Structures by: Wang D.

Total: 903

C26H25BF2N6

C26H25BF2N6

Wang, DanfengMalmberg, RobertPernik, IndrekPrasad, Shyamal K. K.Roemer, MaxVenkatesan, KoushikSchmidt, Timothy W.Keaveney, Sinead T.Messerle, Barbara A.

Chemical science (2020) 11, 24 6256-6267

a=28.780(3)Å   b=10.3596(9)Å   c=15.8174(13)Å

α=90°   β=90.308(5)°   γ=90°

C36H40BClF2IrN6,C24H20B,0.5(CH2Cl2)

C36H40BClF2IrN6,C24H20B,0.5(CH2Cl2)

Wang, DanfengMalmberg, RobertPernik, IndrekPrasad, Shyamal K. K.Roemer, MaxVenkatesan, KoushikSchmidt, Timothy W.Keaveney, Sinead T.Messerle, Barbara A.

Chemical science (2020) 11, 24 6256-6267

a=16.4813(8)Å   b=27.5680(13)Å   c=12.5577(7)Å

α=90°   β=104.255(2)°   γ=90°

C26H25BF2N6

C26H25BF2N6

Wang, DanfengMalmberg, RobertPernik, IndrekPrasad, Shyamal K. K.Roemer, MaxVenkatesan, KoushikSchmidt, Timothy W.Keaveney, Sinead T.Messerle, Barbara A.

Chemical science (2020) 11, 24 6256-6267

a=26.308(6)Å   b=7.8235(16)Å   c=24.123(5)Å

α=90°   β=112.783(14)°   γ=90°

C28H25BF2IrN6O2,C32H12BF24,0.25(C5H11),0.25(C2.5H1.5)

C28H25BF2IrN6O2,C32H12BF24,0.25(C5H11),0.25(C2.5H1.5)

Wang, DanfengMalmberg, RobertPernik, IndrekPrasad, Shyamal K. K.Roemer, MaxVenkatesan, KoushikSchmidt, Timothy W.Keaveney, Sinead T.Messerle, Barbara A.

Chemical science (2020) 11, 24 6256-6267

a=18.4114(15)Å   b=18.6821(19)Å   c=22.004(2)Å

α=93.733(4)°   β=105.248(4)°   γ=113.314(3)°

C20H14ClN4Pt,Cl,H2O

C20H14ClN4Pt,Cl,H2O

Kobayashi, AtsushiImada, Shin-ichiroWang, DongjinNagao, YukiYoshida, MasakiKato, Masako

Faraday Discussions (2020)

a=5.30460(10)Å   b=21.6781(3)Å   c=15.9776(2)Å

α=90°   β=94.5420(10)°   γ=90°

C20H14ClN4Pt,Cl,CH4O

C20H14ClN4Pt,Cl,CH4O

Kobayashi, AtsushiImada, Shin-ichiroWang, DongjinNagao, YukiYoshida, MasakiKato, Masako

Faraday Discussions (2020)

a=8.01850(10)Å   b=10.5928(2)Å   c=13.0124(3)Å

α=69.402(2)°   β=86.254(2)°   γ=72.413(2)°

2(C20H15ClN4Pt),4.5(Cl),4(O),2(H2O)

2(C20H15ClN4Pt),4.5(Cl),4(O),2(H2O)

Kobayashi, AtsushiImada, Shin-ichiroWang, DongjinNagao, YukiYoshida, MasakiKato, Masako

Faraday Discussions (2020)

a=13.5911(4)Å   b=14.4864(5)Å   c=14.6981(4)Å

α=99.605(2)°   β=101.408(2)°   γ=117.546(3)°

C10H12N4Ni

C10H12N4Ni

Wang, D.Moutet, J.Tricoire, M.Cordier, M.Nocton, G.

Inorganics (2019) 7, 58

a=9.5916(10)Å   b=33.666(3)Å   c=13.3219(13)Å

α=90°   β=105.255(3)°   γ=90°

C30H42N4NiYb,C7H8

C30H42N4NiYb,C7H8

Wang, D.Moutet, J.Tricoire, M.Cordier, M.Nocton, G.

