Structures by: Sun Z.

Total: 525

C16H12N4

C16H12N4

Deville, ClaireFolkjær, MadsReinholdt, PeterHvid, Mathias S.Lamagni, PaoloBorup, KasperSun, ZhaozongLauritsen, Jeppe VangMcKee, VickieJensen, Kirsten M ØLock, Nina

Nanoscale (2020) 12, 21 11601-11611

a=7.963(2)Å   b=8.349(2)Å   c=9.742(2)Å

α=90°   β=111.776(4)°   γ=90°

C72H56Co4N16O8,C8H4O4,2(H2O),[8(C3H7NO),6(H2O)]

C72H56Co4N16O8,C8H4O4,2(H2O),[8(C3H7NO),6(H2O)]

Deville, ClaireFolkjær, MadsReinholdt, PeterHvid, Mathias S.Lamagni, PaoloBorup, KasperSun, ZhaozongLauritsen, Jeppe VangMcKee, VickieJensen, Kirsten M ØLock, Nina

Nanoscale (2020) 12, 21 11601-11611

a=19.5696(2)Å   b=19.5696(2)Å   c=26.6481(4)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C76H58Co4N16O8,C6H3O2,2(H2O),[C6H3O2,6(C3H7NO),6.5(H2O)]

C76H58Co4N16O8,C6H3O2,2(H2O),[C6H3O2,6(C3H7NO),6.5(H2O)]

Deville, ClaireFolkjær, MadsReinholdt, PeterHvid, Mathias S.Lamagni, PaoloBorup, KasperSun, ZhaozongLauritsen, Jeppe VangMcKee, VickieJensen, Kirsten M ØLock, Nina

Nanoscale (2020) 12, 21 11601-11611

a=15.6211(8)Å   b=21.1135(12)Å   c=32.721(3)Å

α=90°   β=93.605(5)°   γ=90°

C180H256Ag28P4PtS18,2(C24H20B),C4H9O

C180H256Ag28P4PtS18,2(C24H20B),C4H9O

Kang, XiHuang, LiLiu, WeiXiong, LinPei, YongSun, ZhihuWang, ShuxinWei, ShiqiangZhu, Manzhou

Chemical Science (2019)

a=21.778(6)Å   b=40.485(10)Å   c=30.750(8)Å

α=90°   β=99.764(3)°   γ=90°

C20H19NO5

C20H19NO5

Luo, WeiweiSun, ZhichengFernando, E. H. NisalaNesterov, VladimirCundari, Thomas R.Wang, Hong

Chemical Science (2020)

a=8.94010(10)Å   b=10.34330(10)Å   c=9.39150(10)Å

α=90°   β=103.4510(10)°   γ=90°

C14H14O6

C14H14O6

Luo, WeiweiSun, ZhichengFernando, E. H. NisalaNesterov, VladimirCundari, Thomas R.Wang, Hong

Chemical Science (2020)

a=7.17307(3)Å   b=9.46902(5)Å   c=36.9162(2)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C20H17NO4

C20H17NO4

Luo, WeiweiSun, ZhichengFernando, E. H. NisalaNesterov, VladimirCundari, Thomas R.Wang, Hong

Chemical Science (2020)

a=12.27300(10)Å   b=13.85930(10)Å   c=19.0331(2)Å

α=90°   β=103.9840(10)°   γ=90°

C98H127ClO9Ti2,9(C2H3N)

C98H127ClO9Ti2,9(C2H3N)

Sun, ZiyueZhao, YanxiaSantoro, OrlandoElsegood, Mark R. J.Bedwell, Elizabeth V.Zahra, KhadishaWalton, AlexRedshaw, Carl

Catalysis Science & Technology (2020) 10, 6 1619-1639

a=26.5998(4)Å   b=13.18144(15)Å   c=32.7719(4)Å

α=90°   β=104.6288(14)°   γ=90°

C30H44Cl2O2Ti

C30H44Cl2O2Ti

Sun, ZiyueZhao, YanxiaSantoro, OrlandoElsegood, Mark R. J.Bedwell, Elizabeth V.Zahra, KhadishaWalton, AlexRedshaw, Carl

Catalysis Science & Technology (2020) 10, 6 1619-1639

a=11.0509(2)Å   b=9.69430(18)Å   c=14.8668(3)Å

α=90°   β=108.131(2)°   γ=90°

C198H250Cl6N4O20Ti6,11(C2H3N)

C198H250Cl6N4O20Ti6,11(C2H3N)

Sun, ZiyueZhao, YanxiaSantoro, OrlandoElsegood, Mark R. J.Bedwell, Elizabeth V.Zahra, KhadishaWalton, AlexRedshaw, Carl

Catalysis Science & Technology (2020) 10, 6 1619-1639

a=17.6510(2)Å   b=18.2749(2)Å   c=19.8507(2)Å

α=67.4531(11)°   β=68.6833(11)°   γ=73.3966(12)°

C108H147ClO9Ti2,8.5(C2H3N)

C108H147ClO9Ti2,8.5(C2H3N)

