Structures by: Singh P.

Total: 503

0.25(C9H10N2O4),0.25(H2O)

0.25(C9H10N2O4),0.25(H2O)

Singh, PijushMisra, SouvikSepay, NayimMondal, SanjoyRay, DebesAswal, Vinod K.Nanda, Jayanta

Soft matter (2020) 16, 28 6599-6607

a=6.241(5)Å   b=5.293(4)Å   c=15.726(9)Å

α=90°   β=101.19(2)°   γ=90°

2-[2-(3-Cyano-4,6-dimethyl-2-oxo-2H-pyridin-1-yl)-ethoxy]-4,6-dimethyl- nicotinonitrile

C18H18N4O2

Rashmi DubeyAshish Kumar TewariVed Prakash SinghPraveen SinghJawahar Singh DangiCarmen PuertaPedro ValergaRajni Kant

Tne Scientific World Journal (2013) 2013, 309710

a=10.0026(4)Å   b=13.6580(8)Å   c=12.0838(7)Å

α=90.00°   β=93.802(4)°   γ=90.00°

2-[2-(3-Cyano-4,6-dimethyl-2-oxo-2H-pyridin-1-yl)-ethoxy]-4,6-dimethyl- nicotinonitrile

C18H18N4O2

Rashmi DubeyAshish Kumar TewariVed Prakash SinghPraveen SinghJawahar Singh DangiCarmen PuertaPedro ValergaRajni Kant

Tne Scientific World Journal (2013) 2013, 309710

a=10.025(2)Å   b=13.356(3)Å   c=11.964(2)Å

α=90.00°   β=94.19(3)°   γ=90.00°

9,9-Diethyl-7-ethynyl-<i>N</i>,<i>N</i>-diphenyl-9<i>H</i>-fluoren-2-amine

C31H27N

Novina, J. J.Vasuki, G.Singh, PrachiThomas, K. R. Justin

IUCrData (2016) 1, 12 x162006

a=12.7365(7)Å   b=10.5803(9)Å   c=18.6662(11)Å

α=90.00°   β=106.531(3)°   γ=90.00°

C12H18Cl2N2PdS

C12H18Cl2N2PdS

Pradhumn SinghDipanwita DasOm PrakashAjai K. Singh

Inorganica Chimica Acta (2012) 393, 77-84

a=7.9462(13)Å   b=8.5467(14)Å   c=11.3279(18)Å

α=94.118(3)°   β=101.201(2)°   γ=101.223(2)°

C13H19Cl2NPdSe

C13H19Cl2NPdSe

Pradhumn SinghDipanwita DasOm PrakashAjai K. Singh

Inorganica Chimica Acta (2012) 393, 77-84

a=7.949(3)Å   b=19.348(6)Å   c=10.049(3)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C11H16Cl2N2OPdS

C11H16Cl2N2OPdS

Pradhumn SinghDipanwita DasOm PrakashAjai K. Singh

Inorganica Chimica Acta (2012) 393, 77-84

a=8.246(3)Å   b=9.628(4)Å   c=10.664(4)Å

α=110.868(7)°   β=110.368(6)°   γ=97.375(9)°

C12H17Cl2NOPdS

C12H17Cl2NOPdS

Pradhumn SinghDipanwita DasOm PrakashAjai K. Singh

Inorganica Chimica Acta (2012) 393, 77-84

a=7.7390(19)Å   b=9.812(2)Å   c=37.950(9)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

Lithium Manganese Oxide (1.03/1.97/4)

Li1.03Mn1.97O4

Singh, P.Sil, A.Nath, M.Ray, S.

Physica B: Condensed Matter (2010) 405, 2 649-654

a=8.2400Å   b=8.2400Å   c=8.2400Å

α=90.°   β=90.°   γ=90.°

C41H37N4,C9H7,2(F6P),C2H3N

C41H37N4,C9H7,2(F6P),C2H3N

Kumar, RahulKumar, SandeepSingh, PrabhpreetHundal, GeetaHundal, Maninder SinghKumar, Subodh

The Analyst (2012) 137, 21 4913-4916

a=24.481(2)Å   b=8.9613(5)Å   c=23.769(2)Å

α=90.00°   β=108.336(2)°   γ=90.00°

C12H14N2O3

C12H14N2O3

Raj P. SharmaParamjit SinghKuldip K. BhasinMiguel QuirósJuan M. SalasJ. F. Hansen

Journal of Chemical Cristallography (1996) 26, 6 407-412

a=7.2294(7)Å   b=11.540(1)Å   c=14.670(2)Å

α=90.00000°   β=90.00000°   γ=90.00000°

C32H23N3O3

C32H23N3O3

Kumar, RahulSandhu, SanaHundal, GeetaSingh, PrabhpreetWalia, AmandeepVanita, VanitaKumar, Subodh

Organic & biomolecular chemistry (2015) 13, 45 11129-11139

a=9.816(4)Å   b=11.381(4)Å   c=13.411(6)Å

α=99.225(19)°   β=92.06(2)°   γ=100.585(19)°

C32H22N3O2,F6P,2(C2H3N)

C32H22N3O2,F6P,2(C2H3N)

Kumar, RahulSandhu, SanaHundal, GeetaSingh, PrabhpreetWalia, AmandeepVanita, VanitaKumar, Subodh

Organic & biomolecular chemistry (2015) 13, 45 11129-11139

a=9.895(3)Å   b=11.505(5)Å   c=14.869(4)Å

α=71.806(5)°   β=80.889(2)°   γ=82.139(5)°

Eudpqtfa3

C114H84Cl12Eu2N14O12

Abbas, ZafarSingh, PreranaDasari, SrikanthSivakumar, SriPatra, Ashis K.