Inorganics (2019) 7, 58

a=9.4362(7)Å   b=10.7558(7)Å   c=17.0271(12)Å

α=103.204(2)°   β=94.650(2)°   γ=93.872(2)°

C24H25NO6S

C24H25NO6S

Wang, DongyangWang, YiOuyang, YinfengFu, PengZhu, Weiming

Journal of natural products (2019) 82, 12 3504-3508

a=10.5708(9)Å   b=10.6193(8)Å   c=11.9805(11)Å

α=86.943(2)°   β=79.883(2)°   γ=60.2070(10)°

C26H22N3O2P

C26H22N3O2P

Zheng, JingZhang, YanWang, DahaiCui, Sunliang

Organic letters (2016) 18, 8 1768-1771

a=10.7040(7)Å   b=21.3272(11)Å   c=11.2625(6)Å

α=90.00°   β=120.672(4)°   γ=90.00°

C26H22N3O2P

C26H22N3O2P

Zheng, JingZhang, YanWang, DahaiCui, Sunliang

Organic letters (2016) 18, 8 1768-1771

a=11.3945(8)Å   b=16.4350(11)Å   c=12.4553(8)Å

α=90.00°   β=107.2360(13)°   γ=90.00°

C26H16F9NO4

C26H16F9NO4

He, WeiYu, JipanWang, DaweiRan, GuoxiaXia, Xiao-Feng

Organic Chemistry Frontiers (2019) 6, 20 3575

a=6.1329(8)Å   b=40.065(5)Å   c=10.6098(15)Å

α=90°   β=103.811(4)°   γ=90°

0.09(C19H9ClF9O),0.09(C19H11ClF9O)

0.09(C19H9ClF9O),0.09(C19H11ClF9O)

He, WeiYu, JipanWang, DaweiRan, GuoxiaXia, Xiao-Feng

Organic Chemistry Frontiers (2019) 6, 20 3575

a=11.543(5)Å   b=10.400(2)Å   c=32.618(6)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C15H13NO

C15H13NO

Zhang, YanWang, DahaiCui, Sunliang

Organic letters (2015) 17, 10 2494-2497

a=26.4383(16)Å   b=26.4383(16)Å   c=8.6956(5)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=120.00°

C28H24O5

C28H24O5

Zhao, YinsongZheng, QinzeYu, ChuanguiLiu, ZhengWang, DepingYou, JingsongGao, Ge

Organic Chemistry Frontiers (2018) 5, 19 2875

a=9.5523(4)Å   b=9.8572(3)Å   c=23.9209(9)Å

α=90°   β=99.141(4)°   γ=90°

C21H22ClN4Ru,F6P,CH2Cl2

C21H22ClN4Ru,F6P,CH2Cl2

Wu, QiangPan, LeDu, GuangmingZhang, ChiWang, Dawei

Organic Chemistry Frontiers (2018) 5, 18 2668

a=8.1716(4)Å   b=30.1115(13)Å   c=10.9853(5)Å

α=90°   β=95.159(2)°   γ=90°

C50H42Cl10Sb

C50H42Cl10Sb

Ivanov, Maxim V.Shukla, RuchiLindeman, Sergey V.Wang, DenanRathore, Rajendra

The Journal of Physical Chemistry C (2018) 122, 43 24527

a=9.8602(3)Å   b=10.0886(2)Å   c=14.1215(3)Å

α=71.2730(10)°   β=74.0280(10)°   γ=61.9810(10)°

C62H66Cl18O8Sb

C62H66Cl18O8Sb

Ivanov, Maxim V.Shukla, RuchiLindeman, Sergey V.Wang, DenanRathore, Rajendra

The Journal of Physical Chemistry C (2018) 122, 43 24527

a=9.8693(5)Å   b=13.3894(6)Å   c=14.5898(7)Å

α=102.430(3)°   β=95.186(2)°   γ=106.663(3)°

C48H38

C48H38

Ivanov, Maxim V.Shukla, RuchiLindeman, Sergey V.Wang, DenanRathore, Rajendra

The Journal of Physical Chemistry C (2018) 122, 43 24527

a=31.8593(16)Å   b=8.0078(4)Å   c=51.818(3)Å

α=90.00°   β=97.150(3)°   γ=90.00°

C60H62Cl8O8

C60H62Cl8O8

Ivanov, Maxim V.Shukla, RuchiLindeman, Sergey V.Wang, DenanRathore, Rajendra

The Journal of Physical Chemistry C (2018) 122, 43 24527

a=7.2423(2)Å   b=13.4771(3)Å   c=16.3116(5)Å

α=110.150(2)°   β=97.962(2)°   γ=101.905(2)°

C24H22O2

C24H22O2

Ivanova, Lena V.Wang, DenanLindeman, SergeyIvanov, Maxim V.Rathore, Rajendra

The Journal of Physical Chemistry C (2018) 122, 17 9339

a=15.3874(3)Å   b=12.9063(3)Å   c=8.8000(2)Å

α=90.00°   β=92.3150(10)°   γ=90.00°

C26.77H27.55Cl7.55O4Sb

C26.77H27.55Cl7.55O4Sb

Ivanova, Lena V.Wang, DenanLindeman, SergeyIvanov, Maxim V.Rathore, Rajendra

The Journal of Physical Chemistry C (2018) 122, 17 9339

a=24.449(4)Å   b=15.410(2)Å   c=26.186(4)Å

α=90.00°   β=110.194(2)°   γ=90.00°

C48H44Cl6O4Sb

C48H44Cl6O4Sb

Ivanova, Lena V.Wang, DenanLindeman, SergeyIvanov, Maxim V.Rathore, Rajendra

The Journal of Physical Chemistry C (2018) 122, 17 9339

a=8.0069(8)Å   b=15.6265(16)Å   c=17.2565(18)Å

α=90.00°   β=95.002(2)°   γ=90.00°

C26H26O4

C26H26O4

Ivanova, Lena V.Wang, DenanLindeman, SergeyIvanov, Maxim V.Rathore, Rajendra

The Journal of Physical Chemistry C (2018) 122, 17 9339

a=9.0071(16)Å   b=15.226(3)Å   c=15.753(3)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C30H23AuF3N4O3PS

