Structures by: Su Z. M.

Total: 505

0.5(Co20Mn60Mo192Na48O1056P136),48(O)

0.5(Co20Mn60Mo192Na48O1056P136),48(O)

Su, Zhong-MinXie, Shuai-LeiLiu, JiangDong, Long-ZhangLi, Shun-LiLan, Ya-Qian

Chemical Science (2018)

a=26.9679(5)Å   b=26.9679(5)Å   c=41.1540(18)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

MnMo12O62P8,8(C2H10N2),12(H2O)

MnMo12O62P8,8(C2H10N2),12(H2O)

Su, Zhong-MinXie, Shuai-LeiLiu, JiangDong, Long-ZhangLi, Shun-LiLan, Ya-Qian

Chemical Science (2018)

a=15.8641(14)Å   b=15.9370(16)Å   c=17.1695(17)Å

α=90°   β=92.645(2)°   γ=90°

0.5(K32Mn80Mo192Na16O1088P136),16(O)

0.5(K32Mn80Mo192Na16O1088P136),16(O)

Su, Zhong-MinXie, Shuai-LeiLiu, JiangDong, Long-ZhangLi, Shun-LiLan, Ya-Qian

Chemical Science (2018)

a=27.4698(12)Å   b=27.4698(12)Å   c=39.881(3)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C60H60Cd2N10O21

C60H60Cd2N10O21

Song, Bai-QiaoWang, Xin-LongYang, Guang-ShengWang, Hai-NingLiang, JunShao, Kui-ZhanSu, Zhong-Min

CrystEngComm (2014) 16, 30 6882

a=47.182(5)Å   b=9.857(5)Å   c=32.787(5)Å

α=90.000(5)°   β=101.008(5)°   γ=90.000(5)°

C33H24.67O13Zn2.67

C33H24.67O13Zn2.67

Shen, PingHe, Wen-WenDu, Dong-YingJiang, Hai-LongLi, Shun-LiLang, Zhong-LingSu, Zhong-MinFu, QiangLan, Ya-Qian

Chemical Science (2014) 5, 4 1368

a=23.9647(14)Å   b=23.9647(14)Å   c=23.9647(14)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C49.5H36N0O19Zn4

C49.5H36N0O19Zn4

Shen, PingHe, Wen-WenDu, Dong-YingJiang, Hai-LongLi, Shun-LiLang, Zhong-LingSu, Zhong-MinFu, QiangLan, Ya-Qian

Chemical Science (2014) 5, 4 1368

a=26.669(3)Å   b=26.669(3)Å   c=86.622(4)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=120.00°

C12H52Mn2Mo12N8Na2O74P8Zn3

C12H52Mn2Mo12N8Na2O74P8Zn3

Du, Dong-YingQin, Jun-ShengWang, Ting-TingLi, Shun-LiSu, Zhong-MinShao, Kui-ZhanLan, Ya-QianWang, Xin-LongWang, En-Bo

Chemical Science (2012) 3, 3 705

a=30.8290(6)Å   b=14.5720(7)Å   c=24.9080(5)Å

α=90.00°   β=123.658(5)°   γ=90.00°

C8H10N12OZn

C8H10N12OZn

Qin, Jun-ShengDu, Dong-YingLi, Wen-LiangZhang, Jing-PingLi, Shun-LiSu, Zhong-MinWang, Xin-LongXu, QiangShao, Kui-ZhanLan, Ya-Qian

Chemical Science (2012) 3, 6 2114

a=23.8620(19)Å   b=23.8620(19)Å   c=14.6860(19)Å

α=90.000(2)°   β=90.000(2)°   γ=120.000(2)°

C82H116Cd2N24O25

C82H116Cd2N24O25

Sun, Chun-YiTo, Wai-PongWang, Xin-LongChan, Kaai-TungSu, Zhong-MinChe, Chi-Ming

Chem. Sci. (2015) 6, 12 7105

a=30.664(5)Å   b=17.225(5)Å   c=27.371(5)Å

α=90.000(5)°   β=105.900(5)°   γ=90.000(5)°

CUST-531

C25H21CdN4O5

Fan, Ming-Yuefu, pengLi, JiaoSu, Zhong-MinLi, XiaoPan, Qing-QingHu, Xiao-Li

CrystEngComm (2020)

a=12.460(14)Å   b=10.231(10)Å   c=18.54(2)Å

α=90°   β=92.34(2)°   γ=90°

C24H10F6N2O7Tb

C24H10F6N2O7Tb

Yu, Hai-HuanChi, Jia-QiSu, Zhong-MinLi, XiaoSun, JingZhou, ChenHu, Xiao-LiLiu, Qun

CrystEngComm (2020)

a=19.6366(9)Å   b=21.2636(11)Å   c=11.5383(6)Å

α=90°   β=101.743(2)°   γ=90°

C54H36Co2N8O8

C54H36Co2N8O8

Zhang, XiaoWang, Lu-JieHan, ZhenMeng, XingWang, Hai-NingZhou, Zi-YanSu, Zhong-Min

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2020) 49, 14 4352-4357

a=49.60(5)Å   b=13.026(16)Å   c=18.521(18)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C62H72Cl2Cu3N28O26

C62H72Cl2Cu3N28O26

Wu, Xue-SongCheng, Dong-MingWang, Xin-LongSun, JingZang, Hong-YingSu, Zhong-Min

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2020) 49, 6 1747-1751

a=11.980(5)Å   b=12.321(5)Å   c=12.797(5)Å

α=76.231(5)°   β=75.919(5)°   γ=83.363(5)°

C34H40Cu7N4O26,C36H36N24O12,17(H2O)

