Structures by: Weiqiang X.

Total: 1

Na3 Mg (B5 O10)

B5MgNa3O10

Xiao WeiqiangZang HeguiLi MingChang XinanZuo JianlongChen Xuean

Solid State Sciences (2007) 9, 678-685

a=7.838Å   b=12.288Å   c=18.18Å

α=90°   β=90°   γ=90°