Structures by: Ueng S. H.

Total: 5

C11H19B1N2O2

C11H19B1N2O2

Solovyev, AndreyUeng, Shau-HuaMonot, JulienFensterbank, LouisMalacria, MaxLacôte, EmmanuelCurran, Dennis P.

Organic letters (2010) 12, 13 2998-3001

a=11.5513(15)Å   b=14.519(2)Å   c=14.9112(15)Å

α=90°   β=93.411(10)°   γ=90°

C9H19B1N2

C9H19B1N2

Solovyev, AndreyUeng, Shau-HuaMonot, JulienFensterbank, LouisMalacria, MaxLacôte, EmmanuelCurran, Dennis P.

Organic letters (2010) 12, 13 2998-3001

a=10.567(5)Å   b=10.864(4)Å   c=10.851(9)Å

α=90.00°   β=117.492(6)°   γ=90.00°

C15H27B1N2

C15H27B1N2

Solovyev, AndreyUeng, Shau-HuaMonot, JulienFensterbank, LouisMalacria, MaxLacôte, EmmanuelCurran, Dennis P.

Organic letters (2010) 12, 13 2998-3001

a=12.0628(17)Å   b=11.1517(9)Å   c=12.1983(16)Å

α=90°   β=109.424(9)°   γ=90°

C50H53Cl12F6N2O4P

C50H53Cl12F6N2O4P

Ueng, Shau-HuaHsueh, Sheng-YaoLai, Chien-ChenLiu, Yi-HungPeng, Shie-MingChiu, Sheng-Hsien

Chemical communications (Cambridge, England) (2008) 7 817-819

a=12.8645(4)Å   b=13.4307(3)Å   c=18.2973(5)Å

α=94.368(2)°   β=102.7600(10)°   γ=100.435(2)°

C43H43F6N2O4P

C43H43F6N2O4P

Ueng, Shau-HuaHsueh, Sheng-YaoLai, Chien-ChenLiu, Yi-HungPeng, Shie-MingChiu, Sheng-Hsien

Chemical communications (Cambridge, England) (2008) 7 817-819

a=12.50690(10)Å   b=17.0522(2)Å   c=18.6392(2)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°