Sun, ZiyueZhao, YanxiaSantoro, OrlandoElsegood, Mark R. J.Bedwell, Elizabeth V.Zahra, KhadishaWalton, AlexRedshaw, Carl

Catalysis Science & Technology (2020) 10, 6 1619-1639

a=17.4371(7)Å   b=17.7765(4)Å   c=21.1345(4)Å

α=100.630(2)°   β=93.526(3)°   γ=104.426(3)°

C108H146Cl2O8Ti2,6(C2H3N)

C108H146Cl2O8Ti2,6(C2H3N)

Sun, ZiyueZhao, YanxiaSantoro, OrlandoElsegood, Mark R. J.Bedwell, Elizabeth V.Zahra, KhadishaWalton, AlexRedshaw, Carl

Catalysis Science & Technology (2020) 10, 6 1619-1639

a=12.5697(2)Å   b=18.1183(4)Å   c=27.5282(3)Å

α=104.5590(15)°   β=98.7810(13)°   γ=102.0930(18)°

C94H119ClO9Ti2,7(C2H3N)

C94H119ClO9Ti2,7(C2H3N)

Sun, ZiyueZhao, YanxiaSantoro, OrlandoElsegood, Mark R. J.Bedwell, Elizabeth V.Zahra, KhadishaWalton, AlexRedshaw, Carl

Catalysis Science & Technology (2020) 10, 6 1619-1639

a=13.9465(2)Å   b=17.4744(3)Å   c=23.5392(2)Å

α=85.6028(11)°   β=74.2347(12)°   γ=74.5316(14)°

C1125H165ClO11Ti2,2.85(C2H3N),0.43(H2O)

C1125H165ClO11Ti2,2.85(C2H3N),0.43(H2O)

Sun, ZiyueZhao, YanxiaSantoro, OrlandoElsegood, Mark R. J.Bedwell, Elizabeth V.Zahra, KhadishaWalton, AlexRedshaw, Carl

Catalysis Science & Technology (2020) 10, 6 1619-1639

a=16.3253(4)Å   b=17.3213(3)Å   c=23.5069(3)Å

α=102.481(2)°   β=91.495(2)°   γ=101.593(2)°

C98H127ClO9Ti2,7.5(C2H3N)

C98H127ClO9Ti2,7.5(C2H3N)

Sun, ZiyueZhao, YanxiaSantoro, OrlandoElsegood, Mark R. J.Bedwell, Elizabeth V.Zahra, KhadishaWalton, AlexRedshaw, Carl

Catalysis Science & Technology (2020) 10, 6 1619-1639

a=26.6007(4)Å   b=13.18235(14)Å   c=32.7812(5)Å

α=90°   β=104.6220(17)°   γ=90°

C47H58ClNO4Ti,C2H3N

C47H58ClNO4Ti,C2H3N

Sun, ZiyueZhao, YanxiaSantoro, OrlandoElsegood, Mark R. J.Bedwell, Elizabeth V.Zahra, KhadishaWalton, AlexRedshaw, Carl

Catalysis Science & Technology (2020) 10, 6 1619-1639

a=12.14575(13)Å   b=18.0271(2)Å   c=21.0909(2)Å

α=95.2564(9)°   β=105.3553(9)°   γ=90.2869(9)°

C50H66Cl2O4Ti,2(C2H3N)

C50H66Cl2O4Ti,2(C2H3N)

Sun, ZiyueZhao, YanxiaSantoro, OrlandoElsegood, Mark R. J.Bedwell, Elizabeth V.Zahra, KhadishaWalton, AlexRedshaw, Carl

Catalysis Science & Technology (2020) 10, 6 1619-1639

a=43.9803(4)Å   b=12.41683(17)Å   c=19.4608(2)Å

α=90°   β=94.9954(10)°   γ=90°

C52H41N2OP2Pd,2(BF4),C6H16N

C52H41N2OP2Pd,2(BF4),C6H16N

Chen, ZhongxiangYang, MingxueSun, ZhaofengZhang, XueboXu, JingBian, GuanglingSong, Ling

Analytical chemistry (2019)

a=10.649(4)Å   b=14.860(7)Å   c=32.973(12)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C65H52NOP2Pd,CH2Cl2,BF4

C65H52NOP2Pd,CH2Cl2,BF4

Chen, ZhongxiangYang, MingxueSun, ZhaofengZhang, XueboXu, JingBian, GuanglingSong, Ling

Analytical chemistry (2019)

a=10.9362(4)Å   b=20.2513(10)Å   c=27.0124(15)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C20H19NO5

C20H19NO5

Sun, ZhaocuiZhu, NailiangZhou, ManHuo, XiaoweiWu, HaifengTian, YuYang, JunshanMa, GuoxuYang, Yan-LongXu, Xudong

Organic Chemistry Frontiers (2019) 6, 22 3759

a=10.0737(5)Å   b=6.13340(19)Å   c=13.8766(6)Å

α=90°   β=107.776(5)°   γ=90°

Clavilactone A

C16H14O5

Sun, ZhaocuiZhu, NailiangZhou, ManHuo, XiaoweiWu, HaifengTian, YuYang, JunshanMa, GuoxuYang, Yan-LongXu, Xudong

