Structures by: Xu Y.

Total: 800

C13H15CuF6N5O5Zr

C13H15CuF6N5O5Zr

Huang, YuhangXu, YunZheng, BaishuWang, ZhaoxuDong, QiubingDuan, Jingui

Energy & Fuels (2020)

a=8.380(5)Å   b=17.031(10)Å   c=14.817(9)Å

α=90°   β=93.868(10)°   γ=90°

C17H30Cl2CoN3O3P

C17H30Cl2CoN3O3P

Xu, YuechaoZhao, JunyiGan, QiaoYing, WeilunHu, ZhonghanTang, FumingLuo, WanweiLuo, YunjieJian, ZhongbaoGong, Dirong

Polymer Chemistry (2020) 11, 12 2034-2043

a=16.5582(3)Å   b=8.70090(10)Å   c=16.7290(3)Å

α=90°   β=111.858(2)°   γ=90°

7-{3-Ethoxy-4-[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]phenyl}-5,6,8,9-tetrahydrodibenzo[<i>c</i>,<i>h</i>]acridine

C34H35NO4

Zhang, SijingHan, HeguoXu, YahanMa, WenWu, Jieying

IUCrData (2019) 4, 9 x191205

a=9.1797(13)Å   b=30.203(4)Å   c=11.0131(16)Å

α=90°   β=111.056(2)°   γ=90°

C26H18F3I3NOP

C26H18F3I3NOP

Xu, YijueGabidullin, BulatBryce, David L.

The journal of physical chemistry. A (2019) 123, 29 6194-6209

a=13.6994(2)Å   b=18.2829(4)Å   c=20.3552(3)Å

α=115.9880(10)°   β=92.9510(10)°   γ=108.6840(10)°

H2O,C17H24O4

H2O,C17H24O4

Fu, YifanDing, XiaoyuZhang, XiangleiShao, XingchengZhao, JihuiXu, YechunLuo, XiaominZhao, Weimin

Journal of Natural Products (2020)

a=9.8562(2)Å   b=7.7464(2)Å   c=10.3400(2)Å

α=90°   β=91.0550(10)°   γ=90°

C10H14CuO4

C10H14CuO4

Anna WorthyArnaud GrosjeanMichael C. PfrunderYanan XuCheng YanGrant EdwardsJack K. CleggJohn C. McMurtrie

Nature Chemistry (2018) 10, 65-69

a=10.296(2)Å   b=4.5990(9)Å   c=11.380(2)Å

α=90°   β=92.10(3)°   γ=90°

C10H14CuO4

C10H14CuO4

Anna WorthyArnaud GrosjeanMichael C. PfrunderYanan XuCheng YanGrant EdwardsJack K. CleggJohn C. McMurtrie

Nature Chemistry (2018) 10, 65-69

a=10.293(2)Å   b=4.6030(9)Å   c=11.372(2)Å

α=90°   β=92.14(3)°   γ=90°

C10H14CuO4

C10H14CuO4

Anna WorthyArnaud GrosjeanMichael C. PfrunderYanan XuCheng YanGrant EdwardsJack K. CleggJohn C. McMurtrie

Nature Chemistry (2018) 10, 65-69

a=10.290(2)Å   b=4.6110(9)Å   c=11.357(2)Å

α=90°   β=92.22(3)°   γ=90°

C10H14CuO4

C10H14CuO4

Anna WorthyArnaud GrosjeanMichael C. PfrunderYanan XuCheng YanGrant EdwardsJack K. CleggJohn C. McMurtrie

Nature Chemistry (2018) 10, 65-69

a=10.287(2)Å   b=4.6150(9)Å   c=11.348(2)Å

α=90°   β=92.26(3)°   γ=90°

C10H14CuO4

C10H14CuO4

Anna WorthyArnaud GrosjeanMichael C. PfrunderYanan XuCheng YanGrant EdwardsJack K. CleggJohn C. McMurtrie

Nature Chemistry (2018) 10, 65-69

a=10.276(2)Å   b=4.6400(9)Å   c=11.298(2)Å

α=90°   β=92.49(3)°   γ=90°

C10H14CuO4

C10H14CuO4

Anna WorthyArnaud GrosjeanMichael C. PfrunderYanan XuCheng YanGrant EdwardsJack K. CleggJohn C. McMurtrie

Nature Chemistry (2018) 10, 65-69

a=10.279(2)Å   b=4.6330(9)Å   c=11.311(2)Å

α=90°   β=92.43(3)°   γ=90°

C10H14CuO4

C10H14CuO4

Anna WorthyArnaud GrosjeanMichael C. PfrunderYanan XuCheng YanGrant EdwardsJack K. CleggJohn C. McMurtrie

