Structures by: Sokolov M. N.

Total: 234

C45H162Mo60N22.5O601.26Se21.57W72

C45H162Mo60N22.5O601.26Se21.57W72

Korenev, Vladimir S.Abramov, Pavel A.Vicent, CristianZhdanov, Artem A.Tsygankova, Alphiya R.Sokolov, Maxim N.Fedin, Vladimir P.

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2015) 44, 19 8839-8845

a=32.8171(9)Å   b=32.8171(9)Å   c=74.653(2)Å

α=90°   β=90°   γ=120°

(H9 O4)2 (Mo2 (S2)2 Cl8)

Cl8H18Mo2O8S4

Sokolov, M.N.Abramov, P.A.Uvarov, N.F.Peresypkina, E.V.Virovets, A.V.Gerasko, O.A.Fedin, V.P.

Zeitschrift fuer Anorganische und Allgemeine Chemie (2007) 633, 2288-2291

a=7.2016Å   b=22.1372Å   c=6.7662Å

α=90°   β=94.932°   γ=90°

C36H74GaN27O40

C36H74GaN27O40

Gerasko, Olga A.Mainicheva, Ekaterina A.Naumov, Dmitry Yu.Kuratieva, Natalia V.Sokolov, Maxim N.Fedin, Vladimir P.

Inorganic Chemistry (2005) 44, 12 4133-4135

a=12.8081(4)Å   b=22.7793(8)Å   c=21.5383(6)Å

α=90.000°   β=93.278(1)°   γ=90.000°

Ga13H96N15O105

Ga13H96N15O105

Gerasko, Olga A.Mainicheva, Ekaterina A.Naumov, Dmitry Yu.Kuratieva, Natalia V.Sokolov, Maxim N.Fedin, Vladimir P.

Inorganic Chemistry (2005) 44, 12 4133-4135

a=19.9915(2)Å   b=19.9915(2)Å   c=18.5028(4)Å

α=90.000°   β=90.000°   γ=120.000°

C123H311Ga32N81O193

C123H311Ga32N81O193

Gerasko, Olga A.Mainicheva, Ekaterina A.Naumov, Dmitry Yu.Kuratieva, Natalia V.Sokolov, Maxim N.Fedin, Vladimir P.

Inorganic Chemistry (2005) 44, 12 4133-4135

a=18.3313(6)Å   b=21.1360(7)Å   c=23.2894(8)Å

α=109.424(1)°   β=101.987(1)°   γ=109.635(1)°

(N2 H5)2 (S (S2)3 (Mo I2)3) (H2 O)1.5

H13I6Mo3N4O1.5S7

Virovets, A.V.Sokolov, M.N.Kalinina, I.V.Podberezskaya, N.V.Fedorov, V.E.

Zhurnal Strukturnoi Khimii (Issue-No. from 1981) (1999) 40, 57-61

a=10.029Å   b=10.258Å   c=14.152Å

α=109.21°   β=106.14°   γ=98.97°

Co2 (Se8 (Re (C N))6) (H2 O)12

C6H24Co2N6O12Re6Se8

Naumov, N.G.Sokolov, M.N.Imoto, H.Saito, T.Fedorov, V.E.

Zhurnal Strukturnoi Khimii (Issue-No. from 1981) (2001) 42, 391-396

a=9.875Å   b=16.375Å   c=12.1875Å

α=90°   β=96°   γ=90°

(N H2 (C H3)2)16 (Mo3 S4 (H2 O)5)4 (Si W10 O36)4 (H2 O)28

C32H224Mo12N16O192S16Si4W40

Izarova, N.V.Sokolov, M.N.Marrot, J.Cadot, E.Fedin, V.P.Secheresse, F.

Izvestiya Akad. Nauk, Seriya Khimicheskaya (2004) 53, 1445-1448

a=24.1514Å   b=24.1514Å   c=21.8711Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C12H30Cl14N4O4W6

C12H30Cl14N4O4W6

Kolesov, Boris A.Chupina, Anastasia V.Berezin, Alexey S.Kompankov, Nikolay B.Abramov, Pavel A.Sokolov, Maxim N.

Physical chemistry chemical physics : PCCP (2020) 22, 43 25344-25352

a=10.6198(8)Å   b=10.3883(8)Å   c=17.0912(10)Å

α=90°   β=97.256(7)°   γ=90°

C12H30Cl14N4O4W6

C12H30Cl14N4O4W6

Kolesov, Boris A.Chupina, Anastasia V.Berezin, Alexey S.Kompankov, Nikolay B.Abramov, Pavel A.Sokolov, Maxim N.

Physical chemistry chemical physics : PCCP (2020) 22, 43 25344-25352

a=10.6059(3)Å   b=10.3846(3)Å   c=17.1139(5)Å

α=90°   β=96.9480(10)°   γ=90°

C12H30Cl14N4O4W6

C12H30Cl14N4O4W6

Kolesov, Boris A.Chupina, Anastasia V.Berezin, Alexey S.Kompankov, Nikolay B.Abramov, Pavel A.Sokolov, Maxim N.

Physical chemistry chemical physics : PCCP (2020) 22, 43 25344-25352

a=10.892(4)Å   b=10.536(3)Å   c=17.354(6)Å

α=90°   β=98.397(12)°   γ=90°

C36H36I8Mo6N18O24,2(C16H36N)

C36H36I8Mo6N18O24,2(C16H36N)

Mironova, Alina D.Mikhailov, Maksim A.Brylev, Konstantin A.Gushchin, Artem L.Sukhikh, Taisiya S.Sokolov, Maxim N.

