Structures by: Wang C. F.

Total: 78

C12H24O6,C7H9ClN,ClO4

C12H24O6,C7H9ClN,ClO4

Jiang, FanWang, Chang-FengWu, Ya-XingLi, Hui-HuiShi, ChaoYe, Heng-YunZhang, Yi

The Journal of Physical Chemistry C (2020)

a=17.5144(4)Å   b=22.5809(5)Å   c=11.9905(3)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C12H24O6,C7H9ClN,ClO5

C12H24O6,C7H9ClN,ClO5

Jiang, FanWang, Chang-FengWu, Ya-XingLi, Hui-HuiShi, ChaoYe, Heng-YunZhang, Yi

The Journal of Physical Chemistry C (2020)

a=11.2828(8)Å   b=17.8489(14)Å   c=12.4059(11)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C12H24O6,C7H9FN,ClO5

C12H24O6,C7H9FN,ClO5

Jiang, FanWang, Chang-FengWu, Ya-XingLi, Hui-HuiShi, ChaoYe, Heng-YunZhang, Yi

The Journal of Physical Chemistry C (2020)

a=11.1097(13)Å   b=18.090(2)Å   c=12.2804(17)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C12H24O6,C7H9FN,ClO4

C12H24O6,C7H9FN,ClO4

Jiang, FanWang, Chang-FengWu, Ya-XingLi, Hui-HuiShi, ChaoYe, Heng-YunZhang, Yi

The Journal of Physical Chemistry C (2020)

a=10.4391(10)Å   b=11.8365(8)Å   c=10.5951(10)Å

α=90°   β=116.601(12)°   γ=90°

C27H37Cl2CuN7O8

C27H37Cl2CuN7O8

Bu, Xian-HeChen, WeiFang, Ya-YinLu, Shou-LiangWang, Chang-FengZhang, Ruo-Hua

Acta Chemica Scandinavica (1998) 52, 813-815

a=10.175(2)Å   b=15.191(3)Å   c=20.790(4)Å

α=90.°   β=90.°   γ=90.°

C34H52O5

C34H52O5

Peng, Xing-RongLiu, Jie-QingWang, Cui-FangLi, Xu-YangShu, YiZhou, LinQiu, Ming-Hua

Journal of natural products (2014) 77, 4 737-743

a=6.9978(3)Å   b=11.1764(5)Å   c=20.4376(9)Å

α=90.00°   β=98.054(2)°   γ=90.00°

C61H45S2

C61H45S2

Wong, Ken-TsungWang, Chung-FengChou, Chung HsienSu, Yuhlong OliverLee, Gene-HsiangPeng, Shie-Ming

Organic letters (2002) 4, 25 4439-4442

a=11.2629(14)Å   b=14.5340(18)Å   c=15.0164(19)Å

α=108.378(2)°   β=92.145(3)°   γ=101.385(3)°

C28H40O6

C28H40O6

Wang, Cui-FangLiu, Jie-QingYan, Yu-XinChen, Jian-ChaoLu, YangGuo, Yong-HuiQiu, Ming-Hua

Organic letters (2010) 12, 8 1656-1659

a=7.68140(10)Å   b=12.12840(10)Å   c=27.7022(3)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

2(C39H44O3),CH2O2

2(C39H44O3),CH2O2

Liu, Jie-QingXu, YingXiao, QinHuang, Jin-DiMa, Jun-JieLian, Chen-LeiHuang, Mei-YingDu, Zhen-BoWang, Cui-Fang

Organic & biomolecular chemistry (2018) 16, 37 8305-8310

a=20.7367(6)Å   b=19.2582(5)Å   c=8.3754(3)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Dimericursone B

2(C39H42O3),C4H8O2

Liu, Jie-QingXu, YingXiao, QinHuang, Jin-DiMa, Jun-JieLian, Chen-LeiHuang, Mei-YingDu, Zhen-BoWang, Cui-Fang