Organic Chemistry Frontiers (2019) 6, 22 3759

a=8.5940(3)Å   b=11.8962(8)Å   c=13.1105(5)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C27H18N4OPt

C27H18N4OPt

Ma, HuiliShen, KangWu, YipeiXia, FangYu, FeilingSun, ZhengyiQian, ChunyuePeng, QimingZhang, Hong-HaiYou, CongXie, GuohuaHang, Xiao-ChunHuang, Wei

Materials Chemistry Frontiers (2019) 3, 11 2448

a=7.7277(15)Å   b=13.360(3)Å   c=20.072(4)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C30H24N4OPt

C30H24N4OPt

Ma, HuiliShen, KangWu, YipeiXia, FangYu, FeilingSun, ZhengyiQian, ChunyuePeng, QimingZhang, Hong-HaiYou, CongXie, GuohuaHang, Xiao-ChunHuang, Wei

Materials Chemistry Frontiers (2019) 3, 11 2448

a=8.4381(4)Å   b=12.1330(5)Å   c=23.3476(9)Å

α=86.8890(10)°   β=81.7570(10)°   γ=83.2050(10)°

C12H12N2O3

C12H12N2O3

Qiu, ShaobingGuo, ChunleiWang, MingkangSun, ZhenglongLi, HuiQian, XuhongYang, Youjun

Organic Chemistry Frontiers (2018) 5, 22 3206

a=11.2278(5)Å   b=13.7389(6)Å   c=7.4364(3)Å

α=90°   β=107.1730(10)°   γ=90°

C24H22N4O4

C24H22N4O4

Qiu, ShaobingGuo, ChunleiWang, MingkangSun, ZhenglongLi, HuiQian, XuhongYang, Youjun

Organic Chemistry Frontiers (2018) 5, 22 3206

a=18.2546(6)Å   b=9.1982(3)Å   c=13.3199(4)Å

α=90°   β=108.2310(10)°   γ=90°

C24H20N4O5

C24H20N4O5

Qiu, ShaobingGuo, ChunleiWang, MingkangSun, ZhenglongLi, HuiQian, XuhongYang, Youjun

Organic Chemistry Frontiers (2018) 5, 22 3206

a=13.1450(5)Å   b=14.0218(6)Å   c=12.9264(5)Å

α=90°   β=114.4160(10)°   γ=90°

C33.5H49Cl2FeN2O2

C33.5H49Cl2FeN2O2

Duan, RanlongHu, ChenyangLi, XiangPang, XuanSun, ZhiqiangChen, XuesiWang, Xianhong

Macromolecules (2017) 50, 23 9188

a=14.4160(11)Å   b=14.7963(12)Å   c=17.4260(13)Å

α=76.4840(10)°   β=70.210(2)°   γ=85.9680(10)°

C36H52ClFeN2O2

C36H52ClFeN2O2

Duan, RanlongHu, ChenyangLi, XiangPang, XuanSun, ZhiqiangChen, XuesiWang, Xianhong

Macromolecules (2017) 50, 23 9188

a=13.6653(8)Å   b=23.8896(13)Å   c=10.7995(6)Å

α=90°   β=99.5360(10)°   γ=90°

C32H46ClFeN2O2

C32H46ClFeN2O2

Duan, RanlongHu, ChenyangLi, XiangPang, XuanSun, ZhiqiangChen, XuesiWang, Xianhong

Macromolecules (2017) 50, 23 9188

a=15.5968(6)Å   b=38.1771(15)Å   c=11.0526(5)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C66H76N2

C66H76N2

Luo, DingLee, SangsuZheng, BinSun, ZheZeng, WangdongHuang, Kuo-WeiFurukawa, KoKim, DonghoWebster, Richard D.Wu, Jishan

Chem. Sci. (2014) 5, 12 4944

a=25.799(6)Å   b=18.171(4)Å   c=11.441(3)Å

α=90.00°   β=103.053(4)°   γ=90.00°

C42H48N2

C42H48N2

Luo, DingLee, SangsuZheng, BinSun, ZheZeng, WangdongHuang, Kuo-WeiFurukawa, KoKim, DonghoWebster, Richard D.Wu, Jishan

Chem. Sci. (2014) 5, 12 4944

a=18.183(5)Å   b=17.083(5)Å   c=10.329(3)Å

α=90.00°   β=97.513(5)°   γ=90.00°

C136H142N4NiO2

C136H142N4NiO2

Zeng, WangdongLee, SangsuSon, MinjungIshida, MasatoshiFurukawa, KoHu, PanSun, ZheKim, DonghoWu, Jishan

Chem. Sci. (2015) 6, 4 2427

a=12.8500(12)Å   b=15.5881(15)Å   c=15.9283(15)Å

α=100.951(5)°   β=110.033(5)°   γ=108.118(5)°

C136H142N4NiO2

C136H142N4NiO2

Zeng, WangdongLee, SangsuSon, MinjungIshida, MasatoshiFurukawa, KoHu, PanSun, ZheKim, DonghoWu, Jishan

