Structures by: Xiao Z.

Total: 179

C31H30N2O5

C31H30N2O5

Zhong, ZiweiXiao, ZhijieLiu, XiaohuaCao, WeidiFeng, Xiaoming

Chemical Science (2020)

a=10.5509(13)Å   b=15.2802(19)Å   c=16.524(2)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

B-model-Ph

C17H18O

Du, ChengChu, HonglingXiao, ZefanZhong, LiuZhou, YushengQin, WeiLiang, GuodongGao, Haiyang

Macromolecules (2020)

a=5.8147(2)Å   b=10.0058(4)Å   c=11.3922(5)Å

α=92.978(2)°   β=92.413(2)°   γ=91.372(2)°

C50H55.41N2OPd,C32H12BF24

C50H55.41N2OPd,C32H12BF24

Liao, GuangfuXiao, ZefanChen, XiaolinDu, ChengZhong, LiuCheung, Chi ShingGao, Haiyang

Macromolecules (2019)

a=17.8991(11)Å   b=17.9848(10)Å   c=24.2721(17)Å

α=90°   β=98.602(7)°   γ=90°

C29H23ClN2Pd,0.5(CH2Cl2)

C29H23ClN2Pd,0.5(CH2Cl2)

Liao, GuangfuXiao, ZefanChen, XiaolinDu, ChengZhong, LiuCheung, Chi ShingGao, Haiyang

Macromolecules (2019)

a=12.1104(3)Å   b=13.4886(3)Å   c=16.6398(4)Å

α=95.854(2)°   β=90.584(2)°   γ=110.370(2)°

C31H27ClN2O2Pd,2(CH2Cl2)

C31H27ClN2O2Pd,2(CH2Cl2)

Xiao, ZefanZheng, HandouDu, ChengZhong, LiuLiao, HengGao, JieGao, HaiyangWu, Qing

Macromolecules (2018) 51, 22 9110

a=9.9080(7)Å   b=22.0742(18)Å   c=15.5558(14)Å

α=90.00°   β=99.976(3)°   γ=90.00°

C35H35ClN2O6Pd,CH2Cl2

C35H35ClN2O6Pd,CH2Cl2

Xiao, ZefanZheng, HandouDu, ChengZhong, LiuLiao, HengGao, JieGao, HaiyangWu, Qing

Macromolecules (2018) 51, 22 9110

a=12.3985(2)Å   b=20.1081(5)Å   c=13.8378(3)Å

α=90.00°   β=92.7312(18)°   γ=90.00°

C33H31ClN2O4Pd

C33H31ClN2O4Pd

Xiao, ZefanZheng, HandouDu, ChengZhong, LiuLiao, HengGao, JieGao, HaiyangWu, Qing

Macromolecules (2018) 51, 22 9110

a=11.3673(4)Å   b=12.5081(4)Å   c=20.9652(7)Å

α=90°   β=103.048(3)°   γ=90°

C31H31ClN2O6Pd,CH2Cl2

C31H31ClN2O6Pd,CH2Cl2

Xiao, ZefanZheng, HandouDu, ChengZhong, LiuLiao, HengGao, JieGao, HaiyangWu, Qing

Macromolecules (2018) 51, 22 9110

a=12.1018(2)Å   b=12.1188(2)Å   c=12.3413(3)Å

α=79.358(2)°   β=68.593(2)°   γ=84.171(2)°

Cluster-1

C280H378O238Yb42

Shi, DongliangYang, XiaopingXiao, ZhiyinLiu, XiaomingChen, HongfenMa, YananSchipper, DesmondJones, Richard A.

Nanoscale (2020) 12, 3 1384-1388

a=16.5526(7)Å   b=32.2692(11)Å   c=32.7633(11)Å

α=103.703(2)°   β=102.725(2)°   γ=100.939(2)°

N-(8-quinolyl)-N-(2-tetrahydrofuranyl)propionamide

C16H18N2O2

Yue, QiangXiao, ZhenRan, ZiyaoYuan, SongdongZhang, QianLi, Dong

Organic Chemistry Frontiers (2018) 5, 6 967

a=9.5527(3)Å   b=12.3620(5)Å   c=12.0679(5)Å

α=90°   β=92.577(3)°   γ=90°

C20H28O2Si

C20H28O2Si

Cai, ShujunXiao, ZhemingOu, JinjieShi, YingboGao, Shuanhu

Organic Chemistry Frontiers (2016) 3, 3 354

a=7.5687(5)Å   b=30.831(2)Å   c=8.0907(6)Å

α=90.00°   β=90.916(2)°   γ=90.00°

C14H11F3O

C14H11F3O

Cai, ShujunXiao, ZhemingOu, JinjieShi, YingboGao, Shuanhu

Organic Chemistry Frontiers (2016) 3, 3 354

a=7.3733(6)Å   b=11.2959(9)Å   c=14.9182(10)Å

α=109.524(3)°   β=92.663(3)°   γ=101.436(3)°

C14H12O3

C14H12O3

Cai, ShujunXiao, ZhemingOu, JinjieShi, YingboGao, Shuanhu

Organic Chemistry Frontiers (2016) 3, 3 354

a=15.9874(7)Å   b=10.2887(4)Å   c=13.7969(6)Å

α=90.00°   β=108.2800(10)°   γ=90.00°

No

C14H13FO

Cai, ShujunXiao, ZhemingOu, JinjieShi, YingboGao, Shuanhu

Organic Chemistry Frontiers (2016) 3, 3 354

a=34.01(5)Å   b=9.158(13)Å   c=7.196(10)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C32H34O10