Organic & biomolecular chemistry (2018) 16, 37 8305-8310

a=9.8979(3)Å   b=22.3751(8)Å   c=16.4276(5)Å

α=90°   β=105.896(3)°   γ=90°

C6H21BiCl9N3

C6H21BiCl9N3

Li, Hui-HuiWang, Chang-FengWu, Ya-XingJiang, FanShi, ChaoYe, Heng-YunZhang, Yi

Chemical communications (Cambridge, England) (2020) 56, 11 1697-1700

a=8.1810(2)Å   b=11.7216(4)Å   c=11.8724(3)Å

α=104.188(2)°   β=93.217(2)°   γ=108.402(3)°

C6H21BiBr6Cl3N3

C6H21BiBr6Cl3N3

Li, Hui-HuiWang, Chang-FengWu, Ya-XingJiang, FanShi, ChaoYe, Heng-YunZhang, Yi

Chemical communications (Cambridge, England) (2020) 56, 11 1697-1700

a=8.3218(2)Å   b=12.1968(3)Å   c=12.2353(4)Å

α=104.697(2)°   β=108.110(2)°   γ=93.253(2)°

C6H24BiCl6N3

C6H24BiCl6N3

Li, Hui-HuiWang, Chang-FengWu, Ya-XingJiang, FanShi, ChaoYe, Heng-YunZhang, Yi

Chemical communications (Cambridge, England) (2020) 56, 11 1697-1700

a=21.1620(15)Å   b=7.9735(5)Å   c=11.8046(7)Å

α=90°   β=104.186(7)°   γ=90°

C6H21BiCl9N3

C6H21BiCl9N3

Li, Hui-HuiWang, Chang-FengWu, Ya-XingJiang, FanShi, ChaoYe, Heng-YunZhang, Yi

Chemical communications (Cambridge, England) (2020) 56, 11 1697-1700

a=22.520(2)Å   b=8.2945(5)Å   c=12.1353(11)Å

α=90°   β=106.123(9)°   γ=90°

C6H24BiBr6N3

C6H24BiBr6N3

Li, Hui-HuiWang, Chang-FengWu, Ya-XingJiang, FanShi, ChaoYe, Heng-YunZhang, Yi

Chemical communications (Cambridge, England) (2020) 56, 11 1697-1700

a=22.444(3)Å   b=8.1886(8)Å   c=11.9852(14)Å

α=90°   β=104.248(13)°   γ=90°

C6H24BiBr6N3

C6H24BiBr6N3

Li, Hui-HuiWang, Chang-FengWu, Ya-XingJiang, FanShi, ChaoYe, Heng-YunZhang, Yi

Chemical communications (Cambridge, England) (2020) 56, 11 1697-1700

a=11.7730(3)Å   b=8.0673(2)Å   c=22.7281(6)Å

α=90°   β=103.720(2)°   γ=90°

C6H24BiI6N3

C6H24BiI6N3

Li, Hui-HuiWang, Chang-FengWu, Ya-XingJiang, FanShi, ChaoYe, Heng-YunZhang, Yi

Chemical communications (Cambridge, England) (2020) 56, 11 1697-1700

a=8.9520(3)Å   b=29.5398(8)Å   c=11.8481(4)Å

α=90°   β=93.269(3)°   γ=90°

C6BiCl3I6N3

C6BiCl3I6N3

Li, Hui-HuiWang, Chang-FengWu, Ya-XingJiang, FanShi, ChaoYe, Heng-YunZhang, Yi

Chemical communications (Cambridge, England) (2020) 56, 11 1697-1700

a=26.2181(14)Å   b=8.6303(4)Å   c=13.2652(7)Å

α=90°   β=110.247(4)°   γ=90°

C6BiCl3I6N3

C6BiCl3I6N3

Li, Hui-HuiWang, Chang-FengWu, Ya-XingJiang, FanShi, ChaoYe, Heng-YunZhang, Yi

Chemical communications (Cambridge, England) (2020) 56, 11 1697-1700

a=8.57010(10)Å   b=12.4903(2)Å   c=12.9228(2)Å

α=103.9430(10)°   β=108.8150(10)°   γ=93.0350(10)°

C6H24BiCl6N3

C6H24BiCl6N3

Li, Hui-HuiWang, Chang-FengWu, Ya-XingJiang, FanShi, ChaoYe, Heng-YunZhang, Yi

Chemical communications (Cambridge, England) (2020) 56, 11 1697-1700