New Journal of Chemistry (2020) 44, 36 15685-15697

a=12.2740(10)Å   b=14.7071(13)Å   c=15.7843(14)Å

α=83.874(2)°   β=79.833(2)°   γ=68.584(2)°

Tbdpqtfa3

C114H84Cl12N14O12Tb2

Abbas, ZafarSingh, PreranaDasari, SrikanthSivakumar, SriPatra, Ashis K.

New Journal of Chemistry (2020) 44, 36 15685-15697

a=12.1852(11)Å   b=14.6493(12)Å   c=15.8587(13)Å

α=83.611(2)°   β=80.232(2)°   γ=68.241(2)°

Eudppztfa3

C126H100Cl24Eu2N14O16

Abbas, ZafarSingh, PreranaDasari, SrikanthSivakumar, SriPatra, Ashis K.

New Journal of Chemistry (2020) 44, 36 15685-15697

a=15.3633(11)Å   b=16.2341(11)Å   c=16.5403(11)Å

α=94.764(2)°   β=109.988(2)°   γ=116.867(2)°

Tbdppztfa3

C126H100Cl24N14O16Tb2

Abbas, ZafarSingh, PreranaDasari, SrikanthSivakumar, SriPatra, Ashis K.

New Journal of Chemistry (2020) 44, 36 15685-15697

a=15.3604(6)Å   b=16.2122(7)Å   c=16.4800(6)Å

α=94.4790(10)°   β=109.8710(10)°   γ=117.0030(10)°

C40H34FeNiO2P2S2

C40H34FeNiO2P2S2

Singh, AmitaSingh, PoojaKociok-Köhn, GabrieleTrivedi, ManojKumar, AbhinavChauhan, RatnaRane, Sunit B.Terashima, ChiakiGosavi, Suresh W.Fujishima, Akira

New Journal of Chemistry (2018) 42, 11 9306

a=17.5732(7)Å   b=9.6424(3)Å   c=21.3195(7)Å

α=90°   β=96.023(3)°   γ=90°

C36H29FeNNiO2P2S2

C36H29FeNNiO2P2S2

Singh, AmitaSingh, PoojaKociok-Köhn, GabrieleTrivedi, ManojKumar, AbhinavChauhan, RatnaRane, Sunit B.Terashima, ChiakiGosavi, Suresh W.Fujishima, Akira

New Journal of Chemistry (2018) 42, 11 9306

a=10.6461(4)Å   b=11.3737(4)Å   c=13.8985(5)Å

α=88.555(3)°   β=75.444(3)°   γ=77.432(3)°

C43H36CuNOP2S2

C43H36CuNOP2S2

Singh, AmitaTrivedi, ManojSingh, PoojaKociok-Köhn, GabrieleAzad, Uday PratapSingh, Ashish KumarKumar, Abhinav

New Journal of Chemistry (2018) 42, 23 18759

a=20.6496(7)Å   b=9.6086(3)Å   c=18.6042(6)Å

α=90°   β=96.845(3)°   γ=90°

C43H36CuNOP2S2

C43H36CuNOP2S2

Singh, AmitaTrivedi, ManojSingh, PoojaKociok-Köhn, GabrieleAzad, Uday PratapSingh, Ashish KumarKumar, Abhinav

New Journal of Chemistry (2018) 42, 23 18759

a=10.9194(3)Å   b=19.8342(4)Å   c=17.5451(5)Å

α=90°   β=105.375(3)°   γ=90°

C43H36CuNOP2S2,CH2Cl2

C43H36CuNOP2S2,CH2Cl2

Singh, AmitaTrivedi, ManojSingh, PoojaKociok-Köhn, GabrieleAzad, Uday PratapSingh, Ashish KumarKumar, Abhinav

New Journal of Chemistry (2018) 42, 23 18759

a=16.5154(5)Å   b=9.4839(3)Å   c=26.1328(8)Å

α=90°   β=98.463(3)°   γ=90°

2-(3-(3-cyano-6-methyl-2-oxo-4-phenylpyridin-1(2H)-yl)propoxy)-4-methyl-6-phenylnicotinonitrile

C29H24N4O2

Rai, Sunil K.Singh, PraveenKhanam, ShaziyaTewari, Ashish K.

