Structures by: Yang C. C.

Total: 63

C40H26N4O2

C40H26N4O2

Leung, Man-kitYang, Chih-ChiangLee, Jiun-HawTsai, Hsin-HungLin, Chi-FengHuang, Chih-YenSu, Yuhlong OliverChiu, Chi-Feng

Organic letters (2007) 9, 2 235-238

a=14.9947(3)Å   b=7.20160(10)Å   c=15.2457(3)Å

α=90.00°   β=113.9400(10)°   γ=90.00°

C28H18N4O2

C28H18N4O2

Leung, Man-kitYang, Chih-ChiangLee, Jiun-HawTsai, Hsin-HungLin, Chi-FengHuang, Chih-YenSu, Yuhlong OliverChiu, Chi-Feng

Organic letters (2007) 9, 2 235-238

a=11.3862(5)Å   b=10.0904(6)Å   c=18.8335(9)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C53H33Cl3N6O2

C53H33Cl3N6O2

Leung, Man-kitYang, Chih-ChiangLee, Jiun-HawTsai, Hsin-HungLin, Chi-FengHuang, Chih-YenSu, Yuhlong OliverChiu, Chi-Feng

Organic letters (2007) 9, 2 235-238

a=11.0052(2)Å   b=13.4251(2)Å   c=14.8416(3)Å

α=90.00°   β=102.3840(10)°   γ=90.00°

C22H14N4O2

C22H14N4O2

Yang, Chih-ChiangHsu, Chia-JungChou, Pi-TaiCheng, Hsu ChunSu, Yuhlong OliverLeung, Man-kit

The journal of physical chemistry. B (2010) 114, 2 756-768

a=8.79920(10)Å   b=8.86260(10)Å   c=13.2711(2)Å

α=101.6830(10)°   β=91.3570(10)°   γ=111.8480(10)°

C22H14N4O2

C22H14N4O2

Yang, Chih-ChiangHsu, Chia-JungChou, Pi-TaiCheng, Hsu ChunSu, Yuhlong OliverLeung, Man-kit

The journal of physical chemistry. B (2010) 114, 2 756-768

a=5.40400(10)Å   b=16.0680(3)Å   c=20.4562(4)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

(La0.7 Ce0.153 Ca0.147) (Mn O3)

Ca0.147Ce0.153La0.7MnO3

Wu, S.Y.Yang, C.C.Tsao, F.C.Li, W.-H.Yang, H.D.Lynn, J.W.Lee, K.C.