C32H34O10

Xiao, ZhemingLi, YayueGao, Shuanhu

Organic letters (2017) 19, 7 1834-1837

a=9.4676(5)Å   b=15.2732(7)Å   c=12.2821(6)Å

α=90.00°   β=96.493(2)°   γ=90.00°

Compound 2

3.5(CS2),C99H38O4

Xiao, ZuoGeng, XinjianHe, DanJia, XueDing, Liming

Energy Environ. Sci. (2016) 9, 6 2114

a=12.422(4)Å   b=16.732(6)Å   c=18.496(6)Å

α=106.880(5)°   β=94.237(3)°   γ=108.521(3)°

Compound 3

C110H56O8

Xiao, ZuoGeng, XinjianHe, DanJia, XueDing, Liming

Energy Environ. Sci. (2016) 9, 6 2114

a=14.1171(5)Å   b=17.2567(7)Å   c=18.6353(6)Å

α=101.068(3)°   β=102.967(3)°   γ=96.525(3)°

E-PPMF

C77H16O2,0.62(O)

Xiao, ZuoGeng, XinjianHe, DanJia, XueDing, Liming

Energy Environ. Sci. (2016) 9, 6 2114

a=23.316(7)Å   b=10.157(3)Å   c=17.402(5)Å

α=90°   β=98.718(5)°   γ=90°

C18H26O5

C18H26O5

Xiao, ZhemingLi, YayueGao, Shuanhu

Organic letters (2017) 19, 7 1834-1837

a=13.7608(4)Å   b=7.3158(2)Å   c=17.9639(5)Å

α=90.00°   β=104.1300(10)°   γ=90.00°

C32H34O10

C32H34O10

Xiao, ZhemingLi, YayueGao, Shuanhu

Organic letters (2017) 19, 7 1834-1837

a=7.1873(4)Å   b=16.9756(10)Å   c=26.5949(16)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C18H24O6

C18H24O6

Xiao, ZhemingLi, YayueGao, Shuanhu

Organic letters (2017) 19, 7 1834-1837

a=7.7914(9)Å   b=8.2550(9)Å   c=16.9969(19)Å

α=92.455(3)°   β=97.868(4)°   γ=111.507(3)°

C60(CH2SiMe2Hex)2(PhCCCO2Et)

C149H52O2Si2

Xiao, ZuoMatsuo, YutakaMaruyama, MasashiNakamura, Eiichi

Organic Letters (2013) 15, 9 2176

a=9.962Å   b=18.792Å   c=25.713Å

α=108.23°   β=94.9°   γ=91.61°

C25H42O2

C25H42O2

Xiao, Ze’enHuang, HuarongShao, ChanglunXia, XuekuiMa, LinHuang, XishanLu, YongjunLin, YongchengLong, YuhuaShe, Zhigang

Organic Letters (2013) 15, 10 2522

a=12.6439(3)Å   b=6.8702(2)Å   c=13.2201(4)Å

α=90.00°   β=97.454(2)°   γ=90.00°

(C25H42O)(H2O)0.75

(C25H42O)(H2O)0.75

Xiao, Ze’enHuang, HuarongShao, ChanglunXia, XuekuiMa, LinHuang, XishanLu, YongjunLin, YongchengLong, YuhuaShe, Zhigang

Organic Letters (2013) 15, 10 2522

a=29.5357(3)Å   b=15.7962(2)Å   c=20.0056(2)Å

α=90.00°   β=96.3130(10)°   γ=90.00°

C77.5H30Br2O7

C77.5H30Br2O7

Yao, JiayaoXiao, ZuoGan, LiangbingYang, DazhiWang, Zheming

Organic letters (2008) 10, 10 2003-2006

a=11.11390(10)Å   b=19.6406(3)Å   c=25.1105(5)Å

α=90.00°   β=115.4780(10)°   γ=90.00°

C69.5H20.5Cl3O7.25S3

C69.5H20.5Cl3O7.25S3

Yao, JiayaoXiao, ZuoGan, LiangbingYang, DazhiWang, Zheming

Organic letters (2008) 10, 10 2003-2006

a=13.6485(2)Å   b=19.0886(3)Å   c=20.2523(3)Å

α=93.8951(5)°   β=103.8867(6)°   γ=109.0599(5)°

C80H44ClNO12S4

C80H44ClNO12S4

Yao, JiayaoXiao, ZuoGan, LiangbingYang, DazhiWang, Zheming

Organic letters (2008) 10, 10 2003-2006

a=9.995(2)Å   b=22.542(5)Å   c=26.464(5)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C68H21O9

