Structures by: Wang X.

Total: 3 298

C24H25N3O3PdS

C24H25N3O3PdS

Wang, XinLi, Zi-QiMai, Binh KhanhGurak, John A.Xu, Jessica E.Tran, Van T.Ni, Hui-QiLiu, ZhenLiu, ZhonglinYang, KinXiang, RongLiu, PengEngle, Keary M.

Chemical Science (2020)

a=8.2960(9)Å   b=11.0174(14)Å   c=12.5614(12)Å

α=111.695(3)°   β=91.745(3)°   γ=93.375(4)°

0.5(I6Pb2),1(C)

0.5(I6Pb2),1(C)

Yang, NingZhu, ChengChen, YihuaZai, HuachaoWang, ChenyueWang, XiWang, HaoMa, SaiGao, ZiyanWang, XueyunHong, JiawangBai, YangZhou, HuanpingCui, Bin-BinChen, Qi

Energy & Environmental Science (2020) 13, 11 4344-4352

a=8.7795(12)Å   b=8.7795(12)Å   c=8.1964(16)Å

α=90°   β=90°   γ=120°

C44H24Br2F12N2Ni

C44H24Br2F12N2Ni

Wang, XiaohuaDong, BoYang, QiLiu, HengZhang, ChunyuZhang, Xuequan

Polymer Chemistry (2020) 11, 42 6783-6793

a=14.785(2)Å   b=18.646(3)Å   c=17.519(2)Å

α=90°   β=107.516(3)°   γ=90°

C46H40Br2N2Ni

C46H40Br2N2Ni

Wang, XiaohuaDong, BoYang, QiLiu, HengZhang, ChunyuZhang, Xuequan

Polymer Chemistry (2020) 11, 42 6783-6793

a=11.2778(4)Å   b=22.0014(7)Å   c=17.4636(5)Å

α=90°   β=99.651(2)°   γ=90°

3(F6P),C38H32F6N2P,C38H32N2,C4H4O,C3H3O0.5

3(F6P),C38H32F6N2P,C38H32N2,C4H4O,C3H3O0.5

Wang, XiaoxuanQi, ChunxuanFu, Zhi-YuanZhang, HaokeWang, JianguoFeng, Hai-TaoWang, KaiZou, BoLam, Jacky Wing YipTang, Ben Zhong

Materials Horizons (2021)

a=18.0790(7)Å   b=30.1771(10)Å   c=14.9963(5)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

2(F6P),4(H2O),C38H32N2

2(F6P),4(H2O),C38H32N2

Wang, XiaoxuanQi, ChunxuanFu, Zhi-YuanZhang, HaokeWang, JianguoFeng, Hai-TaoWang, KaiZou, BoLam, Jacky Wing YipTang, Ben Zhong

Materials Horizons (2021)

a=15.95929(17)Å   b=28.8471(3)Å   c=8.98775(9)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C38H32N2,2(F6P)

C38H32N2,2(F6P)

Wang, XiaoxuanQi, ChunxuanFu, Zhi-YuanZhang, HaokeWang, JianguoFeng, Hai-TaoWang, KaiZou, BoLam, Jacky Wing YipTang, Ben Zhong

Materials Horizons (2021)

a=37.188(2)Å   b=9.2614(5)Å   c=10.1379(5)Å

α=90°   β=94.648(4)°   γ=90°

C26H25O

C26H25O

Hao, TaotaoYang, YongshengLiang, WentingFan, ChunyingWang, Xinwu, wanhuaChen, XiaochuanFu, HaiyanChen, HuaYang, Cheng

Chemical Science (2021)

a=11.9345(13)Å   b=7.2394(8)Å   c=22.679(2)Å

α=90°   β=99.029(11)°   γ=90°

C23H24O

C23H24O

Hao, TaotaoYang, YongshengLiang, WentingFan, ChunyingWang, Xinwu, wanhuaChen, XiaochuanFu, HaiyanChen, HuaYang, Cheng

Chemical Science (2021)

a=9.4684(6)Å   b=10.1128(6)Å   c=11.1589(9)Å

α=111.746(7)°   β=114.773(7)°   γ=91.316(5)°

C112H192In26Mn4N32S51

C112H192In26Mn4N32S51

Xue, ChaozhuangFan, XingZhang, JiaxuHu, DandanWang, Xiao-LiWang, XiangZhou, RuiLin, HaipingLi, YouyongLi, Dong-ShengWei, XiaoZheng, DaoyuanYang, YangHan, KeliWu, Tao

Chemical Science (2020) 11, 16 4085-4096

a=22.436(4)Å   b=22.436(4)Å   c=38.165(8)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C112H192Fe4In26N32O0S51

C112H192Fe4In26N32O0S51

Xue, ChaozhuangFan, XingZhang, JiaxuHu, DandanWang, Xiao-LiWang, XiangZhou, RuiLin, HaipingLi, YouyongLi, Dong-ShengWei, XiaoZheng, DaoyuanYang, YangHan, KeliWu, Tao

