Structures by: Wu J.

Total: 1 345

C21H22N2O

C21H22N2O

Zhang, SijingYang, ZhenghuiLI, MinghaoZhang, QiongTian, XiaoheLi, DandanLi, ShengliWu, JieyingTian, Yupeng

The Analyst (2020)

a=11.151(2)Å   b=12.493(3)Å   c=15.327(3)Å

α=104.622(2)°   β=101.560(2)°   γ=114.181(2)°

C17H12FNO

C17H12FNO

Zhang, SijingYang, ZhenghuiLI, MinghaoZhang, QiongTian, XiaoheLi, DandanLi, ShengliWu, JieyingTian, Yupeng

The Analyst (2020)

a=6.7867(11)Å   b=14.848(2)Å   c=13.118(2)Å

α=90°   β=101.182(2)°   γ=90°

0.13(C19H17NO3)

0.13(C19H17NO3)

Zhang, SijingYang, ZhenghuiLI, MinghaoZhang, QiongTian, XiaoheLi, DandanLi, ShengliWu, JieyingTian, Yupeng

The Analyst (2020)

a=32.861(6)Å   b=8.4446(15)Å   c=11.602(2)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Benzotriazole-1-carboxamide

C7H6N4O

Katritzky, Alan R.Wu, JingWrobel, LeszekRachwal, StanislawSteel, Peter J.

Acta Chemica Scandinavica (1993) 47, 167-175

a=7.607(2)Å   b=8.222(2)Å   c=12.160(3)Å

α=90.°   β=105.98(2)°   γ=90.°

(E)-Benzotriazole-l-carbaldehyde oxime

C7H6N4O

Katritzky, Alan R.Wu, JingWrobel, LeszekRachwal, StanislawSteel, Peter J.

Acta Chemica Scandinavica (1993) 47, 167-175

a=11.835(7)Å   b=10.210(4)Å   c=8.198(4)Å

α=90.°   β=131.80(3)°   γ=90.°

2(C15.75NO2S0.5),C17.75NO2S0.5,C12.5NO2S0.5,7(C0.5)

2(C15.75NO2S0.5),C17.75NO2S0.5,C12.5NO2S0.5,7(C0.5)

Su, FengChen, ShuqiMo, XiaogangWu, KongchuanWu, JiajunLin, WeidongLin, ZhiweiLin, JianbinZhang, Hui-JunWen, Ting-Bin

Chemical Science (2020) 11, 6 1503-1509

a=22.2613(10)Å   b=26.9160(12)Å   c=28.2117(10)Å

α=83.387(3)°   β=73.393(3)°   γ=69.330(4)°

2(C18.5N2O4S1.5)

2(C18.5N2O4S1.5)

Su, FengChen, ShuqiMo, XiaogangWu, KongchuanWu, JiajunLin, WeidongLin, ZhiweiLin, JianbinZhang, Hui-JunWen, Ting-Bin

Chemical Science (2020) 11, 6 1503-1509

a=22.0328(10)Å   b=21.2168(7)Å   c=33.589(3)Å

α=90°   β=102.198(5)°   γ=90°

C93H126O9Y2

C93H126O9Y2

Chen, ChangjuanBai, ZhiyongCui, YaqinCong, YongPan, XiaoboWu, Jincai

Macromolecules (2018) 51, 17 6800

a=23.200(3)Å   b=23.200(3)Å   c=36.173(5)Å

α=90°   β=90°   γ=120°

C174H256O26Y4,4(CH2Cl2)

C174H256O26Y4,4(CH2Cl2)

Chen, ChangjuanBai, ZhiyongCui, YaqinCong, YongPan, XiaoboWu, Jincai

Macromolecules (2018) 51, 17 6800

a=25.8909(4)Å   b=25.8909(4)Å   c=59.130(4)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

7-{3-Ethoxy-4-[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]phenyl}-5,6,8,9-tetrahydrodibenzo[<i>c</i>,<i>h</i>]acridine

C34H35NO4

Zhang, SijingHan, HeguoXu, YahanMa, WenWu, Jieying

IUCrData (2019) 4, 9 x191205

a=9.1797(13)Å   b=30.203(4)Å   c=11.0131(16)Å

α=90°   β=111.056(2)°   γ=90°

C36H51FN2O2Zn

C36H51FN2O2Zn

Jiang, JinxingCui, YaqinLu, YaguangZhang, BinPan, XiaoboWu, Jincai

Macromolecules (2020)

a=15.3766(2)Å   b=17.6353(3)Å   c=13.5710(3)Å

α=90°   β=105.1997(18)°   γ=90°

C37H53FN2O2Zn

C37H53FN2O2Zn

Jiang, JinxingCui, YaqinLu, YaguangZhang, BinPan, XiaoboWu, Jincai

Macromolecules (2020)