Nature Chemistry (2018) 10, 65-69

a=10.270(2)Å   b=4.6500(9)Å   c=11.282(2)Å

α=90°   β=92.55(3)°   γ=90°

C10H14CuO4

C10H14CuO4

Anna WorthyArnaud GrosjeanMichael C. PfrunderYanan XuCheng YanGrant EdwardsJack K. CleggJohn C. McMurtrie

Nature Chemistry (2018) 10, 65-69

a=10.268(2)Å   b=4.6540(9)Å   c=11.268(2)Å

α=90°   β=92.61(3)°   γ=90°

C10H14CuO4

C10H14CuO4

Anna WorthyArnaud GrosjeanMichael C. PfrunderYanan XuCheng YanGrant EdwardsJack K. CleggJohn C. McMurtrie

Nature Chemistry (2018) 10, 65-69

a=10.326(2)Å   b=4.5580(9)Å   c=11.451(2)Å

α=90°   β=91.63(3)°   γ=90°

C10H14CuO4

C10H14CuO4

Anna WorthyArnaud GrosjeanMichael C. PfrunderYanan XuCheng YanGrant EdwardsJack K. CleggJohn C. McMurtrie

Nature Chemistry (2018) 10, 65-69

a=10.261(2)Å   b=4.6680(9)Å   c=11.242(2)Å

α=90°   β=92.72(3)°   γ=90°

C10H14CuO4

C10H14CuO4

Anna WorthyArnaud GrosjeanMichael C. PfrunderYanan XuCheng YanGrant EdwardsJack K. CleggJohn C. McMurtrie

Nature Chemistry (2018) 10, 65-69

a=10.321(2)Å   b=4.5630(9)Å   c=11.444(2)Å

α=90°   β=91.68(3)°   γ=90°

C10H14CuO4

C10H14CuO4

Anna WorthyArnaud GrosjeanMichael C. PfrunderYanan XuCheng YanGrant EdwardsJack K. CleggJohn C. McMurtrie

Nature Chemistry (2018) 10, 65-69

a=10.301(2)Å   b=4.5800(9)Å   c=11.413(2)Å

α=90°   β=91.95(3)°   γ=90°

C10H14CuO4

C10H14CuO4

Anna WorthyArnaud GrosjeanMichael C. PfrunderYanan XuCheng YanGrant EdwardsJack K. CleggJohn C. McMurtrie

Nature Chemistry (2018) 10, 65-69

a=10.305(2)Å   b=4.5730(9)Å   c=11.428(2)Å

α=90°   β=91.94(3)°   γ=90°

C10H14CuO4

C10H14CuO4

Anna WorthyArnaud GrosjeanMichael C. PfrunderYanan XuCheng YanGrant EdwardsJack K. CleggJohn C. McMurtrie

Nature Chemistry (2018) 10, 65-69

a=10.301(2)Å   b=4.5940(9)Å   c=11.380(2)Å

α=90°   β=92.07(3)°   γ=90°

C10H14CuO4

C10H14CuO4

Anna WorthyArnaud GrosjeanMichael C. PfrunderYanan XuCheng YanGrant EdwardsJack K. CleggJohn C. McMurtrie

Nature Chemistry (2018) 10, 65-69

a=10.292(2)Å   b=4.6050(9)Å   c=11.360(2)Å

α=90°   β=92.17(3)°   γ=90°

C10H14CuO4

C10H14CuO4

Anna WorthyArnaud GrosjeanMichael C. PfrunderYanan XuCheng YanGrant EdwardsJack K. CleggJohn C. McMurtrie

Nature Chemistry (2018) 10, 65-69

a=10.283(2)Å   b=4.6180(9)Å   c=11.334(2)Å

α=90°   β=92.26(3)°   γ=90°

C10H14CuO4

C10H14CuO4

Anna WorthyArnaud GrosjeanMichael C. PfrunderYanan XuCheng YanGrant EdwardsJack K. CleggJohn C. McMurtrie

Nature Chemistry (2018) 10, 65-69

a=10.278(2)Å   b=4.6290(9)Å   c=11.318(2)Å

α=90°   β=92.33(3)°   γ=90°

C10H14CuO4

C10H14CuO4

Anna WorthyArnaud GrosjeanMichael C. PfrunderYanan XuCheng YanGrant EdwardsJack K. CleggJohn C. McMurtrie

Nature Chemistry (2018) 10, 65-69

a=10.271(2)Å   b=4.6540(9)Å   c=11.269(2)Å

α=90°   β=92.46(3)°   γ=90°

C10H14CuO4

C10H14CuO4

Anna WorthyArnaud GrosjeanMichael C. PfrunderYanan XuCheng YanGrant EdwardsJack K. CleggJohn C. McMurtrie