Journal of Physics: Condensed Matter (2002) 14, 12585-12597

a=7.7655Å   b=5.5062Å   c=5.4883Å

α=90°   β=90.109°   γ=90°

C55H102Ag2N10O5S

C55H102Ag2N10O5S

Chou, Chang-ChuanLai, Yu-TingYang, Chia-ChiKuo, Ting-Sen

New Journal of Chemistry (2019) 43, 27 10680

a=11.6173(4)Å   b=14.1867(5)Å   c=20.5791(5)Å

α=95.8130(10)°   β=105.9260(10)°   γ=94.0010(10)°

C90H72Cu2N12O4S

C90H72Cu2N12O4S

Chou, Chang-ChuanLai, Yu-TingYang, Chia-ChiKuo, Ting-Sen

New Journal of Chemistry (2019) 43, 27 10680

a=21.6261(11)Å   b=13.7166(6)Å   c=29.3214(11)Å

α=90.00°   β=107.5170(10)°   γ=90.00°

C90H72Ag2N12O4S

C90H72Ag2N12O4S

Chou, Chang-ChuanLai, Yu-TingYang, Chia-ChiKuo, Ting-Sen

New Journal of Chemistry (2019) 43, 27 10680

a=12.1323(5)Å   b=17.6149(6)Å   c=35.9629(14)Å

α=90.00°   β=91.7810(10)°   γ=90.00°

C30H32BrCl2CuN6

C30H32BrCl2CuN6

Chou, Chang-ChuanLiu, Hsueh-JuChao, Lucas Hung-ChiehYang, Chia-Chi

New J. Chem. (2015) 39, 2 1260

a=13.3142(3)Å   b=15.6092(3)Å   c=14.3394(4)Å

α=90.00°   β=98.7790(10)°   γ=90.00°

C29H30AgClN6O4

C29H30AgClN6O4

Chou, Chang-ChuanLiu, Hsueh-JuChao, Lucas Hung-ChiehYang, Chia-Chi

New J. Chem. (2015) 39, 2 1260

a=10.2448(9)Å   b=12.5810(11)Å   c=13.3336(11)Å

α=71.022(2)°   β=86.393(2)°   γ=66.479(2)°

C30H32Cl4Cu2N6

C30H32Cl4Cu2N6

Chou, Chang-ChuanLiu, Hsueh-JuChao, Lucas Hung-ChiehYang, Chia-Chi

New J. Chem. (2015) 39, 2 1260

a=25.9994(17)Å   b=15.1102(10)Å   c=17.1561(11)Å

α=90.00°   β=107.436(3)°   γ=90.00°

C6H10AuClN2

C6H10AuClN2

Chou, Chang-ChuanYang, Chia-ChiChang, Hao-ChingLee, Way-ZenKuo, Ting-Shen

New J. Chem. (2016) 40, 3 1944

a=7.3641(7)Å   b=13.8244(19)Å   c=16.9502(19)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C12H20AuN5O3

C12H20AuN5O3

Chou, Chang-ChuanYang, Chia-ChiChang, Hao-ChingLee, Way-ZenKuo, Ting-Shen

New J. Chem. (2016) 40, 3 1944

a=8.4029(5)Å   b=20.7542(11)Å   c=13.5645(8)Å

α=90.00°   β=99.439(2)°   γ=90.00°

C12H20AuBF4N4

C12H20AuBF4N4

Chou, Chang-ChuanYang, Chia-ChiChang, Hao-ChingLee, Way-ZenKuo, Ting-Shen

New J. Chem. (2016) 40, 3 1944

a=8.5936(14)Å   b=13.854(2)Å   c=14.342(2)Å

α=77.941(2)°   β=82.224(3)°   γ=77.872(3)°

C12H20Au2Cl4N4

C12H20Au2Cl4N4

Chou, Chang-ChuanYang, Chia-ChiChang, Hao-ChingLee, Way-ZenKuo, Ting-Shen

New J. Chem. (2016) 40, 3 1944

a=6.6824(4)Å   b=8.2695(5)Å   c=17.5884(10)Å

α=90.00°   β=90.010(2)°   γ=90.00°

C27H34N3NdO11

C27H34N3NdO11

Wang, Chih-ChiehYeh, Chang-TsungKe, Szu-YuCheng, Yi-TingYang, Ching-ChunLee, Gene-HsiangChang, Chung-KaiSheu, Hwo-Shuenn

RSC Advances (2015) 5, 112 92378

a=11.9577(13)Å   b=12.2216(13)Å   c=13.5034(14)Å

α=102.535(2)°   β=98.857(2)°   γ=107.293(2)°

C26H27N2NdO10

C26H27N2NdO10

Wang, Chih-ChiehYeh, Chang-TsungKe, Szu-YuCheng, Yi-TingYang, Ching-ChunLee, Gene-HsiangChang, Chung-KaiSheu, Hwo-Shuenn

RSC Advances (2015) 5, 112 92378

a=9.8320(3)Å   b=21.3218(7)Å   c=13.7949(4)Å

α=90.00°   β=105.6016(14)°   γ=90.00°

C14H8CaO6S

C14H8CaO6S

Yeh, Chun-TingLin, Wei-ChengLo, Sheng-HanKao, Ching-CheLin, Chia-HerYang, Chun-Chuen

CrystEngComm (2012) 14, 4 1219

a=11.7361(10)Å   b=5.5499(4)Å   c=22.8190(18)Å

α=90.00°   β=100.999(4)°   γ=90.00°

C14H8O6SSr

C14H8O6SSr

Yeh, Chun-TingLin, Wei-ChengLo, Sheng-HanKao, Ching-CheLin, Chia-HerYang, Chun-Chuen

CrystEngComm (2012) 14, 4 1219

a=12.1704(5)Å   b=5.7317(3)Å   c=22.8977(9)Å

α=90.00°   β=98.851(2)°   γ=90.00°

C14H8.9CaO6.45S

C14H8.9CaO6.45S

Yeh, Chun-TingLin, Wei-ChengLo, Sheng-HanKao, Ching-CheLin, Chia-HerYang, Chun-Chuen

