Structures by: Yoshizawa K.

Total: 159

C8H12D12N6NiO4

C8H12D12N6NiO4

Zi-Shuo YaoMasaki MitoTakashi KamachiYoshihito ShiotaKazunari YoshizawaNobuaki AzumaYuji MiyazakiKazuyuki TakahashiKuirun ZhangTakumi NakanishiSoonchul KangShinji KanegawaOsamu Sato

Nature Chemistry (2014) 6, 1079-1083

a=8.882(9)Å   b=8.882(9)Å   c=10.504(10)Å

α=90°   β=90°   γ=120°

C8H24N6NiO4

C8H24N6NiO4

Zi-Shuo YaoMasaki MitoTakashi KamachiYoshihito ShiotaKazunari YoshizawaNobuaki AzumaYuji MiyazakiKazuyuki TakahashiKuirun ZhangTakumi NakanishiSoonchul KangShinji KanegawaOsamu Sato

Nature Chemistry (2014) 6, 1079-1083

a=8.875(3)Å   b=8.875(3)Å   c=10.488(3)Å

α=90°   β=90°   γ=120°

C8H12D12N6NiO4

C8H12D12N6NiO4

Zi-Shuo YaoMasaki MitoTakashi KamachiYoshihito ShiotaKazunari YoshizawaNobuaki AzumaYuji MiyazakiKazuyuki TakahashiKuirun ZhangTakumi NakanishiSoonchul KangShinji KanegawaOsamu Sato

Nature Chemistry (2014) 6, 1079-1083

a=9.283(12)Å   b=14.938(19)Å   c=9.972(12)Å

α=90°   β=93.88(3)°   γ=90°

C8H24N6NiO4

C8H24N6NiO4

Zi-Shuo YaoMasaki MitoTakashi KamachiYoshihito ShiotaKazunari YoshizawaNobuaki AzumaYuji MiyazakiKazuyuki TakahashiKuirun ZhangTakumi NakanishiSoonchul KangShinji KanegawaOsamu Sato

Nature Chemistry (2014) 6, 1079-1083

a=8.866(3)Å   b=8.866(3)Å   c=10.486(3)Å

α=90°   β=90°   γ=120°

C8H24N6NiO4

C8H24N6NiO4

Zi-Shuo YaoMasaki MitoTakashi KamachiYoshihito ShiotaKazunari YoshizawaNobuaki AzumaYuji MiyazakiKazuyuki TakahashiKuirun ZhangTakumi NakanishiSoonchul KangShinji KanegawaOsamu Sato

Nature Chemistry (2014) 6, 1079-1083

a=9.272(2)Å   b=14.975(3)Å   c=9.964(2)Å

α=90°   β=93.966(5)°   γ=90°

C8H23.5N6NiO4

C8H23.5N6NiO4

Zi-Shuo YaoMasaki MitoTakashi KamachiYoshihito ShiotaKazunari YoshizawaNobuaki AzumaYuji MiyazakiKazuyuki TakahashiKuirun ZhangTakumi NakanishiSoonchul KangShinji KanegawaOsamu Sato

Nature Chemistry (2014) 6, 1079-1083

a=9.257(2)Å   b=14.963(3)Å   c=9.967(2)Å

α=90°   β=94.028(5)°   γ=90°

C1.33H4N1O0.67Zn0.17

C1.33H4N1O0.67Zn0.17

Zi-Shuo YaoMasaki MitoTakashi KamachiYoshihito ShiotaKazunari YoshizawaNobuaki AzumaYuji MiyazakiKazuyuki TakahashiKuirun ZhangTakumi NakanishiSoonchul KangShinji KanegawaOsamu Sato

Nature Chemistry (2014) 6, 1079-1083

a=8.9542(16)Å   b=8.9542(16)Å   c=10.4330(19)Å

α=90°   β=90°   γ=120°

C8H24N6O4Zn

C8H24N6O4Zn

Zi-Shuo YaoMasaki MitoTakashi KamachiYoshihito ShiotaKazunari YoshizawaNobuaki AzumaYuji MiyazakiKazuyuki TakahashiKuirun ZhangTakumi NakanishiSoonchul KangShinji KanegawaOsamu Sato

Nature Chemistry (2014) 6, 1079-1083

a=9.0184(8)Å   b=13.0497(11)Å   c=13.4511(12)Å

α=70.619(9)°   β=71.953(8)°   γ=71.335(9)°

C16H17CoN7O8

C16H17CoN7O8

Sheng-Qun SuTakashi KamachiZi-Shuo YaoYou-Gui HuangYoshihito ShiotaKazunari YoshizawaNobuaki AzumaYuji MiyazakiMotohiro NakanoGoro MarutaSadamu TakedaSoonchul KangShinji KanegawaOsamu Sato

Nature Communications (2015) 6, 8810

a=9.8515(18)Å   b=25.892(5)Å   c=8.1511(15)Å

α=90.00°   β=100.820(2)°   γ=90.00°

C16H17CoN7O8

C16H17CoN7O8

Sheng-Qun SuTakashi KamachiZi-Shuo YaoYou-Gui HuangYoshihito ShiotaKazunari YoshizawaNobuaki AzumaYuji MiyazakiMotohiro NakanoGoro MarutaSadamu TakedaSoonchul KangShinji KanegawaOsamu Sato

Nature Communications (2015) 6, 8810

a=9.804(4)Å   b=27.417(10)Å   c=7.659(3)Å

α=90.00°   β=100.030(5)°   γ=90.00°

C16H17CoN7O8

C16H17CoN7O8

Sheng-Qun SuTakashi KamachiZi-Shuo YaoYou-Gui HuangYoshihito ShiotaKazunari YoshizawaNobuaki AzumaYuji MiyazakiMotohiro NakanoGoro MarutaSadamu TakedaSoonchul KangShinji KanegawaOsamu Sato

Nature Communications (2015) 6, 8810

a=9.796(2)Å   b=27.433(6)Å   c=7.5962(17)Å

α=90.00°   β=100.288(5)°   γ=90.00°

C16H17CoN7O8

C16H17CoN7O8

Sheng-Qun SuTakashi KamachiZi-Shuo YaoYou-Gui HuangYoshihito ShiotaKazunari YoshizawaNobuaki AzumaYuji MiyazakiMotohiro NakanoGoro MarutaSadamu TakedaSoonchul KangShinji KanegawaOsamu Sato

