Structures by: Wu G.

Total: 597

C17H19N2O,F6P

C17H19N2O,F6P

Whitaker, Daniel J.Huang, ZehuanLongbottom, Brooke W.Sala, Renata L.Wu, GuangluScherman, Oren A.

Polymer Chemistry (2021)

a=25.6008(9)Å   b=7.0486(2)Å   c=21.7397(7)Å

α=90°   β=114.9510(10)°   γ=90°

C47H77KN2NiO7S,C7H8

C47H77KN2NiO7S,C7H8

Hartmann, Nathaniel J.Wu, GuangHayton, Trevor W.

Chemical science (2018) 9, 31 6580-6588

a=12.5636(18)Å   b=13.3254(19)Å   c=17.435(3)Å

α=83.702(5)°   β=82.251(5)°   γ=72.027(5)°

C47H77KN2NiO6S2,2(C7H8)

C47H77KN2NiO6S2,2(C7H8)

Hartmann, Nathaniel J.Wu, GuangHayton, Trevor W.

Chemical science (2018) 9, 31 6580-6588

a=12.8138(16)Å   b=13.3400(17)Å   c=20.566(3)Å

α=80.905(4)°   β=87.457(4)°   γ=62.801(4)°

C48H77KN2NiO8,2(C6H6)

C48H77KN2NiO8,2(C6H6)

Hartmann, Nathaniel J.Wu, GuangHayton, Trevor W.

Chemical science (2018) 9, 31 6580-6588

a=20.875(6)Å   b=11.044(3)Å   c=26.136(8)Å

α=90°   β=101.289(7)°   γ=90°

C101H166K2N4Ni2O18

C101H166K2N4Ni2O18

Hartmann, Nathaniel J.Wu, GuangHayton, Trevor W.

Chemical science (2018) 9, 31 6580-6588

a=24.8490(19)Å   b=17.4488(12)Å   c=27.016(2)Å

α=90°   β=115.268(3)°   γ=90°

C47H77KN2NiO8S2,2(C6H14)

C47H77KN2NiO8S2,2(C6H14)

Hartmann, Nathaniel J.Wu, GuangHayton, Trevor W.

Chemical science (2018) 9, 31 6580-6588

a=38.446(4)Å   b=18.5998(16)Å   c=18.9696(16)Å

α=90°   β=112.480(2)°   γ=90°

2(C48H77KN2NiO8S),3(C7H8)

2(C48H77KN2NiO8S),3(C7H8)

Hartmann, Nathaniel J.Wu, GuangHayton, Trevor W.

Chemical science (2018) 9, 31 6580-6588

a=12.5942(10)Å   b=20.265(2)Å   c=22.942(2)Å

α=90°   β=92.030(5)°   γ=90°

C28H48O4

C28H48O4

Su, Li-HuaGeng, Chang-AnLi, Tian-ZeHuang, Xiao-YanMa, Yun-BaoZhang, Xue-MeiWu, GangYang, Zhu-LiangChen, Ji-Jun

Journal of Natural Products (2020)

a=45.216(2)Å   b=6.5755(3)Å   c=9.0610(4)Å

α=90°   β=95.407(3)°   γ=90°

C45H37BN2S

C45H37BN2S

Zeng, ChaoYuan, KangWang, NanPeng, TaiWu, GangWang, Suning

Chemical Science (2019)

a=11.145(10)Å   b=12.992(13)Å   c=14.196(13)Å

α=64.16(3)°   β=75.45(3)°   γ=73.97(3)°

C6.96H5.78B0.15N0.3

C6.96H5.78B0.15N0.3

Zeng, ChaoYuan, KangWang, NanPeng, TaiWu, GangWang, Suning

Chemical Science (2019)

a=13.873(19)Å   b=16.28(2)Å   c=17.74(3)Å

α=86.66(4)°   β=80.14(4)°   γ=72.27(4)°

C24H54Ag6S6

C24H54Ag6S6

Zeng, ChaoYuan, KangWang, NanPeng, TaiWu, GangWang, Suning

Chemical Science (2019)

a=10.4774(15)Å   b=12.5886(17)Å   c=16.437(3)Å

α=71.344(4)°   β=87.354(6)°   γ=71.435(5)°

C41H35BN2S

C41H35BN2S

Zeng, ChaoYuan, KangWang, NanPeng, TaiWu, GangWang, Suning

Chemical Science (2019)

a=13.384(3)Å   b=12.918(3)Å   c=22.321(7)Å

α=90°   β=125.50(2)°   γ=90°

C43H38BN2

C43H38BN2

Zeng, ChaoYuan, KangWang, NanPeng, TaiWu, GangWang, Suning

Chemical Science (2019)

a=8.1887(14)Å   b=13.353(2)Å   c=15.493(2)Å

α=81.008(6)°   β=83.598(6)°   γ=78.061(6)°

C43H37BN2

C43H37BN2

Zeng, ChaoYuan, KangWang, NanPeng, TaiWu, GangWang, Suning

Chemical Science (2019)