New Journal of Chemistry (2020) 44, 47 20620-20625

a=12.9853(14)Å   b=15.2882(17)Å   c=15.6326(16)Å

α=92.521(4)°   β=110.391(4)°   γ=113.893(4)°

C73H117Ag2Mo8N5O28P2

C73H117Ag2Mo8N5O28P2

Chupina, Anastasia V.Shayapov, VladimirNovikov, Alexander S.Volchek, Victoria V.Benassi, EnricoAbramov, Pavel A.Sokolov, Maxim N.

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2020) 49, 5 1522-1530

a=16.5619(3)Å   b=16.8748(2)Å   c=16.9072(2)Å

α=92.0270(10)°   β=100.3140(10)°   γ=98.9260(10)°

C48H94Ag2Br2Mo8N6O28

C48H94Ag2Br2Mo8N6O28

Chupina, Anastasia V.Shayapov, VladimirNovikov, Alexander S.Volchek, Victoria V.Benassi, EnricoAbramov, Pavel A.Sokolov, Maxim N.

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2020) 49, 5 1522-1530

a=13.8102(16)Å   b=19.3590(7)Å   c=15.2005(11)Å

α=90°   β=116.826(12)°   γ=90°

C42H84Ag2Mo8N6O26

C42H84Ag2Mo8N6O26

Chupina, Anastasia V.Shayapov, VladimirNovikov, Alexander S.Volchek, Victoria V.Benassi, EnricoAbramov, Pavel A.Sokolov, Maxim N.

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2020) 49, 5 1522-1530

a=16.7622(8)Å   b=16.3030(7)Å   c=23.5350(9)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C74H116Ag2Mo8N4O28P2

C74H116Ag2Mo8N4O28P2

Chupina, Anastasia V.Shayapov, VladimirNovikov, Alexander S.Volchek, Victoria V.Benassi, EnricoAbramov, Pavel A.Sokolov, Maxim N.

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2020) 49, 5 1522-1530

a=13.6714(6)Å   b=14.9284(5)Å   c=22.8407(10)Å

α=90°   β=105.875(4)°   γ=90°

C74H116Ag2Mo8N4O28Sb2

C74H116Ag2Mo8N4O28Sb2

Chupina, Anastasia V.Shayapov, VladimirNovikov, Alexander S.Volchek, Victoria V.Benassi, EnricoAbramov, Pavel A.Sokolov, Maxim N.

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2020) 49, 5 1522-1530

a=16.9154(8)Å   b=18.2535(6)Å   c=16.9286(8)Å

α=90°   β=118.481(6)°   γ=90°

C48H94Ag2I2Mo8N6O28

C48H94Ag2I2Mo8N6O28

Chupina, Anastasia V.Shayapov, VladimirNovikov, Alexander S.Volchek, Victoria V.Benassi, EnricoAbramov, Pavel A.Sokolov, Maxim N.

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2020) 49, 5 1522-1530

a=13.8249(8)Å   b=19.4381(7)Å   c=15.3544(9)Å

α=90°   β=116.353(7)°   γ=90°

C54H108Ag2Mo8N6O28

C54H108Ag2Mo8N6O28

Chupina, Anastasia V.Shayapov, VladimirNovikov, Alexander S.Volchek, Victoria V.Benassi, EnricoAbramov, Pavel A.Sokolov, Maxim N.

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2020) 49, 5 1522-1530

a=14.1580(4)Å   b=14.8963(5)Å   c=19.5225(6)Å

α=88.701(2)°   β=71.414(3)°   γ=82.710(2)°

C45H93Ag2Mo8N9O27

C45H93Ag2Mo8N9O27

Chupina, Anastasia V.Shayapov, VladimirNovikov, Alexander S.Volchek, Victoria V.Benassi, EnricoAbramov, Pavel A.Sokolov, Maxim N.

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2020) 49, 5 1522-1530

a=13.0475(5)Å   b=16.5992(6)Å   c=17.9506(7)Å

α=88.636(3)°   β=74.794(4)°   γ=68.719(4)°

Cs5.37O65.6RuSbW17

Cs5.37O65.6RuSbW17

Mukhacheva, Anna A.Shmakova, Alexandra A.Volchek, Victoria V.Romanova, Tamara E.Benassi, EnricoGushchin, Artem L.Yanshole, VadimSheven, Dmitri G.Kompankov, Nikolay B.Abramov, Pavel A.Sokolov, Maxim N.

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2019) 48, 42 15989-15999

a=12.5497(4)Å   b=18.5385(7)Å   c=15.6808(5)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C8H24N4O62Ru1.02SbW16.98

C8H24N4O62Ru1.02SbW16.98

Mukhacheva, Anna A.Shmakova, Alexandra A.Volchek, Victoria V.Romanova, Tamara E.Benassi, EnricoGushchin, Artem L.Yanshole, VadimSheven, Dmitri G.Kompankov, Nikolay B.Abramov, Pavel A.Sokolov, Maxim N.

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2019) 48, 42 15989-15999

a=21.1706(14)Å   b=21.1706(14)Å   c=15.680(2)Å

α=90°   β=90°   γ=120°

C36H52Bi2Cl10N4

C36H52Bi2Cl10N4

Dashitsyrenova, Dolgor D.Adonin, Sergey A.Gorokh, Igor D.Kraevaya, Olga A.Pavlova, Alina V.Abramov, Pavel A.Frolova, Lyubov A.Sokolov, Maxim N.Fedin, Vladimir P.Troshin, Pavel A.

