Structures by: Tominaga M.

Total: 124

C60H56N4O4

C60H56N4O4

Tominaga, MasahideTakahashi, EriUkai, HiroyukiOhara, KazuakiItoh, TsutomuYamaguchi, Kentaro

Organic letters (2017) 19, 7 1508-1511

a=16.5759(6)Å   b=13.1086(5)Å   c=12.2124(5)Å

α=90°   β=108.101(2)°   γ=90°

C43H31Cl6N2

C43H31Cl6N2

Tominaga, MasahideYoneta, TetsuroOhara, KazuakiYamaguchi, KentaroItoh, TsutomuMinamoto, ChihiroAzumaya, Isao

Organic letters (2014) 16, 17 4622

a=22.782(3)Å   b=22.782(3)Å   c=7.3730(15)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C50H42N4

C50H42N4

Tominaga, MasahideYoneta, TetsuroOhara, KazuakiYamaguchi, KentaroItoh, TsutomuMinamoto, ChihiroAzumaya, Isao

Organic letters (2014) 16, 17 4622

a=23.0796(14)Å   b=23.0796(14)Å   c=7.0154(6)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C52H48N4O4

C52H48N4O4

Tominaga, MasahideKunitomi, NobutoKatagiri, KosukeItoh, Tsutomu

Organic letters (2015) 17, 4 786-789

a=18.809(10)Å   b=10.080(5)Å   c=20.725(11)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C62H66Cl6N4O12

C62H66Cl6N4O12

Tominaga, MasahideKunitomi, NobutoKatagiri, KosukeItoh, Tsutomu

Organic letters (2015) 17, 4 786-789

a=9.8315(17)Å   b=14.743(3)Å   c=21.249(4)Å

α=101.193(2)°   β=91.334(2)°   γ=94.028(2)°

C63H70N4O16

C63H70N4O16

Tominaga, MasahideKunitomi, NobutoKatagiri, KosukeItoh, Tsutomu

Organic letters (2015) 17, 4 786-789

a=11.120(3)Å   b=14.029(4)Å   c=20.020(6)Å

α=108.726(4)°   β=98.537(4)°   γ=94.981(4)°

C88H76Cl12N6O6

C88H76Cl12N6O6

Tominaga, MasahideMasu, HyumaKatagiri, KosukeKato, TakakoAzumaya, Isao

Organic letters (2005) 7, 17 3785-3787

a=33.749(12)Å   b=12.982(5)Å   c=19.167(7)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C64H68Cl4N4O10

C64H68Cl4N4O10

Tominaga, MasahideHyodo, TadashiHikami, YuyaYamaguchi, Kentaro

CrystEngComm (2020)

a=17.217(3)Å   b=11.2747(18)Å   c=16.415(3)Å

α=90°   β=117.459(3)°   γ=90°

C64H68Cl4N4O7

C64H68Cl4N4O7

Tominaga, MasahideHyodo, TadashiHikami, YuyaYamaguchi, Kentaro

CrystEngComm (2020)

a=17.1722(16)Å   b=11.3008(10)Å   c=16.1727(15)Å

α=90°   β=117.160(2)°   γ=90°

C60H54Cl4N4O4

C60H54Cl4N4O4

Tominaga, MasahideHyodo, TadashiHikami, YuyaYamaguchi, Kentaro

CrystEngComm (2020)

a=16.5240(14)Å   b=13.9309(12)Å   c=11.3445(9)Å

α=90°   β=107.390(3)°   γ=90°

C59H52Cl4N4O4

C59H52Cl4N4O4

Tominaga, MasahideHyodo, TadashiHikami, YuyaYamaguchi, Kentaro

CrystEngComm (2020)

a=13.6415(17)Å   b=11.1851(14)Å   c=32.017(4)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C54H48Cl8N4O4

C54H48Cl8N4O4

Tominaga, MasahideHyodo, TadashiHikami, YuyaYamaguchi, Kentaro

CrystEngComm (2020)

a=16.397(4)Å   b=13.840(3)Å   c=11.647(3)Å

α=90°   β=108.793(3)°   γ=90°

C54H46Cl10N4O4

C54H46Cl10N4O4

Tominaga, MasahideHyodo, TadashiHikami, YuyaYamaguchi, Kentaro

CrystEngComm (2020)

a=11.8817(5)Å   b=13.9512(6)Å   c=30.8666(13)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C64H58Cl6N4O12

