Structures by: Takahashi K.

Total: 211

C25H34O6

C25H34O6

Kanno, YuichiroKusakabe, TaichiSaito, NaoKikkawa, ShokoTakahashi, KeisukeAzumaya, IsaoNemoto, KiyomitsuKato, Keisuke

Molbank (2020) 2020, 2 M1125

a=15.7937(3)Å   b=7.49440(10)Å   c=20.8812(2)Å

α=90.0000°   β=97.4360(13)°   γ=90.0000°

C32H22FeN4O2,C8N4NiS4

C32H22FeN4O2,C8N4NiS4

Takahashi, K.Sakurai, T.Zhang, W.-M.Okubo, S.Ohta, H.Yamamoto, T.Einaga, Y.Mori, H.

Inorganics (2017) 5, 54

a=11.7638(6)Å   b=13.5893(5)Å   c=14.1000(10)Å

α=65.962(11)°   β=85.184(14)°   γ=65.815(9)°

C32H22FeN4O2,C8N4NiS4

C32H22FeN4O2,C8N4NiS4

Takahashi, K.Sakurai, T.Zhang, W.-M.Okubo, S.Ohta, H.Yamamoto, T.Einaga, Y.Mori, H.

Inorganics (2017) 5, 54

a=11.5777(7)Å   b=13.6154(4)Å   c=13.9687(11)Å

α=66.134(8)°   β=84.758(12)°   γ=65.272(9)°

C32H22FeN4O2,C8N4NiS4

C32H22FeN4O2,C8N4NiS4

Takahashi, K.Sakurai, T.Zhang, W.-M.Okubo, S.Ohta, H.Yamamoto, T.Einaga, Y.Mori, H.

Inorganics (2017) 5, 54

a=11.4218(11)Å   b=13.7207(6)Å   c=13.8041(17)Å

α=67.123(12)°   β=84.938(18)°   γ=65.324(14)°

Bis(4-Pyridyl)bis(pyridinium-4-yl)methane bis(tetrafluoroborate) acetonitrile solvate

C21H18N42,(B1F41)2,C2H3N1

Inokuchi, DaisukeHirao, YasukazuTakahashi, KazuyukiMatsumoto, KouzouMori, HatsumiKubo, Takashi

The Journal of Physical Chemistry C (2019) 123, 11 6599

a=10.6131(2)Å   b=10.6131(2)Å   c=37.846(3)Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Bis(4-Pyridyl)bis(pyridinium-4-yl)methane bis(tetrafluoroborate) acetonitrile solvate

C21H18N42,(B1F41)2,C2H3N1

Inokuchi, DaisukeHirao, YasukazuTakahashi, KazuyukiMatsumoto, KouzouMori, HatsumiKubo, Takashi

The Journal of Physical Chemistry C (2019) 123, 11 6599

a=10.6229(2)Å   b=10.6229(2)Å   c=38.184(3)Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Bis(4-Pyridyl)bis(pyridinium-4-yl)methane bis(tetrafluoroborate)

C21H18N42,(B1F41)2

Inokuchi, DaisukeHirao, YasukazuTakahashi, KazuyukiMatsumoto, KouzouMori, HatsumiKubo, Takashi

The Journal of Physical Chemistry C (2019) 123, 11 6599

a=10.6135(2)Å   b=10.6135(2)Å   c=38.198(3)Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Bis(4-Pyridyl)bis(pyridinium-4-yl)methane bis(tetrafluoroborate)

C21H18N42,(B1F41)2

Inokuchi, DaisukeHirao, YasukazuTakahashi, KazuyukiMatsumoto, KouzouMori, HatsumiKubo, Takashi

The Journal of Physical Chemistry C (2019) 123, 11 6599

a=10.6280(2)Å   b=10.6280(2)Å   c=38.399(3)Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Bis(4-Pyridyl)bis(pyridinium-4-yl)methane bis(tetrafluoroborate) acetonitrile solvate

C21H18N42,(B1F41)2,2.5(H2O1)

Inokuchi, DaisukeHirao, YasukazuTakahashi, KazuyukiMatsumoto, KouzouMori, HatsumiKubo, Takashi

The Journal of Physical Chemistry C (2019) 123, 11 6599

a=10.6249(2)Å   b=10.6249(2)Å   c=38.276(3)Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Bis(4-Pyridyl)bis(pyridinium-4-yl)methane bis(tetrafluoroborate) acetonitrile solvate

C21H18N42,(B1F41)2,2.5(H2O1)

Inokuchi, DaisukeHirao, YasukazuTakahashi, KazuyukiMatsumoto, KouzouMori, HatsumiKubo, Takashi

The Journal of Physical Chemistry C (2019) 123, 11 6599

a=18.3447(3)Å   b=18.3447(3)Å   c=37.850(3)Å

α=90°   β=90°   γ=120°

C8H24N6NiO4

C8H24N6NiO4

Zi-Shuo YaoMasaki MitoTakashi KamachiYoshihito ShiotaKazunari YoshizawaNobuaki AzumaYuji MiyazakiKazuyuki TakahashiKuirun ZhangTakumi NakanishiSoonchul KangShinji KanegawaOsamu Sato

Nature Chemistry (2014) 6, 1079-1083

a=8.875(3)Å   b=8.875(3)Å   c=10.488(3)Å

α=90°   β=90°   γ=120°

C8H12D12N6NiO4

C8H12D12N6NiO4

Zi-Shuo YaoMasaki MitoTakashi KamachiYoshihito ShiotaKazunari YoshizawaNobuaki AzumaYuji MiyazakiKazuyuki TakahashiKuirun ZhangTakumi NakanishiSoonchul KangShinji KanegawaOsamu Sato

Nature Chemistry (2014) 6, 1079-1083

a=9.283(12)Å   b=14.938(19)Å   c=9.972(12)Å

α=90°   β=93.88(3)°   γ=90°

C8H24N6NiO4

C8H24N6NiO4

Zi-Shuo YaoMasaki MitoTakashi KamachiYoshihito ShiotaKazunari YoshizawaNobuaki AzumaYuji MiyazakiKazuyuki TakahashiKuirun ZhangTakumi NakanishiSoonchul KangShinji KanegawaOsamu Sato

