhou, ShuangliuZhu, XiancuiWei, YunWang, ShaowuMu, XiaolongYao, FangshiZhang, GuangchaoChen, Zheng

New J. Chem. (2015) 39, 10 7626

a=16.4571(15)Å   b=17.6102(16)Å   c=22.308(2)Å

α=90.00°   β=104.2790(10)°   γ=90.00°

C56H82LiN6O2Si4Yb

C56H82LiN6O2Si4Yb

Yuan, QingbingZhou, ShuangliuZhu, XiancuiWei, YunWang, ShaowuMu, XiaolongYao, FangshiZhang, GuangchaoChen, Zheng

New J. Chem. (2015) 39, 10 7626

a=16.4885(9)Å   b=17.5690(10)Å   c=22.3191(12)Å

α=90.00°   β=104.4370(10)°   γ=90.00°

C24H51N4OSi4Yb

C24H51N4OSi4Yb

Gu, XiaoxiaWang, ShaowuWei, YunZhu, XiancuiZhou, ShuangliuHuang, ZemingMu, Xiaolong

New J. Chem. (2017)

a=9.4869(7)Å   b=19.0170(14)Å   c=19.2467(14)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C24H51N4NdOSi4

C24H51N4NdOSi4

Gu, XiaoxiaWang, ShaowuWei, YunZhu, XiancuiZhou, ShuangliuHuang, ZemingMu, Xiaolong

New J. Chem. (2017)

a=12.7474(13)Å   b=16.9894(18)Å   c=16.8809(18)Å

α=90°   β=102.8170(10)°   γ=90°

C24H51DyN4OSi4

C24H51DyN4OSi4

Gu, XiaoxiaWang, ShaowuWei, YunZhu, XiancuiZhou, ShuangliuHuang, ZemingMu, Xiaolong

New J. Chem. (2017)

a=9.5148(9)Å   b=19.1828(18)Å   c=19.1886(18)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C24H51N4OSi4Y

C24H51N4OSi4Y

Gu, XiaoxiaWang, ShaowuWei, YunZhu, XiancuiZhou, ShuangliuHuang, ZemingMu, Xiaolong

New J. Chem. (2017)

a=10.9219(10)Å   b=18.9450(17)Å   c=16.7845(15)Å

α=90°   β=93.9550(10)°   γ=90°

C24H51N4OSi4Sm

C24H51N4OSi4Sm

Gu, XiaoxiaWang, ShaowuWei, YunZhu, XiancuiZhou, ShuangliuHuang, ZemingMu, Xiaolong

New J. Chem. (2017)

a=12.7324(9)Å   b=16.9061(11)Å   c=16.9308(12)Å

α=90°   β=102.4170(10)°   γ=90°

C24H51ErN4OSi4

C24H51ErN4OSi4

Gu, XiaoxiaWang, ShaowuWei, YunZhu, XiancuiZhou, ShuangliuHuang, ZemingMu, Xiaolong

New J. Chem. (2017)

a=9.5144(8)Å   b=19.1019(16)Å   c=19.2125(16)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C24H51GdN4OSi4

C24H51GdN4OSi4

Gu, XiaoxiaWang, ShaowuWei, YunZhu, XiancuiZhou, ShuangliuHuang, ZemingMu, Xiaolong

New J. Chem. (2017)

a=16.8027(16)Å   b=12.4348(12)Å   c=17.2821(16)Å

α=90°   β=101.2840(10)°   γ=90°

C46H52S2Si2

C46H52S2Si2

Longbin RenChunming LiuZhaohui WangXiaozhang Zhu

Journal of Materials Chemistry C (2016) 4, 5202-5206

a=8.07(5)Å   b=11.393(7)Å   c=12.568(7)Å

α=106.171(10)°   β=106.915(8)°   γ=99.301(3)°

C96H48Cl2Cu4.5N40O0.5

C96H48Cl2Cu4.5N40O0.5

Wang, ZhengZhang, Jian-HuaJiang, Ji-JunWang, Hai-PingWei, Zhang-WenZhu, XunjinPan, MeiSu, Cheng-Yong

Journal of Materials Chemistry A (2018) 6, 36 17698

a=16.9552(10)Å   b=19.4089(10)Å   c=18.5986(9)Å

α=90.00°   β=99.771(4)°   γ=90.00°

AF1

C25H21ClN2O2S2

Huang, MannaYe, ShuxianXu, KeZhou, JieLiu, JunliangZhu, XinhaiWan, Yiqian

Journal of Materials Chemistry C (2017) 5, 14 3456

a=7.71230(10)Å   b=14.4156(2)Å   c=20.6891(3)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

BF1

C25H22ClN3O4S2

Huang, MannaYe, ShuxianXu, KeZhou, JieLiu, JunliangZhu, XinhaiWan, Yiqian

Journal of Materials Chemistry C (2017) 5, 14 3456

a=7.5032(4)Å   b=12.2427(9)Å   c=14.1014(11)Å

α=88.124(6)°   β=76.840(5)°   γ=82.587(5)°

BF2

C23H16Cl2N2OS2

Huang, MannaYe, ShuxianXu, KeZhou, JieLiu, JunliangZhu, XinhaiWan, Yiqian

Journal of Materials Chemistry C (2017) 5, 14 3456

a=7.7588(3)Å   b=10.6540(5)Å   c=14.3833(8)Å

α=111.453(5)°   β=96.496(4)°   γ=93.193(4)°

BF6

C24H19ClN2OS2

Huang, MannaYe, ShuxianXu, KeZhou, JieLiu, JunliangZhu, XinhaiWan, Yiqian

Journal of Materials Chemistry C (2017) 5, 14 3456

a=9.29150(10)Å   b=19.1222(3)Å   c=24.9136(4)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