C64H58Cl6N4O12

Tominaga, MasahideMizuno, KosukeYamamoto, HarukaHyodo, TadashiYamaguchi, Kentaro

CrystEngComm (2020)

a=7.6112(5)Å   b=11.9128(7)Å   c=16.0046(10)Å

α=81.915(3)°   β=81.796(3)°   γ=80.150(3)°

C64H58Cl6N4O11

C64H58Cl6N4O11

Tominaga, MasahideMizuno, KosukeYamamoto, HarukaHyodo, TadashiYamaguchi, Kentaro

CrystEngComm (2020)

a=7.6225(8)Å   b=12.0460(13)Å   c=15.9044(17)Å

α=81.746(5)°   β=80.373(5)°   γ=79.855(5)°

C64H58.01Cl5.97N4O12

C64H58.01Cl5.97N4O12

Tominaga, MasahideMizuno, KosukeYamamoto, HarukaHyodo, TadashiYamaguchi, Kentaro

CrystEngComm (2020)

a=7.6781(5)Å   b=12.0451(8)Å   c=15.9522(11)Å

α=81.688(3)°   β=81.540(3)°   γ=79.019(3)°

C63H56Cl6N4O12

C63H56Cl6N4O12

Tominaga, MasahideMizuno, KosukeYamamoto, HarukaHyodo, TadashiYamaguchi, Kentaro

CrystEngComm (2020)

a=7.6120(5)Å   b=12.0404(7)Å   c=15.8636(10)Å

α=81.859(2)°   β=81.279(2)°   γ=80.545(2)°

C45H39N3O3

C45H39N3O3

Saito, YuukiSatake, MisaMori, RyuichiOkayasu, MisakiMasu, HyumaTominaga, MasahideKatagiri, KosukeYamaguchi, KentaroKikkawa, ShokoHikawa, HidemasaAzumaya, Isao

Organic & biomolecular chemistry (2020) 18, 2 230-236

a=9.47394(8)Å   b=19.77494(10)Å   c=19.02693(13)Å

α=90.0000°   β=101.6839(8)°   γ=90.0000°

C87H79N6O7

C87H79N6O7

Saito, YuukiSatake, MisaMori, RyuichiOkayasu, MisakiMasu, HyumaTominaga, MasahideKatagiri, KosukeYamaguchi, KentaroKikkawa, ShokoHikawa, HidemasaAzumaya, Isao

Organic & biomolecular chemistry (2020) 18, 2 230-236

a=14.89204(7)Å   b=17.25623(10)Å   c=28.41877(13)Å

α=90.0000°   β=98.1145(4)°   γ=90.0000°

C38H39Cl2N4O6

C38H39Cl2N4O6

Kawahata, MasatoshiHyodo, TadashiTominaga, MasahideYamaguchi, Kentaro

CrystEngComm (2018) 20, 38 5667

a=10.7680(5)Å   b=12.2601(6)Å   c=13.3043(6)Å

α=97.054(2)°   β=101.999(2)°   γ=98.839(2)°

C34H34Cl2N4O6

C34H34Cl2N4O6

Kawahata, MasatoshiHyodo, TadashiTominaga, MasahideYamaguchi, Kentaro

CrystEngComm (2018) 20, 38 5667

a=23.5127(11)Å   b=7.1104(3)Å   c=19.6874(9)Å

α=90°   β=108.636(2)°   γ=90°

C34H34Cl2N4O6

C34H34Cl2N4O6

Hyodo, TadashiKawahata, MasatoshiHikami, YuyaKomatsu, AiTominaga, MasahideYamaguchi, Kentaro

CrystEngComm (2019) 21, 10 1548

a=19.6020(17)Å   b=10.4596(9)Å   c=15.8952(14)Å

α=90°   β=107.358(2)°   γ=90°

C39H43Cl2N4O6

C39H43Cl2N4O6

Hyodo, TadashiKawahata, MasatoshiHikami, YuyaKomatsu, AiTominaga, MasahideYamaguchi, Kentaro

CrystEngComm (2019) 21, 10 1548

a=10.0070(5)Å   b=13.2653(7)Å   c=15.0577(8)Å

α=80.234(2)°   β=71.193(2)°   γ=70.137(2)°

C37.5H40Cl2N4O6

C37.5H40Cl2N4O6

Hyodo, TadashiKawahata, MasatoshiHikami, YuyaKomatsu, AiTominaga, MasahideYamaguchi, Kentaro

CrystEngComm (2019) 21, 10 1548

a=9.9312(5)Å   b=13.0381(7)Å   c=14.9669(8)Å

α=78.504(2)°   β=71.545(2)°   γ=71.592(2)°

C38H42Cl2N4O6

C38H42Cl2N4O6

Hyodo, TadashiKawahata, MasatoshiHikami, YuyaKomatsu, AiTominaga, MasahideYamaguchi, Kentaro

CrystEngComm (2019) 21, 10 1548

a=9.9249(9)Å   b=13.0873(12)Å   c=15.1023(14)Å

α=78.486(3)°   β=71.671(3)°   γ=71.466(3)°

C37.5H41Cl2N4O6

C37.5H41Cl2N4O6

Hyodo, TadashiKawahata, MasatoshiHikami, YuyaKomatsu, AiTominaga, MasahideYamaguchi, Kentaro

CrystEngComm (2019) 21, 10 1548

a=9.9369(5)Å   b=13.0256(7)Å   c=14.9773(8)Å

α=78.670(3)°   β=71.719(3)°   γ=71.595(3)°

C38H41Cl2N4O6

C38H41Cl2N4O6

Hyodo, TadashiKawahata, MasatoshiHikami, YuyaKomatsu, AiTominaga, MasahideYamaguchi, Kentaro