a=9.196(3)Å   b=14.091(4)Å   c=14.197(4)Å

α=74.441(9)°   β=87.034(9)°   γ=75.138(8)°

C45H37BN2S

C45H37BN2S

Zeng, ChaoYuan, KangWang, NanPeng, TaiWu, GangWang, Suning

Chemical Science (2019)

a=9.741(4)Å   b=13.927(5)Å   c=15.334(6)Å

α=63.989(11)°   β=89.736(13)°   γ=69.795(12)°

C47.5H40.5BClN2

C47.5H40.5BClN2

Zeng, ChaoYuan, KangWang, NanPeng, TaiWu, GangWang, Suning

Chemical Science (2019)

a=22.13(4)Å   b=17.76(3)Å   c=19.24(3)Å

α=90°   β=106.15(6)°   γ=90°

C43H37BN2

C43H37BN2

Zeng, ChaoYuan, KangWang, NanPeng, TaiWu, GangWang, Suning

Chemical Science (2019)

a=8.489(3)Å   b=12.387(7)Å   c=17.400(6)Å

α=98.386(18)°   β=100.888(15)°   γ=91.61(3)°

C43H37BN2

C43H37BN2

Zeng, ChaoYuan, KangWang, NanPeng, TaiWu, GangWang, Suning

Chemical Science (2019)

a=9.296(6)Å   b=18.788(10)Å   c=19.886(11)Å

α=111.16(2)°   β=90.63(2)°   γ=97.62(2)°

Cage-tfa

C39H30N6,3(C2F3O2)

Jiao, TianyuCai, KangLiu, ZhichangWu, GuangchengShen, LiboCheng, ChuyangFeng, YuanningStern, Charlotte L.Stoddart, J. FraserLi, Hao

Chemical Science (2019)

a=13.6264(5)Å   b=30.4112(12)Å   c=14.0126(5)Å

α=90°   β=100.631(2)°   γ=90°

AzaEx2Cage-Pycho

C78H60N12,2(C17H10O),5.5(F6P),C2H3N,0.5(Br)

Jiao, TianyuCai, KangLiu, ZhichangWu, GuangchengShen, LiboCheng, ChuyangFeng, YuanningStern, Charlotte L.Stoddart, J. FraserLi, Hao

Chemical Science (2019)

a=27.3248(15)Å   b=42.161(3)Å   c=24.1600(16)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

6(F6P),C13H20O5,3(C17H10O),H2O,C78H60N12,C2H3N

6(F6P),C13H20O5,3(C17H10O),H2O,C78H60N12,C2H3N

Jiao, TianyuCai, KangLiu, ZhichangWu, GuangchengShen, LiboCheng, ChuyangFeng, YuanningStern, Charlotte L.Stoddart, J. FraserLi, Hao

Chemical Science (2019)

a=13.9039(5)Å   b=22.9522(9)Å   c=23.8176(9)Å

α=82.666(2)°   β=84.915(2)°   γ=85.037(2)°

6(F6P),C13H20O5,4(C2H3N),C78H60N12

6(F6P),C13H20O5,4(C2H3N),C78H60N12

Jiao, TianyuCai, KangLiu, ZhichangWu, GuangchengShen, LiboCheng, ChuyangFeng, YuanningStern, Charlotte L.Stoddart, J. FraserLi, Hao

Chemical Science (2019)

a=13.6331(5)Å   b=20.6544(8)Å   c=24.9241(10)Å

α=72.715(3)°   β=85.475(3)°   γ=81.308(2)°

(Triphenylmethylthiolato)-(N,N'-bis(2,6-di-isopropylphenyl)-pentane2,4-di-iminato)-nickel(II)

C48H56N2NiS,0.5(C6H6)

Hartmann, Nathaniel J.Wu, GuangHayton, Trevor W.

Chemical science (2018) 9, 31 6580-6588

a=13.0333(6)Å   b=16.6343(7)Å   c=19.8726(9)Å

α=90°   β=96.392(2)°   γ=90°

(Sulfido)- (N,N'-bis(2,6-di-isopropylphenyl)-2,2,6,6-tetramethylheptane-3,5-di-iminato)-(1,4,7,10,13,16-hexaoxacyclooctadecane)-nickel(II)-potassium

2(C51H77KN2NiO6S),C8H18

Hartmann, Nathaniel J.Wu, GuangHayton, Trevor W.

Chemical science (2018) 9, 31 6580-6588

a=18.5580(9)Å   b=16.8220(8)Å   c=19.0552(10)Å

α=90.00°   β=96.441(3)°   γ=90.00°

(Triphenylmethylthiolato)-(N,N'-bis(2,6-di-isopropylphenyl)-2,2,6,6-tetramethylheptane-3,5-di-iminato)-nickel(II)

C54H68N2NiS,1/3(C5H12)

Hartmann, Nathaniel J.Wu, GuangHayton, Trevor W.

