Structures by: Yang X.

Total: 887

C24H18O

C24H18O

Tan, BojunLiu, LongZheng, HuayuCheng, TianyiZhu, DianhuYang, XiaofengLuan, Xinjun

Chemical Science (2020)

a=29.083(12)Å   b=9.001(4)Å   c=13.882(6)Å

α=90°   β=103.729(8)°   γ=90°

C23H15BrO2

C23H15BrO2

Tan, BojunLiu, LongZheng, HuayuCheng, TianyiZhu, DianhuYang, XiaofengLuan, Xinjun

Chemical Science (2020)

a=8.218(5)Å   b=12.135(7)Å   c=18.051(10)Å

α=90.00°   β=98.865(10)°   γ=90.00°

C70H88N4O4Si2,0.5(C7H8)

C70H88N4O4Si2,0.5(C7H8)

Zhang , GuoweiZhang, LeiLv, AifengYang, XingzhouZheng, YonghaoGu, WenXue, Ning

Chemical Science (2020)

a=12.4231(4)Å   b=13.9327(5)Å   c=21.1782(7)Å

α=96.811(3)°   β=101.236(3)°   γ=108.670(3)°

C140H160Br4F8N8O8Si4,2(C7H8)

C140H160Br4F8N8O8Si4,2(C7H8)

Zhang , GuoweiZhang, LeiLv, AifengYang, XingzhouZheng, YonghaoGu, WenXue, Ning

Chemical Science (2020)

a=26.370(2)Å   b=26.4347(10)Å   c=24.2245(19)Å

α=90°   β=120.504(8)°   γ=90°

1(C140H168Br4N8O8Si4),2(C7H8)

1(C140H168Br4N8O8Si4),2(C7H8)

Zhang , GuoweiZhang, LeiLv, AifengYang, XingzhouZheng, YonghaoGu, WenXue, Ning

Chemical Science (2020)

a=18.8621(3)Å   b=25.0420(3)Å   c=34.0452(6)Å

α=74.2830(10)°   β=77.959(2)°   γ=68.381(2)°

C24H23NO

C24H23NO

Liu, ZhengfenLi, MinyanDeng, GuogangWei, WanshiFeng, PingZi, QuanxingLi, TiantianZhang, HongbinYang, XiaodongWalsh, Patrick J.

Chemical Science (2020) 11, 29 7619-7625

a=11.129(2)Å   b=9.4850(18)Å   c=18.178(4)Å

α=90°   β=90.821(3)°   γ=90°

C25H26N2O

C25H26N2O

Liu, ZhengfenLi, MinyanDeng, GuogangWei, WanshiFeng, PingZi, QuanxingLi, TiantianZhang, HongbinYang, XiaodongWalsh, Patrick J.

Chemical Science (2020) 11, 29 7619-7625

a=10.9067(3)Å   b=9.9880(3)Å   c=18.4338(5)Å

α=90°   β=94.5500(10)°   γ=90°

C24H30N0O6

C24H30N0O6

Wen, HuilingYang, XiliangLiu, QianLi, ShuangjunLi, QinZang, YiChen, ChunmeiWang, JianpingZhu, HuchengZhang, Yonghui

Journal of Natural Products (2019)

a=17.78258(11)Å   b=7.75587(5)Å   c=15.80743(10)Å

α=90°   β=98.7572(6)°   γ=90°

C27H32O8

C27H32O8

Wen, HuilingYang, XiliangLiu, QianLi, ShuangjunLi, QinZang, YiChen, ChunmeiWang, JianpingZhu, HuchengZhang, Yonghui

Journal of Natural Products (2019)

a=12.27860(10)Å   b=12.99470(10)Å   c=15.25810(10)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C33H42Cl0N0O12

C33H42Cl0N0O12

Wen, HuilingYang, XiliangLiu, QianLi, ShuangjunLi, QinZang, YiChen, ChunmeiWang, JianpingZhu, HuchengZhang, Yonghui

Journal of Natural Products (2019)

a=12.44242(4)Å   b=13.08682(4)Å   c=18.83541(5)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C27H32O8

C27H32O8

Wen, HuilingYang, XiliangLiu, QianLi, ShuangjunLi, QinZang, YiChen, ChunmeiWang, JianpingZhu, HuchengZhang, Yonghui

Journal of Natural Products (2019)

a=9.93659(4)Å   b=13.42999(5)Å   c=18.77544(8)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C25H32O6

C25H32O6

Wen, HuilingYang, XiliangLiu, QianLi, ShuangjunLi, QinZang, YiChen, ChunmeiWang, JianpingZhu, HuchengZhang, Yonghui

Journal of Natural Products (2019)

a=8.10721(4)Å   b=9.16946(3)Å   c=15.13501(4)Å

α=90°   β=103.2441(3)°   γ=90°

C29H36ClIrOP,F6P

C29H36ClIrOP,F6P

Hu, YuxuanZhang, JingWang, XiaoyanLu, ZhengyuZhang, FangfangYang, XiaofeiMa, ZhihuaYin, JunXia, HaipingLiu, Shenghua