C68H21O9

Wang, FudongXiao, ZuoGan, LiangbingJia, ZhenshanJiang, ZhongpingZhang, ShiweiZheng, BoGu, Yuan

Organic letters (2007) 9, 9 1741-1743

a=35.284(7)Å   b=14.200(3)Å   c=18.567(4)Å

α=90.00°   β=116.70(3)°   γ=90.00°

C17H22O4

C17H22O4

Huang, HongboFeng, XiaojunXiao, Ze'enLiu, LanLi, HanxiangMa, LinLu, YongjunJu, JianhuaShe, ZhigangLin, Yongcheng

Journal of natural products (2011) 74, 5 997-1002

a=5.88250(10)Å   b=8.9553(2)Å   c=14.63630(15)Å

α=90.00°   β=100.6710(10)°   γ=90.00°

C73.8H12.9N2O6.3S2.4

C73.8H12.9N2O6.3S2.4

Zhang, QianyanJia, ZhenshanLiu, ShumingZhang, GangXiao, ZuoYang, DazhiGan, LiangbingWang, ZhemingLi, Yuliang

Organic letters (2009) 11, 13 2772-2774

a=14.0617(2)Å   b=17.0906(2)Å   c=19.3399(3)Å

α=90.8266(5)°   β=104.6941(5)°   γ=94.1097(8)°

C73.8H13.64N2O6.67S2.4

C73.8H13.64N2O6.67S2.4

Zhang, QianyanJia, ZhenshanLiu, ShumingZhang, GangXiao, ZuoYang, DazhiGan, LiangbingWang, ZhemingLi, Yuliang

Organic letters (2009) 11, 13 2772-2774

a=14.0590(2)Å   b=17.0748(3)Å   c=19.3384(3)Å

α=90.9325(7)°   β=104.7350(7)°   γ=94.0137(7)°

C74H132N6O23V6

C74H132N6O23V6

Wang, YuLin, XinjunHuang, BoChen, WeizhouXiao, ZichengWu, Pingfan

CrystEngComm (2020)

a=21.3920(12)Å   b=10.9779(7)Å   c=19.1098(11)Å

α=90°   β=105.252(2)°   γ=90°

C35H60NO12.5V3,C4H9NO,C8H20N

C35H60NO12.5V3,C4H9NO,C8H20N

Wang, YuLin, XinjunHuang, BoChen, WeizhouXiao, ZichengWu, Pingfan

CrystEngComm (2020)

a=10.1207(4)Å   b=10.7427(5)Å   c=27.9069(12)Å

α=99.871(4)°   β=90.774(4)°   γ=117.159(5)°

C124H220N8O46V12

C124H220N8O46V12

Wang, YuLin, XinjunHuang, BoChen, WeizhouXiao, ZichengWu, Pingfan

CrystEngComm (2020)

a=13.709(2)Å   b=13.919(2)Å   c=19.530(3)Å

α=97.532(2)°   β=93.120(3)°   γ=99.117(2)°

0.5(C16H12As8Er0.6K40O395.6W76Y11.4),21.2(O)

0.5(C16H12As8Er0.6K40O395.6W76Y11.4),21.2(O)

Chen, HanhanSun, LinZhang, JinpengXiao, ZikangMa, PengtaoWang, JingpingZhang, YiquanNiu, Jingyang

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2020) 49, 35 12458-12465

a=20.520(3)Å   b=24.926(4)Å   c=22.516(3)Å

α=90°   β=112.644(4)°   γ=90°

Bi2I9,3(CH6N)

Bi2I9,3(CH6N)

Zhang, YiFadaei Tirani, FarzanehPattison, PhilipSchenk-Joß, KurtXiao, ZewenNazeeruddin, Mohammad KhajaGao, Peng

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2020) 49, 18 5815-5822

a=8.4972(3)Å   b=14.6869(5)Å   c=21.5538(12)Å

α=90°   β=91.647(4)°   γ=90°

Bi2I9,3(C1H6N1)

Bi2I9,3(C1H6N1)

Zhang, YiFadaei Tirani, FarzanehPattison, PhilipSchenk-Joß, KurtXiao, ZewenNazeeruddin, Mohammad KhajaGao, Peng

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2020) 49, 18 5815-5822

a=8.53568(6)Å   b=8.53568(6)Å   c=21.7298(2)Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Bi2I9,3(C1H6N1)

Bi2I9,3(C1H6N1)

Zhang, YiFadaei Tirani, FarzanehPattison, PhilipSchenk-Joß, KurtXiao, ZewenNazeeruddin, Mohammad KhajaGao, Peng

