Structures by: Zhang S. S.

Total: 64

C15H14N2O4S

C15H14N2O4S

Han, Xiang-LeiZhou, Chu-JunLiu, Xu-GeZhang, Shang-ShiWang, HonggenLi, Qingjiang

Organic letters (2017) 19, 22 6108-6111

a=10.36180(12)Å   b=9.18131(13)Å   c=15.6457(2)Å

α=90°   β=90.0940(12)°   γ=90°

C17H16N2O3S

C17H16N2O3S

Han, Xiang-LeiZhou, Chu-JunLiu, Xu-GeZhang, Shang-ShiWang, HonggenLi, Qingjiang

Organic letters (2017) 19, 22 6108-6111

a=10.58500(19)Å   b=9.10460(16)Å   c=16.2981(3)Å

α=90°   β=93.8838(16)°   γ=90°

C150H132Au13P12,5(Cl)

C150H132Au13P12,5(Cl)

Zhang, Shan-ShanFeng, LeiSenanayake, Ravithree D.Aikens, Christine M.Wang, Xing-PoZhao, Quan-QinTung, Chen-HoSun, Di

Chemical science (2018) 9, 5 1251-1258

a=19.878(2)Å   b=19.878(2)Å   c=27.361(3)Å

α=90°   β=90°   γ=120°

C100H88Au8P8S2,2(CH2Cl2),2(Cl)

C100H88Au8P8S2,2(CH2Cl2),2(Cl)

Zhang, Shan-ShanFeng, LeiSenanayake, Ravithree D.Aikens, Christine M.Wang, Xing-PoZhao, Quan-QinTung, Chen-HoSun, Di

Chemical science (2018) 9, 5 1251-1258

a=27.105(6)Å   b=29.820(7)Å   c=28.748(6)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C100H88Au8P8S2,2(Cl),4(CH2Cl2)

C100H88Au8P8S2,2(Cl),4(CH2Cl2)

Zhang, Shan-ShanFeng, LeiSenanayake, Ravithree D.Aikens, Christine M.Wang, Xing-PoZhao, Quan-QinTung, Chen-HoSun, Di

Chemical science (2018) 9, 5 1251-1258

a=29.8513(7)Å   b=27.0724(7)Å   c=28.9960(6)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C100H88Au8P8S2,2(Cl),2(CH2Cl2)

C100H88Au8P8S2,2(Cl),2(CH2Cl2)

Zhang, Shan-ShanFeng, LeiSenanayake, Ravithree D.Aikens, Christine M.Wang, Xing-PoZhao, Quan-QinTung, Chen-HoSun, Di

Chemical science (2018) 9, 5 1251-1258

a=30.1004(7)Å   b=27.2979(7)Å   c=29.2079(6)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C150H132Au13P12,Cl,4(F6P),C6H6

C150H132Au13P12,Cl,4(F6P),C6H6

Zhang, Shan-ShanFeng, LeiSenanayake, Ravithree D.Aikens, Christine M.Wang, Xing-PoZhao, Quan-QinTung, Chen-HoSun, Di

Chemical science (2018) 9, 5 1251-1258

a=17.4438(3)Å   b=19.0667(4)Å   c=24.5099(4)Å

α=86.3850(10)°   β=84.3990(10)°   γ=84.4130(10)°

C100H88Au8P8S2,2(Cl),2(CH2Cl2)

C100H88Au8P8S2,2(Cl),2(CH2Cl2)

Zhang, Shan-ShanFeng, LeiSenanayake, Ravithree D.Aikens, Christine M.Wang, Xing-PoZhao, Quan-QinTung, Chen-HoSun, Di

Chemical science (2018) 9, 5 1251-1258

a=30.1847(7)Å   b=27.3736(7)Å   c=29.2444(6)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C100H88Au8P8S2,2(Cl),4(CH2Cl2)

C100H88Au8P8S2,2(Cl),4(CH2Cl2)

Zhang, Shan-ShanFeng, LeiSenanayake, Ravithree D.Aikens, Christine M.Wang, Xing-PoZhao, Quan-QinTung, Chen-HoSun, Di

Chemical science (2018) 9, 5 1251-1258

a=29.9954(10)Å   b=27.1880(9)Å   c=29.1016(7)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C100H88Au8P8S2,2(Cl),2(CH2Cl2)

