Structures by: Zhang J. L.

Total: 69

C32H9F10N3O2Pd

C32H9F10N3O2Pd

Yao, YuhangHou, Chun-LiangYang, Zi-ShuRan, GuangliuKang, LeiLi, CuicuiZhang, WenkaiZhang, JingZhang, Jun-Long

Chemical Science (2019)

a=10.6992(4)Å   b=15.7524(6)Å   c=16.7744(8)Å

α=100.088(3)°   β=97.914(3)°   γ=90.165(3)°

C32H11F10N3O2,0.5(C6H14)

C32H11F10N3O2,0.5(C6H14)

Yao, YuhangHou, Chun-LiangYang, Zi-ShuRan, GuangliuKang, LeiLi, CuicuiZhang, WenkaiZhang, JingZhang, Jun-Long

Chemical Science (2019)

a=11.1406(4)Å   b=14.7364(6)Å   c=36.6510(19)Å

α=90°   β=95.557(4)°   γ=90°

C65H19Cl3F20N6O4Pt2

C65H19Cl3F20N6O4Pt2

Yao, YuhangHou, Chun-LiangYang, Zi-ShuRan, GuangliuKang, LeiLi, CuicuiZhang, WenkaiZhang, JingZhang, Jun-Long

Chemical Science (2019)

a=12.2124(3)Å   b=14.5258(3)Å   c=32.7959(7)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C64H52F4N4Os

C64H52F4N4Os

Wang, Hai-XuWan, QingyunLow, Kam-HungZhou, Cong-YingHuang, Jie-ShengZhang, Jun-LongChe, Chi-Ming

Chemical science (2020) 11, 8 2243-2259

a=11.0536(7)Å   b=11.1353(7)Å   c=11.8926(7)Å

α=97.460(3)°   β=108.927(4)°   γ=107.647(3)°

C59H54N4ORu,CH4O,CH2CL2

C59H54N4ORu,CH4O,CH2CL2

Wang, Hai-XuWan, QingyunLow, Kam-HungZhou, Cong-YingHuang, Jie-ShengZhang, Jun-LongChe, Chi-Ming

Chemical science (2020) 11, 8 2243-2259

a=11.5545(10)Å   b=17.3432(16)Å   c=25.028(2)Å

α=90°   β=95.757(2)°   γ=90°

C59H27F20FeN5

C59H27F20FeN5

Wang, Hai-XuWan, QingyunLow, Kam-HungZhou, Cong-YingHuang, Jie-ShengZhang, Jun-LongChe, Chi-Ming

Chemical science (2020) 11, 8 2243-2259

a=10.5317(15)Å   b=14.347(2)Å   c=17.434(3)Å

α=76.710(5)°   β=80.147(4)°   γ=84.826(4)°

C58H50FeN4,CDCl3

C58H50FeN4,CDCl3

Wang, Hai-XuWan, QingyunLow, Kam-HungZhou, Cong-YingHuang, Jie-ShengZhang, Jun-LongChe, Chi-Ming

Chemical science (2020) 11, 8 2243-2259

a=11.3588(11)Å   b=13.5043(14)Å   c=16.5422(15)Å

α=85.786(3)°   β=84.240(3)°   γ=70.986(3)°

C64H36F20N8Ru,0.25(C6H14)

C64H36F20N8Ru,0.25(C6H14)

Wang, Hai-XuWan, QingyunLow, Kam-HungZhou, Cong-YingHuang, Jie-ShengZhang, Jun-LongChe, Chi-Ming

Chemical science (2020) 11, 8 2243-2259

a=24.815(6)Å   b=20.891(5)Å   c=24.043(5)Å

α=90°   β=100.174(7)°   γ=90°

C65H47Al3F3N6O9

C65H47Al3F3N6O9

Yin, H.-Y.Lai, J.Tang, J.Shang, Y.Zhang, J.-L.