Chemical Science (2020) 11, 16 4085-4096

a=22.329(2)Å   b=22.329(2)Å   c=38.059(3)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Cl,C19H18NO2,H2O,CH4O

Cl,C19H18NO2,H2O,CH4O

Xu, BeibeiJiang, XunjinXiong, JingLan, JunTian, YuanZhong, LinhaiWang, XinquanXu, NingCao, HanweiZhang, WenqingZhang, HaoHong, XiaotingZhan, Yan-YanZhang, YandongHu, Tianhui

Journal of medicinal chemistry (2020)

a=22.7581(6)Å   b=7.6989(2)Å   c=23.0256(6)Å

α=90°   β=113.649(3)°   γ=90°

C46H40N2O6

C46H40N2O6

Hu, XiaofanMu, HongliangMiao, JieLu, YaoWang, XianweiMeng, XiangshengWang, ZhenYan, Jingling

Polymer Chemistry (2020) 11, 25 4172-4179

a=12.5498(14)Å   b=9.3561(10)Å   c=20.332(2)Å

α=90°   β=93.893(2)°   γ=90°

C10H2InN4O8

C10H2InN4O8

Huang, QiGuo, YuanyuanWang, XianChai, LuluDing, JunyangZhong, LiLi, Ting-TingHu, YueQian, JinjieHuang, Shaoming

Nanoscale (2020) 12, 18 10019-10025

a=31.3413(7)Å   b=31.3413(7)Å   c=31.3413(7)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C29H36ClIrOP,F6P

C29H36ClIrOP,F6P

Hu, YuxuanZhang, JingWang, XiaoyanLu, ZhengyuZhang, FangfangYang, XiaofeiMa, ZhihuaYin, JunXia, HaipingLiu, Shenghua

Chemical Science (2019)

a=17.83(2)Å   b=10.250(13)Å   c=16.89(2)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C37H39IrOP,CH2Cl2,F6P

C37H39IrOP,CH2Cl2,F6P

Hu, YuxuanZhang, JingWang, XiaoyanLu, ZhengyuZhang, FangfangYang, XiaofeiMa, ZhihuaYin, JunXia, HaipingLiu, Shenghua

Chemical Science (2019)

a=12.171(3)Å   b=12.370(3)Å   c=13.038(3)Å

α=101.716(3)°   β=97.857(3)°   γ=96.454(3)°

C33H38ClIrOP,F6P,CH2Cl2

C33H38ClIrOP,F6P,CH2Cl2

Hu, YuxuanZhang, JingWang, XiaoyanLu, ZhengyuZhang, FangfangYang, XiaofeiMa, ZhihuaYin, JunXia, HaipingLiu, Shenghua

Chemical Science (2019)

a=12.9516(3)Å   b=13.5623(4)Å   c=21.4352(6)Å

α=90°   β=93.129(2)°   γ=90°

C37H40ClIrOP,F6P

C37H40ClIrOP,F6P

Hu, YuxuanZhang, JingWang, XiaoyanLu, ZhengyuZhang, FangfangYang, XiaofeiMa, ZhihuaYin, JunXia, HaipingLiu, Shenghua

Chemical Science (2019)

a=8.8879(8)Å   b=37.424(3)Å   c=10.5294(8)Å

α=90°   β=94.480(6)°   γ=90°

C37H39IrOP,F6P

C37H39IrOP,F6P

Hu, YuxuanZhang, JingWang, XiaoyanLu, ZhengyuZhang, FangfangYang, XiaofeiMa, ZhihuaYin, JunXia, HaipingLiu, Shenghua

Chemical Science (2019)

a=10.9699(3)Å   b=16.9662(4)Å   c=36.5183(8)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C37H39IrOP,F6P

C37H39IrOP,F6P

Hu, YuxuanZhang, JingWang, XiaoyanLu, ZhengyuZhang, FangfangYang, XiaofeiMa, ZhihuaYin, JunXia, HaipingLiu, Shenghua

Chemical Science (2019)

a=8.7814(5)Å   b=11.3836(5)Å   c=17.6844(7)Å

α=78.913(2)°   β=80.872(3)°   γ=89.868(3)°

C41H41IrOP,C24H20B

C41H41IrOP,C24H20B

Hu, YuxuanZhang, JingWang, XiaoyanLu, ZhengyuZhang, FangfangYang, XiaofeiMa, ZhihuaYin, JunXia, HaipingLiu, Shenghua

Chemical Science (2019)

a=11.1444(3)Å   b=24.2099(6)Å   c=39.1676(10)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C31H39IrO3P,F6P

C31H39IrO3P,F6P

Hu, YuxuanZhang, JingWang, XiaoyanLu, ZhengyuZhang, FangfangYang, XiaofeiMa, ZhihuaYin, JunXia, HaipingLiu, Shenghua