New J. Chem. (2016) 40, 6 5577

a=15.270(4)Å   b=9.4879(19)Å   c=33.952(6)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

2-(3-(3-cyano-6-methyl-2-oxo-4-phenylpyridin-1(2H)-yl)propoxy)-4-methyl-6-phenylnicotinonitrile

C29H24N4O2

Rai, Sunil K.Singh, PraveenKhanam, ShaziyaTewari, Ashish K.

New J. Chem. (2016) 40, 6 5577

a=7.2217(6)Å   b=14.0412(13)Å   c=24.134(2)Å

α=90.00°   β=95.641(9)°   γ=90.00°

C34H46N2S4Sn2

C34H46N2S4Sn2

Kumar, AbhinavSingh, PoojaSINGH, AMITASingh, AyushiSingh, AshishKociok-Kohn, GabrieleAlowais, AhmadAbduh, Naaser A. Y.Muddassir, Mohd.

CrystEngComm (2020)

a=11.5837(12)Å   b=11.6360(10)Å   c=14.9736(15)Å

α=84.127(8)°   β=69.621(9)°   γ=81.635(8)°

C22H22N2S4Sn2

C22H22N2S4Sn2

Kumar, AbhinavSingh, PoojaSINGH, AMITASingh, AyushiSingh, AshishKociok-Kohn, GabrieleAlowais, AhmadAbduh, Naaser A. Y.Muddassir, Mohd.

CrystEngComm (2020)

a=12.7459(3)Å   b=10.8694(2)Å   c=18.1443(4)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C71H142Dy4Fe7N11O47

C71H142Dy4Fe7N11O47

Prodius, DenisMereacre, ValeriuSingh, PrashantLan, YanhuaMameri, SamirJohnson, Duane D.Wernsdorfer, WolfgangAnson, Christopher E.Powell, Annie K.

Journal of Materials Chemistry C (2018) 6, 11 2862

a=43.6168(15)Å   b=19.7236(7)Å   c=30.5768(11)Å

α=90.00°   β=125.495(2)°   γ=90.00°

C65H133Fe7Gd4N7O44,NO3,3.5(C2H3N)

C65H133Fe7Gd4N7O44,NO3,3.5(C2H3N)

Prodius, DenisMereacre, ValeriuSingh, PrashantLan, YanhuaMameri, SamirJohnson, Duane D.Wernsdorfer, WolfgangAnson, Christopher E.Powell, Annie K.

Journal of Materials Chemistry C (2018) 6, 11 2862

a=43.357(5)Å   b=19.735(2)Å   c=30.376(6)Å

α=90.00°   β=125.406(4)°   γ=90.00°

C71H142Fe7N11O47Y4

C71H142Fe7N11O47Y4

Prodius, DenisMereacre, ValeriuSingh, PrashantLan, YanhuaMameri, SamirJohnson, Duane D.Wernsdorfer, WolfgangAnson, Christopher E.Powell, Annie K.

Journal of Materials Chemistry C (2018) 6, 11 2862

a=43.5252(18)Å   b=19.6880(8)Å   c=30.3545(12)Å

α=90.00°   β=125.5050(10)°   γ=90.00°

C20H11NO3

C20H11NO3

Sunil KumarPunita SinghRitu SrivastavaRik Rani KonerAvijit PramanikJomon MathewSougata SinhaMadhu RawatR. S. AnandSubrata Ghosh

Journal of Materials Chemistry C (2014) 2, 6637-6647

a=13.1356(12)Å   b=10.4952(10)Å   c=10.6469(10)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C8H6FeN4S2

C8H6FeN4S2

P. J. BeldonS. TominakaP. SinghT. Saha DasguptaE. G. BithellA. K. Cheetham

Chem.Commun. (2014) 50, 3955

a=7.90952(17)Å   b=16.0335(4)Å   c=15.9946(3)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C13H18O2S2

C13H18O2S2

Amol P. JadhavV. U. Bhaskara RaoPradeep SinghR. G. GonnadeRavi P. Singh

Chem.Commun. (2015) 51, 13941

a=6.6349(2)Å   b=8.9609(3)Å   c=21.6859(6)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C14H20O2S2

C14H20O2S2

Amol P. JadhavV. U. Bhaskara RaoPradeep SinghR. G. GonnadeRavi P. Singh

Chem.Commun. (2015) 51, 13941

a=10.1194(14)Å   b=11.6313(16)Å   c=12.1672(17)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

2(C24H20Cl2N4Os),CH2Cl2

2(C24H20Cl2N4Os),CH2Cl2

Chatterjee, SudiptaSingh, PritiFiedler, JanBaková, RadkaZáliš, StanislavKaim, WolfgangGoswami, Sreebrata

Dalton Transactions (2009) 37 7778-7785

a=12.7015(15)Å   b=13.7738(16)Å   c=14.8971(18)Å

α=95.768(7)°   β=92.310(2)°   γ=111.019(5)°

(Isopropoylmethyl)mesityltellurium(IV) dichloride

C14H20Cl2OTe

Chauhan, Ashok K. S.Singh, PuspendraSrivastava, Ramesh C.Duthie, AndrewVoda, Andreea