a=11.5267(3)Å   b=7.8653(2)Å   c=21.5333(5)Å

α=90°   β=103.831(2)°   γ=90°

C6H21BiBr6Cl3N3

C6H21BiBr6Cl3N3

Li, Hui-HuiWang, Chang-FengWu, Ya-XingJiang, FanShi, ChaoYe, Heng-YunZhang, Yi

Chemical communications (Cambridge, England) (2020) 56, 11 1697-1700

a=24.290(2)Å   b=8.2740(7)Å   c=12.4821(9)Å

α=90°   β=108.894(7)°   γ=90°

B6F24Na,2(C6H14N2),Na

B6F24Na,2(C6H14N2),Na

Ye, LeGong, Zhi-XinShi, ChaoMa, Jia-JunLiang, HaoQi, FangweiE, Dian-yuWang, Chang-FengZhang, YiYe, Heng-Yun

CrystEngComm (2019)

a=13.9925(2)Å   b=13.9925(2)Å   c=13.9925(2)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

B6F24Na,2(C6H14N2),Na

B6F24Na,2(C6H14N2),Na

Ye, LeGong, Zhi-XinShi, ChaoMa, Jia-JunLiang, HaoQi, FangweiE, Dian-yuWang, Chang-FengZhang, YiYe, Heng-Yun

CrystEngComm (2019)

a=7.1593(13)Å   b=7.1593(13)Å   c=7.1593(13)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C40H48N6O20Zn3

C40H48N6O20Zn3

Wang, Chuan-FengZhu, Zhen-YuZhang, Zheng-XingChen, Zhen-XiaZhou, Xi-Geng

CrystEngComm (2007) 9, 1 35

a=11.500(5)Å   b=17.654(8)Å   c=12.048(5)Å

α=90.00°   β=95.909(10)°   γ=90.00°

C36H40N6O20Zn3

C36H40N6O20Zn3

Wang, Chuan-FengZhu, Zhen-YuZhang, Zheng-XingChen, Zhen-XiaZhou, Xi-Geng

CrystEngComm (2007) 9, 1 35

a=10.122(7)Å   b=10.124(7)Å   c=11.446(8)Å

α=88.961(9)°   β=69.655(9)°   γ=89.692(9)°

C12H12CuN2O6

C12H12CuN2O6

Wang, Chuan-FengZhu, Zhen-YuZhang, Zheng-XingChen, Zhen-XiaZhou, Xi-Geng

CrystEngComm (2007) 9, 1 35

a=10.028(4)Å   b=12.693(5)Å   c=11.881(5)Å

α=90.00°   β=97.236(6)°   γ=90.00°

C46H44N8O18Zn3

C46H44N8O18Zn3

Wang, Chuan-FengZhu, Zhen-YuZhang, Zheng-XingChen, Zhen-XiaZhou, Xi-Geng

CrystEngComm (2007) 9, 1 35

a=11.377(7)Å   b=20.360(12)Å   c=11.665(7)Å

α=90.00°   β=103.981(8)°   γ=90.00°

C11H10Cu0.5N2O3

C11H10Cu0.5N2O3

Wang, Chuan-FengZhu, Zhen-YuZhang, Zheng-XingChen, Zhen-XiaZhou, Xi-Geng

CrystEngComm (2007) 9, 1 35

a=5.738(3)Å   b=9.471(5)Å   c=10.852(7)Å

α=64.246(7)°   β=80.464(12)°   γ=89.857(9)°

C17H22FeN4O2

C17H22FeN4O2

Tang, Yun-ZhiLiu, YiGao, Ji-XingWang, Chang-FengWang, BinTan, Yu-HuiWen, He-Rui

RSC Adv. (2017) 7, 66 41369

a=22.958(2)Å   b=7.0548(6)Å   c=19.5831(17)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C17H22FeN4O2

C17H22FeN4O2

Tang, Yun-ZhiLiu, YiGao, Ji-XingWang, Chang-FengWang, BinTan, Yu-HuiWen, He-Rui

RSC Adv. (2017) 7, 66 41369

a=19.883(2)Å   b=7.1179(7)Å   c=23.095(2)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C21H13NO14Zn32,2(C2H8N1),4(H2O)

C21H13NO14Zn32,2(C2H8N1),4(H2O)

liu, jianqiangWang, JiapingJin, JunchengLi, FumeiLi, BaohongJin, JieWang, Chun-FengZeng, Yong-PingWang, Yu-Kun