Nature Communications (2015) 6, 8810

a=9.794(3)Å   b=27.475(9)Å   c=7.548(3)Å

α=90.00°   β=100.433(8)°   γ=90.00°

C16H17CoN7O8

C16H17CoN7O8

Sheng-Qun SuTakashi KamachiZi-Shuo YaoYou-Gui HuangYoshihito ShiotaKazunari YoshizawaNobuaki AzumaYuji MiyazakiMotohiro NakanoGoro MarutaSadamu TakedaSoonchul KangShinji KanegawaOsamu Sato

Nature Communications (2015) 6, 8810

a=9.7948(18)Å   b=27.435(5)Å   c=7.5979(15)Å

α=90.00°   β=100.265(5)°   γ=90.00°

C16H17CoN7O8

C16H17CoN7O8

Sheng-Qun SuTakashi KamachiZi-Shuo YaoYou-Gui HuangYoshihito ShiotaKazunari YoshizawaNobuaki AzumaYuji MiyazakiMotohiro NakanoGoro MarutaSadamu TakedaSoonchul KangShinji KanegawaOsamu Sato

Nature Communications (2015) 6, 8810

a=9.7984(18)Å   b=27.410(5)Å   c=7.6404(16)Å

α=90.00°   β=100.082(4)°   γ=90.00°

C16H17CoN7O8

C16H17CoN7O8

Sheng-Qun SuTakashi KamachiZi-Shuo YaoYou-Gui HuangYoshihito ShiotaKazunari YoshizawaNobuaki AzumaYuji MiyazakiMotohiro NakanoGoro MarutaSadamu TakedaSoonchul KangShinji KanegawaOsamu Sato

Nature Communications (2015) 6, 8810

a=9.8458(15)Å   b=25.898(4)Å   c=8.1434(14)Å

α=90.00°   β=100.839(3)°   γ=90.00°

C16H17CoN7O8

C16H17CoN7O8

Sheng-Qun SuTakashi KamachiZi-Shuo YaoYou-Gui HuangYoshihito ShiotaKazunari YoshizawaNobuaki AzumaYuji MiyazakiMotohiro NakanoGoro MarutaSadamu TakedaSoonchul KangShinji KanegawaOsamu Sato

Nature Communications (2015) 6, 8810

a=9.8490(11)Å   b=25.942(3)Å   c=8.1610(9)Å

α=90.00°   β=100.764(2)°   γ=90.00°

C22H29CoN7O8

C22H29CoN7O8

Sheng-Qun SuTakashi KamachiZi-Shuo YaoYou-Gui HuangYoshihito ShiotaKazunari YoshizawaNobuaki AzumaYuji MiyazakiMotohiro NakanoGoro MarutaSadamu TakedaSoonchul KangShinji KanegawaOsamu Sato

Nature Communications (2015) 6, 8810

a=11.000(2)Å   b=16.030(3)Å   c=15.347(3)Å

α=90.00°   β=106.744(5)°   γ=90.00°

C18H23CoN7O9

C18H23CoN7O9

Sheng-Qun SuTakashi KamachiZi-Shuo YaoYou-Gui HuangYoshihito ShiotaKazunari YoshizawaNobuaki AzumaYuji MiyazakiMotohiro NakanoGoro MarutaSadamu TakedaSoonchul KangShinji KanegawaOsamu Sato

Nature Communications (2015) 6, 8810

a=8.0370(16)Å   b=15.043(3)Å   c=18.574(4)Å

α=90.537(6)°   β=94.769(5)°   γ=92.761(4)°

C17H19CoN7O8

C17H19CoN7O8

Sheng-Qun SuTakashi KamachiZi-Shuo YaoYou-Gui HuangYoshihito ShiotaKazunari YoshizawaNobuaki AzumaYuji MiyazakiMotohiro NakanoGoro MarutaSadamu TakedaSoonchul KangShinji KanegawaOsamu Sato

Nature Communications (2015) 6, 8810

a=9.699(3)Å   b=27.857(9)Å   c=7.707(2)Å

α=90.00°   β=101.440(9)°   γ=90.00°

C16H8D9N7O8Zn

C16H8D9N7O8Zn

Sheng-Qun SuTakashi KamachiZi-Shuo YaoYou-Gui HuangYoshihito ShiotaKazunari YoshizawaNobuaki AzumaYuji MiyazakiMotohiro NakanoGoro MarutaSadamu TakedaSoonchul KangShinji KanegawaOsamu Sato

Nature Communications (2015) 6, 8810

a=9.860(4)Å   b=25.836(10)Å   c=8.226(3)Å

α=90.00°   β=102.973(10)°   γ=90.00°

C16H8D9N7O8Zn

C16H8D9N7O8Zn

Sheng-Qun SuTakashi KamachiZi-Shuo YaoYou-Gui HuangYoshihito ShiotaKazunari YoshizawaNobuaki AzumaYuji MiyazakiMotohiro NakanoGoro MarutaSadamu TakedaSoonchul KangShinji KanegawaOsamu Sato

Nature Communications (2015) 6, 8810

a=9.871(2)Å   b=26.022(6)Å   c=8.286(2)Å

α=90.00°   β=101.902(6)°   γ=90.00°

C16H17N7O8Zn

C16H17N7O8Zn

Sheng-Qun SuTakashi KamachiZi-Shuo YaoYou-Gui HuangYoshihito ShiotaKazunari YoshizawaNobuaki AzumaYuji MiyazakiMotohiro NakanoGoro MarutaSadamu TakedaSoonchul KangShinji KanegawaOsamu Sato

Nature Communications (2015) 6, 8810

a=9.915(2)Å   b=26.133(5)Å   c=8.3197(17)Å

α=90.00°   β=101.90(3)°   γ=90.00°

C16H17N7O8Zn

C16H17N7O8Zn

Sheng-Qun SuTakashi KamachiZi-Shuo YaoYou-Gui HuangYoshihito ShiotaKazunari YoshizawaNobuaki AzumaYuji MiyazakiMotohiro NakanoGoro MarutaSadamu TakedaSoonchul KangShinji KanegawaOsamu Sato