CrystEngComm (2019) 21, 10 1548

a=9.9494(7)Å   b=13.0577(10)Å   c=15.0470(11)Å

α=78.907(2)°   β=71.437(2)°   γ=70.820(2)°

C38H42Cl2N4O6

C38H42Cl2N4O6

Hyodo, TadashiKawahata, MasatoshiHikami, YuyaKomatsu, AiTominaga, MasahideYamaguchi, Kentaro

CrystEngComm (2019) 21, 10 1548

a=9.9163(5)Å   b=13.1401(7)Å   c=14.9925(8)Å

α=78.987(2)°   β=71.536(2)°   γ=71.106(2)°

C138H218N60O88Pd10

C138H218N60O88Pd10

Aoyagi, MasaruTashiro, ShoheiTominaga, MasahideBiradha, KumarFujita, Makoto

Chemical Communications (2002) 18 2036

a=18.477(2)Å   b=18.905(2)Å   c=20.012(3)Å

α=66.452(2)°   β=86.410(2)°   γ=61.910(2)°

C124H218N44O85Pd8

C124H218N44O85Pd8

Aoyagi, MasaruTashiro, ShoheiTominaga, MasahideBiradha, KumarFujita, Makoto

Chemical Communications (2002) 18 2036

a=17.549(2)Å   b=20.344(3)Å   c=29.840(4)Å

α=107.271(3)°   β=91.243(3)°   γ=114.438(3)°

(C24H21N3O3Yb),3(CF3SO3),(C2H3N),3(OH2)

(C24H21N3O3Yb),3(CF3SO3),(C2H3N),3(OH2)

Masu, HyumaTominaga, MasahideKatagiri, KosukeKato, TakakoAzumaya, Isao

CrystEngComm (2006) 8, 8 578

a=8.63000(10)Å   b=11.35010(10)Å   c=11.43080(10)Å

α=65.2210(10)°   β=89.7530(10)°   γ=82.5270(10)°

C28H40F9LaN3O20.5S3

C28H40F9LaN3O20.5S3

Masu, HyumaTominaga, MasahideKatagiri, KosukeKato, TakakoAzumaya, Isao

CrystEngComm (2006) 8, 8 578

a=21.3144(5)Å   b=21.3144(5)Å   c=17.3882(8)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=120.00°

C42H39N9O6

C42H39N9O6

Masu, HyumaSagara, YukoImabeppu, FumiakiTakayanagi, HiroakiKatagiri, KosukeKawahata, MasatoshiTominaga, MasahideKagechika, HiroyukiYamaguchi, KentaroAzumaya, Isao

CrystEngComm (2011) 13, 2 406

a=9.133(3)Å   b=19.628(6)Å   c=22.662(6)Å

α=90.00°   β=107.77(1)°   γ=90.00°

C36H42N6O12

C36H42N6O12

Masu, HyumaSagara, YukoImabeppu, FumiakiTakayanagi, HiroakiKatagiri, KosukeKawahata, MasatoshiTominaga, MasahideKagechika, HiroyukiYamaguchi, KentaroAzumaya, Isao

CrystEngComm (2011) 13, 2 406

a=9.207(1)Å   b=24.232(3)Å   c=17.811(2)Å

α=90.00°   β=114.068(5)°   γ=90.00°

C22H22Cl2O2,3(H2O)

C22H22Cl2O2,3(H2O)

Tominaga, MasahideMasu, HyumaAzumaya, Isao

CrystEngComm (2011) 13, 17 5299

a=16.283(3)Å   b=20.730(4)Å   c=7.3864(13)Å

α=90.00°   β=114.943(2)°   γ=90.00°

C22H22Cl2O2,H2O

C22H22Cl2O2,H2O

Tominaga, MasahideMasu, HyumaAzumaya, Isao

CrystEngComm (2011) 13, 17 5299

a=7.6152(7)Å   b=9.7211(9)Å   c=13.3979(12)Å

α=73.8690(10)°   β=84.3740(10)°   γ=89.4510(10)°

C22H22Cl2O2,H2O

C22H22Cl2O2,H2O

Tominaga, MasahideMasu, HyumaAzumaya, Isao

CrystEngComm (2011) 13, 17 5299

a=23.981(7)Å   b=23.981(7)Å   c=17.162(5)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=120.00°