Chemical science (2018) 9, 31 6580-6588

a=12.686(3)Å   b=19.394(5)Å   c=30.321(8)Å

α=88.294(5)°   β=80.235(5)°   γ=81.137(5)°

(Sulfido)- (N,N'-bis(2,6-di-isopropylphenyl)-2,2,6,6-tetramethylheptane-3,5-di-iminato)-(4,7,13,16,21,24-Hexaoxa-1,10-diazabicyclo[8.8.8]hexacosane)-nickel(II)-potassium

C53H89KN4NiO6S

Hartmann, Nathaniel J.Wu, GuangHayton, Trevor W.

Chemical science (2018) 9, 31 6580-6588

a=12.7125(6)Å   b=22.4934(11)Å   c=20.0532(12)Å

α=90°   β=102.126(4)°   γ=90°

(Sulfido)- (N,N'-bis(2,6-di-isopropylphenyl)-pentane2,4-di-iminato)-(1,4,7,10,13,16-hexaoxacyclooctadecane)-nickel(II)-potassium

C41H65KN2NiO6S,2.5(C6H6)

Hartmann, Nathaniel J.Wu, GuangHayton, Trevor W.

Chemical science (2018) 9, 31 6580-6588

a=13.1937(13)Å   b=13.2978(13)Å   c=16.6951(16)Å

α=88.621(2)°   β=74.520(2)°   γ=88.213(2)°

(Thiohyponitrite-κ2-O,S)- (N,N-bis(2,6-di-isopropylphenyl)-2,2,6,6-tetramethylheptane-3,5-di-iminato)-(1,4,7,10,13,16-hexaoxacyclooctadecane)-nickel(II)-potassium

2(C47H77KN4NiO7S),1.5(C7H8),0.5(C8H18)

Hartmann, Nathaniel J.Wu, GuangHayton, Trevor W.

Chemical science (2018) 9, 31 6580-6588

a=11.847(3)Å   b=13.438(3)Å   c=19.455(5)Å

α=94.052(5)°   β=95.344(6)°   γ=91.766(6)°

[K(Kryptofix-2,2,2)]2[Pb2(mBDCA-5t)]

C84H132K2N12O18Pb2

Stauber, JuliaMueller, PeterDai, YizheWu, GangNocera, Daniel G.Cummins, Christopher

Chem. Sci. (2016)

a=13.2463(16)Å   b=13.2463(16)Å   c=29.783(4)Å

α=90°   β=90°   γ=120°

[K(Kryptofix-2,2,2]2[Sn2(mBDCA-5t)]

C84H132K2N12O18Sn2

Stauber, JuliaMueller, PeterDai, YizheWu, GangNocera, Daniel G.Cummins, Christopher

Chem. Sci. (2016)

a=13.1963(19)Å   b=13.1963(19)Å   c=29.806(5)Å

α=90°   β=90°   γ=120°

[K2(DMF)3][Se6Sn2(mBDCA-5t)]

C48H60K2N8O7.5Se6Sn2

Stauber, JuliaMueller, PeterDai, YizheWu, GangNocera, Daniel G.Cummins, Christopher

Chem. Sci. (2016)

a=13.2183(19)Å   b=18.536(3)Å   c=16.295(2)Å

α=90°   β=113.704(2)°   γ=90°

C26H20Cl2O

C26H20Cl2O

Yuan, XiaoqianDong, ShupengLiu, ZhenWu, GuibingZou, ChunchengYe, Jinxing

Organic letters (2017) 19, 9 2322-2325

a=10.6637(14)Å   b=10.7733(14)Å   c=18.111(3)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C20H17BrO

C20H17BrO

Yuan, XiaoqianDong, ShupengLiu, ZhenWu, GuibingZou, ChunchengYe, Jinxing

Organic letters (2017) 19, 9 2322-2325

a=9.4386(11)Å   b=11.6291(13)Å   c=14.6798(17)Å

α=90°   β=93.296(3)°   γ=90°

[K(Kryptofix-2,2,2)][mBDCA-5t-5H]

C66H101KN10O12

Zhang, ShiyuNava, Matthew JordanChow, GaryLopez, NazarioWu, GangBritt, R. DavidNocera, Daniel G.Cummins, Christopher

Chem. Sci. (2017)

a=37.565(3)Å   b=20.3058(16)Å   c=22.5109(18)Å

α=90°   β=118.616(2)°   γ=90°

C36H90CeLiN6O9Si6

C36H90CeLiN6O9Si6

Assefa, MikiyasWu, GuangHayton, Trevor W.

Chem. Sci. (2017)

a=11.3890(6)Å   b=34.790(2)Å   c=14.0047(8)Å

α=90°   β=92.144(3)°   γ=90°

C38.25H86Ce1.5LiN5O8.25Si6

C38.25H86Ce1.5LiN5O8.25Si6

Assefa, MikiyasWu, GuangHayton, Trevor W.