Inorganics (2018) 6, 20

a=13.060(6)Å   b=19.920(10)Å   c=21.490(11)Å

α=65.028(6)°   β=87.853(7)°   γ=89.408(7)°

C28H36N2O2Si

C28H36N2O2Si

Kong, De-ShenWang, Yi-FanTan, Yun-XuanZhang, Jun-LiZhang, Jian-GeTian, PingLin, Guo-Qiang

Organic Chemistry Frontiers (2019) 6, 5 699

a=9.7904(3)Å   b=10.7882(4)Å   c=12.3517(4)Å

α=83.8910(10)°   β=69.7230(10)°   γ=84.4990(10)°

C27H31NO4Si

C27H31NO4Si

Kong, De-ShenWang, Yi-FanTan, Yun-XuanZhang, Jun-LiZhang, Jian-GeTian, PingLin, Guo-Qiang

Organic Chemistry Frontiers (2019) 6, 5 699

a=9.9601(4)Å   b=10.6766(3)Å   c=11.8691(4)Å

α=74.3930(10)°   β=85.5710(10)°   γ=88.9580(10)°

C32H7Cl4F10N3O2

C32H7Cl4F10N3O2

Wang, Jun-FeiYao, YuhangNing, YingyingMeng, Yin-ShanHou, Chun-LiangZhang, JingZhang, Jun-Long

Organic Chemistry Frontiers (2018) 5, 12 1877

a=6.4792(4)Å   b=25.1943(14)Å   c=10.1094(6)Å

α=90°   β=106.673(6)°   γ=90°

C34H7Cl2F10N5O2,0.25(C8H16O2)

C34H7Cl2F10N5O2,0.25(C8H16O2)

Wang, Jun-FeiYao, YuhangNing, YingyingMeng, Yin-ShanHou, Chun-LiangZhang, JingZhang, Jun-Long

Organic Chemistry Frontiers (2018) 5, 12 1877

a=6.3689(5)Å   b=19.2075(10)Å   c=14.4005(9)Å

α=90°   β=96.153(7)°   γ=90°

C34H7Br2F10N5O2,0.5(C8O2)

C34H7Br2F10N5O2,0.5(C8O2)

Wang, Jun-FeiYao, YuhangNing, YingyingMeng, Yin-ShanHou, Chun-LiangZhang, JingZhang, Jun-Long

Organic Chemistry Frontiers (2018) 5, 12 1877

a=18.5573(10)Å   b=18.3335(13)Å   c=14.8419(10)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C32H24BrN3O3

C32H24BrN3O3

Liu, Jin-YuZhao, JingZhang, Jia-LuXu, Peng-Fei

Organic letters (2017) 19, 7 1846-1849

a=7.6027(3)Å   b=16.7807(6)Å   c=21.1178(5)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C44H8F20N4Ni

C44H8F20N4Ni

Wu, Zhuo-YanWang, TengMeng, Yin-ShanRao, YuGao, SongZheng, JieWang, Bing-WuZhang, Jun-Long

Chem. Sci. (2017)

a=15.4001(2)Å   b=15.4001(2)Å   c=15.3253(4)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C43H3F20N4NiO2

C43H3F20N4NiO2

Wu, Zhuo-YanWang, TengMeng, Yin-ShanRao, YuGao, SongZheng, JieWang, Bing-WuZhang, Jun-Long

Chem. Sci. (2017)

a=15.3093(2)Å   b=15.3093(2)Å   c=15.8346(4)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C43H5F20N4NiO2

C43H5F20N4NiO2

Wu, Zhuo-YanWang, TengMeng, Yin-ShanRao, YuGao, SongZheng, JieWang, Bing-WuZhang, Jun-Long

Chem. Sci. (2017)

a=20.0377(5)Å   b=20.0377(5)Å   c=24.6135(9)Å

α=90°   β=90°   γ=120°

C57H34Cl5CoF20N4O11P3Yb

C57H34Cl5CoF20N4O11P3Yb

Hu, Ji-YunNing, YingyingMeng, Yin-ShanZhang, JingWu, Zhuo-YanGao, SongZhang, Jun-Long

Chem. Sci. (2017) 8, 4 2702

a=15.8901(4)Å   b=19.2041(5)Å   c=22.9477(6)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C55H23CoF28N4O9P3Yb

C55H23CoF28N4O9P3Yb

Hu, Ji-YunNing, YingyingMeng, Yin-ShanZhang, JingWu, Zhuo-YanGao, SongZhang, Jun-Long

Chem. Sci. (2017) 8, 4 2702

a=24.588(5)Å   b=10.147(2)Å   c=24.582(5)Å

α=90.00°   β=92.11(3)°   γ=90.00°

C55D18CoF8H25N4O9P3Yb

C55D18CoF8H25N4O9P3Yb

Hu, Ji-YunNing, YingyingMeng, Yin-ShanZhang, JingWu, Zhuo-YanGao, SongZhang, Jun-Long