Nature Communications (2015) 6, 8810

a=9.801(2)Å   b=27.120(5)Å   c=7.7592(16)Å

α=90.00°   β=101.09(3)°   γ=90.00°

C16H17CoN7O8

C16H17CoN7O8

Sheng-Qun SuTakashi KamachiZi-Shuo YaoYou-Gui HuangYoshihito ShiotaKazunari YoshizawaNobuaki AzumaYuji MiyazakiMotohiro NakanoGoro MarutaSadamu TakedaSoonchul KangShinji KanegawaOsamu Sato

Nature Communications (2015) 6, 8810

a=9.865(2)Å   b=25.934(6)Å   c=8.172(2)Å

α=90.00°   β=100.762(3)°   γ=90.00°

C16H17CoN7O8

C16H17CoN7O8

Sheng-Qun SuTakashi KamachiZi-Shuo YaoYou-Gui HuangYoshihito ShiotaKazunari YoshizawaNobuaki AzumaYuji MiyazakiMotohiro NakanoGoro MarutaSadamu TakedaSoonchul KangShinji KanegawaOsamu Sato

Nature Communications (2015) 6, 8810

a=9.8533(13)Å   b=25.995(3)Å   c=8.1782(10)Å

α=90.00°   β=100.741(2)°   γ=90.00°

C33H57ClF3MoN3O4P2S

C33H57ClF3MoN3O4P2S

Hiromasa TanakaKazuya ArashibaShogo KuriyamaAkira SasadaKazunari NakajimaKazunari YoshizawaYoshiaki Nishibayashi

Nature Communications (2014) 5, 3737

a=16.4904(4)Å   b=16.7621(3)Å   c=16.7720(4)Å

α=90.0000°   β=119.0773(7)°   γ=90.0000°

C24H44.33ClMoN2P2

C24H44.33ClMoN2P2

Hiromasa TanakaKazuya ArashibaShogo KuriyamaAkira SasadaKazunari NakajimaKazunari YoshizawaYoshiaki Nishibayashi

Nature Communications (2014) 5, 3737

a=16.3159(5)Å   b=16.3159(5)Å   c=19.6989(5)Å

α=90.0000°   β=90.0000°   γ=120.0000°

C24H43ClF3MoN2O3P2S

C24H43ClF3MoN2O3P2S

Hiromasa TanakaKazuya ArashibaShogo KuriyamaAkira SasadaKazunari NakajimaKazunari YoshizawaYoshiaki Nishibayashi

Nature Communications (2014) 5, 3737

a=33.3044(7)Å   b=15.2043(3)Å   c=13.0074(3)Å

α=90.0000°   β=109.7844(7)°   γ=90.0000°

C32.33H61.67Cl2MoN2O2.33P2

C32.33H61.67Cl2MoN2O2.33P2

Hiromasa TanakaKazuya ArashibaShogo KuriyamaAkira SasadaKazunari NakajimaKazunari YoshizawaYoshiaki Nishibayashi

Nature Communications (2014) 5, 3737

a=36.2479(10)Å   b=36.2479(10)Å   c=17.0202(5)Å

α=90.0000°   β=90.0000°   γ=120.0000°

C20H17N2O4

C20H17N2O4

You-Gui HuangYoshihito ShiotaMing-Yan WuSheng-Qun SuZi-Shuo YaoSoonchul KangShinji KanegawaGuo-Ling LiShu-Qi WuTakashi KamachiKazunari YoshizawaKatsuhiko ArigaMao-Chun HongOsamu Sato

Nature Communications (2016) 7, 11564

a=22.313(4)Å   b=26.967(5)Å   c=12.873(3)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C20H17N2O4

C20H17N2O4

You-Gui HuangYoshihito ShiotaMing-Yan WuSheng-Qun SuZi-Shuo YaoSoonchul KangShinji KanegawaGuo-Ling LiShu-Qi WuTakashi KamachiKazunari YoshizawaKatsuhiko ArigaMao-Chun HongOsamu Sato

Nature Communications (2016) 7, 11564

a=22.143(5)Å   b=26.947(6)Å   c=12.880(3)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C20H17N2O4

C20H17N2O4

You-Gui HuangYoshihito ShiotaMing-Yan WuSheng-Qun SuZi-Shuo YaoSoonchul KangShinji KanegawaGuo-Ling LiShu-Qi WuTakashi KamachiKazunari YoshizawaKatsuhiko ArigaMao-Chun HongOsamu Sato

Nature Communications (2016) 7, 11564

a=22.283(5)Å   b=26.935(6)Å   c=12.891(3)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C20H17N2O4

C20H17N2O4

You-Gui HuangYoshihito ShiotaMing-Yan WuSheng-Qun SuZi-Shuo YaoSoonchul KangShinji KanegawaGuo-Ling LiShu-Qi WuTakashi KamachiKazunari YoshizawaKatsuhiko ArigaMao-Chun HongOsamu Sato

Nature Communications (2016) 7, 11564

a=22.519(5)Å   b=26.938(6)Å   c=12.867(3)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C20H17N2O4

C20H17N2O4

You-Gui HuangYoshihito ShiotaMing-Yan WuSheng-Qun SuZi-Shuo YaoSoonchul KangShinji KanegawaGuo-Ling LiShu-Qi WuTakashi KamachiKazunari YoshizawaKatsuhiko ArigaMao-Chun HongOsamu Sato

Nature Communications (2016) 7, 11564

a=22.390(5)Å   b=26.954(6)Å   c=12.880(3)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C20H17N2O4

C20H17N2O4

You-Gui HuangYoshihito ShiotaMing-Yan WuSheng-Qun SuZi-Shuo YaoSoonchul KangShinji KanegawaGuo-Ling LiShu-Qi WuTakashi KamachiKazunari YoshizawaKatsuhiko ArigaMao-Chun HongOsamu Sato

Nature Communications (2016) 7, 11564

a=22.691(5)Å   b=26.989(6)Å   c=12.841(3)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C20H17N2O4