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2020) 49, 18 5815-5822

a=8.57310(10)Å   b=8.57310(10)Å   c=21.7479(3)Å

α=90°   β=90°   γ=120°

BiI6,6(CH6N),3(Cl)

BiI6,6(CH6N),3(Cl)

Zhang, YiFadaei Tirani, FarzanehPattison, PhilipSchenk-Joß, KurtXiao, ZewenNazeeruddin, Mohammad KhajaGao, Peng

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2020) 49, 18 5815-5822

a=18.94284(14)Å   b=18.83413(12)Å   c=9.13917(6)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

K17Na2H5,2(Pr(As2W19O67H2O)2(H2O)(C2O4)),52(H2O)

K17Na2H5,2(Pr(As2W19O67H2O)2(H2O)(C2O4)),52(H2O)

Chen, HanhanXiao, ZikangYan, BingWu, HechenMa, PengtaoWang, JingpingNiu, Jingyang

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2020) 49, 44 15731-15738

a=12.3275(2)Å   b=18.5853(3)Å   c=22.9955(4)Å

α=67.2070(10)°   β=81.0460(10)°   γ=79.9610(10)°

K17Na2H5,2(Sm(As2W19O67H2O)2(H2O)(C2O4)),56(H2O)

K17Na2H5,2(Sm(As2W19O67H2O)2(H2O)(C2O4)),56(H2O)

Chen, HanhanXiao, ZikangYan, BingWu, HechenMa, PengtaoWang, JingpingNiu, Jingyang

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2020) 49, 44 15731-15738

a=12.2892(5)Å   b=18.5454(9)Å   c=22.9794(11)Å

α=67.218(2)°   β=81.116(2)°   γ=79.915(2)°

K17Na2H5,2(Ce(As2W19O67H2O)2(H2O)(C2O4)),45(H2O)

K17Na2H5,2(Ce(As2W19O67H2O)2(H2O)(C2O4)),45(H2O)

Chen, HanhanXiao, ZikangYan, BingWu, HechenMa, PengtaoWang, JingpingNiu, Jingyang

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2020) 49, 44 15731-15738

a=12.3104(3)Å   b=18.5826(4)Å   c=22.8935(4)Å

α=67.1430(10)°   β=81.2010(10)°   γ=79.8400(10)°

0.5(C16H12As8Er12K36O392W76),14(O)

0.5(C16H12As8Er12K36O392W76),14(O)

Chen, HanhanSun, LinZhang, JinpengXiao, ZikangMa, PengtaoWang, JingpingZhang, YiquanNiu, Jingyang

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2020) 49, 35 12458-12465

a=20.6656(19)Å   b=25.056(2)Å   c=22.596(2)Å

α=90°   β=112.570(4)°   γ=90°

0.5(C16H12As8K32O398W76Y12),9(O)

0.5(C16H12As8K32O398W76Y12),9(O)

Chen, HanhanSun, LinZhang, JinpengXiao, ZikangMa, PengtaoWang, JingpingZhang, YiquanNiu, Jingyang

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2020) 49, 35 12458-12465

a=20.6656(19)Å   b=25.056(2)Å   c=22.596(2)Å

α=90°   β=112.570(4)°   γ=90°

C3HN11O6,2(CH7N4),0.72(H2O1)

C3HN11O6,2(CH7N4),0.72(H2O1)

Bian, ChengmingFeng, WenjingLei, QunyingHuang, HaifengLi, XiaWang, JianlongLi, ChuanXiao, Zhongliang

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2020) 49, 2 368-374

a=7.3254(7)Å   b=12.5221(13)Å   c=19.3440(19)Å

α=90°   β=100.786(4)°   γ=90°

C3HN11O6,2(CH8N5)

C3HN11O6,2(CH8N5)

Bian, ChengmingFeng, WenjingLei, QunyingHuang, HaifengLi, XiaWang, JianlongLi, ChuanXiao, Zhongliang

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2020) 49, 2 368-374

a=7.6291(2)Å   b=13.4799(3)Å   c=17.4739(4)Å

α=90°   β=98.389(2)°   γ=90°

C3HN11O6,H2O,2(CH6N3)

C3HN11O6,H2O,2(CH6N3)

Bian, ChengmingFeng, WenjingLei, QunyingHuang, HaifengLi, XiaWang, JianlongLi, ChuanXiao, Zhongliang

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2020) 49, 2 368-374

a=6.7723(3)Å   b=13.1291(5)Å   c=18.8628(8)Å

α=85.471(3)°   β=80.793(4)°   γ=82.300(3)°

PCN-250

C48H29.639Fe6N6O31.82

Drake, HannahDay, Gregory S.Vali, Shaik WaseemXiao, ZhifengBanerjee, SayanLi, JialuoJoseph, ElizabethKuszynski, Jason E.Perry, ZacharyKirchon, AngeloOzdemir, OsmanLindahl, PaulZhou, Hong-Cai

