Structures by: Struchkov Y. U.

Total: 35

(Cl F2) (B F4)

BClF6

Buslaev, Yu.A.Ellern, A.M.Sukhoverkhov, V.F.Struchkov, Yu.T.Antipin, M.Yu.

Zhurnal Neorganicheskoi Khimii (1988) 33, 307-311

a=5.644Å   b=8.873Å   c=9.822Å

α=90°   β=116.84°   γ=90°

BF3

BF3

Antipin, M.Yu.Struchkov, Yu.T.Sukhoverkhov, V.F.Buslaev, Yu.A.Ellern, A.M.

Doklady Akademii Nauk SSSR (1984) 279, 892-895

a=4.73Å   b=7.374Å   c=13.987Å

α=87.21°   β=89.22°   γ=72.7°

(((N H2) N H) C (N H2) ((N H3) N)) Cu Cl3

CH8Cl3CuN5

Savel'eva, Z.A.Larionov, S.V.Shishkin, O.V.Romanenko, G.V.Podberezskaya, N.V.Struchkov, Yu.T.

Zhurnal Strukturnoi Khimii (Issue-No. from 1981) (1995) 36, 936-941

a=8.226Å   b=11.564Å   c=8.523Å

α=90°   β=93.6°   γ=90°

Cs3 (Np O2 (S O4)2) (H2 O)2

Cs3H4NpO12S2

Grigor'ev, M.S.Yanovskii, A.I.Struchkov, Yu.T.Budantseva, N.A.Fedoseev, A.M.Krot, N.N.

Radiokhimiya (1991) 32, 17-19

a=7.522Å   b=9.954Å   c=10.71Å

α=87.31°   β=82.24°   γ=70.4°

(Co (N H3)6) (Np O2 (S O4)2) (H2 O)2

CoNpO3S2

Grigor'ev, M.S.Fedoseev, A.M.Budantseva, N.A.Krot, N.N.Yanovskii, A.I.Struchkov, Yu.T.

Radiokhimiya (1991) 33, 54-60

a=17.48Å   b=7.143Å   c=12.515Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Nd2 (Te Mo6 O24) (H2 O)18

H36Mo6Nd2O42Te

Grigor'ev, M.S.Struchkov, Yu.T.Fedoseev, A.M.Yusov, A.B.Yanovskii, A.I.

Zhurnal Neorganicheskoi Khimii (1992) 37, 2507-2514

a=9.413Å   b=10.268Å   c=10.692Å

α=101.59°   β=108.03°   γ=106.98°

(Co (N H3)6) H8 O3 (Np O2 (S O4)3)

CoH26N6NpO17S3

Grigor'ev, M.S.Fedoseev, A.M.Budantseva, N.A.Struchkov, Yu.T.Yanovskii, A.I.Krot, N.N.

Radiokhimiya (1991) 33, 54-60

a=19.437Å   b=14.595Å   c=12.744Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(Np O2)2 (N O3)2 (H2 O)5

H10N2Np2O15

Grigor'ev, M.S.Charushnikova, I.A.Krot, N.N.Yanovskii, A.I.Struchkov, Yu.T.

Zhurnal Neorganicheskoi Khimii (1994) 39, 179-183

a=8.202Å   b=8.334Å   c=10.327Å

α=97.37°   β=107.06°   γ=102.66°

Pb (Zr O3)

O3PbZr

Shuvaeva, V.A.Antipin, M.Yu.Fesenko, O.E.Smotrakov, V.G.Struchkov, Yu.T.

Kristallografiya (1992) 37, 1033-1035

a=5.89Å   b=5.897Å   c=4.134Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Tl Sb O (Ge O4)

GeO5SbTl

Belokoneva, E.L.Dolgushin, F.M.Antipin, M.Yu.Mill', B.V.Struchkov, Yu.T.

Zhurnal Neorganicheskoi Khimii (1993) 38, 631-636

a=13.358Å   b=6.664Å   c=10.762Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Tl Sb O (Ge O4)

GeO5SbTl

Belokoneva, E.L.Antipin, M.Yu.Dolgushin, F.M.Mill', B.V.Struchkov, Yu.T.

Zhurnal Neorganicheskoi Khimii (1994) 39, 1080-1086

a=13.331Å   b=6.659Å   c=10.74Å

α=90°   β=90°   γ=90°

K (Os (C O)3 Cl3)

C3Cl3KO3Os

Berngardt, E.A.Ellern, A.M.Struchkov, Yu.T.Sinitsyn, N.M.Kokunov, Yu.V.