RSC Adv. (2015)

a=20.5138(10)Å   b=20.5138Å   c=17.8100(8)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C25H45F6N2O10P

C25H45F6N2O10P

Liu, YiZhou, Hai-TaoChen, Shao-PengTan, Yu-HuiWang, Chang-FengYang, Chang-ShanWen, He-RuiTang, Yun-Zhi

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2018) 47, 11 3851-3856

a=10.8694(6)Å   b=11.1391(6)Å   c=16.0890(9)Å

α=84.6650(10)°   β=73.5450(10)°   γ=62.1010(10)°

C50H90F12N4O20P2

C50H90F12N4O20P2

Liu, YiZhou, Hai-TaoChen, Shao-PengTan, Yu-HuiWang, Chang-FengYang, Chang-ShanWen, He-RuiTang, Yun-Zhi

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2018) 47, 11 3851-3856

a=10.7115(9)Å   b=17.7665(15)Å   c=18.5118(16)Å

α=65.933(2)°   β=87.306(2)°   γ=86.158(2)°

C60H60Co4N16Na2O28

C60H60Co4N16Na2O28

Wang, Chuan-FengGao, En-QingHe, ZhengYan, Chun-Hua

Chemical communications (Cambridge, England) (2004) 6 720-721

a=15.1152(3)Å   b=25.5074(5)Å   c=18.7706(4)Å

α=90.00°   β=95.3476(10)°   γ=90.00°

C60H104B2Fe2N30Ni3,4(ClO4),2(H2O)

C60H104B2Fe2N30Ni3,4(ClO4),2(H2O)

Wang, Cai-FengLi, Dong-PingChen, XinLi, Xiao-MingLi, Yi-ZhiZuo, Jing-LinYou, Xiao-Zeng

Chemical communications (Cambridge, England) (2009) 45 6940-6942

a=13.9984(12)Å   b=14.177(3)Å   c=14.8798(18)Å

α=116.5840(10)°   β=103.726(3)°   γ=99.945(2)°

C60H104B2Fe2N30Ni3,4(ClO4),2(H2O)

C60H104B2Fe2N30Ni3,4(ClO4),2(H2O)

Wang, Cai-FengLi, Dong-PingChen, XinLi, Xiao-MingLi, Yi-ZhiZuo, Jing-LinYou, Xiao-Zeng

Chemical communications (Cambridge, England) (2009) 45 6940-6942

a=14.000(2)Å   b=14.1403(11)Å   c=14.868(3)Å

α=116.613(4)°   β=103.801(3)°   γ=99.856(3)°

3-Bromo-9-(4-fluorobenzyl)-9<i>H</i>-carbazole

C19H13BrFN

Wang, Cheng-Feng

Acta Crystallographica Section E (2009) 65, 7 o1589

a=17.407(4)Å   b=15.068(3)Å   c=5.5865(11)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

1-(2-Bromo-2-deoxy-β-D-xylofuranosyl)uracil

C9H11BrN2O5

Zhou, Zhong-GaoFu, Shun-GuoLai, Wu-LengWang, Chun-Feng

Acta Crystallographica Section E (2011) 67, 1 o111

a=4.8444(3)Å   b=12.7237(10)Å   c=17.4388(13)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

3-(2-Pyridylaminocarbonyl)propanoic acid

C9H10N2O3

Wang, Cheng-Feng

Acta Crystallographica Section E (2009) 65, 6 o1244

a=12.7384(10)Å   b=5.0485(5)Å   c=13.8463(12)Å

α=90.00°   β=92.924(8)°   γ=90.00°

C24H56CeN13O28

C24H56CeN13O28

Shi, ChaoYe, LeGong, Zhi-XinMa, Jia-JunWang, Qin-WenJiang, Jia-YingHua, Miao-MiaoWang, Chang-FengYu, HuiZhang, YiYe, Heng-Yun

Journal of the American Chemical Society (2019)

a=10.0737(3)Å   b=9.9930(3)Å   c=24.1530(8)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C28H60CeN13O28

C28H60CeN13O28

Shi, ChaoYe, LeGong, Zhi-XinMa, Jia-JunWang, Qin-WenJiang, Jia-YingHua, Miao-MiaoWang, Chang-FengYu, HuiZhang, YiYe, Heng-Yun