Nature Chemistry (2014) 6, 1079-1083

a=8.866(3)Å   b=8.866(3)Å   c=10.486(3)Å

α=90°   β=90°   γ=120°

C8H24N6NiO4

C8H24N6NiO4

Zi-Shuo YaoMasaki MitoTakashi KamachiYoshihito ShiotaKazunari YoshizawaNobuaki AzumaYuji MiyazakiKazuyuki TakahashiKuirun ZhangTakumi NakanishiSoonchul KangShinji KanegawaOsamu Sato

Nature Chemistry (2014) 6, 1079-1083

a=9.272(2)Å   b=14.975(3)Å   c=9.964(2)Å

α=90°   β=93.966(5)°   γ=90°

C8H23.5N6NiO4

C8H23.5N6NiO4

Zi-Shuo YaoMasaki MitoTakashi KamachiYoshihito ShiotaKazunari YoshizawaNobuaki AzumaYuji MiyazakiKazuyuki TakahashiKuirun ZhangTakumi NakanishiSoonchul KangShinji KanegawaOsamu Sato

Nature Chemistry (2014) 6, 1079-1083

a=9.257(2)Å   b=14.963(3)Å   c=9.967(2)Å

α=90°   β=94.028(5)°   γ=90°

C1.33H4N1O0.67Zn0.17

C1.33H4N1O0.67Zn0.17

Zi-Shuo YaoMasaki MitoTakashi KamachiYoshihito ShiotaKazunari YoshizawaNobuaki AzumaYuji MiyazakiKazuyuki TakahashiKuirun ZhangTakumi NakanishiSoonchul KangShinji KanegawaOsamu Sato

Nature Chemistry (2014) 6, 1079-1083

a=8.9542(16)Å   b=8.9542(16)Å   c=10.4330(19)Å

α=90°   β=90°   γ=120°

C8H24N6O4Zn

C8H24N6O4Zn

Zi-Shuo YaoMasaki MitoTakashi KamachiYoshihito ShiotaKazunari YoshizawaNobuaki AzumaYuji MiyazakiKazuyuki TakahashiKuirun ZhangTakumi NakanishiSoonchul KangShinji KanegawaOsamu Sato

Nature Chemistry (2014) 6, 1079-1083

a=9.0184(8)Å   b=13.0497(11)Å   c=13.4511(12)Å

α=70.619(9)°   β=71.953(8)°   γ=71.335(9)°

<i>cis</i>,<i>trans</i>-Dicarbonyldichlorido(1,10-phenanthroline-5,6-dione-κ^2^<i>N</i>,<i>N</i>)ruthenium(II)

C14H6Cl2N2O4Ru

Takase, TsugikoTakahashi, KasumiOyama, Dai

IUCrData (2017) 2, 2 x170288

a=8.8003(6)Å   b=8.8003(6)Å   c=19.772(2)Å

α=90.0000°   β=90.0000°   γ=90.0000°

5-(tert-butyldimethylsilyl)-10-(trimethylsilyl)dibenzo[a,e]pentalene

C25H32Si2

Takahashi, KeisukeIto, ShingoShintani, RyoNozaki, Kyoko

Chemical science (2017) 8, 1 101-107

a=6.657(2)Å   b=34.537(13)Å   c=19.811(8)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

5-(tert-Butyldimethylsilyl)-12-(trimethylsilyl)benzo[a]naphtho[2,3-e]pentalene

C29H34Si2

Takahashi, KeisukeIto, ShingoShintani, RyoNozaki, Kyoko

Chemical science (2017) 8, 1 101-107

a=15.291(8)Å   b=11.701(6)Å   c=14.170(8)Å

α=90°   β=93.057(7)°   γ=90°

5-(tert-Butyldimethylsilyl)-3-(dimethylamino)-8-nitro-10-(trimethylsilyl)dibenzo[a,e]pentalene

C27H36N2O2Si2

Takahashi, KeisukeIto, ShingoShintani, RyoNozaki, Kyoko

Chemical science (2017) 8, 1 101-107

a=7.221(3)Å   b=11.790(5)Å   c=16.389(9)Å

α=110.915(10)°   β=93.663(16)°   γ=94.99(2)°

Ba2 Y Cu3 O6.69

Ba2Cu3O6.69Y

Hayashi, K.Koshizuka, N.Takahashi, K.Tokumoto, M.Murata, K.Kimura, Y.Ihara, H.Terada, N.Hirabayashi, M.

Japanese Journal of Applied Physics, Part 2 (1987) 26, 1240-1243

a=3.857Å   b=3.865Å   c=11.723Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C7H6ILiO3

C7H6ILiO3

Endo, ManamiNakane, YutaTakahashi, KiyonoriHoshino, NorihisaTakeda, TakashiNoro, Shin-IchiroNakamura, TakayoshiAkutagawa, Tomoyuki

The journal of physical chemistry. B (2015) 119, 4 1768-1777

a=6.65059(12)Å   b=6.89548(17)Å   c=18.4951(3)Å

α=81.5590(12)°   β=84.2900(10)°   γ=84.9750(14)°

C7H6INaO3

C7H6INaO3

Endo, ManamiNakane, YutaTakahashi, KiyonoriHoshino, NorihisaTakeda, TakashiNoro, Shin-IchiroNakamura, TakayoshiAkutagawa, Tomoyuki

The journal of physical chemistry. B (2015) 119, 4 1768-1777

a=6.86202(14)Å   b=7.02675(17)Å   c=18.4262(3)Å

α=84.1100(13)°   β=82.7110(11)°   γ=89.6110(14)°

C7H6IO3Rb

C7H6IO3Rb

Endo, ManamiNakane, YutaTakahashi, KiyonoriHoshino, NorihisaTakeda, TakashiNoro, Shin-IchiroNakamura, TakayoshiAkutagawa, Tomoyuki