C34H40Cu7N4O26,C36H36N24O12,17(H2O)

Wu, Xue-SongCheng, Dong-MingWang, Xin-LongSun, JingZang, Hong-YingSu, Zhong-Min

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2020) 49, 6 1747-1751

a=12.758(5)Å   b=14.636(5)Å   c=14.677(5)Å

α=80.719(5)°   β=68.722(5)°   γ=84.291(5)°

B20Cu4H8O54Rb4

B20Cu4H8O54Rb4

Liu, Wen-FangQiu, Qi-MingZhang, MoSu, Zhao-MinAn, QingqingLv, HongjinJia, ZhiyuYang, Guo-Yu

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2020) 49, 29 10156-10161

a=18.1602(6)Å   b=18.1602(6)Å   c=10.5963(11)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

B5CuH8K0.535Na0.465O13.25,2.25[H2O]

B5CuH8K0.535Na0.465O13.25,2.25[H2O]

Liu, Wen-FangQiu, Qi-MingZhang, MoSu, Zhao-MinAn, QingqingLv, HongjinJia, ZhiyuYang, Guo-Yu

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2020) 49, 29 10156-10161

a=18.1973(11)Å   b=18.1973(11)Å   c=10.6676(8)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ge2H4Mo20Ni4O74,C12H36N24Ni3O6,10(H2O)

Ge2H4Mo20Ni4O74,C12H36N24Ni3O6,10(H2O)

Xu, HuiLiu, Xing-ManSu, TanChen, Wei-ChaoSu, Zhong-Min

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2020) 49, 4 977-982

a=13.9330(19)Å   b=14.2147(19)Å   c=14.591(2)Å

α=110.716(2)°   β=98.574(2)°   γ=112.773(2)°

Co4Ge2H4Mo20O74,C12H36Co3N24O6,11(H2O)

Co4Ge2H4Mo20O74,C12H36Co3N24O6,11(H2O)

Xu, HuiLiu, Xing-ManSu, TanChen, Wei-ChaoSu, Zhong-Min

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2020) 49, 4 977-982

a=13.9114(12)Å   b=14.1874(12)Å   c=14.6356(13)Å

α=110.550(4)°   β=98.559(4)°   γ=112.651(4)°

0.5(C64H64Cl4Co4N8O16),C36H36N24O12,1.6(H2O),2.4(O)

0.5(C64H64Cl4Co4N8O16),C36H36N24O12,1.6(H2O),2.4(O)

Wu, Xue-SongBao, Hong-FeiZhu, Fu-LongSun, JingWang, Xin-LongSu, Zhong-Min

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2019) 48, 27 9939-9943

a=14.256(5)Å   b=19.149(5)Å   c=14.830(5)Å

α=90°   β=110.087(5)°   γ=90°

0.25(C136H120Co8N16O48),C36H36N24O12,2(HO),5(H2O)

0.25(C136H120Co8N16O48),C36H36N24O12,2(HO),5(H2O)

Wu, Xue-SongBao, Hong-FeiZhu, Fu-LongSun, JingWang, Xin-LongSu, Zhong-Min

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2019) 48, 27 9939-9943

a=19.034(5)Å   b=14.409(5)Å   c=27.801(5)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C23H19CoN2O6,C18H18N12O6

C23H19CoN2O6,C18H18N12O6

Wu, Xue-SongBao, Hong-FeiZhu, Fu-LongSun, JingWang, Xin-LongSu, Zhong-Min

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2019) 48, 27 9939-9943

a=13.868(5)Å   b=14.824(5)Å   c=25.364(5)Å

α=90°   β=92.949(5)°   γ=90°

7(C16H36N),5(C2H8N),6(Mo2O5)8(C9H3O6),4(C4H9NO)

7(C16H36N),5(C2H8N),6(Mo2O5)8(C9H3O6),4(C4H9NO)

Wang, Xin-YingChen, Wei-ChaoShao, Kui-ZhanWang, XinlongZhao, LiangSu, Zhong-Min

Chemical Communications (2021)

a=24.4515(10)Å   b=24.4515(10)Å   c=37.034(3)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

22Cs,6(Mo2O5)8(C9H3O6),10Cl,16(H2O)

22Cs,6(Mo2O5)8(C9H3O6),10Cl,16(H2O)

Wang, Xin-YingChen, Wei-ChaoShao, Kui-ZhanWang, XinlongZhao, LiangSu, Zhong-Min

Chemical Communications (2021)

a=24.1759(6)Å   b=24.1759(6)Å   c=36.5135(18)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Cs12K3MnO292Si6Ta18W54

Cs12K3MnO292Si6Ta18W54

Wu, Hai-YangHu, HaiQin, ChaoHuang, PengWang, Xin-LongSu, Zhong-Min

Chemical communications (Cambridge, England) (2020) 56, 16 2403-2406

a=21.631(2)Å   b=23.063(2)Å   c=31.541(3)Å

α=80.614(2)°   β=81.403(2)°   γ=70.344(2)°

C84H132O100S4V24

C84H132O100S4V24

Zhang, Yu-TengWang, Xin-LongLi, Shuang-BaoGong, Ya-RuSong, Bai-QiaoShao, Kui-ZhanSu, Zhong-Min

Chemical communications (Cambridge, England) (2016) 52, 62 9632-9635

a=21.927(5)Å   b=21.927(5)Å   c=21.927(5)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C84H108N6O100S4V24