Chem. Sci. (2015) 6, 4 2427

a=12.8361(14)Å   b=15.5717(18)Å   c=15.9281(17)Å

α=100.921(4)°   β=109.976(4)°   γ=108.180(4)°

C85.5H87N5Ni

C85.5H87N5Ni

Zeng, WangdongLee, SangsuSon, MinjungIshida, MasatoshiFurukawa, KoHu, PanSun, ZheKim, DonghoWu, Jishan

Chem. Sci. (2015) 6, 4 2427

a=15.0498(12)Å   b=15.6708(13)Å   c=17.4668(15)Å

α=111.901(3)°   β=107.076(3)°   γ=102.416(3)°

C23H32O7

C23H32O7

Ma, GuoxuWu, HaifengChen, DeliZhu, NailiangZhu, YindiSun, ZhonghaoLi, PengfeiYang, JunshanYuan, JingquanXu, Xudong

Journal of natural products (2015) 78, 10 2364-2371

a=9.77200(10)Å   b=13.5369(2)Å   c=16.5519(2)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Sm2.75 C60

C60Sm2.75

Sun, Z.Chen, X.H.Takenobu, T.Iwasa, Y.

Journal of Physics: Condensed Matter (2000) 12, 8919-8926

a=28.19699Å   b=28.23499Å   c=28.16089Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C24H56Bi2Cl10N4

C24H56Bi2Cl10N4

Wang, YuyinHan, ShiguoLiu, XitaoWu, ZhenyueSun, ZhihuaDey, DhananjayLi, YaobinLuo, Junhua

RSC Advances (2020) 10, 30 17492-17496

a=11.9718(4)Å   b=12.4092(4)Å   c=15.8390(6)Å

α=76.4740(10)°   β=69.2450(10)°   γ=89.3230(10)°

Bi2Cl10,4(C6H14N)

Bi2Cl10,4(C6H14N)

Wang, YuyinHan, ShiguoLiu, XitaoWu, ZhenyueSun, ZhihuaDey, DhananjayLi, YaobinLuo, Junhua

RSC Advances (2020) 10, 30 17492-17496

a=11.9592(3)Å   b=12.7479(2)Å   c=31.1058(6)Å

α=90°   β=108.8270(10)°   γ=90°

C17H10ClF2NO2

C17H10ClF2NO2

Sun, ZhouXiang, KuirongTao, HuaGuo, LiqunLi, Ying

Organic & biomolecular chemistry (2018) 16, 33 6133-6139

a=8.1375(4)Å   b=8.1375(4)Å   c=22.6700(15)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C17H11FO3

C17H11FO3

Guo, JiaPeng, XiaoshiWang, XiaoyuXie, FukaiZhang, XinhangLiang, GuoduanSun, ZenghuiLiu, YongxiangCheng, MaoshengLiu, Yang

Organic & biomolecular chemistry (2018) 16, 47 9147-9151

a=14.778(3)Å   b=5.9149(9)Å   c=29.159(5)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C21H29NO3S2

C21H29NO3S2

Zhang, HuaLi, YaXu, WeiZheng, WenruiZhou, PeiSun, Zhihua

Organic & biomolecular chemistry (2011) 9, 19 6502-6505

a=10.0665(17)Å   b=8.4236(14)Å   c=12.792(2)Å

α=90.00°   β=96.133(3)°   γ=90.00°

C11H10N2O5S

C11H10N2O5S

Gao, ZhenzhenZhang, LeiSun, ZhanhuYu, HaoXiao, YumeiGuo, Hongchao

Organic & biomolecular chemistry (2014) 12, 30 5691-5697

a=6.894(2)Å   b=9.539(3)Å   c=9.718(3)Å

α=80.820(11)°   β=72.410(9)°   γ=88.450(12)°

C32H46N4

C32H46N4

Xiao, LinZhao, YanxiaQiao, SijieSun, ZiyueSantoro, OrlandoRedshaw, Carl

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2020) 49, 5 1456-1472

a=10.030(4)Å   b=12.557(4)Å   c=13.499(5)Å

α=66.078(4)°   β=84.299(5)°   γ=82.021(5)°

C57H80N4

C57H80N4

Xiao, LinZhao, YanxiaQiao, SijieSun, ZiyueSantoro, OrlandoRedshaw, Carl

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2020) 49, 5 1456-1472

a=16.4092(9)Å   b=9.5095(9)Å   c=17.0073(10)Å

α=90°   β=108.349(3)°   γ=90°

C38H64Al2N4

C38H64Al2N4

Xiao, LinZhao, YanxiaQiao, SijieSun, ZiyueSantoro, OrlandoRedshaw, Carl

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2020) 49, 5 1456-1472

a=13.900(5)Å   b=18.370(6)Å   c=16.078(6)Å

α=90°   β=106.950(14)°   γ=90°

C46H66Al2N4

C46H66Al2N4

Xiao, LinZhao, YanxiaQiao, SijieSun, ZiyueSantoro, OrlandoRedshaw, Carl

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2020) 49, 5 1456-1472

a=14.239(13)Å   b=8.148(3)Å   c=38.13(2)Å

α=90°   β=91.22(3)°   γ=90°

C57H80Cl4Ga2N4

C57H80Cl4Ga2N4

Xiao, LinZhao, YanxiaQiao, SijieSun, ZiyueSantoro, OrlandoRedshaw, Carl

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2020) 49, 5 1456-1472

a=13.611(3)Å   b=32.599(6)Å   c=16.534(3)Å

α=90°   β=95.799(3)°   γ=90°

C54H83N3O3Zn3

C54H83N3O3Zn3

Xiao, LinZhao, YanxiaQiao, SijieSun, ZiyueSantoro, OrlandoRedshaw, Carl

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2020) 49, 5 1456-1472

a=28.2584(16)Å   b=15.9307(9)Å   c=13.3344(6)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C27H41AlN2