Chemical communications (Cambridge, England) (2020) 56, 64 9162-9165

a=10.4247(3)Å   b=14.2467(8)Å   c=15.6532(6)Å

α=85.418(4)°   β=85.632(3)°   γ=89.424(3)°

C40H60Bi2Br10N4

C40H60Bi2Br10N4

Dashitsyrenova, Dolgor D.Adonin, Sergey A.Gorokh, Igor D.Kraevaya, Olga A.Pavlova, Alina V.Abramov, Pavel A.Frolova, Lyubov A.Sokolov, Maxim N.Fedin, Vladimir P.Troshin, Pavel A.

Chemical communications (Cambridge, England) (2020) 56, 64 9162-9165

a=11.8794(4)Å   b=12.0360(5)Å   c=20.2002(7)Å

α=92.755(3)°   β=105.010(3)°   γ=104.720(3)°

C40H59Bi2Cl10N4

C40H59Bi2Cl10N4

Dashitsyrenova, Dolgor D.Adonin, Sergey A.Gorokh, Igor D.Kraevaya, Olga A.Pavlova, Alina V.Abramov, Pavel A.Frolova, Lyubov A.Sokolov, Maxim N.Fedin, Vladimir P.Troshin, Pavel A.

Chemical communications (Cambridge, England) (2020) 56, 64 9162-9165

a=11.2548(5)Å   b=11.3269(7)Å   c=11.4527(6)Å

α=77.607(5)°   β=69.581(5)°   γ=68.028(5)°

C36H52Bi2Br10N4

C36H52Bi2Br10N4

Dashitsyrenova, Dolgor D.Adonin, Sergey A.Gorokh, Igor D.Kraevaya, Olga A.Pavlova, Alina V.Abramov, Pavel A.Frolova, Lyubov A.Sokolov, Maxim N.Fedin, Vladimir P.Troshin, Pavel A.

Chemical communications (Cambridge, England) (2020) 56, 64 9162-9165

a=10.4555(3)Å   b=11.4437(5)Å   c=12.2399(5)Å

α=75.666(3)°   β=67.787(3)°   γ=65.258(3)°

C74H84Cl3F6Mo3NP4S7

C74H84Cl3F6Mo3NP4S7

Gushchin, Artem L.Shmelev, Nikita Y.Malysheva, Svetlana F.Artem’ev, Alexander V.Belogorlova, Nataliya A.Abramov, Pavel A.Kompan’kov, Nikolay B.Manoury, EricPoli, RinaldoSheven, Dmitriy G.Llusar, RosaSokolov, Maxim N.

New Journal of Chemistry (2018) 42, 21 17708

a=12.2513(8)Å   b=12.3807(9)Å   c=27.167(2)Å

α=82.994(3)°   β=89.774(2)°   γ=77.908(3)°

C70.2H100.8Cl3F6Mo3N0.6O0P4S7

C70.2H100.8Cl3F6Mo3N0.6O0P4S7

Gushchin, Artem L.Shmelev, Nikita Y.Malysheva, Svetlana F.Artem’ev, Alexander V.Belogorlova, Nataliya A.Abramov, Pavel A.Kompan’kov, Nikolay B.Manoury, EricPoli, RinaldoSheven, Dmitriy G.Llusar, RosaSokolov, Maxim N.

New Journal of Chemistry (2018) 42, 21 17708

a=14.068(2)Å   b=17.495(3)Å   c=17.618(3)Å

α=90.424(3)°   β=105.595(3)°   γ=99.817(4)°

C73.55H84.1Cl7.1Mo3P3S7

C73.55H84.1Cl7.1Mo3P3S7

Gushchin, Artem L.Shmelev, Nikita Y.Malysheva, Svetlana F.Artem’ev, Alexander V.Belogorlova, Nataliya A.Abramov, Pavel A.Kompan’kov, Nikolay B.Manoury, EricPoli, RinaldoSheven, Dmitriy G.Llusar, RosaSokolov, Maxim N.

New Journal of Chemistry (2018) 42, 21 17708

a=43.9893(15)Å   b=16.6109(4)Å   c=24.8560(9)Å

α=90°   β=115.229(2)°   γ=90°

C36H84Co2N12O52PW12

C36H84Co2N12O52PW12

Shmakova, Alexandra A.Akhmetova, Maria M.Volchek, Victoria V.Romanova, Tamara E.Korolkov, IlyaSheven, Dmitri G.Adonin, Sergey A.Abramov, Pavel A.Sokolov, Maxim N.

New Journal of Chemistry (2018) 42, 10 7940

a=15.8751(6)Å   b=15.8751(6)Å   c=31.9698(14)Å

α=90°   β=90°   γ=120°

C27H33N11Ni2O41PW12

C27H33N11Ni2O41PW12

Shmakova, Alexandra A.Akhmetova, Maria M.Volchek, Victoria V.Romanova, Tamara E.Korolkov, IlyaSheven, Dmitri G.Adonin, Sergey A.Abramov, Pavel A.Sokolov, Maxim N.

New Journal of Chemistry (2018) 42, 10 7940

a=12.6148(8)Å   b=14.6506(7)Å   c=19.8436(12)Å

α=90°   β=105.190(6)°   γ=90°

C10H14Br6I2N2O2Te

C10H14Br6I2N2O2Te

Shayapov, Vladimir R.Usoltsev, Andrey N.Adonin, Sergey A.Sokolov, Maxim N.Samsonenko, Denis G.Fedin, Vladimir P.

New Journal of Chemistry (2019) 43, 9 3927

a=7.6363(5)Å   b=11.3319(7)Å   c=14.0460(10)Å

α=95.738(5)°   β=93.775(5)°   γ=103.128(5)°

C14H20.5Br6N2O0.25Te

C14H20.5Br6N2O0.25Te

Shayapov, Vladimir R.Usoltsev, Andrey N.Adonin, Sergey A.Sokolov, Maxim N.Samsonenko, Denis G.Fedin, Vladimir P.