Nature Chemistry (2018) 10, 65-69

a=10.264(2)Å   b=4.6640(9)Å   c=11.249(2)Å

α=90°   β=92.60(3)°   γ=90°

C10H14CuO4

C10H14CuO4

Anna WorthyArnaud GrosjeanMichael C. PfrunderYanan XuCheng YanGrant EdwardsJack K. CleggJohn C. McMurtrie

Nature Chemistry (2018) 10, 65-69

a=10.250(2)Å   b=4.6830(9)Å   c=11.213(2)Å

α=90°   β=92.77(3)°   γ=90°

C10H14CuO4

C10H14CuO4

Anna WorthyArnaud GrosjeanMichael C. PfrunderYanan XuCheng YanGrant EdwardsJack K. CleggJohn C. McMurtrie

Nature Chemistry (2018) 10, 65-69

a=10.268(2)Å   b=4.6740(9)Å   c=11.227(2)Å

α=90°   β=92.56(3)°   γ=90°

C10H14CuO4

C10H14CuO4

Anna WorthyArnaud GrosjeanMichael C. PfrunderYanan XuCheng YanGrant EdwardsJack K. CleggJohn C. McMurtrie

Nature Chemistry (2018) 10, 65-69

a=10.238(2)Å   b=4.6910(9)Å   c=11.211(2)Å

α=90°   β=92.85(3)°   γ=90°

C10H14CuO4

C10H14CuO4

Anna WorthyArnaud GrosjeanMichael C. PfrunderYanan XuCheng YanGrant EdwardsJack K. CleggJohn C. McMurtrie

Nature Chemistry (2018) 10, 65-69

a=10.259(2)Å   b=4.6730(9)Å   c=11.230(2)Å

α=90°   β=92.77(3)°   γ=90°

C10H14CuO4

C10H14CuO4

Anna WorthyArnaud GrosjeanMichael C. PfrunderYanan XuCheng YanGrant EdwardsJack K. CleggJohn C. McMurtrie

Nature Chemistry (2018) 10, 65-69

a=10.257(2)Å   b=4.6780(9)Å   c=11.221(2)Å

α=90°   β=92.81(3)°   γ=90°

C10H14CuO4

C10H14CuO4

Anna WorthyArnaud GrosjeanMichael C. PfrunderYanan XuCheng YanGrant EdwardsJack K. CleggJohn C. McMurtrie

Nature Chemistry (2018) 10, 65-69

a=10.231(2)Å   b=4.7000(9)Å   c=11.191(2)Å

α=90°   β=92.95(3)°   γ=90°

C10H14CuO4

C10H14CuO4

Anna WorthyArnaud GrosjeanMichael C. PfrunderYanan XuCheng YanGrant EdwardsJack K. CleggJohn C. McMurtrie

Nature Chemistry (2018) 10, 65-69

a=10.225(2)Å   b=4.7080(9)Å   c=11.187(2)Å

α=90°   β=93.01(3)°   γ=90°

C10H14CuO4

C10H14CuO4

Anna WorthyArnaud GrosjeanMichael C. PfrunderYanan XuCheng YanGrant EdwardsJack K. CleggJohn C. McMurtrie

Nature Chemistry (2018) 10, 65-69

a=10.277(2)Å   b=4.6430(9)Å   c=11.285(2)Å

α=90°   β=92.48(3)°   γ=90°

C67.5H54.5Br2Cl2N2O6P2Ru

C67.5H54.5Br2Cl2N2O6P2Ru

Xu, YingjianAlcock, Nat W.Clarkson, Guy J.Docherty, GordonWoodward, GaryWills, Martin

Organic letters (2004) 6, 22 4105-4107

a=16.649(2)Å   b=19.163(2)Å   c=27.224(3)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=89.58°

C1H1N1O1Cl1

C1H1N1O1Cl1

Jiang, PingpingLi, FengXu, YongbaoLiu, QingwenWang, JingDing, HongYu, RenfuWang, Qifeng

Organic letters (2015) 17, 23 5918-5921

a=13.0804(14)Å   b=18.104(2)Å   c=15.8995(17)Å

α=90°   β=102.512(3)°   γ=90°

C9H11B1O3

C9H11B1O3

Bhavanarushi, SangepuXu, YinKhan, ImranLuo, ZhibinLiu, BinXie, Jimin

Organic Chemistry Frontiers (2019) 6, 11 1895

a=6.4968(13)Å   b=22.260(5)Å   c=7.1909(14)Å

α=90.00°   β=116.20(3)°   γ=90.00°

C30H15F8I4OP

C30H15F8I4OP

Xu, YijueViger-Gravel, JasmineKorobkov, IliaBryce, David L.

The Journal of Physical Chemistry C (2015) 119, 48 27104

a=9.3190(6)Å   b=25.4268(18)Å   c=13.8063(9)Å

α=90°   β=103.9422(17)°   γ=90°

C24H15F3I3OP

C24H15F3I3OP

Xu, YijueViger-Gravel, JasmineKorobkov, IliaBryce, David L.