C30H23AuF3N4O3PS

Huang, RonghuiYang, YongchunWang, Duo-ShengZhang, LiangWang, Dawei

Organic Chemistry Frontiers (2018) 5, 2 203

a=11.707(5)Å   b=16.717(7)Å   c=15.157(7)Å

α=90.00°   β=96.390(7)°   γ=90.00°

C23H17NOS

C23H17NOS

Xu, WenhanLee, Michelle M. S.Zhang, ZhihanSung, Herman H-Y.Williams, Ian DuncanKwok, Ryan T. K.Lam, Jacky Wing YipWang, DongTang, Ben Zhong

Chemical Science (2019)

a=19.92637(17)Å   b=6.63771(5)Å   c=13.28322(11)Å

α=90°   β=96.4721(8)°   γ=90°

C25H21NO3S

C25H21NO3S

Xu, WenhanLee, Michelle M. S.Zhang, ZhihanSung, Herman H-Y.Williams, Ian DuncanKwok, Ryan T. K.Lam, Jacky Wing YipWang, DongTang, Ben Zhong

Chemical Science (2019)

a=9.89163(18)Å   b=19.5816(3)Å   c=10.94012(19)Å

α=90°   β=107.5934(19)°   γ=90°

C1130H1469Ag374Br2Cl2S113

C1130H1469Ag374Br2Cl2S113

Huayan YangYu WangXi ChenXiaojing ZhaoLin GuHuaqi HuangJuanzhu YanChaofa XuGang LiJunchao WuAlison J. EdwardsBirger DittrichZichao TangDongdong WangLauri LehtovaaraHannu HakkinenNanfeng Zheng

Nature Communications (2016) 7, 12809

a=67.3343(6)Å   b=67.3343(6)Å   c=188.5858(17)Å

α=90°   β=90°   γ=120°

C24H20P,C640H852Ag136.45Cl3

C24H20P,C640H852Ag136.45Cl3

Huayan YangYu WangXi ChenXiaojing ZhaoLin GuHuaqi HuangJuanzhu YanChaofa XuGang LiJunchao WuAlison J. EdwardsBirger DittrichZichao TangDongdong WangLauri LehtovaaraHannu HakkinenNanfeng Zheng

Nature Communications (2016) 7, 12809

a=28.8117(4)Å   b=29.9302(4)Å   c=54.0382(5)Å

α=79.5910(10)°   β=86.1790(10)°   γ=83.4260(12)°

C22H16N2O2S

C22H16N2O2S

Hao, Wen-JuanDu, YanWang, DanJiang, BoGao, QianTu, Shu-JiangLi, Guigen

Organic letters (2016) 18, 8 1884-1887

a=11.8546(9)Å   b=8.9058(7)Å   c=17.5841(16)Å

α=90.00°   β=92.2010(10)°   γ=90.00°

C44H32N2O5S

C44H32N2O5S

Hao, Wen-JuanDu, YanWang, DanJiang, BoGao, QianTu, Shu-JiangLi, Guigen

Organic letters (2016) 18, 8 1884-1887

a=11.2207(8)Å   b=11.9968(9)Å   c=14.8113(12)Å

α=69.4930(10)°   β=75.670(2)°   γ=69.3850(10)°

C64H82

C64H82

Ivanov, Maxim V.Thakur, KhushabuBoddeda, AnithaWang, DenanRathore, Rajendra

The Journal of Physical Chemistry C (2017) 121, 17 9202

a=16.3409(6)Å   b=9.0662(3)Å   c=35.1804(13)Å

α=90.00°   β=101.985(4)°   γ=90.00°

C22H22O6

C22H22O6

Zhou, WeipingNi, ChunjieChen, JiangfeiWang, DongTong, Xiaofeng

Organic letters (2017) 19, 7 1890-1893

a=5.521(3)Å   b=17.785(8)Å   c=9.852(5)Å

α=90°   β=91.837(9)°   γ=90°

C27H26N2O4

C27H26N2O4

Wang, DanHou, MinJi, YueGao, Shuanhu

Organic letters (2017) 19, 7 1922-1925

a=7.9238(5)Å   b=11.0281(8)Å   c=25.0507(18)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C32H42