C84H108N6O100S4V24

Zhang, Yu-TengWang, Xin-LongLi, Shuang-BaoGong, Ya-RuSong, Bai-QiaoShao, Kui-ZhanSu, Zhong-Min

Chemical communications (Cambridge, England) (2016) 52, 62 9632-9635

a=21.841(5)Å   b=21.841(5)Å   c=21.841(5)Å

α=90.000(5)°   β=90.000(5)°   γ=90.000(5)°

0.5(C168H216Br12O200S8V48)

0.5(C168H216Br12O200S8V48)

Zhang, Yu-TengWang, Xin-LongLi, Shuang-BaoGong, Ya-RuSong, Bai-QiaoShao, Kui-ZhanSu, Zhong-Min

Chemical communications (Cambridge, England) (2016) 52, 62 9632-9635

a=22.108(5)Å   b=22.108(5)Å   c=22.108(5)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C144H168O100S4V24

C144H168O100S4V24

Zhang, Yu-TengWang, Xin-LongLi, Shuang-BaoGong, Ya-RuSong, Bai-QiaoShao, Kui-ZhanSu, Zhong-Min

Chemical communications (Cambridge, England) (2016) 52, 62 9632-9635

a=28.983(5)Å   b=28.983(5)Å   c=25.744(5)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C72H120O100S4V24

C72H120O100S4V24

Zhang, Yu-TengWang, Xin-LongLi, Shuang-BaoGong, Ya-RuSong, Bai-QiaoShao, Kui-ZhanSu, Zhong-Min

Chemical communications (Cambridge, England) (2016) 52, 62 9632-9635

a=21.848(5)Å   b=21.848(5)Å   c=19.081(5)Å

α=90.000(5)°   β=90.000(5)°   γ=90.000(5)°

0.25(C96H64Cl4Cu8N8O32),0.5(C36H36N24O12),2.5(C6)

0.25(C96H64Cl4Cu8N8O32),0.5(C36H36N24O12),2.5(C6)

Wu, Xue-SongWang, Xin-LongZhu, Fu-LongBao, Hong-FeiQin, ChaoSu, Zhong-Min

Chemical communications (Cambridge, England) (2018) 54, 43 5474-5477

a=16.261(11)Å   b=29.33(2)Å   c=14.304(9)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

0.25(C96H80Cl4Cu8N8O32),0.5(C36H36N24O12)

0.25(C96H80Cl4Cu8N8O32),0.5(C36H36N24O12)

Wu, Xue-SongWang, Xin-LongZhu, Fu-LongBao, Hong-FeiQin, ChaoSu, Zhong-Min

Chemical communications (Cambridge, England) (2018) 54, 43 5474-5477

a=16.418(7)Å   b=29.213(13)Å   c=14.052(5)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C108H36Cl4Nb4O176S4V40,3(O4S)

C108H36Cl4Nb4O176S4V40,3(O4S)

Gong, YaruTao, YanliXu, NaSun, Chun-YiWang, XinlongSu, Zhong-Min

Chemical Communications (2019)

a=21.854(3)Å   b=21.854(3)Å   c=44.273(6)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C108H36Cl4O168S4V40W4,2(O4S),14(C2H8N)

C108H36Cl4O168S4V40W4,2(O4S),14(C2H8N)

Gong, YaruTao, YanliXu, NaSun, Chun-YiWang, XinlongSu, Zhong-Min

Chemical Communications (2019)

a=41.892(5)Å   b=21.947(2)Å   c=46.700(5)Å

α=90°   β=103.267(4)°   γ=90°

0.25(C104H80Mo96N36O336P8Zn32),3(H2O)

0.25(C104H80Mo96N36O336P8Zn32),3(H2O)

Su, Zhong-MinLi, Xiao-XinShen, Feng-CuiLiu, JiangLi, Shun-LiDong, Long-ZhangFu, QiangLan, Ya-Qian

Chem. Commun. (2017)

a=20.1749(16)Å   b=38.738(3)Å   c=52.010(4)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C24H88Cu10N16O71Si2W18

C24H88Cu10N16O71Si2W18

Su, Zhao-MinZhang, MoAn, QingqingQin, DanLi, Hai-LouLv, HongjinJia, ZhiyuZhang, QiangYang, Guo-Yu

New Journal of Chemistry (2020) 44, 26 11035-11041

a=13.6402(10)Å   b=31.703(2)Å   c=12.2361(9)Å

α=90°   β=114.901(2)°   γ=90°

C30H112Cu10N20O74Si2W18

C30H112Cu10N20O74Si2W18

Su, Zhao-MinZhang, MoAn, QingqingQin, DanLi, Hai-LouLv, HongjinJia, ZhiyuZhang, QiangYang, Guo-Yu

New Journal of Chemistry (2020) 44, 26 11035-11041

a=12.4480(5)Å   b=14.3192(5)Å   c=17.1822(7)Å

α=98.959(3)°   β=110.639(4)°   γ=104.727(3)°

C47H29N4O8Zn2

C47H29N4O8Zn2

Hu, Xiao-LiWang, KangLi, XiaoPan, Qing-QingSu, Zhong-Min

New Journal of Chemistry (2020) 44, 29 12496-12502

a=9.797(4)Å   b=15.252(6)Å   c=16.948(7)Å

α=75.387(7)°   β=73.275(7)°   γ=85.170(7)°

C74H44Cd2N4NaO12

C74H44Cd2N4NaO12

Hu, Xiao-LiWang, KangLi, XiaoPan, Qing-QingSu, Zhong-Min

New Journal of Chemistry (2020) 44, 29 12496-12502

a=32.143(4)Å   b=10.3824(10)Å   c=32.772(4)Å

α=90°   β=115.790(4)°   γ=90°

0.13(C400H224Cd24N16O128)