Journal of the American Chemical Society (2019)

a=10.0505(2)Å   b=23.9473(4)Å   c=9.9458(2)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C28H56CeN12O28Rb

C28H56CeN12O28Rb

Shi, ChaoYe, LeGong, Zhi-XinMa, Jia-JunWang, Qin-WenJiang, Jia-YingHua, Miao-MiaoWang, Chang-FengYu, HuiZhang, YiYe, Heng-Yun

Journal of the American Chemical Society (2019)

a=10.0070(2)Å   b=20.1662(4)Å   c=12.5708(3)Å

α=90°   β=112.089(3)°   γ=90°

C28H52CeN12O28Rb

C28H52CeN12O28Rb

Shi, ChaoYe, LeGong, Zhi-XinMa, Jia-JunWang, Qin-WenJiang, Jia-YingHua, Miao-MiaoWang, Chang-FengYu, HuiZhang, YiYe, Heng-Yun

Journal of the American Chemical Society (2019)

a=9.9845(2)Å   b=10.06085(19)Å   c=12.8014(2)Å

α=67.8066(18)°   β=88.7764(16)°   γ=89.6750(16)°

C28H56CeN12O28Rb

C28H56CeN12O28Rb

Shi, ChaoYe, LeGong, Zhi-XinMa, Jia-JunWang, Qin-WenJiang, Jia-YingHua, Miao-MiaoWang, Chang-FengYu, HuiZhang, YiYe, Heng-Yun

Journal of the American Chemical Society (2019)

a=10.0092(3)Å   b=20.1665(5)Å   c=12.5743(3)Å

α=90°   β=112.069(3)°   γ=90°

C14H34Ce0.5K0.5N12O12

C14H34Ce0.5K0.5N12O12

Shi, ChaoYe, LeGong, Zhi-XinMa, Jia-JunWang, Qin-WenJiang, Jia-YingHua, Miao-MiaoWang, Chang-FengYu, HuiZhang, YiYe, Heng-Yun

Journal of the American Chemical Society (2019)

a=9.79844(18)Å   b=9.81368(18)Å   c=13.7967(3)Å

α=91.6924(15)°   β=108.7105(17)°   γ=90.5772(15)°

C28H56CsN12O24Sm

C28H56CsN12O24Sm

Shi, ChaoYe, LeGong, Zhi-XinMa, Jia-JunWang, Qin-WenJiang, Jia-YingHua, Miao-MiaoWang, Chang-FengYu, HuiZhang, YiYe, Heng-Yun

Journal of the American Chemical Society (2019)

a=10.1944(3)Å   b=10.0003(3)Å   c=22.7549(5)Å

α=90°   β=91.693(2)°   γ=90°

C24H56CeKN12O28

C24H56CeKN12O28

Shi, ChaoYe, LeGong, Zhi-XinMa, Jia-JunWang, Qin-WenJiang, Jia-YingHua, Miao-MiaoWang, Chang-FengYu, HuiZhang, YiYe, Heng-Yun

Journal of the American Chemical Society (2019)

a=9.9293(3)Å   b=9.8697(3)Å   c=24.3702(9)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C28H56CeKN12O28

C28H56CeKN12O28

Shi, ChaoYe, LeGong, Zhi-XinMa, Jia-JunWang, Qin-WenJiang, Jia-YingHua, Miao-MiaoWang, Chang-FengYu, HuiZhang, YiYe, Heng-Yun

Journal of the American Chemical Society (2019)

a=9.9379(4)Å   b=19.9511(6)Å   c=12.6211(5)Å

α=90°   β=111.947(4)°   γ=90°

C28H56CeKN12O28

C28H56CeKN12O28

Shi, ChaoYe, LeGong, Zhi-XinMa, Jia-JunWang, Qin-WenJiang, Jia-YingHua, Miao-MiaoWang, Chang-FengYu, HuiZhang, YiYe, Heng-Yun

Journal of the American Chemical Society (2019)

a=9.94644(16)Å   b=19.9635(3)Å   c=12.64102(19)Å

α=90°   β=111.9671(17)°   γ=90°

C24H56CeKN12O28

C24H56CeKN12O28

Shi, ChaoYe, LeGong, Zhi-XinMa, Jia-JunWang, Qin-WenJiang, Jia-YingHua, Miao-MiaoWang, Chang-FengYu, HuiZhang, YiYe, Heng-Yun