C20H17N2O4

You-Gui HuangYoshihito ShiotaMing-Yan WuSheng-Qun SuZi-Shuo YaoSoonchul KangShinji KanegawaGuo-Ling LiShu-Qi WuTakashi KamachiKazunari YoshizawaKatsuhiko ArigaMao-Chun HongOsamu Sato

Nature Communications (2016) 7, 11564

a=22.819(6)Å   b=27.035(7)Å   c=12.839(3)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C20H17N2O4

C20H17N2O4

You-Gui HuangYoshihito ShiotaMing-Yan WuSheng-Qun SuZi-Shuo YaoSoonchul KangShinji KanegawaGuo-Ling LiShu-Qi WuTakashi KamachiKazunari YoshizawaKatsuhiko ArigaMao-Chun HongOsamu Sato

Nature Communications (2016) 7, 11564

a=22.975(5)Å   b=27.014(6)Å   c=12.824(3)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C20H17N2O4

C20H17N2O4

You-Gui HuangYoshihito ShiotaMing-Yan WuSheng-Qun SuZi-Shuo YaoSoonchul KangShinji KanegawaGuo-Ling LiShu-Qi WuTakashi KamachiKazunari YoshizawaKatsuhiko ArigaMao-Chun HongOsamu Sato

Nature Communications (2016) 7, 11564

a=23.210(5)Å   b=26.944(6)Å   c=12.808(3)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C20H17N2O4

C20H17N2O4

You-Gui HuangYoshihito ShiotaMing-Yan WuSheng-Qun SuZi-Shuo YaoSoonchul KangShinji KanegawaGuo-Ling LiShu-Qi WuTakashi KamachiKazunari YoshizawaKatsuhiko ArigaMao-Chun HongOsamu Sato

Nature Communications (2016) 7, 11564

a=23.552(6)Å   b=26.838(7)Å   c=12.801(3)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C20H17N2O4

C20H17N2O4

You-Gui HuangYoshihito ShiotaMing-Yan WuSheng-Qun SuZi-Shuo YaoSoonchul KangShinji KanegawaGuo-Ling LiShu-Qi WuTakashi KamachiKazunari YoshizawaKatsuhiko ArigaMao-Chun HongOsamu Sato

Nature Communications (2016) 7, 11564

a=23.966(8)Å   b=26.500(8)Å   c=12.776(4)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C10 H8.50 N O2

C10H8.50NO2

You-Gui HuangYoshihito ShiotaMing-Yan WuSheng-Qun SuZi-Shuo YaoSoonchul KangShinji KanegawaGuo-Ling LiShu-Qi WuTakashi KamachiKazunari YoshizawaKatsuhiko ArigaMao-Chun HongOsamu Sato

Nature Communications (2016) 7, 11564

a=17.289(6)Å   b=17.289(6)Å   c=12.957(4)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C10 H8.50 N O2

C10H8.50NO2

You-Gui HuangYoshihito ShiotaMing-Yan WuSheng-Qun SuZi-Shuo YaoSoonchul KangShinji KanegawaGuo-Ling LiShu-Qi WuTakashi KamachiKazunari YoshizawaKatsuhiko ArigaMao-Chun HongOsamu Sato

Nature Communications (2016) 7, 11564

a=17.491(9)Å   b=17.491(9)Å   c=12.915(7)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C10 H8.50 N O2

C10H8.50NO2

You-Gui HuangYoshihito ShiotaMing-Yan WuSheng-Qun SuZi-Shuo YaoSoonchul KangShinji KanegawaGuo-Ling LiShu-Qi WuTakashi KamachiKazunari YoshizawaKatsuhiko ArigaMao-Chun HongOsamu Sato

Nature Communications (2016) 7, 11564

a=17.856(6)Å   b=17.856(6)Å   c=12.787(7)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C39H64Cl5FeMoNP2

C39H64Cl5FeMoNP2

Kuriyama, ShogoArashiba, KazuyaNakajima, KazunariTanaka, HiromasaYoshizawa, KazunariNishibayashi, Yoshiaki

Chem. Sci. (2015) 6, 7 3940

a=13.2456(6)Å   b=15.6143(6)Å   c=24.2272(12)Å

α=90.5380(13)°   β=102.6950(14)°   γ=112.9640(10)°

C72H116Fe2Mo2N12P4

C72H116Fe2Mo2N12P4

Kuriyama, ShogoArashiba, KazuyaNakajima, KazunariTanaka, HiromasaYoshizawa, KazunariNishibayashi, Yoshiaki

Chem. Sci. (2015) 6, 7 3940

a=14.749(3)Å   b=15.266(3)Å   c=18.081(4)Å

α=72.467(5)°   β=83.794(4)°   γ=81.014(4)°

C39H65Cl3FeMoNP2

C39H65Cl3FeMoNP2

Kuriyama, ShogoArashiba, KazuyaNakajima, KazunariTanaka, HiromasaYoshizawa, KazunariNishibayashi, Yoshiaki

Chem. Sci. (2015) 6, 7 3940

a=21.9221(10)Å   b=15.8520(7)Å   c=14.0070(6)Å

α=90.0000°   β=121.6313(9)°   γ=90.0000°

C72H116Mo2N12P4Ru2

C72H116Mo2N12P4Ru2

Kuriyama, ShogoArashiba, KazuyaNakajima, KazunariTanaka, HiromasaYoshizawa, KazunariNishibayashi, Yoshiaki

Chem. Sci. (2015) 6, 7 3940

a=14.7212(3)Å   b=15.3604(3)Å   c=18.0121(4)Å

α=72.7582(7)°   β=84.4816(7)°   γ=81.1096(7)°

C40H57Cl5FeMoNP2

C40H57Cl5FeMoNP2

Kuriyama, ShogoArashiba, KazuyaNakajima, KazunariTanaka, HiromasaYoshizawa, KazunariNishibayashi, Yoshiaki

Chem. Sci. (2015) 6, 7 3940

a=18.9384(12)Å   b=19.5210(11)Å   c=13.7984(8)Å

α=90.0000°   β=120.8596(11)°   γ=90.0000°

C21H20B2CrF8N5O2

C21H20B2CrF8N5O2

Kotani, HiroakiKaida, SuzueIshizuka, TomoyaSakaguchi, MiyukiOgura, TakashiShiota, YoshihitoYoshizawa, KazunariKojima, Takahiko