0.13(C400H224Cd24N16O128)

Wang, QiLiu, Da JunCui, Li LiHu, Xiao-LiWang, Xin-LongSu, Zhong-Min

New Journal of Chemistry (2019) 43, 2 963

a=35.4231(18)Å   b=27.2363(18)Å   c=23.8741(13)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

0.25(C132H60N36O48Zn16),5.5[C3H7NO],1.5[C2H8N]

0.25(C132H60N36O48Zn16),5.5[C3H7NO],1.5[C2H8N]

Xie, WeiYao, ChanShao, Kui-ZhanXu, Yan-HongSu, Zhong-Min

New Journal of Chemistry (2018) 42, 24 20056

a=20.054(3)Å   b=20.054(3)Å   c=30.430(5)Å

α=90°   β=90°   γ=120°

C86H64Cu4N10O19

C86H64Cu4N10O19

Yang, LiuLi, XiaoSun, Chun-YiWu, HanWang, Chun-GangSu, Zhong-Min

New J. Chem. (2017) 41, 9 3661

a=15.885(5)Å   b=14.941(5)Å   c=16.117(5)Å

α=90°   β=110.875(5)°   γ=90°

C37H27F10IrN8OP

C37H27F10IrN8OP

Huang, Shao-FenSun, Hai-ZhuShan, Guo-GangWu, YongZhang, MinSu, Zhong-Min

New J. Chem. (2016) 40, 5 4635

a=22.115(3)Å   b=17.117(3)Å   c=23.322(5)Å

α=90.00°   β=109.896(3)°   γ=90.00°

C33H21Cl2F10IrN7P

C33H21Cl2F10IrN7P

Huang, Shao-FenSun, Hai-ZhuShan, Guo-GangWu, YongZhang, MinSu, Zhong-Min

New J. Chem. (2016) 40, 5 4635

a=9.8440(4)Å   b=24.2180(11)Å   c=15.7880(7)Å

α=90.00°   β=101.8570(10)°   γ=90.00°

C28.5H23Cl3F10IrN8P

C28.5H23Cl3F10IrN8P

Huang, Shao-FenSun, Hai-ZhuShan, Guo-GangWu, YongZhang, MinSu, Zhong-Min

New J. Chem. (2016) 40, 5 4635

a=11.2530(8)Å   b=11.5830(8)Å   c=15.2630(11)Å

α=103.2960(13)°   β=99.1430(15)°   γ=109.7520(14)°

C63H73Cd2.5N9NaO19

C63H73Cd2.5N9NaO19

Hu, Xiao-LiQin, ChaoWang, Xin-LongShao, Kui-ZhanSu, Zhong-Min

New J. Chem. (2015) 39, 10 7858

a=25.450(5)Å   b=11.928(5)Å   c=25.835(5)Å

α=90°   β=116.777(5)°   γ=90°

C36H24La8N6Nb9O164Si3W27,14(O)

C36H24La8N6Nb9O164Si3W27,14(O)

Yang, Mei-SiChen, Wei-ChaoQin, ChaoYao, WeiYin, Ying-XueSu, Zhong-Min

New J. Chem. (2017)

a=23.4764(7)Å   b=23.4764(7)Å   c=12.1560(6)Å

α=90°   β=90°   γ=120°

C64H44F8Ir2N14,2(F6P)

C64H44F8Ir2N14,2(F6P)

Mao, Hui-TingCui, YangLi, Guang-FuShan, Guo-GangZeng, Qun-YingLi, Fu-ShanSu, Zhong-Min

Journal of Materials Chemistry C (2019) 7, 43 13461

a=9.0935(6)Å   b=13.5384(10)Å   c=16.5246(11)Å

α=66.373(3)°   β=79.409(3)°   γ=75.388(3)°

C408H592Cu24N76O196

C408H592Cu24N76O196

Wang, Hai-NingLiu, Fu-HongWang, Xin-LongShao, Kui-ZhanSu, Zhong-Min

Journal of Materials Chemistry A (2013) 1, 42 13060

a=40.0928(17)Å   b=40.0928(17)Å   c=40.0928(17)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C609H1001Cu24N131O251

C609H1001Cu24N131O251

Wang, Hai-NingLiu, Fu-HongWang, Xin-LongShao, Kui-ZhanSu, Zhong-Min

Journal of Materials Chemistry A (2013) 1, 42 13060

a=46.173Å   b=46.173Å   c=46.173Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C110H184N14O44Cu4

C110H184N14O44Cu4

He, Wen-WenLi, Shun-LiLi, Wen-LiangLi, Ji-SenYang, Guang-ShengZhang, Shu-RanLan, Ya-QianShen, PingSu, Zhong-Min

Journal of Materials Chemistry A (2013) 1, 37 11111

a=26.070(5)Å   b=26.070(5)Å   c=18.601(5)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C17H24N14O2Zn

C17H24N14O2Zn

Yang, Guang-ShengLi, Mei-NaLi, Shun-LiLan, Ya-QianHe, Wen-WenWang, Xin-LongQin, Jun-ShengSu, Zhong-Min

