Structures by: Yashima M.

Total: 57

Yb2Ti2O7

O7Ti2Yb2

Uno, W.Fujii, K.Niwa, E.Torii, S.Miao, P.Kamiyama, T.Yashima, M.

Journal of the Ceramic Society of Japan (2018) 126, 341-345

a=10.034410(4)Å   b=10.034410(4)Å   c=10.034410(4)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

BaSm2ZnO5

BaO5Sm2Zn

Nakamura, K.Fujii, K.Niwa, E.Yashima, M.

Journal of the Ceramic Society of Japan (2018) 126, 292-299

a=12.59242(8)Å   b=5.81502(4)Å   c=7.20736(5)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Yb2Ti2O7

O7Ti2Yb2

Uno, W.Fujii, K.Niwa, E.Torii, S.Miao, P.Kamiyama, T.Yashima, M.

Journal of the Ceramic Society of Japan (2018) 126, 341-345

a=10.133798(2)Å   b=10.133798(2)Å   c=10.133798(2)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

BaHo2ZnO5

BaHo2O5Zn

Nakamura, K.Fujii, K.Niwa, E.Yashima, M.

Journal of the Ceramic Society of Japan (2018) 126, 292-299

a=12.34773(15)Å   b=5.71449(6)Å   c=7.07449(5)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

BaGd2ZnO5

BaGd2O5Zn

Nakamura, K.Fujii, K.Niwa, E.Yashima, M.

Journal of the Ceramic Society of Japan (2018) 126, 292-299

a=12.49739(8)Å   b=5.77627(3)Å   c=7.15961(4)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

BaDy2ZnO5

BaDy2O5Zn

Nakamura, K.Fujii, K.Niwa, E.Yashima, M.

Journal of the Ceramic Society of Japan (2018) 126, 292-299

a=12.37206(9)Å   b=5.72443(4)Å   c=7.08598(5)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

BaEr2ZnO5

BaEr2O5Zn

Nakamura, K.Fujii, K.Niwa, E.Yashima, M.

Journal of the Ceramic Society of Japan (2018) 126, 292-299

a=12.30316(18)Å   b=5.69665(8)Å   c=7.04766(11)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Pr2/3Ba1/3CoO2.98

Ba0.333CoO2.98Pr0.667

Zhang, W.Shiraiwa, M.Wang, N.Ma, T.Fujii, K.Niwa, E.Yashima, M.

Journal of the Ceramic Society of Japan (2018) 126, 814-819

a=5.443765(9)Å   b=7.693164(9)Å   c=5.452008(7)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

SrNbO2N

NNbO2Sr

Fujii, K.Shimada, K.Yashima, M.

Journal of the Ceramic Society of Japan (2017) 125, 808-810

a=5.71115(4)Å   b=5.71115(4)Å   c=8.10243(6)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

BaNbO2N

BaNNbO2

Fujii, K.Shimada, K.Yashima, M.

Journal of the Ceramic Society of Japan (2017) 125, 808-810

a=4.12829(2)Å   b=4.12829(2)Å   c=4.12829(2)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Pb1/3Bi2/3O1.4

Bi0.667O1.4Pb0.333

Kumada, N.Miura, A.Takei, T.Yashima, M.

Journal of Asian Ceramic Societies (2014) 2, 150-153

a=5.532(1)Å   b=5.532(1)Å   c=5.532(1)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

SrBi2O6

Bi2O6Sr

Kumada, N.Miura, A.Takei, T.Yashima, M.

Journal of Asian Ceramic Societies (2014) 2, 150-153

a=5.5406(6)Å   b=5.5406(6)Å   c=5.340(1)Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Zr0.85 Ce0.15 O2

Ce0.15O2Zr0.85

Yashima, M.Hirose, T.Katano, S.Suzuki, Y.Kakihana, M.Yoshimura, M.

Physical Review B (1995) 51, 13 8434-8437

a=3.63249(5)Å   b=3.63249(5)Å   c=5.22879(9)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ca3 (P O4)2

Ca3O8P2

Kamiyama, T.Hoshikawa, A.Yashima, M.Sakai, A.

Journal of Solid State Chemistry (2003) 175, 272-277

a=10.4352Å   b=10.4352Å   c=37.4029Å

α=90°   β=90°   γ=120°

La0.683 (Ti0.95 Al0.05) O3

Al0.05La0.683O3Ti0.95

Ali, R.Yoshioka, H.Yoshimura, M.Yashima, M.