Chem. Sci. (2017) 8, 4 2702

a=12.2948(3)Å   b=14.0793(3)Å   c=16.6204(4)Å

α=72.8693(19)°   β=73.873(2)°   γ=77.720(2)°

C37H37F6N9O8S4Zn

C37H37F6N9O8S4Zn

Tang, JuanXie, DaYin, Hao-YanJing, JingZhang, Jun-Long

Organic & biomolecular chemistry (2016) 14, 13 3360-3368

a=13.1233(4)Å   b=14.4337(6)Å   c=14.5971(5)Å

α=114.179(4)°   β=93.853(3)°   γ=114.821(4)°

C44H70Cl3N4O29TbZn2

C44H70Cl3N4O29TbZn2

Zhang, Xiao-NuanHu, Jun-JieZhang, Jia-LiLiu, Sui-JunLiao, JinshengWen, He-Rui

New Journal of Chemistry (2021)

a=13.1190(15)Å   b=14.3254(16)Å   c=17.951(2)Å

α=97.820(3)°   β=98.140(3)°   γ=111.643(3)°

C88H126Cl6Dy2N8O59Zn4

C88H126Cl6Dy2N8O59Zn4

Zhang, Xiao-NuanHu, Jun-JieZhang, Jia-LiLiu, Sui-JunLiao, JinshengWen, He-Rui

New Journal of Chemistry (2021)

a=13.136(3)Å   b=14.342(3)Å   c=17.946(4)Å

α=97.773(5)°   β=98.170(4)°   γ=111.683(4)°

C66H84N6O7Tb2

C66H84N6O7Tb2

Wen, He-RuiZhang, Jia-LiLiang, Fu-YongYang, KaiLiu, Sui-JunLiao, Jin-ShengLiu, Cai-Ming

New Journal of Chemistry (2019) 43, 10 4067

a=13.4450(18)Å   b=13.4450(18)Å   c=29.702(8)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=120.00°

C66H84ClN6Ni2O10Tb

C66H84ClN6Ni2O10Tb

Wen, He-RuiZhang, Jia-LiLiang, Fu-YongYang, KaiLiu, Sui-JunLiao, Jin-ShengLiu, Cai-Ming

New Journal of Chemistry (2019) 43, 10 4067

a=13.2418(5)Å   b=14.0078(6)Å   c=20.9681(5)Å

α=90.264(3)°   β=104.938(3)°   γ=117.541(4)°

C36H48N3O4Tb

C36H48N3O4Tb

Wen, He-RuiZhang, Jia-LiLiang, Fu-YongYang, KaiLiu, Sui-JunLiao, Jin-ShengLiu, Cai-Ming

New Journal of Chemistry (2019) 43, 10 4067

a=7.9040(3)Å   b=14.7738(6)Å   c=16.2199(7)Å

α=109.1650(10)°   β=99.7760(10)°   γ=100.7120(10)°

C66H84ClN6O10TbZn2

C66H84ClN6O10TbZn2

Wen, He-RuiZhang, Jia-LiLiang, Fu-YongYang, KaiLiu, Sui-JunLiao, Jin-ShengLiu, Cai-Ming

New Journal of Chemistry (2019) 43, 10 4067

a=13.1186(16)Å   b=14.1170(17)Å   c=20.850(3)Å

α=90.790(3)°   β=105.005(2)°   γ=117.267(2)°

CHCl3,C45H13F20N5O4,0.25(C12H28)

CHCl3,C45H13F20N5O4,0.25(C12H28)

Yao, YuhangRao, YuLiu, Yi-WeiJiang, LiangXiong, JinFan, Ying-JieShen, ZhenSessler, Jonathan L.Zhang, Jun-Long

Physical Chemistry Chemical Physics (2019)

a=18.9313(9)Å   b=16.3839(12)Å   c=17.3825(10)Å

α=90°   β=91.048(4)°   γ=90°

C46H10Cl3F20N5O4

C46H10Cl3F20N5O4

Yao, YuhangRao, YuLiu, Yi-WeiJiang, LiangXiong, JinFan, Ying-JieShen, ZhenSessler, Jonathan L.Zhang, Jun-Long