CrystEngComm (2012) 14, 4 1219

a=11.8301(5)Å   b=5.5761(2)Å   c=22.7922(9)Å

α=90.00°   β=100.493(2)°   γ=90.00°

C34H22N2O8Os3P

C34H22N2O8Os3P

Yeh, Wen-YannYang, Ching-ChaoPeng, Shie-MingLee, Gene-Hsiang

Journal of the Chemical Society, Dalton Transactions (2000) 10 1649

a=10.0659(1)Å   b=13.4957(1)Å   c=13.6217(1)Å

α=66.709(1)°   β=84.669(1)°   γ=85.686(1)°

C37H29N2O8Os3P

C37H29N2O8Os3P

Yeh, Wen-YannYang, Ching-ChaoPeng, Shie-MingLee, Gene-Hsiang

Journal of the Chemical Society, Dalton Transactions (2000) 10 1649

a=9.5720(1)Å   b=10.6385(2)Å   c=20.2534(2)Å

α=79.228(1)°   β=88.699(1)°   γ=68.027(1)°

C43H32N2O5Os2P2

C43H32N2O5Os2P2

Yeh, Wen-YannYang, Ching-ChaoPeng, Shie-MingLee, Gene-Hsiang

Journal of the Chemical Society, Dalton Transactions (2000) 10 1649

a=18.768(3)Å   b=21.023(2)Å   c=20.026(4)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C13H33B3Zr

C13H33B3Zr

Liu, Fu-ChenYang, Chien-ChanChen, Shou-ChonLee, Gene-HsianPeng, Shie-Ming

Dalton Transactions (2008) 27 3599-3604

a=7.8250(3)Å   b=7.8250(3)Å   c=28.7350(11)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C28H39B3Zr

C28H39B3Zr

Liu, Fu-ChenYang, Chien-ChanChen, Shou-ChonLee, Gene-HsianPeng, Shie-Ming

Dalton Transactions (2008) 27 3599-3604

a=8.88680(10)Å   b=14.7203(2)Å   c=20.4718(3)Å

α=90.00°   β=91.1669(5)°   γ=90.00°

C10H27B3Zr

C10H27B3Zr

Liu, Fu-ChenYang, Chien-ChanChen, Shou-ChonLee, Gene-HsianPeng, Shie-Ming

Dalton Transactions (2008) 27 3599-3604

a=7.0619(8)Å   b=8.4186(9)Å   c=13.4982(15)Å

α=84.077(2)°   β=88.589(2)°   γ=66.427(2)°

C50H60B2F15O7Zr2

C50H60B2F15O7Zr2

Liu, Fu-ChenYang, Chien-ChanChen, Shou-ChonLee, Gene-HsianPeng, Shie-Ming

Dalton Transactions (2008) 27 3599-3604

a=14.6566(5)Å   b=18.0175(6)Å   c=20.3699(7)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C49H59B2F15O6Zr2

C49H59B2F15O6Zr2

Liu, Fu-ChenYang, Chien-ChanChen, Shou-ChonLee, Gene-HsianPeng, Shie-Ming

Dalton Transactions (2008) 27 3599-3604

a=10.5767(5)Å   b=16.4862(8)Å   c=32.1655(17)Å

α=90.00°   β=93.389(1)°   γ=90.00°

C96H112Ag4N16O8S2

C96H112Ag4N16O8S2

Chou, Chang-ChuanLai, Yu-TingYang, Chia-ChiKuo, Ting-Sen

New Journal of Chemistry (2019) 43, 27 10680

a=9.384(3)Å   b=15.712(6)Å   c=17.847(7)Å

α=65.553(12)°   β=86.379(10)°   γ=80.780(11)°

C26H29N2NdO9

C26H29N2NdO9

Wang, Chih-ChiehYeh, Chang-TsungKe, Szu-YuCheng, Yi-TingYang, Ching-ChunLee, Gene-HsiangChang, Chung-KaiSheu, Hwo-Shuenn

RSC Advances (2015) 5, 112 92378

a=18.8575(10)Å   b=21.8147(12)Å   c=12.8837(6)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C36H23N2O10Os3P

C36H23N2O10Os3P

Yeh, Wen-YannYang, Ching-ChaoPeng, Shie-MingLee, Gene-Hsiang

Journal of the Chemical Society, Dalton Transactions (2000) 10 1649

a=10.9788(13)Å   b=12.592(2)Å   c=14.214(3)Å

α=80.23(2)°   β=72.02(2)°   γ=79.288(11)°

C54H84Cl2Zr4

C54H84Cl2Zr4

Yang, Hsueh-HuiChien, Chung-HsienYang, Chien-ChanLiu, Fu-ChenChang, Agnes H. H.Lee, Gene-HsianPeng, Shie-Ming