Journal of the American Ceramic Society (2001) 84, 468-470

a=3.8584Å   b=3.8697Å   c=7.7738Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C56H32BCuF24N4P2

C56H32BCuF24N4P2

Satoshi IgawaMasashi HashimotoIsao KawataMasataka YashimaMikio HoshinoaMasahisa Osawa

Journal of Materials Chemistry C (2013) 1, 542-551

a=12.6861(16)Å   b=20.390(3)Å   c=44.345(6)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C48H32BCuF8N4P2

C48H32BCuF8N4P2

Satoshi IgawaMasashi HashimotoIsao KawataMasataka YashimaMikio HoshinoaMasahisa Osawa

Journal of Materials Chemistry C (2013) 1, 542-551

a=12.4467(8)Å   b=13.2352(11)Å   c=13.7652(9)Å

α=89.778(4)°   β=70.725(4)°   γ=78.648(3)°

C48H40BCuN4P2,CH2Cl2

C48H40BCuN4P2,CH2Cl2

Satoshi IgawaMasashi HashimotoIsao KawataMasataka YashimaMikio HoshinoaMasahisa Osawa

Journal of Materials Chemistry C (2013) 1, 542-551

a=9.6512(8)Å   b=22.813(2)Å   c=19.5335(17)Å

α=90°   β=93.960(2)°   γ=90°

?

Ca2Fe2O5

Kagomiya, IsaoHirota, YukiKakimoto, Ken-ichiFujii, KotaroShiraiwa, MasahiroYashima, MasatomoFuwa, AkioNakamura, Shin

Phys. Chem. Chem. Phys. (2017)

a=5.42489(2)Å   b=14.78357(7)Å   c=5.59289(2)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

7105364

Yashima, MasatomoYamada, HirokiMaeda, KazuhikoDomen, Kazunari

Chemical communications (Cambridge, England) (2010) 46, 14 2379-2381

a=3.19868(3)Å   b=3.19868(3)Å   c=5.19278(5)Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Pnna KTP

Yashima, MasatomoKomatsu, Takafumi

Chemical communications (Cambridge, England) (2009) 34, 9 1070-1072

a=12.98220(78)Å   b=10.54179(54)Å   c=6.51038(39)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Pnna KTP

Yashima, MasatomoKomatsu, Takafumi

Chemical communications (Cambridge, England) (2009) 34, 9 1070-1072

a=12.96100(79)Å   b=10.53218(54)Å   c=6.49534(39)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

P n a 21 KTP

Yashima, MasatomoKomatsu, Takafumi

Chemical communications (Cambridge, England) (2009) 34, 9 1070-1072

a=12.93969(96)Å   b=6.48158(49)Å   c=10.53899(65)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

P n a 21 KTP

Yashima, MasatomoKomatsu, Takafumi

Chemical communications (Cambridge, England) (2009) 34, 9 1070-1072

a=12.90532(54)Å   b=6.45983(27)Å   c=10.5620(3)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

P n a 21 KTP

Yashima, MasatomoKomatsu, Takafumi

Chemical communications (Cambridge, England) (2009) 34, 9 1070-1072

a=12.85628(59)Å   b=6.43008(31)Å   c=10.5752(4)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

P n a 21 KTP

Yashima, MasatomoKomatsu, Takafumi

Chemical communications (Cambridge, England) (2009) 34, 9 1070-1072

a=12.8133(5)Å   b=6.40272(28)Å   c=10.58419(31)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C42H48BrCuP2

C42H48BrCuP2

Osawa, MasahisaHoshino, MikioHashimoto, MasashiKawata, IsaoIgawa, SatoshiYashima, Masataka

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2015) 44, 18 8369-8378

a=20.5325(19)Å   b=9.3801(9)Å   c=19.4895(15)Å

α=90.0000°   β=90.0000°   γ=90.0000°

2100389

Yashima, MasatomoTsunekawa, Shin

Acta Crystallographica, Section B (2006) 62, 1 161-164

a=3.58651(8)Å   b=3.58651(8)Å   c=5.16658(8)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Zirconium oxide

O2xZr

Yashima, MasatomoTsunekawa, Shin

Acta Crystallographica, Section B (2006) 62, 1 161-164

a=3.58651(8)Å   b=3.58651(8)Å   c=5.16658(15)Å

α=90.0°   β=90.0°   γ=90.0°

O2Zr1

O2Zr1

Yashima, M.Sasaki, S.Kakihana, M.Yamaguchi, Y.Arashi, H.Yoshimura, M.

