Structures by: Yamashita K. I.

Total: 19

[5-Azido-10,20-diphenylporphyrinato]nickel(II)

C32H19N7Ni

Yamashita, Ken-ichiKataoka, KazuyukiAsano, Motoko S.Sugiura, Ken-ichi

Organic letters (2012) 14, 1 190-193

a=22.0600(19)Å   b=6.2950(6)Å   c=34.930(3)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

[5,15-Diazido-10,20-diphenylporphyrinato]nickel(II)

C32H18N10Ni

Yamashita, Ken-ichiKataoka, KazuyukiAsano, Motoko S.Sugiura, Ken-ichi

Organic letters (2012) 14, 1 190-193

a=19.929(4)Å   b=17.419(3)Å   c=7.3381(14)Å

α=90.00°   β=93.911(4)°   γ=90.00°

C66H123N18O37.5Pt3

C66H123N18O37.5Pt3

Yamashita, Ken-ichiSato, Kei-ichiKawano, MasakiFujita, Makoto

New Journal of Chemistry (2009) 33, 2 264

a=13.8836(18)Å   b=18.679(3)Å   c=19.283(3)Å

α=92.901(2)°   β=94.205(2)°   γ=100.971(2)°

Pd(ii) complex.ether

C100H88F16N6O10Pd

Hori, AkikoYamashita, Ken-ichiKusukawa, TakahiroAkasaka, AkihikoBiradha, KumarFujita, Makoto

Chemical Communications (2004) 16 1798-1799

a=15.485(3)Å   b=9.562(2)Å   c=30.234(6)Å

α=90.00°   β=104.052(4)°   γ=90.00°

C178H334.5N37O85.25Ru6S24

C178H334.5N37O85.25Ru6S24

Yamashita, Ken-IchiKawano, MasakiFujita, Makoto

Chemical communications (Cambridge, England) (2007) 40 4102-4103

a=37.576(5)Å   b=44.413(6)Å   c=35.800(5)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C120H281N31O91.5Ru6S24

C120H281N31O91.5Ru6S24

Yamashita, Ken-IchiKawano, MasakiFujita, Makoto

Chemical communications (Cambridge, England) (2007) 40 4102-4103

a=28.043(5)Å   b=28.463(5)Å   c=37.746(6)Å

α=81.553(2)°   β=70.715(2)°   γ=72.193(2)°

C52H61N5O4Pd

C52H61N5O4Pd

Yamashita, Ken-IchiKataoka, KazuyukiTakeuchi, ShouichiSugiura, Ken-Ichi

The Journal of organic chemistry (2016) 81, 22 11176-11184

a=6.4215(14)Å   b=20.520(4)Å   c=16.966(4)Å

α=90.00°   β=92.560(4)°   γ=90.00°

C52H61CuN5O4

C52H61CuN5O4

Yamashita, Ken-IchiKataoka, KazuyukiTakeuchi, ShouichiSugiura, Ken-Ichi

The Journal of organic chemistry (2016) 81, 22 11176-11184

a=6.3352(4)Å   b=20.2924(12)Å   c=17.0320(10)Å

α=90.00°   β=92.3450(10)°   γ=90.00°

C55H68N6O4

C55H68N6O4

Yamashita, Ken-IchiKataoka, KazuyukiTakeuchi, ShouichiSugiura, Ken-Ichi

The Journal of organic chemistry (2016) 81, 22 11176-11184

a=21.954(2)Å   b=10.2145(11)Å   c=46.004(5)Å

α=90.00°   β=101.588(2)°   γ=90.00°

C52H63N5O4

C52H63N5O4

Yamashita, Ken-IchiKataoka, KazuyukiTakeuchi, ShouichiSugiura, Ken-Ichi

The Journal of organic chemistry (2016) 81, 22 11176-11184

a=6.3848(16)Å   b=20.457(5)Å   c=16.933(4)Å

α=90.00°   β=92.499(5)°   γ=90.00°

C52H61N5NiO4

C52H61N5NiO4

Yamashita, Ken-IchiKataoka, KazuyukiTakeuchi, ShouichiSugiura, Ken-Ichi

The Journal of organic chemistry (2016) 81, 22 11176-11184

a=6.3593(10)Å   b=20.462(3)Å   c=16.964(3)Å

α=90.00°   β=92.531(3)°   γ=90.00°

C92H61Cl12N8Tb

C92H61Cl12N8Tb

Yamashita, Ken-IchiSakata, NaoyaOgawa, Takuji

Inorganic chemistry (2016) 55, 17 8935-8942

a=16.052(3)Å   b=17.128(3)Å   c=30.019(6)Å

α=90°   β=91.77(3)°   γ=90°

C92H61Cl12N8Y

C92H61Cl12N8Y

Yamashita, Ken-IchiSakata, NaoyaOgawa, Takuji

Inorganic chemistry (2016) 55, 17 8935-8942

a=16.005(3)Å   b=16.980(3)Å   c=29.881(6)Å

α=90°   β=91.48(3)°   γ=90°

C92H61Cl12N8Sm

C92H61Cl12N8Sm

Yamashita, Ken-IchiSakata, NaoyaOgawa, Takuji

Inorganic chemistry (2016) 55, 17 8935-8942

a=16.064(3)Å   b=17.162(3)Å   c=30.087(6)Å

α=90°   β=91.74(3)°   γ=90°

C92H61Cl12N8Nd

C92H61Cl12N8Nd

Yamashita, Ken-IchiSakata, NaoyaOgawa, Takuji

Inorganic chemistry (2016) 55, 17 8935-8942

a=16.035(3)Å   b=17.217(3)Å   c=30.201(6)Å

α=90°   β=91.44(3)°   γ=90°

C90H61Cl4N8Tb

C90H61Cl4N8Tb

Yamashita, Ken-IchiSakata, NaoyaOgawa, Takuji

Inorganic chemistry (2016) 55, 17 8935-8942

a=21.031(4)Å   b=21.522(4)Å   c=31.236(6)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C95H73N8O2Tb

C95H73N8O2Tb

Yamashita, Ken-IchiSakata, NaoyaOgawa, Takuji

Inorganic chemistry (2016) 55, 17 8935-8942

a=21.762(4)Å   b=22.083(4)Å   c=30.280(6)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C90H61Cl2N8Tb

C90H61Cl2N8Tb

Yamashita, Ken-IchiSakata, NaoyaOgawa, Takuji

Inorganic chemistry (2016) 55, 17 8935-8942

a=21.495(4)Å   b=21.680(4)Å   c=31.325(6)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C100H68N8Tb

C100H68N8Tb

Yamashita, Ken-IchiSakata, NaoyaOgawa, Takuji

Inorganic chemistry (2016) 55, 17 8935-8942

a=21.889(4)Å   b=21.890(4)Å   c=30.550(6)Å

α=90°   β=90°   γ=90°