C100H88Au8P8S2,2(Cl),2(CH2Cl2)

Zhang, Shan-ShanFeng, LeiSenanayake, Ravithree D.Aikens, Christine M.Wang, Xing-PoZhao, Quan-QinTung, Chen-HoSun, Di

Chemical science (2018) 9, 5 1251-1258

a=30.1665(11)Å   b=27.3016(10)Å   c=29.2120(8)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C20H22O5

C20H22O5

Hu, Hai-JunZhou, YueHan, Zhu-ZhenShi, Yan-HongZhang, Shu-ShengWang, Zheng-TaoYang, Li

Journal of natural products (2018) 81, 7 1508-1516

a=8.22140(10)Å   b=10.0997(2)Å   c=20.3117(4)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C20H24O5

C20H24O5

Hu, Hai-JunZhou, YueHan, Zhu-ZhenShi, Yan-HongZhang, Shu-ShengWang, Zheng-TaoYang, Li

Journal of natural products (2018) 81, 7 1508-1516

a=19.3772(7)Å   b=8.3180(3)Å   c=11.8120(6)Å

α=90°   β=109.092(3)°   γ=90°

C20H26O5

C20H26O5

Hu, Hai-JunZhou, YueHan, Zhu-ZhenShi, Yan-HongZhang, Shu-ShengWang, Zheng-TaoYang, Li

Journal of natural products (2018) 81, 7 1508-1516

a=11.6575(3)Å   b=9.7318(2)Å   c=15.2642(4)Å

α=90°   β=93.1370(10)°   γ=90°

C26H23ClF7NO

C26H23ClF7NO

Lao, Ye-XingWu, Jia-QiangChen, YunyunZhang, Shang-ShiLi, QingjiangWang, Honggen

Organic Chemistry Frontiers (2015) 2, 10 1374

a=12.89225(14)Å   b=15.11065(14)Å   c=24.8076(3)Å

α=90.00°   β=101.9969(10)°   γ=90.00°

C24H30N4O2

C24H30N4O2

Zhang, Shang-ShiXia, JieWu, Jia-QiangLiu, Xu-GeZhou, Chu-JunLin, E.Li, QingjiangHuang, Shi-LiangWang, Honggen

Organic letters (2017) 19, 21 5868-5871

a=17.5556(5)Å   b=17.5556(5)Å   c=14.1220(7)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C20H18

C20H18

Zhang, Shu-ShengWang, Zhi-QianXu, Ming-HuaLin, Guo-Qiang

Organic letters (2010) 12, 23 5546-5549

a=5.3180(6)Å   b=13.1826(14)Å   c=20.997(2)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C20H18Cl2Pd

C20H18Cl2Pd

Zhang, Shu-ShengWang, Zhi-QianXu, Ming-HuaLin, Guo-Qiang

Organic letters (2010) 12, 23 5546-5549

a=7.6100(7)Å   b=16.8437(15)Å   c=13.2376(12)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C25H28Cl4Pd

C25H28Cl4Pd

Zhang, Shu-ShengWang, Zhi-QianXu, Ming-HuaLin, Guo-Qiang

Organic letters (2010) 12, 23 5546-5549

a=11.8460(8)Å   b=13.2656(9)Å   c=15.6468(11)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C41H38Cl4Rh2

C41H38Cl4Rh2

Zhang, Shu-ShengWang, Zhi-QianXu, Ming-HuaLin, Guo-Qiang

Organic letters (2010) 12, 23 5546-5549

a=9.9003(7)Å   b=10.2094(7)Å   c=35.051(3)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C32H24Cd3N18O16

C32H24Cd3N18O16

Yan, Yang-TianCao, FengZhang, Wen-YanZhang, Si-SiZhang, FangWang, Yao-Yu

New Journal of Chemistry (2018) 42, 12 9865

a=7.8946(14)Å   b=11.285(2)Å   c=12.653(2)Å

α=71.043(3)°   β=82.806(3)°   γ=79.020(3)°

0.5(C32H28Cd2N16O12)

0.5(C32H28Cd2N16O12)

