Structures by: Tsuji Y.

Total: 38

C20H22O

C20H22O

Fujihara, TetsuakiTatsumi, KentaTerao, JunTsuji, Yasushi

Organic Letters (2013) 15, 9 2286

a=7.6708(9)Å   b=8.4422(11)Å   c=12.7475(14)Å

α=90.0000°   β=105.477(6)°   γ=90.0000°

Mg6 V H

HMg6V

Kyoi, D.Sato, T.Tsuji, Y.Ronnebro, E.Hara, S.Kitamura, N.Katsuyama, S.Ueda, A.Noreus, D.Ito, M.Sakai, T.

Journal of Alloys Compd. (2004) 375, 253-258

a=9.437Å   b=9.437Å   c=9.437Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C54H54Cl3N2O4Rh

C54H54Cl3N2O4Rh

Fujihara, TetsuakiObora, YasushiTokunaga, MakotoSato, HiromichiTsuji, Yasushi

Chemical communications (Cambridge, England) (2005) 36 4526-4528

a=10.936(8)Å   b=12.458(9)Å   c=17.56(1)Å

α=98.94(2)°   β=101.480(10)°   γ=91.966(11)°

C23H23I2N4O2Rh,C4H8O

C23H23I2N4O2Rh,C4H8O

Fujihara, TetsuakiObora, YasushiTokunaga, MakotoTsuji, Yasushi

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2007) 16 1567-1569

a=12.126(5)Å   b=14.786(6)Å   c=15.987(6)Å

α=90.0000°   β=92.446(6)°   γ=90.0000°

C51H47I2N4O6Rh,C2H3N

C51H47I2N4O6Rh,C2H3N

Fujihara, TetsuakiObora, YasushiTokunaga, MakotoTsuji, Yasushi

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2007) 16 1567-1569

a=9.338(4)Å   b=13.972(6)Å   c=20.243(8)Å

α=72.083(12)°   β=85.573(14)°   γ=78.379(9)°

C11H15I2N4O2Rh

C11H15I2N4O2Rh

Fujihara, TetsuakiObora, YasushiTokunaga, MakotoTsuji, Yasushi

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2007) 16 1567-1569

a=9.685(2)Å   b=13.321(3)Å   c=12.691(3)Å

α=90.0000°   β=94.340(2)°   γ=90.0000°

C31H40ClN2O6Rh

C31H40ClN2O6Rh

Ohta, HidetoshiFujihara, TetsuakiTsuji, Yasushi

Dalton Transactions (2008) 3 379

a=9.9534(4)Å   b=22.3490(9)Å   c=13.4724(6)Å

α=90.0000°   β=96.826(3)°   γ=90.0000°

C97H172ClN2O6Rh

C97H172ClN2O6Rh

Ohta, HidetoshiFujihara, TetsuakiTsuji, Yasushi

Dalton Transactions (2008) 3 379

a=10.179(10)Å   b=12.521(16)Å   c=41.57(16)Å

α=84.3(9)°   β=88.4(9)°   γ=61.4(3)°

[Tb(BTC)(H2O)6]

C9H15O12Tb

Honjo, MasayukiKoshiyama, TomomiFukunaga, YumiTsuji, YasuhiroTanaka, MotokiOhba, Masaaki

Dalton Trans. (2017)

a=11.324(3)Å   b=17.756(4)Å   c=7.1389(17)Å

α=90°   β=118.871(2)°   γ=90°

C92H80Cl8N2ORu

C92H80Cl8N2ORu

Tetsuaki FujiharaYoshikazu TomikeToshiyuki OhtakeJun TeraoYasushi Tsuji

Chem.Commun. (2011) 47, 9699

a=12.7107(2)Å   b=14.19830(10)Å   c=24.5773(13)Å

α=86.648(8)°   β=89.389(8)°   γ=63.635(6)°

C88H76ClN2Rh

C88H76ClN2Rh

Sato, HiromichiFujihara, TetsuakiObora, YasushiTokunaga, MakotoKiyosu, JunyaTsuji, Yasushi

Chemical communications (Cambridge, England) (2007) 3 269-271

a=14.85(2)Å   b=20.51(2)Å   c=25.04(2)Å

α=79.38(7)°   β=71.05(9)°   γ=81.10(10)°

[Ru(terpy)(L3)(CH3CN)](PF6)2

C56H68N6O2Ru2,(F6P2)

Koshiyama, TomomiKanda, NaoIwata, KokiHonjo, MasayukiAsada, SanaHatae, TatsuruTsuji, YasuhiroYoshida, MasakiOkamura, MasayaKuga, ReikoMasaoka, ShigeyukiOhba, Masaaki

