Structures by: Su Y. O.

Total: 16

C53H35Cl3N4O2

C53H35Cl3N4O2

Leung, Man-kitYang, Chih-ChiangLee, Jiun-HawTsai, Hsin-HungLin, Chi-FengHuang, Chih-YenSu, Yuhlong OliverChiu, Chi-Feng

Organic letters (2007) 9, 2 235-238

a=11.9304(5)Å   b=13.1965(5)Å   c=14.3418(5)Å

α=85.259(2)°   β=78.176(2)°   γ=79.079(2)°

C53H33Cl3N6O2

C53H33Cl3N6O2

Leung, Man-kitYang, Chih-ChiangLee, Jiun-HawTsai, Hsin-HungLin, Chi-FengHuang, Chih-YenSu, Yuhlong OliverChiu, Chi-Feng

Organic letters (2007) 9, 2 235-238

a=11.0052(2)Å   b=13.4251(2)Å   c=14.8416(3)Å

α=90.00°   β=102.3840(10)°   γ=90.00°

C50H66N4O2

C50H66N4O2

Wong, Ken-TsungHung, Tsung ShiLin, YutingWu, Chung-ChihLee, Gene-HsiangPeng, Shie-MingChou, Chung HsienSu, Yuhlong Oliver

Organic Letters (2002) 4, 4 513

a=8.4503(4)Å   b=8.5384(5)Å   c=15.8256(8)Å

α=93.9280(10)°   β=94.1970(10)°   γ=106.8820(10)°

C61H45S2

C61H45S2

Wong, Ken-TsungWang, Chung-FengChou, Chung HsienSu, Yuhlong OliverLee, Gene-HsiangPeng, Shie-Ming

Organic letters (2002) 4, 25 4439-4442

a=11.2629(14)Å   b=14.5340(18)Å   c=15.0164(19)Å

α=108.378(2)°   β=92.145(3)°   γ=101.385(3)°

C22H14N4O2

C22H14N4O2

Yang, Chih-ChiangHsu, Chia-JungChou, Pi-TaiCheng, Hsu ChunSu, Yuhlong OliverLeung, Man-kit

The journal of physical chemistry. B (2010) 114, 2 756-768

a=8.79920(10)Å   b=8.86260(10)Å   c=13.2711(2)Å

α=101.6830(10)°   β=91.3570(10)°   γ=111.8480(10)°

C22H14N4O2

C22H14N4O2

Yang, Chih-ChiangHsu, Chia-JungChou, Pi-TaiCheng, Hsu ChunSu, Yuhlong OliverLeung, Man-kit

The journal of physical chemistry. B (2010) 114, 2 756-768

a=5.40400(10)Å   b=16.0680(3)Å   c=20.4562(4)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C65H52Cl2Co5N22OS2

C65H52Cl2Co5N22OS2

Yeh, Chen-YuChou, Chung-HsienPan, Kun-ChihWang, Chih-ChiehLee, Gene-HsiangSu, Y. OliverPeng, Shie-Ming

Journal of the Chemical Society, Dalton Transactions (2002) 13 2670

a=11.802(2)Å   b=14.631(3)Å   c=20.184(4)Å

α=73.42(2)°   β=77.77(2)°   γ=87.56(2)°

C66H56Cl8Co5N20O

C66H56Cl8Co5N20O

Yeh, Chen-YuChou, Chung-HsienPan, Kun-ChihWang, Chih-ChiehLee, Gene-HsiangSu, Y. OliverPeng, Shie-Ming

Journal of the Chemical Society, Dalton Transactions (2002) 13 2670

a=27.5435(5)Å   b=13.7477(3)Å   c=18.6694(4)Å

α=90.00°   β=99.4304(8)°   γ=90.00°

C69H60Cl6Co5N22O

C69H60Cl6Co5N22O

Yeh, Chen-YuChou, Chung-HsienPan, Kun-ChihWang, Chih-ChiehLee, Gene-HsiangSu, Y. OliverPeng, Shie-Ming

Journal of the Chemical Society, Dalton Transactions (2002) 13 2670

a=21.1260(1)Å   b=16.0070(1)Å   c=22.6729(2)Å

α=90.00°   β=111.6851(4)°   γ=90.00°

C64H48Cl4Co5F6N20O6S2

C64H48Cl4Co5F6N20O6S2

Yeh, Chen-YuChou, Chung-HsienPan, Kun-ChihWang, Chih-ChiehLee, Gene-HsiangSu, Y. OliverPeng, Shie-Ming

Journal of the Chemical Society, Dalton Transactions (2002) 13 2670

a=24.2255(4)Å   b=15.2801(3)Å   c=19.3286(3)Å

α=90.00°   β=103.1489(7)°   γ=90.00°

C63H50Cl9Co5N20O4

C63H50Cl9Co5N20O4

Yeh, Chen-YuChou, Chung-HsienPan, Kun-ChihWang, Chih-ChiehLee, Gene-HsiangSu, Y. OliverPeng, Shie-Ming

Journal of the Chemical Society, Dalton Transactions (2002) 13 2670

a=15.6128(2)Å   b=27.9023(5)Å   c=15.8641(3)Å

α=90.00°   β=92.3899(14)°   γ=90.00°

C62H44ClCo5N22O4S2

C62H44ClCo5N22O4S2

Yeh, Chen-YuChou, Chung-HsienPan, Kun-ChihWang, Chih-ChiehLee, Gene-HsiangSu, Y. OliverPeng, Shie-Ming

Journal of the Chemical Society, Dalton Transactions (2002) 13 2670

a=17.6284(3)Å   b=17.1624(3)Å   c=40.0873(7)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C63H44Co5F9N20O9S3

C63H44Co5F9N20O9S3

Yeh, Chen-YuChou, Chung-HsienPan, Kun-ChihWang, Chih-ChiehLee, Gene-HsiangSu, Y. OliverPeng, Shie-Ming

Journal of the Chemical Society, Dalton Transactions (2002) 13 2670

a=13.8809(2)Å   b=17.2756(2)Å   c=13.9058(2)Å

α=90.00°   β=99.7585(6)°   γ=90.00°

C40H26N4O2

C40H26N4O2

Leung, Man-kitYang, Chih-ChiangLee, Jiun-HawTsai, Hsin-HungLin, Chi-FengHuang, Chih-YenSu, Yuhlong OliverChiu, Chi-Feng

Organic letters (2007) 9, 2 235-238

a=14.9947(3)Å   b=7.20160(10)Å   c=15.2457(3)Å

α=90.00°   β=113.9400(10)°   γ=90.00°

C28H18N4O2

C28H18N4O2

Leung, Man-kitYang, Chih-ChiangLee, Jiun-HawTsai, Hsin-HungLin, Chi-FengHuang, Chih-YenSu, Yuhlong OliverChiu, Chi-Feng

Organic letters (2007) 9, 2 235-238

a=11.3862(5)Å   b=10.0904(6)Å   c=18.8335(9)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C62H48.67Cl4Co5N26O0.33

C62H48.67Cl4Co5N26O0.33

Yeh, Chen-YuChou, Chung-HsienPan, Kun-ChihWang, Chih-ChiehLee, Gene-HsiangSu, Y. OliverPeng, Shie-Ming

Journal of the Chemical Society, Dalton Transactions (2002) 13 2670

a=40.3422(11)Å   b=40.3422(11)Å   c=21.0202(6)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=120.00°