Yan, Yang-TianCao, FengZhang, Wen-YanZhang, Si-SiZhang, FangWang, Yao-Yu

New Journal of Chemistry (2018) 42, 12 9865

a=11.912(3)Å   b=7.1031(16)Å   c=11.937(3)Å

α=90°   β=117.307(3)°   γ=90°

C16H12N8O5Pb

C16H12N8O5Pb

Yan, Yang-TianCao, FengZhang, Wen-YanZhang, Si-SiZhang, FangWang, Yao-Yu

New Journal of Chemistry (2018) 42, 12 9865

a=4.8806(17)Å   b=10.996(5)Å   c=16.601(6)Å

α=84.703(8)°   β=86.468(6)°   γ=82.964(4)°

C17H12N4O10Zn2

C17H12N4O10Zn2

Yan, Yang-TianCao, FengZhang, Wen-YanZhang, Si-SiZhang, FangWang, Yao-Yu

New Journal of Chemistry (2018) 42, 12 9865

a=7.9062(19)Å   b=9.834(2)Å   c=13.463(3)Å

α=82.568(4)°   β=84.625(4)°   γ=69.059(4)°

C8H7N5O6Pb,H2O

C8H7N5O6Pb,H2O

Yan, Yang-TianCao, FengZhang, Wen-YanZhang, Si-SiZhang, FangWang, Yao-Yu

New Journal of Chemistry (2018) 42, 12 9865

a=7.127(3)Å   b=9.930(4)Å   c=10.576(4)Å

α=113.286(6)°   β=106.951(6)°   γ=97.512(5)°

C12H9N4O5Zn,C4H3O2

C12H9N4O5Zn,C4H3O2

Yan, Yang-TianCao, FengZhang, Wen-YanZhang, Si-SiZhang, FangWang, Yao-Yu

New Journal of Chemistry (2018) 42, 12 9865

a=9.0473(19)Å   b=9.988(2)Å   c=10.079(2)Å

α=75.074(3)°   β=67.585(3)°   γ=82.372(4)°

C18H11BrCdN3O4,H2O,0.5(C3H7NO)

C18H11BrCdN3O4,H2O,0.5(C3H7NO)

Jia, LeiXue, ZheZhu, Rong-RongYan, TongWang, Yu-NaZhang, Suo-ShuGeng, XiaoDu, LinZhao, Qi-Hua

RSC Advances (2019) 9, 68 39854

a=15.661(4)Å   b=13.297(3)Å   c=23.290(5)Å

α=90°   β=108.660(3)°   γ=90°

C21H19BrCdN2O5

C21H19BrCdN2O5

Jia, LeiXue, ZheZhu, Rong-RongYan, TongWang, Yu-NaZhang, Suo-ShuGeng, XiaoDu, LinZhao, Qi-Hua

RSC Advances (2019) 9, 68 39854

a=14.340(2)Å   b=18.918(3)Å   c=16.582(3)Å

α=90°   β=100.615(2)°   γ=90°

0.25(C160H136Co12N32O56),5(C3H7NO),C3H4NO

0.25(C160H136Co12N32O56),5(C3H7NO),C3H4NO

Gao, XiangZhang, Shan-ShanYan, HuiLi, Yun-WuLiu, Qing-YunWang, Xing-PoTung, Chen-HoMa, Hui-YanSun, Di

CrystEngComm (2018) 20, 34 4905

a=18.1925(5)Å   b=40.2091(13)Å   c=9.5480(3)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C16H18N8O8Zn

C16H18N8O8Zn

Yan, Yang-TianCao, FengZhang, Wen-YanZhang, Si-SiZhang, FangWang, Yao-Yu

New Journal of Chemistry (2018) 42, 12 9865

a=7.424(4)Å   b=7.953(4)Å   c=8.914(5)Å

α=84.268(9)°   β=75.599(8)°   γ=69.632(8)°

C150H132Au18Cl4P12,3(Cl),F6P,2(C6H6)

C150H132Au18Cl4P12,3(Cl),F6P,2(C6H6)

Zhang, Shan-ShanSenanayake, Ravithree D.Zhao, Quan-QinSu, Hai-FengAikens, Christine M.Wang, Xing-PoTung, Chen-HoSun, DiZheng, Lan-Sun

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2019) 48, 11 3635-3640

a=15.442(4)Å   b=15.608(4)Å   c=18.615(4)Å

α=70.259(2)°   β=82.278(2)°   γ=90.156(2)°

C16H14MnN8O6

C16H14MnN8O6

Yan, Yang-TianZhang, Si-SiYang, Guo-PingZhang, Wen-YanZhang, FangCao, FengYang, Rui-FengWang, Yao-Yu