New Journal of Chemistry (2019) 43, 9 3927

a=15.3224(4)Å   b=13.0117(4)Å   c=23.4808(7)Å

α=90°   β=94.188(3)°   γ=90°

C10H10Br6Cl2N2Te

C10H10Br6Cl2N2Te

Shayapov, Vladimir R.Usoltsev, Andrey N.Adonin, Sergey A.Sokolov, Maxim N.Samsonenko, Denis G.Fedin, Vladimir P.

New Journal of Chemistry (2019) 43, 9 3927

a=7.3223(5)Å   b=8.3339(6)Å   c=9.0497(6)Å

α=74.694(6)°   β=70.263(5)°   γ=83.031(6)°

C10H12Br6Cl4N2O2Te

C10H12Br6Cl4N2O2Te

Shayapov, Vladimir R.Usoltsev, Andrey N.Adonin, Sergey A.Sokolov, Maxim N.Samsonenko, Denis G.Fedin, Vladimir P.

New Journal of Chemistry (2019) 43, 9 3927

a=8.6178(4)Å   b=12.9085(6)Å   c=10.8436(5)Å

α=90°   β=98.779(4)°   γ=90°

C12H18Br8N2O2Te

C12H18Br8N2O2Te

Shayapov, Vladimir R.Usoltsev, Andrey N.Adonin, Sergey A.Sokolov, Maxim N.Samsonenko, Denis G.Fedin, Vladimir P.

New Journal of Chemistry (2019) 43, 9 3927

a=9.7234(5)Å   b=11.0724(5)Å   c=12.1082(7)Å

α=90°   β=109.028(6)°   γ=90°

2(C6H9N3Re3Se4),2(BF4),0.5(O2H4),3(C2H3N)

2(C6H9N3Re3Se4),2(BF4),0.5(O2H4),3(C2H3N)

Mikhaylov, Maksim A.Mironova, Alina D.Brylev, Konstantin A.Sukhikh, Taisiya S.Eltsov, Ilia V.Stass, Dmitri V.Gushchin, Artem L.Kitamura, NoboruSokolov, Maxim N.

New Journal of Chemistry (2019) 43, 41 16338

a=16.9966(11)Å   b=23.4741(15)Å   c=11.6818(6)Å

α=90°   β=96.5236(13)°   γ=90°

C12H18N6Re6S8,2(CF3O3S),2(C2H3N)

C12H18N6Re6S8,2(CF3O3S),2(C2H3N)

Mikhaylov, Maksim A.Mironova, Alina D.Brylev, Konstantin A.Sukhikh, Taisiya S.Eltsov, Ilia V.Stass, Dmitri V.Gushchin, Artem L.Kitamura, NoboruSokolov, Maxim N.

New Journal of Chemistry (2019) 43, 41 16338

a=22.8829(13)Å   b=11.7447(7)Å   c=16.8444(9)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

2(C6H9N3Re3Te4),2(BF4),3(C3H7NO)

2(C6H9N3Re3Te4),2(BF4),3(C3H7NO)

Mikhaylov, Maksim A.Mironova, Alina D.Brylev, Konstantin A.Sukhikh, Taisiya S.Eltsov, Ilia V.Stass, Dmitri V.Gushchin, Artem L.Kitamura, NoboruSokolov, Maxim N.

New Journal of Chemistry (2019) 43, 41 16338

a=12.0153(4)Å   b=24.6284(8)Å   c=18.1398(5)Å

α=90°   β=101.3530(10)°   γ=90°

H0Nb3.68O238P8W48

H0Nb3.68O238P8W48

Shmakova, Alexandra A.Volchek, Victoria V.Yanshole, VadimKompankov, Nikolay B.Martin, Nicolas P.Nyman, MayAbramov, Pavel A.Sokolov, Maxim N.

New Journal of Chemistry (2019) 43, 25 9943

a=25.6122(5)Å   b=25.6122(5)Å   c=22.0939(5)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

2(C12H14N2),Bi2Cl10,2(H2O)

2(C12H14N2),Bi2Cl10,2(H2O)

Adonin, Sergey A.Rakhmanova, Marianna E.Smolentsev, Anton I.Korolkov, Ilya V.Sokolov, Maxim N.Fedin, Vladimir P.

New J. Chem. (2015) 39, 7 5529

a=10.9907(6)Å   b=11.3474(6)Å   c=15.5308(8)Å

α=78.4430(10)°   β=85.2330(10)°   γ=72.7580(10)°

2(C12H14N2),Bi2Br10,2(H2O)

2(C12H14N2),Bi2Br10,2(H2O)

Adonin, Sergey A.Rakhmanova, Marianna E.Smolentsev, Anton I.Korolkov, Ilya V.Sokolov, Maxim N.Fedin, Vladimir P.

New J. Chem. (2015) 39, 7 5529

a=9.9694(4)Å   b=10.7558(5)Å   c=10.8145(5)Å

α=63.2080(10)°   β=68.5300(10)°   γ=81.1380(10)°

C33H77N11O51Pb2SiW12

C33H77N11O51Pb2SiW12

Udalova, Liubov I.Adonin, Sergey A.Abramov, Pavel A.Korolkov, Ilya V.Yunoshev, Alexander S.Plyusnin, Pavel E.Sokolov, Maxim N.

New J. Chem. (2016) 40, 12 9981

a=13.0771(7)Å   b=14.1413(7)Å   c=22.4997(9)Å

α=94.2851(11)°   β=103.2466(10)°   γ=102.5634(12)°

C43.5H104.1N14.5O77.8P2Pb3W18

C43.5H104.1N14.5O77.8P2Pb3W18

Udalova, Liubov I.Adonin, Sergey A.Abramov, Pavel A.Korolkov, Ilya V.Yunoshev, Alexander S.Plyusnin, Pavel E.Sokolov, Maxim N.