Chemical Science (2019)

a=17.83(2)Å   b=10.250(13)Å   c=16.89(2)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C37H39IrOP,CH2Cl2,F6P

C37H39IrOP,CH2Cl2,F6P

Hu, YuxuanZhang, JingWang, XiaoyanLu, ZhengyuZhang, FangfangYang, XiaofeiMa, ZhihuaYin, JunXia, HaipingLiu, Shenghua

Chemical Science (2019)

a=12.171(3)Å   b=12.370(3)Å   c=13.038(3)Å

α=101.716(3)°   β=97.857(3)°   γ=96.454(3)°

C33H38ClIrOP,F6P,CH2Cl2

C33H38ClIrOP,F6P,CH2Cl2

Hu, YuxuanZhang, JingWang, XiaoyanLu, ZhengyuZhang, FangfangYang, XiaofeiMa, ZhihuaYin, JunXia, HaipingLiu, Shenghua

Chemical Science (2019)

a=12.9516(3)Å   b=13.5623(4)Å   c=21.4352(6)Å

α=90°   β=93.129(2)°   γ=90°

C37H40ClIrOP,F6P

C37H40ClIrOP,F6P

Hu, YuxuanZhang, JingWang, XiaoyanLu, ZhengyuZhang, FangfangYang, XiaofeiMa, ZhihuaYin, JunXia, HaipingLiu, Shenghua

Chemical Science (2019)

a=8.8879(8)Å   b=37.424(3)Å   c=10.5294(8)Å

α=90°   β=94.480(6)°   γ=90°

C37H39IrOP,F6P

C37H39IrOP,F6P

Hu, YuxuanZhang, JingWang, XiaoyanLu, ZhengyuZhang, FangfangYang, XiaofeiMa, ZhihuaYin, JunXia, HaipingLiu, Shenghua

Chemical Science (2019)

a=10.9699(3)Å   b=16.9662(4)Å   c=36.5183(8)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C37H39IrOP,F6P

C37H39IrOP,F6P

Hu, YuxuanZhang, JingWang, XiaoyanLu, ZhengyuZhang, FangfangYang, XiaofeiMa, ZhihuaYin, JunXia, HaipingLiu, Shenghua

Chemical Science (2019)

a=8.7814(5)Å   b=11.3836(5)Å   c=17.6844(7)Å

α=78.913(2)°   β=80.872(3)°   γ=89.868(3)°

C41H41IrOP,C24H20B

C41H41IrOP,C24H20B

Hu, YuxuanZhang, JingWang, XiaoyanLu, ZhengyuZhang, FangfangYang, XiaofeiMa, ZhihuaYin, JunXia, HaipingLiu, Shenghua

Chemical Science (2019)

a=11.1444(3)Å   b=24.2099(6)Å   c=39.1676(10)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C31H39IrO3P,F6P

C31H39IrO3P,F6P

Hu, YuxuanZhang, JingWang, XiaoyanLu, ZhengyuZhang, FangfangYang, XiaofeiMa, ZhihuaYin, JunXia, HaipingLiu, Shenghua

Chemical Science (2019)

a=8.813(3)Å   b=11.485(3)Å   c=16.101(5)Å

α=83.036(5)°   β=83.576(5)°   γ=89.718(5)°

C37H51IrOP,F6P

C37H51IrOP,F6P

Hu, YuxuanZhang, JingWang, XiaoyanLu, ZhengyuZhang, FangfangYang, XiaofeiMa, ZhihuaYin, JunXia, HaipingLiu, Shenghua

Chemical Science (2019)

a=12.8922(7)Å   b=14.2764(8)Å   c=20.2321(11)Å

α=90°   β=101.528(4)°   γ=90°

C29H35IrOP,C24H20B

C29H35IrOP,C24H20B

Hu, YuxuanZhang, JingWang, XiaoyanLu, ZhengyuZhang, FangfangYang, XiaofeiMa, ZhihuaYin, JunXia, HaipingLiu, Shenghua

Chemical Science (2019)

a=15.264(6)Å   b=16.108(7)Å   c=18.770(7)Å

α=90°   β=105.492(16)°   γ=90°

C14H18ClGaN2O5S2W

C14H18ClGaN2O5S2W

Yang, X.Lunsford, A.Darensbourg, M.Y.

Inorganics (2019) 7, 115

a=8.2266(11)Å   b=19.245(2)Å   c=12.8581(18)Å

α=90°   β=95.932(8)°   γ=90°

C9H18ClGaN2S2

C9H18ClGaN2S2

Yang, X.Lunsford, A.Darensbourg, M.Y.

Inorganics (2019) 7, 115

a=7.3341(5)Å   b=7.6637(5)Å   c=12.6658(9)Å

α=94.557(2)°   β=98.228(2)°   γ=114.796(2)°

0.33(C9H18ClInN2S2)

0.33(C9H18ClInN2S2)

Yang, X.Lunsford, A.Darensbourg, M.Y.