C27H41AlN2

Xiao, LinZhao, YanxiaQiao, SijieSun, ZiyueSantoro, OrlandoRedshaw, Carl

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2020) 49, 5 1456-1472

a=9.425(2)Å   b=37.074(9)Å   c=8.102(2)Å

α=90°   β=111.579(3)°   γ=90°

C32H50N2Zn

C32H50N2Zn

Xiao, LinZhao, YanxiaQiao, SijieSun, ZiyueSantoro, OrlandoRedshaw, Carl

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2020) 49, 5 1456-1472

a=8.5697(19)Å   b=19.226(4)Å   c=18.509(4)Å

α=90°   β=93.238(8)°   γ=90°

C57H80Cl4N4Zn2

C57H80Cl4N4Zn2

Xiao, LinZhao, YanxiaQiao, SijieSun, ZiyueSantoro, OrlandoRedshaw, Carl

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2020) 49, 5 1456-1472

a=13.65(3)Å   b=25.08(5)Å   c=24.33(5)Å

α=90°   β=92.47(7)°   γ=90°

C28H20B2N2S2

C28H20B2N2S2

Zhang, JinyunLiu, FudeSun, ZheLi, ChenglongZhang, QianZhang, ChenLiu, ZhiqiangLiu, Xuguang

Chemical communications (Cambridge, England) (2018) 54, 59 8178-8181

a=12.195(4)Å   b=12.807(5)Å   c=30.751(9)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C28H20B2N2OS2

C28H20B2N2OS2

Zhang, JinyunLiu, FudeSun, ZheLi, ChenglongZhang, QianZhang, ChenLiu, ZhiqiangLiu, Xuguang

Chemical communications (Cambridge, England) (2018) 54, 59 8178-8181

a=13.257(4)Å   b=8.073(2)Å   c=13.405(3)Å

α=90°   β=104.92(3)°   γ=90°

C33H26B2Cl2N2

C33H26B2Cl2N2

Zhang, JinyunLiu, FudeSun, ZheLi, ChenglongZhang, QianZhang, ChenLiu, ZhiqiangLiu, Xuguang

Chemical communications (Cambridge, England) (2018) 54, 59 8178-8181

a=7.742(2)Å   b=14.293(5)Å   c=25.540(7)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Cl5Sb,2(C6H14N)

Cl5Sb,2(C6H14N)

Zhang, JingHan, ShiguoLiu, XitaoWu, ZhenyueJi, ChengminSun, ZhihuaLuo, Junhua

Chemical communications (Cambridge, England) (2018) 54, 44 5614-5617

a=7.5861(3)Å   b=13.2521(5)Å   c=20.2623(8)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Cl4Sb,Cl,C12H28N2

Cl4Sb,Cl,C12H28N2

Zhang, JingHan, ShiguoLiu, XitaoWu, ZhenyueJi, ChengminSun, ZhihuaLuo, Junhua

Chemical communications (Cambridge, England) (2018) 54, 44 5614-5617

a=13.0708(7)Å   b=7.9573(5)Å   c=20.1605(10)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C6H18Br4N2Pb

C6H18Br4N2Pb

Wang, SasaYao, YunpengKong, JintaoZhao, SangenSun, ZhihuaWu, ZhenyueLi, LinaLuo, Junhua

Chemical communications (Cambridge, England) (2018) 54, 32 4053-4056

a=24.3476(13)Å   b=7.8717(5)Å   c=8.1932(5)Å

α=90.00°   β=99.000(6)°   γ=90.00°

C34H26N4OS

C34H26N4OS

Sun, ZhanghuaZang, QiguangLuo, QingLv, ChunyanCao, FengSong, QingbaoZhao, RuiyangZhang, YujianWong, Wai-Yeung

Chemical Communications (2019)

a=17.3663(9)Å   b=15.3052(5)Å   c=10.2855(5)Å

α=90°   β=105.704(5)°   γ=90°

C35H26N4O2S

C35H26N4O2S

Sun, ZhanghuaZang, QiguangLuo, QingLv, ChunyanCao, FengSong, QingbaoZhao, RuiyangZhang, YujianWong, Wai-Yeung

Chemical Communications (2019)

a=7.25705(16)Å   b=9.16553(18)Å   c=22.3109(4)Å

α=82.6200(15)°   β=86.5593(16)°   γ=70.244(2)°

C38H36N2OSi

C38H36N2OSi

Liu, ChengjunSun, ZenghuiXie, FukaiLiang, GuoduanYang, LuLi, YaqiaoCheng, Mao-shengLin, BinLiu, Yongxiang

