Structures by: Sturdivant J. H.

Total: 3

Iron niobate

FeNb2O6

Sturdivant, J H

Zeitschrift fuer Kristallographie, Kristallgeometrie, Kristallphysik, Kristallchemie (-144,1977) (1930) 75, 88-108

a=5.082Å   b=14.238Å   c=5.73Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ammonium heptamolybdate tetrahydrate

H32Mo7N6O28

Sturdivant, J H

Journal of the American Chemical Society (1937) 59, 630-631

a=8.382Å   b=36.125(8)Å   c=10.464Å

α=90°   β=116.0(1)°   γ=90°

Ti O2

O2Ti

Pauling, L.Sturdivant, J.H.

Zeitschrift fuer Kristallographie, Kristallgeometrie, Kristallphysik, Kristallchemie (-144,1977) (1928) 68, 239-256

a=9.185Å   b=5.447Å   c=5.145Å

α=90°   β=90°   γ=90°