Inorganics (2019) 7, 115

a=12.7424(6)Å   b=7.3373(3)Å   c=15.3561(7)Å

α=90°   β=114.1070(10)°   γ=90°

C10H21AlN2S2

C10H21AlN2S2

Yang, X.Lunsford, A.Darensbourg, M.Y.

Inorganics (2019) 7, 115

a=7.354(4)Å   b=7.723(4)Å   c=12.601(6)Å

α=94.767(7)°   β=98.204(7)°   γ=115.566(6)°

Cluster-1

C280H378O238Yb42

Shi, DongliangYang, XiaopingXiao, ZhiyinLiu, XiaomingChen, HongfenMa, YananSchipper, DesmondJones, Richard A.

Nanoscale (2020) 12, 3 1384-1388

a=16.5526(7)Å   b=32.2692(11)Å   c=32.7633(11)Å

α=103.703(2)°   β=102.725(2)°   γ=100.939(2)°

C13H15NO2

C13H15NO2

Choi, ChulhoNuhant, PhilippeMousseau, James J.Yang, XiaojingGerstenberger, Brian S.Williams, Jessica M.Wright, Stephen W.

Organic letters (2016) 18, 21 5748-5751

a=5.8422(5)Å   b=10.2343(9)Å   c=19.6300(17)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C11H12N2O2

C11H12N2O2

Choi, ChulhoNuhant, PhilippeMousseau, James J.Yang, XiaojingGerstenberger, Brian S.Williams, Jessica M.Wright, Stephen W.

Organic letters (2016) 18, 21 5748-5751

a=6.9214(5)Å   b=6.4235(5)Å   c=11.4790(8)Å

α=90.00°   β=105.437(5)°   γ=90.00°

C10H17NO3

C10H17NO3

Choi, ChulhoNuhant, PhilippeMousseau, James J.Yang, XiaojingGerstenberger, Brian S.Williams, Jessica M.Wright, Stephen W.

Organic letters (2016) 18, 21 5748-5751

a=5.7737(6)Å   b=7.9024(7)Å   c=11.5568(9)Å

α=90.00°   β=100.734(6)°   γ=90.00°

0.13(C456O128Zr24)

0.13(C456O128Zr24)

Zhang, YingmuPang, JiandongLi, JialuoYang, XinyuFeng, MingbaoCai, PeiyuZhou, Hong-Cai

Chemical Science (2019) 10, 36 8455

a=15.0920(12)Å   b=15.0920(12)Å   c=98.494(7)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C21H28N2O8

C21H28N2O8

Ma, QiaoningYang, XiaodiLei, XinshengLin, Guo-Qiang

Organic Chemistry Frontiers (2019) 6, 6 773

a=11.4833(6)Å   b=7.3773(5)Å   c=13.1160(7)Å

α=90°   β=96.533(4)°   γ=90°

C32H34Br0ClNO4

C32H34Br0ClNO4

Ma, QiaoningYang, XiaodiLei, XinshengLin, Guo-Qiang

Organic Chemistry Frontiers (2019) 6, 6 773

a=6.1903(12)Å   b=13.744(3)Å   c=32.103(6)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C29H28ClN3O7

C29H28ClN3O7

Wei, QinghuaMa, XiaochuChen, JianghuiNiu, LiYang, XiXia, FeiLiu, Shunying

Organic Chemistry Frontiers (2018) 5, 19 2799

a=8.6110(12)Å   b=11.3415(15)Å   c=28.819(4)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C52H50N2O4,C52H52N2O4

C52H50N2O4,C52H52N2O4

Xin, HanshenLi, JingGe, CongwuYang, XiaodiXue, TianruiGao, Xike

Materials Chemistry Frontiers (2018) 2, 5 975

a=13.3247(7)Å   b=16.6349(9)Å   c=19.0232(8)Å

α=93.227(3)°   β=97.302(3)°   γ=103.143(3)°

3b

C46H38N6O4S2

Zhao, XueqianGe, CongwuYang, XiaodiGao, Xike

Materials Chemistry Frontiers (2017) 1, 8 1635

a=16.2355(11)Å   b=14.4863(9)Å   c=17.7924(11)Å

α=90°   β=106.064(4)°   γ=90°

C18H16OS

C18H16OS

An, ZhenyuShe, YueYang, XiaodongPang, XiaoboYan, Rulong

Organic Chemistry Frontiers (2016) 3, 12 1746

a=11.1348(9)Å   b=10.8734(10)Å   c=24.741(2)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C20H24Cl2N2Ru

C20H24Cl2N2Ru

Yang, XiuxiuGianetti, Thomas L.Wörle, Michael D.van Leest, Nicolaas P.de Bruin, BasGrützmacher, Hansjörg

