Structures by: Zhang Z. Y.

Total: 85

C29H31ClN2O3S

C29H31ClN2O3S

Guo, Jing-YuZhang, Ze-YuGuan, TingMao, Lei-WenBan, QianZHAO, KAILoh, Teck-Peng

Chemical Science (2019)

a=10.6862(13)Å   b=27.986(3)Å   c=10.6712(13)Å

α=90°   β=118.639(4)°   γ=90°

Diethyl 3,3'-[(3-fluorophenyl)methylene]bis(1<i>H</i>-indole-2-carboxylate)

C29H25FN2O4

Jiang, HongLi, Yu-LongZhou, JinSun, Hong-ShunZhang, Qing-YuShi, Xing-HaoZhang, Zhi-YuanLing, Tian

IUCrData (2020) 5, 7 x200912

a=8.9960(18)Å   b=15.921(3)Å   c=18.297(4)Å

α=90.00°   β=102.59(3)°   γ=90.00°

Diethyl 3,3'-[(4-fluorophenyl)methylidene]bis(1<i>H</i>-indole-2-carboxylate)

C29H25FN2O4

Li, Yu-LongZhou, JinZhong, Kai-LongShi, Xing-HaoZhang, Zhi-YuanJiang, HongSun, Hong-Shun

IUCrData (2019) 4, 2 x190134

a=9.959(2)Å   b=10.490(2)Å   c=23.620(5)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C30H42O4

C30H42O4

Qi, Qiu-YueBao, LiRen, Jin-WeiHan, Jun-JieZhang, Zong-YaoLi, YiYao, Yi-JianCao, RuiLiu, Hong-Wei

Organic letters (2014) 16, 19 5092-5095

a=7.6582(4)Å   b=6.5979(3)Å   c=26.7169(14)Å

α=90.00°   β=96.346(2)°   γ=90.00°

C30H42O5

C30H42O5

Qi, Qiu-YueBao, LiRen, Jin-WeiHan, Jun-JieZhang, Zong-YaoLi, YiYao, Yi-JianCao, RuiLiu, Hong-Wei

Organic letters (2014) 16, 19 5092-5095

a=12.7999(9)Å   b=27.2648(16)Å   c=7.9116(6)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C23H17N

C23H17N

Ren, Zhi-HuiZhang, Zhi-YuanYang, Bing-QinWang, Yao-YuGuan, Zheng-Hui

Organic letters (2011) 13, 19 5394-5397

a=7.468(3)Å   b=19.561(8)Å   c=11.277(4)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

Mg7N22Si9Sr8

Mg7N22Si9Sr8

Li, ChaoZheng, Hong-WeiWei, Heng-WeiSu, JieLiao, Fu-HuiZhang, Zhen-YiXu, LingYang, Zu-PeiWang, Xiao-MingJiao, Huan

Chemical communications (Cambridge, England) (2018) 54, 82 11598-11601

a=15.2798(14)Å   b=7.4691(7)Å   c=10.9358(10)Å

α=90°   β=110.462(3)°   γ=90°

C9H7O4,C4H12N5

C9H7O4,C4H12N5

Zhou, Wen-XiuZhao, Hong-WeiChen, Huan-HuanZhang, Zai-YongChen, Dong-Ying

CrystEngComm (2019) 21, 25 3770

a=9.982(4)Å   b=10.918(3)Å   c=15.273(2)Å

α=90°   β=107.315(5)°   γ=90°

2(C9H7O4),2(C4H12N5),H2O

2(C9H7O4),2(C4H12N5),H2O

Zhou, Wen-XiuZhao, Hong-WeiChen, Huan-HuanZhang, Zai-YongChen, Dong-Ying

CrystEngComm (2019) 21, 25 3770

a=9.0858(9)Å   b=11.9718(12)Å   c=16.5784(17)Å

α=69.9000(10)°   β=75.107(2)°   γ=67.877(3)°

H2Nb12O40Sb2Si,4(C4H18CuN4O),22(H2O)

H2Nb12O40Sb2Si,4(C4H18CuN4O),22(H2O)

Zhang, Zhe-YuPeng, JunShi, Zhen-YuZhou, Wan-LiKhan, Shifa UllahLiu, Hong-Sheng

Chemical communications (Cambridge, England) (2015) 51, 15 3091-3093

a=25.6450(5)Å   b=25.6450(5)Å   c=16.2100(5)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

H2GeNb12O40Sb2,4(C4H18CuN4O),22(H2O)

H2GeNb12O40Sb2,4(C4H18CuN4O),22(H2O)