Chem. Sci. (2017)

a=15.060(2)Å   b=15.339(3)Å   c=25.158(4)Å

α=89.555(5)°   β=89.167(5)°   γ=84.713(5)°

C36H90CeLiN5O7Si6

C36H90CeLiN5O7Si6

Assefa, MikiyasWu, GuangHayton, Trevor W.

Chem. Sci. (2017)

a=16.2803(14)Å   b=15.8306(16)Å   c=22.128(2)Å

α=90°   β=109.570(5)°   γ=90°

C39H99CeLiN5O7Si7

C39H99CeLiN5O7Si7

Assefa, MikiyasWu, GuangHayton, Trevor W.

Chem. Sci. (2017)

a=19.3389(7)Å   b=15.0467(5)Å   c=21.7679(8)Å

α=90°   β=107.901(2)°   γ=90°

C32H32O15

C32H32O15

Wu, GuangweiYu, GuihongKurtán, TiborMándi, AttilaPeng, JixingMo, XiaomeiLiu, MingLi, HuiSun, XinhuaLi, JingZhu, TianjiaoGu, QianqunLi, Dehai

Journal of natural products (2015) 78, 11 2691-2698

a=7.08330(10)Å   b=13.96080(10)Å   c=31.0735(3)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C88H124N6P4Ti2,2(C6H6)

C88H124N6P4Ti2,2(C6H6)

Grant, Lauren N.Pinter, BalazsKurogi, TakashiCarroll, Maria E.Wu, GangManor, Brian C.Carroll, Patrick J.Mindiola, Daniel J.

Chemical science (2017) 8, 2 1209-1224

a=30.5846(16)Å   b=15.6055(8)Å   c=25.1965(13)Å

α=90°   β=129.980(2)°   γ=90°

2(C50H76N3P3Ti),2(C5H12)

2(C50H76N3P3Ti),2(C5H12)

Grant, Lauren N.Pinter, BalazsKurogi, TakashiCarroll, Maria E.Wu, GangManor, Brian C.Carroll, Patrick J.Mindiola, Daniel J.

Chemical science (2017) 8, 2 1209-1224

a=18.5929(8)Å   b=12.9042(5)Å   c=22.7421(14)Å

α=90°   β=98.499(2)°   γ=90°

C47H71N3P2SiTi

C47H71N3P2SiTi

Grant, Lauren N.Pinter, BalazsKurogi, TakashiCarroll, Maria E.Wu, GangManor, Brian C.Carroll, Patrick J.Mindiola, Daniel J.

Chemical science (2017) 8, 2 1209-1224

a=30.336(2)Å   b=12.1037(10)Å   c=29.271(2)Å

α=90°   β=118.588(4)°   γ=90°

C44H62.8N3P2Ti

C44H62.8N3P2Ti

Grant, Lauren N.Pinter, BalazsKurogi, TakashiCarroll, Maria E.Wu, GangManor, Brian C.Carroll, Patrick J.Mindiola, Daniel J.

Chemical science (2017) 8, 2 1209-1224

a=15.3708(10)Å   b=12.8618(8)Å   c=23.2563(15)Å

α=90°   β=92.737(4)°   γ=90°

C45H65N3P2Ti,C5H12

C45H65N3P2Ti,C5H12

Grant, Lauren N.Pinter, BalazsKurogi, TakashiCarroll, Maria E.Wu, GangManor, Brian C.Carroll, Patrick J.Mindiola, Daniel J.

Chemical science (2017) 8, 2 1209-1224

a=12.7371(6)Å   b=14.7015(7)Å   c=26.1005(12)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C23H23NO4S

C23H23NO4S

Yuan, XiaoqianDong, ShupengLiu, ZhenWu, GuibingZou, ChunchengYe, Jinxing

Organic letters (2017) 19, 9 2322-2325

a=12.542(4)Å   b=5.4450(17)Å   c=15.507(4)Å

α=90°   β=94.578(6)°   γ=90°

BH6N2Na

BH6N2Na

Chua, Yong ShenPei, QijunJu, XiaohuaZhou, WeiUdovic, Terrence J.Wu, GuotaoXiong, ZhitaoChen, PingWu, Hui

The Journal of Physical Chemistry C (2014) 118, 21 11244

a=4.97456(29)Å   b=7.9607(4)Å   c=10.2456(5)Å

α=90.0°   β=115.1665(22)°   γ=90.0°

C68H52BF15O7SiU

C68H52BF15O7SiU

Pedrick, E. A.Wu, G.Kaltsoyannis, N.Hayton, T. W.

Chemical Science (2014) 5, 8 3204

a=12.8552(3)Å   b=15.7463(3)Å   c=16.5535(3)Å

α=100.0090(10)°   β=103.5920(10)°   γ=90.5930(10)°

C76H59BF15O7SiU

C76H59BF15O7SiU

Pedrick, E. A.Wu, G.Kaltsoyannis, N.Hayton, T. W.