C29H37Cl3O6

C29H37Cl3O6

Kawahata, MasatoshiTominaga, MasahideMaekawa, YumiYamaguchi, Kentaro

CrystEngComm (2017)

a=17.6945(11)Å   b=11.4264(7)Å   c=14.1947(9)Å

α=90°   β=97.3820(10)°   γ=90°

C34H43F6NO6P

C34H43F6NO6P

Kawahata, MasatoshiTominaga, MasahideMaekawa, YumiYamaguchi, Kentaro

CrystEngComm (2017)

a=9.6564(11)Å   b=13.3543(15)Å   c=14.3477(16)Å

α=67.011(4)°   β=76.108(4)°   γ=80.955(4)°

C37.84H49O9.66

C37.84H49O9.66

Kawahata, MasatoshiTominaga, MasahideMaekawa, YumiYamaguchi, Kentaro

CrystEngComm (2017)

a=10.1729(16)Å   b=13.993(2)Å   c=14.345(2)Å

α=63.733(4)°   β=84.981(4)°   γ=74.713(4)°

C45.31H57.63F6NO9.77P

C45.31H57.63F6NO9.77P

Kawahata, MasatoshiTominaga, MasahideMaekawa, YumiYamaguchi, Kentaro

CrystEngComm (2017)

a=9.6535(16)Å   b=12.475(2)Å   c=18.922(3)Å

α=83.815(6)°   β=84.842(6)°   γ=76.722(6)°

CageAg3PF6

C86H92Ag3N12,6(C4H8O2),3(F6P)

Tominaga, MasahideKawaguchi, TaichiOhara, KazuakiYamaguchi, KentaroMasu, HyumaAzumaya, Isao

CrystEngComm (2016) 18, 2 266

a=34.813(3)Å   b=20.6402(19)Å   c=16.3040(15)Å

α=90°   β=102.6780(10)°   γ=90°

C16H16Ag0.4F2.4N1.73O0.53P0.4

C16H16Ag0.4F2.4N1.73O0.53P0.4

Tominaga, MasahideKawaguchi, TaichiOhara, KazuakiYamaguchi, KentaroMasu, HyumaAzumaya, Isao

CrystEngComm (2016) 18, 2 266

a=19.0224(7)Å   b=15.7764(7)Å   c=38.4287(15)Å

α=90°   β=102.187(2)°   γ=90°

C334H260F6N24O90Pd6S14

C334H260F6N24O90Pd6S14

Suzuki, KosukeTominaga, MasahideKawano, MasakiFujita, Makoto

Chemical communications (Cambridge, England) (2009) 34, 13 1638-1640

a=28.7133(7)Å   b=26.7005(6)Å   c=48.5078(13)Å

α=90.00°   β=119.496(2)°   γ=90.00°

C48H42

C48H42

Tohaya, TaichiKatagiri, KosukeKatoh, JunyaMasu, HyumaTominaga, MasahideAzumaya, Isao

CrystEngComm (2010) 12, 11 3493

a=15.071(17)Å   b=15.071(17)Å   c=28.95(4)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=120.00°

C52H50O2

C52H50O2

Tohaya, TaichiKatagiri, KosukeKatoh, JunyaMasu, HyumaTominaga, MasahideAzumaya, Isao