The journal of physical chemistry. B (2015) 119, 4 1768-1777

a=19.6879(3)Å   b=4.0010Å   c=12.0832(2)Å

α=90.0000°   β=105.8050°   γ=90.0000°

C7H6CsIO3

C7H6CsIO3

Endo, ManamiNakane, YutaTakahashi, KiyonoriHoshino, NorihisaTakeda, TakashiNoro, Shin-IchiroNakamura, TakayoshiAkutagawa, Tomoyuki

The journal of physical chemistry. B (2015) 119, 4 1768-1777

a=19.6351(3)Å   b=4.13863(10)Å   c=12.4789(2)Å

α=90.0000°   β=106.5180(10)°   γ=90.0000°

C21H18O5

C21H18O5

Fukai, MiyukiTsukada, MarikoMiki, KazuhikoSuzuki, ToshihiroSugita, TakashiKinoshita, KaoruTakahashi, KunioShiro, MotooKoyama, Kiyotaka

Journal of natural products (2012) 75, 1 22-25

a=8.90851(16)Å   b=15.3789(3)Å   c=12.3961(9)Å

α=90.0000°   β=102.989(7)°   γ=90.0000°

C20H16O5

C20H16O5

Fukai, MiyukiTsukada, MarikoMiki, KazuhikoSuzuki, ToshihiroSugita, TakashiKinoshita, KaoruTakahashi, KunioShiro, MotooKoyama, Kiyotaka

Journal of natural products (2012) 75, 1 22-25

a=5.2050(3)Å   b=18.0275(10)Å   c=8.0225(6)Å

α=90.0000°   β=92.299(7)°   γ=90.0000°

4(C21H18O5),CH4O,3.39(H2O)

4(C21H18O5),CH4O,3.39(H2O)

Fukai, MiyukiTsukada, MarikoMiki, KazuhikoSuzuki, ToshihiroSugita, TakashiKinoshita, KaoruTakahashi, KunioShiro, MotooKoyama, Kiyotaka

Journal of natural products (2012) 75, 1 22-25

a=8.4841(6)Å   b=35.0879(6)Å   c=12.7693(9)Å

α=90.0000°   β=109.561(8)°   γ=90.0000°

C20H16O5,C3H6O

C20H16O5,C3H6O

Fukai, MiyukiTsukada, MarikoMiki, KazuhikoSuzuki, ToshihiroSugita, TakashiKinoshita, KaoruTakahashi, KunioShiro, MotooKoyama, Kiyotaka

Journal of natural products (2012) 75, 1 22-25

a=5.68762(10)Å   b=13.5860(3)Å   c=24.1080(17)Å

α=90.0000°   β=90.0000°   γ=90.0000°

C17H22O2

C17H22O2

Ito, YujiTakahashi, KazunoriNagase, HiromasaHonda, Toshio

Organic letters (2011) 13, 17 4640-4643

a=7.1962(2)Å   b=9.5745(3)Å   c=21.0083(6)Å

α=90.0000°   β=90.0000°   γ=90.0000°

C20H26O5

C20H26O5

Tsukada, MarikoFukai, MiyukiMiki, KazuhikoShiraishi, TakeshiSuzuki, ToshihiroNishio, KazutoSugita, TakashiIshino, MasahiroKinoshita, KaoruTakahashi, KunioShiro, MotooKoyama, Kiyotaka

Journal of natural products (2011) 74, 7 1645-1649

a=11.9928(3)Å   b=12.0355(3)Å   c=12.1352(9)Å

α=90.0000°   β=90.0000°   γ=90.0000°

C20H24O5

C20H24O5

Tsukada, MarikoFukai, MiyukiMiki, KazuhikoShiraishi, TakeshiSuzuki, ToshihiroNishio, KazutoSugita, TakashiIshino, MasahiroKinoshita, KaoruTakahashi, KunioShiro, MotooKoyama, Kiyotaka

Journal of natural products (2011) 74, 7 1645-1649

a=10.5854(7)Å   b=7.81311(15)Å   c=10.6146(8)Å

α=90.0000°   β=98.851(7)°   γ=90.0000°

Sr2 (Al6 O11)

Al6O11Sr2

Takeda, TakashiTakahashi, KasoriUheda, KyotaTakizawa, HirotsuguEndo, Tadashi

Funtai oyobi Funmatsu Yakin (2002) 49, 12 1128-1133

a=21.9145Å   b=4.8843Å   c=8.4039Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C34H40B2F4N4

C34H40B2F4N4

Nakamura, MitsunoriTahara, HiroyukiTakahashi, KohtaroNagata, ToshiUoyama, HirokiKuzuhara, DaikiMori, ShigekiOkujima, TetsuoYamada, HirokoUno, Hidemitsu

Organic & biomolecular chemistry (2012) 10, 34 6840-6849

a=16.8468(3)Å   b=14.7846(2)Å   c=24.5438(4)Å

α=90.0000°   β=90.0000°   γ=90.0000°

C38H36B2F4N4,CHCl3

C38H36B2F4N4,CHCl3

Nakamura, MitsunoriTahara, HiroyukiTakahashi, KohtaroNagata, ToshiUoyama, HirokiKuzuhara, DaikiMori, ShigekiOkujima, TetsuoYamada, HirokoUno, Hidemitsu

Organic & biomolecular chemistry (2012) 10, 34 6840-6849

a=16.5658(16)Å   b=15.3933(15)Å   c=14.3780(12)Å

α=90.0000°   β=95.115(4)°   γ=90.0000°

C38H36B2F4N4,2(CHCl3)

C38H36B2F4N4,2(CHCl3)

Nakamura, MitsunoriTahara, HiroyukiTakahashi, KohtaroNagata, ToshiUoyama, HirokiKuzuhara, DaikiMori, ShigekiOkujima, TetsuoYamada, HirokoUno, Hidemitsu