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2013) 42, 4 1168-1173

a=13.5114(2)Å   b=15.0165(3)Å   c=27.4482(4)Å

α=90.00°   β=90.0312(8)°   γ=90.00°

C40H28Co3K2N4O20

C40H28Co3K2N4O20

Huang, Wun-JhihHsu, Chia-JuTsai, Shao-KangHe, Hsiu-YiDing, Jaw-JihHsu, Ting-WeiYang, Chun-ChuenChen, Jhy-Der

RSC Adv. (2015)

a=26.5485(4)Å   b=9.48230(10)Å   c=18.7577(3)Å

α=90.00°   β=101.1850(10)°   γ=90.00°

C42H26Co3N4O14

C42H26Co3N4O14

Huang, Wun-JhihHsu, Chia-JuTsai, Shao-KangHe, Hsiu-YiDing, Jaw-JihHsu, Ting-WeiYang, Chun-ChuenChen, Jhy-Der

RSC Adv. (2015)

a=31.3901(7)Å   b=10.9106(2)Å   c=15.8458(3)Å

α=90.00°   β=90.5530(10)°   γ=90.00°

C2.5H1.5Mn0.75N2O2

C2.5H1.5Mn0.75N2O2

Liao, Ju-HsiouChen, Wan-TingTsai, Cherng-ShiawYang, Ching-ChunWang, Chih-Chieh

CrystEngComm (2010) 12, 10 3033

a=11.7410(6)Å   b=11.7410(6)Å   c=13.3199(13)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=120.00°

C28H18O14S2Zn3

C28H18O14S2Zn3

Wu, Cheng-YouRaja, Duraisamy SenthilYang, Chun-ChuenYeh, Chun-TingChen, Yu-RuLi, Chen-YuKo, Bao-TsanLin, Chia-Her

CrystEngComm (2014) 16, 39 9308

a=14.1168(2)Å   b=6.05310(10)Å   c=19.3678(3)Å

α=90.00°   β=93.6270(10)°   γ=90.00°

C60H74Mg6O43S4

C60H74Mg6O43S4

Wu, Cheng-YouRaja, Duraisamy SenthilYang, Chun-ChuenYeh, Chun-TingChen, Yu-RuLi, Chen-YuKo, Bao-TsanLin, Chia-Her

CrystEngComm (2014) 16, 39 9308

a=28.1637(9)Å   b=6.4411(2)Å   c=24.8679(8)Å

α=90.00°   β=115.445(2)°   γ=90.00°

C14H10MnO7S

C14H10MnO7S

Wu, Cheng-YouRaja, Duraisamy SenthilYang, Chun-ChuenYeh, Chun-TingChen, Yu-RuLi, Chen-YuKo, Bao-TsanLin, Chia-Her

CrystEngComm (2014) 16, 39 9308

a=5.9980(2)Å   b=11.8959(4)Å   c=13.0287(7)Å

α=112.118(3)°   β=102.502(3)°   γ=99.816(2)°

C15H12O7.5SZn1.5

C15H12O7.5SZn1.5

Wu, Cheng-YouRaja, Duraisamy SenthilYang, Chun-ChuenYeh, Chun-TingChen, Yu-RuLi, Chen-YuKo, Bao-TsanLin, Chia-Her

CrystEngComm (2014) 16, 39 9308

a=14.0847(4)Å   b=5.9953(2)Å   c=19.3347(6)Å

α=90.00°   β=93.729(2)°   γ=90.00°

C31H32N4NiO8

C31H32N4NiO8

Liao, Yu-HungHsu, WayneYang, Chun-ChuenWu, Can-YuChen, Jhy-DerWang, Ju-Chun

CrystEngComm (2013) 15, 19 3974

a=11.9158(3)Å   b=14.3094(4)Å   c=18.5432(5)Å

α=90.00°   β=94.6850(10)°   γ=90.00°

C30H28N4NiO8

C30H28N4NiO8

Liao, Yu-HungHsu, WayneYang, Chun-ChuenWu, Can-YuChen, Jhy-DerWang, Ju-Chun

CrystEngComm (2013) 15, 19 3974

a=12.4702(2)Å   b=22.7872(4)Å   c=11.0779(2)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C46H50N4Ni2O20S2