Chem. Sci. (2015) 6, 2 945

a=9.683(4)Å   b=22.830(8)Å   c=11.317(4)Å

α=90°   β=104.712(4)°   γ=90°

C22H22.5BClCrF4N4.5O3

C22H22.5BClCrF4N4.5O3

Kotani, HiroakiKaida, SuzueIshizuka, TomoyaSakaguchi, MiyukiOgura, TakashiShiota, YoshihitoYoshizawa, KazunariKojima, Takahiko

Chem. Sci. (2015) 6, 2 945

a=14.5572(8)Å   b=13.9044(8)Å   c=24.0822(14)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C30H34Fe2N6O7,2(ClO4),3(H2O)

C30H34Fe2N6O7,2(ClO4),3(H2O)

Kodera, MasahitoTsuji, TomokazuYasunaga, TomohiroKawahara, YukaHirano, TomoyaHitomi, YutakaNomura, TakashiOgura, TakashiKobayashi, YoshioSajith, P. K.Shiota, YoshihitoYoshizawa, Kazunari

Chemical Science (2014) 5, 6 2282

a=11.4730(4)Å   b=12.9171(4)Å   c=14.4931(4)Å

α=113.070(8)°   β=100.094(7)°   γ=90.982(6)°

C30H34Fe2N6O7,2(CF3O3S),2(H2O)

C30H34Fe2N6O7,2(CF3O3S),2(H2O)

Kodera, MasahitoTsuji, TomokazuYasunaga, TomohiroKawahara, YukaHirano, TomoyaHitomi, YutakaNomura, TakashiOgura, TakashiKobayashi, YoshioSajith, P. K.Shiota, YoshihitoYoshizawa, Kazunari

Chemical Science (2014) 5, 6 2282

a=11.5827(3)Å   b=13.4954(3)Å   c=14.5372(3)Å

α=114.729(8)°   β=99.954(7)°   γ=90.485(6)°

C38H80Fe2O6P2Si8

C38H80Fe2O6P2Si8

Sunada, YusukeIshida, ShintaroHirakawa, FumiyaShiota, YoshihitoYoshizawa, KazunariKanegawa, ShinjiSato, OsamuNagashima, HideoIwamoto, Takeaki

Chem. Sci. (2016) 7, 1 191

a=15.6926(12)Å   b=17.5019(12)Å   c=21.2042(17)Å

α=90.0000°   β=110.6328(14)°   γ=90.0000°

C26H52FeNO3PSi4

C26H52FeNO3PSi4

Sunada, YusukeIshida, ShintaroHirakawa, FumiyaShiota, YoshihitoYoshizawa, KazunariKanegawa, ShinjiSato, OsamuNagashima, HideoIwamoto, Takeaki

Chem. Sci. (2016) 7, 1 191

a=9.4542(8)Å   b=11.3877(10)Å   c=16.3807(15)Å

α=75.408(5)°   β=87.846(7)°   γ=79.154(6)°

C22H49FeO3PSi5

C22H49FeO3PSi5

Sunada, YusukeIshida, ShintaroHirakawa, FumiyaShiota, YoshihitoYoshizawa, KazunariKanegawa, ShinjiSato, OsamuNagashima, HideoIwamoto, Takeaki

Chem. Sci. (2016) 7, 1 191

a=11.1846(9)Å   b=11.2283(10)Å   c=14.972(2)Å

α=83.758(15)°   β=76.946(13)°   γ=60.902(8)°

C37H56FeO3PSi4Sn

C37H56FeO3PSi4Sn

Sunada, YusukeIshida, ShintaroHirakawa, FumiyaShiota, YoshihitoYoshizawa, KazunariKanegawa, ShinjiSato, OsamuNagashima, HideoIwamoto, Takeaki

Chem. Sci. (2016) 7, 1 191

a=11.387(3)Å   b=14.883(4)Å   c=24.983(6)Å

α=90.0000°   β=90.0000°   γ=90.0000°

C51.5H45.5Cl1.5NO

C51.5H45.5Cl1.5NO

Kato, Shin-IchiroKijima, TomokazuShiota, YoshihitoAbe, TsukasaKuwako, SatoshiMiyauchi, HidenoriYoshikawa, NaokiYamamoto, KojiYoshizawa, KazunariYoshihara, ToshitadaTobita, SeijiNakamura, Yosuke

Organic & biomolecular chemistry (2020) 18, 22 4198-4209

a=15.5095(19)Å   b=16.419(2)Å   c=17.6112(15)Å

α=79.615(13)°   β=68.069(7)°   γ=84.517(12)°

C44H41N3

C44H41N3

Kato, Shin-IchiroKijima, TomokazuShiota, YoshihitoAbe, TsukasaKuwako, SatoshiMiyauchi, HidenoriYoshikawa, NaokiYamamoto, KojiYoshizawa, KazunariYoshihara, ToshitadaTobita, SeijiNakamura, Yosuke

Organic & biomolecular chemistry (2020) 18, 22 4198-4209

a=14.607(4)Å   b=16.157(4)Å   c=27.290(4)Å

α=106.338(3)°   β=90.856(3)°   γ=116.601(7)°

C45H43N3

C45H43N3

Kato, Shin-IchiroKijima, TomokazuShiota, YoshihitoAbe, TsukasaKuwako, SatoshiMiyauchi, HidenoriYoshikawa, NaokiYamamoto, KojiYoshizawa, KazunariYoshihara, ToshitadaTobita, SeijiNakamura, Yosuke

Organic & biomolecular chemistry (2020) 18, 22 4198-4209

a=11.6137(17)Å   b=12.3195(16)Å   c=14.2724(13)Å

α=64.628(11)°   β=72.187(13)°   γ=82.043(15)°

C55H46Cl3N3

C55H46Cl3N3

Kato, Shin-IchiroKijima, TomokazuShiota, YoshihitoAbe, TsukasaKuwako, SatoshiMiyauchi, HidenoriYoshikawa, NaokiYamamoto, KojiYoshizawa, KazunariYoshihara, ToshitadaTobita, SeijiNakamura, Yosuke