Organic & biomolecular chemistry (2012) 10, 34 6840-6849

a=13.753(3)Å   b=13.110(3)Å   c=25.759(5)Å

α=90.0000°   β=119.635(3)°   γ=90.0000°

C39H44B2F4N4

C39H44B2F4N4

Nakamura, MitsunoriTahara, HiroyukiTakahashi, KohtaroNagata, ToshiUoyama, HirokiKuzuhara, DaikiMori, ShigekiOkujima, TetsuoYamada, HirokoUno, Hidemitsu

Organic & biomolecular chemistry (2012) 10, 34 6840-6849

a=11.0884(3)Å   b=23.5088(9)Å   c=13.9282(5)Å

α=90.0000°   β=102.6061(14)°   γ=90.0000°

C32H36B2F4N4,2(C10H7Cl)

C32H36B2F4N4,2(C10H7Cl)

Nakamura, MitsunoriTahara, HiroyukiTakahashi, KohtaroNagata, ToshiUoyama, HirokiKuzuhara, DaikiMori, ShigekiOkujima, TetsuoYamada, HirokoUno, Hidemitsu

Organic & biomolecular chemistry (2012) 10, 34 6840-6849

a=7.944(3)Å   b=10.964(4)Å   c=13.432(4)Å

α=98.902(13)°   β=93.514(13)°   γ=104.888(14)°

C58H60B2F4N4,2(CHCl3)

C58H60B2F4N4,2(CHCl3)

Nakamura, MitsunoriTahara, HiroyukiTakahashi, KohtaroNagata, ToshiUoyama, HirokiKuzuhara, DaikiMori, ShigekiOkujima, TetsuoYamada, HirokoUno, Hidemitsu

Organic & biomolecular chemistry (2012) 10, 34 6840-6849

a=11.3126(2)Å   b=29.2235(6)Å   c=17.1103(3)Å

α=90.0000°   β=92.3136(11)°   γ=90.0000°

C58H60B2F4N4,C6H5Cl

C58H60B2F4N4,C6H5Cl

Nakamura, MitsunoriTahara, HiroyukiTakahashi, KohtaroNagata, ToshiUoyama, HirokiKuzuhara, DaikiMori, ShigekiOkujima, TetsuoYamada, HirokoUno, Hidemitsu

Organic & biomolecular chemistry (2012) 10, 34 6840-6849

a=11.247(4)Å   b=27.084(9)Å   c=17.815(6)Å

α=90.0000°   β=94.678(6)°   γ=90.0000°

C34H40B2F4N4

C34H40B2F4N4

Nakamura, MitsunoriTahara, HiroyukiTakahashi, KohtaroNagata, ToshiUoyama, HirokiKuzuhara, DaikiMori, ShigekiOkujima, TetsuoYamada, HirokoUno, Hidemitsu

Organic & biomolecular chemistry (2012) 10, 34 6840-6849

a=24.4208(5)Å   b=11.8609(3)Å   c=27.8392(5)Å

α=90.0000°   β=112.7627(8)°   γ=90.0000°

2(C54H52B2F4N4),2(C6H5Cl),C3H8O

2(C54H52B2F4N4),2(C6H5Cl),C3H8O

Nakamura, MitsunoriTahara, HiroyukiTakahashi, KohtaroNagata, ToshiUoyama, HirokiKuzuhara, DaikiMori, ShigekiOkujima, TetsuoYamada, HirokoUno, Hidemitsu

Organic & biomolecular chemistry (2012) 10, 34 6840-6849

a=12.9946(3)Å   b=13.0045(3)Å   c=17.9199(4)Å

α=74.7391(8)°   β=88.1657(9)°   γ=62.0910(10)°

4(C34H40B2F4N4),4(C6H5Cl)

4(C34H40B2F4N4),4(C6H5Cl)

Nakamura, MitsunoriTahara, HiroyukiTakahashi, KohtaroNagata, ToshiUoyama, HirokiKuzuhara, DaikiMori, ShigekiOkujima, TetsuoYamada, HirokoUno, Hidemitsu

Organic & biomolecular chemistry (2012) 10, 34 6840-6849

a=24.4208(4)Å   b=11.8609(2)Å   c=29.0741(5)Å

α=90.00°   β=118.0000(10)°   γ=90.00°

C50H36B2F12N4

C50H36B2F12N4

Nakamura, MitsunoriKitatsuka, ManamiTakahashi, KohtaroNagata, ToshiMori, ShigekiKuzuhara, DaikiOkujima, TetsuoYamada, HirokoNakae, TakahiroUno, Hidemitsu

Organic & biomolecular chemistry (2014) 12, 8 1309-1317

a=9.1240(5)Å   b=23.4937(12)Å   c=12.0150(7)Å

α=90.0000°   β=102.275(8)°   γ=90.0000°

C50H36B2F12N4,2(C4H8O)

C50H36B2F12N4,2(C4H8O)

Nakamura, MitsunoriKitatsuka, ManamiTakahashi, KohtaroNagata, ToshiMori, ShigekiKuzuhara, DaikiOkujima, TetsuoYamada, HirokoNakae, TakahiroUno, Hidemitsu

Organic & biomolecular chemistry (2014) 12, 8 1309-1317

a=16.7527(11)Å   b=15.1798(11)Å   c=23.1208(15)Å

α=90.0000°   β=117.527(8)°   γ=90.0000°

C48H32B2F12N4

C48H32B2F12N4

Nakamura, MitsunoriKitatsuka, ManamiTakahashi, KohtaroNagata, ToshiMori, ShigekiKuzuhara, DaikiOkujima, TetsuoYamada, HirokoNakae, TakahiroUno, Hidemitsu

Organic & biomolecular chemistry (2014) 12, 8 1309-1317

a=11.4237(3)Å   b=40.4906(10)Å   c=21.6705(6)Å

α=90.0000°   β=100.521(7)°   γ=90.0000°

C58H48B2F4N8,C2H4Cl2

C58H48B2F4N8,C2H4Cl2

Nakamura, MitsunoriKitatsuka, ManamiTakahashi, KohtaroNagata, ToshiMori, ShigekiKuzuhara, DaikiOkujima, TetsuoYamada, HirokoNakae, TakahiroUno, Hidemitsu

