Structures by: Soma S.

Total: 9

1a

C36H72Mn4O16

Nagae, HarukiHirai, TakahiroKato, DaikiSoma, ShuseiAkebi, Shin-yaMashima, Kazushi

Chemical Science (2019)

a=12.1248(13)Å   b=14.1447(15)Å   c=14.1468(15)Å

α=90.0000°   β=90.0000°   γ=90.0000°

6a

C52H54Mn2N4O6

Nagae, HarukiHirai, TakahiroKato, DaikiSoma, ShuseiAkebi, Shin-yaMashima, Kazushi

Chemical Science (2019)

a=10.4733(10)Å   b=20.948(2)Å   c=10.6581(11)Å

α=90.0000°   β=94.542(2)°   γ=90.0000°

C42H48Au2Br2P2,2(C4H8O)

C42H48Au2Br2P2,2(C4H8O)

Osawa, MasahisaSoma, SakieHoshino, MikioTanaka, YuyaAkita, Munetaka

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2020) 49, 43 15204-15212

a=14.0829(7)Å   b=16.7889(7)Å   c=20.2432(8)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C42H48Au2Cl2P2,2(C4H8O)

C42H48Au2Cl2P2,2(C4H8O)

Osawa, MasahisaSoma, SakieHoshino, MikioTanaka, YuyaAkita, Munetaka

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2020) 49, 43 15204-15212

a=13.9885(6)Å   b=16.7416(7)Å   c=20.1362(7)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C42H48Au2I2P2,2(C3H6O)

C42H48Au2I2P2,2(C3H6O)

Osawa, MasahisaSoma, SakieHoshino, MikioTanaka, YuyaAkita, Munetaka

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2020) 49, 43 15204-15212

a=29.5244(5)Å   b=28.5111(5)Å   c=11.30808(18)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C42H48Au2I2P2,2(C4H8O)

C42H48Au2I2P2,2(C4H8O)

Osawa, MasahisaSoma, SakieHoshino, MikioTanaka, YuyaAkita, Munetaka

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2020) 49, 43 15204-15212

a=14.06858(18)Å   b=17.0216(2)Å   c=20.3878(2)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C30H52BCoN7O

C30H52BCoN7O

Fujisawa, KiyoshiSoma, ShokoKurihara, HarukaDong, Hai ThanhBilodeau, MaxLehnert, Nicolai

Dalton Trans. (2017)

a=9.5351(9)Å   b=17.2416(19)Å   c=20.421(2)Å

α=90.0000°   β=99.585(3)°   γ=90.0000°

C30H52BCoN7O3

C30H52BCoN7O3

Fujisawa, KiyoshiSoma, ShokoKurihara, HarukaDong, Hai ThanhBilodeau, MaxLehnert, Nicolai

Dalton Trans. (2017)

a=9.4152(13)Å   b=17.442(2)Å   c=10.6017(16)Å

α=90.0000°   β=106.857(3)°   γ=90.0000°

C30H52BCoN7O2

C30H52BCoN7O2

Fujisawa, KiyoshiSoma, ShokoKurihara, HarukaDong, Hai ThanhBilodeau, MaxLehnert, Nicolai

Dalton Trans. (2017)

a=9.4573(13)Å   b=17.404(2)Å   c=20.336(3)Å

α=90.0000°   β=100.603(3)°   γ=90.0000°