C32H42

Ivanov, Maxim V.Thakur, KhushabuBoddeda, AnithaWang, DenanRathore, Rajendra

The Journal of Physical Chemistry C (2017) 121, 17 9202

a=7.75029(12)Å   b=34.4156(5)Å   c=9.25694(17)Å

α=90.00°   β=94.6142(15)°   γ=90.00°

C18H14Mn2N4O6

C18H14Mn2N4O6

Bruneau-Voisine, AntoineWang, DingDorcet, VincentRoisnel, ThierryDarcel, ChristopheSortais, Jean-Baptiste

Organic letters (2017) 19, 13 3656-3659

a=7.2912(9)Å   b=8.1947(10)Å   c=9.5912(11)Å

α=106.422(3)°   β=100.106(4)°   γ=113.184(3)°

HoPSO9H8NC

CH8HoNO9PS

Kumada, N.Kumon, J.Miyagawa, K.Yonesaki, Y.Takei, T.Kinomura, N.Wang, D.Yu, R.

Journal of the Ceramic Society of Japan (2010) 118, 236-240

a=12.938(5)Å   b=6.834(3)Å   c=9.100(2)Å

α=90°   β=88.12(2)°   γ=90°

C22H28O4

C22H28O4

Ivanov, Maxim V.Wadumethrige, Shriya H.Wang, DenanRathore, Rajendra

The Journal of Physical Chemistry C (2017) 121, 29 15639

a=28.9533(18)Å   b=12.1295(5)Å   c=24.9285(15)Å

α=90.00°   β=113.233(7)°   γ=90.00°

C10H10BrMnN2O3

C10H10BrMnN2O3

Bruneau-Voisine, AntoineWang, DingDorcet, VincentRoisnel, ThierryDarcel, ChristopheSortais, Jean-Baptiste

Organic letters (2017) 19, 13 3656-3659

a=6.7610(15)Å   b=7.2814(16)Å   c=13.336(3)Å

α=78.215(8)°   β=85.488(8)°   γ=72.757(7)°

LZr(CH3)2

C42H53BN2SiZr

Wang, MinWang, DongrenWidmann, LauraFrey, WolfgangBuchmeiser, Michael R.

Polym. Chem. (2016) 7, 10 1987

a=8.6885(10)Å   b=12.1849(12)Å   c=18.105(2)Å

α=79.834(5)°   β=85.356(6)°   γ=81.823(5)°

LZr(Bn)2

C54H61BN2SiZr

Wang, MinWang, DongrenWidmann, LauraFrey, WolfgangBuchmeiser, Michael R.

Polym. Chem. (2016) 7, 10 1987

a=27.914(2)Å   b=16.0147(9)Å   c=10.2151(7)Å

α=90.00°   β=95.322(4)°   γ=90.00°

LZr(CH2SiMe3)2

C48H69BN2Si3Zr,0.5(C4H10O)

Wang, MinWang, DongrenWidmann, LauraFrey, WolfgangBuchmeiser, Michael R.

Polym. Chem. (2016) 7, 10 1987

a=11.1492(5)Å   b=11.3188(5)Å   c=20.2772(9)Å

α=89.308(2)°   β=82.967(2)°   γ=77.549(2)°

C13H7F3N2O

C13H7F3N2O

Liu, MeilinShu, MiaomiaoYao, ChaochaoYin, GuodongWang, DunjiaHuang, Jinkun

Organic letters (2016) 18, 4 824-827

a=16.4147(15)Å   b=4.7888(6)Å   c=14.7033(14)Å

α=90.00°   β=109.132(10)°   γ=90.00°

C34H34BrNO5

C34H34BrNO5

Ni, ChunjieChen, JiangfeiZhang, YuwenHou, YadingWang, DongTong, XiaofengZhu, Shou-FeiZhou, Qi-Lin

Organic letters (2017) 19, 13 3668-3671

a=12.428(4)Å   b=5.8759(18)Å   c=21.526(6)Å

α=90°   β=99.276(8)°   γ=90°

C40H54AuF3N3O3PS

C40H54AuF3N3O3PS

Xi, YumengWang, DaweiYe, XiaohanAkhmedov, Novruz G.Petersen, Jeffrey L.Shi, Xiaodong

Organic letters (2014) 16, 1 306-309

a=12.9227(10)Å   b=16.4108(12)Å   c=20.4239(15)Å

α=90.00°   β=92.900(1)°   γ=90.00°

C14H11NO

C14H11NO

Duan, PingpingYang, YunfangBen, RongYan, YiyongDai, LuHong, MeiWu, Yun-DongWang, DongqiZhang, XinhaoZhao, Jing

Chemical Science (2014) 5, 4 1574

a=25.1525(18)Å   b=11.4250(4)Å   c=7.5575(3)Å

α=90.00°   β=94.475(7)°   γ=90.00°

C10H10O4

C10H10O4

Unold, JörgWang, DongrenFrey, WolfgangBuchmeiser, Michael R.