Physical Chemistry Chemical Physics (2019)

a=14.5721(8)Å   b=9.2987(6)Å   c=15.8007(10)Å

α=90°   β=90.331(6)°   γ=90°

C46H10Cl3F20N5O4

C46H10Cl3F20N5O4

Yao, YuhangRao, YuLiu, Yi-WeiJiang, LiangXiong, JinFan, Ying-JieShen, ZhenSessler, Jonathan L.Zhang, Jun-Long

Physical Chemistry Chemical Physics (2019)

a=19.2843(10)Å   b=8.2608(4)Å   c=28.316(2)Å

α=90°   β=103.985(6)°   γ=90°

C45H7F20N5O6

C45H7F20N5O6

Yao, YuhangRao, YuLiu, Yi-WeiJiang, LiangXiong, JinFan, Ying-JieShen, ZhenSessler, Jonathan L.Zhang, Jun-Long

Physical Chemistry Chemical Physics (2019)

a=18.2714(3)Å   b=18.3261(2)Å   c=35.2109(6)Å

α=95.7970(10)°   β=97.4290(10)°   γ=90.0230(10)°

C45H13F20N5O4

C45H13F20N5O4

Yao, YuhangRao, YuLiu, Yi-WeiJiang, LiangXiong, JinFan, Ying-JieShen, ZhenSessler, Jonathan L.Zhang, Jun-Long

Physical Chemistry Chemical Physics (2019)

a=25.7880(5)Å   b=16.3752(3)Å   c=12.6133(2)Å

α=90°   β=90.592(2)°   γ=90°

C45H7F20N5O6

C45H7F20N5O6

Yao, YuhangRao, YuLiu, Yi-WeiJiang, LiangXiong, JinFan, Ying-JieShen, ZhenSessler, Jonathan L.Zhang, Jun-Long

Physical Chemistry Chemical Physics (2019)

a=33.9547(16)Å   b=8.7071(3)Å   c=58.8064(13)Å

α=90°   β=93.851(3)°   γ=90°

C20H29CuN2Na2O14.5S2

C20H29CuN2Na2O14.5S2

Cai, Yuan-BoLiang, LeiZhang, JingSun, Hao-LingZhang, Jun-Long

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2013) 42, 15 5390-5400

a=7.8998(4)Å   b=11.5756(7)Å   c=16.6900(9)Å

α=103.382(4)°   β=94.177(4)°   γ=103.844(4)°

Di-μ-sulfido-bis[(2-aminoethanethiolato-κ^2^N,S)oxidomolybdate(V)](Mo—–-Mo)

C4H12Mo2N2O2S4

Li, Ya-MinZhang, Jing-LaiZhao, Xiao-Wei

Acta Crystallographica Section E (2007) 63, 7 m1877-m1877

a=10.2359(9)Å   b=12.5935(11)Å   c=10.2596(9)Å

α=90.00°   β=104.166(2)°   γ=90.00°

Di-μ-chlorido-bis[chlorido(di-2-pyridylmethanediol-κ^3^N,N,O)cadmium(II)] trihydrate

C22H26Cd2Cl4N4O7

Li, Ya-MinZhang, Jing-LaiZhao, Xiao-Wei

Acta Crystallographica Section E (2007) 63, 10 m2475-m2475

a=8.16340(10)Å   b=9.71800(10)Å   c=19.6761(2)Å

α=100.453(7)°   β=92.230(11)°   γ=106.272(8)°

Bis(μ~2~-hydroxydi-2-pyridylmethanolato- κ^4^<i>N</i>,O:O,<i>N</i>)bis[(pyridine-κ<i>N</i>)copper(II)] bis(perchlorate)

C32H28Cl2Cu2N6O122,2(ClO4)

Li, Ya-MinZhang, Jing-LaiZhao, Xiao-Wei

Acta Crystallographica Section E (2007) 63, 5 m1510-m1510

a=11.2269(6)Å   b=15.7136(8)Å   c=19.6142(12)Å

α=90.00°   β=104.034(3)°   γ=90.00°

Bis(di-2-pyridylmethanediol-κ^2^N,N)palladium(II) bis(perchlorate)

C22H20N4O4Pd2,2(ClO4)

