Structures by: Syu S. E.

Total: 21

C28H21NO2

C28H21NO2

Syu, Siang-enLee, Yu-TingJang, Yeong-JiunnLin, Wenwei

Organic letters (2011) 13, 11 2970-2973

a=14.7694(9)Å   b=9.5633(7)Å   c=17.9026(16)Å

α=90.00°   β=104.874(3)°   γ=90.00°

C28H20ClNO2

C28H20ClNO2

Syu, Siang-enLee, Yu-TingJang, Yeong-JiunnLin, Wenwei

Organic letters (2011) 13, 11 2970-2973

a=6.8960(2)Å   b=8.4620(2)Å   c=18.5120(6)Å

α=86.8120(10)°   β=86.1960(10)°   γ=82.0110(10)°

C21H13Br1O3

C21H13Br1O3

Syu, Siang-enLee, Yu-TingJang, Yeong-JiunnLin, Wenwei

Organic letters (2011) 13, 11 2970-2973

a=32.8336(13)Å   b=3.9719(2)Å   c=25.7332(10)Å

α=90.00°   β=103.456(2)°   γ=90.00°

C28H20N2O4

C28H20N2O4

Syu, Siang-enLee, Yu-TingJang, Yeong-JiunnLin, Wenwei

Organic letters (2011) 13, 11 2970-2973

a=10.647(3)Å   b=6.0513(16)Å   c=35.119(9)Å

α=90.00°   β=97.762(5)°   γ=90.00°

C25H19NO5

C25H19NO5

Kao, Tzu-TingSyu, Siang-enJhang, Yi-WunLin, Wenwei

Organic letters (2010) 12, 13 3066-3069

a=12.2495(14)Å   b=9.5744(11)Å   c=17.716(2)Å

α=90.00°   β=103.227(3)°   γ=90.00°

C34H43O2P1

C34H43O2P1

Kao, Tzu-TingSyu, Siang-enJhang, Yi-WunLin, Wenwei

Organic letters (2010) 12, 13 3066-3069

a=12.4771(10)Å   b=12.5044(10)Å   c=12.6807(10)Å

α=113.793(3)°   β=99.156(4)°   γ=114.617(4)°

C28H38NOP

C28H38NOP

Kao, Tzu-TingSyu, Siang-enJhang, Yi-WunLin, Wenwei

Organic letters (2010) 12, 13 3066-3069

a=13.0677(3)Å   b=13.0609(3)Å   c=15.1264(5)Å

α=90.00°   β=100.9240(10)°   γ=90.00°

C34H46ClO3P

C34H46ClO3P

Kao, Tzu-TingSyu, Siang-enJhang, Yi-WunLin, Wenwei

Organic letters (2010) 12, 13 3066-3069

a=23.9100(7)Å   b=10.4217(3)Å   c=28.3420(8)Å

α=90.00°   β=108.506(2)°   γ=90.00°

C29H18Br2O2

C29H18Br2O2

Kao, Tzu-TingSyu, Siang-enJhang, Yi-WunLin, Wenwei

Organic letters (2010) 12, 13 3066-3069

a=9.8049(8)Å   b=11.3545(9)Å   c=12.1899(10)Å

α=105.880(4)°   β=93.794(4)°   γ=100.857(4)°

C15H15Br1N2O3

C15H15Br1N2O3

Wang, De-WeiSyu, Siang-enHung, Yi-TingChen, Pei-yiLee, Chia-JuiChen, Ko-WeiChen, Yu-JhangLin, Wenwei

Organic & biomolecular chemistry (2011) 9, 2 363-366

a=7.8110(2)Å   b=8.3322(2)Å   c=12.4088(4)Å

α=70.7750(10)°   β=89.2880(10)°   γ=78.7200(10)°

C20H14F3N1O3

C20H14F3N1O3

Wang, De-WeiSyu, Siang-enHung, Yi-TingChen, Pei-yiLee, Chia-JuiChen, Ko-WeiChen, Yu-JhangLin, Wenwei