New J. Chem. (2016) 40, 12 9981

a=27.4927(6)Å   b=17.8801(6)Å   c=25.0895(6)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C36H24I8Mo6N6O18,(C16H36N)2,C2H3N,H2O

C36H24I8Mo6N6O18,(C16H36N)2,C2H3N,H2O

Mikhailov, Maksim A.Brylev, Konstantin A.Virovets, Alexandr V.Gallyamov, Marsel R.Novozhilov, IgorSokolov, Maxim N.

New J. Chem. (2016) 40, 2 1162

a=10.2810(6)Å   b=18.6929(13)Å   c=24.7011(16)Å

α=90.145(2)°   β=99.641(2)°   γ=104.611(2)°

C36H18I8Mo6N12O30,2(C16H36N),3(C4H8O)

C36H18I8Mo6N12O30,2(C16H36N),3(C4H8O)

Mikhailov, Maksim A.Brylev, Konstantin A.Virovets, Alexandr V.Gallyamov, Marsel R.Novozhilov, IgorSokolov, Maxim N.

New J. Chem. (2016) 40, 2 1162

a=40.500(5)Å   b=10.2557(13)Å   c=32.799(5)Å

α=90.00°   β=123.367(7)°   γ=90.00°

C19.32H81.1N4.83O81.17Se2V11.46W10.14

C19.32H81.1N4.83O81.17Se2V11.46W10.14

Abramov, Pavel A.Peresypkina, Eugenia V.Izarova, Natalia V.Vicent, CristianZhdanov, Artem A.Kompankov, Nikolay B.Gutsul, TatianaSokolov, Maxim N.

New J. Chem. (2016) 40, 2 937

a=19.4257(11)Å   b=21.2136(11)Å   c=12.9194(6)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C8H40N2Na2O27V2W4

C8H40N2Na2O27V2W4

Abramov, Pavel A.Peresypkina, Eugenia V.Izarova, Natalia V.Vicent, CristianZhdanov, Artem A.Kompankov, Nikolay B.Gutsul, TatianaSokolov, Maxim N.

New J. Chem. (2016) 40, 2 937

a=18.6008(10)Å   b=9.9127(5)Å   c=18.2252(9)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C25H42Mo3NO9P3S10

C25H42Mo3NO9P3S10

Gushchin, Artem L.Hernandez-Molina, RitaAnyushin, Alexander V.Gallyamov, Marsel R.Gonzalez-Platas, JavierMoroz, Nikolay K.Sokolov, Maxim N.

New J. Chem. (2016) 40, 9 7612

a=11.6738(5)Å   b=13.8873(10)Å   c=16.3146(13)Å

α=112.477(5)°   β=101.227(5)°   γ=103.666(5)°

C26H44Mo3NO9P3S10

C26H44Mo3NO9P3S10

Gushchin, Artem L.Hernandez-Molina, RitaAnyushin, Alexander V.Gallyamov, Marsel R.Gonzalez-Platas, JavierMoroz, Nikolay K.Sokolov, Maxim N.

New J. Chem. (2016) 40, 9 7612

a=12.61500(14)Å   b=15.8462(2)Å   c=22.5039(3)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C6H20Br2Cl6N2Te

C6H20Br2Cl6N2Te

Usoltsev, Andrey N.Adonin, Sergey A.Novikov, Alexander S.Abramov, Pavel A.Sokolov, Maxim N.Fedin, Vladimir P.

CrystEngComm (2020) 22, 11 1985-1990

a=16.2697(10)Å   b=9.5846(5)Å   c=13.5620(9)Å

α=90°   β=111.878(7)°   γ=90°

C12H16Br2Cl6N2Te

C12H16Br2Cl6N2Te

Usoltsev, Andrey N.Adonin, Sergey A.Novikov, Alexander S.Abramov, Pavel A.Sokolov, Maxim N.Fedin, Vladimir P.

CrystEngComm (2020) 22, 11 1985-1990

a=7.7903(4)Å   b=8.9520(5)Å   c=17.1961(10)Å

α=100.706(5)°   β=97.205(5)°   γ=108.223(5)°

C12H16Br2Cl6N2Te

C12H16Br2Cl6N2Te

Usoltsev, Andrey N.Adonin, Sergey A.Novikov, Alexander S.Abramov, Pavel A.Sokolov, Maxim N.Fedin, Vladimir P.

CrystEngComm (2020) 22, 11 1985-1990

a=9.2138(2)Å   b=9.2138(2)Å   c=25.0947(8)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C10H12Br2Cl6N2Te

C10H12Br2Cl6N2Te

Usoltsev, Andrey N.Adonin, Sergey A.Novikov, Alexander S.Abramov, Pavel A.Sokolov, Maxim N.Fedin, Vladimir P.

CrystEngComm (2020) 22, 11 1985-1990

a=16.8313(8)Å   b=9.4395(4)Å   c=13.2246(6)Å

α=90°   β=109.260(5)°   γ=90°

C9H7I5O3

C9H7I5O3

Adonin, Sergey A.Bondarenko, Mikhail A.Novikov, Alexander S.Abramov, Pavel A.Sokolov, Maxim N.Fedin, Vladimir P.

CrystEngComm (2019) 21, 43 6666

a=21.5195(7)Å   b=8.8433(3)Å   c=16.5517(5)Å

α=90°   β=90.697(3)°   γ=90°

C7H4I5KO4

C7H4I5KO4

Adonin, Sergey A.Bondarenko, Mikhail A.Novikov, Alexander S.Abramov, Pavel A.Sokolov, Maxim N.Fedin, Vladimir P.