Zhang, Zhe-YuPeng, JunShi, Zhen-YuZhou, Wan-LiKhan, Shifa UllahLiu, Hong-Sheng

Chemical communications (Cambridge, England) (2015) 51, 15 3091-3093

a=25.5410(4)Å   b=25.5410(4)Å   c=16.1450(4)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

HNb12O40PSb2,4(C4H18CuN4O),22(H2O)

HNb12O40PSb2,4(C4H18CuN4O),22(H2O)

Zhang, Zhe-YuPeng, JunShi, Zhen-YuZhou, Wan-LiKhan, Shifa UllahLiu, Hong-Sheng

Chemical communications (Cambridge, England) (2015) 51, 15 3091-3093

a=25.6100(5)Å   b=25.6100(5)Å   c=16.1860(6)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

HAsNb12O40Sb2,4(C4H18CuN4O),22(H2O)

HAsNb12O40Sb2,4(C4H18CuN4O),22(H2O)

Zhang, Zhe-YuPeng, JunShi, Zhen-YuZhou, Wan-LiKhan, Shifa UllahLiu, Hong-Sheng

Chemical communications (Cambridge, England) (2015) 51, 15 3091-3093

a=25.6050(5)Å   b=25.6050(5)Å   c=16.1890(5)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

2(HNb12O40Sb2Ge),9(C4H16CuN4),17(H2O)

2(HNb12O40Sb2Ge),9(C4H16CuN4),17(H2O)

Zhang, Zhe-YuPeng, JunShi, Zhen-YuZhou, Wan-LiKhan, Shifa UllahLiu, Hong-Sheng

Chemical communications (Cambridge, England) (2015) 51, 15 3091-3093

a=14.8930(8)Å   b=39.874(2)Å   c=19.3320(11)Å

α=90.00°   β=95.0520(10)°   γ=90.00°

Nb12O39Sb2Si,4(C4H16CuN4),6(H2O)

Nb12O39Sb2Si,4(C4H16CuN4),6(H2O)

Zhang, Zhe-YuPeng, JunShi, Zhen-YuZhou, Wan-LiKhan, Shifa UllahLiu, Hong-Sheng

Chemical communications (Cambridge, England) (2015) 51, 15 3091-3093

a=13.9137(7)Å   b=14.4730(7)Å   c=21.9355(10)Å

α=84.8190(10)°   β=79.8390(10)°   γ=61.3420(10)°

HVNb12O40Sb2,4(C4H18CuN4O),22(H2O)

HVNb12O40Sb2,4(C4H18CuN4O),22(H2O)

Zhang, Zhe-YuPeng, JunShi, Zhen-YuZhou, Wan-LiKhan, Shifa UllahLiu, Hong-Sheng

Chemical communications (Cambridge, England) (2015) 51, 15 3091-3093

a=25.7020(5)Å   b=25.7020(5)Å   c=16.2360(6)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

2(HNb12O40Sb2Si),9(C4H16CuN4),17(H2O)

2(HNb12O40Sb2Si),9(C4H16CuN4),17(H2O)

Zhang, Zhe-YuPeng, JunShi, Zhen-YuZhou, Wan-LiKhan, Shifa UllahLiu, Hong-Sheng

Chemical communications (Cambridge, England) (2015) 51, 15 3091-3093

a=14.7450(5)Å   b=40.0530(14)Å   c=19.1580(7)Å

α=90.00°   β=94.8120(10)°   γ=90.00°

Nb12O39Sb2Ge,4(C4H16CuN4),6(H2O)

Nb12O39Sb2Ge,4(C4H16CuN4),6(H2O)

Zhang, Zhe-YuPeng, JunShi, Zhen-YuZhou, Wan-LiKhan, Shifa UllahLiu, Hong-Sheng

Chemical communications (Cambridge, England) (2015) 51, 15 3091-3093

a=13.8690(6)Å   b=14.6210(6)Å   c=22.1360(9)Å

α=84.6380(10)°   β=80.6320(10)°   γ=62.3180(10)°

C19H19F6NO4

C19H19F6NO4

Li, YuXia, GuiquanGuo, QiWu, LiChen, ShizhenYang, ZhigangWang, WeiZhang, Zhong-YinZhou, XinJiang, Zhong-Xing

MedChemComm (2016) 7, 8 1672-1680

a=7.7617(14)Å   b=9.9794(18)Å   c=13.124(2)Å

α=101.841(3)°   β=100.386(3)°   γ=97.192(3)°

C11H8Cu2N4O7

C11H8Cu2N4O7

Chen, XiLi, Hong-XiZhang, Zhi-YuanXu, ChengHou, Kai-PengZhou, Li-KuanLang, Jian-PingSun, Zhen-Rong