a=22.1881(3)Å   b=11.57780(10)Å   c=29.7479(4)Å

α=90°   β=106.3800(10)°   γ=90°

C25H35N3Zn

C25H35N3Zn

Dai, ZhongranZhang, JinjinGao, YuanTang, NingHuang, YongWu, Jincai

Catalysis Science & Technology (2013) 3, 12 3268

a=9.6343(6)Å   b=9.6463(7)Å   c=14.2834(8)Å

α=76.360(6)°   β=88.829(5)°   γ=63.062(7)°

C31H39N3OZn

C31H39N3OZn

Dai, ZhongranZhang, JinjinGao, YuanTang, NingHuang, YongWu, Jincai

Catalysis Science & Technology (2013) 3, 12 3268

a=12.765(6)Å   b=16.025(14)Å   c=13.594(10)Å

α=90.00°   β=98.60(6)°   γ=90.00°

C70H94N6O2Zn2

C70H94N6O2Zn2

Dai, ZhongranZhang, JinjinGao, YuanTang, NingHuang, YongWu, Jincai

Catalysis Science & Technology (2013) 3, 12 3268

a=10.8890(5)Å   b=14.2911(7)Å   c=20.7227(9)Å

α=92.804(4)°   β=92.129(4)°   γ=92.212(4)°

C31H27NO6S

C31H27NO6S

Yang, YanyanLiu, HongxuPeng, ChengWu, JieZhang, JingyiQiao, YanWang, Xiao-NaChang, Junbiao

Organic letters (2016) 18, 19 5022-5025

a=9.6744(19)Å   b=11.557(2)Å   c=12.090(2)Å

α=86.67(3)°   β=80.45(3)°   γ=87.22(3)°

C32H29NO6S

C32H29NO6S

Yang, YanyanLiu, HongxuPeng, ChengWu, JieZhang, JingyiQiao, YanWang, Xiao-NaChang, Junbiao

Organic letters (2016) 18, 19 5022-5025

a=11.089(2)Å   b=21.075(4)Å   c=12.128(2)Å

α=90.00°   β=97.24(3)°   γ=90.00°

C31H25NO7S

C31H25NO7S

Yang, YanyanLiu, HongxuPeng, ChengWu, JieZhang, JingyiQiao, YanWang, Xiao-NaChang, Junbiao

Organic letters (2016) 18, 19 5022-5025

a=10.0018(6)Å   b=11.5034(6)Å   c=12.0989(6)Å

α=88.001(2)°   β=75.075(2)°   γ=78.255(2)°

C31H27NO6S

C31H27NO6S

Yang, YanyanLiu, HongxuPeng, ChengWu, JieZhang, JingyiQiao, YanWang, Xiao-NaChang, Junbiao

Organic letters (2016) 18, 19 5022-5025

a=10.8777(3)Å   b=11.0084(3)Å   c=13.1029(4)Å

α=112.4340(10)°   β=105.6650(10)°   γ=98.6310(10)°

C41H39N3O4S2

C41H39N3O4S2

Zhang, JingyiZhang, QingshuangXia, BiaoWu, JieWang, Xiao-NaChang, Junbiao

Organic letters (2016) 18, 14 3390-3393

a=38.8089(12)Å   b=9.9944(3)Å   c=20.8313(7)Å

α=90.00°   β=111.9150(10)°   γ=90.00°

C19H20O3S

C19H20O3S

He, Fu-ShengWu, YouqianLi, XiaofangXia, HongguangWu, Jie

Organic Chemistry Frontiers (2019) 6, 11 1873

a=6.9512(2)Å   b=8.6039(3)Å   c=15.1128(4)Å

α=102.3370(10)°   β=92.4660(10)°   γ=108.0020(10)°

C66H66IN2O4P2

C66H66IN2O4P2

Ng, Chee KoonTam, Teck Lip DexterWei, FengxiaLu, XuefengWu, Jishan

Organic Chemistry Frontiers (2019) 6, 1 110

a=19.7346(13)Å   b=19.9943(12)Å   c=14.9829(7)Å

α=90°   β=110.360(2)°   γ=90°

C66H66ClN2O7.33P2

C66H66ClN2O7.33P2

Ng, Chee KoonTam, Teck Lip DexterWei, FengxiaLu, XuefengWu, Jishan

Organic Chemistry Frontiers (2019) 6, 1 110

a=24.8062(9)Å   b=24.8062(9)Å   c=30.0418(11)Å

α=90°   β=90°   γ=120°

C66H66F6N2O4P3

C66H66F6N2O4P3

Ng, Chee KoonTam, Teck Lip DexterWei, FengxiaLu, XuefengWu, Jishan

Organic Chemistry Frontiers (2019) 6, 1 110

a=19.6640(5)Å   b=19.9512(6)Å   c=15.5025(4)Å

α=90°   β=111.1250(10)°   γ=90°

C66H66N2O4P2

C66H66N2O4P2

Ng, Chee KoonTam, Teck Lip DexterWei, FengxiaLu, XuefengWu, Jishan

Organic Chemistry Frontiers (2019) 6, 1 110

a=14.2234(9)Å   b=15.5567(11)Å   c=12.5242(8)Å

α=90°   β=108.744(2)°   γ=90°

C74H86F12N2O6P4

C74H86F12N2O6P4

Ng, Chee KoonTam, Teck Lip DexterWei, FengxiaLu, XuefengWu, Jishan

Organic Chemistry Frontiers (2019) 6, 1 110

a=15.5817(5)Å   b=20.6208(6)Å   c=22.0566(7)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C66H66N2O4P2,Br1