Chemical Science (2019)

a=8.813(3)Å   b=11.485(3)Å   c=16.101(5)Å

α=83.036(5)°   β=83.576(5)°   γ=89.718(5)°

C29H35IrOP,C24H20B

C29H35IrOP,C24H20B

Hu, YuxuanZhang, JingWang, XiaoyanLu, ZhengyuZhang, FangfangYang, XiaofeiMa, ZhihuaYin, JunXia, HaipingLiu, Shenghua

Chemical Science (2019)

a=15.264(6)Å   b=16.108(7)Å   c=18.770(7)Å

α=90°   β=105.492(16)°   γ=90°

C46H62Al2O6

C46H62Al2O6

Wang, ZheZhang, XianhuiLiang, HongwenXian, MoWang, Xiaowu

Polymer Chemistry (2020) 11, 34 5526-5533

a=16.1738(14)Å   b=11.4534(9)Å   c=27.691(2)Å

α=90.00°   β=96.754(2)°   γ=90.00°

C15H12N4O3S

C15H12N4O3S

Ding, Pei-GangZhou, FengWang, XinZhao, Qiu-HuaYu, Jin-ShengZhou, Jian

Chemical Science (2020) 11, 15 3852-3861

a=6.4901(2)Å   b=13.5853(4)Å   c=17.2054(6)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C25H21ClN2O3

C25H21ClN2O3

Ding, Pei-GangZhou, FengWang, XinZhao, Qiu-HuaYu, Jin-ShengZhou, Jian

Chemical Science (2020) 11, 15 3852-3861

a=6.2023(2)Å   b=15.1707(4)Å   c=23.3424(7)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C18H14Br2N4O3

C18H14Br2N4O3

Ding, Pei-GangZhou, FengWang, XinZhao, Qiu-HuaYu, Jin-ShengZhou, Jian

Chemical Science (2020) 11, 15 3852-3861

a=7.63640(10)Å   b=11.6851(2)Å   c=11.5473(2)Å

α=90°   β=104.259(2)°   γ=90°

C19H15FN4O3

C19H15FN4O3

Ding, Pei-GangZhou, FengWang, XinZhao, Qiu-HuaYu, Jin-ShengZhou, Jian

Chemical Science (2020) 11, 15 3852-3861

a=10.3148(2)Å   b=11.9114(3)Å   c=14.6673(3)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C25H21ClN2O3

C25H21ClN2O3

Ding, Pei-GangZhou, FengWang, XinZhao, Qiu-HuaYu, Jin-ShengZhou, Jian

Chemical Science (2020) 11, 15 3852-3861

a=6.6447(5)Å   b=14.3101(11)Å   c=22.5008(17)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

Rubrene

C42H28

Hathwar, Venkatesha R.Sist, MattiaJørgensen, Mads R VMamakhel, Aref H.Wang, XiaopingHoffmann, Christina M.Sugimoto, KunihisaOvergaard, JacobIversen, Bo Brummerstedt

IUCrJ (2015) 2, Pt 5 563-574

a=26.7965(5)Å   b=7.15990(10)Å   c=14.1519(3)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Rubrene

C42H28

Hathwar, Venkatesha R.Sist, MattiaJørgensen, Mads R VMamakhel, Aref H.Wang, XiaopingHoffmann, Christina M.Sugimoto, KunihisaOvergaard, JacobIversen, Bo Brummerstedt

IUCrJ (2015) 2, Pt 5 563-574

a=26.8106(3)Å   b=7.16020(10)Å   c=14.2029(1)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C57H52F6IrN6OP2Sb

