Structures by: Shiota Y.

Total: 108

C8H12D12N6NiO4

C8H12D12N6NiO4

Zi-Shuo YaoMasaki MitoTakashi KamachiYoshihito ShiotaKazunari YoshizawaNobuaki AzumaYuji MiyazakiKazuyuki TakahashiKuirun ZhangTakumi NakanishiSoonchul KangShinji KanegawaOsamu Sato

Nature Chemistry (2014) 6, 1079-1083

a=8.882(9)Å   b=8.882(9)Å   c=10.504(10)Å

α=90°   β=90°   γ=120°

C8H24N6NiO4

C8H24N6NiO4

Zi-Shuo YaoMasaki MitoTakashi KamachiYoshihito ShiotaKazunari YoshizawaNobuaki AzumaYuji MiyazakiKazuyuki TakahashiKuirun ZhangTakumi NakanishiSoonchul KangShinji KanegawaOsamu Sato

Nature Chemistry (2014) 6, 1079-1083

a=8.875(3)Å   b=8.875(3)Å   c=10.488(3)Å

α=90°   β=90°   γ=120°

C8H12D12N6NiO4

C8H12D12N6NiO4

Zi-Shuo YaoMasaki MitoTakashi KamachiYoshihito ShiotaKazunari YoshizawaNobuaki AzumaYuji MiyazakiKazuyuki TakahashiKuirun ZhangTakumi NakanishiSoonchul KangShinji KanegawaOsamu Sato

Nature Chemistry (2014) 6, 1079-1083

a=9.283(12)Å   b=14.938(19)Å   c=9.972(12)Å

α=90°   β=93.88(3)°   γ=90°

C8H24N6NiO4

C8H24N6NiO4

Zi-Shuo YaoMasaki MitoTakashi KamachiYoshihito ShiotaKazunari YoshizawaNobuaki AzumaYuji MiyazakiKazuyuki TakahashiKuirun ZhangTakumi NakanishiSoonchul KangShinji KanegawaOsamu Sato

Nature Chemistry (2014) 6, 1079-1083

a=8.866(3)Å   b=8.866(3)Å   c=10.486(3)Å

α=90°   β=90°   γ=120°

C8H24N6NiO4

C8H24N6NiO4

Zi-Shuo YaoMasaki MitoTakashi KamachiYoshihito ShiotaKazunari YoshizawaNobuaki AzumaYuji MiyazakiKazuyuki TakahashiKuirun ZhangTakumi NakanishiSoonchul KangShinji KanegawaOsamu Sato

Nature Chemistry (2014) 6, 1079-1083

a=9.272(2)Å   b=14.975(3)Å   c=9.964(2)Å

α=90°   β=93.966(5)°   γ=90°

C8H23.5N6NiO4

C8H23.5N6NiO4

Zi-Shuo YaoMasaki MitoTakashi KamachiYoshihito ShiotaKazunari YoshizawaNobuaki AzumaYuji MiyazakiKazuyuki TakahashiKuirun ZhangTakumi NakanishiSoonchul KangShinji KanegawaOsamu Sato

Nature Chemistry (2014) 6, 1079-1083

a=9.257(2)Å   b=14.963(3)Å   c=9.967(2)Å

α=90°   β=94.028(5)°   γ=90°

C1.33H4N1O0.67Zn0.17

C1.33H4N1O0.67Zn0.17

Zi-Shuo YaoMasaki MitoTakashi KamachiYoshihito ShiotaKazunari YoshizawaNobuaki AzumaYuji MiyazakiKazuyuki TakahashiKuirun ZhangTakumi NakanishiSoonchul KangShinji KanegawaOsamu Sato

Nature Chemistry (2014) 6, 1079-1083

a=8.9542(16)Å   b=8.9542(16)Å   c=10.4330(19)Å

α=90°   β=90°   γ=120°

C8H24N6O4Zn

C8H24N6O4Zn

Zi-Shuo YaoMasaki MitoTakashi KamachiYoshihito ShiotaKazunari YoshizawaNobuaki AzumaYuji MiyazakiKazuyuki TakahashiKuirun ZhangTakumi NakanishiSoonchul KangShinji KanegawaOsamu Sato