Organic & biomolecular chemistry (2014) 12, 8 1309-1317

a=10.04744(18)Å   b=17.2665(4)Å   c=18.6317(4)Å

α=112.4285(10)°   β=92.3032(12)°   γ=104.9867(9)°

C54H40B2F4N8

C54H40B2F4N8

Nakamura, MitsunoriKitatsuka, ManamiTakahashi, KohtaroNagata, ToshiMori, ShigekiKuzuhara, DaikiOkujima, TetsuoYamada, HirokoNakae, TakahiroUno, Hidemitsu

Organic & biomolecular chemistry (2014) 12, 8 1309-1317

a=12.3328(4)Å   b=26.4067(7)Å   c=19.8528(6)Å

α=90.0000°   β=117.1092(18)°   γ=90.0000°

9(C6NiS10),9(C6H13N2),(C6H12N2),6(C2H3N)

9(C6NiS10),9(C6H13N2),(C6H12N2),6(C2H3N)

Li, SiminTakahashi, KiyonoriHisaki, IchiroKokado, KentaNakamura, Takayoshi

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2020) 49, 46 16772-16777

a=15.1802(2)Å   b=15.1802(2)Å   c=155.6425(13)Å

α=90°   β=90°   γ=120°

9(C6NiS10),9(C6H13N2),(C6H12N2),6(C2H3N)

9(C6NiS10),9(C6H13N2),(C6H12N2),6(C2H3N)

Li, SiminTakahashi, KiyonoriHisaki, IchiroKokado, KentaNakamura, Takayoshi

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2020) 49, 46 16772-16777

a=15.23710(10)Å   b=15.23710(10)Å   c=155.7837(9)Å

α=90°   β=90°   γ=120°

9(C6NiS10),9(C6H13N2),(C6H12N2),6(C2H3N)

9(C6NiS10),9(C6H13N2),(C6H12N2),6(C2H3N)

Li, SiminTakahashi, KiyonoriHisaki, IchiroKokado, KentaNakamura, Takayoshi

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2020) 49, 46 16772-16777

a=15.28410(10)Å   b=15.28410(10)Å   c=155.7874(9)Å

α=90°   β=90°   γ=120°

C36H22FeN6O2,CHCl3

C36H22FeN6O2,CHCl3

Dale, SarahBonanno, Nico M.Pelaccia, MarkLough, Alan J.Miyawaki, AtsuhiroTakahashi, KazuyukiLemaire, Martin T.

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2019) 48, 23 8053-8056

a=8.9729(16)Å   b=15.308(3)Å   c=15.837(3)Å

α=63.208(5)°   β=83.982(5)°   γ=77.463(5)°

C36H22FeN6O2,CHCl3

C36H22FeN6O2,CHCl3

Dale, SarahBonanno, Nico M.Pelaccia, MarkLough, Alan J.Miyawaki, AtsuhiroTakahashi, KazuyukiLemaire, Martin T.

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2019) 48, 23 8053-8056

a=8.9198(6)Å   b=15.2069(10)Å   c=15.7177(10)Å

α=62.430(2)°   β=84.064(2)°   γ=77.040(2)°

C36H22CoN6O2,CHCl3

C36H22CoN6O2,CHCl3

Dale, SarahBonanno, Nico M.Pelaccia, MarkLough, Alan J.Miyawaki, AtsuhiroTakahashi, KazuyukiLemaire, Martin T.

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2019) 48, 23 8053-8056

a=8.8117(4)Å   b=15.1002(8)Å   c=15.6455(8)Å

α=63.6340(10)°   β=83.957(2)°   γ=78.009(2)°

C6-DPP-CP

C108H114N8O4S4,4.5(C2H4Cl2)

Takahashi, KohtaroKumagai, DaichiYamada, NaoyaKuzuhara, DaikiYamaguchi, YujiAratani, NaokiKoganezawa, TomoyukiKoshika, SotaYoshimoto, NoriyukiMasuo, SadahiroSuzuki, MitsuharuNakayama, Ken-ichiYamada, Hiroko

Journal of Materials Chemistry A (2017) 5, 27 14003

a=17.452(10)Å   b=17.834(10)Å   c=20.187(11)Å

α=106.590(8)°   β=100.966(9)°   γ=109.185(7)°

C26H22FeN6S4,2(C6NiS10)

C26H22FeN6S4,2(C6NiS10)

Mitsunobu OkaiKazuyuki TakahashiTakahiro SakuraiHitoshi OhtaTakashi YamamotoYasuaki Einaga

Journal of Materials Chemistry C (2015) 3, 7858-7864

a=22.776(3)Å   b=13.616(2)Å   c=35.453(5)Å

α=90°   β=97.2283(19)°   γ=90°

C26H22FeN6S4,2(C6NiS10)

C26H22FeN6S4,2(C6NiS10)

Mitsunobu OkaiKazuyuki TakahashiTakahiro SakuraiHitoshi OhtaTakashi YamamotoYasuaki Einaga

Journal of Materials Chemistry C (2015) 3, 7858-7864

a=24.117(5)Å   b=13.501(3)Å   c=35.467(7)Å

α=90°   β=97.911(3)°   γ=90°

C26H22FeN6S4,2(C6AuS10)

C26H22FeN6S4,2(C6AuS10)

Mitsunobu OkaiKazuyuki TakahashiTakahiro SakuraiHitoshi OhtaTakashi YamamotoYasuaki Einaga

Journal of Materials Chemistry C (2015) 3, 7858-7864

a=22.892(2)Å   b=13.6036(14)Å   c=35.684(4)Å

α=90°   β=96.3714(14)°   γ=90°

C12H18N4

C12H18N4

Yoshinori YamanoiKazuhiro TakahashiTakeshi HamadaNorikazu OhshimaMasashi KurashinaYohei HattoriTetsuro KusamotoRyota SakamotoMariko MiyachiHiroshi Nishihara

