Structures by: Ye J. H.

Total: 8

Sc Rh3 B0.21

B0.21Rh3Sc

Higashi, I.Naka, T.Horiuchi, H.Oku, M.Fukuda, T.Kudou, K.Isida, S.Sasaki, T.Ye, J.-H.Okkada, S.Shishido, T.Kishi, H.

Journal of Alloys Compd. (2000) 309, 107-112

a=3.934Å   b=3.934Å   c=3.934Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Sc Rh3 B0.444

B0.444Rh3Sc

Horiuchi, H.Naka, T.Oku, M.Shishido, T.Ye, J.-H.Okkada, S.Kudou, K.Higashi, I.Fukuda, T.Kishi, H.Sasaki, T.Isida, S.

Journal of Alloys Compd. (2000) 309, 107-112

a=3.973Å   b=3.973Å   c=3.973Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Sc Rh3 B0.706

B0.706Rh3Sc

Sasaki, T.Naka, T.Isida, S.Oku, M.Shishido, T.Kishi, H.Fukuda, T.Kudou, K.Higashi, I.Horiuchi, H.Ye, J.-H.Okkada, S.

Journal of Alloys Compd. (2000) 309, 107-112

a=4.019Å   b=4.019Å   c=4.019Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C12H12O3

C12H12O3

Shen, GuoZhou, Wen-JunZhang, Xiao-BoCao, Guang-MeiZhang, ZhenYe, Jian-HengLiao, Li-LiLi, JingYu, Da-Gang

Chemical communications (Cambridge, England) (2018) 54, 44 5610-5613

a=6.7868(6)Å   b=8.5848(10)Å   c=9.4383(8)Å

α=87.679(8)°   β=83.576(7)°   γ=73.938(9)°

Octylsemicarbazid

C12H25N3O3

Deindörfer, PiaGeiger, ThomasSchollmeyer, DieterYe, Jian HuiZentel, Rudolf

Journal of Materials Chemistry (2006) 16, 4 351

a=36.062(2)Å   b=9.1053(3)Å   c=4.6794(3)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C23H19F3N4O2

C23H19F3N4O2

Ye, Jian-HengZhu, LeiYan, Si-ShunMiao, MengZhang, Xin-ChiZhou, Wen-JunLi, JingLan, YuYu, Da-Gang

ACS Catalysis (2017) 7, 12 8324

a=8.76727(17)Å   b=24.7029(5)Å   c=9.7159(2)Å

α=90°   β=100.5551(18)°   γ=90°

C21H19NO5S

C21H19NO5S

Gui, Yong-YuanHu, NaifuChen, Xiao-WangLiao, Li−LiJu, TaoYe, Jian-HengZhang, ZhenLi, JingYu, Da-Gang

Journal of the American Chemical Society (2017)

a=8.1689(4)Å   b=8.7421(4)Å   c=13.5756(8)Å

α=90°   β=99.355(5)°   γ=90°