Zhurnal Neorganicheskoi Khimii (1992) 37, 1997-2005

a=22.335Å   b=11.273Å   c=21.923Å

α=90°   β=100.32°   γ=90°

Cs (Os (C O)3 Cl3)

C3Cl3CsO3Os

Berngardt, E.A.Ellern, A.M.Kokunov, Yu.V.Struchkov, Yu.T.Sinitsyn, N.M.

Zhurnal Neorganicheskoi Khimii (1992) 37, 1997-2005

a=9.939Å   b=9.099Å   c=11.1Å

α=90°   β=90.88°   γ=90°

K2 (Os (C O) Cl5) H2 O

CH2Cl5K2O2Os

Berngardt, E.A.Sinitsyn, N.M.Ellern, A.M.Antipin, M.Yu.Struchkov, Yu.T.Kokunov, Yu.V.

Zhurnal Neorganicheskoi Khimii (1993) 38, 1509-1513

a=12.116Å   b=7.121Å   c=13.606Å

α=90°   β=115.08°   γ=90°

(N H4)3 H (Se O4)2

H13N3O8Se2

Merinov, B.V.Antipin, M.Yu.Struchkov, Yu.T.Tregubchenko, A.M.Baranov, A.I.Shuvalov, L.A.

Kristallografiya (1991) 36, 872-875

a=6.052Å   b=6.052Å   c=22.97Å

α=90°   β=90°   γ=120°

K6 (Os (C O) Cl5) (Os (C O)3 Cl3)4

C13Cl17K6O13Os5

Berngardt, E.A.Antipin, M.Yu.Struchkov, Yu.T.Sinitsyn, N.M.

Zhurnal Neorganicheskoi Khimii (1994) 39, 2001-2005

a=11.327Å   b=11.327Å   c=62.427Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Ti Br3

Br3Ti

Troyanov, S.I.Pisarevskii, A.P.Snigireva, E.M.Struchkov, Yu.T.Yanovskii, A.I.

Zhurnal Neorganicheskoi Khimii (1994) 39, 374-377

a=6.424Å   b=6.438Å   c=7.236Å

α=63.73°   β=63.81°   γ=60.12°

C (N H2)3 Sb F4

CH6F4N3Sb

Udovenko, A.A.Davidovich, R.L.Ivanov, S.B.Antipin, M.Yu.Struchkov, Yu.T.

Koordinatsionnaya Khimiya (= Coordination Chemistry (USSR)) (1990) 16, 448-452

a=5.096Å   b=10.554Å   c=12.218Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Yb (Re O4)3

O12Re3Yb

Khrustalev, V.N.Pisarevskii, A.P.Varfolomeev, M.B.Shamrai, N.B.Struchkov, Yu.T.

Koordinatsionnaya Khimiya (= Coordination Chemistry (USSR)) (1993) 19, 871-872

a=9.999Å   b=9.999Å   c=6.07Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Ba (Re O4)2 (H2 O)4

BaH8O12Re2

Khrustalev, V.N.Struchkov, Yu.T.Shamrai, N.B.Pisarevskii, A.P.Varfolomeev, M.B.

Koordinatsionnaya Khimiya (= Coordination Chemistry (USSR)) (1994) 20, 362-365

a=7.371Å   b=12.572Å   c=12.156Å

α=90°   β=90.09°   γ=90°

Li (Re O4) (H2 O)1.5

H3LiO5.5Re

Khrustalev, V.N.Varfolomeev, M.B.Shamrai, N.B.Struchkov, Yu.T.Lindeman, S.V.

Zhurnal Neorganicheskoi Khimii (1995) 40, 208-213

a=10.853Å   b=13.094Å   c=13.583Å

α=90°   β=90.44°   γ=90°

BrF3

BrF3

Ellern, A.M.Antipin, M.Yu.Sukhoverkhov, V.F.Struchkov, Yu.T.

Zhurnal Neorganicheskoi Khimii (1991) 36, 1393-1395

a=5.315Å   b=7.305Å   c=6.624Å

α=90°   β=90°   γ=90°

I F5

F5I

Ellern, A.M.Antipin, M.Yu.Sukhoverkhov, V.F.Struchkov, Yu.T.

Koordinatsionnaya Khimiya (= Coordination Chemistry (USSR)) (1991) 17, 1220-1223

a=15.21Å   b=6.91Å   c=18.196Å

α=90°   β=93.47°   γ=90°

(Cl F2) (Os F6)

ClF8Os

Ellern, A.M.Sharabarin, A.V.Sinitsyn, N.M.Antipin, M.Yu.Struchkov, Yu.T.