Polymer Chemistry (2013) 4, 15 4219

a=6.8784(5)Å   b=8.2785(6)Å   c=8.5427(6)Å

α=78.119(3)°   β=87.930(3)°   γ=88.399(3)°

C10H14O2

C10H14O2

Unold, JörgWang, DongrenFrey, WolfgangBuchmeiser, Michael R.

Polymer Chemistry (2013) 4, 15 4219

a=14.8047(19)Å   b=24.843(3)Å   c=5.0851(7)Å

α=90.00°   β=101.707(6)°   γ=90.00°

Compound 3

C30H33BN2Si

Wang, M.Xu, G.Wang, D.Zou, Y.Frey, W.Buchmeiser, M. R.

Polym. Chem. (2015) 6, 17 3290

a=21.8109(17)Å   b=13.5026(11)Å   c=17.5034(16)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

Compound 4

C34H39BLiN2OSi,C16H32LiO4

Wang, M.Xu, G.Wang, D.Zou, Y.Frey, W.Buchmeiser, M. R.

Polym. Chem. (2015) 6, 17 3290

a=14.2413(7)Å   b=19.4418(9)Å   c=17.8883(8)Å

α=90.00°   β=107.095(2)°   γ=90.00°

Compound Zr-1

C34H39BCl2N2OSiZr

Wang, M.Xu, G.Wang, D.Zou, Y.Frey, W.Buchmeiser, M. R.

Polym. Chem. (2015) 6, 17 3290

a=8.8424(6)Å   b=12.4631(9)Å   c=16.1075(12)Å

α=105.517(4)°   β=91.645(3)°   γ=106.554(3)°

Compound Zr-2

C40H47BCl2N2SiZr

Wang, M.Xu, G.Wang, D.Zou, Y.Frey, W.Buchmeiser, M. R.

Polym. Chem. (2015) 6, 17 3290

a=9.9361(7)Å   b=12.4723(8)Å   c=15.9000(11)Å

α=84.293(3)°   β=73.108(3)°   γ=83.935(3)°

Compound Hf-1

C34H39BCl2HfN2OSi

Wang, M.Xu, G.Wang, D.Zou, Y.Frey, W.Buchmeiser, M. R.

Polym. Chem. (2015) 6, 17 3290

a=8.8119(5)Å   b=12.4637(7)Å   c=16.1223(9)Å

α=105.491(3)°   β=91.532(3)°   γ=106.268(2)°

C30H24Cu3Mo5N12O28P2,2(O)

C30H24Cu3Mo5N12O28P2,2(O)

Xiang WangDandan WangMingguan LiuCuili MengAixiang TianKundawlet AlimajeZhenyu Shi

Inorganica Chimica Acta (2012) 392, 160-164

a=9.985(5)Å   b=23.899(5)Å   c=10.574(5)Å

α=90.000(5)°   β=103.997(5)°   γ=90.000(5)°

C30H24Cu2Mo12N12O40P,O

C30H24Cu2Mo12N12O40P,O

Xiang WangDandan WangMingguan LiuCuili MengAixiang TianKundawlet AlimajeZhenyu Shi

Inorganica Chimica Acta (2012) 392, 160-164

a=20.730(5)Å   b=14.554(5)Å   c=19.411(5)Å

α=90.000(5)°   β=95.352(5)°   γ=90.000(5)°

C12H26Co3N2O14P2

C12H26Co3N2O14P2

Zhou, TianhuaWang, DanpingChun-Kiat Goh, SimonHong, JinduiHan, JianyuMao, JianggaoXu, Rong

Energy Environ. Sci. (2015) 8, 2 526

a=23.446(10)Å   b=9.956(4)Å   c=19.018(8)Å

α=90.00°   β=98.983(5)°   γ=90.00°

C17H17Cl3N2O3

C17H17Cl3N2O3

Cui, SunliangZhang, YanWang, DahaiWu, Qifan

Chemical Science (2013) 4, 10 3912

a=9.7614(10)Å   b=10.2988(10)Å   c=10.4722(11)Å

α=80.745(8)°   β=71.023(9)°   γ=89.009(8)°

C27H22F3NO4S

C27H22F3NO4S

Xin, XiaoyiWang, DongpingWu, FanWang, ChunxiangWang, HaolongLi, XinchengWan, Boshun

Organic letters (2013) 15, 17 4512-4515

a=10.3946(8)Å   b=19.3743(12)Å   c=12.6676(8)Å

α=90.00°   β=98.403(4)°   γ=90.00°

C27H21ClF3NO4S

C27H21ClF3NO4S

Xin, XiaoyiWang, DongpingWu, FanWang, ChunxiangWang, HaolongLi, XinchengWan, Boshun

Organic letters (2013) 15, 17 4512-4515

a=8.6762(19)Å   b=14.417(3)Å   c=21.577(6)Å

α=77.868(15)°   β=82.340(18)°   γ=88.336(16)°

C27H22F3NO4S

C27H22F3NO4S

Xin, XiaoyiWang, DongpingWu, FanWang, ChunxiangWang, HaolongLi, XinchengWan, Boshun