Journal of the American Chemical Society (2019)

a=9.9301(3)Å   b=9.8678(3)Å   c=24.3846(8)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C28H56CeKN12O28

C28H56CeKN12O28

Shi, ChaoYe, LeGong, Zhi-XinMa, Jia-JunWang, Qin-WenJiang, Jia-YingHua, Miao-MiaoWang, Chang-FengYu, HuiZhang, YiYe, Heng-Yun

Journal of the American Chemical Society (2019)

a=9.9132(4)Å   b=24.2676(9)Å   c=9.8306(3)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C28H60CeN13O28

C28H60CeN13O28

Shi, ChaoYe, LeGong, Zhi-XinMa, Jia-JunWang, Qin-WenJiang, Jia-YingHua, Miao-MiaoWang, Chang-FengYu, HuiZhang, YiYe, Heng-Yun

Journal of the American Chemical Society (2019)

a=10.0274(4)Å   b=20.2215(6)Å   c=12.5820(5)Å

α=90°   β=112.187(5)°   γ=90°

C28H56EuN12O28Rb

C28H56EuN12O28Rb

Shi, ChaoYe, LeGong, Zhi-XinMa, Jia-JunWang, Qin-WenJiang, Jia-YingHua, Miao-MiaoWang, Chang-FengYu, HuiZhang, YiYe, Heng-Yun

Journal of the American Chemical Society (2019)

a=9.9804(3)Å   b=20.0798(5)Å   c=12.5191(4)Å

α=90°   β=111.909(4)°   γ=90°

C28H52EuN12O28Rb

C28H52EuN12O28Rb

Shi, ChaoYe, LeGong, Zhi-XinMa, Jia-JunWang, Qin-WenJiang, Jia-YingHua, Miao-MiaoWang, Chang-FengYu, HuiZhang, YiYe, Heng-Yun

Journal of the American Chemical Society (2019)

a=7.05300(10)Å   b=7.05300(10)Å   c=24.1610(15)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C28H56N12O28RbSm

C28H56N12O28RbSm

Shi, ChaoYe, LeGong, Zhi-XinMa, Jia-JunWang, Qin-WenJiang, Jia-YingHua, Miao-MiaoWang, Chang-FengYu, HuiZhang, YiYe, Heng-Yun

Journal of the American Chemical Society (2019)

a=9.9791(5)Å   b=20.0918(8)Å   c=12.5204(6)Å

α=90°   β=111.977(6)°   γ=90°

C24H56N12O28RbTb

C24H56N12O28RbTb

Shi, ChaoYe, LeGong, Zhi-XinMa, Jia-JunWang, Qin-WenJiang, Jia-YingHua, Miao-MiaoWang, Chang-FengYu, HuiZhang, YiYe, Heng-Yun

Journal of the American Chemical Society (2019)

a=9.9892(3)Å   b=9.9304(3)Å   c=24.2610(9)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C28H56N12O28RbTb

C28H56N12O28RbTb

Shi, ChaoYe, LeGong, Zhi-XinMa, Jia-JunWang, Qin-WenJiang, Jia-YingHua, Miao-MiaoWang, Chang-FengYu, HuiZhang, YiYe, Heng-Yun

Journal of the American Chemical Society (2019)

a=9.9703(3)Å   b=20.0608(5)Å   c=12.5179(4)Å

α=90°   β=111.886(4)°   γ=90°

C24H56DyN12O28Rb

C24H56DyN12O28Rb

Shi, ChaoYe, LeGong, Zhi-XinMa, Jia-JunWang, Qin-WenJiang, Jia-YingHua, Miao-MiaoWang, Chang-FengYu, HuiZhang, YiYe, Heng-Yun

Journal of the American Chemical Society (2019)

a=9.9498(7)Å   b=9.8982(7)Å   c=24.245(3)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C10H16CuDy2N4O19S