Acta Crystallographica Section B (1994) 50, 6 663-672

a=5.14335Å   b=5.14335Å   c=5.14335Å

α=90.°   β=90.°   γ=90.°

Cerium zirconiuim oxide

Ce0.4943Hf0.0035O2Zr0.5022

Wakita, TakahiroYashima, Masatomo

Acta Crystallographica Section B (2007) 63, 3 384-389

a=3.7191(2)Å   b=3.7191(2)Å   c=5.3057(4)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Cerium zirconiuim oxide

Ce0.4943Hf0.0035O2Zr0.5022

Wakita, TakahiroYashima, Masatomo

Acta Crystallographica Section B (2007) 63, 3 384-389

a=3.7286(2)Å   b=3.7286(2)Å   c=5.3215(4)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Cerium zirconiuim oxide

Ce0.4943Hf0.0035O2Zr0.5022

Wakita, TakahiroYashima, Masatomo

Acta Crystallographica Section B (2007) 63, 3 384-389

a=3.7386(3)Å   b=3.7386(3)Å   c=5.3381(4)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Cerium zirconiuim oxide

Ce0.4943Hf0.0035O2Zr0.5022

Wakita, TakahiroYashima, Masatomo

Acta Crystallographica Section B (2007) 63, 3 384-389

a=3.7503(3)Å   b=3.7503(3)Å   c=5.3564(5)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Cerium zirconiuim oxide

Ce0.4943Hf0.0035O2Zr0.5022

Wakita, TakahiroYashima, Masatomo

Acta Crystallographica Section B (2007) 63, 3 384-389

a=3.7640(3)Å   b=3.7640(3)Å   c=5.3745(5)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Cerium zirconiuim oxide

Ce0.4943Hf0.0035O2Zr0.5022

Wakita, TakahiroYashima, Masatomo

Acta Crystallographica Section B (2007) 63, 3 384-389

a=3.7781(4)Å   b=3.7781(4)Å   c=5.3833(7)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Cerium zirconiuim oxide

Ce0.4943Hf0.0035O2Zr0.5022

Wakita, TakahiroYashima, Masatomo

Acta Crystallographica Section B (2007) 63, 3 384-389

a=5.3848(7)Å   b=5.3848(7)Å   c=5.3848(7)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Zr0.994 Hf0.006 O2

Hf0.006O2Zr0.994

Yashima, M.Tsunekawa, S.

Acta Crystallographica B (39,1983-) (2006) 62, 161-164

a=5.1313Å   b=5.1857Å   c=5.3248Å

α=90°   β=99.34°   γ=90°

Potassium acidic niobate hydrate

Nb8O24,0.13(O32),25.92(O0.08),17.14(H),42.24(K0.08)

Smirnova, O.Kumada, N.Takei, T.Yonesaki, Y.Yashima, M.Kinomura, N.

Acta Crystallographica Section B (2010) 66, 6 594-602

a=10.6554(2)Å   b=10.6554(2)Å   c=10.6554(2)Å

α=90.000°   β=90.000°   γ=90.000°

K0.71NbO3.5

K0.71NbO3.5

Smirnova, O.Kumada, N.Takei, T.Yonesaki, Y.Yashima, M.Kinomura, N.

Acta Crystallographica Section B (2010) 66, 6 594-602

a=10.635(4)Å   b=10.635(4)Å   c=10.635(4)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

K0.67NbO3.5

K0.67NbO3.5

Smirnova, O.Kumada, N.Takei, T.Yonesaki, Y.Yashima, M.Kinomura, N.

Acta Crystallographica Section B (2010) 66, 6 594-602

a=10.665(8)Å   b=10.665(8)Å   c=10.665(8)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

K0.72NbO3.5

K0.72NbO3.5

Smirnova, O.Kumada, N.Takei, T.Yonesaki, Y.Yashima, M.Kinomura, N.

Acta Crystallographica Section B (2010) 66, 6 594-602

a=10.645(4)Å   b=10.645(4)Å   c=10.645(4)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Samarium titanium oxysulfide

O9.84S4Sm4Ti4

Yashima, MasatomoOgisu, KiyonoriDomen, Kazunari

Acta Crystallographica Section B (2008) 64, 3 291-298

a=3.82123(2)Å   b=3.82123(2)Å   c=22.96371(12)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

NdBaInO4

NdBaInO4

Fujii, KotaroEsaki, YuichiOmoto, KazukiYashima, MasatomoHoshikawa, AkinoriIshigaki, ToruHester, James R.