Nature Chemistry (2014) 6, 1079-1083

a=9.0184(8)Å   b=13.0497(11)Å   c=13.4511(12)Å

α=70.619(9)°   β=71.953(8)°   γ=71.335(9)°

C16H17CoN7O8

C16H17CoN7O8

Sheng-Qun SuTakashi KamachiZi-Shuo YaoYou-Gui HuangYoshihito ShiotaKazunari YoshizawaNobuaki AzumaYuji MiyazakiMotohiro NakanoGoro MarutaSadamu TakedaSoonchul KangShinji KanegawaOsamu Sato

Nature Communications (2015) 6, 8810

a=9.8515(18)Å   b=25.892(5)Å   c=8.1511(15)Å

α=90.00°   β=100.820(2)°   γ=90.00°

C16H17CoN7O8

C16H17CoN7O8

Sheng-Qun SuTakashi KamachiZi-Shuo YaoYou-Gui HuangYoshihito ShiotaKazunari YoshizawaNobuaki AzumaYuji MiyazakiMotohiro NakanoGoro MarutaSadamu TakedaSoonchul KangShinji KanegawaOsamu Sato

Nature Communications (2015) 6, 8810

a=9.804(4)Å   b=27.417(10)Å   c=7.659(3)Å

α=90.00°   β=100.030(5)°   γ=90.00°

C16H17CoN7O8

C16H17CoN7O8

Sheng-Qun SuTakashi KamachiZi-Shuo YaoYou-Gui HuangYoshihito ShiotaKazunari YoshizawaNobuaki AzumaYuji MiyazakiMotohiro NakanoGoro MarutaSadamu TakedaSoonchul KangShinji KanegawaOsamu Sato

Nature Communications (2015) 6, 8810

a=9.796(2)Å   b=27.433(6)Å   c=7.5962(17)Å

α=90.00°   β=100.288(5)°   γ=90.00°

C16H17CoN7O8

C16H17CoN7O8

Sheng-Qun SuTakashi KamachiZi-Shuo YaoYou-Gui HuangYoshihito ShiotaKazunari YoshizawaNobuaki AzumaYuji MiyazakiMotohiro NakanoGoro MarutaSadamu TakedaSoonchul KangShinji KanegawaOsamu Sato

Nature Communications (2015) 6, 8810

a=9.794(3)Å   b=27.475(9)Å   c=7.548(3)Å

α=90.00°   β=100.433(8)°   γ=90.00°

C16H17CoN7O8

C16H17CoN7O8

Sheng-Qun SuTakashi KamachiZi-Shuo YaoYou-Gui HuangYoshihito ShiotaKazunari YoshizawaNobuaki AzumaYuji MiyazakiMotohiro NakanoGoro MarutaSadamu TakedaSoonchul KangShinji KanegawaOsamu Sato

Nature Communications (2015) 6, 8810

a=9.7948(18)Å   b=27.435(5)Å   c=7.5979(15)Å

α=90.00°   β=100.265(5)°   γ=90.00°

C16H17CoN7O8

C16H17CoN7O8

Sheng-Qun SuTakashi KamachiZi-Shuo YaoYou-Gui HuangYoshihito ShiotaKazunari YoshizawaNobuaki AzumaYuji MiyazakiMotohiro NakanoGoro MarutaSadamu TakedaSoonchul KangShinji KanegawaOsamu Sato

Nature Communications (2015) 6, 8810

a=9.7984(18)Å   b=27.410(5)Å   c=7.6404(16)Å

α=90.00°   β=100.082(4)°   γ=90.00°

C16H17CoN7O8

C16H17CoN7O8

Sheng-Qun SuTakashi KamachiZi-Shuo YaoYou-Gui HuangYoshihito ShiotaKazunari YoshizawaNobuaki AzumaYuji MiyazakiMotohiro NakanoGoro MarutaSadamu TakedaSoonchul KangShinji KanegawaOsamu Sato

Nature Communications (2015) 6, 8810

a=9.8458(15)Å   b=25.898(4)Å   c=8.1434(14)Å

α=90.00°   β=100.839(3)°   γ=90.00°

C16H17CoN7O8

C16H17CoN7O8

Sheng-Qun SuTakashi KamachiZi-Shuo YaoYou-Gui HuangYoshihito ShiotaKazunari YoshizawaNobuaki AzumaYuji MiyazakiMotohiro NakanoGoro MarutaSadamu TakedaSoonchul KangShinji KanegawaOsamu Sato