CrystEngComm (2010) 12, 11 3493

a=11.385(3)Å   b=14.405(4)Å   c=14.984(4)Å

α=115.121(4)°   β=95.522(4)°   γ=109.930(4)°

C46H52Cl12O12

C46H52Cl12O12

Tominaga, MasahideKatagiri, KosukeAzumaya, Isao

CrystEngComm (2010) 12, 4 1164

a=31.279(3)Å   b=10.6127(10)Å   c=22.276(4)Å

α=90.00°   β=132.3560(10)°   γ=90.00°

C40H43N3O15

C40H43N3O15

Tominaga, MasahideKatagiri, KosukeAzumaya, Isao

CrystEngComm (2010) 12, 4 1164

a=10.0663(11)Å   b=19.591(2)Å   c=19.371(2)Å

α=90.00°   β=98.6230(10)°   γ=90.00°

C55H55Cl3N6O24

C55H55Cl3N6O24

Tominaga, MasahideKatagiri, KosukeAzumaya, Isao

CrystEngComm (2010) 12, 4 1164

a=13.052(14)Å   b=14.340(15)Å   c=16.268(17)Å

α=102.717(15)°   β=91.783(13)°   γ=107.300(13)°

C26H32O6

C26H32O6

Tominaga, MasahideKatagiri, KosukeAzumaya, Isao

Crystal Growth & Design (2009) 9, 8 3692

a=10.605(4)Å   b=10.783(4)Å   c=19.199(8)Å

α=90.00°   β=94.543(5)°   γ=90.00°

C32H38O7

C32H38O7

Tominaga, MasahideKatagiri, KosukeAzumaya, Isao

Crystal Growth & Design (2009) 9, 8 3692

a=15.015(2)Å   b=21.454(3)Å   c=9.6703(14)Å

α=90.00°   β=110.752(2)°   γ=90.00°

C32H35N3O12

C32H35N3O12

Tominaga, MasahideKatagiri, KosukeAzumaya, Isao

Crystal Growth & Design (2009) 9, 8 3692

a=6.609(4)Å   b=15.325(8)Å   c=15.669(8)Å

α=74.058(5)°   β=79.495(6)°   γ=88.624(6)°

C18H15N3O11S3

C18H15N3O11S3

Katagiri, KosukeKato, TakakoMasu, HyumaTominaga, MasahideAzumaya, Isao

Crystal Growth & Design (2009) 9, 3 1519

a=8.434(5)Å   b=12.342(6)Å   c=12.702(7)Å

α=109.453(6)°   β=97.697(7)°   γ=102.720(7)°

C19H19N3O7S3

C19H19N3O7S3

Katagiri, KosukeKato, TakakoMasu, HyumaTominaga, MasahideAzumaya, Isao

Crystal Growth & Design (2009) 9, 3 1519

a=8.4301(13)Å   b=8.9689(14)Å   c=28.364(4)Å

α=90.00°   β=91.137(2)°   γ=90.00°

C22H21N5O6S3

C22H21N5O6S3

Katagiri, KosukeKato, TakakoMasu, HyumaTominaga, MasahideAzumaya, Isao

Crystal Growth & Design (2009) 9, 3 1519

a=9.949(2)Å   b=10.949(2)Å   c=11.940(3)Å

α=81.215(3)°   β=75.704(3)°   γ=77.805(3)°

C24H20N4O8S4

C24H20N4O8S4

Katagiri, KosukeKato, TakakoMasu, HyumaTominaga, MasahideAzumaya, Isao

Crystal Growth & Design (2009) 9, 3 1519

a=15.269(12)Å   b=15.269(12)Å   c=21.613(18)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C82H82Cl18O12

C82H82Cl18O12

Tominaga, MasahideKunitomi, NobutoOhara, KazuakiKawahata, MasatoshiItoh, TsutomuKatagiri, KosukeYamaguchi, Kentaro

The Journal of organic chemistry (2019) 84, 9 5109-5117

a=10.7288(19)Å   b=13.240(2)Å   c=16.153(3)Å

α=69.581(2)°   β=85.990(2)°   γ=83.114(2)°

C74H76O16

C74H76O16

Tominaga, MasahideKunitomi, NobutoOhara, KazuakiKawahata, MasatoshiItoh, TsutomuKatagiri, KosukeYamaguchi, Kentaro

The Journal of organic chemistry (2019) 84, 9 5109-5117

a=20.2602(9)Å   b=18.4745(10)Å   c=9.7083(5)Å

α=90°   β=103.791(4)°   γ=90°

C92H92O28

C92H92O28

Tominaga, MasahideKunitomi, NobutoOhara, KazuakiKawahata, MasatoshiItoh, TsutomuKatagiri, KosukeYamaguchi, Kentaro

The Journal of organic chemistry (2019) 84, 9 5109-5117

a=10.6042(3)Å   b=12.9313(4)Å   c=16.1150(6)Å

α=111.1780(19)°   β=90.073(3)°   γ=95.912(2)°

C98H95N3O34

C98H95N3O34

Tominaga, MasahideKunitomi, NobutoOhara, KazuakiKawahata, MasatoshiItoh, TsutomuKatagiri, KosukeYamaguchi, Kentaro

The Journal of organic chemistry (2019) 84, 9 5109-5117

a=9.8426(4)Å   b=20.6842(7)Å   c=24.5207(9)Å

α=113.198(2)°   β=97.551(2)°   γ=90.007(2)°

C64H64N4O9

C64H64N4O9

Kosuke KatagiriTaichi TohayaHyuma MasuMasahide TominagaIsao Azumaya

Journal of Organic Chemistry (2009) 74, 2804-2810

a=16.925(3)Å   b=15.637(3)Å   c=22.381(4)Å

α=90.00°   β=103.617(4)°   γ=90.00°

C50H42Cl6N2O2

C50H42Cl6N2O2

Kosuke KatagiriTaichi TohayaHyuma MasuMasahide TominagaIsao Azumaya

Journal of Organic Chemistry (2009) 74, 2804-2810

a=30.709(5)Å   b=8.4717(14)Å   c=18.198(3)Å

α=90.00°   β=111.575(2)°   γ=90.00°

C48H40N2O2

C48H40N2O2

Kosuke KatagiriTaichi TohayaHyuma MasuMasahide TominagaIsao Azumaya

Journal of Organic Chemistry (2009) 74, 2804-2810

a=10.3910(19)Å   b=19.155(4)Å   c=19.178(4)Å

α=107.102(2)°   β=93.505(3)°   γ=91.272(2)°

C60H52N4O4

C60H52N4O4

Kosuke KatagiriTaichi TohayaHyuma MasuMasahide TominagaIsao Azumaya

Journal of Organic Chemistry (2009) 74, 2804-2810

a=7.765(2)Å   b=24.472(7)Å   c=13.084(4)Å

α=90.00°   β=101.834(5)°   γ=90.00°

C42H42N6O6,1.5(H2O)

C42H42N6O6,1.5(H2O)

Hyuma MasuTakako KatoMasahide Tominaga

Journal of Organic Chemistry (2008) 73, 5143-5146

a=15.5799(15)Å   b=27.514(3)Å   c=9.2074(9)Å

α=90.00°   β=92.224(2)°   γ=90.00°

C42H42N6O6,1.5(H2O)