Chemical Communications (2019)

a=10.0141(5)Å   b=16.8417(6)Å   c=18.3913(8)Å

α=88.276(3)°   β=83.244(4)°   γ=77.357(4)°

C21H22N2O3

C21H22N2O3

Liu, ChengjunSun, ZenghuiXie, FukaiLiang, GuoduanYang, LuLi, YaqiaoCheng, Mao-shengLin, BinLiu, Yongxiang

Chemical Communications (2019)

a=17.426(2)Å   b=7.9081(7)Å   c=14.0205(16)Å

α=90°   β=106.829(13)°   γ=90°

C4H18N2O5S

C4H18N2O5S

Liu, Sijiesun, zhihuaJi, Chengminli, linaZhao, SangenLuo, Junhua

Chem. Commun. (2017)

a=10.4802(7)Å   b=6.3738(4)Å   c=14.7815(11)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C4H18N2O5S

C4H18N2O5S

Liu, Sijiesun, zhihuaJi, Chengminli, linaZhao, SangenLuo, Junhua

Chem. Commun. (2017)

a=20.9626(3)Å   b=6.38680(10)Å   c=14.7302(2)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C4H18N2O5S

C4H18N2O5S

Liu, Sijiesun, zhihuaJi, Chengminli, linaZhao, SangenLuo, Junhua

Chem. Commun. (2017)

a=10.4627(4)Å   b=6.3804(2)Å   c=14.6616(5)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C4H18N2O5S

C4H18N2O5S

Liu, Sijiesun, zhihuaJi, Chengminli, linaZhao, SangenLuo, Junhua

Chem. Commun. (2017)

a=10.5127(2)Å   b=6.39920(10)Å   c=14.8280(3)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C4H18N2O5S

C4H18N2O5S

Liu, Sijiesun, zhihuaJi, Chengminli, linaZhao, SangenLuo, Junhua

Chem. Commun. (2017)

a=10.4817(6)Å   b=6.3775(4)Å   c=14.7703(10)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C21H51Fe3N14Na3O73Sb2W18

C21H51Fe3N14Na3O73Sb2W18

Sun, MinghuiWang, TianqiLi, FengyanSun, ZhixiaXu, Lin

New Journal of Chemistry (2018) 42, 9 7480

a=32.614(4)Å   b=15.7648(15)Å   c=25.292(3)Å

α=90°   β=111.421(3)°   γ=90°

C25H22F18N2O9Tb

C25H22F18N2O9Tb

Hu, PengSun, ZanWang, XiufengLi, LicunLiao, DaizhengLuneau, Dominique

New J. Chem. (2014) 38, 10 4716

a=15.978(3)Å   b=14.130(3)Å   c=16.588(3)Å

α=90.00°   β=113.08(3)°   γ=90.00°

C39H44Cl2F9GdN6O10

C39H44Cl2F9GdN6O10

Li, HongdaoSun, JuanYang, MengSun, ZanXie, JingMa, YueLi, Licun

New J. Chem. (2017)

a=11.242(3)Å   b=21.784(6)Å   c=19.117(4)Å

α=90°   β=92.349(6)°   γ=90°

C39H44Cl2DyF9N6O10

C39H44Cl2DyF9N6O10

Li, HongdaoSun, JuanYang, MengSun, ZanXie, JingMa, YueLi, Licun

New J. Chem. (2017)

a=11.37220(10)Å   b=21.8154(2)Å   c=19.0770(2)Å

α=90°   β=92.3330(10)°   γ=90°

C39H44Cl2F9N6NdO10

C39H44Cl2F9N6NdO10

Li, HongdaoSun, JuanYang, MengSun, ZanXie, JingMa, YueLi, Licun

New J. Chem. (2017)

a=11.256(3)Å   b=21.853(4)Å   c=19.166(4)Å

α=90°   β=91.882(5)°   γ=90°

C39H44Cl2F9N6O10Tb

C39H44Cl2F9N6O10Tb

Li, HongdaoSun, JuanYang, MengSun, ZanXie, JingMa, YueLi, Licun

New J. Chem. (2017)