C46H50N4Ni2O20S2

Liao, Yu-HungHsu, WayneYang, Chun-ChuenWu, Can-YuChen, Jhy-DerWang, Ju-Chun

CrystEngComm (2013) 15, 19 3974

a=21.5324(3)Å   b=12.8686(2)Å   c=20.5775(3)Å

α=90.00°   β=93.4970(10)°   γ=90.00°

C30H30N4NiO10S

C30H30N4NiO10S

Liao, Yu-HungHsu, WayneYang, Chun-ChuenWu, Can-YuChen, Jhy-DerWang, Ju-Chun

CrystEngComm (2013) 15, 19 3974

a=24.5212(18)Å   b=11.1701(8)Å   c=12.2369(8)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C53H35Cl3N4O2

C53H35Cl3N4O2

Leung, Man-kitYang, Chih-ChiangLee, Jiun-HawTsai, Hsin-HungLin, Chi-FengHuang, Chih-YenSu, Yuhlong OliverChiu, Chi-Feng

Organic letters (2007) 9, 2 235-238

a=11.9304(5)Å   b=13.1965(5)Å   c=14.3418(5)Å

α=85.259(2)°   β=78.176(2)°   γ=79.079(2)°

1,1'-(Ethane-1,2-diyl)dipyridinium dibromidodichloridomercurate(II)

C12H14N22,HgBr2Cl22

Wang, Qing-LiYang, Chang-ChunNiu, Yun-YinLiu, Xiu-CunNg, Seik Weng

Acta Crystallographica Section E (2007) 63, 7 m1892-m1892

a=17.9520(10)Å   b=14.3810(10)Å   c=6.6707(5)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C76H80.5Co4N8O28.5

C76H80.5Co4N8O28.5

Ke, Szu-YuChang, Ya-FanWang, Hsin-YuYang, Ching-ChunNi, Cheng-WeiLin, Gu-YingChen, Tzu-TingHo, Mei-LinLee, Gene-HsiangChuang, Yu-ChunWang, Chih-Chieh

Crystal Growth & Design (2014) 14, 8 4011

a=20.4932(8)Å   b=13.7177(6)Å   c=27.2481(11)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C33H35BrN2O9

C33H35BrN2O9

Yang, Chien-ChanLin, Pei-SyuanLiu, Fu-ChenLin, Ivan J. B.Lee, Gene-HsianPeng, Shie-Ming

Organometallics (2010) 29, 22 5959

a=42.873(7)Å   b=5.7060(10)Å   c=13.107(2)Å

α=90.00°   β=90.400(4)°   γ=90.00°

C32H33IN2O9

C32H33IN2O9

Yang, Chien-ChanLin, Pei-SyuanLiu, Fu-ChenLin, Ivan J. B.Lee, Gene-HsianPeng, Shie-Ming

Organometallics (2010) 29, 22 5959

a=8.6829(5)Å   b=9.3208(5)Å   c=21.0520(11)Å

α=90.00°   β=100.6580(10)°   γ=90.00°

C64H60Br2N4O16Pd

C64H60Br2N4O16Pd

Yang, Chien-ChanLin, Pei-SyuanLiu, Fu-ChenLin, Ivan J. B.Lee, Gene-HsianPeng, Shie-Ming

Organometallics (2010) 29, 22 5959

a=12.1440(2)Å   b=14.9525(2)Å   c=18.2650(3)Å

α=90.00°   β=93.2063(8)°   γ=90.00°

C66H64Br2N4O16Pd

C66H64Br2N4O16Pd

Yang, Chien-ChanLin, Pei-SyuanLiu, Fu-ChenLin, Ivan J. B.Lee, Gene-HsianPeng, Shie-Ming

Organometallics (2010) 29, 22 5959

a=10.4790(4)Å   b=15.6250(7)Å   c=39.8161(16)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C71H78Br2N4O18Pd

C71H78Br2N4O18Pd

Yang, Chien-ChanLin, Pei-SyuanLiu, Fu-ChenLin, Ivan J. B.Lee, Gene-HsianPeng, Shie-Ming