C66H66N2O4P2,Br1

Ng, Chee KoonTam, Teck Lip DexterWei, FengxiaLu, XuefengWu, Jishan

Organic Chemistry Frontiers (2019) 6, 1 110

a=24.7543(7)Å   b=24.7543(7)Å   c=30.0212(9)Å

α=90°   β=90°   γ=120°

C76H104O26S3

C76H104O26S3

Li, Wan-ShanYang, YangLiu, Jun-JunShen, LiShi, ZhiWu, Jun

Organic Chemistry Frontiers (2018) 5, 7 1079

a=13.7347(9)Å   b=21.9890(14)Å   c=13.7372(11)Å

α=90.00°   β=110.630(7)°   γ=90.00°

4(C2H3N),C70H84O22

4(C2H3N),C70H84O22

Li, Wan-ShanYang, YangLiu, Jun-JunShen, LiShi, ZhiWu, Jun

Organic Chemistry Frontiers (2018) 5, 7 1079

a=10.70154(11)Å   b=27.4281(3)Å   c=26.4591(3)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C35H44O12

C35H44O12

Li, Wan-ShanYang, YangLiu, Jun-JunShen, LiShi, ZhiWu, Jun

Organic Chemistry Frontiers (2018) 5, 7 1079

a=9.18292(14)Å   b=12.4621(2)Å   c=28.4369(5)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C74H90Cl12O24

C74H90Cl12O24

Li, Wan-ShanYang, YangLiu, Jun-JunShen, LiShi, ZhiWu, Jun

Organic Chemistry Frontiers (2018) 5, 7 1079

a=15.8696(6)Å   b=16.1185(5)Å   c=32.0556(7)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C74H91N2O24

C74H91N2O24

Li, Wan-ShanYang, YangLiu, Jun-JunShen, LiShi, ZhiWu, Jun

Organic Chemistry Frontiers (2018) 5, 7 1079

a=15.2487(11)Å   b=16.1229(11)Å   c=29.1352(19)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C77.37H93.1N4O24

C77.37H93.1N4O24

Li, Wan-ShanYang, YangLiu, Jun-JunShen, LiShi, ZhiWu, Jun

Organic Chemistry Frontiers (2018) 5, 7 1079

a=10.54064(16)Å   b=14.6009(3)Å   c=14.9312(2)Å

α=62.0192(18)°   β=84.9082(13)°   γ=68.8864(16)°

C70H84O24

C70H84O24

Li, Wan-ShanYang, YangLiu, Jun-JunShen, LiShi, ZhiWu, Jun

Organic Chemistry Frontiers (2018) 5, 7 1079

a=14.7018(1)Å   b=14.7018(1)Å   c=53.2893(2)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=120.00°

2-(2,6-dihydroxy-4-(indolin-1-yl)phenyl)-4-(diphenylamino)cyclobuta-1,3-diene-1,3-bis(olate)

C30H22N2O4,C0.5Cl

Yang, LinYang, DaobinChen, YaoWu, JianglinLu, ZhiyunSasabe, HisahiroKido, JunjiSano, TakeshiHuang, Yan

Materials Chemistry Frontiers (2018) 2, 11 2116

a=11.8232(8)Å   b=14.4169(9)Å   c=14.7764(9)Å

α=90°   β=104.264(7)°   γ=90°

C21H18F2O4

C21H18F2O4

Li, YuewenLu, YiyeMao, RunyuLi, ZhimingWu, Jie

Organic Chemistry Frontiers (2017) 4, 9 1745

a=12.326(4)Å   b=11.032(4)Å   c=13.445(5)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C26H20F3NO