Dalton Transactions (2008) 30 4023-4028

a=8.9840(5)Å   b=10.9691(7)Å   c=16.3794(10)Å

α=90.00°   β=101.9810(10)°   γ=90.00°

(Isopropoylmethyl)mesityltellurium(IV) dibromide

C14H20Br2OTe

Chauhan, Ashok K. S.Singh, PuspendraSrivastava, Ramesh C.Duthie, AndrewVoda, Andreea

Dalton Transactions (2008) 30 4023-4028

a=8.8406(14)Å   b=10.7892(17)Å   c=17.446(3)Å

α=90.00°   β=94.035(3)°   γ=90.00°

(Isopropoylmethyl)anisyltellurium(IV) diiodide

C12H16I2O2Te

Chauhan, Ashok K. S.Singh, PuspendraSrivastava, Ramesh C.Duthie, AndrewVoda, Andreea

Dalton Transactions (2008) 30 4023-4028

a=11.2310(12)Å   b=20.650(2)Å   c=7.0535(7)Å

α=90.00°   β=99.178(2)°   γ=90.00°

(Isopropoylmethyl)(1-naphthyl)tellurium(IV) dichloride

C15H16Cl2OTe

Chauhan, Ashok K. S.Singh, PuspendraSrivastava, Ramesh C.Duthie, AndrewVoda, Andreea

Dalton Transactions (2008) 30 4023-4028

a=26.5658(15)Å   b=6.4252(4)Å   c=18.7885(11)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

(Isopropoylmethyl)(1-naphthyl)tellurium(IV) diiodide

C15H16I2OTe

Chauhan, Ashok K. S.Singh, PuspendraSrivastava, Ramesh C.Duthie, AndrewVoda, Andreea

Dalton Transactions (2008) 30 4023-4028

a=13.7082(7)Å   b=7.5978(4)Å   c=17.1703(9)Å

α=90.00°   β=108.3600(10)°   γ=90.00°

(Isopropoylmethyl)anisyltellurium(IV) dichloride

C12H16Cl2O2Te

Chauhan, Ashok K. S.Singh, PuspendraSrivastava, Ramesh C.Duthie, AndrewVoda, Andreea

Dalton Transactions (2008) 30 4023-4028

a=7.7670(4)Å   b=17.6459(10)Å   c=21.7122(12)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

Syn-((u-bpym-(4-OH))(Ru(NO)(terpy))2)(PF6)5

C76H68F60N24O11P10Ru4

Singh, PritiSieger, MonikaFiedler, JanSu, Cheng-YongKaim, Wolfgang

Dalton Transactions (2008) 7 868-873

a=10.9387(2)Å   b=26.0442(6)Å   c=19.3827(4)Å

α=90.00°   β=98.3190(10)°   γ=90.00°

C19H16N4O

C19H16N4O

Singh, Vinod PrasadSingh, PoojaSingh, Divya PratapTiwari, KarishmaMishra, MonikaSINGH, ASHISH

RSC Adv. (2015)

a=8.3688(6)Å   b=16.4560(11)Å   c=11.4722(6)Å

α=90.00°   β=93.247(6)°   γ=90.00°

C38H30Cl0N8O4Zn

C38H30Cl0N8O4Zn

Singh, Vinod PrasadSingh, PoojaSingh, Divya PratapTiwari, KarishmaMishra, MonikaSINGH, ASHISH

RSC Adv. (2015)

a=10.442(5)Å   b=11.517(5)Å   c=15.425(5)Å

α=100.627(5)°   β=102.962(5)°   γ=99.075(5)°

C38H30CuN8O2

C38H30CuN8O2

Singh, Vinod PrasadSingh, PoojaSingh, Divya PratapTiwari, KarishmaMishra, MonikaSINGH, ASHISH

RSC Adv. (2015)

a=13.2388(7)Å   b=10.7929(11)Å   c=24.2294(14)Å

α=90.00°   β=103.586(5)°   γ=90.00°

C40H36Cl0N8NiO3

C40H36Cl0N8NiO3

Singh, Vinod PrasadSingh, PoojaSingh, Divya PratapTiwari, KarishmaMishra, MonikaSINGH, ASHISH

RSC Adv. (2015)

a=10.5214(6)Å   b=11.2399(8)Å   c=16.4854(11)Å

α=79.270(6)°   β=85.438(5)°   γ=83.472(5)°

C38H30MnN8O2

C38H30MnN8O2

Singh, Vinod PrasadSingh, PoojaSingh, Divya PratapTiwari, KarishmaMishra, MonikaSINGH, ASHISH

RSC Adv. (2015)

a=10.7689(6)Å   b=11.3142(8)Å   c=15.4981(11)Å

α=82.460(6)°   β=85.509(5)°   γ=67.300(6)°

C23H23NO3S

C23H23NO3S

Kuila, BilashKumar, Yogeshmahajan, DineshKumar, KapilSingh, PrabhpreetBhargava, Gaurav

RSC Adv. (2016)

a=7.2967(5)Å   b=18.0150(13)Å   c=15.0313(11)Å

α=90.00°   β=97.477(2)°   γ=90.00°

C65H133Fe7N7O44Tb4,NO3,3(C2H3N)

C65H133Fe7N7O44Tb4,NO3,3(C2H3N)

Prodius, DenisMereacre, ValeriuSingh, PrashantLan, YanhuaMameri, SamirJohnson, Duane D.Wernsdorfer, WolfgangAnson, Christopher E.Powell, Annie K.