Chemical Science (2014) 5, 8 3204

a=13.6767(4)Å   b=15.7946(4)Å   c=16.3191(4)Å

α=102.448(2)°   β=93.042(2)°   γ=96.154(2)°

C54H37BF15O6SiU

C54H37BF15O6SiU

Pedrick, E. A.Wu, G.Kaltsoyannis, N.Hayton, T. W.

Chemical Science (2014) 5, 8 3204

a=12.0721(6)Å   b=12.2867(7)Å   c=17.8840(11)Å

α=89.672(4)°   β=80.120(4)°   γ=78.024(4)°

C73H48BF15O7U

C73H48BF15O7U

Pedrick, E. A.Wu, G.Kaltsoyannis, N.Hayton, T. W.

Chemical Science (2014) 5, 8 3204

a=15.1204(4)Å   b=16.1764(5)Å   c=16.4479(5)Å

α=112.966(2)°   β=96.391(2)°   γ=115.286(2)°

C26H30N5O8

C26H30N5O8

Liu, XiangyangKwan, Irene C. M.Wang, SuningWu, Gang

Organic Letters (2006) 8, 17 3685-3688

a=9.019(2)Å   b=10.726(3)Å   c=14.449(4)Å

α=90.00°   β=105.111(4)°   γ=90.00°

C36H82Cl2N3NaO4.5Si6Th

C36H82Cl2N3NaO4.5Si6Th

Smiles, Danil E.Wu, GuangKaltsoyannis, NikolasHayton, Trevor W.

Chem. Sci. (2015) 6, 7 3891

a=18.404(4)Å   b=18.404(4)Å   c=29.626(7)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=120.00°

C32H83KN3O7.5Si6Th

C32H83KN3O7.5Si6Th

Smiles, Danil E.Wu, GuangKaltsoyannis, NikolasHayton, Trevor W.

Chem. Sci. (2015) 6, 7 3891

a=20.457(3)Å   b=20.307(3)Å   c=25.358(3)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C18H54ClN3Si6Th

C18H54ClN3Si6Th

Smiles, Danil E.Wu, GuangKaltsoyannis, NikolasHayton, Trevor W.

Chem. Sci. (2015) 6, 7 3891

a=18.4298(12)Å   b=18.4298(12)Å   c=16.8400(11)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=120.00°

C18H54IN3Si6Th

C18H54IN3Si6Th

Smiles, Danil E.Wu, GuangKaltsoyannis, NikolasHayton, Trevor W.

Chem. Sci. (2015) 6, 7 3891

a=18.328(5)Å   b=18.328(5)Å   c=17.356(5)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=120.00°

C53H73N2O2Si4Th

C53H73N2O2Si4Th

Smiles, Danil E.Wu, GuangKaltsoyannis, NikolasHayton, Trevor W.

Chem. Sci. (2015) 6, 7 3891

a=12.955(2)Å   b=13.0253(19)Å   c=16.867(2)Å

α=85.654(3)°   β=77.178(3)°   γ=79.336(3)°

C37H69N3SSi6Th

C37H69N3SSi6Th

Smiles, Danil E.Wu, GuangKaltsoyannis, NikolasHayton, Trevor W.

Chem. Sci. (2015) 6, 7 3891

a=10.5938(10)Å   b=11.5867(11)Å   c=19.5950(19)Å

α=96.883(2)°   β=91.006(2)°   γ=96.270(2)°

C30H78KN3O6SSi6Th

C30H78KN3O6SSi6Th

Smiles, Danil E.Wu, GuangKaltsoyannis, NikolasHayton, Trevor W.

Chem. Sci. (2015) 6, 7 3891

a=12.7484(16)Å   b=18.891(2)Å   c=21.817(3)Å

α=91.554(2)°   β=105.863(2)°   γ=92.564(2)°

C52H62N4O10S2

C52H62N4O10S2

Wu, GuangluVerwilst, PeterLiu, KaiSmet, MarioFaul, Charl F. J.Zhang, Xi

Chemical Science (2013) 4, 12 4486

a=7.5487(4)Å   b=12.3687(5)Å   c=13.3085(6)Å

α=86.885(4)°   β=79.430(4)°   γ=78.079(4)°

C38H44N4O2S2,2(C7H7O3S)

C38H44N4O2S2,2(C7H7O3S)

Wu, GuangluThomas, JoiceSmet, MarioWang, ZhiqiangZhang, Xi

Chemical Science (2014) 5, 8 3267

a=9.371(2)Å   b=9.447(2)Å   c=27.755(7)Å

α=84.533(6)°   β=83.630(7)°   γ=88.365(9)°

C11H23N6,Cl

C11H23N6,Cl

Xu, JunWu, GuangluWang, ZhiqiangZhang, Xi

Chemical Science (2012) 3, 11 3227

a=4.4289(4)Å   b=9.6455(18)Å   c=17.6718(18)Å

α=101.395(8)°   β=95.279(8)°   γ=92.673(7)°

BH8LiN2

BH8LiN2

He, TengWu, HuiWu, GuotaoWang, JunhuZhou, WeiXiong, ZhitaoChen, JunerZhang, TaoChen, Ping