Journal of Materials Chemistry C (2015) 3, 4316-4320

a=7.770(3)Å   b=7.311(2)Å   c=11.141(4)Å

α=90°   β=109.425(4)°   γ=90°

C24H34N8

C24H34N8

Yoshinori YamanoiKazuhiro TakahashiTakeshi HamadaNorikazu OhshimaMasashi KurashinaYohei HattoriTetsuro KusamotoRyota SakamotoMariko MiyachiHiroshi Nishihara

Journal of Materials Chemistry C (2015) 3, 4316-4320

a=23.414(12)Å   b=7.947(3)Å   c=15.216(8)Å

α=90°   β=126.073(2)°   γ=90°

C18H26N6

C18H26N6

Yoshinori YamanoiKazuhiro TakahashiTakeshi HamadaNorikazu OhshimaMasashi KurashinaYohei HattoriTetsuro KusamotoRyota SakamotoMariko MiyachiHiroshi Nishihara

Journal of Materials Chemistry C (2015) 3, 4316-4320

a=14.8107(13)Å   b=7.9825(5)Å   c=15.3064(11)Å

α=90°   β=91.4630(10)°   γ=90°

C36H50N12

C36H50N12

Yoshinori YamanoiKazuhiro TakahashiTakeshi HamadaNorikazu OhshimaMasashi KurashinaYohei HattoriTetsuro KusamotoRyota SakamotoMariko MiyachiHiroshi Nishihara

Journal of Materials Chemistry C (2015) 3, 4316-4320

a=7.659(5)Å   b=13.191(5)Å   c=18.976(5)Å

α=77.128(5)°   β=83.248(5)°   γ=79.800(5)°

C30H42N10

C30H42N10

Yoshinori YamanoiKazuhiro TakahashiTakeshi HamadaNorikazu OhshimaMasashi KurashinaYohei HattoriTetsuro KusamotoRyota SakamotoMariko MiyachiHiroshi Nishihara

Journal of Materials Chemistry C (2015) 3, 4316-4320

a=8.347(5)Å   b=13.899(9)Å   c=14.203(9)Å

α=106.524(6)°   β=95.771(6)°   γ=105.689(6)°

2(C30H38Fe2),7(C12H3ClN4)

2(C30H38Fe2),7(C12H3ClN4)

Tomoyuki MochidYusuke FunasakoKazuyuki TakahashiMakoto InokuchiTakahiro SakuraiShohei IkedaHitoshi OhtaHatsumi MoriMikio Uruichi

Chem.Commun. (2014) 50, 13370

a=10.484(5)Å   b=16.267(7)Å   c=19.578(9)Å

α=86.044(6)°   β=79.030(6)°   γ=71.980(7)°

C30.50H22FeN6O0.50S6

C30.50H22FeN6O0.50S6

Takahashi, KazuyukiKawakami, TomokoGu, Zhong-zeEinaga, YasuakiFujishima, AkiraSato, Osamu

Chemical Communications (Cambridge, United Kingdom) (2003) 18 2374-2375

a=10.7363(8)Å   b=19.901(2)Å   c=14.777(1)Å

α=90°   β=103.847(3)°   γ=90°

C30.50H22FeN6O0.50S6

C30.50H22FeN6O0.50S6

Takahashi, KazuyukiKawakami, TomokoGu, Zhong-zeEinaga, YasuakiFujishima, AkiraSato, Osamu

Chemical Communications (Cambridge, United Kingdom) (2003) 18 2374-2375

a=10.7461(7)Å   b=19.931(2)Å   c=15.203(1)Å

α=90°   β=104.661(3)°   γ=90°

C27H12Cl0.5F6N4O2PS8

C27H12Cl0.5F6N4O2PS8

Ise, ToshihiroMori, TakehikoTakahashi, Kazuko

Journal of Materials Chemistry (2001) 11, 2 264

a=15.60(1)Å   b=16.323(10)Å   c=6.96(1)Å

α=103.94(8)°   β=103.98(8)°   γ=95.77(6)°

C27H12AsClF6N4O2S8

C27H12AsClF6N4O2S8

Ise, ToshihiroMori, TakehikoTakahashi, Kazuko

Journal of Materials Chemistry (2001) 11, 2 264

a=15.66(2)Å   b=16.531(10)Å   c=6.980(3)Å

α=104.21(2)°   β=102.92(3)°   γ=96.42(5)°

4(C12H6N2OS4),C6H5Cl,2(AsF6)

4(C12H6N2OS4),C6H5Cl,2(AsF6)

Uruichi, M.Yakushi, K.Shirahata, T.Takahashi, K.Mori, T.Nakamura, T.

Journal of Materials Chemistry (2002) 12, 9 2696

a=15.252(4)Å   b=16.083(5)Å   c=6.8902(9)Å

α=100.22(2)°   β=98.09(2)°   γ=100.55(2)°

4(C12H6N2OS4),C6H5Cl,2(F6P)

4(C12H6N2OS4),C6H5Cl,2(F6P)

Uruichi, M.Yakushi, K.Shirahata, T.Takahashi, K.Mori, T.Nakamura, T.

Journal of Materials Chemistry (2002) 12, 9 2696

a=15.159(4)Å   b=16.159(3)Å   c=13.749(2)Å

α=103.585(10)°   β=99.92(2)°   γ=78.70(2)°

4(C12H6N2OS4),C6H5Cl,2(F6P)

4(C12H6N2OS4),C6H5Cl,2(F6P)

Uruichi, M.Yakushi, K.Shirahata, T.Takahashi, K.Mori, T.Nakamura, T.