The Journal of Physical Chemistry C (2015) 119, 48 27104

a=9.7436(2)Å   b=10.7585(2)Å   c=13.5453(3)Å

α=113.1738(10)°   β=96.9048(10)°   γ=107.4200(11)°

C21H16F4I2NOP

C21H16F4I2NOP

Xu, YijueViger-Gravel, JasmineKorobkov, IliaBryce, David L.

The Journal of Physical Chemistry C (2015) 119, 48 27104

a=21.9816(16)Å   b=18.0739(14)Å   c=5.8075(4)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C30H15F8I4OP

C30H15F8I4OP

Xu, YijueViger-Gravel, JasmineKorobkov, IliaBryce, David L.

The Journal of Physical Chemistry C (2015) 119, 48 27104

a=8.6823(2)Å   b=12.8395(2)Å   c=15.1270(3)Å

α=90.4885(10)°   β=97.5416(10)°   γ=105.8860(11)°

C25H13F6I6OP

C25H13F6I6OP

Xu, YijueViger-Gravel, JasmineKorobkov, IliaBryce, David L.

The Journal of Physical Chemistry C (2015) 119, 48 27104

a=8.4758(3)Å   b=44.7106(15)Å   c=9.2023(3)Å

α=90°   β=115.9700(15)°   γ=90°

2-((1R,5R)-1-hydroxy-3-oxo-5-phenylcyclohexyl)pyridine 1-oxide

283.31

Xu, YouguoZhang, ShengLi, LijunWang, YukangZha, ZhenggenWang, Zhiyong

Organic Chemistry Frontiers (2018) 5, 3 376

a=6.53370(10)Å   b=8.45090(10)Å   c=26.0879(3)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C30H23NO10

C30H23NO10

Ling-Li LiuYing XuZhuang HanYong-Xin LiLiang LuPok-Yui LaiJia-Liang ZhongXian-Rong GuoXi-Xiang ZhangPei-Yuan Qian

Marine Drugs (2012) 10, 2571-2583

a=15.307(3)Å   b=7.9472(16)Å   c=24.715(5)Å

α=90.00°   β=97.18(3)°   γ=90.00°

C25H26CdN4O5

C25H26CdN4O5

Yan ZhangWenping LuoDongju LiuYan XuShun-Li LiJingfu LiYong WuYaoming ZhouMin FangHong-Ke Liu

Inorganica Chimica Acta (2014) 409B, 512-517

a=19.6650(18)Å   b=5.9143(7)Å   c=20.995(2)Å

α=90.00°   β=98.7100(10)°   γ=90.00°

C43H47Cd2N6O11

C43H47Cd2N6O11

Yan ZhangWenping LuoDongju LiuYan XuShun-Li LiJingfu LiYong WuYaoming ZhouMin FangHong-Ke Liu

Inorganica Chimica Acta (2014) 409B, 512-517

a=9.075(4)Å   b=22.923(10)Å   c=21.197(9)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C21H29N3

C21H29N3

Hu, WeigaoLi, JiaweiXu, YanliLi, JianxiaoWu, WanqingLiu, HaiyangJiang, Huanfeng

Organic letters (2017) 19, 3 678-681

a=9.831(2)Å   b=11.920(2)Å   c=16.719(3)Å

α=90.00°   β=96.95(3)°   γ=90.00°

2-(3-Methylphenyl)-1,2-benzoselenazol-3(2<i>H</i>)-one

C14H11NOSe

Wang, LiyunXu, YingGuo, ZhiqiangWei, Xuehong

IUCrData (2017) 2, 4 x170532

a=15.561(4)Å   b=5.9415(16)Å   c=12.471(3)Å

α=90°   β=92.799(3)°   γ=90°

C29H25BN2O

C29H25BN2O

Chen, NaZhang, WenjieChen, ShunWu, QinghuaYu, ChangjiangWei, YunXu, YuekangHao, ErhongJiao, Lijuan

Organic letters (2017) 19, 8 2026-2029

a=13.7906(19)Å   b=11.0012(15)Å   c=15.176(2)Å

α=90°   β=106.407(2)°   γ=90°

C22H28O4

C22H28O4

Wang, JieMu, Feng-RongJiao, Wei-HuaHuang, JianHong, Li-LiYang, FanXu, YingWang, Shu-PingSun, FanLin, Hou-Wen

Journal of natural products (2017) 80, 9 2509-2514

a=7.86700(10)Å   b=11.4726(2)Å   c=10.18150(10)Å

α=90°   β=93.6410(10)°   γ=90°

C22H29NO3

C22H29NO3

Wang, JieMu, Feng-RongJiao, Wei-HuaHuang, JianHong, Li-LiYang, FanXu, YingWang, Shu-PingSun, FanLin, Hou-Wen