Dalton Trans. (2017)

a=11.845(7)Å   b=7.042(4)Å   c=11.876(7)Å

α=90°   β=117.461(7)°   γ=90°

C24H18Cu2N12O8

C24H18Cu2N12O8

Yan, Yang-TianZhang, Si-SiYang, Guo-PingZhang, Wen-YanZhang, FangCao, FengYang, Rui-FengWang, Yao-Yu

Dalton Trans. (2017)

a=9.5524(15)Å   b=10.2312(17)Å   c=15.549(3)Å

α=97.356(2)°   β=103.694(3)°   γ=101.972(2)°

C16H14CoN8O6

C16H14CoN8O6

Yan, Yang-TianZhang, Si-SiYang, Guo-PingZhang, Wen-YanZhang, FangCao, FengYang, Rui-FengWang, Yao-Yu

Dalton Trans. (2017)

a=11.700(2)Å   b=6.9671(12)Å   c=11.849(2)Å

α=90°   β=117.789(3)°   γ=90°

C8H5CuN4O2.5,CH4O,2.5(H2O)

C8H5CuN4O2.5,CH4O,2.5(H2O)

Yan, Yang-TianZhang, Si-SiYang, Guo-PingZhang, Wen-YanZhang, FangCao, FengYang, Rui-FengWang, Yao-Yu

Dalton Trans. (2017)

a=16.572(6)Å   b=16.572(6)Å   c=10.620(4)Å

α=90°   β=90°   γ=120°

C32H22Co2N16O9,2(C4H9NO),2(H2O)

C32H22Co2N16O9,2(C4H9NO),2(H2O)

Yan, Yang-TianZhang, Si-SiYang, Guo-PingZhang, Wen-YanZhang, FangCao, FengYang, Rui-FengWang, Yao-Yu

Dalton Trans. (2017)

a=16.140(2)Å   b=16.140(2)Å   c=16.758(2)Å

α=90°   β=90°   γ=120°

C9.5H9.5Co1N5O4.5,Cl0.5,C3H7N1O1,2(H2O)

C9.5H9.5Co1N5O4.5,Cl0.5,C3H7N1O1,2(H2O)

Yan, Yang-TianZhang, Si-SiYang, Guo-PingZhang, Wen-YanZhang, FangCao, FengYang, Rui-FengWang, Yao-Yu

Dalton Trans. (2017)

a=17.377(10)Å   b=17.377(10)Å   c=10.730(6)Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Di-μ-acetato-bis{μ~4~-1-[(2-oxidophenyl)carbonyl]-2-(propanamidomethanethioyl)hydrazine-1,2-diido}tetracopper(II) dimethylformamide disolvate

C26H26Cu4N6O10S2,2(C3H7NO)

Jiao, ChenZhang, Si-SiLi, Zuo-YinLiu, Jian-JunLin, Mei-JinHuang, Chang-Cang

Acta Crystallographica Section C (2016) 72, 2 119-123

a=8.4421(17)Å   b=11.435(2)Å   c=11.909(2)Å

α=111.67(3)°   β=107.76(3)°   γ=95.87(3)°

Bis{μ~2~-[(2-hydroxyphenyl)formamido](propanamidomethanethioyl)azanido}bis[(4,4-bipyridine)nitratocadmium(II)] dihydrate

C42H40Cd2N12O12S2,2(H2O)

Jiao, ChenZhang, Si-SiLi, Zuo-YinLiu, Jian-JunLin, Mei-JinHuang, Chang-Cang

Acta Crystallographica Section C (2016) 72, 2 119-123

a=9.959(2)Å   b=10.531(2)Å   c=12.617(3)Å

α=81.35(3)°   β=82.13(3)°   γ=65.60(3)°

4'-Isobutoxy-biphenyl-4-carboxylic acid 4-cyano-3-fluoro-phenyl ester

C24H20FNO3

Ren, RuiLi, QiangZhang, Shu-ShengLi, Xue-Mei

Acta Crystallographica Section E (2005) 61, 10 o3472-o3473

a=7.1969(12)Å   b=7.8499(13)Å   c=35.797(6)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

3-[(<i>E</i>)-2-Chloro-3,3,3-trifluoroprop-1-enyl]-2,2-dimethyl- N-(3-pyridyl)cyclopropanecarboxamide acetone hemisolvate