C26H20F3NO

An, YuanyuanZhang, JunXia, HongguangWu, Jie

Organic Chemistry Frontiers (2017) 4, 7 1318

a=9.3089(19)Å   b=10.692(2)Å   c=10.826(2)Å

α=98.780(4)°   β=90.325(4)°   γ=108.111(4)°

C15H13NO4S2

C15H13NO4S2

Zhou, KaidaXia, HongguangWu, Jie

Organic Chemistry Frontiers (2017) 4, 6 1121

a=7.6834(16)Å   b=8.0281(17)Å   c=12.554(3)Å

α=85.471(3)°   β=73.420(3)°   γ=74.044(3)°

C15H13NO4S2

C15H13NO4S2

Zhou, KaidaXia, HongguangWu, Jie

Organic Chemistry Frontiers (2017) 4, 6 1121

a=8.151(10)Å   b=8.239(9)Å   c=22.94(3)Å

α=90°   β=100.06(2)°   γ=90°

C25H21NO2S

C25H21NO2S

Gong, XinxingLi, GuangmingWu, Jie

Organic Chemistry Frontiers (2017) 4, 1 14

a=33.922(6)Å   b=33.922(6)Å   c=11.008(2)Å

α=90°   β=90°   γ=120°

C14H17F3N2O3S

C14H17F3N2O3S

Li, YuewenXiang, YuanchaoLi, ZhimingWu, Jie

Organic Chemistry Frontiers (2016) 3, 11 1493

a=8.849(5)Å   b=10.773(6)Å   c=17.758(9)Å

α=90°   β=91.599(7)°   γ=90°

C20H17F3INO

C20H17F3INO

An, YuanyuanKuang, YunyanWu, Jie

Organic Chemistry Frontiers (2016) 3, 8 994

a=31.800(14)Å   b=8.994(4)Å   c=13.605(6)Å

α=90°   β=110.595(5)°   γ=90°

C17H25Cl2N3O4S

C17H25Cl2N3O4S

Zhou, KaidaXia, HongguangWu, Jie

Organic Chemistry Frontiers (2016) 3, 7 865

a=10.820(6)Å   b=10.975(6)Å   c=11.163(6)Å

α=74.634(5)°   β=62.808(5)°   γ=65.132(5)°

C26H21NO3S

C26H21NO3S

Gong, XinxingXia, HongguangWu, Jie

Organic Chemistry Frontiers (2016) 3, 6 697

a=21.51(2)Å   b=10.730(10)Å   c=19.700(19)Å

α=90°   β=113.492(12)°   γ=90°

Celastrusin A

C45H63NO7

Li, Jin-LongWu, LeiWu, JianFeng, Hong-XuanWang, Hong-MinFu, YanZhang, Ru-JunZhang, Hai-YanZhao, Wei-Min

Journal of natural products (2016) 79, 11 2774-2779

a=6.34290(10)Å   b=7.22950(10)Å   c=22.8350(4)Å

α=86.8970(10)°   β=87.8660(10)°   γ=68.1660(10)°

C23H31FN3O10P

C23H31FN3O10P

Peng, YoumeiYu, WenquanLi, ErtongKang, JinfengWang, YafengYang, QinghuaLiu, BingjieZhang, JingminLi, LongyuWu, JieJiang, JinhuaWang, QingduanChang, Junbiao

Journal of medicinal chemistry (2016) 59, 8 3661-3670

a=30.024(6)Å   b=7.0591(14)Å   c=13.290(3)Å

α=90.00°   β=101.32(3)°   γ=90.00°

C15H17ClN2

C15H17ClN2

Touchette, Samuel J.Dunkley, Evan M.Lowder, Leah L.Wu, Jimmy

Chemical Science (2019)

a=10.1576(5)Å   b=8.6724(5)Å   c=15.2277(8)Å

α=90°   β=97.993(3)°   γ=90°

C15H17ClN2

C15H17ClN2

Touchette, Samuel J.Dunkley, Evan M.Lowder, Leah L.Wu, Jimmy

Chemical Science (2019)

a=7.5795(6)Å   b=8.9959(7)Å   c=10.1131(8)Å

α=94.1119(9)°   β=97.9337(9)°   γ=104.1814(8)°

C46H44N10O6S2Zn

C46H44N10O6S2Zn

Feng, ZhihuiLi, DandanZhang, MingzhuShao, Taoshen, yuTian, XiaoheZhang, QiongLi, ShengliWu, JieyingTian, Yupeng

Chemical Science (2019)

a=13.074(2)Å   b=13.076(2)Å   c=15.476(3)Å

α=99.480(2)°   β=95.071(2)°   γ=105.389(2)°

C23H22N4S

C23H22N4S

Feng, ZhihuiLi, DandanZhang, MingzhuShao, Taoshen, yuTian, XiaoheZhang, QiongLi, ShengliWu, JieyingTian, Yupeng

Chemical Science (2019)

a=6.1003(2)Å   b=19.2105(9)Å   c=16.5303(6)Å

α=90°   β=90.586(3)°   γ=90°

C36H24O

C36H24O

Wang, QingHu, PanTanaka, TakayukiGopalakrishna, Tullimilli Y.Herng, Tun SengPhan, HoaZeng, WangdongDing, JunOsuka, AtsuhiroChi, ChunyanSiegel, JayWu, Jishan

Chemical science (2018) 9, 22 5100-5105

a=10.7377(4)Å   b=7.2096(3)Å   c=30.6438(10)Å

α=90°   β=97.730(3)°   γ=90°

C40H27ClO

C40H27ClO

Wang, QingHu, PanTanaka, TakayukiGopalakrishna, Tullimilli Y.Herng, Tun SengPhan, HoaZeng, WangdongDing, JunOsuka, AtsuhiroChi, ChunyanSiegel, JayWu, Jishan

Chemical science (2018) 9, 22 5100-5105

a=10.7657(7)Å   b=11.9402(7)Å   c=12.6973(7)Å

α=65.614(3)°   β=84.355(3)°   γ=71.603(4)°

0.5(C72H46O2),(C6H5Cl)