Journal of Materials Chemistry (2012) 22, 34 17947

a=15.605(3)Å   b=15.605(4)Å   c=13.601(4)Å

α=90.000°   β=90.000°   γ=90.000°

C131H204N90O23Zn7

C131H204N90O23Zn7

Yang, Guang-ShengLi, Mei-NaLi, Shun-LiLan, Ya-QianHe, Wen-WenWang, Xin-LongQin, Jun-ShengSu, Zhong-Min

Journal of Materials Chemistry (2012) 22, 34 17947

a=29.667(4)Å   b=29.667(4)Å   c=22.161(6)Å

α=90.000°   β=90.000°   γ=120.000°

C22H35Cl2N15O4Zn2

C22H35Cl2N15O4Zn2

Yang, Guang-ShengLi, Mei-NaLi, Shun-LiLan, Ya-QianHe, Wen-WenWang, Xin-LongQin, Jun-ShengSu, Zhong-Min

Journal of Materials Chemistry (2012) 22, 34 17947

a=28.993(3)Å   b=28.993(3)Å   c=21.958(3)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=120.00°

C38Cd2N12O8

C38Cd2N12O8

Yousaf, AfifaArif, Ali MuhammadXu, NaZhou, JieSun, Chun-YiWang, Xin-LongSu, Zhong-Min

Journal of Materials Chemistry C (2019) 7, 29 8861

a=38.990(2)Å   b=21.8182(14)Å   c=21.818Å

α=90°   β=124.03°   γ=90°

C9H4N4O4Zn

C9H4N4O4Zn

Zhou, En-LongQin, ChaoTian, DanWang, Xin-LongYang, Bing-XiaoHuang, LingShao, Kui-ZhanSu, Zhong-Min

Journal of Materials Chemistry C (2018) 6, 29 7874

a=12.345(5)Å   b=9.502(5)Å   c=18.610(5)Å

α=90.000(5)°   β=99.448(5)°   γ=90.000(5)°

C38H32Cu2N8O18S4

C38H32Cu2N8O18S4

Wei, Mei-JieFu, Jia-QiWang, Yi-DiGu, Jing-YangLiu, Bai-LingZang, Hong-YingZhou, En-LongShao, Kui-ZhanSu, Zhong-Min

Journal of Materials Chemistry A (2017) 5, 3 1085

a=8.018(5)Å   b=14.816(5)Å   c=17.908(5)Å

α=90.000(5)°   β=100.175(5)°   γ=90.000(5)°

C38H24CuN8O13S4

C38H24CuN8O13S4

Wei, Mei-JieFu, Jia-QiWang, Yi-DiGu, Jing-YangLiu, Bai-LingZang, Hong-YingZhou, En-LongShao, Kui-ZhanSu, Zhong-Min

Journal of Materials Chemistry A (2017) 5, 3 1085

a=28.561(5)Å   b=9.430(5)Å   c=13.827(5)Å

α=90.000(5)°   β=90.000(5)°   γ=90.000(5)°

C19H13ClCuN4O7S2

C19H13ClCuN4O7S2

Wei, Mei-JieFu, Jia-QiWang, Yi-DiGu, Jing-YangLiu, Bai-LingZang, Hong-YingZhou, En-LongShao, Kui-ZhanSu, Zhong-Min

Journal of Materials Chemistry A (2017) 5, 3 1085

a=9.688(5)Å   b=13.529(5)Å   c=15.760(5)Å

α=90.000(5)°   β=104.136(5)°   γ=90.000(5)°

C20H22Cl0N5O11Zn2

C20H22Cl0N5O11Zn2

Zhang, Shu-RanLi, JingDu, Dong-YingQin, Jun-ShengLi, Shun-LiHe, Wen-WenSu, Zhong-MinLan, Ya-Qian

Journal of Materials Chemistry A (2015) 3, 46 23426

a=27.7680(11)Å   b=7.9000(6)Å   c=18.2980(14)Å

α=90.00°   β=108.3290(15)°   γ=90.00°

C34H28N10O6Zn2

C34H28N10O6Zn2

Bao, Shao-JuanKrishna, RajamaniHe, Ya-BingQin, Jun-ShengSu, Zhong-MinLi, Shun-LiXie, WeiDu, Dong-YingHe, Wen-WenZhang, Shu-RanLan, Ya-Qian

Journal of Materials Chemistry A (2015) 3, 14 7361

a=8.3860(13)Å   b=17.1990(15)Å   c=25.132(4)Å

α=90.000(5)°   β=94.182(5)°   γ=90.000(5)°

C48H18NaO24Zn4

C48H18NaO24Zn4

Zhou, En-LongHuang, PengQin, ChaoShao, Kui-ZhanSu, Zhong-Min

Journal of Materials Chemistry A (2015) 3, 14 7224

a=12.285(5)Å   b=31.023(5)Å   c=22.686(5)Å

α=90.000(5)°   β=94.158(5)°   γ=90.000(5)°

C8H6N6O4Zn2

C8H6N6O4Zn2

Hu, Xiao-LiLiu, Fu-HongWang, Hai-NingQin, ChaoSun, Chun-YiSu, Zhong-MinLiu, Fu-Chen

J. Mater. Chem. A (2014) 2, 36 14827

a=13.673(5)Å   b=13.673(5)Å   c=22.794(5)Å

α=90.000(5)°   β=90.000(5)°   γ=90.000(5)°

C12H8N7O4Zn2

C12H8N7O4Zn2

Hu, Xiao-LiLiu, Fu-HongWang, Hai-NingQin, ChaoSun, Chun-YiSu, Zhong-MinLiu, Fu-Chen