a=11.3578(3)Å   b=21.8234(4)Å   c=19.0928(3)Å

α=90°   β=92.349(2)°   γ=90°

C3H9LaO11P

C3H9LaO11P

Zhu, YanyuSun, ZhengangZhao, YanZhang, JingLu, XinZhang, NaLiu, LeiTong, Fei

New Journal of Chemistry (2009) 33, 1 119

a=7.1991(6)Å   b=13.3838(11)Å   c=10.2926(8)Å

α=90.00°   β=98.8980(10)°   γ=90.00°

C3H9CeO11P

C3H9CeO11P

Zhu, YanyuSun, ZhengangZhao, YanZhang, JingLu, XinZhang, NaLiu, LeiTong, Fei

New Journal of Chemistry (2009) 33, 1 119

a=7.2260(7)Å   b=13.2918(13)Å   c=10.2745(10)Å

α=90.00°   β=99.4930(10)°   γ=90.00°

C3H9O11PPr

C3H9O11PPr

Zhu, YanyuSun, ZhengangZhao, YanZhang, JingLu, XinZhang, NaLiu, LeiTong, Fei

New Journal of Chemistry (2009) 33, 1 119

a=7.2300(7)Å   b=13.2239(13)Å   c=10.2535(10)Å

α=90.00°   β=99.8690(10)°   γ=90.00°

C3H9NdO11P

C3H9NdO11P

Zhu, YanyuSun, ZhengangZhao, YanZhang, JingLu, XinZhang, NaLiu, LeiTong, Fei

New Journal of Chemistry (2009) 33, 1 119

a=7.2326(6)Å   b=13.1558(11)Å   c=10.2337(8)Å

α=90.00°   β=100.1070(10)°   γ=90.00°

C3H9O11PSm

C3H9O11PSm

Zhu, YanyuSun, ZhengangZhao, YanZhang, JingLu, XinZhang, NaLiu, LeiTong, Fei

New Journal of Chemistry (2009) 33, 1 119

a=7.2351(6)Å   b=13.0550(10)Å   c=10.1999(8)Å

α=90.00°   β=100.4270(10)°   γ=90.00°

C3H9EuO11P

C3H9EuO11P

Zhu, YanyuSun, ZhengangZhao, YanZhang, JingLu, XinZhang, NaLiu, LeiTong, Fei

New Journal of Chemistry (2009) 33, 1 119

a=7.2293(9)Å   b=13.0429(16)Å   c=10.1980(13)Å

α=90.00°   β=100.541(2)°   γ=90.00°

C7H19CeNO9P

C7H19CeNO9P

Zhang, NaSun, ZhengangZhu, YanyuZhang, JingLiu, LeiHuang, CuiyingLu, XinWang, WeinanTong, Fei

New Journal of Chemistry (2010) 34, 11 2429

a=5.6906(8)Å   b=12.8000(18)Å   c=21.550(3)Å

α=90.00°   β=95.392(2)°   γ=90.00°

C7H19NO9PPr

C7H19NO9PPr

Zhang, NaSun, ZhengangZhu, YanyuZhang, JingLiu, LeiHuang, CuiyingLu, XinWang, WeinanTong, Fei

New Journal of Chemistry (2010) 34, 11 2429

a=5.6068(8)Å   b=13.3820(18)Å   c=21.192(3)Å

α=90.00°   β=95.892(2)°   γ=90.00°

C7H19NNdO9P

C7H19NNdO9P

Zhang, NaSun, ZhengangZhu, YanyuZhang, JingLiu, LeiHuang, CuiyingLu, XinWang, WeinanTong, Fei

New Journal of Chemistry (2010) 34, 11 2429

a=5.5871(6)Å   b=13.4240(15)Å   c=21.157(2)Å

α=90.00°   β=96.1480(10)°   γ=90.00°

C7H19GdNO9P

C7H19GdNO9P

Zhang, NaSun, ZhengangZhu, YanyuZhang, JingLiu, LeiHuang, CuiyingLu, XinWang, WeinanTong, Fei

New Journal of Chemistry (2010) 34, 11 2429

a=5.5340(10)Å   b=13.436(3)Å   c=20.891(4)Å

α=90.00°   β=96.159(3)°   γ=90.00°

C7H19NO9PY

C7H19NO9PY

Zhang, NaSun, ZhengangZhu, YanyuZhang, JingLiu, LeiHuang, CuiyingLu, XinWang, WeinanTong, Fei

New Journal of Chemistry (2010) 34, 11 2429

a=5.5234(10)Å   b=13.349(2)Å   c=20.586(4)Å

α=90.00°   β=95.290(2)°   γ=90.00°

C7H19EuNO9P

C7H19EuNO9P

Zhang, NaSun, ZhengangZhu, YanyuZhang, JingLiu, LeiHuang, CuiyingLu, XinWang, WeinanTong, Fei

New Journal of Chemistry (2010) 34, 11 2429

a=5.5313(7)Å   b=13.3960(17)Å   c=20.934(3)Å

α=90.00°   β=96.177(2)°   γ=90.00°

LMBNa

C32H28B2Na2O14

Sun, ZhihuaChen, TianliangCai, Ning-ningChen, Jing-weiLi, LinaWang, YanLuo, JunhuaHong, Maochun

New Journal of Chemistry (2011) 35, 12 2804

a=16.404(5)Å   b=8.524(5)Å   c=24.609(5)Å

α=90.000(5)°   β=105.465(5)°   γ=90.000(5)°

LMBNa

C64H58B4Na4O29

Sun, ZhihuaChen, TianliangCai, Ning-ningChen, Jing-weiLi, LinaWang, YanLuo, JunhuaHong, Maochun

New Journal of Chemistry (2011) 35, 12 2804

a=16.2846(19)Å   b=8.4880(10)Å   c=24.322(3)Å

α=90.00°   β=105.0770(10)°   γ=90.00°

C6H13Cl4N3Pb

C6H13Cl4N3Pb

Wu, ZhenyueJi, ChengminSun, ZhihuaWang, SasaZhao, SangenZhang, WeichuanLi, LinaLuo, Junhua