0.5(C72H46O2),(C6H5Cl)

Wang, QingHu, PanTanaka, TakayukiGopalakrishna, Tullimilli Y.Herng, Tun SengPhan, HoaZeng, WangdongDing, JunOsuka, AtsuhiroChi, ChunyanSiegel, JayWu, Jishan

Chemical science (2018) 9, 22 5100-5105

a=7.3515(7)Å   b=11.2839(11)Å   c=19.4024(19)Å

α=74.348(9)°   β=87.386(8)°   γ=73.241(8)°

C1130H1469Ag374Br2Cl2S113

C1130H1469Ag374Br2Cl2S113

Huayan YangYu WangXi ChenXiaojing ZhaoLin GuHuaqi HuangJuanzhu YanChaofa XuGang LiJunchao WuAlison J. EdwardsBirger DittrichZichao TangDongdong WangLauri LehtovaaraHannu HakkinenNanfeng Zheng

Nature Communications (2016) 7, 12809

a=67.3343(6)Å   b=67.3343(6)Å   c=188.5858(17)Å

α=90°   β=90°   γ=120°

C24H20P,C640H852Ag136.45Cl3

C24H20P,C640H852Ag136.45Cl3

Huayan YangYu WangXi ChenXiaojing ZhaoLin GuHuaqi HuangJuanzhu YanChaofa XuGang LiJunchao WuAlison J. EdwardsBirger DittrichZichao TangDongdong WangLauri LehtovaaraHannu HakkinenNanfeng Zheng

Nature Communications (2016) 7, 12809

a=28.8117(4)Å   b=29.9302(4)Å   c=54.0382(5)Å

α=79.5910(10)°   β=86.1790(10)°   γ=83.4260(12)°

C27H29N3O4S2

C27H29N3O4S2

An, YuanyuanWu, Jie

Organic letters (2017) 19, 21 6028-6031

a=7.9678(18)Å   b=10.943(3)Å   c=15.044(4)Å

α=90°   β=95.755(4)°   γ=90°

C44H28Cl4O

C44H28Cl4O

Das, SoumyajitWu, Jishan

Organic letters (2015) 17, 23 5854-5857

a=11.3831(3)Å   b=11.7165(3)Å   c=12.5092(3)Å

α=77.777(2)°   β=83.900(2)°   γ=89.052(2)°

C74H79.5F12N8.5O5P2Zn

C74H79.5F12N8.5O5P2Zn

Tian, XiaoheZhang, QiongZhang, MingzhuUvdal, KajsaWang, QinChen, JunyangDu, WeiHuang, BeiWu, JieyingTian, Yupeng

Chemical science (2017) 8, 1 142-149

a=14.343(5)Å   b=14.782(5)Å   c=18.878(5)Å

α=102.538(5)°   β=103.764(5)°   γ=97.046(5)°

C85H75.5F12N10.5O4P2Zn

C85H75.5F12N10.5O4P2Zn

Tian, XiaoheZhang, QiongZhang, MingzhuUvdal, KajsaWang, QinChen, JunyangDu, WeiHuang, BeiWu, JieyingTian, Yupeng

Chemical science (2017) 8, 1 142-149

a=13.732(5)Å   b=15.892(5)Å   c=19.260(5)Å

α=103.178(5)°   β=90.598(5)°   γ=91.070(5)°

C40H34N4O2

C40H34N4O2

Tian, XiaoheZhang, QiongZhang, MingzhuUvdal, KajsaWang, QinChen, JunyangDu, WeiHuang, BeiWu, JieyingTian, Yupeng

Chemical science (2017) 8, 1 142-149

a=5.559(5)Å   b=11.240(5)Å   c=13.638(5)Å

α=75.767(5)°   β=83.930(5)°   γ=81.445(5)°

C35H44O11

C35H44O11

Li, Wan ShanWu, JunLi, JunSatyanandamurty, TirumaniShen, LiBringmann, Gerhard

Organic letters (2016)

a=9.22870(10)Å   b=12.5822(2)Å   c=28.2476(3)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C62H74O20,C1H2Cl2,H2O1,2(CH4O)

C62H74O20,C1H2Cl2,H2O1,2(CH4O)

Li, Wan ShanWu, JunLi, JunSatyanandamurty, TirumaniShen, LiBringmann, Gerhard

Organic letters (2016)

a=11.39400(10)Å   b=19.6042(2)Å   c=14.84510(10)Å

α=90.00°   β=93.3670(10)°   γ=90.00°

C70H86O22,2(CHCl3)

C70H86O22,2(CHCl3)

Li, Wan ShanWu, JunLi, JunSatyanandamurty, TirumaniShen, LiBringmann, Gerhard

Organic letters (2016)

a=17.38343(14)Å   b=17.46463(15)Å   c=23.5998(2)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C30H36NNaO8S