Chemical Communications (2019)

a=21.9389(7)Å   b=21.9389(7)Å   c=21.9389(7)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Salt 1

C3FeI3O3,C2H8N

Yang, XiuqinJin, JingGuo, ZhumingXiao, ZhiyinChen, NaiwenJiang, XiujuanHe, YiLiu, Xiaoming

New Journal of Chemistry (2020) 44, 25 10300-10308

a=9.2096(8)Å   b=14.5251(12)Å   c=10.4460(9)Å

α=90°   β=91.739(7)°   γ=90°

Salt 3

C3FeI3O3,0.5(C8H24N2)

Yang, XiuqinJin, JingGuo, ZhumingXiao, ZhiyinChen, NaiwenJiang, XiujuanHe, YiLiu, Xiaoming

New Journal of Chemistry (2020) 44, 25 10300-10308

a=8.2405(9)Å   b=8.0958(9)Å   c=12.6129(12)Å

α=90°   β=106.5710(10)°   γ=90°

Salt 4

C3FeI3O3,C5H14N

Yang, XiuqinJin, JingGuo, ZhumingXiao, ZhiyinChen, NaiwenJiang, XiujuanHe, YiLiu, Xiaoming

New Journal of Chemistry (2020) 44, 25 10300-10308

a=8.092(2)Å   b=8.2197(8)Å   c=13.3496(16)Å

α=100.214(9)°   β=94.639(16)°   γ=92.457(16)°

Salt 2

C3FeI3O3,C3H10N

Yang, XiuqinJin, JingGuo, ZhumingXiao, ZhiyinChen, NaiwenJiang, XiujuanHe, YiLiu, Xiaoming

New Journal of Chemistry (2020) 44, 25 10300-10308

a=12.0358(10)Å   b=7.9704(3)Å   c=16.4638(10)Å

α=90°   β=108.505(8)°   γ=90°

C66H116N4O25V6

C66H116N4O25V6

Huang, BoWang, NanYang, KangKe, DegangFang, YajunHu, XunliangWu, BaolinXiao, ZichengWu, PingfanWei, Yongge

New Journal of Chemistry (2018) 42, 8 5853

a=11.187(2)Å   b=13.547(3)Å   c=14.326(3)Å

α=107.72(3)°   β=94.21(3)°   γ=104.66(3)°

C32H36N2O25V6,2(C16H36N)

C32H36N2O25V6,2(C16H36N)

Huang, BoWang, NanYang, KangKe, DegangFang, YajunHu, XunliangWu, BaolinXiao, ZichengWu, PingfanWei, Yongge

New Journal of Chemistry (2018) 42, 8 5853

a=13.5838(19)Å   b=17.309(2)Å   c=16.326(2)Å

α=90°   β=101.950(2)°   γ=90°

C64H112N4O25V6

C64H112N4O25V6

Huang, BoWang, NanYang, KangKe, DegangFang, YajunHu, XunliangWu, BaolinXiao, ZichengWu, PingfanWei, Yongge

New Journal of Chemistry (2018) 42, 8 5853

a=13.733(3)Å   b=17.259(4)Å   c=16.297(3)Å

α=90°   β=102.51(3)°   γ=90°

C38H36N2O25V6,C32H72N2

C38H36N2O25V6,C32H72N2

Huang, BoWang, NanYang, KangKe, DegangFang, YajunHu, XunliangWu, BaolinXiao, ZichengWu, PingfanWei, Yongge

New Journal of Chemistry (2018) 42, 8 5853

a=12.0059(8)Å   b=13.8979(12)Å   c=14.0548(7)Å

α=66.339(6)°   β=78.031(5)°   γ=67.630(7)°

C36H36N24O12,2(C11H18N2)[4Cl,28H2O]

C36H36N24O12,2(C11H18N2)[4Cl,28H2O]

Xiao, ZhiyouZhou, YangXu, WeitaoPrior, Timothy J.Bian, BingRedshaw, CarlTao, ZhuXiao, Xin

New Journal of Chemistry (2019) 43, 37 14938

a=13.244(5)Å   b=20.552(5)Å   c=25.657(5)Å

α=90°   β=94.232(13)°   γ=90°

C17H6Fe2O7S2

C17H6Fe2O7S2

Qian, GuifenZhong, WeiWei, ZhenhongWang, HailongXiao, ZhiyinLong, LiLiu, Xiaoming

New J. Chem. (2015) 39, 12 9752

a=7.9316(11)Å   b=8.4597(12)Å   c=14.947(2)Å

α=90.946(2)°   β=101.791(2)°   γ=109.5740(10)°

C17H8Fe2O7S2

C17H8Fe2O7S2

Qian, GuifenZhong, WeiWei, ZhenhongWang, HailongXiao, ZhiyinLong, LiLiu, Xiaoming

