Structures by: Zachariasen W.

Total: 36

Thallium(III) oxide

O3Tl2

Zachariasen, W

Norsk Geologisk Tidsskrift (1927) 9, 310-316

a=10.57Å   b=10.57Å   c=10.57Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Cadmium sulfide - α

CdS

Ulrich, F.Zachariasen, W.

Zeitschrift fuer Kristallographie, Kristallgeometrie, Kristallphysik, Kristallchemie (-144,1977) (1925) 62, 1-6 260-273

a=4.15Å   b=4.15Å   c=6.737Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Holmium oxide

Ho2O3

Zachariasen, W

Norsk Geologisk Tidsskrift (1927) 9, 310-316

a=10.58Å   b=10.58Å   c=10.58Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Terbium oxide

O3Tb2

Zachariasen, W

Norsk Geologisk Tidsskrift (1927) 9, 310-316

a=10.7Å   b=10.7Å   c=10.7Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Gadolinium oxide

Gd2O3

Zachariasen, W

Norsk Geologisk Tidsskrift (1927) 9, 310-316

a=10.79Å   b=10.79Å   c=10.79Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ytterbium oxide

O3Yb2

Zachariasen, W

Norsk Geologisk Tidsskrift (1927) 9, 310-316

a=10.39Å   b=10.39Å   c=10.39Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Thulium oxide

O3Tm2

Zachariasen, W

Norsk Geologisk Tidsskrift (1927) 9, 310-316

a=10.52Å   b=10.52Å   c=10.52Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Erbium oxide

Er2O3

Zachariasen, W

Norsk Geologisk Tidsskrift (1927) 9, 310-316

a=10.54Å   b=10.54Å   c=10.54Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Dysprosium oxide

Dy2O3

Zachariasen, W

Norsk Geologisk Tidsskrift (1927) 9, 310-316

a=10.63Å   b=10.63Å   c=10.63Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Europium oxide

Eu2O3

Zachariasen, W

Norsk Geologisk Tidsskrift (1927) 9, 310-316

a=10.84Å   b=10.84Å   c=10.84Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Indium oxide

In2O3

Zachariasen, W

Norsk Geologisk Tidsskrift (1927) 9, 310-316

a=10.12Å   b=10.12Å   c=10.12Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Lutetium oxide

Lu2O3

Zachariasen, W

Norsk Geologisk Tidsskrift (1927) 9, 310-316

a=10.39Å   b=10.39Å   c=10.39Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Cadmium sulfide - β

CdS

Ulrich, F.Zachariasen, W.

Zeitschrift fuer Kristallographie, Kristallgeometrie, Kristallphysik, Kristallchemie (-144,1977) (1925) 62, 1-6 260-273

a=5.82Å   b=5.82Å   c=5.82Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Iron manganese(IV) oxide

FeMnO3

Zachariasen, W

Zeitschrift fuer Kristallographie, Kristallgeometrie, Kristallphysik, Kristallchemie (-144,1977) (1928) 67, 455-464

a=9.35(2)Å   b=9.35(2)Å   c=9.35(2)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Manganese Oxide

MnO

Goldschmidt, V. M.Barth, T.Holmsen, D.Lunde, G.Zachariasen, W.

Skrifter utgitt av det Norske Videnskaps-Akademi i Oslo 1: Matematisk-Naturvidenskapelig Klasse (1926) 1, 5-21

a=4.44Å   b=4.44Å   c=4.44Å

α=90.0°   β=90.0°   γ=90.0°

Samarium oxide

O3Sm2

Zachariasen, W

Norsk Geologisk Tidsskrift (1927) 9, 310-316

a=10.85Å   b=10.85Å   c=10.85Å

α=90°   β=90°   γ=90°

ClKO2

ClKO2

Zachariasen, W.

Zeitschrift fur Kristallographie (1929) 71, 501-516

a=4.647Å   b=5.585Å   c=7.085Å

α=90°   β=109.63°   γ=90°

Ho2O3

Ho2O3

Zachariasen, W.

Skrifter utgitt av det Norske Videnskaps-Akademi i Oslo (1928) 1, 1-165

a=10.58Å   b=10.58Å   c=10.58Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Bixbyite

Mn2O3

Zachariasen, W.