Journal of Materials Chemistry C (2018) 6, 5 1171

a=5.7639(2)Å   b=8.7962(4)Å   c=26.1501(12)Å

α=90.00°   β=95.237(2)°   γ=90.00°

C6H14I3NPb

C6H14I3NPb

Wu, ZhenyueJi, ChengminWang, SasaZhang, WeichuanWang, YuyinLi, LinaZhao, SangenSun, ZhihuaLuo, Junhua

Journal of Materials Chemistry C (2017) 5, 44 11466

a=13.6826(4)Å   b=22.5930(7)Å   c=9.0276(3)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

Br5Sb,2(C3H8N)

Br5Sb,2(C3H8N)

Li, MaofanTeng, BingHan, ShiguoYang, TaoLi, YaobinLiu, YiZhang, XinyuanLiu, XitaoLuo, JunhuaSun, Zhihua

CrystEngComm (2019) 21, 24 3740

a=22.5314(7)Å   b=18.9885(8)Å   c=7.8845(3)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

0.5(Br10Sb2),C6H16N2

0.5(Br10Sb2),C6H16N2

Li, MaofanTeng, BingHan, ShiguoYang, TaoLi, YaobinLiu, YiZhang, XinyuanLiu, XitaoLuo, JunhuaSun, Zhihua

CrystEngComm (2019) 21, 24 3740

a=22.4485(6)Å   b=18.9653(5)Å   c=7.9488(2)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C6H16Br5N2Sb

C6H16Br5N2Sb

Li, MaofanTeng, BingHan, ShiguoYang, TaoLi, YaobinLiu, YiZhang, XinyuanLiu, XitaoLuo, JunhuaSun, Zhihua

CrystEngComm (2019) 21, 24 3740

a=11.894(2)Å   b=19.099(4)Å   c=7.8047(16)Å

α=90°   β=108.91(3)°   γ=90°

C42H0.25BN

C42H0.25BN

Chen WangYi YuanSheng-Yong LiZuo-Bang SunZuo-Quan JiangCui-Hua Zhao

Journal of Materials Chemistry C (2016) 4, 7607-7613

a=17.866(3)Å   b=9.2669(17)Å   c=21.413(4)Å

α=90.00°   β=110.0574(19)°   γ=90.00°

C42H40BN

C42H40BN

Chen WangYi YuanSheng-Yong LiZuo-Bang SunZuo-Quan JiangCui-Hua Zhao

Journal of Materials Chemistry C (2016) 4, 7607-7613

a=10.788(10)Å   b=23.33(2)Å   c=13.186(12)Å

α=90°   β=97.821(9)°   γ=90°

C12H32Br4CuN2

C12H32Br4CuN2

Muhammad Adnan AsgharShuquan ZhangTariq KhanZhihua SunAurang ZebChengmin JiLina LiSangen ZhaoJunhua Luo

Journal of Materials Chemistry C (2016) 4, 7537-7540

a=9.4129(3)Å   b=9.5475(3)Å   c=23.9584(7)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C12H32Br4CuN2

C12H32Br4CuN2

Muhammad Adnan AsgharShuquan ZhangTariq KhanZhihua SunAurang ZebChengmin JiLina LiSangen ZhaoJunhua Luo

Journal of Materials Chemistry C (2016) 4, 7537-7540

a=9.4357(5)Å   b=9.5934(5)Å   c=24.6862(8)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

MoO6TeZn

MoO6TeZn

Zhao, SangenLuo, JunhuaZhou, PanZhang, Shu-QuanSun, ZhihuaHong, Maochun

RSC Advances (2013) 3, 33 14000

a=5.0442(10)Å   b=5.2642(11)Å   c=8.9187(18)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C58H32Cu2F42GdN4O17

C58H32Cu2F42GdN4O17

Sun, JuanSun, ZanWang, KangXi, LuMa, YueLi, Licun

Journal of Materials Chemistry C (2019) 7, 29 9057

a=12.208(2)Å   b=16.603(3)Å   c=20.871(4)Å

α=74.45(3)°   β=85.57(3)°   γ=87.15(3)°

C58H32Cu2F42N4O17Tb

C58H32Cu2F42N4O17Tb

Sun, JuanSun, ZanWang, KangXi, LuMa, YueLi, Licun

Journal of Materials Chemistry C (2019) 7, 29 9057

a=12.1727(2)Å   b=16.4693(3)Å   c=20.6836(3)Å

α=75.1108(14)°   β=85.3367(13)°   γ=86.9439(14)°

C58H32Cu2F42HoN4O17

C58H32Cu2F42HoN4O17

Sun, JuanSun, ZanWang, KangXi, LuMa, YueLi, Licun

Journal of Materials Chemistry C (2019) 7, 29 9057

a=12.206(2)Å   b=16.503(3)Å   c=20.893(4)Å

α=74.64(3)°   β=85.46(3)°   γ=87.11(3)°