Chemical Science (2019)

a=8.2597(3)Å   b=10.9580(5)Å   c=12.6335(6)Å

α=66.777(5)°   β=75.242(4)°   γ=70.583(4)°

C36H34N2Ru2,C6H6

C36H34N2Ru2,C6H6

Yang, XiuxiuGianetti, Thomas L.Wörle, Michael D.van Leest, Nicolaas P.de Bruin, BasGrützmacher, Hansjörg

Chemical Science (2019)

a=13.4659(10)Å   b=14.5842(12)Å   c=17.9402(14)Å

α=83.467(3)°   β=80.563(2)°   γ=79.390(3)°

C72H65N4Ru4,C20H40KO8,2(C4H8O)

C72H65N4Ru4,C20H40KO8,2(C4H8O)

Yang, XiuxiuGianetti, Thomas L.Wörle, Michael D.van Leest, Nicolaas P.de Bruin, BasGrützmacher, Hansjörg

Chemical Science (2019)

a=9.3201(4)Å   b=15.1082(7)Å   c=17.7752(9)Å

α=110.2733(15)°   β=96.1280(15)°   γ=106.3224(15)°

C48H55.04KN2O6Ru2,C20H37.49KO8,C4H8O,C1.94H3.3O0.58,C2.06H4.12O0.42

C48H55.04KN2O6Ru2,C20H37.49KO8,C4H8O,C1.94H3.3O0.58,C2.06H4.12O0.42

Yang, XiuxiuGianetti, Thomas L.Wörle, Michael D.van Leest, Nicolaas P.de Bruin, BasGrützmacher, Hansjörg

Chemical Science (2019)

a=13.8109(8)Å   b=28.5059(14)Å   c=19.5850(10)Å

α=90°   β=91.4431(19)°   γ=90°

[3-H(OTf)]

C37H33F3N2O3Ru2S,0.5(C4H8O),0.75(C4O),0.5(C1.89O0.5)

Yang, XiuxiuGianetti, Thomas L.Wörle, Michael D.van Leest, Nicolaas P.de Bruin, BasGrützmacher, Hansjörg

Chemical Science (2019)

a=21.316(4)Å   b=29.316(6)Å   c=12.6238(19)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

NiSPh

C8.69H14.25N1.18Ni0.59S1.18,0.41(C14H22N2Ni1S2)

Yang, XuemeiElrod, Lindy C.Reibenspies, JosephHall, Michael B.Darensbourg, Marcetta Y.

Chemical Science (2019)

a=9.6130(7)Å   b=10.3609(7)Å   c=15.3479(10)Å

α=90°   β=93.156(3)°   γ=90°

C14H22N2NiSSe

C14H22N2NiSSe

Yang, XuemeiElrod, Lindy C.Reibenspies, JosephHall, Michael B.Darensbourg, Marcetta Y.

Chemical Science (2019)

a=8.3021(14)Å   b=16.204(3)Å   c=11.6290(17)Å

α=90°   β=107.667(10)°   γ=90°

C20H27FeN2NiO2SSe,BF4,C1H2Cl2

C20H27FeN2NiO2SSe,BF4,C1H2Cl2

Yang, XuemeiElrod, Lindy C.Reibenspies, JosephHall, Michael B.Darensbourg, Marcetta Y.

Chemical Science (2019)

a=11.4360(15)Å   b=11.886(3)Å   c=12.4060(17)Å

α=108.489(8)°   β=114.188(5)°   γ=103.182(9)°

C20H27FeN2NiOSSe,BF4

C20H27FeN2NiOSSe,BF4

Yang, XuemeiElrod, Lindy C.Reibenspies, JosephHall, Michael B.Darensbourg, Marcetta Y.

Chemical Science (2019)

a=8.7518(2)Å   b=21.0078(6)Å   c=13.1915(4)Å

α=90°   β=104.2270(10)°   γ=90°

C20H27FeN2NiOSSe,BF4

C20H27FeN2NiOSSe,BF4

Yang, XuemeiElrod, Lindy C.Reibenspies, JosephHall, Michael B.Darensbourg, Marcetta Y.

Chemical Science (2019)

a=16.3090(5)Å   b=11.4239(4)Å   c=24.8441(8)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C20H27FeN2NiOS2,0.78(BF4),0.22(Cl)

C20H27FeN2NiOS2,0.78(BF4),0.22(Cl)

Yang, XuemeiElrod, Lindy C.Reibenspies, JosephHall, Michael B.Darensbourg, Marcetta Y.

Chemical Science (2019)

a=16.2504(6)Å   b=11.3127(4)Å   c=24.8851(8)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C29H31NO

C29H31NO

Bai, Da-Changxia, jintaosong, fangfangli, xueyanLiu, Bingxianliu, lihongzheng, guangfanYang, XifaSun, JiaqiongLi, Xingwei

Chemical Science (2019)

a=10.6917(2)Å   b=22.9933(5)Å   c=10.4658(2)Å

α=90°   β=112.2200(10)°   γ=90°

F6P,C20H20N

F6P,C20H20N

Bai, Da-Changxia, jintaosong, fangfangli, xueyanLiu, Bingxianliu, lihongzheng, guangfanYang, XifaSun, JiaqiongLi, Xingwei

Chemical Science (2019)

a=8.90880(10)Å   b=16.7762(3)Å   c=13.3993(2)Å

α=90°   β=101.0040(10)°   γ=90°

Cluster-1

C348H436Cd24N24O144Tb8,18(CH4O),16(O)

Yang, XiaopingWang, ShiqingZhang, YaliLiang, GuangZhu, TingZhang, LijieHuang, ShaomingSchipper, DesmondJones, Richard A.