Chemistry of Materials (2014) 26, 8 2488

a=9.095377(32)Å   b=6.049344(18)Å   c=8.256195(24)Å

α=90°   β=103.404122(270)°   γ=90°

C34H32ClCuP2,CHCl3

C34H32ClCuP2,CHCl3

Masashi HashimotoSatoshi IgawaMasataka YashimaIsao KawataMikio HoshinoMasahisa Osawa

Journal of the American Chemical Society (2011) 133, 10348-10351

a=9.1283(14)Å   b=13.111(2)Å   c=15.352(2)Å

α=110.235(2)°   β=97.6210(10)°   γ=101.275(3)°

C34H32CuIP2

C34H32CuIP2

Masashi HashimotoSatoshi IgawaMasataka YashimaIsao KawataMikio HoshinoMasahisa Osawa

Journal of the American Chemical Society (2011) 133, 10348-10351

a=15.1308(16)Å   b=11.0116(10)Å   c=18.3409(18)Å

α=90.00°   β=102.835(2)°   γ=90.00°

C34H32BrCuP2

C34H32BrCuP2

Masashi HashimotoSatoshi IgawaMasataka YashimaIsao KawataMikio HoshinoMasahisa Osawa

Journal of the American Chemical Society (2011) 133, 10348-10351

a=9.0987(12)Å   b=12.9326(19)Å   c=13.1036(18)Å

α=81.810(6)°   β=72.852(5)°   γ=80.989(6)°

Cu0.21Ga0.05La0.198Ni0.74O4.21Pr1.802

Cu0.21Ga0.05La0.198Ni0.74O4.21Pr1.802

Masatomo YashimaNuansaeng SirikandaTatsumi Ishihara

Journal of the American Chemical Society (2010) 132, 2385-2392

a=3.8333(11)Å   b=3.8333(11)Å   c=12.554(4)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Cu0.22Ga0.05LaNi0.73O4.208Pr

Cu0.22Ga0.05LaNi0.73O4.208Pr

Masatomo YashimaNuansaeng SirikandaTatsumi Ishihara

Journal of the American Chemical Society (2010) 132, 2385-2392

a=3.836(2)Å   b=3.836(2)Å   c=12.6110(66)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Cu0.15Ga0.05La0.198Ni0.8O4.232Pr1.802

Cu0.15Ga0.05La0.198Ni0.8O4.232Pr1.802

Masatomo YashimaNuansaeng SirikandaTatsumi Ishihara

Journal of the American Chemical Society (2010) 132, 2385-2392

a=3.8245(20)Å   b=3.8245(20)Å   c=12.5592(64)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Cu0.23Ga0.05La0.198Ni0.72O4.176Pr1.802

Cu0.23Ga0.05La0.198Ni0.72O4.176Pr1.802

Masatomo YashimaNuansaeng SirikandaTatsumi Ishihara

Journal of the American Chemical Society (2010) 132, 2385-2392

a=3.8557(23)Å   b=3.8557(23)Å   c=12.6765(75)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Cu0.21Ga0.05La0.198Ni0.74O4.152Pr1.802

Cu0.21Ga0.05La0.198Ni0.74O4.152Pr1.802

Masatomo YashimaNuansaeng SirikandaTatsumi Ishihara

Journal of the American Chemical Society (2010) 132, 2385-2392

a=3.8746(26)Å   b=3.8746(26)Å   c=12.7384(87)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(La0.8 Sr0.2) (Ga0.8 Mg0.15 Co0.05) O2.8

Co0.05Ga0.8La0.8Mg0.15O2.8Sr0.2

Yashima, M.Nomura, K.Miyazaki, Y.Kageyama, H.Adachi, K.Chitose, N.

Chemical Physics Letters (2003) 380, 391-396

a=3.9618Å   b=3.9618Å   c=3.9618Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(La0.8 Sr0.2) (Ga0.8 Mg0.15 Co0.05) O2.8

Co0.05Ga0.8La0.8Mg0.15O2.8Sr0.2

Yashima, M.Nomura, K.Kageyama, H.Adachi, K.Chitose, N.Miyazaki, Y.

Chemical Physics Letters (2003) 380, 391-396

a=5.5587Å   b=5.5587Å   c=13.629Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Ziesite

Cu2O7V2

Yashima, M.Suzuki, R. O.

Physical Review B (2009) 79, 125201-125206

a=7.687Å   b=5.54982Å   c=10.09Å

α=104°   β=110.45°   γ=46.17°

Ziesite

Cu2O7V2

Yashima, M.Suzuki, R. O.

Physical Review B (2009) 79, 125201-125206

a=7.8468Å   b=5.6213Å   c=10.18Å

α=103.61°   β=109.71°   γ=45.74°

Bi2O3

Bi2O3

Yashima, M.Ishimura, D.

Chemical Physics Letters (2003) 378, 395-399

a=5.6549Å   b=5.6549Å   c=5.6549Å

α=90°   β=90°   γ=90°