Li, Ya-MinZhao, Xiao-WeiZhang, Jing-Lai

Acta Crystallographica Section E (2007) 63, 10 m2585-m2585

a=7.677(3)Å   b=13.929(5)Å   c=12.173(5)Å

α=90.00°   β=99.008(5)°   γ=90.00°

(<i>Z</i>)-4-[4-(Dimethylamino)benzylidene]-3-methylisoxazol-5(4<i>H</i>)-one

C13H14N2O2

Cheng, QingfangWang, Qi-faLiu, Li-shaZhang, Jun-lei

Acta Crystallographica Section E (2009) 65, 12 o3074

a=6.4201(10)Å   b=7.8239(12)Å   c=12.1901(15)Å

α=100.272(2)°   β=97.3190(10)°   γ=101.461(2)°

<i>tert</i>-Butylaminium phosphite

C4H12N,H2O3P

Jian, Fang-FangZhang, Jun-Li

Acta Crystallographica Section E (2009) 65, 3 o639

a=7.621(2)Å   b=6.561(2)Å   c=17.545(5)Å

α=90.00°   β=111.10(3)°   γ=90.00°

<i>rac</i>-6-Hydroxy-4-(4-nitrophenyl)-5-(2-thienylcarbonyl)-6- (trifluoromethyl)-3,4,5,6-tetrahydropyrimidin-2(1<i>H</i>)-one monohydrate

C16H12F3N3O5S,H2O

Zhang, Jian-LiWang, Hong-ShengNiu, Yu-JiaoZhu, Feng-Xiang

Acta Crystallographica Section E (2010) 66, 11 o2932-o2933

a=14.1640(13)Å   b=9.1360(10)Å   c=27.459(3)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

1-Deacetoxy-1-oxocaesalmin

C24H30O7

Feng, JuanZhang, Jian-LongZhang, Rong-RongRuan, Li-JunJiang, Ren-Wang

Acta Crystallographica Section E (2014) 70, 6 o662

a=6.77440(10)Å   b=17.2209(4)Å   c=19.1592(5)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

Dichloridobis{2-[(1<i>H</i>-1,2,4-triazol-1-yl)methyl]-1<i>H</i>-benzimidazole-κ<i>N</i>^3^}zinc(II)

C20H18Cl2N10Zn

Zhang, Wei-PengZhang, Jiao-LinHao, Bao-LianYang, Huai-Xia

Acta Crystallographica Section E (2013) 69, 5 m241

a=11.571(2)Å   b=14.109(3)Å   c=16.357(6)Å

α=90.00°   β=121.03(2)°   γ=90.00°

C43H8F20N4NiO2

C43H8F20N4NiO2

Wu, Zhuo-YanXue, HaozongWang, TengGuo, YanruMeng, Yin-ShanLi, XingguoZheng, JieBrückner, ChristianRao, GuodongBritt, R. DavidZhang, Jun-Long

ACS Catalysis (2020) 2177-2188

a=15.40160(10)Å   b=15.40160(10)Å   c=15.4334(4)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C43H10F20N4NiO2

C43H10F20N4NiO2

Wu, Zhuo-YanXue, HaozongWang, TengGuo, YanruMeng, Yin-ShanLi, XingguoZheng, JieBrückner, ChristianRao, GuodongBritt, R. DavidZhang, Jun-Long

ACS Catalysis (2020) 2177-2188

a=15.3766(3)Å   b=15.3766(3)Å   c=15.4761(5)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C24H18O2S

C24H18O2S

Lu, HongZhang, Jia-LuLiu, Jin-YuLi, Hong-YuXu, Peng-Fei

ACS Catalysis (2017) 7, 11 7797

a=9.5092(6)Å   b=12.3167(8)Å   c=15.9826(8)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C24H64As6Cu3Mo6N16O42

C24H64As6Cu3Mo6N16O42

Zhao, Jun-WeiZhang, Jing-LiLi, Yan-ZhouCao, JingChen, Li-Juan

Crystal Growth & Design (2014) 14, 3 1467

a=10.3413(13)Å   b=11.9522(16)Å   c=13.6997(17)Å

α=104.168(2)°   β=96.189(2)°   γ=95.169(2)°

C36H100Cu3Mo6N24O44Te

C36H100Cu3Mo6N24O44Te

Zhao, Jun-WeiZhang, Jing-LiLi, Yan-ZhouCao, JingChen, Li-Juan

Crystal Growth & Design (2014) 14, 3 1467

a=10.9476(9)Å   b=11.3888(9)Å   c=16.2334(13)Å

α=89.3290(10)°   β=78.6080(10)°   γ=82.3830(10)°

C48H12Cl9F24N5O4

C48H12Cl9F24N5O4

Ning, YingYingLiu, Yi-WeiYang, Zi-ShuYao, YuhangKang, LeiSessler, Jonathan L.Zhang, Jun-Long