CrystEngComm (2012) 14, 11 4027

a=13.6447(17)Å   b=7.2706(9)Å   c=15.5079(14)Å

α=90.00°   β=122.524(7)°   γ=90.00°

C11H13N3,2(ClO4)

C11H13N3,2(ClO4)

Zhang, Zhu-YanDeng, Zhao-PengHuo, Li-HuaZhao, HuiGao, Shan

CrystEngComm (2013) 15, 26 5261

a=14.059(3)Å   b=5.0058(10)Å   c=21.608(4)Å

α=90.00°   β=95.23(3)°   γ=90.00°

C11H13N3,2(ClO4)

C11H13N3,2(ClO4)

Zhang, Zhu-YanDeng, Zhao-PengHuo, Li-HuaZhao, HuiGao, Shan

CrystEngComm (2013) 15, 26 5261

a=6.0703(13)Å   b=14.175(3)Å   c=9.5289(19)Å

α=90.00°   β=105.04(3)°   γ=90.00°

C11H12N3,F6P

C11H12N3,F6P

Zhang, Zhu-YanDeng, Zhao-PengHuo, Li-HuaZhao, HuiGao, Shan

CrystEngComm (2013) 15, 26 5261

a=10.0830(4)Å   b=13.1064(5)Å   c=23.2914(13)Å

α=90.00°   β=103.232(4)°   γ=90.00°

C11H12N3,F6P

C11H12N3,F6P

Zhang, Zhu-YanDeng, Zhao-PengHuo, Li-HuaZhao, HuiGao, Shan

CrystEngComm (2013) 15, 26 5261

a=7.3681(15)Å   b=12.231(2)Å   c=15.253(3)Å

α=90.00°   β=98.31(3)°   γ=90.00°

C11H12N3,C11H13N3,3(F6P)

C11H12N3,C11H13N3,3(F6P)

Zhang, Zhu-YanDeng, Zhao-PengHuo, Li-HuaZhao, HuiGao, Shan

CrystEngComm (2013) 15, 26 5261

a=6.3859(2)Å   b=13.0144(5)Å   c=18.0253(7)Å

α=90.00°   β=98.581(4)°   γ=90.00°

C11H13N3,2(Cl)

C11H13N3,2(Cl)

Zhang, Zhu-YanDeng, Zhao-PengHuo, Li-HuaZhao, HuiGao, Shan

CrystEngComm (2013) 15, 26 5261

a=10.0145(4)Å   b=8.8239(3)Å   c=13.7249(8)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C11H13N3,2(Cl)

C11H13N3,2(Cl)

Zhang, Zhu-YanDeng, Zhao-PengHuo, Li-HuaZhao, HuiGao, Shan

CrystEngComm (2013) 15, 26 5261

a=10.0153(5)Å   b=9.8465(5)Å   c=12.7219(6)Å

α=90.00°   β=100.535(5)°   γ=90.00°

C11H13N3,2(Cl)

C11H13N3,2(Cl)

Zhang, Zhu-YanDeng, Zhao-PengHuo, Li-HuaZhao, HuiGao, Shan

CrystEngComm (2013) 15, 26 5261

a=8.9165(5)Å   b=13.8016(8)Å   c=10.3354(4)Å

α=90.00°   β=102.248(5)°   γ=90.00°

C11H13N3,2(NO3)

C11H13N3,2(NO3)

Zhang, Zhu-YanDeng, Zhao-PengHuo, Li-HuaZhao, HuiGao, Shan

CrystEngComm (2013) 15, 26 5261

a=9.4912(6)Å   b=14.4740(8)Å   c=10.4976(10)Å

α=90.00°   β=104.455(8)°   γ=90.00°

C11H13N3,2(NO3)

C11H13N3,2(NO3)

Zhang, Zhu-YanDeng, Zhao-PengHuo, Li-HuaZhao, HuiGao, Shan

CrystEngComm (2013) 15, 26 5261

a=9.3186(19)Å   b=13.311(3)Å   c=11.444(2)Å

α=90.00°   β=95.92(3)°   γ=90.00°

C11H13N3,2(NO3)

C11H13N3,2(NO3)

Zhang, Zhu-YanDeng, Zhao-PengHuo, Li-HuaZhao, HuiGao, Shan

CrystEngComm (2013) 15, 26 5261

a=5.6882(11)Å   b=7.1254(10)Å   c=18.859(3)Å

α=93.019(12)°   β=93.569(14)°   γ=112.646(15)°

C11H13N3,2(ClO4)

C11H13N3,2(ClO4)