Journal of natural products (2017) 80, 9 2509-2514

a=16.6578(11)Å   b=9.9005(7)Å   c=12.3571(8)Å

α=90°   β=102.887(4)°   γ=90°

C21H28O3

C21H28O3

Wang, JieMu, Feng-RongJiao, Wei-HuaHuang, JianHong, Li-LiYang, FanXu, YingWang, Shu-PingSun, FanLin, Hou-Wen

Journal of natural products (2017) 80, 9 2509-2514

a=10.02100(10)Å   b=13.4995(2)Å   c=26.1852(4)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C20H19N3O

C20H19N3O

Peng LeiXuebo ZhangYan XuGaofei XuXili LiuXinling YangXiaohe ZhangYun Ling

Chemistry Central Journal (2016) 10, 40

a=8.3512(9)Å   b=12.5600(13)Å   c=15.3638(16)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C40H29IrN7O4P,0.17(C6H24O6)

C40H29IrN7O4P,0.17(C6H24O6)

Rui ZhaoFeng-Ling WangGao LiuXuan ShenXin WangTing YangZhao QiuYing-Jie ZhangSu JingYan XuDun-Ru Zhu

Inorganica Chimica Acta (2014) 409B, 372-378

a=17.1230(14)Å   b=12.2162(14)Å   c=38.296(4)Å

α=90.00°   β=102.815(2)°   γ=90.00°

C41H29IrN5O4PS,2(CHCl3)

C41H29IrN5O4PS,2(CHCl3)

Rui ZhaoFeng-Ling WangGao LiuXuan ShenXin WangTing YangZhao QiuYing-Jie ZhangSu JingYan XuDun-Ru Zhu

Inorganica Chimica Acta (2014) 409B, 372-378

a=12.1294(10)Å   b=14.2619(12)Å   c=14.6503(13)Å

α=85.8580(10)°   β=79.7080(10)°   γ=66.3920(10)°

C41H29IrN5O5P,2(CHCl3)

C41H29IrN5O5P,2(CHCl3)

Rui ZhaoFeng-Ling WangGao LiuXuan ShenXin WangTing YangZhao QiuYing-Jie ZhangSu JingYan XuDun-Ru Zhu

Inorganica Chimica Acta (2014) 409B, 372-378

a=11.823(3)Å   b=12.656(3)Å   c=17.343(4)Å

α=85.868(3)°   β=74.196(3)°   γ=65.607(3)°

C8H8Cd2N20

C8H8Cd2N20

He, Chun-TingYe, Zi-MingXu, YantongZhou, Dong-DongZhou, Hao-LongChen, DaZhang, Jie-PengChen, Xiao-Ming

Chem. Sci. (2017)

a=18.6598(7)Å   b=18.6598(7)Å   c=18.6598(7)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C4H4N6Zn

C4H4N6Zn

He, Chun-TingYe, Zi-MingXu, YantongZhou, Dong-DongZhou, Hao-LongChen, DaZhang, Jie-PengChen, Xiao-Ming

Chem. Sci. (2017)

a=17.6639(19)Å   b=17.6639(19)Å   c=17.6639(19)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C48H48Mn12N72O12

C48H48Mn12N72O12

He, Chun-TingYe, Zi-MingXu, YantongZhou, Dong-DongZhou, Hao-LongChen, DaZhang, Jie-PengChen, Xiao-Ming

Chem. Sci. (2017)

a=18.143(4)Å   b=18.143(4)Å   c=18.143(4)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C41H32N2O

C41H32N2O

Jiang, PingpingXu, YongbaoSun, FuxingLiu, XufeiLi, FengYu, RenfuLi, YangWang, Qifeng

Organic letters (2016) 18, 6 1426-1429

a=19.0371(13)Å   b=9.7457(7)Å   c=18.7726(12)Å

α=90°   β=114.993(2)°   γ=90°

C24H23BN2O

C24H23BN2O

Chen, NaZhang, WenjieChen, ShunWu, QinghuaYu, ChangjiangWei, YunXu, YuekangHao, ErhongJiao, Lijuan

Organic letters (2017) 19, 8 2026-2029

a=8.875(7)Å   b=10.930(8)Å   c=11.258(9)Å

α=112.189(9)°   β=98.039(9)°   γ=93.399(9)°

C28H25BN3O

C28H25BN3O

Chen, NaZhang, WenjieChen, ShunWu, QinghuaYu, ChangjiangWei, YunXu, YuekangHao, ErhongJiao, Lijuan

Organic letters (2017) 19, 8 2026-2029

a=18.380(7)Å   b=28.155(11)Å   c=8.802(3)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