Organic letters (2013) 15, 17 4512-4515

a=8.6095(18)Å   b=31.705(6)Å   c=27.597(5)Å

α=90.00°   β=92.899(3)°   γ=90.00°

C11H14O2

C11H14O2

Wang, ChengWang, DanGao, Shuanhu

Organic letters (2013) 15, 17 4402-4405

a=22.527(3)Å   b=7.0801(10)Å   c=13.7523(18)Å

α=90.00°   β=115.348(4)°   γ=90.00°

C17H22O

C17H22O

Wang, ChengWang, DanGao, Shuanhu

Organic letters (2013) 15, 17 4402-4405

a=7.3896(7)Å   b=9.5633(9)Å   c=11.7100(11)Å

α=110.666(3)°   β=106.674(3)°   γ=95.546(3)°

O4N2C25H22

O4N2C25H22

Zhang, HankunTückmantel, WernerEaton, J. BrekYuen, Po-WaiYu, Li-FangBajjuri, Krishna MohanFedolak, AllisonWang, DaguangGhavami, AfshinCaldarone, BarbaraPaterson, Neil E.Lowe, David A.Brunner, DanielaLukas, Ronald J.Kozikowski, Alan P.

Journal of medicinal chemistry (2012) 55, 2 717-724

a=6.2608(2)Å   b=27.9762(20)Å   c=11.5615(4)Å

α=89.990(6)°   β=90.002(6)°   γ=89.995(6)°

C18H16BrF3O4

C18H16BrF3O4

Zhao, Jun-LingLiu, LiSui, YongLiu, Yu-LiangWang, DongChen, Yong-Jun

Organic letters (2006) 8, 26 6127-6130

a=5.9829(11)Å   b=7.2720(14)Å   c=41.691(8)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C31H31BrN2O7

C31H31BrN2O7

Yan, WenjinWang, DongFeng, JingchaoLi, PengZhao, DepengWang, Rui

Organic letters (2012) 14, 10 2512-2515

a=10.731(17)Å   b=8.960(14)Å   c=15.53(2)Å

α=90.00°   β=97.637(16)°   γ=90.00°

C20H19N3

C20H19N3

Behof, William J.Wang, DongchuanNiu, WeijunGorman, Christopher B.

Organic letters (2010) 12, 9 2146-2148

a=11.2211(6)Å   b=11.8189(6)Å   c=13.4426(7)Å

α=110.193(3)°   β=110.006(3)°   γ=92.350(3)°

C29H26N4

C29H26N4

Behof, William J.Wang, DongchuanNiu, WeijunGorman, Christopher B.

Organic letters (2010) 12, 9 2146-2148

a=11.0761(2)Å   b=17.9270(4)Å   c=22.0523(5)Å

α=90.00°   β=96.6320(11)°   γ=90.00°

C13H11NOS

C13H11NOS

Cheng, LiangLiu, LiWang, DongChen, Yong-Jun

Organic letters (2009) 11, 17 3874-3877

a=5.8503(12)Å   b=8.4929(17)Å   c=10.957(2)Å

α=90.00°   β=95.88(3)°   γ=90.00°

C17H22BrN3O5

C17H22BrN3O5

Cheng, LiangLiu, LiWang, DongChen, Yong-Jun

Organic letters (2009) 11, 17 3874-3877

a=21.619(3)Å   b=21.619(3)Å   c=12.828(3)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=120.00°