C30H36NNaO8S

Chen, ChangjuanCui, YaqinMao, XiaoyangPan, XiaoboWu, Jincai

Macromolecules (2017) 50, 1 83

a=15.6531(9)Å   b=11.2507(9)Å   c=17.5258(12)Å

α=90°   β=108.232(7)°   γ=90°

C64H60O8

C64H60O8

Li, YoupengHong, YouhuaGuo, JingHuang, XiaoboWei, HaipengZhou, JunQiu, TianchengWu, JishanZeng, Zebing

Organic letters (2017) 19, 19 5094-5097

a=15.703(3)Å   b=24.650(4)Å   c=14.556(3)Å

α=90°   β=103.451(4)°   γ=90°

C40H52O8

C40H52O8

Li, YoupengHong, YouhuaGuo, JingHuang, XiaoboWei, HaipengZhou, JunQiu, TianchengWu, JishanZeng, Zebing

Organic letters (2017) 19, 19 5094-5097

a=12.6363(13)Å   b=23.284(2)Å   c=25.125(3)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C40H40N4O4

C40H40N4O4

Li, YoupengHong, YouhuaGuo, JingHuang, XiaoboWei, HaipengZhou, JunQiu, TianchengWu, JishanZeng, Zebing

Organic letters (2017) 19, 19 5094-5097

a=14.514(4)Å   b=10.865(3)Å   c=44.055(11)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

[Eu2(H2O)11(C7H3Cl2O3)3],3(C7H3Cl2O3),4(H2O)

[Eu2(H2O)11(C7H3Cl2O3)3],3(C7H3Cl2O3),4(H2O)

Chu, TianshuHu, YunsongWu, JinlunZeng, ChenghuiYang, YangyiNg, Seik Weng

Photochemical & photobiological sciences : Official journal of the European Photochemistry Association and the European Society for Photobiology (2016) 15, 6 744-751

a=11.2593(2)Å   b=32.8268(6)Å   c=16.8592(3)Å

α=90.00°   β=97.612(2)°   γ=90.00°

[Gd2(H2O)11(C7H3Cl2O3)3],3(C7H3Cl2O3),4(H2O)

[Gd2(H2O)11(C7H3Cl2O3)3],3(C7H3Cl2O3),4(H2O)

Chu, TianshuHu, YunsongWu, JinlunZeng, ChenghuiYang, YangyiNg, Seik Weng

Photochemical & photobiological sciences : Official journal of the European Photochemistry Association and the European Society for Photobiology (2016) 15, 6 744-751

a=11.2461(2)Å   b=32.8782(5)Å   c=16.8424(3)Å

α=90.00°   β=97.574(2)°   γ=90.00°

C31H37OSi

C31H37OSi

Yadav, PriyaDas, SoumyajitPhan, HoaHerng, Tun SengDing, JunWu, Jishan

Organic letters (2016) 18, 12 2886-2889

a=36.1249(19)Å   b=17.0168(9)Å   c=8.3417(4)Å

α=90°   β=93.726(3)°   γ=90°

C20H24N2

C20H24N2

Zhou, RongLiu, HaiwangTao, HairongYu, XingjianWu, Jie

Chem. Sci. (2017)

a=16.6451(18)Å   b=5.8536(6)Å   c=19.416(2)Å

α=90°   β=113.818(5)°   γ=90°

C10H18O4

C10H18O4

Wang, Ling-YanChen, Ming-HuaWu, JiangSun, HuaLiu, WeiQu, Yu-HongLi, Yan-ChengWu, Yu-ZhuoLi, RuiZhang, DanWang, Su-JuanLin, Sheng

Journal of natural products (2017) 80, 6 1808-1818

a=19.2960(8)Å   b=8.0943(4)Å   c=6.9478(3)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C13H17NO2S

C13H17NO2S

Li, YuewenMao, RunyuWu, Jie

Organic letters (2017) 19, 17 4472-4475

a=6.1330(19)Å   b=10.094(3)Å   c=20.181(6)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

DSF

C17H19F6N2OPS2

Li, DandanTian, XiaoheWang, AidongGuan, LijuanZheng, JunLi, FeiLi, ShengliZhou, HongpingWu, JieyingTian, Yupeng