C10H16CuDy2N4O19S

Zhou, Xin-HuiPeng, Yan-HongDu, Xiao-DiWang, Cai-FengZuo, Jing-LinYou, Xiao-Zeng

Crystal Growth & Design (2009) 9, 2 1028

a=7.1295(9)Å   b=10.2508(12)Å   c=15.5835(19)Å

α=80.709(2)°   β=79.568(2)°   γ=76.666(2)°

C10H16CuN4O19STb2

C10H16CuN4O19STb2

Zhou, Xin-HuiPeng, Yan-HongDu, Xiao-DiWang, Cai-FengZuo, Jing-LinYou, Xiao-Zeng

Crystal Growth & Design (2009) 9, 2 1028

a=7.1324(13)Å   b=10.2575(18)Å   c=15.589(3)Å

α=80.826(3)°   β=79.755(3)°   γ=76.877(3)°

C10H12CuEu2N4O17S

C10H12CuEu2N4O17S

Zhou, Xin-HuiPeng, Yan-HongDu, Xiao-DiWang, Cai-FengZuo, Jing-LinYou, Xiao-Zeng

Crystal Growth & Design (2009) 9, 2 1028

a=12.2698(12)Å   b=6.8833(7)Å   c=23.757(2)Å

α=90.00°   β=95.216(2)°   γ=90.00°

C10H12CuGd2N4O17S

C10H12CuGd2N4O17S

Zhou, Xin-HuiPeng, Yan-HongDu, Xiao-DiWang, Cai-FengZuo, Jing-LinYou, Xiao-Zeng

Crystal Growth & Design (2009) 9, 2 1028

a=12.2664(18)Å   b=6.8633(10)Å   c=23.739(3)Å

α=90.00°   β=95.118(3)°   γ=90.00°

C10H12CuN4O17STb2

C10H12CuN4O17STb2

Zhou, Xin-HuiPeng, Yan-HongDu, Xiao-DiWang, Cai-FengZuo, Jing-LinYou, Xiao-Zeng

Crystal Growth & Design (2009) 9, 2 1028

a=12.212(4)Å   b=6.814(2)Å   c=23.693(7)Å

α=90.00°   β=95.087(6)°   γ=90.00°

C10H12CuDy2N4O17S

C10H12CuDy2N4O17S

Zhou, Xin-HuiPeng, Yan-HongDu, Xiao-DiWang, Cai-FengZuo, Jing-LinYou, Xiao-Zeng

Crystal Growth & Design (2009) 9, 2 1028

a=12.2024(18)Å   b=6.7802(10)Å   c=23.664(4)Å

α=90.00°   β=94.750(2)°   γ=90.00°

C66H68FeMn3N12O10

C66H68FeMn3N12O10

Wen, He-RuiWang, Cai-FengLi, Yi-ZhiZuo, Jing-LinSong, YouYou, Xiao-Zeng

Inorganic Chemistry (2006) 45, 18 7032-7034

a=15.279(4)Å   b=20.027(5)Å   c=24.285(6)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C42H44B4Cu2Fe2N30O2