Zhang, Zhu-YanDeng, Zhao-PengHuo, Li-HuaZhao, HuiGao, Shan

CrystEngComm (2013) 15, 26 5261

a=6.2576(13)Å   b=14.176(3)Å   c=9.4606(19)Å

α=90.00°   β=107.55(3)°   γ=90.00°

2(C17H22BCu3N8S5W),C4H10O

2(C17H22BCu3N8S5W),C4H10O

Chen, XiLi, Hong-XiZhang, Zhi-YuanXu, ChengHou, Kai-PengZhou, Li-KuanLang, Jian-PingSun, Zhen-Rong

CrystEngComm (2012) 14, 11 4027

a=10.603(2)Å   b=12.390(3)Å   c=12.774(3)Å

α=80.25(3)°   β=70.91(3)°   γ=67.35(3)°

C19H17MnN3O5,CH4O

C19H17MnN3O5,CH4O

Deng, Zhao-PengZhang, Zhu-YanHuo, Li-HuaNg, Seik WengZhao, HuiGao, Shan

CrystEngComm (2012) 14, 20 6548

a=9.0247(18)Å   b=10.475(2)Å   c=12.242(2)Å

α=99.96(3)°   β=110.61(3)°   γ=106.37(3)°

C19H17CoN3O5

C19H17CoN3O5

Deng, Zhao-PengZhang, Zhu-YanHuo, Li-HuaNg, Seik WengZhao, HuiGao, Shan

CrystEngComm (2012) 14, 20 6548

a=9.6544(19)Å   b=20.825(4)Å   c=10.138(2)Å

α=90.00°   β=117.47(3)°   γ=90.00°

C38H36Mn2N6O11,H2O

C38H36Mn2N6O11,H2O

Deng, Zhao-PengZhang, Zhu-YanHuo, Li-HuaNg, Seik WengZhao, HuiGao, Shan

CrystEngComm (2012) 14, 20 6548

a=10.182(2)Å   b=10.773(2)Å   c=20.706(4)Å

α=89.93(3)°   β=77.78(3)°   γ=62.19(3)°

C19H15N3O4Zn

C19H15N3O4Zn

Deng, Zhao-PengZhang, Zhu-YanHuo, Li-HuaNg, Seik WengZhao, HuiGao, Shan

CrystEngComm (2012) 14, 20 6548

a=9.1940(18)Å   b=10.167(2)Å   c=10.905(2)Å

α=114.80(3)°   β=97.60(3)°   γ=102.10(3)°

C19H17CoN3O5,H2O

C19H17CoN3O5,H2O

Deng, Zhao-PengZhang, Zhu-YanHuo, Li-HuaNg, Seik WengZhao, HuiGao, Shan

CrystEngComm (2012) 14, 20 6548

a=9.5360(12)Å   b=17.804(2)Å   c=11.4530(16)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C27H19Cd2N3O8

C27H19Cd2N3O8

Deng, Zhao-PengZhang, Zhu-YanHuo, Li-HuaNg, Seik WengZhao, HuiGao, Shan

CrystEngComm (2012) 14, 20 6548

a=12.055(2)Å   b=13.112(3)Å   c=16.940(3)Å

α=90.00°   β=107.21(3)°   γ=90.00°

C19H17N3NiO5,H2O

C19H17N3NiO5,H2O

Deng, Zhao-PengZhang, Zhu-YanHuo, Li-HuaNg, Seik WengZhao, HuiGao, Shan

CrystEngComm (2012) 14, 20 6548

a=9.4225(18)Å   b=17.784(4)Å   c=11.416(3)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C18H30N4O2Si2W

C18H30N4O2Si2W

Kay Lee, HungWong, Yee-LokZhou, Zhong-YuanZhang, Ze-YingNg, Dennis K. P.Mak, Thomas C. W.

Journal of the Chemical Society, Dalton Transactions (2000) 4 539

a=13.965(3)Å   b=11.848(2)Å   c=14.239(3)Å

α=90.00°   β=97.91(3)°   γ=90.00°

C18H30MoN4O2Si2

C18H30MoN4O2Si2

Kay Lee, HungWong, Yee-LokZhou, Zhong-YuanZhang, Ze-YingNg, Dennis K. P.Mak, Thomas C. W.

Journal of the Chemical Society, Dalton Transactions (2000) 4 539

a=13.931(3)Å   b=11.888(2)Å   c=14.295(3)Å

α=90.00°   β=97.38(3)°   γ=90.00°

C24H42N4O2Si2W

C24H42N4O2Si2W

Kay Lee, HungWong, Yee-LokZhou, Zhong-YuanZhang, Ze-YingNg, Dennis K. P.Mak, Thomas C. W.

Journal of the Chemical Society, Dalton Transactions (2000) 4 539

a=16.299(3)Å   b=16.059(3)Å   c=22.341(5)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C24H42MoN4O2Si2

C24H42MoN4O2Si2

Kay Lee, HungWong, Yee-LokZhou, Zhong-YuanZhang, Ze-YingNg, Dennis K. P.Mak, Thomas C. W.