J. Mater. Chem. A (2014) 2, 36 14827

a=13.530(5)Å   b=13.530(5)Å   c=27.172(5)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C16H10N6O4Zn2

C16H10N6O4Zn2

Hu, Xiao-LiLiu, Fu-HongWang, Hai-NingQin, ChaoSun, Chun-YiSu, Zhong-MinLiu, Fu-Chen

J. Mater. Chem. A (2014) 2, 36 14827

a=13.794(5)Å   b=13.794(5)Å   c=27.262(5)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C12H6.5BrN6O4Zn2

C12H6.5BrN6O4Zn2

Hu, Xiao-LiLiu, Fu-HongWang, Hai-NingQin, ChaoSun, Chun-YiSu, Zhong-MinLiu, Fu-Chen

J. Mater. Chem. A (2014) 2, 36 14827

a=13.635(5)Å   b=13.635(5)Å   c=27.026(5)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C18H12N6O5Zn2

C18H12N6O5Zn2

Hu, Xiao-LiLiu, Fu-HongWang, Hai-NingQin, ChaoSun, Chun-YiSu, Zhong-MinLiu, Fu-Chen

J. Mater. Chem. A (2014) 2, 36 14827

a=13.628(5)Å   b=13.644(5)Å   c=19.080(5)Å

α=109.41°   β=91.29°   γ=90.88°

C18H69N10NaNi7O91P2W21

C18H69N10NaNi7O91P2W21

Yin, Ying-XueChen, Wei-ChaoYao, WeiQin, ChaoSu, Zhong-Min

CrystEngComm (2018) 20, 46 7507

a=12.947(3)Å   b=20.737(5)Å   c=22.751(4)Å

α=97.442(10)°   β=90.630(9)°   γ=93.308(10)°

C12H49N6Ni6O50PSW9

C12H49N6Ni6O50PSW9

Yin, Ying-XueChen, Wei-ChaoYao, WeiQin, ChaoSu, Zhong-Min

CrystEngComm (2018) 20, 46 7507

a=13.280(4)Å   b=19.351(6)Å   c=23.254(7)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C20H15Cd2N3O11

C20H15Cd2N3O11

Yao, ChanWang, WeiZhang, Shu-RanLi, Hui-YingXu, Yan-HongSu, Zhong-MinChe, Guang-Bo

RSC Advances (2018) 8, 63 36400

a=14.3590(9)Å   b=14.4350(10)Å   c=22.6110(14)Å

α=90.00°   β=98.6970(11)°   γ=90.00°

C7H5CuN3

C7H5CuN3

Xu, HuiZhou, Bo-YuYu, KaiSu, Zhan-HuaZhou, Bai-BinSu, Zhong-Min

CrystEngComm (2019) 21, 8 1242

a=11.089(7)Å   b=8.790(5)Å   c=15.236(9)Å

α=90°   β=102.882(11)°   γ=90°

C16H14Cu2N6

C16H14Cu2N6

Xu, HuiZhou, Bo-YuYu, KaiSu, Zhan-HuaZhou, Bai-BinSu, Zhong-Min

CrystEngComm (2019) 21, 8 1242

a=8.8138(18)Å   b=15.406(3)Å   c=12.203(2)Å

α=90.00°   β=94.92(3)°   γ=90.00°

2(C19H14CuN5),C18H14N4

2(C19H14CuN5),C18H14N4

Xu, HuiZhou, Bo-YuYu, KaiSu, Zhan-HuaZhou, Bai-BinSu, Zhong-Min

CrystEngComm (2019) 21, 8 1242

a=15.071(3)Å   b=17.319(4)Å   c=18.468(4)Å

α=90.00°   β=96.99(3)°   γ=90.00°

C5.62Cu4N6.38,C11H18N4

C5.62Cu4N6.38,C11H18N4

Xu, HuiZhou, Bo-YuYu, KaiSu, Zhan-HuaZhou, Bai-BinSu, Zhong-Min

CrystEngComm (2019) 21, 8 1242

a=13.0156(6)Å   b=14.3792(7)Å   c=12.3581(6)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C34H42Cu3N16

C34H42Cu3N16

Xu, HuiZhou, Bo-YuYu, KaiSu, Zhan-HuaZhou, Bai-BinSu, Zhong-Min

CrystEngComm (2019) 21, 8 1242

a=8.0872(5)Å   b=10.2331(6)Å   c=23.4179(13)Å

α=88.4500(10)°   β=80.9560(10)°   γ=86.5680(10)°

C0H0Cs9K9MnNa0Nb12O199Si4W36

C0H0Cs9K9MnNa0Nb12O199Si4W36

Wu, Hai-YangHuang, MinQin, ChaoWang, Xin-LongHu, HaiHuang, PengSu, Zhong-Min

CrystEngComm (2019) 21, 12 1862

a=12.960(5)Å   b=19.166(5)Å   c=20.622(5)Å

α=77.511(5)°   β=75.913(5)°   γ=83.394(5)°

C0H0Cs14K4Nb12NiO199Si4W36

C0H0Cs14K4Nb12NiO199Si4W36

Wu, Hai-YangHuang, MinQin, ChaoWang, Xin-LongHu, HaiHuang, PengSu, Zhong-Min

CrystEngComm (2019) 21, 12 1862

a=13.010(5)Å   b=19.204(5)Å   c=20.756(5)Å

α=77.307(5)°   β=75.046(5)°   γ=83.226(5)°

C0H0Ca0CoCs11K4Na3Nb12O187Si4W36

C0H0Ca0CoCs11K4Na3Nb12O187Si4W36

Wu, Hai-YangHuang, MinQin, ChaoWang, Xin-LongHu, HaiHuang, PengSu, Zhong-Min

CrystEngComm (2019) 21, 12 1862

a=12.999(5)Å   b=19.174(5)Å   c=20.681(5)Å

α=77.303(5)°   β=75.251(5)°   γ=83.327(5)°

C8H22N12O8P0S2

C8H22N12O8P0S2

Wei, Mei-JieGao, YingLi, KeLi, BoFu, Jia-QiZang, Hong-YingShao, Kui-ZhanSu, Zhong-Min