Organic & biomolecular chemistry (2020) 18, 22 4198-4209

a=9.2808(17)Å   b=15.164(2)Å   c=16.814(4)Å

α=74.57(2)°   β=84.71(2)°   γ=81.550(16)°

C45H44Cl3NO

C45H44Cl3NO

Kato, Shin-IchiroKijima, TomokazuShiota, YoshihitoAbe, TsukasaKuwako, SatoshiMiyauchi, HidenoriYoshikawa, NaokiYamamoto, KojiYoshizawa, KazunariYoshihara, ToshitadaTobita, SeijiNakamura, Yosuke

Organic & biomolecular chemistry (2020) 18, 22 4198-4209

a=17.038(9)Å   b=21.523(8)Å   c=11.237(5)Å

α=90.0000°   β=108.547(13)°   γ=90.0000°

C49H41N5O

C49H41N5O

Kato, Shin-IchiroKijima, TomokazuShiota, YoshihitoAbe, TsukasaKuwako, SatoshiMiyauchi, HidenoriYoshikawa, NaokiYamamoto, KojiYoshizawa, KazunariYoshihara, ToshitadaTobita, SeijiNakamura, Yosuke

Organic & biomolecular chemistry (2020) 18, 22 4198-4209

a=54.620(9)Å   b=13.2972(19)Å   c=44.552(9)Å

α=90.0000°   β=122.652(3)°   γ=90.0000°

C48H49N3

C48H49N3

Kato, Shin-IchiroKijima, TomokazuShiota, YoshihitoAbe, TsukasaKuwako, SatoshiMiyauchi, HidenoriYoshikawa, NaokiYamamoto, KojiYoshizawa, KazunariYoshihara, ToshitadaTobita, SeijiNakamura, Yosuke

Organic & biomolecular chemistry (2020) 18, 22 4198-4209

a=11.1504(15)Å   b=11.5820(11)Å   c=14.992(2)Å

α=85.880(6)°   β=86.682(6)°   γ=79.303(7)°

C51H44Cl3N5O

C51H44Cl3N5O

Kato, Shin-IchiroKijima, TomokazuShiota, YoshihitoAbe, TsukasaKuwako, SatoshiMiyauchi, HidenoriYoshikawa, NaokiYamamoto, KojiYoshizawa, KazunariYoshihara, ToshitadaTobita, SeijiNakamura, Yosuke

Organic & biomolecular chemistry (2020) 18, 22 4198-4209

a=11.977(2)Å   b=12.739(2)Å   c=17.798(3)Å

α=98.842(4)°   β=98.679(4)°   γ=107.964(4)°

C53H43N7

C53H43N7

Kato, Shin-IchiroKijima, TomokazuShiota, YoshihitoAbe, TsukasaKuwako, SatoshiMiyauchi, HidenoriYoshikawa, NaokiYamamoto, KojiYoshizawa, KazunariYoshihara, ToshitadaTobita, SeijiNakamura, Yosuke

Organic & biomolecular chemistry (2020) 18, 22 4198-4209

a=12.037(5)Å   b=13.922(5)Å   c=16.102(5)Å

α=91.4728(7)°   β=111.807(8)°   γ=109.604(14)°

C52H41N7

C52H41N7

Kato, Shin-IchiroKijima, TomokazuShiota, YoshihitoAbe, TsukasaKuwako, SatoshiMiyauchi, HidenoriYoshikawa, NaokiYamamoto, KojiYoshizawa, KazunariYoshihara, ToshitadaTobita, SeijiNakamura, Yosuke

Organic & biomolecular chemistry (2020) 18, 22 4198-4209

a=17.349(3)Å   b=13.933(3)Å   c=19.572(3)Å

α=90.0000°   β=100.366(4)°   γ=90.0000°

C47H43N3

C47H43N3

Kato, Shin-IchiroKijima, TomokazuShiota, YoshihitoAbe, TsukasaKuwako, SatoshiMiyauchi, HidenoriYoshikawa, NaokiYamamoto, KojiYoshizawa, KazunariYoshihara, ToshitadaTobita, SeijiNakamura, Yosuke

Organic & biomolecular chemistry (2020) 18, 22 4198-4209

a=15.001(2)Å   b=16.5592(18)Å   c=30.270(4)Å

α=90.0000°   β=100.711(4)°   γ=90.0000°

C46.5H43N3O0.5

C46.5H43N3O0.5

Kato, Shin-IchiroKijima, TomokazuShiota, YoshihitoAbe, TsukasaKuwako, SatoshiMiyauchi, HidenoriYoshikawa, NaokiYamamoto, KojiYoshizawa, KazunariYoshihara, ToshitadaTobita, SeijiNakamura, Yosuke

Organic & biomolecular chemistry (2020) 18, 22 4198-4209

a=13.3124(11)Å   b=17.3674(16)Å   c=17.7864(16)Å

α=78.525(8)°   β=77.087(8)°   γ=70.127(7)°

Complex of (R)(+)2,2'-Dihydroxy-1,1'-binaphthyl with (R)(+)N- (3-Chloro-2-hydroxypropyl)-N,N,N-trimethylammonium Chloride

3X(C20H14O2.C6H15ONCl2)

Toda, FumioYoshizawa, KazuhiroHyoda, ShunjiToyota, ShinjiChatziefthimiou, SpyrosMavridis, Irene M.

