Structures by: Zhang Z. D.

Total: 4

Y (Fe3.04 Ti0.52 B0.43) Fe8 Ti0.39

B0.43Fe11.04Ti0.91Y

Zhang, B.-S.Du HonglinZhang, Z.-D.Yang, J.-L.Zhang, D.Chuang, Y.C.

Journal of Physics: Condensed Matter (1995) 7, 2587-2592

a=8.509Å   b=8.509Å   c=4.808Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C19H12O6

C19H12O6

Li, JingHou, ZhengChen, Guang-HuiLi, FenZhou, YingXue, Xiao-YanLi, Zhou-PengJia, MinZhang, Zi-DanLi, Ming-KaiLuo, Xiao-Xing

Organic & biomolecular chemistry (2014) 12, 29 5528-5535

a=8.403(6)Å   b=15.083(10)Å   c=11.686(8)Å

α=90.00°   β=98.565(6)°   γ=90.00°

(3S,4S)-4-(Cyclopropylcarbonyl)-3-[(1R)-1-hydroxyethyl]azetidin-2-one

C9H13NO3

Wang, Li-JuanZhang, Zheng-DongZheng, Jian-FengFang, HuaJin, Li-Ren

Acta Crystallographica Section E (2006) 62, 3 o888-o889

a=5.422(2)Å   b=7.436(3)Å   c=24.043(9)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C29H44O4

C29H44O4

Hou, Ling-LiShi, YongZhang, Zhi-DanWu, Jing-JingYang, Qing-XiongTian, Wei-Sheng

The Journal of organic chemistry (2017) 82, 14 7463-7469

a=11.851(2)Å   b=6.5036(13)Å   c=17.863(4)Å

α=90.00°   β=108.35(3)°   γ=90.00°