New J. Chem. (2015) 39, 12 9752

a=8.0499(10)Å   b=8.5617(11)Å   c=14.8223(18)Å

α=91.110(2)°   β=102.7310(10)°   γ=109.1460(10)°

C21H13BrCl0Fe2O8S2

C21H13BrCl0Fe2O8S2

Qian, GuifenZhong, WeiWei, ZhenhongWang, HailongXiao, ZhiyinLong, LiLiu, Xiaoming

New J. Chem. (2015) 39, 12 9752

a=7.710(3)Å   b=11.306(4)Å   c=15.523(5)Å

α=110.397(4)°   β=91.963(4)°   γ=107.447(4)°

C17H6Fe2O7S2

C17H6Fe2O7S2

Qian, GuifenZhong, WeiWei, ZhenhongWang, HailongXiao, ZhiyinLong, LiLiu, Xiaoming

New J. Chem. (2015) 39, 12 9752

a=7.556(5)Å   b=9.504(7)Å   c=14.246(10)Å

α=86.686(8)°   β=79.551(8)°   γ=66.911(8)°

C29H18Cl2Fe3O8S2

C29H18Cl2Fe3O8S2

Qian, GuifenZhong, WeiWei, ZhenhongWang, HailongXiao, ZhiyinLong, LiLiu, Xiaoming

New J. Chem. (2015) 39, 12 9752

a=7.653(8)Å   b=14.654(15)Å   c=14.902(15)Å

α=68.932(11)°   β=78.682(11)°   γ=84.567(12)°

C21H13ClFe2O8S2

C21H13ClFe2O8S2

Qian, GuifenZhong, WeiWei, ZhenhongWang, HailongXiao, ZhiyinLong, LiLiu, Xiaoming

New J. Chem. (2015) 39, 12 9752

a=7.9363(12)Å   b=34.734(5)Å   c=17.444(3)Å

α=90.00°   β=94.006(2)°   γ=90.00°

Complex 1

C50H36Cd2N2O10

Liu, XiaobinXiao, ZhenyuHuang, AoWang, WenZhang, LiangliangWang, RongmingSun, Daofeng

New J. Chem. (2016) 40, 7 5957

a=10.7683(5)Å   b=14.1119(7)Å   c=14.4106(7)Å

α=77.307(4)°   β=80.723(4)°   γ=83.274(4)°

C25H16NO4Zn

C25H16NO4Zn

Liu, XiaobinXiao, ZhenyuHuang, AoWang, WenZhang, LiangliangWang, RongmingSun, Daofeng

New J. Chem. (2016) 40, 7 5957

a=23.9468(10)Å   b=9.1029(3)Å   c=26.8693(10)Å

α=90°   β=116.161(5)°   γ=90°

Complex 3

C32H26CoN4O6,H2O

Liu, XiaobinXiao, ZhenyuHuang, AoWang, WenZhang, LiangliangWang, RongmingSun, Daofeng

New J. Chem. (2016) 40, 7 5957

a=12.8278(3)Å   b=11.4187(3)Å   c=19.1951(5)Å

α=90°   β=95.151(2)°   γ=90°

C7H8N2O3PZn

C7H8N2O3PZn

Sun, YayongWang, FupengFu, YunleiChen, ChaoWang, XuanyiXiao, ZhenyuLiu, YanruXu, JixiangLi, BinWang, Lei

RSC Advances (2020) 10, 2 812-817

a=8.8182(5)Å   b=10.1110(4)Å   c=21.4930(9)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C8H9N2O3PZn

C8H9N2O3PZn

Sun, YayongWang, FupengFu, YunleiChen, ChaoWang, XuanyiXiao, ZhenyuLiu, YanruXu, JixiangLi, BinWang, Lei

RSC Advances (2020) 10, 2 812-817

a=5.2103(2)Å   b=11.7634(5)Å   c=17.4168(8)Å

α=90°   β=99.315(4)°   γ=90°

C120H96O24

C120H96O24

Xiao, ZufengYang, WeipingLuo, JiaGuo, RongZeng, RongJi, LingboLi, WeiWang, Wei

CrystEngComm (2019) 21, 46 7114

a=25.150(3)Å   b=25.150(3)Å   c=14.8270(19)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C43H48O7

C43H48O7

Xiao, ZufengYang, WeipingLuo, JiaGuo, RongZeng, RongJi, LingboLi, WeiWang, Wei

CrystEngComm (2019) 21, 46 7114

a=10.969(2)Å   b=18.363(3)Å   c=19.253(4)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C42H48O6

C42H48O6

Xiao, ZufengYang, WeipingLuo, JiaGuo, RongZeng, RongJi, LingboLi, WeiWang, Wei

CrystEngComm (2019) 21, 46 7114

a=16.135(3)Å   b=11.499(4)Å   c=19.456(5)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C44H48O8