CrystEngComm (2019) 21, 33 4996

a=6.206(5)Å   b=7.228(5)Å   c=11.882(5)Å

α=93.919(5)°   β=98.389(5)°   γ=108.883(5)°

C6H16N2O6S2

C6H16N2O6S2

Wei, Mei-JieGao, YingLi, KeLi, BoFu, Jia-QiZang, Hong-YingShao, Kui-ZhanSu, Zhong-Min

CrystEngComm (2019) 21, 33 4996

a=5.688(5)Å   b=8.922(5)Å   c=11.235(5)Å

α=90.000(5)°   β=91.065(5)°   γ=90.000(5)°

C14H16O4S2

C14H16O4S2

Yang, Guang-ShengLang, Zhong-LingZang, Hong-YingLan, Ya-QianHe, Wen-WenZhao, Xiao-LiangYan, Li-KaiWang, Xin-LongSu, Zhong-Min

Chemical communications (Cambridge, England) (2013) 49, 11 1088-1090

a=7.542(3)Å   b=8.464(5)Å   c=13.006(6)Å

α=102.844(3)°   β=100.097(3)°   γ=107.616(4)°

C48H60N6O19S6Zn4

C48H60N6O19S6Zn4

Yang, Guang-ShengLang, Zhong-LingZang, Hong-YingLan, Ya-QianHe, Wen-WenZhao, Xiao-LiangYan, Li-KaiWang, Xin-LongSu, Zhong-Min

Chemical communications (Cambridge, England) (2013) 49, 11 1088-1090

a=18.115(3)Å   b=14.489(5)Å   c=22.113(4)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C65H95N7O20S6Zn4

C65H95N7O20S6Zn4

Yang, Guang-ShengLang, Zhong-LingZang, Hong-YingLan, Ya-QianHe, Wen-WenZhao, Xiao-LiangYan, Li-KaiWang, Xin-LongSu, Zhong-Min

Chemical communications (Cambridge, England) (2013) 49, 11 1088-1090

a=29.171(7)Å   b=29.171(7)Å   c=29.171(7)Å

α=90.000°   β=90.000°   γ=90.000°

C186H102N8O71S3Zn20

C186H102N8O71S3Zn20

Xie, WeiHe, Wen-WenDu, Dong-YingLi, Shun-LiQin, Jun-ShengSu, Zhong-MinSun, Chun-YiLan, Ya-Qian

Chemical communications (Cambridge, England) (2016) 52, 16 3288-3291

a=25.2990(12)Å   b=25.2990(12)Å   c=166.828(3)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=120.00°

C85H60In5N10O25,5(NO3),33(H2O),14(DMF)

C85H60In5N10O25,5(NO3),33(H2O),14(DMF)

Song, Bai-QiaoWang, Xin-LongZhang, Yu-TengWu, Xue-SongLiu, Hong-ShengShao, Kui-ZhanSu, Zhong-Min

Chemical Communications (Cambridge, United Kingdom) (2015) 51, 46 9515-9518

a=15.3713(11)Å   b=37.512(3)Å   c=38.979(3)Å

α=90.00°   β=105.255(2)°   γ=90.00°

C85H60In5N10O25,5(NO3),33(H2O),14(DMF)

C85H60In5N10O25,5(NO3),33(H2O),14(DMF)

Song, Bai-QiaoWang, Xin-LongZhang, Yu-TengWu, Xue-SongLiu, Hong-ShengShao, Kui-ZhanSu, Zhong-Min

Chemical Communications (Cambridge, United Kingdom) (2015) 51, 46 9515-9518

a=15.3713(11)Å   b=37.512(3)Å   c=38.979(3)Å

α=90.00°   β=105.255(2)°   γ=90.00°

C46H25N2.5O16Zn4

C46H25N2.5O16Zn4

Hu, Xiao-LiQin, ChaoWang, Xin-LongShao, Kui-ZhanSu, Zhong-Min

Chemical communications (Cambridge, England) (2015) 51, 99 17521-17524

a=24.736(7)Å   b=21.701(7)Å   c=25.337(7)Å

α=90.00°   β=109.956(5)°   γ=90.00°

C48H390N8Na10O330Se11Sn16W56

C48H390N8Na10O330Se11Sn16W56

Chen, Wei-ChaoQin, ChaoLi, Yang-GuangZang, Hong-YingShao, Kui-ZhanSu, Zhong-MinWang, En-BoLiu, Hong-Sheng

Chemical communications (Cambridge, England) (2015) 51, 12 2433-2436

a=22.382(2)Å   b=20.536(2)Å   c=42.014(4)Å

α=90.00°   β=96.598(2)°   γ=90.00°

C28H245N7Na12O268Se8Sn7W54

C28H245N7Na12O268Se8Sn7W54

Chen, Wei-ChaoQin, ChaoLi, Yang-GuangZang, Hong-YingShao, Kui-ZhanSu, Zhong-MinWang, En-BoLiu, Hong-Sheng