Journal of Materials Chemistry C (2018) 6, 11 2862

a=43.521(2)Å   b=19.6914(9)Å   c=30.4499(15)Å

α=90.00°   β=125.444(1)°   γ=90.00°

C27H29N5O4S

C27H29N5O4S

Kumar, RanjeetRai, Sunil KumarSingh, PraveenGaurav, ArchanaYadav, PratimaKhanna, Ranjana S.Gupta, HariomTewari, Ashish Kumar

RSC Adv. (2015)

a=7.2941(9)Å   b=7.3475(10)Å   c=25.047(3)Å

α=85.954(10)°   β=85.943(10)°   γ=82.508(11)°

C41H37N5O4S

C41H37N5O4S

Kumar, RanjeetRai, Sunil KumarSingh, PraveenGaurav, ArchanaYadav, PratimaKhanna, Ranjana S.Gupta, HariomTewari, Ashish Kumar

RSC Adv. (2015)

a=16.2384(11)Å   b=7.5985(5)Å   c=29.120(2)Å

α=90°   β=94.364(6)°   γ=90°

C27H23N3O6S

C27H23N3O6S

Kumar, RanjeetRai, Sunil KumarSingh, PraveenGaurav, ArchanaYadav, PratimaKhanna, Ranjana S.Gupta, HariomTewari, Ashish Kumar

RSC Adv. (2015)

a=15.8185(17)Å   b=7.3892(7)Å   c=21.053(2)Å

α=90°   β=92.893(10)°   γ=90°

2(C45H35N7O4S),C3H7O,CH3

2(C45H35N7O4S),C3H7O,CH3

Kumar, RanjeetRai, Sunil KumarSingh, PraveenGaurav, ArchanaYadav, PratimaKhanna, Ranjana S.Gupta, HariomTewari, Ashish Kumar

RSC Adv. (2015)

a=9.8236(5)Å   b=27.0693(15)Å   c=32.9799(19)Å

α=90°   β=94.074(5)°   γ=90°

C29H23NO4

C29H23NO4

Kumar, SunilSingh, PunitaSrivastava, RituGhosh, Subrata

RSC Adv. (2015)

a=31.1736(9)Å   b=9.5651(2)Å   c=8.0016(3)Å

α=90.00°   β=91.296(3)°   γ=90.00°

C15H13NO2

C15H13NO2

Basu Baul, Tushar S.Longkumer, ImliwatiDuthie, AndrewSingh, PriyaKoch, BiplobGuedes da Silva, M Fátima C

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2018) 47, 6 1993-2008

a=24.5835(17)Å   b=7.2032(5)Å   c=14.2362(10)Å

α=90°   β=105.711(7)°   γ=90°

C16H15NO3

C16H15NO3

Basu Baul, Tushar S.Longkumer, ImliwatiDuthie, AndrewSingh, PriyaKoch, BiplobGuedes da Silva, M Fátima C

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2018) 47, 6 1993-2008

a=4.8722(6)Å   b=7.6353(8)Å   c=19.256(2)Å

α=92.857(9)°   β=96.511(9)°   γ=104.261(10)°

C26H22O4Sn

C26H22O4Sn

Basu Baul, Tushar S.Longkumer, ImliwatiDuthie, AndrewSingh, PriyaKoch, BiplobGuedes da Silva, M Fátima C

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2018) 47, 6 1993-2008

a=10.5925(2)Å   b=19.0045(4)Å   c=11.3877(3)Å

α=90°   β=96.160(2)°   γ=90°

C33H27NO3Sn

C33H27NO3Sn

Basu Baul, Tushar S.Longkumer, ImliwatiDuthie, AndrewSingh, PriyaKoch, BiplobGuedes da Silva, M Fátima C

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2018) 47, 6 1993-2008

a=8.3521(3)Å   b=17.4627(6)Å   c=38.415(3)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C32H25NO2Sn

C32H25NO2Sn

Basu Baul, Tushar S.Longkumer, ImliwatiDuthie, AndrewSingh, PriyaKoch, BiplobGuedes da Silva, M Fátima C

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2018) 47, 6 1993-2008

a=9.6664(3)Å   b=14.5629(6)Å   c=19.7869(7)Å

α=101.707(3)°   β=94.317(4)°   γ=96.279(3)°

C34H30N2O2Sn

C34H30N2O2Sn

Basu Baul, Tushar S.Longkumer, ImliwatiDuthie, AndrewSingh, PriyaKoch, BiplobGuedes da Silva, M Fátima C