C14H14ClF3N2O,0.5C3H6O

Liu, Dong-QingFeng, Ya-QingLiu, Da-WeiZhang, Sha-Sha

Acta Crystallographica Section E (2006) 62, 5 o1747-o1748

a=24.274(5)Å   b=12.330(2)Å   c=11.4763(18)Å

α=90.00°   β=90.761(6)°   γ=90.00°

2-Fluoro-4-hydroxybenzonitrile

C7H4FNO

Song, Xiu-YanDong, Xiao-HongZhang, Shu-ShengLi, Xue-MeiWen, Yong-HongZhong, Hui-Min

Acta Crystallographica Section E (2004) 60, 11 o1919-o1920

a=3.8051(17)Å   b=11.852(5)Å   c=13.903(6)Å

α=90.00°   β=95.035(7)°   γ=90.00°

4-Amino-3-(phenoxymethyl)-1H-1,2,4-triazole-5(4H)-thione

C9H10N4OS

Zhang, Shu-ShengMeng, Xiang-TaoLi, Xue-MeiWang, Wei

Acta Crystallographica Section E (2004) 60, 4 o595-o596

a=11.251(2)Å   b=6.0066(12)Å   c=15.148(3)Å

α=90.00°   β=100.69(3)°   γ=90.00°

Bis(O,O-di-p-tolyldithiophosphato-κ^2^S,S')nickel(II)

C28H28NiO4P2S4

Zhang, Shu-ShangYang, BoWang, Yan-FangLi, Xue-MeiJiao, KuiKassim, Mohammad. B.Yamin, Bohari. M.

Acta Crystallographica Section E (2004) 60, 4 m485-m486

a=7.1884(11)Å   b=9.3158(14)Å   c=12.1699(18)Å

α=78.605(2)°   β=81.335(2)°   γ=78.557(2)°

2,2'-[1,4-phenylenebis(oxy)]-bis[N-p-methylphenyl(acetamide)]

C24H24N2O4

Wen, Yong-HongZhang, Shu-ShengLiang, JuanLi, Xue-Mei

Acta Crystallographica Section E (2004) 60, 7 o1198-o1199

a=6.8881(14)Å   b=10.081(2)Å   c=15.312(3)Å

α=90.00°   β=91.68(3)°   γ=90.00°

Di-μ-adipato-κ^6^O,O:O'';O:O',O''-bis[aqua(1,10-phenanthroline- κ^2^N,N')zinc(II)]

C36H36N4O10Zn2

Ding, Cai-FengZhang, Shu-ShengZhu, MeiLi, Xue-MeiXu, HongOuyang, Ping-Kai

Acta Crystallographica Section E (2005) 61, 1 m147-m148

a=8.1984(4)Å   b=9.7549(5)Å   c=11.8636(6)Å

α=70.9710(10)°   β=75.5080(10)°   γ=72.0770(10)°

N,N'-Bis(p-methoxyphenyl)-2,2'-(p-phenylenedioxy)diacetamide

C24H24N2O6

Wen, Yong-HongZhang, Shu-ShengLiang, JuanLi, Xue-Mei

Acta Crystallographica Section E (2005) 61, 1 o96-o97

a=9.8370(7)Å   b=10.1922(8)Å   c=10.9181(8)Å

α=94.3270(10)°   β=92.6330(10)°   γ=97.7190(10)°

4-Cyano-3-fluorophenyl (2E)-3-(4-heptyloxy-3-methoxyphenyl)acrylate

C24H26FNO4

Ren, RuiZhang, Shu-ShengLi, QiangLi, Xue-MeiSong, Xiu-Yan

Acta Crystallographica Section E (2006) 62, 1 o160-o161

a=7.763(4)Å   b=11.207(5)Å   c=13.631(7)Å

α=82.499(8)°   β=82.269(8)°   γ=75.662(8)°

4-Benzyl-5-ethyl-2-(2-furylcarbonylmethylsulfanyl)pyrimidin-6(1H)-one

C19H18N2O3S

Zhang, Sui-ShuanHe, Yan-PingZheng, Yong-TangRao, Zhi-KunLi, Cong

Acta Crystallographica Section E (2007) 63, 7 o3172-o3172

a=12.062(2)Å   b=9.3943(16)Å   c=15.988(3)Å

α=90.00°   β=105.065(2)°   γ=90.00°

Bis[3-chloro-6-(3,5-dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)picolinato-κ^3^O,N,N]copper(II) tetrahydrate

