Structures by: Zhu D. L.

Total: 5

C26H27AuN2PS,F6P

C26H27AuN2PS,F6P

Gao, Bin-BinZhang, MinChen, Xu-RanZhu, Da-LiangYu, HongZhang, Wen-HuaLang, Jian-Ping

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2018) 47, 16 5780-5788

a=8.6627(6)Å   b=10.6870(8)Å   c=15.6440(7)Å

α=86.714(5)°   β=87.918(4)°   γ=75.153(6)°

C112H117Ag4Au4N12P4S4,8(F6P),7(C2H3N)

C112H117Ag4Au4N12P4S4,8(F6P),7(C2H3N)

Gao, Bin-BinZhang, MinChen, Xu-RanZhu, Da-LiangYu, HongZhang, Wen-HuaLang, Jian-Ping

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2018) 47, 16 5780-5788

a=18.0668(8)Å   b=18.0736(6)Å   c=26.7497(8)Å

α=104.108(3)°   β=95.390(3)°   γ=99.338(3)°

C46H34Cu2N2O8,C6H14N2O2,2H2O

C46H34Cu2N2O8,C6H14N2O2,2H2O

Yu, Y.-P.Zhu, D.-L.Liu, S.-X.

Acta Crystallographica Section C (1996) 52, 3 628-630

a=11.073(3)Å   b=14.640(3)Å   c=14.979(2)Å

α=90°   β=100.36(2)°   γ=90°

C18H28N2O4P2S4Zn

C18H28N2O4P2S4Zn

Zhu, D.-L.Yu, Y.-P.Guo, G.-C.Zhuang, H.-H.Huang, J.-S.Liu, Q.Xu, Z.You, X.-Z.

Acta Crystallographica Section C (1996) 52, 8 1963-1966

a=15.328(7)Å   b=15.621(6)Å   c=12.427(4)Å

α=103.18(3)°   β=93.98(4)°   γ=110.49(3)°

C32H30CuF6N4O6S2

C32H30CuF6N4O6S2

Gou, S.-H.You, X.-Z.Xu, Z.Zhou, Z.-Y.Yu, K.-B.Yu, Y.-P.Zhu, D.-L.

Acta Crystallographica Section C (1991) 47, 6 1303-1305

a=9.637(2)Å   b=9.820(2)Å   c=11.505(2)Å

α=73.400(10)°   β=65.410(10)°   γ=69.290(10)°