Chemical science (2018) 9, 20 4630-4637

a=30.0936(7)Å   b=30.0936(7)Å   c=39.3554(13)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C360H456Cd24N24O144Tb8,26(CH4O),20(O)

C360H456Cd24N24O144Tb8,26(CH4O),20(O)

Yang, XiaopingWang, ShiqingZhang, YaliLiang, GuangZhu, TingZhang, LijieHuang, ShaomingSchipper, DesmondJones, Richard A.

Chemical science (2018) 9, 20 4630-4637

a=54.777(11)Å   b=61.944(12)Å   c=79.935(16)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C1714.04H2526.4Cd96N96O683.24Tb32

C1714.04H2526.4Cd96N96O683.24Tb32

Yang, XiaopingWang, ShiqingZhang, YaliLiang, GuangZhu, TingZhang, LijieHuang, ShaomingSchipper, DesmondJones, Richard A.

Chemical science (2018) 9, 20 4630-4637

a=54.621(11)Å   b=61.479(12)Å   c=100.21(2)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C386H500Cd24N24O177Tb8

C386H500Cd24N24O177Tb8

Yang, XiaopingWang, ShiqingZhang, YaliLiang, GuangZhu, TingZhang, LijieHuang, ShaomingSchipper, DesmondJones, Richard A.

Chemical science (2018) 9, 20 4630-4637

a=42.806(6)Å   b=42.806(6)Å   c=37.886(8)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C25H26N2O

C25H26N2O

Yan-Yun LiuXu-Heng YangRen-Jie SongShenglian LuoJin-Heng Li

Nature Communications (2017) 8, 14720

a=8.0485(8)Å   b=10.3008(11)Å   c=24.936(2)Å

α=90.°   β=90.873(2)°   γ=90.°

C17H14OS2

C17H14OS2

Wang, QuannanYang, XiaogeWu, PingYu, Zhengkun

Organic letters (2017) 19, 22 6248-6251

a=9.5414(8)Å   b=17.3999(11)Å   c=9.7984(8)Å

α=90°   β=116.714(11)°   γ=90°

C17H13N3O3S2

C17H13N3O3S2

Wang, QuannanYang, XiaogeWu, PingYu, Zhengkun

Organic letters (2017) 19, 22 6248-6251

a=4.0165(7)Å   b=23.916(3)Å   c=17.104(2)Å

α=90°   β=94.419(13)°   γ=90°

Cd-Nd-cluster

C342H428Cd24Cl7N24Nd8O128

Yang, XiaopingWang, ShiqingKing, Tyler L.Kerr, Christopher J.Blanchet, ClementSvergun, DmitriPal, RobertBeeby, AndrewVadivelu, JamunaBrown, Katherine A.Jones, Richard A.Zhang, LijieHuang, Shaoming

Faraday discussions (2016) 191, 465

a=54.734(11)Å   b=27.619(6)Å   c=35.243(7)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

Cd-Tb-cluster

C342H428Cd24Cl7N24O128Tb8

Yang, XiaopingWang, ShiqingKing, Tyler L.Kerr, Christopher J.Blanchet, ClementSvergun, DmitriPal, RobertBeeby, AndrewVadivelu, JamunaBrown, Katherine A.Jones, Richard A.Zhang, LijieHuang, Shaoming

Faraday discussions (2016) 191, 465

a=54.106(11)Å   b=27.127(5)Å   c=34.876(7)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

Ni-Nd-cluster

2(C56H50Br4N8Nd2Ni4O46),4(O1.75),4(O0.75),O

Yang, XiaopingWang, ShiqingKing, Tyler L.Kerr, Christopher J.Blanchet, ClementSvergun, DmitriPal, RobertBeeby, AndrewVadivelu, JamunaBrown, Katherine A.Jones, Richard A.Zhang, LijieHuang, Shaoming