Journal of Materials Chemistry (2002) 12, 9 2696

a=15.438(5)Å   b=16.147(2)Å   c=6.9811(8)Å

α=100.911(9)°   β=101.81(2)°   γ=97.25(2)°

C46H64Cu2Dy2N14O32

C46H64Cu2Dy2N14O32

Kajiwara, TakashiTakahashi, KoheiHiraizumi, TomonariTakaishi, ShinyaYamashita, Masahiro

CrystEngComm (2009) 11, 10 2110

a=14.4409(15)Å   b=18.0725(19)Å   c=23.928(2)Å

α=90.00°   β=99.705(2)°   γ=90.00°

C46H64Cu2Gd2N14O32

C46H64Cu2Gd2N14O32

Kajiwara, TakashiTakahashi, KoheiHiraizumi, TomonariTakaishi, ShinyaYamashita, Masahiro

CrystEngComm (2009) 11, 10 2110

a=14.4662(14)Å   b=18.0741(18)Å   c=23.962(2)Å

α=90.00°   β=99.811(2)°   γ=90.00°

C46H64Cu2N14O32Tb2

C46H64Cu2N14O32Tb2

Kajiwara, TakashiTakahashi, KoheiHiraizumi, TomonariTakaishi, ShinyaYamashita, Masahiro

CrystEngComm (2009) 11, 10 2110

a=14.459(3)Å   b=18.079(4)Å   c=23.943(5)Å

α=90.00°   β=99.718(4)°   γ=90.00°

C48H24Br16O12Si8,CS2

C48H24Br16O12Si8,CS2

Roll, Mark F.Mathur, PriyankaTakahashi, KunioKampf, Jeffrey W.Laine, R. M.

Journal of Materials Chemistry (2011) 21, 30 11167

a=12.7172(9)Å   b=12.7392(9)Å   c=13.0890(9)Å

α=97.592(1)°   β=109.075(1)°   γ=116.231(1)°

C48H16Br24O12Si8,5(C6H4Cl2)

C48H16Br24O12Si8,5(C6H4Cl2)

Roll, Mark F.Mathur, PriyankaTakahashi, KunioKampf, Jeffrey W.Laine, R. M.

Journal of Materials Chemistry (2011) 21, 30 11167

a=15.5726(10)Å   b=20.4685(13)Å   c=20.6449(13)Å

α=65.3990(10)°   β=74.6160(10)°   γ=82.1720(10)°

C48H32Br8O12Si8,2.5(C8H10)

C48H32Br8O12Si8,2.5(C8H10)

Roll, Mark F.Mathur, PriyankaTakahashi, KunioKampf, Jeffrey W.Laine, R. M.

Journal of Materials Chemistry (2011) 21, 30 11167

a=20.5738(10)Å   b=20.5738(10)Å   c=36.261(4)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C34.50H31.70FN5.25NiO6S4

C34.50H31.70FN5.25NiO6S4

Takahashi, KiyonoriHoshino, NorihisaKubo, KazuyaNakamura, TakayoshiAkutagawa, Tomoyuki

CrystEngComm (2012) 14, 16 5235

a=14.3036(7)Å   b=21.7219(10)Å   c=25.5475(11)Å

α=90.0000°   β=90.0000°   γ=90.0000°

C30H38ClCuN4O10,ClO4

C30H38ClCuN4O10,ClO4

Mikata, YujiFujii, ShokoNaemura, MasamiTakahashi, KyokoNoguchi, Yuka

Dalton Transactions (2009) 46 10305-10310

a=11.5226(15)Å   b=8.1768(7)Å   c=19.487(3)Å

α=90.0000°   β=102.7674(19)°   γ=90.0000°

C30H38ClN4O10Zn,ClO4

C30H38ClN4O10Zn,ClO4

Mikata, YujiFujii, ShokoNaemura, MasamiTakahashi, KyokoNoguchi, Yuka

Dalton Transactions (2009) 46 10305-10310

a=11.4872(5)Å   b=8.2088(2)Å   c=19.6567(9)Å

α=90.0000°   β=102.6062(5)°   γ=90.0000°

CPDC

C57H30O15S6,2(C8H8O2)

Shivakumar, Kilingaru I.Noro, Shin-ichiroYamaguchi, YunaISHIGAKI, YusukeSaeki, AkinoriTakahashi, KiyonoriNakamura, TakayoshiHisaki, Ichiro

Chemical Communications (2021)

a=20.5397(8)Å   b=42.5569(12)Å   c=8.5642(4)Å

α=90.0000°   β=90.348(4)°   γ=90.0000°

4(C12H6N2OS4),C6H5Cl,2(AsF6)

4(C12H6N2OS4),C6H5Cl,2(AsF6)

Uruichi, M.Yakushi, K.Shirahata, T.Takahashi, K.Mori, T.Nakamura, T.

Journal of Materials Chemistry (2002) 12, 9 2696

a=15.628(3)Å   b=16.285(7)Å   c=6.9693(7)Å

α=100.28(2)°   β=102.86(1)°   γ=97.13(3)°

C18H26Cl4FeGa

C18H26Cl4FeGa

Mochida, TomoyukiIshida, MaiTominaga, TakumiTakahashi, KazuyukiSakurai, TakahiroOhta, Hitoshi

Phys. Chem. Chem. Phys. (2017)

a=9.0583(13)Å   b=15.893(2)Å   c=16.379(2)Å

α=70.496(2)°   β=89.297(2)°   γ=86.103(2)°

C21H26F6FeNO4S2

C21H26F6FeNO4S2

Mochida, TomoyukiIshida, MaiTominaga, TakumiTakahashi, KazuyukiSakurai, TakahiroOhta, Hitoshi

Phys. Chem. Chem. Phys. (2017)

a=8.917(2)Å   b=14.441(4)Å   c=19.074(5)Å

α=90°   β=102.995(3)°   γ=90°

Octamethylferrocenium tricyanomethanide

C22H26FeN3

Mochida, TomoyukiIshida, MaiTominaga, TakumiTakahashi, KazuyukiSakurai, TakahiroOhta, Hitoshi

Phys. Chem. Chem. Phys. (2017)

a=12.203(2)Å   b=11.584(2)Å   c=28.223(5)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C21H26F6FeNO4S2