C57H52F6IrN6OP2Sb

Wang, XiuxiuZhang, JingyiZhao, XinyangWei, WeiZhao, Jing

Metallomics : integrated biometal science (2019) 11, 8 1344-1352

a=13.5698(13)Å   b=29.244(3)Å   c=16.5759(17)Å

α=90.00°   β=105.764(2)°   γ=90.00°

C36H28BN

C36H28BN

Mellerup, Soren K.Häfele, LisaLorbach, AndreasWang, XiangWang, Suning

Organic letters (2017) 19, 14 3851-3854

a=8.7223(2)Å   b=12.0422(3)Å   c=24.8833(6)Å

α=90°   β=92.4013(11)°   γ=90°

C46H36BN

C46H36BN

Mellerup, Soren K.Häfele, LisaLorbach, AndreasWang, XiangWang, Suning

Organic letters (2017) 19, 14 3851-3854

a=13.7790(4)Å   b=10.4066(2)Å   c=24.1478(6)Å

α=90°   β=103.5334(9)°   γ=90°

C46H36BN

C46H36BN

Mellerup, Soren K.Häfele, LisaLorbach, AndreasWang, XiangWang, Suning

Organic letters (2017) 19, 14 3851-3854

a=11.7400(8)Å   b=19.9773(15)Å   c=15.4637(11)Å

α=90°   β=110.826(3)°   γ=90°

C30H26BN

C30H26BN

Mellerup, Soren K.Häfele, LisaLorbach, AndreasWang, XiangWang, Suning

Organic letters (2017) 19, 14 3851-3854

a=10.4947(12)Å   b=12.3025(11)Å   c=17.1963(17)Å

α=90°   β=95.954(4)°   γ=90°

C30H26BN

C30H26BN

Mellerup, Soren K.Häfele, LisaLorbach, AndreasWang, XiangWang, Suning

Organic letters (2017) 19, 14 3851-3854

a=9.1115(5)Å   b=14.7945(9)Å   c=16.9449(11)Å

α=90°   β=100.6638(17)°   γ=90°

C38H36N4O4S2

C38H36N4O4S2

Wang, XingyongLiu, ChulongZeng, XiaobaoWang, XuesongWang, XinyanHu, Yuefei

Organic letters (2017) 19, 13 3378-3381

a=7.8427(8)Å   b=22.614(2)Å   c=18.528(2)Å

α=90°   β=93.229(2)°   γ=90°

[TTP]2[Mo6O19] (TPPM)

C46H34Mo6O21

Xu, Xue-XiangYou, Xiao-ZengWang, Xin

Acta Chemica Scandinavica (1996) 50, 1-5

a=19.769(2)Å   b=14.352(3)Å   c=16.868(2)Å

α=90.°   β=99.99(3)°   γ=90.°

C81H81B3N6,C7H8

C81H81B3N6,C7H8

Qiu, FengZhang, FanTang, RuizhiFu, YubinWang, XinyangHan, ShengZhuang, XiaodongFeng, Xinliang

Organic letters (2016) 18, 6 1398-1401

a=9.8983(7)Å   b=28.293(2)Å   c=24.5786(19)Å

α=90.00°   β=96.552(7)°   γ=90.00°

C45H51B3F6N6

C45H51B3F6N6

Qiu, FengZhang, FanTang, RuizhiFu, YubinWang, XinyangHan, ShengZhuang, XiaodongFeng, Xinliang

Organic letters (2016) 18, 6 1398-1401

a=16.672(4)Å   b=6.7638(15)Å   c=37.518(8)Å

α=90°   β=99.692(7)°   γ=90°

C14H22O4

C14H22O4

Shen, YangLi, LinbinPan, ZhishengWang, YingluLi, JundongWang, KuangyuWang, XianceZhang, YouyuHu, TianhuiZhang, Yandong

Organic letters (2015) 17, 21 5480-5483

a=6.5953(15)Å   b=9.079(2)Å   c=21.403(5)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C15H18O7

C15H18O7

Shen, YangLi, LinbinPan, ZhishengWang, YingluLi, JundongWang, KuangyuWang, XianceZhang, YouyuHu, TianhuiZhang, Yandong

Organic letters (2015) 17, 21 5480-5483

a=7.1870(4)Å   b=8.7702(4)Å   c=11.0150(6)Å

α=90°   β=98.176(5)°   γ=90°

C18H28O4Si

C18H28O4Si

Shen, YangLi, LinbinPan, ZhishengWang, YingluLi, JundongWang, KuangyuWang, XianceZhang, YouyuHu, TianhuiZhang, Yandong

Organic letters (2015) 17, 21 5480-5483

a=7.2691(8)Å   b=11.4811(10)Å   c=21.668(2)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

0.2(C10H9F3N2O)

0.2(C10H9F3N2O)

Wang, XiaonanGao, YuanWei, ZhonglinCao, JungangLiang, DapengLin, YingjieDuan, Haifeng

Organic Chemistry Frontiers (2019) 6, 18 3269

a=7.1385(9)Å   b=7.5039(10)Å   c=19.126(3)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C23H25NO9S

C23H25NO9S

Xing, SiyangXia, HanyuWang, XinWu, DieXu, XinruiSu, YunranWang, KuiZhu, BolinGuo, Junshuo

Organic Chemistry Frontiers (2019) 6, 17 3121

a=9.3448(5)Å   b=11.2047(8)Å   c=12.9889(8)Å

α=106.439(6)°   β=97.223(5)°   γ=112.631(6)°

C9H13N5O4

C9H13N5O4

Guo, XiaoweiWang, JidongSu, CanLiu, ChongxiMa, Xiao-YanYu, ZhiyinLi, JiansongWang, XiangjingXiang, WenshengHuang, Sheng-Xiong