CrystEngComm (2019) 21, 43 6666

a=37.861(3)Å   b=9.2563(5)Å   c=9.2740(5)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C13H16I5NO2

C13H16I5NO2

Adonin, Sergey A.Bondarenko, Mikhail A.Novikov, Alexander S.Abramov, Pavel A.Sokolov, Maxim N.Fedin, Vladimir P.

CrystEngComm (2019) 21, 43 6666

a=17.9973(6)Å   b=11.0540(5)Å   c=10.3194(4)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C19H28I5NO2

C19H28I5NO2

Adonin, Sergey A.Bondarenko, Mikhail A.Novikov, Alexander S.Abramov, Pavel A.Sokolov, Maxim N.Fedin, Vladimir P.

CrystEngComm (2019) 21, 43 6666

a=8.3240(4)Å   b=16.4369(6)Å   c=9.5423(4)Å

α=90°   β=98.004(4)°   γ=90°

C19H29I5N2O3

C19H29I5N2O3

Adonin, Sergey A.Bondarenko, Mikhail A.Novikov, Alexander S.Abramov, Pavel A.Sokolov, Maxim N.Fedin, Vladimir P.

CrystEngComm (2019) 21, 43 6666

a=8.2333(4)Å   b=15.4642(9)Å   c=20.9533(9)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C10H10BiBr7N2

C10H10BiBr7N2

Adonin, Sergey A.Gorokh, Igor D.Novikov, Alexander S.Samsonenko, Denis G.Yushina, Irina V.Sokolov, Maxim N.Fedin, Vladimir P.

CrystEngComm (2018) 20, 48 7766

a=9.1733(3)Å   b=10.5445(3)Å   c=10.7330(4)Å

α=100.260(3)°   β=97.127(3)°   γ=108.312(3)°

C12H14BiBr2Cl5N2

C12H14BiBr2Cl5N2

Adonin, Sergey A.Gorokh, Igor D.Novikov, Alexander S.Samsonenko, Denis G.Yushina, Irina V.Sokolov, Maxim N.Fedin, Vladimir P.

CrystEngComm (2018) 20, 48 7766

a=21.9138(9)Å   b=8.3002(3)Å   c=11.1021(4)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C10H9BiBr2Cl4N2

C10H9BiBr2Cl4N2

Adonin, Sergey A.Gorokh, Igor D.Novikov, Alexander S.Samsonenko, Denis G.Yushina, Irina V.Sokolov, Maxim N.Fedin, Vladimir P.

CrystEngComm (2018) 20, 48 7766

a=7.12752(19)Å   b=17.6661(4)Å   c=13.3872(3)Å

α=90°   β=93.272(3)°   γ=90°

C10H10BiBr2Cl5N2

C10H10BiBr2Cl5N2

Adonin, Sergey A.Gorokh, Igor D.Novikov, Alexander S.Samsonenko, Denis G.Yushina, Irina V.Sokolov, Maxim N.Fedin, Vladimir P.

CrystEngComm (2018) 20, 48 7766

a=5.5707(3)Å   b=15.7750(8)Å   c=10.5170(6)Å

α=90°   β=104.307(5)°   γ=90°

C10H12BiBr7N2O

C10H12BiBr7N2O

Adonin, Sergey A.Gorokh, Igor D.Novikov, Alexander S.Samsonenko, Denis G.Yushina, Irina V.Sokolov, Maxim N.Fedin, Vladimir P.

CrystEngComm (2018) 20, 48 7766

a=8.2817(4)Å   b=20.8514(11)Å   c=12.0986(5)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C15H21Bi2Br12N3O3

C15H21Bi2Br12N3O3

Adonin, Sergey A.Gorokh, Igor D.Novikov, Alexander S.Samsonenko, Denis G.Yushina, Irina V.Sokolov, Maxim N.Fedin, Vladimir P.

CrystEngComm (2018) 20, 48 7766

a=9.3220(3)Å   b=20.3199(7)Å   c=9.6981(3)Å

α=90°   β=100.515(3)°   γ=90°

C18H25Bi2Br12N3O2

C18H25Bi2Br12N3O2

Adonin, Sergey A.Gorokh, Igor D.Novikov, Alexander S.Samsonenko, Denis G.Yushina, Irina V.Sokolov, Maxim N.Fedin, Vladimir P.

CrystEngComm (2018) 20, 48 7766

a=8.1878(7)Å   b=12.1235(9)Å   c=19.5314(15)Å

α=90°   β=99.969(8)°   γ=90°

C20H20Bi2Br4Cl10N4

C20H20Bi2Br4Cl10N4

Adonin, Sergey A.Gorokh, Igor D.Novikov, Alexander S.Samsonenko, Denis G.Yushina, Irina V.Sokolov, Maxim N.Fedin, Vladimir P.

CrystEngComm (2018) 20, 48 7766

a=8.8204(4)Å   b=10.4344(4)Å   c=10.4924(4)Å

α=99.470(3)°   β=97.092(4)°   γ=108.757(4)°

C10H12BiBr2Cl5N2O

C10H12BiBr2Cl5N2O

Adonin, Sergey A.Gorokh, Igor D.Novikov, Alexander S.Samsonenko, Denis G.Yushina, Irina V.Sokolov, Maxim N.Fedin, Vladimir P.