C44H48O8

Xiao, ZufengYang, WeipingLuo, JiaGuo, RongZeng, RongJi, LingboLi, WeiWang, Wei

CrystEngComm (2019) 21, 46 7114

a=18.4376(7)Å   b=18.4376(7)Å   c=11.2852(5)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C44H44N4O4

C44H44N4O4

Xiao, ZufengYang, WeipingLuo, JiaGuo, RongZeng, RongJi, LingboLi, WeiWang, Wei

CrystEngComm (2019) 21, 46 7114

a=22.208(4)Å   b=21.426(4)Å   c=19.955(4)Å

α=90°   β=110.64(3)°   γ=90°

C44H32O8

C44H32O8

Xiao, ZufengYang, WeipingLuo, JiaGuo, RongZeng, RongJi, LingboLi, WeiWang, Wei

CrystEngComm (2019) 21, 46 7114

a=17.7822(6)Å   b=17.782(2)Å   c=43.6870(13)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C11.5H4CuN0O6

C11.5H4CuN0O6

Liu, XiupingXiao, ZhenyuXu, JingXu, WenbinSang, PengpengZhao, LianmingZhu, HouyuSun, DaofengGuo, Wenyue

Journal of Materials Chemistry A (2016) 4, 36 13844

a=18.6923(4)Å   b=18.6923(4)Å   c=38.2023(6)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=120.00°

C11H16BrNO

C11H16BrNO

Xiao, ZhenLi, JuanjuanYue, QiangZhang, QianLi, Dong

RSC Advances (2018) 8, 60 34304

a=12.1817(7)Å   b=6.0879(3)Å   c=15.7708(8)Å

α=90°   β=102.615(5)°   γ=90°

C44H48O12,C4H8O

C44H48O12,C4H8O

Xiao, ZufengYang, WeipingYan, FengyiJi, LingboLi, WeiWang, Wei

CrystEngComm (2019) 21, 3 439

a=12.990(3)Å   b=17.916(4)Å   c=20.699(5)Å

α=90.00°   β=106.068(3)°   γ=90.00°

C45H36O11

C45H36O11

Xiao, ZufengYang, WeipingYan, FengyiJi, LingboLi, WeiWang, Wei

CrystEngComm (2019) 21, 3 439

a=10.236(2)Å   b=13.402(3)Å   c=15.695(4)Å

α=64.813(6)°   β=74.226(6)°   γ=83.780(6)°

C44H32O10

C44H32O10

Xiao, ZufengYang, WeipingYan, FengyiJi, LingboLi, WeiWang, Wei

CrystEngComm (2019) 21, 3 439

a=27.040(6)Å   b=17.777(4)Å   c=8.1345(17)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C44H52O11

C44H52O11

Xiao, ZufengYang, WeipingYan, FengyiJi, LingboLi, WeiWang, Wei

CrystEngComm (2019) 21, 3 439

a=22.73(2)Å   b=26.88(2)Å   c=28.36(4)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C37H36O10,2(C4H8O)

C37H36O10,2(C4H8O)

Xiao, ZufengYang, WeipingYan, FengyiJi, LingboLi, WeiWang, Wei

CrystEngComm (2019) 21, 3 439

a=10.6822(18)Å   b=17.951(3)Å   c=23.180(4)Å

α=90.00°   β=95.295(3)°   γ=90.00°

(C37H36O10),0.75(C4H8O),2.25(CH4O)

(C37H36O10),0.75(C4H8O),2.25(CH4O)

Xiao, ZufengYang, WeipingYan, FengyiJi, LingboLi, WeiWang, Wei

CrystEngComm (2019) 21, 3 439

a=10.6209(14)Å   b=17.125(2)Å   c=22.296(3)Å

α=90.00°   β=95.218(2)°   γ=90.00°

C44H48O12.4(C5H5N)

C44H48O12.4(C5H5N)

Xiao, ZufengYang, WeipingYan, FengyiJi, LingboLi, WeiWang, Wei

CrystEngComm (2019) 21, 3 439

a=18.745(7)Å   b=18.745(7)Å   c=16.688(6)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C44H48O12

C44H48O12

Xiao, ZufengYang, WeipingYan, FengyiJi, LingboLi, WeiWang, Wei

CrystEngComm (2019) 21, 3 439

a=17.9565(16)Å   b=17.9565(16)Å   c=12.1543(11)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C50H37N5NiO