Koordinatsionnaya Khimiya (= Coordination Chemistry (USSR)) (1991) 17, 1686-1688

a=4.998Å   b=5.146Å   c=5.658Å

α=90°   β=89.91°   γ=90°

(Cl F2) (Nb F6)

ClF8Nb

Ellern, A.M.Antipin, M.Yu.Sharabarin, A.V.Struchkov, Yu.T.

Zhurnal Neorganicheskoi Khimii (1991) 36, 2266-2270

a=9.981Å   b=5.781Å   c=10.522Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(Cl F2) (Ta F6)

ClF8Ta

Ellern, A.M.Antipin, M.Yu.Sharabarin, A.V.Struchkov, Yu.T.

Zhurnal Neorganicheskoi Khimii (1991) 36, 2266-2270

a=10.049Å   b=5.775Å   c=10.67Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(Cl F2) (Bi F6)

BiClF8

Ellern, A.M.Antipin, M.Yu.Sharabarin, A.V.Struchkov, Yu.T.

Zhurnal Neorganicheskoi Khimii (1992) 37, 86-88

a=5.174Å   b=5.674Å   c=10.552Å

α=91.28°   β=94.03°   γ=92.2°

((N H2)2 C S H) (Cl O4)

CH5ClN2O4S

Eskudero, H.M.Akimov, V.M.Antipin, M.Yu.Lindeman, S.V.Struchkov, Yu.T.

Zhurnal Neorganicheskoi Khimii (1992) 37, 767-770

a=4.985Å   b=7.905Å   c=8.251Å

α=105.05°   β=91.8°   γ=100.29°

Mg3 Eu2 (N O3)12 (H2 O)24

Eu2H48Mg3N12O60

Akimov, V.M.Yanovskii, A.I.Novikov, N.K.Struchkov, Yu.T.Grigor'ev, Yu.A.Molodkin, A.K.

Zhurnal Neorganicheskoi Khimii (1987) 32, 1547-1552

a=13.117Å   b=13.117Å   c=13.117Å

α=49.34°   β=49.34°   γ=49.34°

(N H4)28 Pr8 Mo58 O200 (H2 O)40

H192Mo58N28O240Pr8

Fedoseev, A.M.Grigor'ev, M.S.Yanovskii, A.I.Spitsyn, V.I.Struchkov, Yu.T.

Doklady Akademii Nauk SSSR (1987) 297, 111-114

a=15.787Å   b=18.509Å   c=22.923Å

α=96.31°   β=96.71°   γ=112.33°

(Cr (O C N2 H4)6) (Pt (O H) Cl5) (Cl O4) (H2 O)

C6H27Cl6CrN12O12Pt

Bondar, V.I.Potekhin, K.A.Rau, T.F.Struchkov, Yu.T.Rozman, S.P.Rau, V.G.

Doklady Akademii Nauk SSSR (1988) 300, 1372-1374

a=10.97Å   b=13.035Å   c=19.987Å

α=90°   β=90°   γ=90°

ClF3

ClF3

Antipin, M.Yu.Sukhoverkhov, V.F.Ellern, A.M.Struchkov, Yu.T.

Zhurnal Neorganicheskoi Khimii (1989) 34, 819-822

a=8.051Å   b=4.401Å   c=14.612Å

α=90°   β=96.05°   γ=90°

(Cl F6) (Cu F4)

ClCuF10

Batsanov, A.S.Struchkov, Yu.T.Batsanov, S.S.

Doklady Akademii Nauk SSSR (1980) 251, 347-350

a=5.319Å   b=9.599Å   c=7.208Å

α=90°   β=105.42°   γ=90°

(Co (C O)4)3 Cl Sn

C12ClCo3O12Sn

Bir'yukov, B.P.Kukhtenkova, E.A.Struchkov, Yu.T.Kolobova, N.E.Anisimov, K.N.Khandozhko, V.I.

Journal of Organometallic Chemistry (1971) 27, 337-339

a=8.36Å   b=16.08Å   c=16.2Å

α=90°   β=105.5°   γ=90°

Ge (Fe (C O)4)4

C16Fe4GeO16

Batsanov, A.S.Struchkov, Yu.T.Rybin, L.V.Rybinskaya, M.I.Salimgareeva, I.M.Bogatova, N.G.

Journal of Organometallic Chemistry (1983) 249, 319-326

a=9.494Å   b=11.818Å   c=20.652Å

α=90°   β=98.74°   γ=90°