BF7

C27H25ClN2OS2

Huang, MannaYe, ShuxianXu, KeZhou, JieLiu, JunliangZhu, XinhaiWan, Yiqian

Journal of Materials Chemistry C (2017) 5, 14 3456

a=7.32260(10)Å   b=11.19770(10)Å   c=31.2881(5)Å

α=90°   β=96.368(2)°   γ=90°

BF3

C24H19ClN2OS2

Huang, MannaYe, ShuxianXu, KeZhou, JieLiu, JunliangZhu, XinhaiWan, Yiqian

Journal of Materials Chemistry C (2017) 5, 14 3456

a=8.0688(2)Å   b=11.8414(2)Å   c=12.8095(2)Å

α=115.263(2)°   β=105.748(2)°   γ=95.196(2)°

BF10

C23H16ClN3O3S2

Huang, MannaYe, ShuxianXu, KeZhou, JieLiu, JunliangZhu, XinhaiWan, Yiqian

Journal of Materials Chemistry C (2017) 5, 14 3456

a=12.8419(4)Å   b=9.1338(4)Å   c=19.5081(8)Å

α=90°   β=104.550(4)°   γ=90°

BF9

C31H33ClN2OS2

Huang, MannaYe, ShuxianXu, KeZhou, JieLiu, JunliangZhu, XinhaiWan, Yiqian

Journal of Materials Chemistry C (2017) 5, 14 3456

a=25.724(5)Å   b=10.867(2)Å   c=10.591(2)Å

α=90°   β=100.70(3)°   γ=90°

BF14

C24H19ClN2O2S2

Huang, MannaYe, ShuxianXu, KeZhou, JieLiu, JunliangZhu, XinhaiWan, Yiqian

Journal of Materials Chemistry C (2017) 5, 14 3456

a=20.1226(5)Å   b=9.5608(4)Å   c=22.8331(8)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

BF16

C24H19ClN2O2S2

Huang, MannaYe, ShuxianXu, KeZhou, JieLiu, JunliangZhu, XinhaiWan, Yiqian

Journal of Materials Chemistry C (2017) 5, 14 3456

a=7.6464(3)Å   b=9.8781(6)Å   c=14.4376(11)Å

α=91.312(6)°   β=96.272(5)°   γ=94.020(4)°

BF15

C24H19ClN2O2S2

Huang, MannaYe, ShuxianXu, KeZhou, JieLiu, JunliangZhu, XinhaiWan, Yiqian

Journal of Materials Chemistry C (2017) 5, 14 3456

a=18.2963(13)Å   b=4.8690(3)Å   c=25.311(2)Å

α=90°   β=98.904(7)°   γ=90°

BF18

C23H18ClN3OS2

Huang, MannaYe, ShuxianXu, KeZhou, JieLiu, JunliangZhu, XinhaiWan, Yiqian

Journal of Materials Chemistry C (2017) 5, 14 3456

a=9.2883(2)Å   b=19.0608(3)Å   c=24.5265(5)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C20H16F3N3O3

C20H16F3N3O3

Zhu, XinHe, ZhiLi, Qiu-YanWang, Xiao-Jun

RSC Advances (2017) 7, 40 25171

a=19.520(4)Å   b=13.946(3)Å   c=13.312(3)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C32H28CdN6O6

C32H28CdN6O6

Zhu, XiaofeiWang, NingXie, XiaoyanHou, RuibinZhou, DefengLi, YafengHu, JunLi, XinyuanLiu, HeNie, Wang

RSC Adv. (2014) 4, 30 15816

a=10.3849(5)Å   b=11.6302(3)Å   c=13.8223(6)Å

α=99.133(3)°   β=91.357(4)°   γ=112.426(4)°

C38H32CdN4O6

C38H32CdN4O6

Zhu, XiaofeiWang, NingXie, XiaoyanHou, RuibinZhou, DefengLi, YafengHu, JunLi, XinyuanLiu, HeNie, Wang

RSC Adv. (2014) 4, 30 15816

a=10.430(5)Å   b=20.209(8)Å   c=16.880(7)Å

α=90.00°   β=104.816(7)°   γ=90.00°

C34H24CdN6O6

C34H24CdN6O6

Zhu, XiaofeiWang, NingXie, XiaoyanHou, RuibinZhou, DefengLi, YafengHu, JunLi, XinyuanLiu, HeNie, Wang

RSC Adv. (2014) 4, 30 15816

a=15.402(5)Å   b=10.522(3)Å   c=20.877(5)Å

α=90.00°   β=114.070(17)°   γ=90.00°

[Co4 Cl (C40 H44 S4 O4) (C16 H9 N3 O4)2](CH3)4N

0.5(C144H124Cl2Co8N12O24S8)

Zhu, XiaofeiWang, ShentangHan, HaitaoLiao, Wuping

RSC Advances (2018) 8, 68 39208

a=20.549(3)Å   b=20.549(3)Å   c=15.790(3)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C76H74ClFe4N7O12S4

C76H74ClFe4N7O12S4

Zhu, XiaofeiWang, ShentangHan, HaitaoLiao, Wuping

RSC Advances (2018) 8, 68 39208

a=11.5257(2)Å   b=21.7684(4)Å   c=20.6414(4)Å

α=90°   β=92.7150(10)°   γ=90°

[Co4 Cl (C40 H44 S4 O4) (C16 H9 N3 O4)2](CH3)4N

C76H74ClCo4N7O12S4

Zhu, XiaofeiWang, ShentangHan, HaitaoLiao, Wuping

RSC Advances (2018) 8, 68 39208

a=11.5232(2)Å   b=21.9302(4)Å   c=20.4472(4)Å

α=90°   β=93.0370(10)°   γ=90°