Journal of the Chemical Society, Dalton Transactions (2000) 4 539

a=16.342(3)Å   b=16.007(3)Å   c=22.218(4)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C38H32N6O10Zn3

C38H32N6O10Zn3

Deng, Zhao-PengZhang, Zhu-YanHuo, Li-HuaNg, Seik WengZhao, HuiGao, Shan

CrystEngComm (2012) 14, 20 6548

a=18.662(4)Å   b=20.461(4)Å   c=9.4272(19)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C15H22BBr3Cu3MoN6S3,C8H20N,CH2Cl2

C15H22BBr3Cu3MoN6S3,C8H20N,CH2Cl2

Zhang, Zhi-YuanGong, Wei-JieWang, FanChen, Min-MinZhou, Li-KuanRen, Zhi-GangSun, Zhen-RongLang, Jian-Ping

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2013) 42, 26 9495-9504

a=10.394(2)Å   b=10.638(2)Å   c=18.519(4)Å

α=77.96(3)°   β=85.42(3)°   γ=80.26(3)°

C15H22BCuIMoN6OS2,C8H20N,CH2Cl2

C15H22BCuIMoN6OS2,C8H20N,CH2Cl2

Zhang, Zhi-YuanGong, Wei-JieWang, FanChen, Min-MinZhou, Li-KuanRen, Zhi-GangSun, Zhen-RongLang, Jian-Ping

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2013) 42, 26 9495-9504

a=18.811(4)Å   b=17.312(4)Å   c=10.749(2)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C60H88B4Cu12Mo4N24S16,C2H3N

C60H88B4Cu12Mo4N24S16,C2H3N

Zhang, Zhi-YuanGong, Wei-JieWang, FanChen, Min-MinZhou, Li-KuanRen, Zhi-GangSun, Zhen-RongLang, Jian-Ping

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2013) 42, 26 9495-9504

a=26.175(12)Å   b=26.175(12)Å   c=32.823(11)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C16H22BCuMoN7OS2,C8H20N

C16H22BCuMoN7OS2,C8H20N

Zhang, Zhi-YuanGong, Wei-JieWang, FanChen, Min-MinZhou, Li-KuanRen, Zhi-GangSun, Zhen-RongLang, Jian-Ping

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2013) 42, 26 9495-9504

a=8.6883(17)Å   b=10.542(2)Å   c=19.244(4)Å

α=81.38(3)°   β=85.90(3)°   γ=66.92(3)°

C15H22BCl4Cu3MoN6S3,2(C8H20N),0.5(H2O)

C15H22BCl4Cu3MoN6S3,2(C8H20N),0.5(H2O)

Zhang, Zhi-YuanGong, Wei-JieWang, FanChen, Min-MinZhou, Li-KuanRen, Zhi-GangSun, Zhen-RongLang, Jian-Ping

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2013) 42, 26 9495-9504

a=27.8478(9)Å   b=27.8478(9)Å   c=11.9710(7)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C15H22BCu3I3MoN6S3,C8H20N,0.5(CH2Cl2)

C15H22BCu3I3MoN6S3,C8H20N,0.5(CH2Cl2)

Zhang, Zhi-YuanGong, Wei-JieWang, FanChen, Min-MinZhou, Li-KuanRen, Zhi-GangSun, Zhen-RongLang, Jian-Ping

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2013) 42, 26 9495-9504

a=10.485(2)Å   b=10.901(2)Å   c=18.762(4)Å

α=77.98(3)°   β=85.53(3)°   γ=80.75(3)°

C30H33Ag7ClN20O40PW11

C30H33Ag7ClN20O40PW11

Shi, Zhen-yuPeng, JunLi, Yang-guangZhang, Zhe-yuYu, XiaAlimaje, KundawletWang, Xiang

CrystEngComm (2013) 15, 37 7583

a=12.7243(13)Å   b=14.7895(15)Å   c=19.0990(19)Å

α=106.5030(10)°   β=95.4970(10)°   γ=99.0920(10)°

C24H22Ag3N10O42PW12

C24H22Ag3N10O42PW12

Shi, Zhen-yuPeng, JunLi, Yang-guangZhang, Zhe-yuYu, XiaAlimaje, KundawletWang, Xiang