Energy & Environmental Science (2012) 5, 2 5686

a=12.1653(16)Å   b=6.7288(8)Å   c=10.3724(11)Å

α=90.0°   β=104.751(5)°   γ=90.0°

BH12LiN4

BH12LiN4

He, TengWu, HuiWu, GuotaoWang, JunhuZhou, WeiXiong, ZhitaoChen, JunerZhang, TaoChen, Ping

Energy & Environmental Science (2012) 5, 2 5686

a=12.0187(6)Å   b=6.49642(32)Å   c=7.6645(5)Å

α=90.0°   β=90.0°   γ=90.0°

C39.5H25.5MgN9.5O

C39.5H25.5MgN9.5O

Wong, AlanIda, RamseyMo, XinGan, ZhehongPoh, JenniferWu, Gang

The journal of physical chemistry. A (2006) 110, 33 10084-10090

a=8.823(3)Å   b=13.007(5)Å   c=14.424(6)Å

α=81.912(6)°   β=80.385(6)°   γ=74.070(7)°

C26H30N5O8

C26H30N5O8

Liu, XiangyangKwan, Irene C. M.Wang, SuningWu, Gang

Organic Letters (2006) 8, 17 3685-3688

a=9.019(2)Å   b=10.726(3)Å   c=14.449(4)Å

α=90.00°   β=105.111(4)°   γ=90.00°

C17H19NO6

C17H19NO6

Xu, SilongZou, WenWu, GuipingSong, HaibinHe, Zhengjie

Organic letters (2010) 12, 15 3556-3559

a=8.8667(18)Å   b=9.0480(18)Å   c=11.101(2)Å

α=105.71(3)°   β=98.61(3)°   γ=96.29(3)°

C18H22O4

C18H22O4

Xu, SilongZou, WenWu, GuipingSong, HaibinHe, Zhengjie

Organic letters (2010) 12, 15 3556-3559

a=14.985(3)Å   b=7.5030(14)Å   c=15.386(3)Å

α=90.00°   β=108.888(11)°   γ=90.00°

C18H19NO4

C18H19NO4

Xu, SilongChen, RongshunQin, ZifengWu, GuipingHe, Zhengjie

Organic letters (2012) 14, 4 996-999

a=11.241(4)Å   b=6.823(2)Å   c=11.298(4)Å

α=90.00°   β=117.314(4)°   γ=90.00°

C7H6BrNO

C7H6BrNO

Zhang, ChunXu, ZejunShen, TaoWu, GuolinZhang, LiangrenJiao, Ning

Organic letters (2012) 14, 9 2362-2365

a=10.8222(6)Å   b=9.7805(6)Å   c=13.6084(9)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C15H16O5

C15H16O5

Fei, Dong-QingLi, Shi-GangLiu, Chun-MeiWu, GangGao, Kun

Journal of natural products (2007) 70, 2 241-245

a=7.340(2)Å   b=9.715(3)Å   c=9.555(3)Å

α=90.00°   β=99.390(8)°   γ=90.00°

K Eu (P O4)

EuKO4P

Wu, G.Tang, Z.Lin, P.Yu, Y.Jansen, M.Koenigstein, K.

Zeitschrift fuer Anorganische und Allgemeine Chemie (1992) 610, 135-138

a=7.359Å   b=5.569Å   c=9.63Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Rb Eu (P O4)

EuO4PRb

Wu, G.Jansen, M.Tang, Z.Koenigstein, K.Lin, P.Yu, Y.

Zeitschrift fuer Anorganische und Allgemeine Chemie (1992) 610, 135-138

a=7.462Å   b=5.649Å   c=9.797Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Dimethyl melamine hydrochloride

C5H11N6,Cl

Xu, JunYu, HongdeYang, LiulinWu, GuangluWang, ZhiqiangWang, DongZhang, Xi

Chem. Sci. (2015) 6, 8 4907

a=6.4782(13)Å   b=9.5193(19)Å   c=14.311(3)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C16H23NO2

C16H23NO2

Li, TaoWu, GuangmiaoFeng, ShangbiaoWang, ZeminXie, XingangShe, Xuegong

Organic & biomolecular chemistry (2018) 16, 44 8491-8494

a=9.8834(3)Å   b=10.2262(3)Å   c=13.9008(4)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C16H23NO2

C16H23NO2

Li, TaoWu, GuangmiaoFeng, ShangbiaoWang, ZeminXie, XingangShe, Xuegong

Organic & biomolecular chemistry (2018) 16, 44 8491-8494

a=7.3868(4)Å   b=17.0662(9)Å   c=23.1039(11)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C21H27NO4