2,2'-(Diselane-1,2-diyl)bis(<i>N</i>,<i>N</i>-dimethylnicotinamide)

C16H18N4O2Se2

Guo, ZhiqiangWang, YakongXu, YingWei, Xuehong

IUCrData (2017) 2, 6 x170882

a=7.167(2)Å   b=8.726(3)Å   c=13.947(4)Å

α=90°   β=96.375(4)°   γ=90°

C4H4CdN6

C4H4CdN6

He, Chun-TingYe, Zi-MingXu, YantongZhou, Dong-DongZhou, Hao-LongChen, DaZhang, Jie-PengChen, Xiao-Ming

Chem. Sci. (2017)

a=18.6249(18)Å   b=18.6249(18)Å   c=18.6249(18)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C4H4CdN7

C4H4CdN7

He, Chun-TingYe, Zi-MingXu, YantongZhou, Dong-DongZhou, Hao-LongChen, DaZhang, Jie-PengChen, Xiao-Ming

Chem. Sci. (2017)

a=18.6035(13)Å   b=18.6035(13)Å   c=18.6035(13)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C4H4.1CdN6O0.82

C4H4.1CdN6O0.82

He, Chun-TingYe, Zi-MingXu, YantongZhou, Dong-DongZhou, Hao-LongChen, DaZhang, Jie-PengChen, Xiao-Ming

Chem. Sci. (2017)

a=18.6158(19)Å   b=18.6158(19)Å   c=18.6158(19)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C4H4N8Zn

C4H4N8Zn

He, Chun-TingYe, Zi-MingXu, YantongZhou, Dong-DongZhou, Hao-LongChen, DaZhang, Jie-PengChen, Xiao-Ming

Chem. Sci. (2017)

a=17.656(2)Å   b=17.656(2)Å   c=17.656(2)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C4H4N6O1.33Zn

C4H4N6O1.33Zn

He, Chun-TingYe, Zi-MingXu, YantongZhou, Dong-DongZhou, Hao-LongChen, DaZhang, Jie-PengChen, Xiao-Ming

Chem. Sci. (2017)

a=17.715(3)Å   b=17.715(3)Å   c=17.715(3)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C75H80Cl4N8O7

C75H80Cl4N8O7

Meng, XianfuXu, YanxiaLiu, JinliangSun, LiningShi, Liyi

Anal. Methods (2016) 8, 5 1044

a=11.852(2)Å   b=17.309(3)Å   c=18.485(4)Å

α=102.763(3)°   β=90.722(3)°   γ=94.945(3)°

Y Ba2 (Cu2.5 Fe.5) O7.23

Ba2Cu2.5Fe0.5O7.23Y

Xu, Y.Suenaga, M.Moodenbaugh, A.R.Sabatini, R.L.Tafto, J.

Physical Review, Serie 3. B - Condensed Matter (18,1978-) (1989) 39, 6667-6680

a=3.8505Å   b=3.8505Å   c=11.576Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C26H27NO7S

C26H27NO7S

Liao, YutingLiu, XiaohuaZhang, YuXu, YaliXia, YongLin, LiliFeng, Xiaoming

Chem. Sci. (2016) 7, 6 3775

a=11.1671(2)Å   b=7.62443(14)Å   c=14.6056(3)Å

α=90°   β=94.1026(19)°   γ=90°

C37H30N2O

C37H30N2O

Jiang, PingpingXu, YongbaoSun, FuxingLiu, XufeiLi, FengYu, RenfuLi, YangWang, Qifeng

Organic letters (2016) 18, 6 1426-1429

a=20.5458(11)Å   b=14.0737(7)Å   c=20.9813(11)Å

α=90°   β=108.671(2)°   γ=90°

C41H32N2O

C41H32N2O

Jiang, PingpingXu, YongbaoSun, FuxingLiu, XufeiLi, FengYu, RenfuLi, YangWang, Qifeng

Organic letters (2016) 18, 6 1426-1429

a=17.751(4)Å   b=6.9635(16)Å   c=26.097(5)Å

α=90°   β=107.904(6)°   γ=90°

C56H50Cr2MnN16O9

C56H50Cr2MnN16O9

Hongbo ZhouQian ZhangYuqi YangYan XuHu ZhouXiaoping Shen

Inorganica Chimica Acta (2013) 402, 97-103

a=13.5836(14)Å   b=13.7161(14)Å   c=17.2994(18)Å

α=93.879(2)°   β=106.332(2)°   γ=99.132(2)°

C50H60Cr2N16NiO2

C50H60Cr2N16NiO2

Hongbo ZhouQian ZhangYuqi YangYan XuHu ZhouXiaoping Shen

Inorganica Chimica Acta (2013) 402, 97-103

a=10.727(2)Å   b=19.428(4)Å   c=14.403(6)Å

α=90.00°   β=114.66(2)°   γ=90.00°

C48H52Fe2N16Ni,4(CH4O)