Organic Chemistry Frontiers (2019) 6, 18 3215

a=8.3117(2)Å   b=17.2043(4)Å   c=8.3018(2)Å

α=90°   β=103.2310(10)°   γ=90°

C54H48N8O8S4

C54H48N8O8S4

Wang, LihongWang, XiaominZhang, GeYang, ShengbiaoLi, YanZhang, Qian

Organic Chemistry Frontiers (2019) 6, 16 2934

a=9.943Å   b=19.423Å   c=27.408Å

α=90.00°   β=94.84°   γ=90.00°

C13H22O2

C13H22O2

He, MinYi, JiuzhouZhao, GaoyuanChen, PeiqiLong, DanHu, XiaojunLi, HuilinXie, XingangWang, XiaoleiShe, Xuegong

Organic Chemistry Frontiers (2019) 6, 3 383

a=11.8513(6)Å   b=8.0917(4)Å   c=24.6768(12)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C18H16BrFO2

C18H16BrFO2

Cao, Zhong-YanWang, WenminLiao, KuiWang, XiaomingZhou, JianMa, Jing

Organic Chemistry Frontiers (2018) 5, 20 2960

a=6.6841(6)Å   b=8.7074(8)Å   c=14.4482(13)Å

α=87.391(3)°   β=81.591(2)°   γ=78.532(3)°

C15H7ClFNO

C15H7ClFNO

Liu, JianmingYan, XuyangLiu, NaZhang, YanyanZhao, ShufangWang, XiaopeiZhuo, KeleiYue, Yuanyuan

Organic Chemistry Frontiers (2018) 5, 6 1034

a=8.9388(2)Å   b=9.7832(2)Å   c=13.5584(3)Å

α=90°   β=107.860(3)°   γ=90°

C19H23BrNO3P

C19H23BrNO3P

Wang, XubinWang, XiaomingHan, ZhaobinWang, ZhengDing, Kuiling

Organic Chemistry Frontiers (2017) 4, 2 271

a=9.8916(7)Å   b=26.4389(19)Å   c=7.7778(6)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C15H11ClF3N3O3

C15H11ClF3N3O3

Hao, Xin-QiWang, CongLiu, Shuang-LiangWang, XiaoWang, LiGong, Jun-FangSong, Mao-Ping

Organic Chemistry Frontiers (2017) 4, 2 308

a=7.74798(19)Å   b=9.1129(2)Å   c=21.7190(5)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C20H13FS

C20H13FS

Wang, XiaomingGensch, TobiasGlorius, Frank

Organic Chemistry Frontiers (2016) 3, 12 1619

a=6.0149(4)Å   b=13.4117(9)Å   c=18.2153(12)Å

α=90°   β=91.601(2)°   γ=90°

C62H54N4O4

C62H54N4O4

Chen, ZhenHuo, YuwenAn, PingWang, XichaoSong, ChunMa, Yudao

Organic Chemistry Frontiers (2016) 3, 12 1725

a=8.681(7)Å   b=17.323(14)Å   c=32.77(3)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C42H54Cl4N4Ni2O2

C42H54Cl4N4Ni2O2

Zhang, YoufuHuang, ChuanbingWang, XinxinMahmood, QaiserHao, XiangHu, XinquanGuo, Cun-YueSolan, Gregory A.Sun, Wen-Hua

Polymer Chemistry (2017) 8, 6 995

a=9.7278(19)Å   b=10.550(2)Å   c=11.522(2)Å

α=91.22(3)°   β=109.68(3)°   γ=108.69(3)°

C36H40Cl2N4Ni

C36H40Cl2N4Ni

Zhang, YoufuHuang, ChuanbingWang, XinxinMahmood, QaiserHao, XiangHu, XinquanGuo, Cun-YueSolan, Gregory A.Sun, Wen-Hua

Polymer Chemistry (2017) 8, 6 995

a=9.0742(18)Å   b=14.496(3)Å   c=12.391(3)Å

α=90°   β=98.03(3)°   γ=90°

C38H46O12S,2(H2O)

C38H46O12S,2(H2O)

Huang, HongboSong, YongxiangLi, XinWang, XinLing, ChunyaoQin, XiangjingZhou, ZhenbinLi, QinglianWei, XiaoyiJu, Jianhua

Journal of natural products (2018) 81, 8 1892-1898

a=13.4030(8)Å   b=13.4030(8)Å   c=17.8604(10)Å

α=90°   β=90°   γ=120°

C19H24O7

C19H24O7

Huang, HongboSong, YongxiangLi, XinWang, XinLing, ChunyaoQin, XiangjingZhou, ZhenbinLi, QinglianWei, XiaoyiJu, Jianhua

Journal of natural products (2018) 81, 8 1892-1898

a=6.64140(10)Å   b=14.90680(10)Å   c=17.8924(2)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

2(C19H22O6),H2O

2(C19H22O6),H2O

Huang, HongboSong, YongxiangLi, XinWang, XinLing, ChunyaoQin, XiangjingZhou, ZhenbinLi, QinglianWei, XiaoyiJu, Jianhua

Journal of natural products (2018) 81, 8 1892-1898

a=8.32583(11)Å   b=13.41861(19)Å   c=29.8480(4)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C21H32O3