Journal of the American Chemical Society (2020)

a=16.3562(6)Å   b=10.8491(4)Å   c=30.2782(10)Å

α=90°   β=90.232(3)°   γ=90°

C58H35CoF24N4O14P3Yb

C58H35CoF24N4O14P3Yb

Ning, YingYingLiu, Yi-WeiYang, Zi-ShuYao, YuhangKang, LeiSessler, Jonathan L.Zhang, Jun-Long

Journal of the American Chemical Society (2020)

a=14.3760(4)Å   b=15.2336(4)Å   c=15.5883(4)Å

α=69.269(2)°   β=80.430(2)°   γ=89.657(2)°

C62H16F32N6.67O5.33

C62H16F32N6.67O5.33

Ning, YingYingLiu, Yi-WeiYang, Zi-ShuYao, YuhangKang, LeiSessler, Jonathan L.Zhang, Jun-Long

Journal of the American Chemical Society (2020)

a=8.0988(4)Å   b=27.1807(12)Å   c=20.3015(9)Å

α=90°   β=97.604(4)°   γ=90°

C56H30CoF24N5O13P3Yb

C56H30CoF24N5O13P3Yb

Ning, YingYingLiu, Yi-WeiYang, Zi-ShuYao, YuhangKang, LeiSessler, Jonathan L.Zhang, Jun-Long

Journal of the American Chemical Society (2020)

a=16.2705(2)Å   b=16.7757(4)Å   c=28.5174(7)Å

α=79.887(2)°   β=77.355(2)°   γ=70.447(2)°

C34H27ClN3O4

C34H27ClN3O4

Tan, Chang-YinLu, HongZhang, Jia-LuLiu, Jin-YuXu, Peng-Fei

The Journal of organic chemistry (2019)

a=10.6986(6)Å   b=19.3964(11)Å   c=15.0120(8)Å

α=90°   β=109.655(2)°   γ=90°

C34H29N3O4

C34H29N3O4

Tan, Chang-YinLu, HongZhang, Jia-LuLiu, Jin-YuXu, Peng-Fei

The Journal of organic chemistry (2019)

a=10.7086(3)Å   b=15.3363(4)Å   c=19.0255(5)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C26H21NO2S

C26H21NO2S

Lu, HongTan, Chang-YinZhang, Huan-XinZhang, Jia-LuLiu, Jin-YuLi, Hong-YuXu, Peng-Fei

The Journal of organic chemistry (2018) 83, 24 15245-15255

a=6.4402(2)Å   b=16.5039(6)Å   c=19.2685(7)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C45H11F20N4O4Pt

C45H11F20N4O4Pt

Ke, Xian-ShengZhao, HongmeiZou, XiaoranNing, YingyingCheng, XinSu, HongmeiZhang, Jun-Long

Journal of the American Chemical Society (2015) 150817162021003

a=21.2698(9)Å   b=9.5532(3)Å   c=24.2485(12)Å

α=90.00°   β=113.778(6)°   γ=90.00°

C22H3Cl3F10N2O2Pt0.5

C22H3Cl3F10N2O2Pt0.5

Ke, Xian-ShengZhao, HongmeiZou, XiaoranNing, YingyingCheng, XinSu, HongmeiZhang, Jun-Long

Journal of the American Chemical Society (2015) 150817162021003

a=12.0453(6)Å   b=9.6343(4)Å   c=19.4726(8)Å

α=90.00°   β=97.430(4)°   γ=90.00°

C52.5H18F20N6O5.5Zn

C52.5H18F20N6O5.5Zn

Ke, Xian-ShengChang, YiChen, Jia-ZhenTian, JiangweiMack, JohnCheng, XinShen, ZhenZhang, Jun-Long

Journal of the American Chemical Society (2014) 136, 27 9598-9607

a=11.871(2)Å   b=13.856(3)Å   c=17.697(4)Å

α=100.09(3)°   β=107.95(3)°   γ=97.64(3)°

C49.5H11.5F20N6O4Zn

C49.5H11.5F20N6O4Zn

Ke, Xian-ShengChang, YiChen, Jia-ZhenTian, JiangweiMack, JohnCheng, XinShen, ZhenZhang, Jun-Long