C48H52Fe2N16Ni,4(CH4O)

Hongbo ZhouQian ZhangYuqi YangYan XuHu ZhouXiaoping Shen

Inorganica Chimica Acta (2013) 402, 97-103

a=10.7448(16)Å   b=19.343(3)Å   c=14.2520(16)Å

α=90.00°   β=114.446(8)°   γ=90.00°

C26.5H32Br2ClN2Ni

C26.5H32Br2ClN2Ni

Liu, Feng-ShouHu, Hai-BinXu, YingGuo, Li-HuaZai, Shao-BoSong, Ke-MingGao, Hai-YangZhang, LingZhu, Fang-MingWu, Qing

Macromolecules (2009) 42, 20 7789

a=18.845(4)Å   b=16.514(3)Å   c=19.589(4)Å

α=90.00°   β=116.181(3)°   γ=90.00°

C26H28CuF2N4O2S2

C26H28CuF2N4O2S2

Liu, HuanhuanYang, WenZhou, WeiqunXu, YunlongXie, JuanLi, Mengying

Inorganica Chimica Acta (2013) 405, 387-394

a=19.894(3)Å   b=19.894(3)Å   c=13.562(2)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C26H28CuF2N4O2S2

C26H28CuF2N4O2S2

Liu, HuanhuanYang, WenZhou, WeiqunXu, YunlongXie, JuanLi, Mengying

Inorganica Chimica Acta (2013) 405, 387-394

a=8.346(8)Å   b=8.575(7)Å   c=10.271(9)Å

α=100.237(7)°   β=107.28(3)°   γ=106.761(13)°

C34H30Cu2F4N2O10

C34H30Cu2F4N2O10

Liu, HuanhuanYang, WenZhou, WeiqunXu, YunlongXie, JuanLi, Mengying

Inorganica Chimica Acta (2013) 405, 387-394

a=10.575(3)Å   b=10.434(3)Å   c=16.122(4)Å

α=90.00°   β=93.338(6)°   γ=90.00°

20120034

C24H20N2O

Fan, ZhoulongSong, ShanshanLi, WeiGeng, KaijunXu, YoujunMiao, Ze-HongZhang, Ao

Organic letters (2015) 17, 2 310-313

a=8.8127(10)Å   b=13.2298(12)Å   c=32.500(3)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C30H25NO11

C30H25NO11

Liu, Ling-LiHe, Li-ShengXu, YingHan, ZhuangLi, Yong-XinZhong, Jia-LiangGuo, Xian-RongZhang, Xi-XiangKo, Kam MingQian, Pei-Yuan

Chemical Research in Toxicology (2013) 26, 7 1055

a=8.1965(16)Å   b=14.197(3)Å   c=21.934(4)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C20H35ClP2Pd

C20H35ClP2Pd

Ding, BoqiangZhang, ZhenfengXu, YangLiu, YangangSugiya, MasashiImamoto, TsuneoZhang, Wanbin

Organic letters (2013) 15, 21 5476-5479

a=7.1357(6)Å   b=15.2442(7)Å   c=11.1252(10)Å

α=90.00°   β=106.762(9)°   γ=90.00°

C17H17OPSi

C17H17OPSi

Xu, YouzhiWang, ZhihuaGan, ZhenjieXi, QiuzhenDuan, ZhengMathey, François

Organic letters (2015) 17, 7 1732-1734

a=14.4427(8)Å   b=6.5207(4)Å   c=16.6673(8)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C23H16N2

C23H16N2

Cao, JianXu, YongpingKong, YulongCui, YumingHu, ZiqiangWang, GuanhaiDeng, YuanLai, Guoqiao

Organic letters (2012) 14, 1 38-41

a=11.3832(6)Å   b=11.7346(6)Å   c=13.7133(7)Å

α=84.2350(10)°   β=73.9740(10)°   γ=80.1920(10)°

C19H20N2O5

C19H20N2O5

Xu, YingjieMatsunaga, ShigekiShibasaki, Masakatsu

Organic letters (2010) 12, 14 3246-3249

a=9.6820(3)Å   b=9.9137(4)Å   c=19.0085(7)Å

α=90.0000°   β=90.0000°   γ=90.0000°

Na4 (Mo10 O32) (H2 O)8

H16Mo10Na4O40

Feng, L.-Y.Xu, Y.Wang, Y.-H.Hu, C.-W.Qi, Y.-J.Wang, E.-B.

