Structures by: Tsirelson V. G.

Total: 19

(K0.92 Li0.08) (Ta O3)

K0.92Li0.08O3Ta

Zhurova, E.A.Zavodnik, V.E.Tsirel'son, V.G.

Kristallografiya (1995) 40, 816-823

a=3.9809Å   b=3.9809Å   c=3.9809Å

α=90°   β=90°   γ=90°

K0.85 Li0.15 Ta O3

K0.85Li0.15O3Ta

Zhurova, E.A.Zavodnik, V.E.Ivanov, S.A.Syrnikov, P.P.Tsirel'son, V.G.

Zhurnal Neorganicheskoi Khimii (1992) 37, 2406-2412

a=3.9857Å   b=3.9857Å   c=3.9857Å

α=90°   β=90°   γ=90°

K Al F (P O4)

AlFKO4P

Slovokhotova, O.L.Ilyushin, G.D.Tsirel'son, V.G.Triodina, N.S.Gerr, R.G.Dem'yanets, L.N.Mel'nikov, O.K.

Zhurnal Strukturnoi Khimii (Issue-No. from 1981) (1991) 32, 103-109

a=12.522Å   b=10.149Å   c=6.226Å

α=90°   β=90°   γ=90°

K Fe F (P O4)

FFeKO4P

Belokoneva, E.L.Tsirel'son, V.G.Yakubovich, O.V.Urusov, V.S.

Doklady Akademii Nauk SSSR (1990) 310, 1129-1134

a=10.65Å   b=12.861Å   c=6.362Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Cu6 (Si6 O18) (H2 O)6

Cu6H12O24Si6

Belokoneva, E.L.Smirnitskaya, Yu.Ya.Tsirel'son, V.G.

Zhurnal Neorganicheskoi Khimii (1992) 37, 1588-1596

a=8.818Å   b=8.818Å   c=8.818Å

α=112.9°   β=112.9°   γ=112.9°

(Na0.85 Ca0.05) (Al1.10 Li1.15 Fe0.41 Mn0.21 Mg0.12) Al6 B3 Si6 O27 (O H)3.92

Al7.1B3Ca0.05Fe0.41H3.92Li1.15Mg0.12Mn0.21Na0.85O30.92Si6

Belokoneva, E.L.Tsirel'son, V.G.

Zhurnal Neorganicheskoi Khimii (1993) 38, 1351-1358

a=9.477Å   b=9.477Å   c=9.477Å

α=113.9°   β=113.9°   γ=113.9°

CdCr2Se4

CdCr2Se4

Borovskaya, T.N.Butman, L.A.Tsirel'son, V.G.Porai-Koshits, M.A.Ozerov, R.P.Aminov, T.G.

Kristallografiya (1991) 36, 612-616

a=10.731Å   b=10.731Å   c=10.731Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Aluminium oxide

Al2O3

Tsirelson, V GAntipin, M YGerr, R GOzerov, R PStruchkov, Y T

Physica Status Solidi, Sectio A: Applied Research (1985) 87, 425-433

a=4.7606(5)Å   b=4.7606(5)Å   c=12.994(1)Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Ethylenebis(1-indenyl)zirconium dichloride

C20H16Cl2Zr

Stash, Adam I.Tanaka, KiyoakiShiozawa, KazunariMakino, HitoshiTsirelson, Vladimir G.

Acta Crystallographica Section B (2005) 61, 4 418-428

a=15.3870(5)Å   b=10.5120(5)Å   c=11.9270(5)Å

α=90.00°   β=121.850(10)°   γ=90.00°

C5H12O4

C5H12O4

Elizabeth A.ZhurovaVladimir G. TsirelsonVladimir V. ZhurovAdam I. StashA. Alan Pinkerton

Acta Crystallographica Section B (2006) 62, 3 513-520

a=6.08670(10)Å   b=6.08670(10)Å   c=8.4958(4)Å

α=90.000°   β=90.000°   γ=90.000°

FeLiO4P

FeLiO4P

Streltsov, V. A.Belokoneva, E. L.Tsirelson, V. G.Hansen, N. K.

Acta Crystallographica Section B (1993) 49, 2 147-153

a=10.332(4)Å   b=6.010(5)Å   c=4.692(2)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

N2O4

N2O4

Tsirelson, Vladimir G.Shishkina, Anastasia V.Stash, Adam I.Parsons, Simon

Acta Crystallographica Section B (2009) 65, 5 647-658

a=7.75290(10)Å   b=7.75290(10)Å   c=7.75290(10)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

2104474

Tsirelson, Vladimir G.Shishkina, Anastasia V.Stash, Adam I.Parsons, Simon

Acta Crystallographica Section B (2009) 65, 5 647-658

a=7.75290(10)Å   b=7.75290(10)Å   c=7.75290(10)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ethyl 4,6-dimethyl-2-thioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-5-carboxylate

C9H14N2O2S

Zavodnik, Valery E.Shutalev, Anatoly D.Gurskaya, Galina V.Stash, Adam I. Tsirelson, Vladimir G.

Acta Crystallographica Section E (2005) 61, 2 o468-o470

a=7.2960(10)Å   b=8.014(2)Å   c=10.208(2)Å

α=86.97(2)°   β=70.53(2)°   γ=73.04(2)°

5-acetyl-4,6-dimethyl-1,2,3,4-tetrahydropyrimidin-2-one

C8H12N2O2

Zavodnik, Valery E.Shutalev, Anatoly D.Gurskaya, Galina V.Stash, Adam I. Tsirelson, Vladimir G.

Acta Crystallographica Section E (2005) 61, 2 o365-o367

a=14.473(3)Å   b=6.9940(10)Å   c=17.200(3)Å

α=90.00°   β=103.37(3)°   γ=90.00°

1-[Bis(4,5-hydroxymethyl)-1,2,3-triazol-1-ylmethyl]thymine

C10H13N5O4

Stash, Adam I. Zavodnik, Valery E.Zavgorodny, Sergei G.Gurskaya, Galina V.Tsirelson, Vladimir G.

Acta Crystallographica Section E (2005) 61, 6 o1721-o1723

a=4.5160(10)Å   b=11.618(2)Å   c=11.481(2)Å

α=90.00°   β=91.43(2)°   γ=90.00°

Al2F2O4Si1

Al2F2O4Si1

Ivanov, Yu.V.Belokoneva, E.L.Protas, J.Hansen, N.K.Tsirelson, V.G.

Acta Crystallographica Section B (1998) 54, 6 774-781

a=4.6511(8)Å   b=8.8020(10)Å   c=8.4020(10)Å

α=90.0°   β=90.0°   γ=90.0°

I2

I2

Bertolotti, FedericaShishkina, Anastasia V.Forni, AlessandraGervasio, GiulianaStash, Adam I.Tsirelson, Vladimir G.

Crystal Growth & Design (2014) 14, 7 3587

a=7.15890(10)Å   b=4.69150(10)Å   c=9.80140(10)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C5H8N4O12

C5H8N4O12

Elizabeth A. ZhurovaAdam I. StashVladimir G. TsirelsonVladimir V. ZhurovEkaterina V. BartashevichVladimir A. PotemkinA. Alan Pinkerton

Journal of the American Chemical Society (2006) 128, 14728-14734

a=9.2759(8)Å   b=9.2759(8)Å   c=6.6127(4)Å

α=90.000°   β=90.000°   γ=90.000°