C21H26F6FeNO4S2

Mochida, TomoyukiIshida, MaiTominaga, TakumiTakahashi, KazuyukiSakurai, TakahiroOhta, Hitoshi

Phys. Chem. Chem. Phys. (2017)

a=8.9842(4)Å   b=14.8711(7)Å   c=19.1820(8)Å

α=90°   β=102.4470(10)°   γ=90°

C18H26Cl4Fe2

C18H26Cl4Fe2

Mochida, TomoyukiIshida, MaiTominaga, TakumiTakahashi, KazuyukiSakurai, TakahiroOhta, Hitoshi

Phys. Chem. Chem. Phys. (2017)

a=9.064(5)Å   b=15.866(9)Å   c=16.381(10)Å

α=70.651(7)°   β=89.289(8)°   γ=86.092(7)°

Octamethylferrocenium tetracyanoborate

C22H26BFeN4

Mochida, TomoyukiIshida, MaiTominaga, TakumiTakahashi, KazuyukiSakurai, TakahiroOhta, Hitoshi

Phys. Chem. Chem. Phys. (2017)

a=19.357(2)Å   b=19.357(2)Å   c=23.627(3)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C20H26FeN3

C20H26FeN3

Mochida, TomoyukiIshida, MaiTominaga, TakumiTakahashi, KazuyukiSakurai, TakahiroOhta, Hitoshi

Phys. Chem. Chem. Phys. (2017)

a=16.360(15)Å   b=7.436(7)Å   c=16.530(15)Å

α=90°   β=114.611(11)°   γ=90°

C18H26F2FeNO4S2

C18H26F2FeNO4S2

Mochida, TomoyukiIshida, MaiTominaga, TakumiTakahashi, KazuyukiSakurai, TakahiroOhta, Hitoshi

Phys. Chem. Chem. Phys. (2017)

a=19.713(4)Å   b=12.146(3)Å   c=17.155(4)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C20H26FeN3

C20H26FeN3

Mochida, TomoyukiIshida, MaiTominaga, TakumiTakahashi, KazuyukiSakurai, TakahiroOhta, Hitoshi

Phys. Chem. Chem. Phys. (2017)

a=7.3025(18)Å   b=13.588(3)Å   c=9.390(2)Å

α=90°   β=100.099(3)°   γ=90°

[Fe(azp)(qsal)]0.5MeOH

C28.5H21FeN4O3.5

Murata, SuguruTakahashi, KazuyukiMochida, TomoyukiSakurai, TakahiroOhta, HitoshiYamamoto, TakashiEinaga, Yasuaki

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2017)

a=8.211(7)Å   b=11.779(11)Å   c=11.954(11)Å

α=95.645(13)°   β=100.928(12)°   γ=97.980(12)°

[Fe(azp)(qsal)2]0.5MeOH

C28.5H21FeN4O3.5

Murata, SuguruTakahashi, KazuyukiMochida, TomoyukiSakurai, TakahiroOhta, HitoshiYamamoto, TakashiEinaga, Yasuaki

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2017)

a=8.3517(12)Å   b=11.4955(17)Å   c=12.5888(18)Å

α=99.329(2)°   β=100.429(2)°   γ=95.311(2)°

C30.50H22FeN6O0.50S6

C30.50H22FeN6O0.50S6

Takahashi, KazuyukiKawakami, TomokoGu, Zhong-zeEinaga, YasuakiFujishima, AkiraSato, Osamu

Chemical Communications (Cambridge, United Kingdom) (2003) 18 2374-2375

a=10.7461(7)Å   b=19.931(2)Å   c=15.203(1)Å

α=90°   β=104.661(3)°   γ=90°

C30.50H22FeN6O0.50S6

C30.50H22FeN6O0.50S6

Takahashi, KazuyukiKawakami, TomokoGu, Zhong-zeEinaga, YasuakiFujishima, AkiraSato, Osamu

Chemical Communications (Cambridge, United Kingdom) (2003) 18 2374-2375

a=10.7363(8)Å   b=19.901(2)Å   c=14.777(1)Å

α=90°   β=103.847(3)°   γ=90°

C11H8BF4NOS4

C11H8BF4NOS4

Sang Chul LeeAkira UedaHiromichi KamoKazuyuki TakahashiMikio UruichiKaoru YamamotoKyuya YakushiAkiko NakaoReiji KumaiKensuke KobayashiHironori NakaoYouichi MurakamiHatsumi Mori

Chem.Commun. (2012) 48, 8673

a=6.801(4)Å   b=7.939(5)Å   c=14.424(8)Å

α=90.83(3)°   β=96.20(3)°   γ=92.08(2)°

C48H18F8N11S8

C48H18F8N11S8

Sang Chul LeeAkira UedaHiromichi KamoKazuyuki TakahashiMikio UruichiKaoru YamamotoKyuya YakushiAkiko NakaoReiji KumaiKensuke KobayashiHironori NakaoYouichi MurakamiHatsumi Mori

Chem.Commun. (2012) 48, 8673

a=22.0041(4)Å   b=7.0211(4)Å   c=31.0684(7)Å

α=90.0000°   β=95.8755(7)°   γ=90.0000°

C11H7NS4

C11H7NS4

Sang Chul LeeAkira UedaHiromichi KamoKazuyuki TakahashiMikio UruichiKaoru YamamotoKyuya YakushiAkiko NakaoReiji KumaiKensuke KobayashiHironori NakaoYouichi MurakamiHatsumi Mori

Chem.Commun. (2012) 48, 8673

a=3.971(3)Å   b=11.487(9)Å   c=25.411(19)Å

α=90.0000°   β=90.0000°   γ=90.0000°

C38H30FeN10,2(BF4)

C38H30FeN10,2(BF4)

Yuta HasegawaKazuhiro TakahashiShoko KumeHiroshi Nishihara

Chem.Commun. (2011) 47, 6846

a=39.672(18)Å   b=8.106(3)Å   c=36.949(18)Å

α=90°   β=140.303(7)°   γ=90°