Structures by: Xiao F. P.

Total: 12

C38H32Cl4Fe4N8O16,8(C3H7NO)

C38H32Cl4Fe4N8O16,8(C3H7NO)

Pan, Jia-liGuo, QianYang, BingLi, Yu-yiCao, Jin-geMeng, Xiang-gaoXiao, Feng-ping

CrystEngComm (2016) 18, 33 6143

a=26.284(3)Å   b=26.284(3)Å   c=12.9228(15)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C38H32Br4Fe4N8O16,8(C3H7NO)

C38H32Br4Fe4N8O16,8(C3H7NO)

Pan, Jia-liGuo, QianYang, BingLi, Yu-yiCao, Jin-geMeng, Xiang-gaoXiao, Feng-ping

CrystEngComm (2016) 18, 33 6143

a=26.292(5)Å   b=26.292(5)Å   c=12.959(2)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C117H106Cl10Mn10N26O38

C117H106Cl10Mn10N26O38

Pan, Jia-liGuo, QianYang, BingLi, Yu-yiCao, Jin-geMeng, Xiang-gaoXiao, Feng-ping

CrystEngComm (2016) 18, 33 6143

a=20.032(3)Å   b=21.900(3)Å   c=27.421(4)Å

α=113.261(2)°   β=92.344(3)°   γ=96.129(2)°

C117H106Br10Mn10N26O38

C117H106Br10Mn10N26O38

Pan, Jia-liGuo, QianYang, BingLi, Yu-yiCao, Jin-geMeng, Xiang-gaoXiao, Feng-ping

CrystEngComm (2016) 18, 33 6143

a=20.239(9)Å   b=21.285(9)Å   c=26.335(11)Å

α=113.598(6)°   β=91.571(7)°   γ=95.727(6)°

2-(Methoxycarbonyl)anilinium chloride monohydrate

C8H10NO2,Cl,H2O

Ma, Ying-YingYu, YanWu, Yong-FeiXiao, Feng-PingJin, Long-Fei

Acta Crystallographica Section E (2005) 61, 10 o3497-o3499

a=7.4709(9)Å   b=11.6988(14)Å   c=12.3883(15)Å

α=96.299(2)°   β=101.097(2)°   γ=106.844(2)°

Methyl 3,5-dinitrobenzoate

C8H6N2O6

Jin, Long-FeiXiao, Feng-Ping

Acta Crystallographica Section E (2005) 61, 5 o1276-o1277

a=4.5833(15)Å   b=18.843(6)Å   c=11.112(4)Å

α=90.00°   β=100.738(7)°   γ=90.00°

Methyl 3-nitrobenzoate

C8H7NO4

Jin, Long-FeiXiao, Feng-Ping

Acta Crystallographica, Section E (2005) 61, 5 o1238-o1239

a=7.4937(19)Å   b=11.764(3)Å   c=9.778(2)Å

α=90.00°   β=102.784(4)°   γ=90.00°

Methyl 1-hydroxy-2-naphthoate

C12H10O3

Jin, Long-FeiXiao, Feng-Ping

Acta Crystallographica Section E (2005) 61, 5 o1520-o1522

a=8.7325(11)Å   b=9.0677(12)Å   c=13.6287(17)Å

α=98.410(2)°   β=108.229(2)°   γ=102.689(2)°

Ethyl 3,5-dinitro salicylate

C9H8N2O7

Jin, Long-FeiXiao, Feng-Ping

Acta Crystallographica Section E (2005) 61, 5 o1263-o1264

a=6.2128(7)Å   b=10.0405(11)Å   c=17.4701(19)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

Methyl 5-bromosalicylate

C8H7BrO3

Xiao, Feng-PingLi, Fen-FangJin, Long-FeiWu, Yong-Fei

Acta Crystallographica Section E (2005) 61, 12 o4171-o4172

a=29.203(7)Å   b=4.0724(10)Å   c=16.679(4)Å

α=90.00°   β=120.465(3)°   γ=90.00°

1-propyl 5-nitrosalicylate

C10H11NO5

Li, Fen-FangXiao, Feng-PingXu, Zhao-BingJin, Long-FeiGuo, Qian-Li

Acta Crystallographica Section E (2005) 61, 12 o3994-o3995

a=5.1084(8)Å   b=11.5966(18)Å   c=18.166(3)Å

α=90.00°   β=94.018(3)°   γ=90.00°

4-(Ethoxycarbonyl)anilinium chloride

C9H12NO2,Cl

Wu, Bai-ChengDai, Xu-YaXiao, Feng-PingJin, Long-Fei

Acta Crystallographica Section E (2006) 62, 10 o4327-o4328

a=6.0426(18)Å   b=4.5978(14)Å   c=37.005(11)Å

α=90.00°   β=91.820(5)°   γ=90.00°