Journal of Molecular Structure (2003) 645, 231-234

a=15.681Å   b=15.681Å   c=12.398Å

α=90°   β=90°   γ=120°

H50.5Nd3O85.75P2W17

H50.5Nd3O85.75P2W17

Lu, YingXu, YanLi, YangguangWang, EnboXu, XinxinMa, Ying

Inorganic Chemistry (2006) 45, 5 2055-2060

a=14.297(3)Å   b=17.167(3)Å   c=19.490(4)Å

α=82.95(3)°   β=74.68(3)°   γ=78.40(3)°

C20H47N4Nd2O74.5P2W17

C20H47N4Nd2O74.5P2W17

Lu, YingXu, YanLi, YangguangWang, EnboXu, XinxinMa, Ying

Inorganic Chemistry (2006) 45, 5 2055-2060

a=12.904(3)Å   b=12.951(3)Å   c=25.514(5)Å

α=88.24(3)°   β=76.11(3)°   γ=64.66(3)°

C20H47La2N4O74.5P2W17

C20H47La2N4O74.5P2W17

Lu, YingXu, YanLi, YangguangWang, EnboXu, XinxinMa, Ying

Inorganic Chemistry (2006) 45, 5 2055-2060

a=12.970(3)Å   b=13.015(3)Å   c=25.484(5)Å

α=88.25(3)°   β=76.11(3)°   γ=64.29(3)°

C20H48Eu2N4O75P2W17

C20H48Eu2N4O75P2W17

Lu, YingXu, YanLi, YangguangWang, EnboXu, XinxinMa, Ying

Inorganic Chemistry (2006) 45, 5 2055-2060

a=12.875(3)Å   b=12.914(3)Å   c=25.503(5)Å

α=88.24(3)°   β=76.29(3)°   γ=64.97(3)°

Lithium Aluminium Boron Oxide (1/1/2/5)

AlB2LiO5

He, MChen, XLan, YLi, HXu, Y

Journal of Solid State Chemistry (2001) 156, 181-184

a=9.9096(1)Å   b=10.0634(1)Å   c=9.3552(1)Å

α=90°   β=120.0681(3)°   γ=90°

Lithium Aluminium Boron Oxide (1/1/2/5)

AlB2LiO5

He, MChen, XLan, YLi, HXu, Y

Journal of Solid State Chemistry (2001) 156, 181-184

a=9.9096(1)Å   b=10.0634(1)Å   c=9.3552(1)Å

α=90°   β=120.0681(3)°   γ=90°

Sodium Aluminium Boron Oxide (2/2/2/7)

Al2B2Na2O7

He, MChen, XZhou, THu, BXu, YXu, T

Journal of Alloys and Compounds (2001) 327, 210-214

a=4.8113(1)Å   b=4.8113(1)Å   c=15.2781(3)Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Calcium Gallium Boron Oxide (1/1/1/4)

BCaGaO4

Yang, ZLiang, JChen, XXu, TXu, Y

Journal of Alloys and Compounds (2001) 327, 215-219

a=15.473(1)Å   b=8.2940(8)Å   c=5.8392(6)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Sodium Aluminium Boron Oxide (2/2/2/7)

Al2B2Na2O7

He, MChen, XZhou, THu, BXu, YXu, T

Journal of Alloys and Compounds (2001) 327, 210-214

a=4.8113(1)Å   b=4.8113(1)Å   c=15.2781(3)Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Lithium Iron Iodate (1/0.3333/2/6)

Fe0.333I2LiO6

Lan, YChen, XTao, ZXie, AJiang, PXu, TXu, Y

Power Diffraction (2002) 17, 132-134

a=5.4632(2)Å   b=5.4632(2)Å   c=5.0859(6)Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Cs2 K Mn F6

Cs2F6KMn

Xu, Y.Carlson, S.Norrestam, R.Sjoedin, A.

Journal of Solid State Chemistry (2000) 150, 399-403

a=9.067Å   b=9.067Å   c=9.067Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Cs2 K (Mn F6)

Cs2F6KMn

Xu, Y.Soederberg, K.Norrestam, R.

Journal of Solid State Chemistry (2000) 153, 248-253

a=6.126Å   b=6.126Å   c=8.981Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C40H28Ga2N6O20

C40H28Ga2N6O20

Wu, JunbiaoLou, LuqiHan, YideXu, YanZhang, XiaWang, Zhuopeng

RSC Advances (2020) 10, 68 41720-41726

a=26.47(5)Å   b=10.667(19)Å   c=17.28(3)Å

α=90°   β=125.389(18)°   γ=90°

C54H40Mn6N8O24,H2O,2(C4H8O)

C54H40Mn6N8O24,H2O,2(C4H8O)

Li, Ning-FangHan, Ye-MinLi, Jia-NianCao, Jia-PengDu, Ze-YuXu, Yan

RSC Advances (2020) 10, 56 33628-33634

a=15.513(2)Å   b=10.486(2)Å   c=22.374(4)Å

α=90°   β=107.311(3)°   γ=90°