C23H26ClN3O5

C23H26ClN3O5

Cheng, LiangLiu, LiWang, DongChen, Yong-Jun

Organic letters (2009) 11, 17 3874-3877

a=8.9418(18)Å   b=12.020(2)Å   c=12.756(3)Å

α=115.51(3)°   β=92.14(3)°   γ=107.65(3)°

C64H82Cl3GdN8Ni2O37

C64H82Cl3GdN8Ni2O37

Wang, DNiu, C JLi, X ZZhu, L NHao, P P

Inorganica Chimica Acta (2012) 391, 20-27

a=11.582(2)Å   b=13.466(3)Å   c=24.641(5)Å

α=90.00°   β=98.69(3)°   γ=90.00°

C64H82Cl3N8Ni2O37Sm

C64H82Cl3N8Ni2O37Sm

Wang, DNiu, C JLi, X ZZhu, L NHao, P P

Inorganica Chimica Acta (2012) 391, 20-27

a=11.587(2)Å   b=13.463(3)Å   c=24.707(5)Å

α=90.00°   β=98.95(3)°   γ=90.00°

C64H82Cl3N8Ni2O37Pr

C64H82Cl3N8Ni2O37Pr

Wang, DNiu, C JLi, X ZZhu, L NHao, P P

Inorganica Chimica Acta (2012) 391, 20-27

a=11.569(2)Å   b=13.459(3)Å   c=24.824(5)Å

α=90.00°   β=98.98(3)°   γ=90.00°

C38.5H29ClO4

C38.5H29ClO4

Wang, DeWang, Guo-PengSun, Yao-LiangZhu, Shou-FeiWei, YinZhou, Qi-LinShi, Min

Chem. Sci. (2015) 6, 12 7319

a=16.8074(19)Å   b=10.9989(12)Å   c=16.649(2)Å

α=90°   β=92.018(3)°   γ=90°

C30H22O4

C30H22O4

Wang, DeWang, Guo-PengSun, Yao-LiangZhu, Shou-FeiWei, YinZhou, Qi-LinShi, Min

Chem. Sci. (2015) 6, 12 7319

a=7.07170(10)Å   b=8.84390(10)Å   c=19.5443(3)Å

α=90°   β=96.5560(10)°   γ=90°

C27H23NO4

C27H23NO4

Wang, DeWang, Guo-PengSun, Yao-LiangZhu, Shou-FeiWei, YinZhou, Qi-LinShi, Min

Chem. Sci. (2015) 6, 12 7319

a=8.16260(10)Å   b=12.2302(2)Å   c=11.07420(10)Å

α=90°   β=101.4020(10)°   γ=90°

Fe Co (P O4) F

CoFFeO4P

Yu, RanboWang, DanTakei, TakahiroKoizumi, HitoshiKumada, NobuhiroKinomura, Nobukazu

Journal of the Society of Inorganic Materials, Japan (2002) 9, 297 99-104

a=12.968Å   b=6.444Å   c=9.818Å

α=90°   β=118.27°   γ=90°

C36H62Cl2Cu2O6P2S2

C36H62Cl2Cu2O6P2S2

Wang, DingCao, PengWang, BingJia, TaoLou, YazhouWang, MinLiao, Jian

Organic letters (2015) 17, 10 2420-2423

a=10.6416(3)Å   b=13.3076(6)Å   c=17.3445(5)Å

α=90°   β=92.328(2)°   γ=90°

C28H24F3NO4S

C28H24F3NO4S

Xin, XiaoyiWang, HaolongLi, XinchengWang, DongpingWan, Boshun

Organic letters (2015) 17, 16 3944-3947

a=15.6589(11)Å   b=9.9834(7)Å   c=16.2519(12)Å

α=90.00°   β=92.274(2)°   γ=90.00°

C24H24F3NO4S

C24H24F3NO4S

Xin, XiaoyiWang, HaolongLi, XinchengWang, DongpingWan, Boshun

Organic letters (2015) 17, 16 3944-3947

a=10.5620(12)Å   b=11.1083(13)Å   c=11.2554(13)Å

α=85.470(3)°   β=66.868(3)°   γ=84.789(3)°

C22H18F3NO4S

C22H18F3NO4S

Xin, XiaoyiWang, HaolongLi, XinchengWang, DongpingWan, Boshun

Organic letters (2015) 17, 16 3944-3947

a=15.900(2)Å   b=21.601(3)Å   c=19.802(3)Å

α=90°   β=110.332(3)°   γ=90°

C28H24F3NO5S

C28H24F3NO5S

Xin, XiaoyiWang, HaolongLi, XinchengWang, DongpingWan, Boshun

Organic letters (2015) 17, 16 3944-3947

a=12.978(4)Å   b=13.576(4)Å   c=16.636(5)Å

α=84.126(6)°   β=79.909(7)°   γ=65.828(7)°

C28H24F3NO4S

C28H24F3NO4S

Xin, XiaoyiWang, HaolongLi, XinchengWang, DongpingWan, Boshun

Organic letters (2015) 17, 16 3944-3947

a=10.2147(13)Å   b=11.3900(14)Å   c=12.1881(15)Å

α=68.285(2)°   β=71.067(2)°   γ=83.510(3)°

Dimethyl melamine hydrochloride

C5H11N6,Cl

Xu, JunYu, HongdeYang, LiulinWu, GuangluWang, ZhiqiangWang, DongZhang, Xi

Chem. Sci. (2015) 6, 8 4907

a=6.4782(13)Å   b=9.5193(19)Å   c=14.311(3)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C14H11NS2

C14H11NS2

Wang, DungaiLiang, XiaoXiong, MingtengZhu, HepingZhou, YifengPan, Yuanjiang

Organic & biomolecular chemistry (2020) 18, 23 4447-4451

a=27.604(2)Å   b=7.7285(6)Å   c=5.8633(5)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C24H20INO

C24H20INO

Liu, Jie-JieHuang, Hong-YanCheng, LiangLiu, QiWang, DongLiu, Li

Organic & biomolecular chemistry (2018) 16, 6 899-903

a=14.565(3)Å   b=11.480(2)Å   c=24.047(5)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C28H25NO3