C22H18Cl2CuN6O4,4(H2O)

Zhao, KaiYin, Xian-HongHu, Fei-LongLin, Cui-WuZhang,Shang-ShangQing,Ru-Wen

Acta Crystallographica Section E (2008) 64, 2 m284-m285

a=9.6578(9)Å   b=11.2637(14)Å   c=14.3127(18)Å

α=92.349(2)°   β=106.090(2)°   γ=114.065(3)°

Aquatris[6-(3,5-dimethyl-1<i>H</i>-pyrazol-1-yl)picolinato]- κ^6^N,N,O;κO-dysprosium(III) trihydrate

C33H32N9DyO7,3(H2O)

Kai, ZhaoYu, FengYin, Xian-HongJie, ZhuLin, Cui-WuZhang, Shan-Shan

Acta Crystallographica Section E (2008) 64, 2 m408-m409

a=15.4709(18)Å   b=12.8466(12)Å   c=18.543(2)Å

α=90.00°   β=99.741(2)°   γ=90.00°

2-(Benzoylmethylsulfanyl)-6-benzyl-5-isopropylpyrimidin-4(3<i>H</i>)-one

C22H22N2O2S

Rao, Zhi-KunZhang, Sui-ShuanHe, Yan-PingZheng, Yong-TangLi, Cong

Acta Crystallographica Section E (2007) 63, 10 o3942-o3942

a=8.691(2)Å   b=23.223(6)Å   c=10.705(3)Å

α=90.00°   β=111.949(4)°   γ=90.00°

3,6-Dichloro-<i>N</i>-(4,6-dichloropyrimidin-2-yl)picolinamide

C10H4Cl4N4O

Zhang, Shan-ShanZhuang, YueYin, Xian-HongZhao, KaiLin, Cui-Wu

Acta Crystallographica Section E (2008) 64, 5 o871

a=10.9313(13)Å   b=13.3682(14)Å   c=9.3846(10)Å

α=90.00°   β=112.5760(10)°   γ=90.00°

(3,6-Dichloropyridin-2-yl)(3,5-dimethyl-1<i>H</i>-pyrazol-1-yl)methanone

C11H9Cl2N3O

Zhuang, YueZhang, Shan-ShanYin, Xian-HongZhao, KaiLin, Cui-Wu

Acta Crystallographica Section E (2008) 64, 7 o1224

a=7.3440(10)Å   b=8.7981(12)Å   c=9.6490(14)Å

α=75.554(2)°   β=89.627(3)°   γ=86.819(2)°

3-Chloro-6-(3,5-dimethyl-1<i>H</i>-pyrazol-1-yl)picolinic acid--triphenylphosphine oxide (1/1)

C11H10ClN3O2,C18H15OP

Hu, Fei-LongHuang, Zhong-JingZhang, Shan-ShanZhuang, YueLuo, Wei-Qiang

Acta Crystallographica Section E (2008) 64, 8 o1427

a=16.6694(14)Å   b=9.8176(11)Å   c=18.272(2)Å

α=90.00°   β=116.089(2)°   γ=90.00°

Chlorido(1,10-phenanthroline)(1<i>H</i>-1,2,4-triazole-3-carboxylato)copper(II)

C15H10ClCuN5O2

Zhu, JieYin, Xian-HongZhang, Shan-ShanZhao, KaiLin, Cui-Wu

Acta Crystallographica Section E (2008) 64, 1 m71-m71

a=12.7302(16)Å   b=17.562(3)Å   c=14.299(2)Å

α=90°   β=113.836(2)°   γ=90°

Poly[[μ~3~-<i>N</i>,<i>N</i>-bis(3-pyridylmethyl)thiourea- κ^3^<i>N</i>:<i>N</i>':<i>S</i>]iodidocopper(I)]

C13H14CuIN4S

Zhang, Shi-Shen

Acta Crystallographica Section E (2008) 64, 11 m1395

a=13.3610(10)Å   b=8.3673(7)Å   c=14.2686(11)Å

α=90.00°   β=102.001(2)°   γ=90.00°

2,2'-Dihydroxy-3,3'-[(1<i>E</i>,1'<i>E</i>)-hydrazine-1,2- diylidenedimethylidyne]dibenzoic acid <i>N</i>,<i>N</i>-dimethylformamide disolvate

