Structures by: Yu C. M.

Total: 13

C21H25NO4S

C21H25NO4S

Yu, Chan-MoYoun, JinsuopYoon, Seok-KeunHong, Young-Tack

Organic letters (2005) 7, 20 4507-4510

a=14.549(2)Å   b=11.0148(15)Å   c=12.6709(17)Å

α=90.00°   β=92.000(11)°   γ=90.00°

C22H27Cl2NO4S

C22H27Cl2NO4S

Yu, Chan-MoYoun, JinsuopYoon, Seok-KeunHong, Young-Tack

Organic letters (2005) 7, 20 4507-4510

a=8.790(2)Å   b=12.6073(16)Å   c=21.886(5)Å

α=90.00°   β=96.035(18)°   γ=90.00°

C22H27NO4S

C22H27NO4S

Yu, Chan-MoYoun, JinsuopYoon, Seok-KeunHong, Young-Tack

Organic letters (2005) 7, 20 4507-4510

a=6.108(4)Å   b=27.256(12)Å   c=12.829(5)Å

α=90.00°   β=93.49(4)°   γ=90.00°

C13H16BrNO3S

C13H16BrNO3S

Yu, Chan-MoYoun, JinsuopLee, Min-Kyoung

Organic letters (2005) 7, 17 3733-3736

a=16.905(3)Å   b=6.1078(7)Å   c=15.420(3)Å

α=90.00°   β=114.336(15)°   γ=90.00°

C22H23NO4S

C22H23NO4S

Yu, Chan-MoYoun, JinsuopLee, Min-Kyoung

Organic letters (2005) 7, 17 3733-3736

a=8.446(2)Å   b=12.812(3)Å   c=19.021(3)Å

α=88.816(13)°   β=83.451(18)°   γ=89.42(3)°

C32H37N3O4SSn

C32H37N3O4SSn

Kim, Sang-HoonOh, Seung-JuKim, YurimYu, Chan-Mo

Chemical communications (Cambridge, England) (2007) 47 5025-5027

a=21.858(5)Å   b=12.108(3)Å   c=24.590(4)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C15H18O3S

C15H18O3S

C.-M.YuK.Ji-MinL.JunheeL.Su-Kyung

Chemical communications (Cambridge, England) (2003)

a=10.2348(18)Å   b=23.217(3)Å   c=6.268(2)Å

α=90.00°   β=99.96(2)°   γ=90.00°

3-Mesityl-2-oxo-1-oxaspiro[4.4]non-3-en-4-yl 2-(4-chlorophenyl)-3-methylbutyrate

C28H31ClO4

Yu, Chuan-MingZhou, YongCheng, Jing-LiZhao, Jin-Hao

Acta Crystallographica Section E (2009) 65, 1 o183

a=13.9224(11)Å   b=14.2735(12)Å   c=14.3209(11)Å

α=90.0000°   β=113.9567(17)°   γ=90.0000°

3-(2,4-Dichlorophenyl)-2-oxo-1-oxaspiro[4.5]dec-3-en-4-yl acetate

C17H16Cl2O4

Zhao, Jin-haoZhou, YongCheng, Jing-LiYu, Chuan-MingZhu, Guo-Nian

Acta Crystallographica Section E (2010) 66, 1 o208

a=14.0705(5)Å   b=12.9731(4)Å   c=9.2400(3)Å

α=90.00°   β=90.8920(10)°   γ=90.00°

3-Mesityl-2-oxo-1-oxaspiro[4.4]non-3-en-4-yl benzoate

C24H24O4

Yu, Chuan-mingWang, Zong-chengZhou, HuanJi, Ming-huaZhao, Jin-hao

Acta Crystallographica Section E (2010) 66, 7 o1624

a=8.4799(5)Å   b=15.9912(9)Å   c=15.9520(8)Å

α=90.00°   β=106.2400(10)°   γ=90.00°

C17H25BrN2O3S2

C17H25BrN2O3S2

Kim, JihyunKim, HyunaKim, NanaYu, Chan-Mo

The Journal of organic chemistry (2014) 79, 3 1040

a=11.7403(4)Å   b=12.2518(4)Å   c=14.7310(5)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C20H34N2O3S2Sn

C20H34N2O3S2Sn

Kim, JihyunKim, HyunaKim, NanaYu, Chan-Mo

The Journal of organic chemistry (2014) 79, 3 1040

a=12.0270(10)Å   b=6.5477(5)Å   c=16.2446(13)Å

α=90.00°   β=106.170(4)°   γ=90.00°

C21H38N2O4S2Sn

C21H38N2O4S2Sn

Kim, JihyunKim, HyunaKim, NanaYu, Chan-Mo

The Journal of organic chemistry (2014) 79, 3 1040

a=6.6611(11)Å   b=15.257(2)Å   c=26.691(4)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°