CrystEngComm (2018) 20, 48 7766

a=11.5904(7)Å   b=7.6333(4)Å   c=21.9998(11)Å

α=90°   β=96.548(5)°   γ=90°

C8H12Br6NSb

C8H12Br6NSb

Adonin, Sergey A.Bondarenko, Mikhail A.Novikov, Alexander S.Abramov, Pavel A.Plyusnin, Pavel E.Sokolov, Maxim N.Fedin, Vladimir P.

CrystEngComm (2019) 21, 5 850

a=7.3687(2)Å   b=16.4706(4)Å   c=13.8620(4)Å

α=90°   β=97.054(3)°   γ=90°

C9H14Br6NSb

C9H14Br6NSb

Adonin, Sergey A.Bondarenko, Mikhail A.Novikov, Alexander S.Abramov, Pavel A.Plyusnin, Pavel E.Sokolov, Maxim N.Fedin, Vladimir P.

CrystEngComm (2019) 21, 5 850

a=9.9470(3)Å   b=11.5017(3)Å   c=16.4632(5)Å

α=90°   β=107.201(3)°   γ=90°

C9H14Br6NSb

C9H14Br6NSb

Adonin, Sergey A.Bondarenko, Mikhail A.Novikov, Alexander S.Abramov, Pavel A.Plyusnin, Pavel E.Sokolov, Maxim N.Fedin, Vladimir P.

CrystEngComm (2019) 21, 5 850

a=7.4277(5)Å   b=14.1293(8)Å   c=16.7699(7)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C16H24Br9N2Sb

C16H24Br9N2Sb

Adonin, Sergey A.Bondarenko, Mikhail A.Novikov, Alexander S.Abramov, Pavel A.Plyusnin, Pavel E.Sokolov, Maxim N.Fedin, Vladimir P.

CrystEngComm (2019) 21, 5 850

a=8.4645(4)Å   b=13.0802(6)Å   c=13.1574(6)Å

α=90°   β=105.702(5)°   γ=90°

C24H22Br11N2Sb

C24H22Br11N2Sb

Adonin, Sergey A.Bondarenko, Mikhail A.Novikov, Alexander S.Abramov, Pavel A.Plyusnin, Pavel E.Sokolov, Maxim N.Fedin, Vladimir P.

CrystEngComm (2019) 21, 5 850

a=8.6483(4)Å   b=15.1885(9)Å   c=13.3520(5)Å

α=90°   β=98.887(4)°   γ=90°

C10H10Br11N2Sb

C10H10Br11N2Sb

Adonin, Sergey A.Bondarenko, Mikhail A.Novikov, Alexander S.Abramov, Pavel A.Plyusnin, Pavel E.Sokolov, Maxim N.Fedin, Vladimir P.

CrystEngComm (2019) 21, 5 850

a=7.3255(4)Å   b=20.6666(10)Å   c=16.5665(7)Å

α=90°   β=95.627(4)°   γ=90°

C26H28Br9N2Sb

C26H28Br9N2Sb

Adonin, Sergey A.Bondarenko, Mikhail A.Novikov, Alexander S.Abramov, Pavel A.Plyusnin, Pavel E.Sokolov, Maxim N.Fedin, Vladimir P.

CrystEngComm (2019) 21, 5 850

a=8.9834(4)Å   b=10.2599(5)Å   c=10.3601(5)Å

α=94.223(4)°   β=102.737(4)°   γ=111.846(4)°

C10H10Br9I2N2Sb

C10H10Br9I2N2Sb

Adonin, Sergey A.Bondarenko, Mikhail A.Novikov, Alexander S.Abramov, Pavel A.Plyusnin, Pavel E.Sokolov, Maxim N.Fedin, Vladimir P.

CrystEngComm (2019) 21, 5 850

a=8.1800(5)Å   b=12.9394(8)Å   c=12.5865(7)Å

α=90°   β=105.412(7)°   γ=90°

C16H24Br9N2Sb

C16H24Br9N2Sb

Adonin, Sergey A.Bondarenko, Mikhail A.Novikov, Alexander S.Abramov, Pavel A.Plyusnin, Pavel E.Sokolov, Maxim N.Fedin, Vladimir P.

CrystEngComm (2019) 21, 5 850

a=7.2472(3)Å   b=9.4088(5)Å   c=11.5541(5)Å

α=69.263(4)°   β=81.162(4)°   γ=71.303(4)°

BeO40W12,6(C2H8N),4(H2O)

BeO40W12,6(C2H8N),4(H2O)

Alexander V. AnyushinAnton I. SmolentsevDmitry A. MainichevCristian VicentArtem L. GushchinMaxim N. SokolovVladimir P. Fedin

Chem.Commun. (2014) 50, 9083

a=13.1943(3)Å   b=19.4817(5)Å   c=21.0895(5)Å

α=90.00°   β=105.2180(10)°   γ=90.00°

Cs2H30.8K10Nb12O65.4Pt2

Cs2H30.8K10Nb12O65.4Pt2

Abramov, P. A.Vicent, C.Kompankov, N. B.Gushchin, A. L.Sokolov, M. N.

Chemical Communications (Cambridge, United Kingdom) (2015) 51, 19 4021-4023

a=10.5213(16)Å   b=12.6202(19)Å   c=15.122(2)Å

α=96.136(4)°   β=98.791(4)°   γ=96.912(5)°

H36K10Na2Nb12O56Pt

H36K10Na2Nb12O56Pt

Abramov, P. A.Vicent, C.Kompankov, N. B.Gushchin, A. L.Sokolov, M. N.

Chemical Communications (Cambridge, United Kingdom) (2015) 51, 19 4021-4023

a=18.1811(6)Å   b=18.1811(6)Å   c=18.1811(6)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Cs2H30.8K10Nb12O65.4Pt2

Cs2H30.8K10Nb12O65.4Pt2

Abramov, P. A.Vicent, C.Kompankov, N. B.Gushchin, A. L.Sokolov, M. N.