C50H37N5NiO

Xiao, ZiweiPatrick, Brian O.Dolphin, David

Chemical Communications (2003) 9 1062

a=9.8239(4)Å   b=12.7674(6)Å   c=15.3382(7)Å

α=82.788(8)°   β=81.698(7)°   γ=82.301(8)°

C49H36N5NiO0.5

C49H36N5NiO0.5

Xiao, ZiweiPatrick, Brian O.Dolphin, David

Chemical Communications (2003) 9 1062

a=9.7125(10)Å   b=14.3732(15)Å   c=14.0565(15)Å

α=94.720(10)°   β=77.440(10)°   γ=76.150(10)°

C52H32N4Ni

C52H32N4Ni

Xiao, ZiweiPatrick, Brian O.Dolphin, David

Chemical Communications (2002) 17 1816

a=13.2484(19)Å   b=15.1197(17)Å   c=19.255(3)Å

α=90.00°   β=110.821(3)°   γ=90.00°

C72.5H28.5Cl1.5O12

C72.5H28.5Cl1.5O12

Xiao, ZuoYao, JiayaoYu, YumingJia, ZhenshanGan, Liangbing

Chemical communications (Cambridge, England) (2010) 46, 44 8365-8367

a=19.2672(2)Å   b=15.0967(2)Å   c=20.0629(3)Å

α=90.00°   β=105.3484(7)°   γ=90.00°

C77H74Cl2O16

C77H74Cl2O16

Xiao, ZufengYang, WeipingLuo, JiaGuo, RongZeng, RongJi, LingboLi, WeiWang, Wei

CrystEngComm (2019) 21, 46 7114

a=26.680(6)Å   b=16.080(4)Å   c=17.734(4)Å

α=90°   β=111.563(3)°   γ=90°

C24H33F3O3S

C24H33F3O3S

He, BinXiao, ZhiweiWu, HaoGuo, YongChen, Qing-YunLiu, Chao

RSC Adv. (2017) 7, 2 880

a=11.2125(19)Å   b=6.7337(11)Å   c=15.886(3)Å

α=90°   β=104.314(4)°   γ=90°

C4H8CuF6O12S2

C4H8CuF6O12S2

Zhao, GangWu, HaoXiao, ZhiweiChen, Qing-YunLiu, Chao

RSC Adv. (2016)

a=5.4169(10)Å   b=6.2821(12)Å   c=11.269(2)Å

α=88.143(4)°   β=84.561(4)°   γ=87.540(4)°

C42H22N6O10Zn2

C42H22N6O10Zn2

Wang, WenXiao, ZhenyuLin, HuanWang, RongmingZhang, LiangliangSun, Daofeng

RSC Adv. (2016)

a=16.7284(3)Å   b=20.8912(5)Å   c=28.9741(6)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C11H15BrFe2O5S3

C11H15BrFe2O5S3

Xiao, ZhiyinJiang, RanJin, JingYang, XiuqinXu, BinyuLiu, XiaomingHe, YabingHe, Yi

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2019) 48, 2 468-477

a=16.0887(12)Å   b=15.4561(7)Å   c=16.3446(15)Å

α=90°   β=108.111(8)°   γ=90°

C18H30Fe3O6S6,I3

C18H30Fe3O6S6,I3

Xiao, ZhiyinJiang, RanJin, JingYang, XiuqinXu, BinyuLiu, XiaomingHe, YabingHe, Yi

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2019) 48, 2 468-477

a=10.7252(4)Å   b=20.1697(6)Å   c=17.0870(6)Å

α=90°   β=106.031(4)°   γ=90°

C14H21BrFe2O5S3

C14H21BrFe2O5S3

Xiao, ZhiyinJiang, RanJin, JingYang, XiuqinXu, BinyuLiu, XiaomingHe, YabingHe, Yi

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2019) 48, 2 468-477

a=8.6484(3)Å   b=14.9685(6)Å   c=17.1875(6)Å

α=90°   β=98.389(4)°   γ=90°

C18H30Br4Fe4O6S6

C18H30Br4Fe4O6S6

Xiao, ZhiyinJiang, RanJin, JingYang, XiuqinXu, BinyuLiu, XiaomingHe, YabingHe, Yi

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2019) 48, 2 468-477

a=9.9734(12)Å   b=11.7281(15)Å   c=17.300(2)Å

α=79.277(11)°   β=80.459(11)°   γ=65.816(12)°

C12H27N3O33.25V6

C12H27N3O33.25V6

Wei, YonggeXiao, ZichengHu, XunliangHu, XiaokangHuang, BoCheng, MinWu, PingfanLin, Xinjun

Dalton Trans. (2017)

a=19.094(2)Å   b=19.094(2)Å   c=19.094(2)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C15H30N3O19V6

C15H30N3O19V6

Wei, YonggeXiao, ZichengHu, XunliangHu, XiaokangHuang, BoCheng, MinWu, PingfanLin, Xinjun

Dalton Trans. (2017)

a=12.9234(4)Å   b=12.9234(4)Å   c=9.8515(3)Å

α=90°   β=90°   γ=120°

C18H52N2O23V6

C18H52N2O23V6

Wei, YonggeXiao, ZichengHu, XunliangHu, XiaokangHuang, BoCheng, MinWu, PingfanLin, Xinjun

Dalton Trans. (2017)

a=9.9874(3)Å   b=26.3528(10)Å   c=16.3613(4)Å

α=90°   β=127.6200(10)°   γ=90°