C21H27NO4

Li, TaoWu, GuangmiaoFeng, ShangbiaoWang, ZeminXie, XingangShe, Xuegong

Organic & biomolecular chemistry (2018) 16, 44 8491-8494

a=7.3514(3)Å   b=7.7395(3)Å   c=16.0309(6)Å

α=90.00°   β=94.117(4)°   γ=90.00°

C23H19NO

C23H19NO

Yuan, XiaoqianWu, XinxinDong, ShupengWu, GuibingYe, Jinxing

Organic & biomolecular chemistry (2016) 14, 31 7447-7450

a=8.9320(15)Å   b=6.9867(12)Å   c=27.957(5)Å

α=90°   β=96.869(3)°   γ=90°

DHT-T2

C18H30N2O6Si

Luo, QunWu, DayongLiu, ShixiongTang, DaihuaHuang, YongLiu, XinhouWang, FuyiWang, RuiyaoWu, Gang

Organic & biomolecular chemistry (2011) 9, 4 1030-1033

a=10.9379(17)Å   b=12.550(2)Å   c=31.289(5)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C15H23N2O7P

C15H23N2O7P

Fan, WeidongKong, ShashaCai, YanWu, GuipingMiao, Zhiwei

Organic & biomolecular chemistry (2013) 11, 19 3223-3229

a=9.992(2)Å   b=10.278(2)Å   c=17.851(4)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C48H49LiN8O8

C48H49LiN8O8

Peterson, MadelineHunt, CamdenWang, ZonghengHeinrich, Shannon E.Wu, GuangMénard, Gabriel

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2020) 49, 45 16268-16277

a=15.182(3)Å   b=20.962(4)Å   c=13.078(3)Å

α=90°   β=92.720(13)°   γ=90°

C54H54FeN8O8

C54H54FeN8O8

Peterson, MadelineHunt, CamdenWang, ZonghengHeinrich, Shannon E.Wu, GuangMénard, Gabriel

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2020) 49, 45 16268-16277

a=21.508(3)Å   b=24.769(4)Å   c=9.0646(14)Å

α=90°   β=110.690(9)°   γ=90°

C60H60FeN8O8

C60H60FeN8O8

Peterson, MadelineHunt, CamdenWang, ZonghengHeinrich, Shannon E.Wu, GuangMénard, Gabriel

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2020) 49, 45 16268-16277

a=12.439(5)Å   b=29.787(11)Å   c=13.837(5)Å

α=90°   β=100.338(9)°   γ=90°

C48H50N8O8

C48H50N8O8

Peterson, MadelineHunt, CamdenWang, ZonghengHeinrich, Shannon E.Wu, GuangMénard, Gabriel

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2020) 49, 45 16268-16277

a=15.1518(16)Å   b=20.927(2)Å   c=13.0887(13)Å

α=90°   β=92.599(7)°   γ=90°

C53H60Cl2N8O10V

C53H60Cl2N8O10V

Peterson, MadelineHunt, CamdenWang, ZonghengHeinrich, Shannon E.Wu, GuangMénard, Gabriel

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2020) 49, 45 16268-16277

a=17.115(3)Å   b=21.523(4)Å   c=27.618(5)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C50H52Cl4CuN8O8

C50H52Cl4CuN8O8

Peterson, MadelineHunt, CamdenWang, ZonghengHeinrich, Shannon E.Wu, GuangMénard, Gabriel

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2020) 49, 45 16268-16277

a=15.080(4)Å   b=19.284(6)Å   c=16.581(5)Å

α=90°   β=97.719(18)°   γ=90°

C70H95.75CrN8O13

C70H95.75CrN8O13

Peterson, MadelineHunt, CamdenWang, ZonghengHeinrich, Shannon E.Wu, GuangMénard, Gabriel

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2020) 49, 45 16268-16277

a=32.759(2)Å   b=24.050(3)Å   c=22.8653(15)Å

α=90°   β=134.27°   γ=90°

C50H52Cl4CoN8O8

C50H52Cl4CoN8O8

Peterson, MadelineHunt, CamdenWang, ZonghengHeinrich, Shannon E.Wu, GuangMénard, Gabriel

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2020) 49, 45 16268-16277

a=15.072(8)Å   b=19.377(8)Å   c=16.392(5)Å

α=90°   β=97.374(14)°   γ=90°

C21H19NPtS

C21H19NPtS

Nabavizadeh, S. MasoudNiroomand Hosseini, FatemehPark, ChanWu, GuangAbu-Omar, Mahdi M

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2020) 49, 8 2477-2486

a=8.344(2)Å   b=9.615(3)Å   c=11.712(3)Å

α=68.384(7)°   β=78.578(9)°   γ=88.123(8)°

C29H38I7N3Pb2

C29H38I7N3Pb2

Venkatesan, Naveen R.Mahdi, AliBarraza, BrianWu, GuangChabinyc, Michael L.Seshadri, Ram

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2019) 48, 37 14019-14026

a=8.7633(8)Å   b=55.030(5)Å   c=8.7081(7)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C28H28I4N2Pb