C42H44B4Cu2Fe2N30O2

Liu, WeiWang, Cai-FengLi, Yi-ZhiZuo, Jing-LinYou, Xiao-Zeng

Inorganic Chemistry (2006) 45, 25 10058-10065

a=13.0187(9)Å   b=13.6915(9)Å   c=16.7856(11)Å

α=90.00°   β=108.0220(10)°   γ=90.00°

C48H44B2Cu2Fe2N24O8

C48H44B2Cu2Fe2N24O8

Liu, WeiWang, Cai-FengLi, Yi-ZhiZuo, Jing-LinYou, Xiao-Zeng

Inorganic Chemistry (2006) 45, 25 10058-10065

a=14.449(3)Å   b=20.996(5)Å   c=21.485(5)Å

α=90.00°   β=100.115(4)°   γ=90.00°

C36H60B2Cl2Fe2N26Ni2O10

C36H60B2Cl2Fe2N26Ni2O10

Liu, WeiWang, Cai-FengLi, Yi-ZhiZuo, Jing-LinYou, Xiao-Zeng

Inorganic Chemistry (2006) 45, 25 10058-10065

a=9.784(3)Å   b=10.908(4)Å   c=15.208(5)Å

α=109.989(8)°   β=90.076(9)°   γ=93.338(7)°

C88H84B4Fe4N44Ni2O6

C88H84B4Fe4N44Ni2O6

Liu, WeiWang, Cai-FengLi, Yi-ZhiZuo, Jing-LinYou, Xiao-Zeng

Inorganic Chemistry (2006) 45, 25 10058-10065

a=13.394(4)Å   b=13.944(4)Å   c=29.662(8)Å

α=90.00°   β=97.863(5)°   γ=90.00°

C30H34B2CuFe2N20O2

C30H34B2CuFe2N20O2

Wen, He-RuiWang, Cai-FengSong, YouGao, SongZuo, Jing-LinYou, Xiao-Zeng

Inorganic Chemistry (2006) 45, 22 8942-8949

a=15.249(3)Å   b=20.201(4)Å   c=13.488(2)Å

α=90.00°   β=99.509(3)°   γ=90.00°

C28H36B2CoFe2N18O4

C28H36B2CoFe2N18O4

Wen, He-RuiWang, Cai-FengSong, YouGao, SongZuo, Jing-LinYou, Xiao-Zeng

Inorganic Chemistry (2006) 45, 22 8942-8949

a=27.6489(9)Å   b=11.5053(4)Å   c=13.1287(5)Å

α=90.00°   β=102.525(2)°   γ=90.00°

C26H28B2Fe2N18NiO2,2(CH4O)

C26H28B2Fe2N18NiO2,2(CH4O)

Wen, He-RuiWang, Cai-FengSong, YouGao, SongZuo, Jing-LinYou, Xiao-Zeng

Inorganic Chemistry (2006) 45, 22 8942-8949

a=27.427(3)Å   b=11.3692(11)Å   c=13.0941(14)Å

α=90.00°   β=102.767(4)°   γ=90.00°

C28H60CeN13O28

C28H60CeN13O28

Shi, ChaoYe, LeGong, Zhi-XinMa, Jia-JunWang, Qin-WenJiang, Jia-YingHua, Miao-MiaoWang, Chang-FengYu, HuiZhang, YiYe, Heng-Yun

Journal of the American Chemical Society (2019)

a=10.0131(5)Å   b=20.1738(10)Å   c=12.5475(7)Å

α=90°   β=112.146(6)°   γ=90°

C28H52CeN12O28Rb

C28H52CeN12O28Rb

Shi, ChaoYe, LeGong, Zhi-XinMa, Jia-JunWang, Qin-WenJiang, Jia-YingHua, Miao-MiaoWang, Chang-FengYu, HuiZhang, YiYe, Heng-Yun

Journal of the American Chemical Society (2019)

a=7.0884(2)Å   b=7.0884(2)Å   c=24.3105(17)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C28H56CeN12O28Rb

C28H56CeN12O28Rb

Shi, ChaoYe, LeGong, Zhi-XinMa, Jia-JunWang, Qin-WenJiang, Jia-YingHua, Miao-MiaoWang, Chang-FengYu, HuiZhang, YiYe, Heng-Yun

Journal of the American Chemical Society (2019)

a=10.0193(5)Å   b=20.1871(7)Å   c=12.6227(6)Å

α=90°   β=112.070(5)°   γ=90°

C28H56EuN12O28Rb

C28H56EuN12O28Rb

Shi, ChaoYe, LeGong, Zhi-XinMa, Jia-JunWang, Qin-WenJiang, Jia-YingHua, Miao-MiaoWang, Chang-FengYu, HuiZhang, YiYe, Heng-Yun

Journal of the American Chemical Society (2019)

a=9.9723(4)Å   b=20.0722(7)Å   c=12.5251(5)Å

α=90°   β=111.889(5)°   γ=90°

C28H56DyN12O28Rb

C28H56DyN12O28Rb

Shi, ChaoYe, LeGong, Zhi-XinMa, Jia-JunWang, Qin-WenJiang, Jia-YingHua, Miao-MiaoWang, Chang-FengYu, HuiZhang, YiYe, Heng-Yun

Journal of the American Chemical Society (2019)

a=9.9623(3)Å   b=20.0585(5)Å   c=12.5073(4)Å

α=90°   β=111.841(4)°   γ=90°

C10H12CuN4O17SSm2

C10H12CuN4O17SSm2

Zhou, Xin-HuiPeng, Yan-HongDu, Xiao-DiWang, Cai-FengZuo, Jing-LinYou, Xiao-Zeng

Crystal Growth & Design (2009) 9, 2 1028

a=12.2775(18)Å   b=6.8941(10)Å   c=23.769(4)Å

α=90.00°   β=95.294(3)°   γ=90.00°