Organic & biomolecular chemistry (2011) 9, 2 363-366

a=8.7790(2)Å   b=15.4270(4)Å   c=12.6700(4)Å

α=90.00°   β=94.858(2)°   γ=90.00°

C21H20N2O3

C21H20N2O3

Wang, De-WeiSyu, Siang-enHung, Yi-TingChen, Pei-yiLee, Chia-JuiChen, Ko-WeiChen, Yu-JhangLin, Wenwei

Organic & biomolecular chemistry (2011) 9, 2 363-366

a=9.8444(4)Å   b=10.7537(4)Å   c=17.1394(8)Å

α=90.00°   β=100.088(2)°   γ=90.00°

C19H16N2O6

C19H16N2O6

Wang, De-WeiSyu, Siang-enHung, Yi-TingChen, Pei-yiLee, Chia-JuiChen, Ko-WeiChen, Yu-JhangLin, Wenwei

Organic & biomolecular chemistry (2011) 9, 2 363-366

a=11.2975(2)Å   b=15.8036(3)Å   c=20.1450(6)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C19H16ClNO4

C19H16ClNO4

Wang, De-WeiSyu, Siang-enHung, Yi-TingChen, Pei-yiLee, Chia-JuiChen, Ko-WeiChen, Yu-JhangLin, Wenwei

Organic & biomolecular chemistry (2011) 9, 2 363-366

a=7.8329(3)Å   b=16.6085(6)Å   c=13.2043(5)Å

α=90.00°   β=101.014(2)°   γ=90.00°

C24H15BrO4

C24H15BrO4

Jang, Yeong-JiunnSyu, Siang-enChen, Yu-JhangYang, Mei-ChunLin, Wenwei

Organic & biomolecular chemistry (2012) 10, 4 843-847

a=13.9784(17)Å   b=6.7384(8)Å   c=20.781(3)Å

α=90.00°   β=106.778(3)°   γ=90.00°

C33H19BrO3

C33H19BrO3

Jang, Yeong-JiunnSyu, Siang-enChen, Yu-JhangYang, Mei-ChunLin, Wenwei

Organic & biomolecular chemistry (2012) 10, 4 843-847

a=8.9178(8)Å   b=11.7133(11)Å   c=12.8242(11)Å

α=100.0540(10)°   β=104.1850(10)°   γ=108.8230(10)°

C22H28BrO

C22H28BrO

Chen, Ko-WeiSyu, Siang-enJang, Yeong-JiunnLin, Wenwei

Organic & biomolecular chemistry (2011) 9, 7 2098-2106

a=7.7171(3)Å   b=12.5408(5)Å   c=17.2932(7)Å

α=90.00°   β=98.710(2)°   γ=90.00°

C23H14BrNO

C23H14BrNO

Chen, Ko-WeiSyu, Siang-enJang, Yeong-JiunnLin, Wenwei

Organic & biomolecular chemistry (2011) 9, 7 2098-2106

a=8.4569(2)Å   b=21.6536(7)Å   c=10.4183(3)Å

α=90.00°   β=111.158(2)°   γ=90.00°

C42H48ClO4P

C42H48ClO4P

Chen, Ko-WeiSyu, Siang-enJang, Yeong-JiunnLin, Wenwei

Organic & biomolecular chemistry (2011) 9, 7 2098-2106

a=13.9348(3)Å   b=12.1131(2)Å   c=23.2120(5)Å

α=90.00°   β=92.0730(10)°   γ=90.00°

C23H13ClN2O3

C23H13ClN2O3

Kao, Tzu-TingSyu, Siang-enJhang, Yi-WunLin, Wenwei

Organic letters (2010) 12, 13 3066-3069

a=33.0180(15)Å   b=11.8272(7)Å   c=9.8005(4)Å

α=90.00°   β=103.131(3)°   γ=90.00°

C30H42NO5P

C30H42NO5P

Kao, Tzu-TingSyu, Siang-enJhang, Yi-WunLin, Wenwei

Organic letters (2010) 12, 13 3066-3069

a=8.2518(5)Å   b=8.7480(5)Å   c=20.7225(13)Å

α=84.633(4)°   β=84.557(3)°   γ=82.321(4)°