CrystEngComm (2013) 15, 37 7583

a=20.222(5)Å   b=20.222(5)Å   c=14.199(5)Å

α=90.000(5)°   β=90.000(5)°   γ=90.000(5)°

C12H11CuIN3O

C12H11CuIN3O

Zhang, Zhu-YanDeng, Zhao-PengZhang, Xian-FaHuo, Li-HuaZhao, HuiGao, Shan

CrystEngComm (2014) 16, 3 359

a=7.9666(16)Å   b=9.4084(19)Å   c=9.6154(19)Å

α=89.66(3)°   β=71.19(3)°   γ=69.77(3)°

Cu3I2(C4H6N3)(C18H15P)2,C2H3N

Cu3I2(C4H6N3)(C18H15P)2,C2H3N

Zhang, Zhu-YanDeng, Zhao-PengZhang, Xian-FaHuo, Li-HuaZhao, HuiGao, Shan

CrystEngComm (2014) 16, 3 359

a=23.0737(14)Å   b=11.5118(7)Å   c=16.6416(9)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C11H9Cu2I2N3

C11H9Cu2I2N3

Zhang, Zhu-YanDeng, Zhao-PengZhang, Xian-FaHuo, Li-HuaZhao, HuiGao, Shan

CrystEngComm (2014) 16, 3 359

a=9.825(2)Å   b=12.261(3)Å   c=11.798(2)Å

α=90.00°   β=93.34(3)°   γ=90.00°

C11H11Cu2I2N3

C11H11Cu2I2N3

Zhang, Zhu-YanDeng, Zhao-PengZhang, Xian-FaHuo, Li-HuaZhao, HuiGao, Shan

CrystEngComm (2014) 16, 3 359

a=18.5585(10)Å   b=4.2800(2)Å   c=19.0844(9)Å

α=90.00°   β=108.395(5)°   γ=90.00°

C22H22Cu4I4N6,H2O

C22H22Cu4I4N6,H2O

Zhang, Zhu-YanDeng, Zhao-PengZhang, Xian-FaHuo, Li-HuaZhao, HuiGao, Shan

CrystEngComm (2014) 16, 3 359

a=18.782(4)Å   b=9.3645(19)Å   c=18.609(4)Å

α=90.00°   β=97.15(3)°   γ=90.00°

C20H16Cu2N12O23Si0.5W6

C20H16Cu2N12O23Si0.5W6

Shi, Zhen-yuZhang, Zhe-yuPeng, JunYu, XiaWang, Xiang

CrystEngComm (2013) 15, 36 7199

a=11.5240(11)Å   b=12.8780(13)Å   c=14.4980(14)Å

α=107.3310(10)°   β=107.3970(10)°   γ=94.7170(10)°

C60H56.5Cu6.5N36O44SiW12

C60H56.5Cu6.5N36O44SiW12

Shi, Zhen-yuZhang, Zhe-yuPeng, JunYu, XiaWang, Xiang

CrystEngComm (2013) 15, 36 7199

a=23.867Å   b=18.177Å   c=22.425Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C41H30

C41H30

Xia, Zhen-YuanZhang, Zhi-YunSu, Jian-HuaZhang, QiongFung, Ka-ManLam, Mei-KiLi, King-FaiWong, Wai-YeungCheah, Kok-WaiTian, HeChen, Chin H.

Journal of Materials Chemistry (2010) 20, 18 3768

a=40.541(6)Å   b=7.3556(11)Å   c=23.412(3)Å

α=90.00°   β=123.363(2)°   γ=90.00°

1-Carboxymethyl-3-hydroxypyridinium chloride--3-hydroxypyridinium-1-acetate (1/1)

C7H8NO3,Cl,C7H7NO3

Zhao, HuiHuo, Li-HuaGao, ShanZhang, Zhu-YanZhao, Jing-GuiNg, Seik Weng

Acta Crystallographica Section E (2004) 60, 9 o1501-o1503

a=30.983(6)Å   b=4.9200(10)Å   c=9.981(2)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

Hexaaquamagnesium(II) bis[(4-oxo-4H-pyridin-1-yl)acetate] dihydrate

H12MgO62,2C7H6NO3,2H2O

Zhao, Jing-GuiZhang, Zhu-YanHuo, Li-HuaGao, Shan

Acta Crystallographica Section E (2004) 60, 12 m1987-m1988

a=12.486(3)Å   b=12.904(3)Å   c=6.8131(14)Å

α=90.00°   β=99.21(3)°   γ=90.00°

C21H16N4S

C21H16N4S

Zhang, Z.-Y.Zou, N.Zhu, Y.Zhao, L.Li, M.