C16H12N2O6,2C3H7NO

Zhang, Sheng-SenCheng, Geng-Jin-ShengLei, YuLi, Yin-Bao

Acta Crystallographica Section E (2009) 65, 1 o194-o195

a=5.9136(12)Å   b=10.837(2)Å   c=18.991(4)Å

α=90.00°   β=98.96(3)°   γ=90.00°

Diaqua(5-methyl-1<i>H</i>-pyrazole-3-carboxylato)(4-nitrobenzoato)copper(II)

C12H13CuN3O8

Hu, Fei-longYin, Xian-hongFeng, YuMi, YanZhang, Shan-shan

Acta Crystallographica Section E (2009) 65, 2 m210

a=6.9650(10)Å   b=9.1860(13)Å   c=12.4220(16)Å

α=96.6330(10)°   β=105.116(2)°   γ=103.978(2)°

(<i>E</i>)-<i>N</i>'-(5-Chloro-2-hydroxybenzylidene)-4-(8- quinolyloxy)butanohydrazide monohydrate

C20H18ClN3O3,H2O

Zhang, JianXiaHou, Guo-LunZhang, Sheng-SenZeng, Jing

Acta Crystallographica Section E (2009) 65, 7 o1695-o1696

a=11.167(3)Å   b=11.150(3)Å   c=30.909(10)Å

α=90.00°   β=96.970(12)°   γ=90.00°

Poly[[μ~2~-1,2-bis(1<i>H</i>-imidazol-1-ylmethyl)benzene- κ^2^<i>N</i>^3^:<i>N</i>^3^](μ~2~-terephthalato- κ^2^<i>O</i>^1^:<i>O</i>^4^)zinc(II)]

C22H18N4O4Zn

Zhang, Shi-ShenChen, Li-Jiang

Acta Crystallographica Section E (2010) 66, 11 m1456

a=10.132(3)Å   b=10.179(3)Å   c=11.169(3)Å

α=99.073(4)°   β=102.748(4)°   γ=112.974(4)°

<i>catena</i>-Poly[[(1,10-phenanthroline-κ^2^<i>N</i>,<i>N</i>)copper(II)]- di-μ-thiocyanato-κ^2^<i>N</i>:<i>S</i>;κ^2^<i>S</i>:<i>N</i>]

C14H8CuN4S2

Zhang, Shi-ShenChen, Li-JiangHan, Yi-Feng

Acta Crystallographica Section E (2011) 67, 4 m398

a=14.0353(13)Å   b=10.3081(9)Å   c=10.2670(9)Å

α=90.00°   β=111.034(2)°   γ=90.00°

2-(2-Pyridyl)pyridinium (2,2-bipyridine-κ^2^<i>N</i>,<i>N</i>')tetrakis(nitrato- κ^2^<i>O</i>,<i>O</i>')bismuthate(III)

C10H9N2,C10H8BiN6O12

Meng, Zhao-HuiZhang, Shu-Shen

Acta Crystallographica Section E (2011) 67, 10 m1402-m1403

a=14.711(5)Å   b=10.169(3)Å   c=16.832(5)Å

α=90.00°   β=97.275(6)°   γ=90.00°

Aquachlorido(3,5-dinitro-2-oxidobenzoato-κ^2^<i>O</i>^1^,<i>O</i>^2^)(1,10- phenanthroline-κ^2^<i>N</i>,<i>N</i>)chromium(III)

C19H12ClCrN4O8

Meng, Zhao-HuiLian, HuiZhang, Shu-ShenFeng, Yu-Quan

Acta Crystallographica Section E (2012) 68, 4 m388

a=13.868(7)Å   b=16.158(8)Å   c=9.348(5)Å

α=90.00°   β=105.947(9)°   γ=90.00°

C10H9F2NO2

C10H9F2NO2

Wu, Jia-QiangZhang, Shang-ShiGao, HuiQi, ZisongZhou, Chu-JunJi, Wei-WeiLiu, YaoChen, YunyunLi, QingjiangLi, XingweiWang, Honggen

Journal of the American Chemical Society (2017)

a=11.53896(15)Å   b=7.57923(11)Å   c=20.9318(3)Å

α=90.00°   β=95.3562(12)°   γ=90.00°