C28H28I4N2Pb

Venkatesan, Naveen R.Mahdi, AliBarraza, BrianWu, GuangChabinyc, Michael L.Seshadri, Ram

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2019) 48, 37 14019-14026

a=42.920(6)Å   b=8.7431(11)Å   c=8.6629(14)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C119H110Cl4Fe6N12O47Zn4

C119H110Cl4Fe6N12O47Zn4

Yang, ChaoWang, Shen-YuSai, FushengLiu, DingqiSun, FuxingGu, YuWu, Gang

Chemical Communications (2020)

a=13.0721(3)Å   b=13.0721(3)Å   c=63.6995(19)Å

α=90°   β=90°   γ=120°

C119H110Cl4Fe6Mn4N12O47

C119H110Cl4Fe6Mn4N12O47

Yang, ChaoWang, Shen-YuSai, FushengLiu, DingqiSun, FuxingGu, YuWu, Gang

Chemical Communications (2020)

a=13.1328(3)Å   b=13.1328(3)Å   c=63.2624(19)Å

α=90°   β=90°   γ=120°

C57H48Cl2Fe3N6Ni2O22

C57H48Cl2Fe3N6Ni2O22

Yang, ChaoWang, Shen-YuSai, FushengLiu, DingqiSun, FuxingGu, YuWu, Gang

Chemical Communications (2020)

a=14.1061(10)Å   b=14.4531(9)Å   c=17.9914(12)Å

α=79.977(2)°   β=68.320(2)°   γ=72.495(2)°

C82H59N8Ni4O6,4(CH2Cl2),C3H3,F6P

C82H59N8Ni4O6,4(CH2Cl2),C3H3,F6P

Jacob, Samuel I.Douair, IskanderWu, GuangMaron, LaurentMénard, Gabriel

Chemical communications (Cambridge, England) (2020) 56, 59 8182-8185

a=14.2332(15)Å   b=16.4798(17)Å   c=19.285(2)Å

α=112.704(2)°   β=92.701(3)°   γ=103.281(3)°

0.5(C82H60N8Ni4O6)

0.5(C82H60N8Ni4O6)

Jacob, Samuel I.Douair, IskanderWu, GuangMaron, LaurentMénard, Gabriel

Chemical communications (Cambridge, England) (2020) 56, 59 8182-8185

a=13.084(6)Å   b=15.980(8)Å   c=22.737(11)Å

α=107.838(9)°   β=105.170(9)°   γ=95.623(9)°

C82H60N8Ni4O6,6(CH2Cl2),4(BC24F20)

C82H60N8Ni4O6,6(CH2Cl2),4(BC24F20)

Jacob, Samuel I.Douair, IskanderWu, GuangMaron, LaurentMénard, Gabriel

Chemical communications (Cambridge, England) (2020) 56, 59 8182-8185

a=17.9020(12)Å   b=28.1020(16)Å   c=19.0679(11)Å

α=90°   β=90.382(4)°   γ=90°

0.5(C82H60N8Ni4O6),1.5(CCl2),5(C),BC24F20

0.5(C82H60N8Ni4O6),1.5(CCl2),5(C),BC24F20

Jacob, Samuel I.Douair, IskanderWu, GuangMaron, LaurentMénard, Gabriel

Chemical communications (Cambridge, England) (2020) 56, 59 8182-8185

a=17.673(9)Å   b=19.000(9)Å   c=19.530(8)Å

α=87.662(12)°   β=78.355(15)°   γ=89.016(17)°

16(F3P0.5),4(C42H36N6O2),12(C2H3N),2(O)

16(F3P0.5),4(C42H36N6O2),12(C2H3N),2(O)

Wang, Cai-YunWu, GuangchengJiao, TianyuShen, LiboMa, GePan, YuanjiangLi, Hao

Chemical communications (Cambridge, England) (2018) 54, 40 5106-5109

a=34.3375(10)Å   b=27.6556(8)Å   c=43.5292(12)Å

α=90°   β=105.457(2)°   γ=90°

10(F6P),4(C39H38N6O2),F5P,C2H3N

10(F6P),4(C39H38N6O2),F5P,C2H3N

Wang, Cai-YunWu, GuangchengJiao, TianyuShen, LiboMa, GePan, YuanjiangLi, Hao

Chemical communications (Cambridge, England) (2018) 54, 40 5106-5109

a=18.275(3)Å   b=22.178(4)Å   c=26.090(4)Å

α=100.067(10)°   β=91.197(10)°   γ=90.025(10)°

2(F6P),C15H18N6O

2(F6P),C15H18N6O

Zheng, XujunZhang, YangWu, GuangchengLiu, Ji-RenCao, NingWang, LeiWang, YanLi, XiaopengHong, XinYang, ChuluoLi, Hao

Chemical communications (Cambridge, England) (2018) 54, 25 3138-3141

a=6.1886(6)Å   b=14.4194(15)Å   c=25.629(3)Å

α=90°   β=93.506(10)°   γ=90°