Organometallics (2010) 29, 22 5959

a=41.6048(9)Å   b=10.2616(2)Å   c=19.1470(5)Å

α=90.00°   β=114.0742(13)°   γ=90.00°

C10H23B2ClZr

C10H23B2ClZr

Liu, Fu-ChenChu, Yong-JuiYang, Chien-ChanLee, Gene-HsianPeng, Shie-Ming

Organometallics (2010) 29, 12 2685

a=7.2274(6)Å   b=14.5425(12)Å   c=13.4015(11)Å

α=90.00°   β=93.176(2)°   γ=90.00°

C47H76Cl4Zr4

C47H76Cl4Zr4

Liu, Fu-ChenChu, Yong-JuiYang, Chien-ChanLee, Gene-HsianPeng, Shie-Ming

Organometallics (2010) 29, 12 2685

a=21.7273(7)Å   b=21.7273(7)Å   c=10.5748(6)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C46H74Cl4Zr4

C46H74Cl4Zr4

Liu, Fu-ChenChu, Yong-JuiYang, Chien-ChanLee, Gene-HsianPeng, Shie-Ming

Organometallics (2010) 29, 12 2685

a=21.6200(8)Å   b=21.6200(8)Å   c=10.6009(4)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C40H90B6Zr4

C40H90B6Zr4

Liu, Fu-ChenChu, Yong-JuiYang, Chien-ChanLee, Gene-HsianPeng, Shie-Ming

Organometallics (2010) 29, 12 2685

a=16.4209(11)Å   b=9.4093(6)Å   c=16.7948(11)Å

α=90.00°   β=102.662(2)°   γ=90.00°

C47H92B4Zr4

C47H92B4Zr4

Liu, Fu-ChenChu, Yong-JuiYang, Chien-ChanLee, Gene-HsianPeng, Shie-Ming

Organometallics (2010) 29, 12 2685

a=15.9670(14)Å   b=16.7570(15)Å   c=22.094(2)Å

α=108.383(2)°   β=106.342(2)°   γ=90.385(2)°

C22H39Cl2O0.5Zr2

C22H39Cl2O0.5Zr2

Liu, Fu-ChenChu, Yong-JuiYang, Chien-ChanLee, Gene-HsianPeng, Shie-Ming

Organometallics (2010) 29, 12 2685

a=16.0703(9)Å   b=16.0703(9)Å   c=9.6812(6)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C12H20AuF6N4Sb

C12H20AuF6N4Sb

Chou, Chang-ChuanYang, Chia-ChiChang, Hao-ChingLee, Way-ZenKuo, Ting-Shen

New J. Chem. (2016) 40, 3 1944

a=7.450(2)Å   b=7.938(2)Å   c=8.481(3)Å

α=89.041(7)°   β=84.027(7)°   γ=68.263(5)°

C14H8.4O6.2SSr

C14H8.4O6.2SSr

Yeh, Chun-TingLin, Wei-ChengLo, Sheng-HanKao, Ching-CheLin, Chia-HerYang, Chun-Chuen

CrystEngComm (2012) 14, 4 1219

a=12.1722(5)Å   b=5.7277(2)Å   c=22.9034(9)Å

α=90.00°   β=98.857(2)°   γ=90.00°

C40H66Zr4

C40H66Zr4

Yang, Hsueh-HuiChien, Chung-HsienYang, Chien-ChanLiu, Fu-ChenChang, Agnes H. H.Lee, Gene-HsianPeng, Shie-Ming

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2013) 42, 4 1168-1173

a=11.3501(7)Å   b=11.4160(7)Å   c=18.7944(12)Å

α=82.9518(16)°   β=82.0425(14)°   γ=65.2804(13)°

C16H13MnO7S

C16H13MnO7S

Wu, Cheng-YouRaja, Duraisamy SenthilYang, Chun-ChuenYeh, Chun-TingChen, Yu-RuLi, Chen-YuKo, Bao-TsanLin, Chia-Her

CrystEngComm (2014) 16, 39 9308

a=10.1610(5)Å   b=7.3197(3)Å   c=22.3295(10)Å

α=90.00°   β=93.6990(10)°   γ=90.00°

C36H39BrCl2N2O8

C36H39BrCl2N2O8

Yang, Chien-ChanLin, Pei-SyuanLiu, Fu-ChenLin, Ivan J. B.Lee, Gene-HsianPeng, Shie-Ming

Organometallics (2010) 29, 22 5959

a=14.7543(3)Å   b=9.0670(2)Å   c=14.9153(3)Å

α=90.00°   β=112.6526(14)°   γ=90.00°