Organic & biomolecular chemistry (2004) 2, 4 449-451

a=30.941(10)Å   b=23.839(7)Å   c=10.252(4)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

Bisnaphthalene-2,3-diol 2,3-di(p-methylbenzoyloxy)naphthalene complex

C26H20O4,2(C10H8O2)

Nakamatsu, SeikenYoshizawa, KazuhiroToyota, SinjiToda, FumioMatijasic, Ivanka

Organic & Biomolecular Chemistry (2003) 1, 13 2231

a=7.448(1)Å   b=15.243(1)Å   c=31.849(1)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C23H25F12N5OP2Ru

C23H25F12N5OP2Ru

Kotani, HiroakiShimomura, HinatsuHorimoto, MomokaIshizuka, TomoyaShiota, YoshihitoYoshizawa, KazunariYanagisawa, SachikoKawahara-Nakagawa, YukaKubo, MinoruKojima, Takahiko

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2019) 48, 35 13154-13161

a=8.0227(16)Å   b=17.867(4)Å   c=10.601(2)Å

α=90°   β=109.214(2)°   γ=90°

C23H23F12N5OP2Ru

C23H23F12N5OP2Ru

Kotani, HiroakiShimomura, HinatsuHorimoto, MomokaIshizuka, TomoyaShiota, YoshihitoYoshizawa, KazunariYanagisawa, SachikoKawahara-Nakagawa, YukaKubo, MinoruKojima, Takahiko

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2019) 48, 35 13154-13161

a=10.004(4)Å   b=21.409(10)Å   c=13.216(6)Å

α=90°   β=91.529(6)°   γ=90°

C25H21Cl2N5O9Ru

C25H21Cl2N5O9Ru

Kotani, HiroakiShimomura, HinatsuHorimoto, MomokaIshizuka, TomoyaShiota, YoshihitoYoshizawa, KazunariYanagisawa, SachikoKawahara-Nakagawa, YukaKubo, MinoruKojima, Takahiko

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2019) 48, 35 13154-13161

a=13.4843(11)Å   b=17.0634(13)Å   c=12.1072(12)Å

α=90°   β=103.683(9)°   γ=90°

C31H23Cl2F12FeN7P2

C31H23Cl2F12FeN7P2

Fujisaki, HirotoIshizuka, TomoyaShimoyama, YoshihiroKotani, HiroakiShiota, YoshihitoYoshizawa, KazunariKojima, Takahiko

Chemical communications (Cambridge, England) (2020) 56, 68 9783-9786

a=11.5092(14)Å   b=10.5574(12)Å   c=35.527(4)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C33H36Cl4FeN6O14

C33H36Cl4FeN6O14

Fujisaki, HirotoIshizuka, TomoyaShimoyama, YoshihiroKotani, HiroakiShiota, YoshihitoYoshizawa, KazunariKojima, Takahiko

Chemical communications (Cambridge, England) (2020) 56, 68 9783-9786

a=12.005(6)Å   b=14.781(7)Å   c=23.238(11)Å

α=85.501(6)°   β=87.116(6)°   γ=73.751(6)°

C22H42I2MoNP2

C22H42I2MoNP2

Tanabe, YoshiakiSekiguchi, YoshiyaTanaka, HiromasaKonomi, AsukaYoshizawa, KazunariKuriyama, ShogoNishibayashi, Yoshiaki

Chemical communications (Cambridge, England) (2020) 56, 51 6933-6936

a=18.6834(5)Å   b=18.4365(6)Å   c=16.0574(4)Å

α=90.0000°   β=90.0000°   γ=90.0000°

C52H100I2Li2Mo2N4O2P4

C52H100I2Li2Mo2N4O2P4

Tanabe, YoshiakiSekiguchi, YoshiyaTanaka, HiromasaKonomi, AsukaYoshizawa, KazunariKuriyama, ShogoNishibayashi, Yoshiaki

Chemical communications (Cambridge, England) (2020) 56, 51 6933-6936

a=15.3229(6)Å   b=20.6680(9)Å   c=20.2145(9)Å

α=90.0000°   β=101.531(7)°   γ=90.0000°

C52H100KMo2N8O2P4

C52H100KMo2N8O2P4

Tanabe, YoshiakiSekiguchi, YoshiyaTanaka, HiromasaKonomi, AsukaYoshizawa, KazunariKuriyama, ShogoNishibayashi, Yoshiaki

Chemical communications (Cambridge, England) (2020) 56, 51 6933-6936

a=16.2771(4)Å   b=18.0042(4)Å   c=20.8139(4)Å

α=90.0000°   β=90.0000°   γ=90.0000°

C50H99I2Li2Mo2N4O1.5P4

C50H99I2Li2Mo2N4O1.5P4

Tanabe, YoshiakiSekiguchi, YoshiyaTanaka, HiromasaKonomi, AsukaYoshizawa, KazunariKuriyama, ShogoNishibayashi, Yoshiaki

Chemical communications (Cambridge, England) (2020) 56, 51 6933-6936

a=15.1684(4)Å   b=20.9015(6)Å   c=21.1912(5)Å

α=84.099(6)°   β=86.660(6)°   γ=69.370(5)°

C22H42ClNP2Rh

C22H42ClNP2Rh

Kawakami, RyosukeKuriyama, ShogoTanaka, HiromasaArashiba, KazuyaKonomi, AsukaNakajima, KazunariYoshizawa, KazunariNishibayashi, Yoshiaki

Chemical Communications (2019)

a=11.5932(3)Å   b=14.5110(3)Å   c=15.1619(4)Å

α=90.0000°   β=90.0000°   γ=90.0000°

C22H42N3P2Rh

C22H42N3P2Rh

Kawakami, RyosukeKuriyama, ShogoTanaka, HiromasaArashiba, KazuyaKonomi, AsukaNakajima, KazunariYoshizawa, KazunariNishibayashi, Yoshiaki

Chemical Communications (2019)

a=15.2008(5)Å   b=13.0723(4)Å   c=14.5495(4)Å

α=90.0000°   β=118.509(8)°   γ=90.0000°

C23H42NOP2Rh

C23H42NOP2Rh

Kawakami, RyosukeKuriyama, ShogoTanaka, HiromasaArashiba, KazuyaKonomi, AsukaNakajima, KazunariYoshizawa, KazunariNishibayashi, Yoshiaki

Chemical Communications (2019)

a=15.2192(4)Å   b=13.0419(4)Å   c=14.5491(5)Å

α=90.0000°   β=118.510(8)°   γ=90.0000°

C42H82ClKNO8P2Rh

C42H82ClKNO8P2Rh

Kawakami, RyosukeKuriyama, ShogoTanaka, HiromasaArashiba, KazuyaKonomi, AsukaNakajima, KazunariYoshizawa, KazunariNishibayashi, Yoshiaki

Chemical Communications (2019)

a=30.3543(9)Å   b=10.6969(4)Å   c=31.0098(10)Å

α=90.0000°   β=92.302(7)°   γ=90.0000°

C112H94ClF6N5O2P

C112H94ClF6N5O2P

Suzuki, WataruKotani, HiroakiIshizuka, TomoyaShiota, YoshihitoYoshizawa, KazunariKojima, Takahiko