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2018) 47, 6 1993-2008

a=11.7022(6)Å   b=10.3673(6)Å   c=48.186(2)Å

α=90°   β=92.817(4)°   γ=90°

C32H24FNO2Sn

C32H24FNO2Sn

Basu Baul, Tushar S.Longkumer, ImliwatiDuthie, AndrewSingh, PriyaKoch, BiplobGuedes da Silva, M Fátima C

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2018) 47, 6 1993-2008

a=19.5733(7)Å   b=14.9548(5)Å   c=18.3132(6)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C32H24FNO2Sn

C32H24FNO2Sn

Basu Baul, Tushar S.Longkumer, ImliwatiDuthie, AndrewSingh, PriyaKoch, BiplobGuedes da Silva, M Fátima C

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2018) 47, 6 1993-2008

a=26.2984(8)Å   b=9.5246(4)Å   c=21.8019(8)Å

α=90°   β=92.563(3)°   γ=90°

C14H12BrNO

C14H12BrNO

Singh, PoornimaSingh, Ajai kumar

Dalton Trans. (2017)

a=9.398(3)Å   b=13.898(4)Å   c=10.247(3)Å

α=90.00°   β=112.460(6)°   γ=90.00°

C28H24N2O2Se

C28H24N2O2Se

Singh, PoornimaSingh, Ajai kumar

Dalton Trans. (2017)

a=9.341(6)Å   b=20.608(13)Å   c=13.101(8)Å

α=90.00°   β=109.331(11)°   γ=90.00°

C56H48Cl2N4O4PdSe2,2(C2H3N)

C56H48Cl2N4O4PdSe2,2(C2H3N)

Singh, PoornimaSingh, Ajai kumar

Dalton Trans. (2017)

a=9.430(2)Å   b=10.752(3)Å   c=14.940(4)Å

α=81.965(4)°   β=89.092(5)°   γ=68.046(4)°

C56H48Cl2N4O4PdS2,2(CHCl3)

C56H48Cl2N4O4PdS2,2(CHCl3)

Singh, PoornimaSingh, Ajai kumar

Dalton Trans. (2017)

a=11.700(4)Å   b=12.284(4)Å   c=12.639(4)Å

α=96.477(7)°   β=114.035(6)°   γ=106.735(6)°

C28H24N2O2S

C28H24N2O2S

Singh, PoornimaSingh, Ajai kumar

Dalton Trans. (2017)