C28H25NO3

Liu, Jie-JieHuang, Hong-YanCheng, LiangLiu, QiWang, DongLiu, Li

Organic & biomolecular chemistry (2018) 16, 6 899-903

a=12.790(4)Å   b=14.850(5)Å   c=12.068(4)Å

α=90°   β=97.127(6)°   γ=90°

C24H19ClINO

C24H19ClINO

Liu, Jie-JieHuang, Hong-YanCheng, LiangLiu, QiWang, DongLiu, Li

Organic & biomolecular chemistry (2018) 16, 6 899-903

a=9.2532(19)Å   b=9.542(3)Å   c=12.045(3)Å

α=82.895(3)°   β=86.591(3)°   γ=79.419(3)°

C32H28N2O2,CH2Cl2

C32H28N2O2,CH2Cl2

Liu, Jie-JieHuang, Hong-YanCheng, LiangLiu, QiWang, DongLiu, Li

Organic & biomolecular chemistry (2018) 16, 6 899-903

a=10.690(2)Å   b=28.425(6)Å   c=9.586(2)Å

α=90°   β=111.155(3)°   γ=90°

C50H44Cl12O12

C50H44Cl12O12

Wang, DenanIvanov, Maxim V.Mirzaei, SaberLindeman, Sergey V.Rathore, Rajendra

Organic & biomolecular chemistry (2018) 16, 31 5712-5717

a=9.0593(2)Å   b=12.1761(2)Å   c=12.5506(2)Å

α=74.4930(10)°   β=89.5790(10)°   γ=84.4840(10)°

C8Cl2N2O2,2(C18H20O4),3.23(CHCl3),0.77(C3H7)

C8Cl2N2O2,2(C18H20O4),3.23(CHCl3),0.77(C3H7)

Wang, DenanIvanov, Maxim V.Mirzaei, SaberLindeman, Sergey V.Rathore, Rajendra

Organic & biomolecular chemistry (2018) 16, 31 5712-5717

a=10.0667(4)Å   b=16.1954(7)Å   c=19.0021(8)Å

α=111.109(4)°   β=94.141(4)°   γ=100.255(4)°

C33H39N2O3

C33H39N2O3

Liu, QiLiu, Jie-JieCheng, LiangWang, DongLiu, Li

Organic & biomolecular chemistry (2018) 16, 29 5228-5231

a=9.683(3)Å   b=21.363(6)Å   c=14.386(4)Å

α=90°   β=109.097(3)°   γ=90°

C34H31ClINO6S

C34H31ClINO6S

Wu, JingWang, DongpingWang, HaolongWu, FanLi, XinchengWan, Boshun

Organic & biomolecular chemistry (2014) 12, 35 6806-6811

a=8.380(3)Å   b=9.942(4)Å   c=19.911(7)Å

α=87.992(7)°   β=88.509(7)°   γ=72.843(7)°

C27H24F3NO4S

C27H24F3NO4S

Zhao, YingyingWang, HaolongLi, XinchengWang, DongpingXin, XiaoyiWan, Boshun

Organic & biomolecular chemistry (2015) 14, 2 526-541

a=8.8259(13)Å   b=14.640(2)Å   c=19.755(3)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C18H19NO4

C18H19NO4

Zhao, YingyingWang, HaolongLi, XinchengWang, DongpingXin, XiaoyiWan, Boshun

Organic & biomolecular chemistry (2015) 14, 2 526-541

a=7.7634(11)Å   b=12.5816(16)Å   c=17.744(2)Å

α=74.284(3)°   β=88.867(3)°   γ=82.156(3)°

C21H17BrN2O3

C21H17BrN2O3

Ni, ChunjieYuan, YuejieZhang, YuwenChen, JiangfeiWang, DongTong, Xiaofeng

Org. Biomol. Chem. (2017)

a=12.869(2)Å   b=14.380(3)Å   c=10.957(2)Å

α=90.00°   β=108.813(4)°   γ=90.00°

C22H17OPS

C22H17OPS

Wang, DungaiZhao, JinlongXu, WeigangShao, ChangweiShi, ZhengLi, LiangZhang, Xinghua

Organic & biomolecular chemistry (2017) 15, 3 545-549

a=10.8152(5)Å   b=8.5569(3)Å   c=20.0431(9)Å

α=90.00°   β=95.275(4)°   γ=90.00°

C20H20N2O5

C20H20N2O5

Liu, Jie-JieCheng, LiangHuang, Hong-YanWei, FengWang, DongLiu, Li

Org. Biomol. Chem. (2017)

a=12.7770(17)Å   b=16.254(2)Å   c=17.725(2)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C27H23ClN2O7

C27H23ClN2O7

Liu, Jie-JieCheng, LiangHuang, Hong-YanWei, FengWang, DongLiu, Li

Org. Biomol. Chem. (2017)

a=13.668(3)Å   b=14.731(3)Å   c=13.261(3)Å

α=90°   β=111.59(3)°   γ=90°