C21H32O3

Zhang, ShashaWang, XiaHao, JinLi, DangdangCsuk, RenéLi, Shengkun

Journal of natural products (2018) 81, 9 2010-2017

a=6.2785(2)Å   b=10.5538(4)Å   c=14.3930(4)Å

α=100.197(3)°   β=100.924(3)°   γ=91.722(3)°

C44H54Cl2N8Zn2,2(NO3)

C44H54Cl2N8Zn2,2(NO3)

Xu, Hao-RanLi, KunWang, Ming-QiWang, Bo-LinWang, XinYu, Xiao-Qi

Org. Chem. Front. (2014) 1, 11 1276

a=13.7485(11)Å   b=14.2439(12)Å   c=16.1369(12)Å

α=96.785(7)°   β=111.858(7)°   γ=102.580(7)°

C32H25N6O8S2

C32H25N6O8S2

Sun, DeqianXing, ChangyuWang, XiaoqingSu, ZhongquanLi, Chaozhong

Org. Chem. Front. (2014) 1, 8 956

a=21.9204(5)Å   b=21.9204(5)Å   c=14.1057(4)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C34H28Cl4N6O8S2

C34H28Cl4N6O8S2

Sun, DeqianXing, ChangyuWang, XiaoqingSu, ZhongquanLi, Chaozhong

Org. Chem. Front. (2014) 1, 8 956

a=11.2563(3)Å   b=13.0650(3)Å   c=14.4176(4)Å

α=87.383(2)°   β=69.786(2)°   γ=66.9080(10)°

0.33(C207H96Br12O96Zr18)

0.33(C207H96Br12O96Zr18)

Lyu, JiafeiZhang, XuanOtake, Ken-ichiWang, XingjieLi, PengLi, ZhanyongChen, ZhijieZhang, YuanyuanWasson, Megan C.Yang, YingBai, PengGuo, XianghaiIslamoglu, TimurFarha, Omar K.

Chemical Science (2019)

a=39.5745(12)Å   b=39.5745(12)Å   c=12.1936(4)Å

α=90°   β=90°   γ=120°

(Zr6O18)(C34H16NO10)(C)1.5

(Zr6O18)(C34H16NO10)(C)1.5

Lyu, JiafeiZhang, XuanOtake, Ken-ichiWang, XingjieLi, PengLi, ZhanyongChen, ZhijieZhang, YuanyuanWasson, Megan C.Yang, YingBai, PengGuo, XianghaiIslamoglu, TimurFarha, Omar K.

Chemical Science (2019)

a=19.6381(9)Å   b=12.6310(6)Å   c=19.6354(9)Å

α=90°   β=119.994(2)°   γ=90°

C20H19N3

C20H19N3

Jiang, HuanfengHe, DandanZhuang, ZeyanWang, XuLi, JiaweiLi, JianxiaoWu, WanqingZhao, ZujinTang, Ben Zhong

Chemical Science (2019)

a=7.32208(15)Å   b=18.4404(4)Å   c=23.9475(4)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C18H17N3S

C18H17N3S

Jiang, HuanfengHe, DandanZhuang, ZeyanWang, XuLi, JiaweiLi, JianxiaoWu, WanqingZhao, ZujinTang, Ben Zhong

Chemical Science (2019)

a=7.306(3)Å   b=18.404(8)Å   c=23.763(9)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C24H20FN3S

C24H20FN3S

Jiang, HuanfengHe, DandanZhuang, ZeyanWang, XuLi, JiaweiLi, JianxiaoWu, WanqingZhao, ZujinTang, Ben Zhong

Chemical Science (2019)

a=13.52460(10)Å   b=15.58000(10)Å   c=9.81710(10)Å

α=90°   β=100.2070(10)°   γ=90°

C20H19N3,C3H6

C20H19N3,C3H6

Jiang, HuanfengHe, DandanZhuang, ZeyanWang, XuLi, JiaweiLi, JianxiaoWu, WanqingZhao, ZujinTang, Ben Zhong

Chemical Science (2019)

a=7.6842(19)Å   b=15.222(4)Å   c=15.865(2)Å

α=90°   β=94.247(16)°   γ=90°

C18H12N2O4S2

C18H12N2O4S2

Xiaoyan WangLinjiang ChenSamantha Y. ChongMarc A. LittleYongzhen WuWei-Hong ZhuRob ClowesYong YanMartijn A. ZwijnenburgReiner Sebastian SprickAndrew I. Cooper

Nature Chemistry (2018) 10, 1180-1189

a=5.8666(2)Å   b=10.0313(3)Å   c=13.5015(4)Å

α=90°   β=97.082(3)°   γ=90°

2(C12H10N2O2S)

2(C12H10N2O2S)

Xiaoyan WangLinjiang ChenSamantha Y. ChongMarc A. LittleYongzhen WuWei-Hong ZhuRob ClowesYong YanMartijn A. ZwijnenburgReiner Sebastian SprickAndrew I. Cooper