Chem. Sci. (2016) 7, 3 2257

a=7.645(5)Å   b=11.246(5)Å   c=12.326(5)Å

α=95.390(5)°   β=105.282(5)°   γ=93.459(5)°

C44H36BrNOP2Pd

C44H36BrNOP2Pd

Wu, JiangLiu, YafeiLu, ChanghuiShen, Qilong

Chem. Sci. (2016) 7, 6 3757

a=11.120(2)Å   b=12.074(3)Å   c=15.487(4)Å

α=69.218(4)°   β=72.309(4)°   γ=70.811(4)°

C32H30DyN13O9

C32H30DyN13O9

Wu, JianfengJung, JulieZhang, PengZhang, HaixiaTang, JinkuiLe Guennic, Boris

Chem. Sci. (2016) 7, 6 3632

a=30.250(5)Å   b=17.599(3)Å   c=20.537(3)Å

α=90.00°   β=129.531(11)°   γ=90.00°

C34H34BrDyN13O6.5

C34H34BrDyN13O6.5

Wu, JianfengJung, JulieZhang, PengZhang, HaixiaTang, JinkuiLe Guennic, Boris

Chem. Sci. (2016) 7, 6 3632

a=10.5922(6)Å   b=12.3446(8)Å   c=15.3053(9)Å

α=107.3370(10)°   β=90.5590(10)°   γ=90.5540(10)°

C33H34DyF3N12O11S

C33H34DyF3N12O11S

Wu, JianfengJung, JulieZhang, PengZhang, HaixiaTang, JinkuiLe Guennic, Boris

Chem. Sci. (2016) 7, 6 3632

a=20.791(2)Å   b=18.7611(18)Å   c=13.6144(14)Å

α=90.00°   β=129.032(2)°   γ=90.00°

C30H36NNaO9S,C6H6

C30H36NNaO9S,C6H6

Chen, ChangjuanCui, YaqinMao, XiaoyangPan, XiaoboWu, Jincai

Macromolecules (2017) 50, 1 83

a=9.6525(4)Å   b=10.0128(5)Å   c=20.1980(10)Å

α=94.526(4)°   β=92.174(4)°   γ=117.703(5)°

C37H60NNaO7S,2.5(C7H8)

C37H60NNaO7S,2.5(C7H8)

Chen, ChangjuanCui, YaqinMao, XiaoyangPan, XiaoboWu, Jincai

Macromolecules (2017) 50, 1 83

a=10.6133(9)Å   b=15.1843(17)Å   c=17.3640(16)Å

α=107.939(9)°   β=92.806(8)°   γ=93.558(8)°

C40H55KNO9S,1(C7H8)

C40H55KNO9S,1(C7H8)

Chen, ChangjuanCui, YaqinMao, XiaoyangPan, XiaoboWu, Jincai

Macromolecules (2017) 50, 1 83

a=10.9876(5)Å   b=12.4673(7)Å   c=18.4805(12)Å

α=76.475(5)°   β=86.282(5)°   γ=88.815(4)°

C29H32N2NaO10S

C29H32N2NaO10S

Chen, ChangjuanCui, YaqinMao, XiaoyangPan, XiaoboWu, Jincai

Macromolecules (2017) 50, 1 83

a=10.7318(8)Å   b=16.8460(15)Å   c=16.1244(13)Å

α=90°   β=91.924(7)°   γ=90°

C17.5H12.5N0.5

C17.5H12.5N0.5

Luo, YongPan, XiaolinWu, Jie

Organic Letters (2011) 13, 5 1150-1153

a=8.821(3)Å   b=11.131(4)Å   c=13.131(4)Å

α=92.575(4)°   β=99.847(4)°   γ=95.085(4)°

C74Sc2,C36H44N4Ni,1.56(C6H6),0.45(CHCl3)

C74Sc2,C36H44N4Ni,1.56(C6H6),0.45(CHCl3)

Feng, YongqiangWang, TaishanWu, JingyiFeng, LaiXiang, JunfengMa, YihanZhang, ZhuxiaJiang, LiShu, ChunyingWang, Chunru

Nanoscale (2013) 5, 15 6704-6707

a=25.054Å   b=15.018Å   c=19.103Å

α=90.00°   β=94.07°   γ=90.00°

C18H16N2O3

C18H16N2O3

Gould, EoinWalden, Daniel M.Kasten, KevinJohnston, Ryne C.Wu, JiufengSlawin, Alexandra M. Z.Mustard, Thomas J. L.Johnston, BrittanyDavies, TonyHa-Yeon Cheong, PaulSmith, Andrew D.

Chemical Science (2014) 5, 9 3651

a=27.454(9)Å   b=32.678(11)Å   c=6.833(3)Å

α=90.0000°   β=90.0000°   γ=90.0000°

C18H16N2O3

C18H16N2O3

Gould, EoinWalden, Daniel M.Kasten, KevinJohnston, Ryne C.Wu, JiufengSlawin, Alexandra M. Z.Mustard, Thomas J. L.Johnston, BrittanyDavies, TonyHa-Yeon Cheong, PaulSmith, Andrew D.

Chemical Science (2014) 5, 9 3651

a=28.940(9)Å   b=5.9109(15)Å   c=9.179(3)Å

α=90.0000°   β=90.0000°   γ=90.0000°

C19H18N2O3

C19H18N2O3

Gould, EoinWalden, Daniel M.Kasten, KevinJohnston, Ryne C.Wu, JiufengSlawin, Alexandra M. Z.Mustard, Thomas J. L.Johnston, BrittanyDavies, TonyHa-Yeon Cheong, PaulSmith, Andrew D.