Acta Crystallographica Section C (1996) 52, 11 2787-2789

a=9.430(1)Å   b=10.007(1)Å   c=10.023(2)Å

α=90.29(1)°   β=109.01(1)°   γ=104.1(1)°

2-amino-4-methylpyridinium nitrate

C6H9N2,NO3

Yan, Xing-ChenFan, Yu-HuaBi, Cai-FengZhang, XiaZhang, Zhong-Yu

Acta Crystallographica Section C (2013) 69, 1 61-65

a=8.4150(7)Å   b=12.8669(11)Å   c=15.2441(14)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

(<i>E</i>)-4-[4-(Dimethylamino)benzylideneamino]benzonitrile

C16H15N3

Zhou, Jian-ChengZhang, Zheng-YunLi, Nai-XuZhang, Chuan-Ming

Acta Crystallographica Section E (2009) 65, 12 o3091

a=9.733(6)Å   b=16.159(9)Å   c=9.103(6)Å

α=90.00°   β=110.644(12)°   γ=90.00°

1-(4-<i>tert</i>-Butylbenzyl)-2-(4-<i>tert</i>-butylphenyl)-1<i>H</i>- benzimidazole

C28H32N2

Zhou, Jian-ChengZhang, Zheng-YunLi, Nai-XuZhang, Chuan-Ming

Acta Crystallographica Section E (2009) 65, 12 o3019

a=6.2142(5)Å   b=21.1112(13)Å   c=17.4624(12)Å

α=90.00°   β=92.869(6)°   γ=90.00°

(<i>E</i>)-3-(2-Hydroxy-4-methoxybenzylideneamino)benzonitrile

C15H12N2O2

Zhou, Jian-ChengZhang, Zheng-YunZhang, Chuan-MingLi, Nai-Xu

Acta Crystallographica Section E (2009) 65, 7 o1644

a=14.484(3)Å   b=6.6587(13)Å   c=26.461(5)Å

α=90.00°   β=102.14(3)°   γ=90.00°

(<i>E</i>)-2-[(5-Bromo-2-hydroxybenzylidene)amino]benzonitrile

C14H9BrN2O

Zhou, Jian-ChengLi, Nai-XuZhang, Chuan-MingZhang, Zheng-Yun

Acta Crystallographica Section E (2009) 65, 8 o1949

a=25.609(8)Å   b=3.9299(12)Å   c=12.368(4)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

(<i>E</i>)-3-(2-Hydroxy-3-methoxybenzylideneamino)benzonitrile

C15H12N2O2

Zhou, Jian-ChengZhang, Chuan-MingZhang, Zheng-YunLi, Nai-Xu

Acta Crystallographica Section E (2009) 65, 8 o2017

a=15.476(5)Å   b=5.9927(19)Å   c=15.413(7)Å

α=90.00°   β=116.127(3)°   γ=90.00°

Bis(2,2':6',2''-terpyridine)cobalt(II) bis(tricyanomethanide)

C30H22CoN62,2(C4N3)

Luo, JunZhang, Xin-RongQiu, Li-JuanLiu, Bao-ShuZhang, Zhi-Yan

Acta Crystallographica Section E (2009) 65, 4 m455-m456

a=9.042(3)Å   b=9.167(3)Å   c=40.340(14)Å

α=90.00°   β=91.163(6)°   γ=90.00°

(<i>E</i>)-2-[(3,5-Di-<i>tert</i>-butyl-2-hydroxybenzylidene)amino]benzonitrile

C22H26N2O

Zhou, Jian-ChengLi, Nai-XuZhang, Chuan-MingZhang, Zheng-Yun

Acta Crystallographica Section E (2009) 65, 6 o1416

a=27.9710(4)Å   b=7.32780(11)Å   c=29.7840(4)Å

α=90.00°   β=104.5330(2)°   γ=90.00°

(<i>Z</i>)-2-[(2-Hydroxy-1-naphthyl)methyleneamino]benzonitrile

C18H12N2O

Zhou, Jian-ChengZhang, Chuan-MingLi, Nai-XuZhang, Zheng-Yun

Acta Crystallographica Section E (2009) 65, 7 o1700

a=13.4640(13)Å   b=7.4450(6)Å   c=15.4090(11)Å

α=90.00°   β=116.660(6)°   γ=90.00°

(<i>E</i>)-3-[(4-Diethylamino-2-hydroxybenzylidene)amino]benzonitrile

C18H19N3O

Zhou, Jian-ChengZhang, Zheng-YunLi, Nai-XuZhang, Chuan-Ming

Acta Crystallographica Section E (2009) 65, 12 o3251

a=8.411(6)Å   b=8.519(6)Å   c=12.906(9)Å

α=74.17(4)°   β=79.00(4)°   γ=64.65(2)°

1-Ethyl-3-(2,4,6-trimethylphenyl)imidazolium tetrafluoroborate

C14H19N2,BF4

Guan, Jin-TaoHou, Jian-GuoZhang, Zhi-YongZhao, Si-Yin

Acta Crystallographica Section E (2010) 66, 8 o2036

a=7.7637(7)Å   b=9.1625(9)Å   c=21.559(2)Å

α=90.00°   β=91.401(2)°   γ=90.00°

<i>catena</i>-Poly[[diaquastrontium(II)]-bis[μ-2-(3-benzoylphenyl)propanoato]]