Skrifter utgitt av det Norske Videnskaps-Akademi i Oslo (1928) 1, 1-165

a=9.41Å   b=9.41Å   c=9.41Å

α=90°   β=90°   γ=90°

In2O3

In2O3

Zachariasen, W.

Skrifter utgitt av det Norske Videnskaps-Akademi i Oslo (1928) 1, 1-165

a=10.12Å   b=10.12Å   c=10.12Å

α=90°   β=90°   γ=90°

O3Yb2

O3Yb2

Zachariasen, W.

Skrifter utgitt av det Norske Videnskaps-Akademi i Oslo (1928) 1, 1-165

a=10.39Å   b=10.39Å   c=10.39Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Lu2O3

Lu2O3

Zachariasen, W.

Skrifter utgitt av det Norske Videnskaps-Akademi i Oslo (1928) 1, 1-165

a=10.37Å   b=10.37Å   c=10.37Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Yttriaite-(Y)

O3Y2

Zachariasen, W.

Skrifter utgitt av det Norske Videnskaps-Akademi i Oslo (1928) 1, 1-165

a=10.60Å   b=10.60Å   c=10.60Å

α=90°   β=90°   γ=90°

O3Tm2

O3Tm2

Zachariasen, W.

Skrifter utgitt av det Norske Videnskaps-Akademi i Oslo (1928) 1, 1-165

a=10.52Å   b=10.52Å   c=10.52Å

α=90°   β=90°   γ=90°

O3Sc2

O3Sc2

Zachariasen, W.

Skrifter utgitt av det Norske Videnskaps-Akademi i Oslo (1928) 1, 1-165

a=9.79Å   b=9.79Å   c=9.79Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Yttriaite-(Y)

O3Y2

Zachariasen, W.

Skrifter utgitt av det Norske Videnskaps-Akademi i Oslo (1928) 1, 1-165

a=10.60Å   b=10.60Å   c=10.60Å

α=90°   β=90°   γ=90°

FN

FN

Zachariasen, W.

Zeitschrift fur Physikalische Chemie (1927) 127, 218-224

a=4.39Å   b=4.39Å   c=7.02Å

α=90°   β=90°   γ=120°

BKO2

BKO2

Zachariasen, W.

Journal of Chemical Physics (1937) 5, 919-922

a=7.76Å   b=7.76Å   c=7.76Å

α=110.6°   β=110.6°   γ=110.6°

BrKO3

BrKO3

Zachariasen, W.

Skrifter utgitt av det Norske Videnskaps-Akademi i Oslo (1928) 1, 1-165

a=4.403Å   b=4.403Å   c=4.403Å

α=86.0°   β=86.0°   γ=86.0°

Dy2O3

Dy2O3

Zachariasen, W.

Skrifter utgitt av det Norske Videnskaps-Akademi i Oslo (1928) 1, 1-165

a=10.63Å   b=10.63Å   c=10.63Å

α=90°   β=90°   γ=90°

O3Sm2

O3Sm2

Zachariasen, W.

Skrifter utgitt av det Norske Videnskaps-Akademi i Oslo (1928) 1, 1-165

a=10.85Å   b=10.85Å   c=10.85Å

α=90°   β=90°   γ=90°

IMA2010-039

O3Y2

Zachariasen, W.

Skrifter utgitt av det Norske Videnskaps-Akademi i Oslo (1928) 1, 1-165

a=10.60Å   b=10.60Å   c=10.60Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Er2O3

Er2O3

Zachariasen, W.

Skrifter utgitt av det Norske Videnskaps-Akademi i Oslo (1928) 1, 1-165

a=10.54Å   b=10.54Å   c=10.54Å

α=90°   β=90°   γ=90°

INaO3

INaO3

Zachariasen, W.

Skrifter utgitt av det Norske Videnskaps-Akademi i Oslo (1928) 1, 1-165

a=5.75Å   b=6.37Å   c=4.05Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Hambergite

BBe2O4

Zachariasen, W.

Zeitschrift fur Kristallographie (1931) 76, 289-302

a=9.75Å   b=12.204Å   c=4.429Å

α=90°   β=90°   γ=90°

H2NO2P

H2NO2P

Zachariasen, W.Mooney, R.

Journal of Chemical Physics (1934) 2, 34-37

a=3.98Å   b=7.57Å   c=11.47Å

α=90°   β=90°   γ=90°