Chemical Communications (Cambridge, United Kingdom) (2015) 51, 19 4021-4023

a=10.5213(16)Å   b=12.6202(19)Å   c=15.122(2)Å

α=96.136(4)°   β=98.791(4)°   γ=96.912(5)°

H36K10Na2Nb12O56Pt

H36K10Na2Nb12O56Pt

Abramov, P. A.Vicent, C.Kompankov, N. B.Gushchin, A. L.Sokolov, M. N.

Chemical Communications (Cambridge, United Kingdom) (2015) 51, 19 4021-4023

a=18.1811(6)Å   b=18.1811(6)Å   c=18.1811(6)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C21H30Bi2Br13N3

C21H30Bi2Br13N3

Adonin, Sergey A.Gorokh, Igor D.Samsonenko, Denis G.Sokolov, Maxim N.Fedin, Vladimir P.

Chemical communications (Cambridge, England) (2016) 52, 28 5061-5063

a=11.91371(17)Å   b=15.9042(2)Å   c=21.6218(4)Å

α=90°   β=91.0689(14)°   γ=90°

C18H24Bi2Br11N3

C18H24Bi2Br11N3

Adonin, Sergey A.Gorokh, Igor D.Samsonenko, Denis G.Sokolov, Maxim N.Fedin, Vladimir P.

Chemical communications (Cambridge, England) (2016) 52, 28 5061-5063

a=9.5341(3)Å   b=21.4727(6)Å   c=35.0550(10)Å

α=90°   β=97.093(3)°   γ=90°

C12H14BiBr7N2

C12H14BiBr7N2

Adonin, Sergey A.Gorokh, Igor D.Samsonenko, Denis G.Sokolov, Maxim N.Fedin, Vladimir P.

Chemical communications (Cambridge, England) (2016) 52, 28 5061-5063

a=14.1671(3)Å   b=19.7299(4)Å   c=7.74397(16)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C28H36BiBr13N4

C28H36BiBr13N4

Adonin, Sergey A.Gorokh, Igor D.Samsonenko, Denis G.Sokolov, Maxim N.Fedin, Vladimir P.

Chemical communications (Cambridge, England) (2016) 52, 28 5061-5063

a=16.0606(4)Å   b=13.9864(3)Å   c=19.4745(4)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C36H77Cl4N24NiO34PSe4W3

C36H77Cl4N24NiO34PSe4W3

Sokolov, Maxim N.Hernández-Molina, RitaClegg, WilliamFedin, Vladimir P.Mederos, Alfredo

Chemical Communications (2003) 1 140-141

a=16.5728(5)Å   b=18.5868(6)Å   c=48.7091(16)Å

α=90.00°   β=99.391(2)°   γ=90.00°

H54IrNa6O50W6

H54IrNa6O50W6

Adonin, Sergey A.Izarova, Natalya V.Besson, ClaireAbramov, Pavel A.Santiago-Schübel, BeatrixKögerler, PaulFedin, Vladimir P.Sokolov, Maxim N.

Chemical communications (Cambridge, England) (2014) 51, 7 1222-1225

a=8.9995(2)Å   b=11.2653(2)Å   c=12.4259(3)Å

α=108.449(2)°   β=106.127(2)°   γ=105.317(2)°

H52IrNa8O50W6

H52IrNa8O50W6

Adonin, Sergey A.Izarova, Natalya V.Besson, ClaireAbramov, Pavel A.Santiago-Schübel, BeatrixKögerler, PaulFedin, Vladimir P.Sokolov, Maxim N.

Chemical communications (Cambridge, England) (2014) 51, 7 1222-1225

a=10.7874(2)Å   b=11.7736(2)Å   c=17.9983(3)Å

α=90.00°   β=93.574(2)°   γ=90.00°

C26H16Mo3N6S32

C26H16Mo3N6S32

Alberola, AntonioLlusar, RosaTriguero, SoniaVicent, CristianSokolov, Maxim N.Gómez-García, Carlos

Journal of Materials Chemistry (2007) 17, 32 3440

a=14.4374(6)Å   b=21.6924(9)Å   c=17.2853(7)Å

α=90.00°   β=103.7440(10)°   γ=90.00°

C26H44Br6Mo3NS12Se3

C26H44Br6Mo3NS12Se3

Alberola, AntonioLlusar, RosaTriguero, SoniaVicent, CristianSokolov, Maxim N.Gómez-García, Carlos

Journal of Materials Chemistry (2007) 17, 32 3440

a=12.903(7)Å   b=13.733(8)Å   c=17.658(11)Å

α=92.982(15)°   β=109.882(14)°   γ=117.707(13)°

C12H11Cl6Mo3NS15

C12H11Cl6Mo3NS15

Alberola, AntonioLlusar, RosaTriguero, SoniaVicent, CristianSokolov, Maxim N.Gómez-García, Carlos

Journal of Materials Chemistry (2007) 17, 32 3440

a=10.0467(10)Å   b=11.3217(12)Å   c=14.8607(15)Å

α=105.133(2)°   β=92.035(2)°   γ=99.297(3)°

C42H35Cl6.5Mo3NS39

C42H35Cl6.5Mo3NS39

Alberola, AntonioLlusar, RosaTriguero, SoniaVicent, CristianSokolov, Maxim N.Gómez-García, Carlos

Journal of Materials Chemistry (2007) 17, 32 3440

a=11.8603(9)Å   b=17.3577(13)Å   c=20.8821(15)Å

α=69.390(2)°   β=88.139(2)°   γ=73.734(2)°