Nature Chemistry (2018) 10, 1180-1189

a=7.4654(4)Å   b=8.3783(4)Å   c=17.0551(8)Å

α=97.595(4)°   β=100.424(4)°   γ=90.636(4)°

2(C75H111Al3N6O6),3(C25H37AlN2O2)[solvent]

2(C75H111Al3N6O6),3(C25H37AlN2O2)[solvent]

Pang, XuanDuan, RanlongLi, XiangHu, ChenyangWang, XianhongChen, Xuesi

Macromolecules (2018) 51, 3 906

a=19.559(3)Å   b=19.559(3)Å   c=41.863(6)Å

α=90°   β=90°   γ=120°

C33.5H49Cl2FeN2O2

C33.5H49Cl2FeN2O2

Duan, RanlongHu, ChenyangLi, XiangPang, XuanSun, ZhiqiangChen, XuesiWang, Xianhong

Macromolecules (2017) 50, 23 9188

a=14.4160(11)Å   b=14.7963(12)Å   c=17.4260(13)Å

α=76.4840(10)°   β=70.210(2)°   γ=85.9680(10)°

C36H52ClFeN2O2

C36H52ClFeN2O2

Duan, RanlongHu, ChenyangLi, XiangPang, XuanSun, ZhiqiangChen, XuesiWang, Xianhong

Macromolecules (2017) 50, 23 9188

a=13.6653(8)Å   b=23.8896(13)Å   c=10.7995(6)Å

α=90°   β=99.5360(10)°   γ=90°

C32H46ClFeN2O2

C32H46ClFeN2O2

Duan, RanlongHu, ChenyangLi, XiangPang, XuanSun, ZhiqiangChen, XuesiWang, Xianhong

Macromolecules (2017) 50, 23 9188

a=15.5968(6)Å   b=38.1771(15)Å   c=11.0526(5)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C68H58OsP3,BF4,0.5(CH2Cl2)

C68H58OsP3,BF4,0.5(CH2Cl2)

Congqing ZhuCaixia YangYongheng WangGan LinYuhui YangXiaoyong WangJun ZhuXiaoyuan ChenXin LuGang LiuHaiping Xia

Science Advances (2016) 2, 1601031

a=9.938(2)Å   b=24.307(5)Å   c=25.357(5)Å

α=108.68(3)°   β=96.47(3)°   γ=96.12(3)°

(CCCA)-3

C252H324N12

Xinchang WangYu WangHuayan YangHongxun FangRuixue ChenYibin SunNanfeng ZhengKai TanXin LuZhongqun TianXiaoyu Cao

Nature Communications (2016) 7, 12469

a=23.2072(6)Å   b=23.2072(6)Å   c=52.1786(11)Å

α=90°   β=90°   γ=120°

(CCCC)-3

C252H324N12

Xinchang WangYu WangHuayan YangHongxun FangRuixue ChenYibin SunNanfeng ZhengKai TanXin LuZhongqun TianXiaoyu Cao

Nature Communications (2016) 7, 12469

a=23.121(2)Å   b=23.121(2)Å   c=51.666(2)Å

α=90°   β=90°   γ=120°

(AAAA)-2

C252H324N12

Xinchang WangYu WangHuayan YangHongxun FangRuixue ChenYibin SunNanfeng ZhengKai TanXin LuZhongqun TianXiaoyu Cao

Nature Communications (2016) 7, 12469

a=23.3017(3)Å   b=23.3017(3)Å   c=51.4329(7)Å

α=90°   β=90°   γ=120°

(CAAA)-2

C252H324N12

Xinchang WangYu WangHuayan YangHongxun FangRuixue ChenYibin SunNanfeng ZhengKai TanXin LuZhongqun TianXiaoyu Cao

Nature Communications (2016) 7, 12469

a=23.1134(9)Å   b=23.1134(9)Å   c=52.322(3)Å

α=90°   β=90°   γ=120°

(CCCC)-1&(AAAA)-1

C228H288N12

Xinchang WangYu WangHuayan YangHongxun FangRuixue ChenYibin SunNanfeng ZhengKai TanXin LuZhongqun TianXiaoyu Cao

Nature Communications (2016) 7, 12469

a=20.8082(4)Å   b=24.0721(4)Å   c=26.2995(4)Å

α=80.2288(13)°   β=72.5101(15)°   γ=75.3058(15)°

C78H74OsP3,BF4

C78H74OsP3,BF4

Congqing ZhuCaixia YangYongheng WangGan LinYuhui YangXiaoyong WangJun ZhuXiaoyuan ChenXin LuGang LiuHaiping Xia