C42H42N6O6,1.5(H2O)

Hyuma MasuKosuke KatagiriTakako KatoHiroyuki KagechikaMasahide TominagaIsao Azumaya

Journal of Organic Chemistry (2008) 73, 5143-5146

a=14.5968(13)Å   b=17.3664(16)Å   c=15.3345(14)Å

α=90.00°   β=91.5900(10)°   γ=90.00°

C67H61.26N0O6

C67H61.26N0O6

Tominaga, MasahideOhara, KazuakiYamaguchi, KentaroAzumaya, Isao

The Journal of organic chemistry (2014) 79, 14 6738-6742

a=13.782(3)Å   b=19.442(4)Å   c=21.953(4)Å

α=88.24(3)°   β=76.49(3)°   γ=86.79(3)°

C64H68O12,3(C6H3N3O6)

C64H68O12,3(C6H3N3O6)

Masahide TominagaHyuma MasuIsao Azumaya

Journal of Organic Chemistry (2009) 74, 8754-8760

a=14.371(3)Å   b=33.097(6)Å   c=16.454(3)Å

α=90.00°   β=98.486(2)°   γ=90.00°

C96H102O18

C96H102O18

Masahide TominagaHyuma MasuIsao Azumaya

Journal of Organic Chemistry (2009) 74, 8754-8760

a=11.4996(7)Å   b=54.937(3)Å   c=12.8226(8)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C64H68O12,2(CHCl3)

C64H68O12,2(CHCl3)

Masahide TominagaHyuma MasuIsao Azumaya

Journal of Organic Chemistry (2009) 74, 8754-8760

a=10.7454(12)Å   b=11.3338(13)Å   c=14.0895(16)Å

α=66.5010(10)°   β=78.2330(10)°   γ=87.0740(10)°

C92H89N3O24

C92H89N3O24

Masahide TominagaHyuma MasuIsao Azumaya

Journal of Organic Chemistry (2009) 74, 8754-8760

a=11.1208(11)Å   b=27.950(3)Å   c=29.147(3)Å

α=90.00°   β=90.8630(10)°   γ=90.00°

C93H96Cl12O18

C93H96Cl12O18

Masahide TominagaHyuma MasuIsao Azumaya

Journal of Organic Chemistry (2009) 74, 8754-8760

a=20.852(3)Å   b=14.7500(19)Å   c=30.387(4)Å

α=90.00°   β=92.455(2)°   γ=90.00°

C135H174N52.88O53.75Pd6

C135H174N52.88O53.75Pd6

Shohei TashiroMasahide TominagaMasaki KawanoBruno TherrienTomoji OzekiMakoto Fujita

Journal of the American Chemical Society (2005) 127, 4546-4547

a=70.377(14)Å   b=17.181(3)Å   c=42.159(8)Å

α=90.00°   β=99.90(3)°   γ=90.00°

C26H32O2

C26H32O2

Tominaga, MasahideMasu, HyumaAzumaya, Isao

Crystal Growth & Design (2011) 11, 2 542

a=8.136(2)Å   b=11.986(2)Å   c=21.178(4)Å

α=90.00°   β=98.029(2)°   γ=90.00°

C22H22Br2O2

C22H22Br2O2

Tominaga, MasahideMasu, HyumaAzumaya, Isao

Crystal Growth & Design (2011) 11, 2 542

a=6.909(1)Å   b=10.591(2)Å   c=14.238(4)Å

α=108.020(3)°   β=97.455(3)°   γ=102.059(2)°

C22H22Cl2O2,0.5(CHCl3)

C22H22Cl2O2,0.5(CHCl3)

Tominaga, MasahideMasu, HyumaAzumaya, Isao

Crystal Growth & Design (2011) 11, 2 542

a=26.384(2)Å   b=6.4107(5)Å   c=27.200(3)Å

α=90.00°   β=117.200(1)°   γ=90.00°

C22H24O2,0.5(CHCl3)

C22H24O2,0.5(CHCl3)

Tominaga, MasahideMasu, HyumaAzumaya, Isao

Crystal Growth & Design (2011) 11, 2 542

a=6.354(1)Å   b=12.695(2)Å   c=13.196(3)Å

α=117.671(2)°   β=90.941(2)°   γ=99.691(2)°

C22H18F2N2O2,2(CHCl3)

C22H18F2N2O2,2(CHCl3)

Kato, TakakoOkamoto, IwaoMasu, HyumaKatagiri, KosukeTominaga, MasahideYamaguchi, KentaroKagechika, HiroyukiAzumaya, Isao

Crystal Growth & Design (2008) 8, 10 3871

a=8.905(5)Å   b=11.135(6)Å   c=14.695(8)Å

α=68.790(7)°   β=88.629(7)°   γ=87.128(7)°

C22H18F2N2O2,C3H6O

C22H18F2N2O2,C3H6O

Kato, TakakoOkamoto, IwaoMasu, HyumaKatagiri, KosukeTominaga, MasahideYamaguchi, KentaroKagechika, HiroyukiAzumaya, Isao