Journal of the American Chemical Society (2014) 136, 27 9598-9607

a=14.8972(6)Å   b=16.7644(8)Å   c=37.8928(16)Å

α=90.00°   β=91.327(4)°   γ=90.00°

C14.5H8.25Co0.25F5NO3.25P0.75Yb0.25

C14.5H8.25Co0.25F5NO3.25P0.75Yb0.25

Ning, YingyingKe, Xian-ShengHu, Ji-YunLiu, Yi-WeiMa, FangSun, Hao-LingZhang, Jun-Long

Inorganic chemistry (2017) 56, 4 1897-1905

a=15.8894(6)Å   b=23.4727(8)Å   c=10.1435(3)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C13.75H8.25Co0.25F5NO3.5P0.75Yb0.25

C13.75H8.25Co0.25F5NO3.5P0.75Yb0.25

Ning, YingyingKe, Xian-ShengHu, Ji-YunLiu, Yi-WeiMa, FangSun, Hao-LingZhang, Jun-Long

Inorganic chemistry (2017) 56, 4 1897-1905

a=16.3919(11)Å   b=23.5424(17)Å   c=10.2182(7)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C29.5H9Cl3F13N4OZn0.5

C29.5H9Cl3F13N4OZn0.5

Hu, Ji-YunWu, Zhuo-YanChai, KeYang, Zi-ShuMeng, Yin-ShanNing, YingyingZhang, JingZhang, Jun-Long

Inorganic Chemistry Frontiers (2017) 4, 9 1539

a=10.5290(5)Å   b=11.8506(4)Å   c=12.6670(5)Å

α=92.344(3)°   β=100.789(4)°   γ=103.221(3)°

C55H11Cl2CoD18F20N4O11P3Yb

C55H11Cl2CoD18F20N4O11P3Yb

Hu, Ji-YunWu, Zhuo-YanChai, KeYang, Zi-ShuMeng, Yin-ShanNing, YingyingZhang, JingZhang, Jun-Long

Inorganic Chemistry Frontiers (2017) 4, 9 1539

a=15.8764(5)Å   b=19.4336(5)Å   c=22.9700(6)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C54D18CoF26H5N4O11P3Yb

C54D18CoF26H5N4O11P3Yb

Hu, Ji-YunWu, Zhuo-YanChai, KeYang, Zi-ShuMeng, Yin-ShanNing, YingyingZhang, JingZhang, Jun-Long

Inorganic Chemistry Frontiers (2017) 4, 9 1539

a=24.4325(6)Å   b=10.1590(2)Å   c=24.4872(6)Å

α=90°   β=92.014(2)°   γ=90°

C16.5H26Au0.5Cl2Ga0.5O0.75P

C16.5H26Au0.5Cl2Ga0.5O0.75P

Hu, Ji-YunZhang, JingWang, Gao-XiangSun, Hao-LingZhang, Jun-Long

Inorganic chemistry (2016) 55, 5 2274-2283

a=22.1617(17)Å   b=15.9205(12)Å   c=11.9664(9)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C34H48AuClF2.5N0.5O2P2

C34H48AuClF2.5N0.5O2P2

Hu, Ji-YunZhang, JingWang, Gao-XiangSun, Hao-LingZhang, Jun-Long

Inorganic chemistry (2016) 55, 5 2274-2283

a=12.0778(4)Å   b=26.4908(7)Å   c=12.2698(5)Å

α=90°   β=117.926(5)°   γ=90°

C31H48AuClOP2

C31H48AuClOP2

Hu, Ji-YunZhang, JingWang, Gao-XiangSun, Hao-LingZhang, Jun-Long

Inorganic chemistry (2016) 55, 5 2274-2283

a=11.267(3)Å   b=16.845(4)Å   c=17.434(4)Å

α=90°   β=104.795(4)°   γ=90°

C50.5H21F20N5O3.5Zn

C50.5H21F20N5O3.5Zn

Yu, YiFuruyama, TaniyukiTang, JuanWu, Zhuo-YanChen, Jia-ZhenKobayashi, NagaoZhang, Jun-Long

Inorganic Chemistry Frontiers (2015) 2, 7 671

a=11.9214(4)Å   b=16.6064(4)Å   c=24.9688(7)Å

α=90.00°   β=102.516(3)°   γ=90.00°