C32H30O8Sr

Zhang, Zhu-YanYu, NanLi, MinWu, Ning-XinLiu, Bing-Yi

Acta Crystallographica Section E (2010) 66, 10 m1183

a=18.665(4)Å   b=8.0406(16)Å   c=19.377(4)Å

α=90.00°   β=93.26(3)°   γ=90.00°

C30H13Cl2N4O8S2Zn2

C30H13Cl2N4O8S2Zn2

Liu, TingCui, HuiZhang, XinZhang, Zhi-YinLin, Rui-BiaoLiang, BinZhang, JianLi, DanChen, Banglin

ACS applied materials & interfaces (2020) 12, 43 48712-48717

a=10.8529(7)Å   b=10.9058(6)Å   c=19.7841(11)Å

α=91.038(2)°   β=97.961(2)°   γ=104.293(3)°

C29H21N3O2

C29H21N3O2

Liao, Wen-LiLi, Shi-QiangWang, JunZhang, Zhi-YuYang, Zhi-WeiXu, DiXu, ChuanLan, Hai-TaoChen, Zhong-ZhuXu, Zhi-Gang

ACS combinatorial science (2016) 18, 1 65-69

a=10.1264(7)Å   b=11.3087(7)Å   c=11.5564(11)Å

α=67.874(7)°   β=65.230(8)°   γ=83.135(5)°

C30H37BCu2N9S3W,C8H20N,2(F6P)

C30H37BCu2N9S3W,C8H20N,2(F6P)

Xu, ChengZhang, Zhi-YuanRen, Zhi-GangZhou, Li-KuanLi, Hong-XiWang, Hui-FangSun, Zhen-RongLang, Jian-Ping

Crystal Growth & Design (2013) 13, 6 2530

a=19.913(4)Å   b=16.786(3)Å   c=15.830(3)Å

α=90.00°   β=101.76(3)°   γ=90.00°

C30H34BCu2N9S3W,F6P,2(C2H3N)

C30H34BCu2N9S3W,F6P,2(C2H3N)

Xu, ChengZhang, Zhi-YuanRen, Zhi-GangZhou, Li-KuanLi, Hong-XiWang, Hui-FangSun, Zhen-RongLang, Jian-Ping

Crystal Growth & Design (2013) 13, 6 2530

a=13.179(3)Å   b=19.463(4)Å   c=17.204(3)Å

α=90.00°   β=103.49(3)°   γ=90.00°

C33H40BCu2N9S3W,F6P,C3H7NO

C33H40BCu2N9S3W,F6P,C3H7NO

Xu, ChengZhang, Zhi-YuanRen, Zhi-GangZhou, Li-KuanLi, Hong-XiWang, Hui-FangSun, Zhen-RongLang, Jian-Ping

Crystal Growth & Design (2013) 13, 6 2530

a=13.682(3)Å   b=17.344(3)Å   c=20.525(4)Å

α=90.00°   β=105.99(3)°   γ=90.00°

C47H54B2Cu6N19S6W2,C8H20N,3(C2H3N)

C47H54B2Cu6N19S6W2,C8H20N,3(C2H3N)

Xu, ChengZhang, Zhi-YuanRen, Zhi-GangZhou, Li-KuanLi, Hong-XiWang, Hui-FangSun, Zhen-RongLang, Jian-Ping

Crystal Growth & Design (2013) 13, 6 2530

a=30.404(6)Å   b=19.657(4)Å   c=19.683(4)Å

α=90.00°   β=127.63(3)°   γ=90.00°

C21H26BCu2N8S3W,C2H3N

C21H26BCu2N8S3W,C2H3N

Xu, ChengZhang, Zhi-YuanRen, Zhi-GangZhou, Li-KuanLi, Hong-XiWang, Hui-FangSun, Zhen-RongLang, Jian-Ping

Crystal Growth & Design (2013) 13, 6 2530

a=18.016(4)Å   b=11.681(2)Å   c=29.185(6)Å

α=90.00°   β=99.71(3)°   γ=90.00°

Catena-tris(μ-4-methylbenzoato)dysprosium(III)

C48H42Dy2O12

X. LiZ.-Y. ZhangD.-Y. WangY.-Q. Zou

Zeitschrift für Kristallographie - New Crystal Structures (2005) 220, 1 36-38

a=8.155(2)Å   b=12.375(4)Å   c=22.168(6)Å

α=92.626(4)°   β=95.868(4)°   γ=90.261(4)°