Chemical communications (Cambridge, England) (2015) 51, 12 2433-2436

a=33.9004(14)Å   b=36.2831(14)Å   c=28.2841(11)Å

α=90.00°   β=110.2392(7)°   γ=90.00°

C72H124Mo12N5O45PZn4

C72H124Mo12N5O45PZn4

Wang, Yuan-YuanZhang, MiLi, Shun-LiZhang, Shu-RanXie, WeiQin, Jun-ShengSu, Zhong-MinLan, Ya-Qian

Chemical communications (Cambridge, England) (2017) 53, 37 5204-5207

a=29.4436(11)Å   b=29.4436(11)Å   c=54.543(4)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C120H236Mo24N10O88P2Zn8

C120H236Mo24N10O88P2Zn8

Wang, Yuan-YuanZhang, MiLi, Shun-LiZhang, Shu-RanXie, WeiQin, Jun-ShengSu, Zhong-MinLan, Ya-Qian

Chemical communications (Cambridge, England) (2017) 53, 37 5204-5207

a=25.686(5)Å   b=31.770(5)Å   c=25.129(5)Å

α=90.000(5)°   β=90.000(5)°   γ=90.000(5)°

C72H68Cu3Mo12N24O42P

C72H68Cu3Mo12N24O42P

Wang, Xin-LongQin, ChaoWang, En-BoSu, Zhong-Min

Chemical Communications (Cambridge, United Kingdom) (2007) 41 4245-4247

a=18.443(3)Å   b=18.443(3)Å   c=15.166(3)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C44H32N2O13Zn2.5

C44H32N2O13Zn2.5

Lan, Ya-QianWang, Xin-LongLi, Shun-LiSu, Zhong-MinShao, Kui-ZhanWang, En-Bo

Chemical Communications (Cambridge, United Kingdom) (2007) 46 4863-4865

a=16.9840(18)Å   b=16.3420(19)Å   c=15.648(2)Å

α=90.00°   β=103.230(2)°   γ=90.00°

C40H58Cu3N16O27V10

C40H58Cu3N16O27V10

Lan, Ya-QianLi, Shun-LiSu, Zhong-MinShao, Kui-ZhanMa, Jian-FangWang, Xin-LongWang, En-Bo

Chemical Communications (Cambridge, United Kingdom) (2008) 1 58-60

a=23.0670(14)Å   b=23.1760(14)Å   c=24.9480(14)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C40H58Cu3N16O27V10

C40H58Cu3N16O27V10

Lan, Ya-QianLi, Shun-LiSu, Zhong-MinShao, Kui-ZhanMa, Jian-FangWang, Xin-LongWang, En-Bo

Chemical Communications (Cambridge, United Kingdom) (2008) 1 58-60

a=23.0670(10)Å   b=23.1760(10)Å   c=24.9480(9)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C24H48Cu4N10O6

C24H48Cu4N10O6

Song, Bai-QiaoChen, Da-QinJi, ZhenguoTang, JunhongWang, Xin-LongZang, Hong-YingSu, Zhong-Min

Chemical communications (Cambridge, England) (2017) 53, 11 1892-1895

a=19.603(5)Å   b=19.603(5)Å   c=13.939(5)Å

α=90°   β=90°   γ=120°

C18H30Cu4N9O6,NO3,3H2O

C18H30Cu4N9O6,NO3,3H2O

Song, Bai-QiaoChen, Da-QinJi, ZhenguoTang, JunhongWang, Xin-LongZang, Hong-YingSu, Zhong-Min

Chemical communications (Cambridge, England) (2017) 53, 11 1892-1895

a=19.6977(13)Å   b=19.6977(13)Å   c=13.8757(10)Å

α=90°   β=90°   γ=120°

C18H30Cu4N9O6,NO3,3H2O

C18H30Cu4N9O6,NO3,3H2O

Song, Bai-QiaoChen, Da-QinJi, ZhenguoTang, JunhongWang, Xin-LongZang, Hong-YingSu, Zhong-Min

Chemical communications (Cambridge, England) (2017) 53, 11 1892-1895

a=19.613(3)Å   b=19.613(3)Å   c=13.849(3)Å

α=90°   β=90°   γ=120°

C24H48Cu4N10O6

C24H48Cu4N10O6

Song, Bai-QiaoChen, Da-QinJi, ZhenguoTang, JunhongWang, Xin-LongZang, Hong-YingSu, Zhong-Min

Chemical communications (Cambridge, England) (2017) 53, 11 1892-1895

a=19.593(4)Å   b=19.593(4)Å   c=13.927(3)Å

α=90°   β=90°   γ=120°

C80H86Cu4N16O86P2W24

C80H86Cu4N16O86P2W24

Pang, Hai-junPeng, JunZhang, Chun-jingLi, Yang-guangZhang, Peng-pengMa, Hui-yuanSu, Zhong-min

Chemical Communications (2010) 46, 28 5097-5099

a=14.172(5)Å   b=24.011(5)Å   c=26.274(5)Å

α=90.000(5)°   β=90.000(5)°   γ=90.000(5)°

C64H62Co3F2N6O26

C64H62Co3F2N6O26

Wang, ShuangQin, JieWang, Xin-LongQin, ChaoLi, Ting-TingSu, Zhong-Min

CrystEngComm (2011) 13, 1 325

a=13.853(3)Å   b=13.391(3)Å   c=18.438(7)Å

α=90.00°   β=119.54(2)°   γ=90.00°