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2015) 44, 34 15126-15129

a=10.613(4)Å   b=12.785(5)Å   c=23.303(9)Å

α=102.430(5)°   β=97.226(5)°   γ=106.143(5)°

C27H36I4N2S

C27H36I4N2S

Horibe, TakahiroTsuji, YasutakaIshihara, Kazuaki

ACS Catalysis (2018) 8, 7 6362

a=10.6361(10)Å   b=16.8158(14)Å   c=19.6467(18)Å

α=91.7164(11)°   β=105.424(2)°   γ=93.774(2)°

C27H36ClI3N2S

C27H36ClI3N2S

Horibe, TakahiroTsuji, YasutakaIshihara, Kazuaki

ACS Catalysis (2018) 8, 7 6362

a=10.689(3)Å   b=18.743(5)Å   c=16.225(4)Å

α=90.0000°   β=102.555(5)°   γ=90.0000°

C17H17D1O2

C17H17D1O2

Nogi, KeisukeFujihara, TetsuakiTerao, JunTsuji, Yasushi

Journal of the American Chemical Society (2016) 138, 17 5547-5550

a=8.587(3)Å   b=11.651(4)Å   c=14.574(6)Å

α=107.133(5)°   β=97.316(5)°   γ=92.476(5)°

C48H40Cl2N6

C48H40Cl2N6

Terao, JunOhsawa, MasamiMasai, HiroshiKurashige, YukiFujihara, TetsuakiTsuji, Yasushi

The Journal of organic chemistry (2015) 80, 17 8874-8880

a=9.739(3)Å   b=12.210(3)Å   c=20.310(5)Å

α=98.441(3)°   β=100.946(4)°   γ=96.794(4)°

C80H80N3

C80H80N3

Terao, JunOhsawa, MasamiMasai, HiroshiKurashige, YukiFujihara, TetsuakiTsuji, Yasushi

The Journal of organic chemistry (2015) 80, 17 8874-8880

a=16.1648(17)Å   b=17.0273(14)Å   c=20.075(3)Å

α=78.595(12)°   β=76.463(12)°   γ=73.597(12)°

C16H10ClF3O

C16H10ClF3O

Tomohiro IwaiTetsuaki FujiharaJun TeraoYasushi Tsuji

Journal of the American Chemical Society (2009) 131, 6668-6669

a=13.077(11)Å   b=7.098(6)Å   c=14.856(12)Å

α=90.0000°   β=101.902(14)°   γ=90.0000°

C17H13ClO3

C17H13ClO3

Tomohiro IwaiTetsuaki FujiharaJun TeraoYasushi Tsuji

Journal of the American Chemical Society (2009) 131, 6668-6669

a=14.7624(15)Å   b=5.7017(6)Å   c=16.5862(15)Å

α=90.0000°   β=94.381(6)°   γ=90.0000°

C75H98Cl6Ir2O6P2

C75H98Cl6Ir2O6P2

Tomohiro IwaiTetsuaki FujiharaJun TeraoYasushi Tsuji

Journal of the American Chemical Society (2009) 131, 6668-6669

a=19.5083(10)Å   b=18.2986(5)Å   c=22.2170(10)Å

α=90.0000°   β=113.4000(19)°   γ=90.0000°

C17H17NO

C17H17NO

Tetsuaki FujiharaYuko KatafuchiTomohiro IwaiJun TeraoYasushi Tsuji

Journal of the American Chemical Society (2010) 132, 2094-2098

a=25.137(17)Å   b=6.351(4)Å   c=19.808(13)Å

α=90.0000°   β=116.975(8)°   γ=90.0000°

C22H17NO

C22H17NO

Tomohiro IwaiTetsuaki FujiharaJun TeraoYasushi Tsuji

Journal of the American Chemical Society (2010) 132, 9602-9603

a=9.335(5)Å   b=9.749(5)Å   c=10.565(5)Å

α=65.996(19)°   β=67.20(2)°   γ=79.05(2)°

C44H37ClIrNOP2

C44H37ClIrNOP2

Tomohiro IwaiTetsuaki FujiharaJun TeraoYasushi Tsuji

Journal of the American Chemical Society (2010) 132, 9602-9603

a=14.3648(8)Å   b=10.2095(3)Å   c=25.0281(12)Å

α=90.0000°   β=100.934(2)°   γ=90.0000°

C75H110N2O32

C75H110N2O32

Jun TeraoSusumu TsudaYuji TanakaKento OkoshiTetsuaki FujiharaYasushi TsujiNobuaki Kambe