Faraday discussions (2016) 191, 465

a=15.462(3)Å   b=19.156(4)Å   c=19.871(4)Å

α=90.00°   β=107.63(3)°   γ=90.00°

C11H6NO5Zn

C11H6NO5Zn

Yang, XiaogangYan, Dongpeng

Chem. Sci. (2016) 7, 7 4519

a=11.191(6)Å   b=14.136(8)Å   c=7.975(5)Å

α=90.00°   β=106.894(7)°   γ=90.00°

C39H35NO9

C39H35NO9

Chen, Gang-GangWei, Jun-QiangYang, XiaoliangYao, Zhu-Jun

Organic letters (2016) 18, 7 1502-1505

a=11.535(2)Å   b=12.207(2)Å   c=24.328(3)Å

α=90.00°   β=97.723(2)°   γ=90.00°

C40H44N2O4

C40H44N2O4

Xin, HanshenGe, CongwuYang, XiaodiGao, HongleiYang, XiaochunGao, Xike

Chem. Sci. (2016) 7, 11 6701

a=10.124(2)Å   b=10.455(3)Å   c=17.030(4)Å

α=90.017(5)°   β=94.225(7)°   γ=109.592(6)°

C372H446Cd24Eu8N24O142

C372H446Cd24Eu8N24O142

Yang, XiaopingWang, ShiqingZhang, LijieWang, ChenriZhu, TingBo, LeHuang, Shaoming

Nanoscale (2017) 9, 2 517-521

a=42.723(6)Å   b=42.723(6)Å   c=37.856(8)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C389H512Cd24N24Nd8O173.5

C389H512Cd24N24Nd8O173.5

Yang, XiaopingWang, ShiqingZhang, LijieWang, ChenriZhu, TingBo, LeHuang, Shaoming

Nanoscale (2017) 9, 2 517-521

a=42.795(6)Å   b=42.795(6)Å   c=37.864(8)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C30H26O6

C30H26O6

Huang, ZhushengYang, XiuqinYang, FulaiLu, TaoZhou, Qingfa

Organic Letters (2017)

a=14.273(3)Å   b=7.3510(15)Å   c=24.745(5)Å

α=90.00°   β=100.76(3)°   γ=90.00°

C20H19N3O

C20H19N3O

Peng LeiXuebo ZhangYan XuGaofei XuXili LiuXinling YangXiaohe ZhangYun Ling

Chemistry Central Journal (2016) 10, 40

a=8.3512(9)Å   b=12.5600(13)Å   c=15.3638(16)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C204H286N12Nd8Ni6O80,7(C2H6O),7(O)

C204H286N12Nd8Ni6O80,7(C2H6O),7(O)

Yang, XiaopingWang, ShiqingSchipper, DesmondZhang, LijieLi, ZongpingHuang, ShaomingYuan, DaqiangChen, ZhongningGnanam, Annie J.Hall, Justin W.King, Tyler L.Que, EmilyDieye, YakhyaVadivelu, JamunaBrown, Katherine A.Jones, Richard A.

Nanoscale (2016) 8, 21 11123-11129

a=13.7021(5)Å   b=19.5675(9)Å   c=31.9547(13)Å

α=103.934(3)°   β=95.761(2)°   γ=105.409(2)°

C204H286N12Ni6O80Yb8,2(O1.50),2(C4H10O),6(C2H6O),6O,O)

C204H286N12Ni6O80Yb8,2(O1.50),2(C4H10O),6(C2H6O),6O,O)

Yang, XiaopingWang, ShiqingSchipper, DesmondZhang, LijieLi, ZongpingHuang, ShaomingYuan, DaqiangChen, ZhongningGnanam, Annie J.Hall, Justin W.King, Tyler L.Que, EmilyDieye, YakhyaVadivelu, JamunaBrown, Katherine A.Jones, Richard A.

Nanoscale (2016) 8, 21 11123-11129

a=13.643(3)Å   b=19.294(4)Å   c=31.918(6)Å

α=103.53(3)°   β=95.86(3)°   γ=106.04(3)°

Diketone

C22H12O2

Yang, XuejinShi, XueliangAratani, NaokiGonçalves, Théo P.Huang, Kuo-WeiYamada, HirokoChi, ChunyanMiao, Qian

Chem. Sci. (2016) 7, 9 6176

a=13.9587(12)Å   b=3.8076(3)Å   c=14.2557(12)Å

α=90°   β=111.997(3)°   γ=90°

Vaticanol B permethyl analog

C66H62O12

Davis, Rohan A.Beattie, Karren D.Xu, MinYang, XinzhouYin, ShengHolla, HarishHealy, Peter C.Sykes, MelissaShelper, ToddAvery, Vicky M.Elofsson, MikaelSundin, CharlottaQuinn, Ronald J.

Journal of natural products (2014) 77, 12 2633-2640

a=15.5983(6)Å   b=12.4215(3)Å   c=16.8136(7)Å

α=90°   β=117.230(5)°   γ=90°

C550H639Br40Cd44Cl31N40Nd12O190

C550H639Br40Cd44Cl31N40Nd12O190

Yang, XiaopingSchipper, DesmondZhang, LijieYang, KeqinHuang, ShaomingJiang, JijunSu, ChengyongJones, Richard A.

Nanoscale (2014) 6, 18 10569-10573

a=25.510(5)Å   b=42.220(8)Å   c=44.450(9)Å

α=66.84(3)°   β=87.11(3)°   γ=77.59(3)°

C360H426Br24Cd24N24Nd8O144

C360H426Br24Cd24N24Nd8O144

Yang, XiaopingSchipper, DesmondZhang, LijieYang, KeqinHuang, ShaomingJiang, JijunSu, ChengyongJones, Richard A.