Chem. Commun. (2017)

a=16.246(3)Å   b=30.559(5)Å   c=20.510(3)Å

α=90°   β=89.973(3)°   γ=90°

C24H26ClNO2

C24H26ClNO2

Yoshizawa, KazuhiroToyota, ShinjiToda, Fumio

Chemical Communications (2004) 16 1844-1845

a=9.0002(1)Å   b=14.1519(3)Å   c=16.6811(3)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C43H56F6N5O4RhSb

C43H56F6N5O4RhSb

Fujita, DaikiSugimoto, HidekiShiota, YoshihitoMorimoto, YumaYoshizawa, KazunariItoh, Shinobu

Chemical communications (Cambridge, England) (2017) 53, 35 4849-4852

a=18.6161(10)Å   b=11.3161(7)Å   c=21.2379(14)Å

α=90.0000°   β=90.0000°   γ=90.0000°

C40H60N3O5Rh

C40H60N3O5Rh

Fujita, DaikiSugimoto, HidekiShiota, YoshihitoMorimoto, YumaYoshizawa, KazunariItoh, Shinobu

Chemical communications (Cambridge, England) (2017) 53, 35 4849-4852

a=12.6767(6)Å   b=17.8148(9)Å   c=18.2085(7)Å

α=90.0000°   β=101.8413(13)°   γ=90.0000°

C46H62N5O5Rh

C46H62N5O5Rh

Fujita, DaikiSugimoto, HidekiShiota, YoshihitoMorimoto, YumaYoshizawa, KazunariItoh, Shinobu

Chemical communications (Cambridge, England) (2017) 53, 35 4849-4852

a=12.1457(6)Å   b=18.9914(10)Å   c=19.1816(10)Å

α=90.0000°   β=94.0290(12)°   γ=90.0000°

C23H30O5

C23H30O5

Urbanczyk-Lipkowska, ZofiaYoshizawa, KazuhiroToyota, ShinjiToda, Fumio

CrystEngComm (2003) 5, 22 114-116

a=6.2565(6)Å   b=10.8094(5)Å   c=17.2183(16)Å

α=106.780(6)°   β=93.498(6)°   γ=102.780(6)°

C36H38O6

C36H38O6

Urbanczyk-Lipkowska, ZofiaYoshizawa, KazuhiroToyota, ShinjiToda, Fumio

CrystEngComm (2003) 5, 22 114-116

a=9.8539(1)Å   b=9.2288(1)Å   c=33.0868(5)Å

α=90.00°   β=92.6580(7)°   γ=90.00°

Cis-2-benzoyl-3-hydroxy-2,3-dihydrobenzofuran (8a)

C15H12O3

Kazuhiro YoshizawaShinji ToyotaFumio TodaIngeborg Csöregh

Green Chem. (2003) 5, 3 353-356

a=5.9120(10)Å   b=8.0430(10)Å   c=25.070(2)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C20H24O2

C20H24O2

Yoshizawa, KazuhiroToyota, ShinjiToda, FumioKato, MasakoCsöregh, Ingeborg

CrystEngComm (2007) 9, 9 786

a=11.5009(8)Å   b=9.8934(5)Å   c=14.9322(11)Å

α=90.00°   β=112.1680(10)°   γ=90.00°

1,1-bis(cathecolyl)cyclohexane.benzene (1:1) complex

(C18H20O4),(C6H6)

Yoshizawa, KazuhiroToyota, ShinjiToda, FumioKato, MasakoCsöregh, Ingeborg

CrystEngComm (2007) 9, 9 786

a=10.146(2)Å   b=17.455(2)Å   c=12.088(2)Å

α=90.00°   β=110.90(2)°   γ=90.00°

(C18H20O4),(C8H10)

(C18H20O4),(C8H10)

Yoshizawa, KazuhiroToyota, ShinjiToda, FumioKato, MasakoCsöregh, Ingeborg

CrystEngComm (2007) 9, 9 786

a=10.263(4)Å   b=12.628(4)Å   c=17.701(6)Å

α=93.276(4)°   β=96.005(3)°   γ=107.958(5)°

C22H42Cl2NP2Ti

C22H42Cl2NP2Ti

Sekiguchi, YoshiyaMeng, FanqiangTanaka, HiromasaEizawa, AyaArashiba, KazuyaNakajima, KazunariYoshizawa, KazunariNishibayashi, Yoshiaki

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2018) 47, 33 11322-11326

a=12.5443(3)Å   b=14.5948(4)Å   c=15.2113(4)Å

α=90.0000°   β=90.0000°   γ=90.0000°

C44H84Cl6N2P4Zr2

C44H84Cl6N2P4Zr2

Sekiguchi, YoshiyaMeng, FanqiangTanaka, HiromasaEizawa, AyaArashiba, KazuyaNakajima, KazunariYoshizawa, KazunariNishibayashi, Yoshiaki

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2018) 47, 33 11322-11326

a=14.8731(10)Å   b=14.7823(9)Å   c=25.3833(15)Å

α=90.0000°   β=90.0000°   γ=90.0000°

C27H47ClNP2Ti

C27H47ClNP2Ti

Sekiguchi, YoshiyaMeng, FanqiangTanaka, HiromasaEizawa, AyaArashiba, KazuyaNakajima, KazunariYoshizawa, KazunariNishibayashi, Yoshiaki

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2018) 47, 33 11322-11326

a=47.9405(19)Å   b=8.5955(3)Å   c=13.8464(6)Å

α=90.0000°   β=97.655(7)°   γ=90.0000°

C68H110N4P4Zr2

C68H110N4P4Zr2

Sekiguchi, YoshiyaMeng, FanqiangTanaka, HiromasaEizawa, AyaArashiba, KazuyaNakajima, KazunariYoshizawa, KazunariNishibayashi, Yoshiaki

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2018) 47, 33 11322-11326

a=27.0349(9)Å   b=14.8663(4)Å   c=17.7670(6)Å

α=90.0000°   β=107.262(8)°   γ=90.0000°