Crystal Growth & Design (2008) 8, 10 3871

a=10.8996(16)Å   b=14.745(2)Å   c=13.823(2)Å

α=90.00°   β=97.187(2)°   γ=90.00°

C22H18F2N2O2,C4H8O2

C22H18F2N2O2,C4H8O2

Kato, TakakoOkamoto, IwaoMasu, HyumaKatagiri, KosukeTominaga, MasahideYamaguchi, KentaroKagechika, HiroyukiAzumaya, Isao

Crystal Growth & Design (2008) 8, 10 3871

a=9.0756(5)Å   b=9.0756(5)Å   c=24.3239(17)Å

α=90.0000°   β=90.0000°   γ=120.0000°

C22H18F2N2O2,C4H8O

C22H18F2N2O2,C4H8O

Kato, TakakoOkamoto, IwaoMasu, HyumaKatagiri, KosukeTominaga, MasahideYamaguchi, KentaroKagechika, HiroyukiAzumaya, Isao

Crystal Growth & Design (2008) 8, 10 3871

a=9.038(2)Å   b=10.645(3)Å   c=11.762(3)Å

α=90.00°   β=91.078(3)°   γ=90.00°

C22H18F2N2O2,C4H8O2

C22H18F2N2O2,C4H8O2

Kato, TakakoOkamoto, IwaoMasu, HyumaKatagiri, KosukeTominaga, MasahideYamaguchi, KentaroKagechika, HiroyukiAzumaya, Isao

Crystal Growth & Design (2008) 8, 10 3871

a=9.0311(4)Å   b=9.0311(4)Å   c=24.502(3)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=120.00°

C22H18F2N2O2,C4H6O2

C22H18F2N2O2,C4H6O2

Kato, TakakoOkamoto, IwaoMasu, HyumaKatagiri, KosukeTominaga, MasahideYamaguchi, KentaroKagechika, HiroyukiAzumaya, Isao

Crystal Growth & Design (2008) 8, 10 3871

a=8.9987(3)Å   b=8.9987(3)Å   c=24.529(2)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=120.00°

C22H18F2N2O2

C22H18F2N2O2

Kato, TakakoOkamoto, IwaoMasu, HyumaKatagiri, KosukeTominaga, MasahideYamaguchi, KentaroKagechika, HiroyukiAzumaya, Isao

Crystal Growth & Design (2008) 8, 10 3871

a=13.82(2)Å   b=15.563(13)Å   c=8.985(13)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C22H18F2N2O2,C3H6O3

C22H18F2N2O2,C3H6O3

Kato, TakakoOkamoto, IwaoMasu, HyumaKatagiri, KosukeTominaga, MasahideYamaguchi, KentaroKagechika, HiroyukiAzumaya, Isao

Crystal Growth & Design (2008) 8, 10 3871

a=15.5849(12)Å   b=9.0737(7)Å   c=16.6387(13)Å

α=90.00°   β=104.4040(10)°   γ=90.00°

C22H18F2N2O2,C4H8O2

C22H18F2N2O2,C4H8O2

Kato, TakakoOkamoto, IwaoMasu, HyumaKatagiri, KosukeTominaga, MasahideYamaguchi, KentaroKagechika, HiroyukiAzumaya, Isao

Crystal Growth & Design (2008) 8, 10 3871

a=12.763(2)Å   b=9.1631(15)Å   c=20.309(5)Å

α=90.00°   β=103.286(3)°   γ=90.00°

C22H18F2N2O2,C6H6

C22H18F2N2O2,C6H6

Kato, TakakoOkamoto, IwaoMasu, HyumaKatagiri, KosukeTominaga, MasahideYamaguchi, KentaroKagechika, HiroyukiAzumaya, Isao

Crystal Growth & Design (2008) 8, 10 3871

a=12.8040(12)Å   b=8.9673(8)Å   c=21.308(2)Å

α=90.00°   β=104.4450(10)°   γ=90.00°

C29H26F2N2O2

C29H26F2N2O2

Kato, TakakoOkamoto, IwaoMasu, HyumaKatagiri, KosukeTominaga, MasahideYamaguchi, KentaroKagechika, HiroyukiAzumaya, Isao

Crystal Growth & Design (2008) 8, 10 3871

a=22.531(5)Å   b=13.650(3)Å   c=23.223(5)Å

α=90.00°   β=91.193(4)°   γ=90.00°

C22H18F2N2O2,0.5(CH2Cl2)

C22H18F2N2O2,0.5(CH2Cl2)

Kato, TakakoOkamoto, IwaoMasu, HyumaKatagiri, KosukeTominaga, MasahideYamaguchi, KentaroKagechika, HiroyukiAzumaya, Isao

Crystal Growth & Design (2008) 8, 10 3871

a=28.459(3)Å   b=8.9853(10)Å   c=15.4982(18)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C25H21AgF3N3O5S2