Nanoscale (2014) 6, 18 10569-10573

a=31.070(6)Å   b=41.338(8)Å   c=48.828(10)Å

α=90.00°   β=97.22(3)°   γ=90.00°

C360H426Br24Cd24N24O144Yb8

C360H426Br24Cd24N24O144Yb8

Yang, XiaopingSchipper, DesmondZhang, LijieYang, KeqinHuang, ShaomingJiang, JijunSu, ChengyongJones, Richard A.

Nanoscale (2014) 6, 18 10569-10573

a=30.073(6)Å   b=41.754(8)Å   c=48.731(10)Å

α=90.00°   β=96.21(3)°   γ=90.00°

C1100H1278Br80Cd88Cl62N80O380Yb24

C1100H1278Br80Cd88Cl62N80O380Yb24

Yang, XiaopingSchipper, DesmondZhang, LijieYang, KeqinHuang, ShaomingJiang, JijunSu, ChengyongJones, Richard A.

Nanoscale (2014) 6, 18 10569-10573

a=25.508(5)Å   b=42.215(8)Å   c=43.977(9)Å

α=66.85(3)°   β=86.45(3)°   γ=77.32(3)°

C550H639Br40Cd44Cl31N40Nd12O190

C550H639Br40Cd44Cl31N40Nd12O190

Yang, XiaopingSchipper, DesmondZhang, LijieYang, KeqinHuang, ShaomingJiang, JijunSu, ChengyongJones, Richard A.

Nanoscale (2014) 6, 18 10569-10573

a=25.510(5)Å   b=42.220(8)Å   c=44.450(9)Å

α=66.84(3)°   β=87.11(3)°   γ=77.59(3)°

C360H426Br24Cd24N24Nd8O144

C360H426Br24Cd24N24Nd8O144

Yang, XiaopingSchipper, DesmondZhang, LijieYang, KeqinHuang, ShaomingJiang, JijunSu, ChengyongJones, Richard A.

Nanoscale (2014) 6, 18 10569-10573

a=31.070(6)Å   b=41.338(8)Å   c=48.828(10)Å

α=90.00°   β=97.22(3)°   γ=90.00°

C360H426Br24Cd24N24O144Yb8

C360H426Br24Cd24N24O144Yb8

Yang, XiaopingSchipper, DesmondZhang, LijieYang, KeqinHuang, ShaomingJiang, JijunSu, ChengyongJones, Richard A.

Nanoscale (2014) 6, 18 10569-10573

a=30.073(6)Å   b=41.754(8)Å   c=48.731(10)Å

α=90.00°   β=96.21(3)°   γ=90.00°

C1100H1278Br80Cd88Cl62N80O380Yb24

C1100H1278Br80Cd88Cl62N80O380Yb24

Yang, XiaopingSchipper, DesmondZhang, LijieYang, KeqinHuang, ShaomingJiang, JijunSu, ChengyongJones, Richard A.

Nanoscale (2014) 6, 18 10569-10573

a=25.508(5)Å   b=42.215(8)Å   c=43.977(9)Å

α=66.85(3)°   β=86.45(3)°   γ=77.32(3)°

C54H64N16,4(BF4),CH4O2,O2

C54H64N16,4(BF4),CH4O2,O2

Cai, JiajiaHay, Benjamin P.Young, Neil J.Yang, XiaopingSessler, Jonathan L.

Chemical Science (2013) 4, 4 1560

a=15.7015(5)Å   b=12.8679(3)Å   c=18.0196(6)Å

α=90.00°   β=105.0640(10)°   γ=90.00°

C54H64N16,O7P2,BF4

C54H64N16,O7P2,BF4

Cai, JiajiaHay, Benjamin P.Young, Neil J.Yang, XiaopingSessler, Jonathan L.

Chemical Science (2013) 4, 4 1560

a=19.726(9)Å   b=15.697(6)Å   c=22.564(9)Å

α=90.00°   β=101.404(6)°   γ=90.00°

3(C54H64N16),4(H2O4P),8(BF4)

3(C54H64N16),4(H2O4P),8(BF4)

Cai, JiajiaHay, Benjamin P.Young, Neil J.Yang, XiaopingSessler, Jonathan L.