Journal of the American Chemical Society (2009) 131, 16004-16005

a=14.485(3)Å   b=19.552(4)Å   c=29.126(6)Å

α=90.0000°   β=90.0000°   γ=90.0000°

C22H23ClO

C22H23ClO

Tomohiro IwaiTetsuaki FujiharaJun TeraoYasushi Tsuji

Journal of the American Chemical Society (2012) 134, 1268-1274

a=6.157(2)Å   b=18.186(7)Å   c=16.126(6)Å

α=90.0000°   β=90.867(5)°   γ=90.0000°

C48H60P2PtSn2

C48H60P2PtSn2

Yasushi OboraYasushi TsujiKayo NishiyamaMasahiro EbiharaTakashi Kawamura

Journal of the American Chemical Society (1996) 118, 10922-10923

a=19.369(7)Å   b=13.645(5)Å   c=18.056(3)Å

α=90°   β=98.83(2)°   γ=90°

C27.50H36Cl3IrOP

C27.50H36Cl3IrOP

Tomohiro IwaiTetsuaki FujiharaJun TeraoYasushi Tsuji

Journal of the American Chemical Society (2012) 134, 1268-1274

a=10.5512(9)Å   b=12.6165(10)Å   c=13.1580(14)Å

α=109.582(2)°   β=103.700(3)°   γ=105.0630(9)°

C92H78N4O4Pd

C92H78N4O4Pd

Tetsuo IwasawaMakoto TokunagaYasushi OboraYasushi Tsuji

Journal of the American Chemical Society (2004) 126, 6554-6555

a=36.15(9)Å   b=10.09(5)Å   c=20.68(6)Å

α=90°   β=98.94(4)°   γ=90°

C10H10O2Si

C10H10O2Si

Tani, YosukeFujihara, TetsuakiTerao, JunTsuji, Yasushi

Journal of the American Chemical Society (2014) 141212124847001

a=6.799(2)Å   b=17.085(5)Å   c=17.516(5)Å

α=68.123(11)°   β=83.058(14)°   γ=77.859(14)°

C238H276Cl2N10O60Rh2,14(CH4O),2(O)

C238H276Cl2N10O60Rh2,14(CH4O),2(O)

Masai, HiroshiTerao, JunSeki, ShuNakashima, ShigetoKiguchi, ManabuOkoshi, KentoFujihara, TetsuakiTsuji, Yasushi

Journal of the American Chemical Society (2014) 136, 5 1742-1745

a=16.7722(2)Å   b=20.9797(6)Å   c=23.1866(3)Å

α=89.038(4)°   β=72.648(3)°   γ=81.321(5)°

C108H123O6P3

C108H123O6P3

Obora, YasushiLiu, Yun KuiJiang, Li HongTakenaka, KazuhiroTokunaga, MakotoTsuji, Yasushi

Organometallics (2005) 24, 1 4-6

a=14.7596(3)Å   b=33.0204(5)Å   c=19.5277(4)Å

α=90°   β=98.6988(5)°   γ=90°

C243H286B3Cl6F12Ir3O12P6

C243H286B3Cl6F12Ir3O12P6

Obora, YasushiLiu, Yun KuiJiang, Li HongTakenaka, KazuhiroTokunaga, MakotoTsuji, Yasushi

Organometallics (2005) 24, 1 4-6

a=33.750(11)Å   b=20.155(6)Å   c=20.504(7)Å

α=90°   β=117.045(3)°   γ=90°

C22H20

C22H20

Obora, YasushiKimura, MasahiroOhtake, ToshiyukiTokunaga, MakotoTsuji, Yasushi

Organometallics (2006) 25, 8 2097

a=8.674(9)Å   b=9.156(9)Å   c=20.18(3)Å

α=90.0000°   β=90.30(4)°   γ=90.0000°

C76H77Cl7PRh

C76H77Cl7PRh

Niyomura, OsamuIwasawa, TetsuoSawada, NaokiTokunaga, MakotoObora, YasushiTsuji, Yasushi

Organometallics (2005) 24, 14 3468

a=16.4206(9)Å   b=19.2472(9)Å   c=22.0247(11)Å

α=90°   β=105.540(2)°   γ=90°

C43H35Br2Cl3O4

C43H35Br2Cl3O4

Takenaka, KazuhiroObora, YasushiJiang, Li HongTsuji, Yasushi

Organometallics (2002) 21, 6 1158

a=11.6883(9)Å   b=16.093(2)Å   c=11.431(1)Å

α=90.831(4)°   β=117.980(5)°   γ=103.070(3)°

C164H146Cl4O11P4Pd2

C164H146Cl4O11P4Pd2

Takenaka, KazuhiroObora, YasushiJiang, Li HongTsuji, Yasushi

Organometallics (2002) 21, 6 1158

a=17.6870(1)Å   b=17.9715(3)Å   c=13.0832(3)Å

α=96.711(1)°   β=106.965(1)°   γ=114.131(2)°

C85H78Cl2O4P2Pt

C85H78Cl2O4P2Pt

Takenaka, KazuhiroObora, YasushiJiang, Li HongTsuji, Yasushi

Organometallics (2002) 21, 6 1158

a=15.4988(7)Å   b=15.0315(5)Å   c=15.8520(7)Å

α=90°   β=102.868(2)°   γ=90°

C56H46Br2O4

C56H46Br2O4

Takenaka, KazuhiroObora, YasushiJiang, Li HongTsuji, Yasushi

Organometallics (2002) 21, 6 1158

a=18.268(1)Å   b=22.922(1)Å   c=11.3725(7)Å

α=104.169(2)°   β=105.868(1)°   γ=87.551(2)°