a=17.766(7)Å   b=5.557(2)Å   c=13.792(5)Å

α=90.00°   β=120.633(8)°   γ=90.00°

Organotin sulfonate

C28H32N2O8S2Sn

Chandrasekhar, VadapalliSingh, Puja

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2011) 40, 1 114-123

a=25.099(5)Å   b=15.666(5)Å   c=19.433(5)Å

α=90.000(5)°   β=129.327(5)°   γ=90.000(5)°

Organotin sulfonate

C34H38N2O13S2Sn

Chandrasekhar, VadapalliSingh, Puja

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2011) 40, 1 114-123

a=18.2329(13)Å   b=11.0763(8)Å   c=18.0241(13)Å

α=90.00°   β=99.3740(10)°   γ=90.00°

Organotin sulfonate

C42H40N4O14S2Sn

Chandrasekhar, VadapalliSingh, Puja

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2011) 40, 1 114-123

a=10.526(5)Å   b=11.739(5)Å   c=18.285(5)Å

α=92.530(5)°   β=103.242(5)°   γ=100.479(5)°

Organotin sulfonate

C44H58N2O10S2Sn2

Chandrasekhar, VadapalliSingh, Puja

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2011) 40, 1 114-123

a=25.783(5)Å   b=8.597(5)Å   c=24.133(5)Å

α=90.000(5)°   β=116.270(5)°   γ=90.000(5)°

Organotin sulfonate

C72H60O10P4S2Sn

Chandrasekhar, VadapalliSingh, Puja

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2011) 40, 1 114-123

a=15.154(5)Å   b=11.657(5)Å   c=19.051(5)Å

α=90.000(5)°   β=112.254(5)°   γ=90.000(5)°

Organotin sulfonate

C68H72O12P4S2Sn

Chandrasekhar, VadapalliSingh, Puja

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2011) 40, 1 114-123

a=33.071(5)Å   b=11.224(5)Å   c=37.192(5)Å

α=90.000(5)°   β=114.090(5)°   γ=90.000(5)°

C36H38Ag2Br4N4Se2

C36H38Ag2Br4N4Se2

Joshi, HemantSharma, Kamal NayanSingh, Ved VatiSingh, PradhumnSingh, Ajai Kumar

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2013) 42, 7 2366-2370

a=11.534(2)Å   b=13.521(2)Å   c=12.778(2)Å

α=90.00°   β=97.081(3)°   γ=90.00°

C11H11BrCl2N2PdS

C11H11BrCl2N2PdS

Sharma, Kamal NayanJoshi, HemantSingh, Ved VatiSingh, PradhumnSingh, Ajai Kumar

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2013) 42, 11 3908-3918

a=16.521(8)Å   b=8.197(4)Å   c=10.474(5)Å

α=90.00°   β=96.026(9)°   γ=90.00°

C11H11BrCl2N2PdSe

C11H11BrCl2N2PdSe

Sharma, Kamal NayanJoshi, HemantSingh, Ved VatiSingh, PradhumnSingh, Ajai Kumar

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2013) 42, 11 3908-3918

a=16.787(6)Å   b=8.256(3)Å   c=10.585(4)Å

α=90.00°   β=95.366(6)°   γ=90.00°

C10H12Br2ClN4PdSe,BF4

C10H12Br2ClN4PdSe,BF4

Sharma, Kamal NayanJoshi, HemantSingh, Ved VatiSingh, PradhumnSingh, Ajai Kumar

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2013) 42, 11 3908-3918

a=15.142(4)Å   b=11.090(3)Å   c=11.001(3)Å

α=90.00°   β=102.924(5)°   γ=90.00°

C10H12Br2ClN4PdS,BF4,C2H3N

C10H12Br2ClN4PdS,BF4,C2H3N

Sharma, Kamal NayanJoshi, HemantSingh, Ved VatiSingh, PradhumnSingh, Ajai Kumar

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2013) 42, 11 3908-3918

a=7.540(1)Å   b=10.626(1)Å   c=13.770(2)Å

α=99.42(3)°   β=97.76(2)°   γ=104.37(2)°

C44H38N2Pd2Se4,2(BF4)

C44H38N2Pd2Se4,2(BF4)

Das, DipanwitaSingh, PradhumnSingh, MonikaSingh, Ajai Kumar

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2010) 39, 45 10876-10882

a=22.765(4)Å   b=10.926(2)Å   c=18.967(4)Å

α=90.00°   β=102.809(3)°   γ=90.00°

C40H40Pd2Se4,2(ClO4)

C40H40Pd2Se4,2(ClO4)

Das, DipanwitaSingh, PradhumnSingh, MonikaSingh, Ajai Kumar

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2010) 39, 45 10876-10882

a=11.026(5)Å   b=14.321(6)Å   c=15.336(7)Å

α=91.562(7)°   β=104.662(5)°   γ=96.774(7)°

C34H30Se4

C34H30Se4

Das, DipanwitaSingh, PradhumnSingh, MonikaSingh, Ajai Kumar

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2010) 39, 45 10876-10882

a=12.453(5)Å   b=10.808(4)Å   c=11.001(5)Å

α=90.00°   β=94.325(9)°   γ=90.00°

C46H42Cl2Ru2Se4,2(F6P)

C46H42Cl2Ru2Se4,2(F6P)

Das, DipanwitaSingh, PradhumnSingh, MonikaSingh, Ajai Kumar

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2010) 39, 45 10876-10882

a=28.964(8)Å   b=11.270(3)Å   c=19.155(6)Å

α=90.00°   β=115.273(5)°   γ=90.00°

C12H24Br2N2O2Te

C12H24Br2N2O2Te

Misra, ShafalikaChauhan, Ashok K. S.Singh, PuspendraSrivastava, Ramesh C.Duthie, AndrewButcher, R. J.

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2010) 39, 10 2637-2643

a=10.0602(3)Å   b=11.9199(5)Å   c=15.2972(5)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C12H24I2N2O2Te

C12H24I2N2O2Te

Misra, ShafalikaChauhan, Ashok K. S.Singh, PuspendraSrivastava, Ramesh C.Duthie, AndrewButcher, R. J.

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2010) 39, 10 2637-2643

a=10.1737(4)Å   b=12.0732(4)Å   c=15.7948(4)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C18H20Br2N2O2Te

C18H20Br2N2O2Te

Misra, ShafalikaChauhan, Ashok K. S.Singh, PuspendraSrivastava, Ramesh C.Duthie, AndrewButcher, R. J.

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2010) 39, 10 2637-2643

a=10.3878(4)Å   b=21.5374(9)Å   c=10.6418(5)Å

α=90.00°   β=112.687(5)°   γ=90.00°

C18H20I2N2O2Te

C18H20I2N2O2Te

Misra, ShafalikaChauhan, Ashok K. S.Singh, PuspendraSrivastava, Ramesh C.Duthie, AndrewButcher, R. J.

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2010) 39, 10 2637-2643

a=9.7610(3)Å   b=20.0422(4)Å   c=11.3681(3)Å

α=90.00°   β=104.035(3)°   γ=90.00°

C12H20Br2N2O4Te

C12H20Br2N2O4Te

Misra, ShafalikaChauhan, Ashok K. S.Singh, PuspendraSrivastava, Ramesh C.Duthie, AndrewButcher, R. J.