Science Advances (2016) 2, 1601031

a=13.140(3)Å   b=18.625(4)Å   c=26.176(5)Å

α=90.00°   β=96.12(3)°   γ=90.00°

C108H36Cd6Cl3N24O48

C108H36Cd6Cl3N24O48

Chun-Yi SunXin-Long WangXiao ZhangChao QinPeng LiZhong-Min SuDong-Xia ZhuGuo-Gang ShanKui-Zhan ShaoHan WuJing Li

Nature Communications (2013) 3, 2717

a=38.527(2)Å   b=38.527(2)Å   c=38.527(2)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C78H62OsP3,BF4,CH2Cl2,0.5HO

C78H62OsP3,BF4,CH2Cl2,0.5HO

Congqing ZhuCaixia YangYongheng WangGan LinYuhui YangXiaoyong WangJun ZhuXiaoyuan ChenXin LuGang LiuHaiping Xia

Science Advances (2016) 2, 1601031

a=42.105(8)Å   b=12.613(3)Å   c=24.741(5)Å

α=90.00°   β=90.15(3)°   γ=90.00°

2(C16H15N3O2),0.5(H4O2)

2(C16H15N3O2),0.5(H4O2)

Xu, Lin-LinWang, XingMa, BiaoYin, Ming-XingLin, Hai-XiaDai, Hui-XiongYu, Jin-Quan

Chemical science (2018) 9, 23 5160-5164

a=29.697(4)Å   b=33.356(5)Å   c=5.4539(8)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C22H20N4O2

C22H20N4O2

Xu, Lin-LinWang, XingMa, BiaoYin, Ming-XingLin, Hai-XiaDai, Hui-XiongYu, Jin-Quan

Chemical science (2018) 9, 23 5160-5164

a=12.646(2)Å   b=8.4619(16)Å   c=17.452(3)Å

α=90°   β=90.459(5)°   γ=90°

1

C114H108N16O12

Qu, HangTang, XiaoWang, XinchangLi, ZhihaoHuang, ZheyuZhang, HuiTian, ZhongqunCao, Xiaoyu

Chemical science (2018) 9, 47 8814-8818

a=26.0567(5)Å   b=14.2086(3)Å   c=28.6868(6)Å

α=90°   β=94.091(2)°   γ=90°

2

C114H108N16O12

Qu, HangTang, XiaoWang, XinchangLi, ZhihaoHuang, ZheyuZhang, HuiTian, ZhongqunCao, Xiaoyu

Chemical science (2018) 9, 47 8814-8818

a=19.0205(3)Å   b=20.3813(4)Å   c=30.1755(5)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C9H5CuN5O4

C9H5CuN5O4

Tong-Liang HuHailong WangBin LiRajamani KrishnaHui WuWei ZhouYunfeng ZhaoYu HanXue WangWeidong ZhuZizhu YaoShengchang XiangBanglin Chen

Nature Communications (2015) 6, 7328

a=12.1905(11)Å   b=14.4177(13)Å   c=20.4894(19)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C30H18

C30H18

Yuchen WuJiangang FengXiangyu JiangZhen ZhangXuedong WangBin SuLei Jiang

Nature Communications (2015) 6, 6737

a=22.535(14)Å   b=5.356(3)Å   c=16.749(11)Å

α=90°   β=98.687(9)°   γ=90°

Compound 1

C29H17EuNa2O14S2

Wang, XiaWang, YanlongSilver, Mark A.Gui, DaxiangBai, ZhuanlingWang, YaxingLiu, WeiChen, LanhuaDiwu, JuanChai, ZhifangWang, Shuao

Chemical communications (Cambridge, England) (2018) 54, 35 4429-4432

a=26.6907(19)Å   b=22.7441(16)Å   c=5.7141(5)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Gd2O8S

Gd2O8S

Xuejiao WangMaxim MolokeevQi ZhuJi-Guang Li

Chemistry A European Journal (2017) 23, 0 16034-16043

a=13.87590(49)Å   b=3.65767(13)Å   c=6.28415(22)Å

α=90°   β=99.0574(12)°   γ=90°

C21H21N3

C21H21N3

Wang, XuXiong, WenfangHuang, YubingZhu, JiayiHu, QiongWu, WanqingJiang, Huanfeng

Organic letters (2017) 19, 21 5818-5821

a=9.6502(2)Å   b=10.11860(10)Å   c=9.8060(2)Å

α=90°   β=112.655(2)°   γ=90°

C128H140N16O32Zn4

C128H140N16O32Zn4

Zhengqiang XiaCheng HeXiaoge WangChunying Duan

Nature Communications (2017) 8, 361

a=24.9012(17)Å   b=9.6416(6)Å   c=27.3223(18)Å

α=90.00°   β=116.3790(10)°   γ=90.00°

C115H115N13O29Zn4

C115H115N13O29Zn4

Zhengqiang XiaCheng HeXiaoge WangChunying Duan

Nature Communications (2017) 8, 361

a=25.9658(15)Å   b=9.0558(5)Å   c=27.3690(15)Å

α=90.00°   β=117.6864(9)°   γ=90.00°