Chemical Science (2013) 4, 4 1560

a=20.554(6)Å   b=16.552(5)Å   c=31.568(10)Å

α=90.00°   β=93.445(7)°   γ=90.00°

C10H10N8O7

C10H10N8O7

Liu, XiangyuSu, ZhiyongJi, WenxinChen, SanpingWei, QingXie, GangYang, XuwuGao, Shengli

The Journal of Physical Chemistry C (2014) 141007164223007

a=10.0162(17)Å   b=14.452(3)Å   c=19.359(3)Å

α=90.00°   β=97.485(3)°   γ=90.00°

C9H11N7O8

C9H11N7O8

Liu, XiangyuSu, ZhiyongJi, WenxinChen, SanpingWei, QingXie, GangYang, XuwuGao, Shengli

The Journal of Physical Chemistry C (2014) 141007164223007

a=9.1481(13)Å   b=11.4290(17)Å   c=14.247(2)Å

α=86.182(3)°   β=86.184(3)°   γ=68.419(3)°

C9H8N6O6

C9H8N6O6

Liu, XiangyuSu, ZhiyongJi, WenxinChen, SanpingWei, QingXie, GangYang, XuwuGao, Shengli

The Journal of Physical Chemistry C (2014) 141007164223007

a=18.581(3)Å   b=4.9297(8)Å   c=26.800(4)Å

α=90.00°   β=101.387(2)°   γ=90.00°

C8H12N6O7

C8H12N6O7

Liu, XiangyuSu, ZhiyongJi, WenxinChen, SanpingWei, QingXie, GangYang, XuwuGao, Shengli

The Journal of Physical Chemistry C (2014) 141007164223007

a=9.7042(13)Å   b=4.9681(7)Å   c=13.5275(19)Å

α=90.00°   β=93.494(2)°   γ=90.00°

Cis-DPDMSB

C36H30

Xie, ZengqiYang, BingXie, WeijieLiu, LinlinShen, FangzhongWang, HuanYang, XuyanWang, ZhimingLi, YupengHanif, MuddasirYang, GuangdiYe, LingMa, Yuguang

The journal of physical chemistry. B (2006) 110, 42 20993-21000

a=9.9754(5)Å   b=10.8854(9)Å   c=25.8049(17)Å

α=90.00°   β=98.230(4)°   γ=90.00°

C34H26

C34H26

Xie, ZengqiYang, BingXie, WeijieLiu, LinlinShen, FangzhongWang, HuanYang, XuyanWang, ZhimingLi, YupengHanif, MuddasirYang, GuangdiYe, LingMa, Yuguang

The journal of physical chemistry. B (2006) 110, 42 20993-21000

a=5.4867(11)Å   b=12.864(3)Å   c=17.893(4)Å

α=97.67(3)°   β=90.92(3)°   γ=96.00(3)°

C38H34

C38H34

Xie, ZengqiYang, BingXie, WeijieLiu, LinlinShen, FangzhongWang, HuanYang, XuyanWang, ZhimingLi, YupengHanif, MuddasirYang, GuangdiYe, LingMa, Yuguang

The journal of physical chemistry. B (2006) 110, 42 20993-21000

a=13.600(3)Å   b=18.604(4)Å   c=5.6750(11)Å

α=90.00°   β=90.36(3)°   γ=90.00°

C34H22F4

C34H22F4

Xie, ZengqiYang, BingXie, WeijieLiu, LinlinShen, FangzhongWang, HuanYang, XuyanWang, ZhimingLi, YupengHanif, MuddasirYang, GuangdiYe, LingMa, Yuguang

The journal of physical chemistry. B (2006) 110, 42 20993-21000

a=8.0544(16)Å   b=8.7247(17)Å   c=10.764(2)Å

α=67.07(3)°   β=88.05(3)°   γ=66.99(3)°

C33H35N3O11S

C33H35N3O11S

Deng, HaibingYang, XiaobaoTong, ZhaolongLi, ZhongZhai, Hongbin

Organic letters (2008) 10, 9 1791-1793

a=7.5429(17)Å   b=12.175(3)Å   c=18.830(4)Å

α=90.00°   β=98.485(3)°   γ=90.00°

C90H122O2

C90H122O2

Dou, XiYang, XiaoyinBodwell, Graham J.Wagner, ManfredEnkelmann, VolkerMüllen, Klaus

Organic letters (2007) 9, 13 2485-2488

a=23.0450(8)Å   b=6.8145(5)Å   c=23.8953(8)Å

α=90°   β=97.8218(13)°   γ=90°

C30H34Br4N2O4

C30H34Br4N2O4

Gao, XikeQiu, WenfengYang, XiaodiLiu, YunqiWang, YingZhang, HengjunQi, TingLiu, YingLu, KunDu, ChunyanShuai, ZhigangYu, GuiZhu, Daoben

Organic letters (2007) 9, 20 3917-3920

a=9.839(5)Å   b=9.925(5)Å   c=17.139(7)Å

α=101.693(10)°   β=91.224(17)°   γ=112.630(15)°

C32H23N

C32H23N

Cao, JianYang, XiongfaHua, XilinDeng, YuanLai, Guoqiao

Organic letters (2011) 13, 3 478-481

a=17.827(4)Å   b=11.746(2)Å   c=11.045(2)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C18H14N2O4S3

C18H14N2O4S3

Hong, WeiYuan, HaihongLi, HongxiangYang, XiaodiGao, XikeZhu, Daoben

Organic letters (2011) 13, 6 1410-1413

a=18.363(4)Å   b=5.9771(12)Å   c=16.314(3)Å

α=90.00°   β=94.61(3)°   γ=90.00°