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2010) 39, 10 2637-2643

a=14.7035(12)Å   b=12.6321(13)Å   c=9.7267(8)Å

α=90.00°   β=91.872(8)°   γ=90.00°

C16H19Br2NOTe

C16H19Br2NOTe

Misra, ShafalikaChauhan, Ashok K. S.Singh, PuspendraSrivastava, Ramesh C.Duthie, AndrewButcher, R. J.

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2010) 39, 10 2637-2643

a=9.9043(3)Å   b=18.3181(6)Å   c=10.0574(3)Å

α=90.00°   β=105.856(3)°   γ=90.00°

C28H20N3O2,F6P

C28H20N3O2,F6P

Sandeep KumarPrabhpreet SinghGeeta HundalManinder Singh HundalSubodh Kumar

Chem.Commun. (2013) 49, 2667

a=22.5075(12)Å   b=12.6461(7)Å   c=20.6804(11)Å

α=90.00°   β=118.996(3)°   γ=90.00°

C28H21N3O3

C28H21N3O3

Sandeep KumarPrabhpreet SinghGeeta HundalManinder Singh HundalSubodh Kumar

Chem.Commun. (2013) 49, 2667

a=8.718(3)Å   b=12.036(4)Å   c=12.296(4)Å

α=65.498(16)°   β=86.432(17)°   γ=78.223(15)°

C30H21N3O3,C2H6OS

C30H21N3O3,C2H6OS

Sandeep KumarPrabhpreet SinghGeeta HundalManinder Singh HundalSubodh Kumar

Chem.Commun. (2013) 49, 2667

a=12.604(8)Å   b=9.138(4)Å   c=23.915(16)Å

α=90.00°   β=97.91(2)°   γ=90.00°

C26H28N4O2Zn2,2(NO3)

C26H28N4O2Zn2,2(NO3)

Basu Baul, Tushar S.Kundu, SajalSingh, PalwinderShaveta, ?Guedes da Silva, M Fátima C

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2015) 44, 5 2359-2369

a=19.7280(3)Å   b=9.41866(12)Å   c=14.5758(2)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C13H12Br2N2Zn

C13H12Br2N2Zn

Basu Baul, Tushar S.Kundu, SajalSingh, PalwinderShaveta, ?Guedes da Silva, M Fátima C

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2015) 44, 5 2359-2369

a=7.51887(19)Å   b=7.57304(18)Å   c=14.0522(4)Å

α=85.182(2)°   β=89.651(2)°   γ=63.742(3)°

C13H12Br2N2OZn

C13H12Br2N2OZn

Basu Baul, Tushar S.Kundu, SajalSingh, PalwinderShaveta, ?Guedes da Silva, M Fátima C

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2015) 44, 5 2359-2369

a=8.1266(7)Å   b=24.5537(15)Å   c=7.9491(6)Å

α=90.00°   β=115.788(10)°   γ=90.00°

C13H12I2N2OZn

C13H12I2N2OZn

Basu Baul, Tushar S.Kundu, SajalSingh, PalwinderShaveta, ?Guedes da Silva, M Fátima C

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2015) 44, 5 2359-2369

a=8.2724(5)Å   b=24.7844(10)Å   c=8.4272(5)Å

α=90.00°   β=115.907(8)°   γ=90.00°

C12H17Cl2NOPdSe

C12H17Cl2NOPdSe

Pradhumn SinghDipanwita DasOm PrakashAjai K. Singh

Inorganica Chimica Acta (2012) 393, 77-84

a=7.8485(15)Å   b=9.9150(18)Å   c=38.212(7)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C13H14ClN

C13H14ClN

Shukla, RahulSingh, ParamveerPanini, PiyushChopra, Deepak

Acta Crystallographica Section B (2018) 74, 4

a=9.8035(5)Å   b=22.7092(12)Å   c=9.9786(6)Å

α=90.00°   β=101.405(2)°   γ=90.00°

C12H13N

C12H13N

Shukla, RahulSingh, ParamveerPanini, PiyushChopra, Deepak

Acta Crystallographica Section B (2018) 74, 4

a=6.1147(4)Å   b=7.9668(5)Å   c=19.4856(13)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C13H14BrN

C13H14BrN

Shukla, RahulSingh, ParamveerPanini, PiyushChopra, Deepak

Acta Crystallographica Section B (2018) 74, 4

a=8.7856(8)Å   b=11.6453(10)Å   c=10.6401(11)Å

α=90.00°   β=90.470(4)°   γ=90.00°

C13H14BrN

C13H14BrN

Shukla, RahulSingh, ParamveerPanini, PiyushChopra, Deepak

Acta Crystallographica Section B (2018) 74, 4

a=23.769(4)Å   b=11.2921(19)Å   c=8.2022(11)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C13H14ClN

C13H14ClN

Shukla, RahulSingh, ParamveerPanini, PiyushChopra, Deepak

Acta Crystallographica Section B (2018) 74, 4

a=8.6883(15)Å   b=11.7901(19)Å   c=10.3129(17)Å

α=90.00°   β=90.892(5)°   γ=90.00°