Chemical Science (2014) 5, 9 3651

a=5.504(4)Å   b=26.450(14)Å   c=11.354(6)Å

α=90.0000°   β=94.550(16)°   γ=90.0000°

C46H58Cl6N2

C46H58Cl6N2

Luo, DingLee, SangsuZheng, BinSun, ZheZeng, WangdongHuang, Kuo-WeiFurukawa, KoKim, DonghoWebster, Richard D.Wu, Jishan

Chem. Sci. (2014) 5, 12 4944

a=13.6043(18)Å   b=29.340(4)Å   c=11.7173(15)Å

α=90.00°   β=101.006(3)°   γ=90.00°

C66H76N2

C66H76N2

Luo, DingLee, SangsuZheng, BinSun, ZheZeng, WangdongHuang, Kuo-WeiFurukawa, KoKim, DonghoWebster, Richard D.Wu, Jishan

Chem. Sci. (2014) 5, 12 4944

a=25.799(6)Å   b=18.171(4)Å   c=11.441(3)Å

α=90.00°   β=103.053(4)°   γ=90.00°

C42H48N2

C42H48N2

Luo, DingLee, SangsuZheng, BinSun, ZheZeng, WangdongHuang, Kuo-WeiFurukawa, KoKim, DonghoWebster, Richard D.Wu, Jishan

Chem. Sci. (2014) 5, 12 4944

a=18.183(5)Å   b=17.083(5)Å   c=10.329(3)Å

α=90.00°   β=97.513(5)°   γ=90.00°

C12H15FN6O4

C12H15FN6O4

Yang, QinghuaKang, JinfengZheng, LiyunWang, Xue-JunWan, NaWu, JieQiao, YanNiu, PengfeiWang, Sheng-QiPeng, YoumeiWang, QingduanYu, WenquanChang, Junbiao

Journal of medicinal chemistry (2015) 58, 9 3693-3703

a=7.3545(10)Å   b=7.3545(10)Å   c=27.835(6)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C15H6N7O2Zn2

C15H6N7O2Zn2

Yu-Hui TanJi-Si WuChang-Shan YangQiang-Ren LiuYun-Zhi TangYong-Rui ZhongBao-Hui Ye

Inorganica Chimica Acta (2013) 399, 45-49

a=14.8340(3)Å   b=14.8340(3)Å   c=14.8340(3)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C15H6N7O2Zn2

C15H6N7O2Zn2

Yu-Hui TanJi-Si WuChang-Shan YangQiang-Ren LiuYun-Zhi TangYong-Rui ZhongBao-Hui Ye

Inorganica Chimica Acta (2013) 399, 45-49

a=14.8352(2)Å   b=14.8352(2)Å   c=14.8352(2)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C18H16N2O3

C18H16N2O3

Gould, EoinWalden, Daniel M.Kasten, KevinJohnston, Ryne C.Wu, JiufengSlawin, Alexandra M. Z.Mustard, Thomas J. L.Johnston, BrittanyDavies, TonyHa-Yeon Cheong, PaulSmith, Andrew D.

Chemical Science (2014) 5, 9 3651

a=28.940(9)Å   b=5.9109(15)Å   c=9.179(3)Å

α=90.0000°   β=90.0000°   γ=90.0000°

C19H18N2O3

C19H18N2O3

Gould, EoinWalden, Daniel M.Kasten, KevinJohnston, Ryne C.Wu, JiufengSlawin, Alexandra M. Z.Mustard, Thomas J. L.Johnston, BrittanyDavies, TonyHa-Yeon Cheong, PaulSmith, Andrew D.

Chemical Science (2014) 5, 9 3651

a=5.504(4)Å   b=26.450(14)Å   c=11.354(6)Å

α=90.0000°   β=94.550(16)°   γ=90.0000°

C15H14N2OS

C15H14N2OS

Chen, Fa-JieLiao, GangLi, XinWu, JunShi, Bing-Feng

Organic letters (2014) 16, 21 5644-5647

a=11.0001(11)Å   b=11.6331(9)Å   c=10.9008(12)Å

α=90.00°   β=111.062(12)°   γ=90.00°

C6H12Mn0.5NO14P3Zn3

C6H12Mn0.5NO14P3Zn3

Wu, JunbiaoTao, ChunyaoLi, YiYan, YanLi, JiyangYu, Jihong

Chem. Sci. (2014) 5, 11 4237

a=9.4416(9)Å   b=9.5014(9)Å   c=9.8153(9)Å

α=107.922(2)°   β=91.314(2)°   γ=92.350(2)°

C18.1H12.56N0.76O1.51,0.24(C16H10N1O2)

C18.1H12.56N0.76O1.51,0.24(C16H10N1O2)

Wu, JieLan, JingboGuo, SiyuanYou, Jingsong

Organic letters (2014) 16, 22 5862-5865

a=8.4366(6)Å   b=8.8120(6)Å   c=11.1014(8)Å

α=83.374(6)°   β=87.099(6)°   γ=87.095(6)°

C22H17NO2

C22H17NO2

Wu, JieLan, JingboGuo, SiyuanYou, Jingsong

Organic letters (2014) 16, 22 5862-5865

a=11.71490(16)Å   b=11.30687(12)Å   c=13.08437(17)Å

α=90°   β=95.1593(12)°   γ=90°