C25H21AgF3N3O5S2

Katagiri, KosukeSakai, TakahiroHishikawa, MaikoMasu, HyumaTominaga, MasahideYamaguchi, KentaroAzumaya, Isao

Crystal Growth & Design (2014) 14, 1 199

a=11.094(8)Å   b=11.531(8)Å   c=11.635(8)Å

α=87.702(10)°   β=63.717(8)°   γ=79.934(9)°

C48H42AgBF4N6O4S2

C48H42AgBF4N6O4S2

Katagiri, KosukeSakai, TakahiroHishikawa, MaikoMasu, HyumaTominaga, MasahideYamaguchi, KentaroAzumaya, Isao

Crystal Growth & Design (2014) 14, 1 199

a=34.543(9)Å   b=8.324(2)Å   c=15.572(4)Å

α=90.00°   β=92.096(4)°   γ=90.00°

C24H21N3O2S

C24H21N3O2S

Katagiri, KosukeSakai, TakahiroHishikawa, MaikoMasu, HyumaTominaga, MasahideYamaguchi, KentaroAzumaya, Isao

Crystal Growth & Design (2014) 14, 1 199

a=18.845(3)Å   b=18.777(3)Å   c=12.6102(19)Å

α=90.00°   β=115.589(2)°   γ=90.00°

C27H25AgBCl3F4N4O2S

C27H25AgBCl3F4N4O2S

Katagiri, KosukeSakai, TakahiroHishikawa, MaikoMasu, HyumaTominaga, MasahideYamaguchi, KentaroAzumaya, Isao

Crystal Growth & Design (2014) 14, 1 199

a=21.370(4)Å   b=19.497(4)Å   c=7.4700(14)Å

α=90.00°   β=91.055(3)°   γ=90.00°

C49H42Ag1.5F6N6O6S2Sb

C49H42Ag1.5F6N6O6S2Sb

Katagiri, KosukeSakai, TakahiroHishikawa, MaikoMasu, HyumaTominaga, MasahideYamaguchi, KentaroAzumaya, Isao

Crystal Growth & Design (2014) 14, 1 199

a=12.277(4)Å   b=22.291(7)Å   c=45.968(14)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C18H15NO3S

C18H15NO3S

Terada, ShoKatagiri, KosukeMasu, HyumaDanjo, HiroshiSei, YoshihisaKawahata, MasatoshiTominaga, MasahideYamaguchi, KentaroAzumaya, Isao

Crystal Growth & Design (2012) 12, 6 2908

a=9.376(3)Å   b=12.139(4)Å   c=13.585(4)Å

α=90.00°   β=90.636(5)°   γ=90.00°

C18H14FNO3S

C18H14FNO3S

Terada, ShoKatagiri, KosukeMasu, HyumaDanjo, HiroshiSei, YoshihisaKawahata, MasatoshiTominaga, MasahideYamaguchi, KentaroAzumaya, Isao

Crystal Growth & Design (2012) 12, 6 2908

a=9.4455(19)Å   b=12.131(2)Å   c=13.454(3)Å

α=90.00°   β=90.798(2)°   γ=90.00°

C18H14FNO3S

C18H14FNO3S

Terada, ShoKatagiri, KosukeMasu, HyumaDanjo, HiroshiSei, YoshihisaKawahata, MasatoshiTominaga, MasahideYamaguchi, KentaroAzumaya, Isao

Crystal Growth & Design (2012) 12, 6 2908

a=9.4890(19)Å   b=12.364(3)Å   c=13.425(3)Å

α=90.00°   β=91.139(2)°   γ=90.00°

C18H14FNO3S

C18H14FNO3S

Terada, ShoKatagiri, KosukeMasu, HyumaDanjo, HiroshiSei, YoshihisaKawahata, MasatoshiTominaga, MasahideYamaguchi, KentaroAzumaya, Isao

Crystal Growth & Design (2012) 12, 6 2908

a=8.664(8)Å   b=16.092(15)Å   c=12.122(11)Å

α=90.00°   β=101.455(11)°   γ=90.00°

C18H14FNO3S

C18H14FNO3S

Terada, ShoKatagiri, KosukeMasu, HyumaDanjo, HiroshiSei, YoshihisaKawahata, MasatoshiTominaga, MasahideYamaguchi, KentaroAzumaya, Isao

Crystal Growth & Design (2012) 12, 6 2908

a=8.250(3)Å   b=9.528(3)Å   c=11.468(4)Å

α=102.597(4)°   β=107.235(4)°   γ=104.579(3)°

C18H10F5NO3S

C18H10F5NO3S

Terada, ShoKatagiri, KosukeMasu, HyumaDanjo, HiroshiSei, YoshihisaKawahata, MasatoshiTominaga, MasahideYamaguchi, KentaroAzumaya, Isao

Crystal Growth & Design (2012) 12, 6 2908

a=8.865(3)Å   b=19.508(6)Å   c=9.849(3)Å

α=90.00°   β=98.662(3)°   γ=90.00°