Nature Communications (2015) 6, 8810

a=9.8490(11)Å   b=25.942(3)Å   c=8.1610(9)Å

α=90.00°   β=100.764(2)°   γ=90.00°

C22H29CoN7O8

C22H29CoN7O8

Sheng-Qun SuTakashi KamachiZi-Shuo YaoYou-Gui HuangYoshihito ShiotaKazunari YoshizawaNobuaki AzumaYuji MiyazakiMotohiro NakanoGoro MarutaSadamu TakedaSoonchul KangShinji KanegawaOsamu Sato

Nature Communications (2015) 6, 8810

a=11.000(2)Å   b=16.030(3)Å   c=15.347(3)Å

α=90.00°   β=106.744(5)°   γ=90.00°

C18H23CoN7O9

C18H23CoN7O9

Sheng-Qun SuTakashi KamachiZi-Shuo YaoYou-Gui HuangYoshihito ShiotaKazunari YoshizawaNobuaki AzumaYuji MiyazakiMotohiro NakanoGoro MarutaSadamu TakedaSoonchul KangShinji KanegawaOsamu Sato

Nature Communications (2015) 6, 8810

a=8.0370(16)Å   b=15.043(3)Å   c=18.574(4)Å

α=90.537(6)°   β=94.769(5)°   γ=92.761(4)°

C17H19CoN7O8

C17H19CoN7O8

Sheng-Qun SuTakashi KamachiZi-Shuo YaoYou-Gui HuangYoshihito ShiotaKazunari YoshizawaNobuaki AzumaYuji MiyazakiMotohiro NakanoGoro MarutaSadamu TakedaSoonchul KangShinji KanegawaOsamu Sato

Nature Communications (2015) 6, 8810

a=9.699(3)Å   b=27.857(9)Å   c=7.707(2)Å

α=90.00°   β=101.440(9)°   γ=90.00°

C16H8D9N7O8Zn

C16H8D9N7O8Zn

Sheng-Qun SuTakashi KamachiZi-Shuo YaoYou-Gui HuangYoshihito ShiotaKazunari YoshizawaNobuaki AzumaYuji MiyazakiMotohiro NakanoGoro MarutaSadamu TakedaSoonchul KangShinji KanegawaOsamu Sato

Nature Communications (2015) 6, 8810

a=9.860(4)Å   b=25.836(10)Å   c=8.226(3)Å

α=90.00°   β=102.973(10)°   γ=90.00°

C16H8D9N7O8Zn

C16H8D9N7O8Zn

Sheng-Qun SuTakashi KamachiZi-Shuo YaoYou-Gui HuangYoshihito ShiotaKazunari YoshizawaNobuaki AzumaYuji MiyazakiMotohiro NakanoGoro MarutaSadamu TakedaSoonchul KangShinji KanegawaOsamu Sato

Nature Communications (2015) 6, 8810

a=9.871(2)Å   b=26.022(6)Å   c=8.286(2)Å

α=90.00°   β=101.902(6)°   γ=90.00°

C16H17N7O8Zn

C16H17N7O8Zn

Sheng-Qun SuTakashi KamachiZi-Shuo YaoYou-Gui HuangYoshihito ShiotaKazunari YoshizawaNobuaki AzumaYuji MiyazakiMotohiro NakanoGoro MarutaSadamu TakedaSoonchul KangShinji KanegawaOsamu Sato

Nature Communications (2015) 6, 8810

a=9.915(2)Å   b=26.133(5)Å   c=8.3197(17)Å

α=90.00°   β=101.90(3)°   γ=90.00°

C16H17N7O8Zn

C16H17N7O8Zn

Sheng-Qun SuTakashi KamachiZi-Shuo YaoYou-Gui HuangYoshihito ShiotaKazunari YoshizawaNobuaki AzumaYuji MiyazakiMotohiro NakanoGoro MarutaSadamu TakedaSoonchul KangShinji KanegawaOsamu Sato

Nature Communications (2015) 6, 8810

a=9.801(2)Å   b=27.120(5)Å   c=7.7592(16)Å

α=90.00°   β=101.09(3)°   γ=90.00°

C16H17CoN7O8

C16H17CoN7O8

Sheng-Qun SuTakashi KamachiZi-Shuo YaoYou-Gui HuangYoshihito ShiotaKazunari YoshizawaNobuaki AzumaYuji MiyazakiMotohiro NakanoGoro MarutaSadamu TakedaSoonchul KangShinji KanegawaOsamu Sato

Nature Communications (2015) 6, 8810

a=9.865(2)Å   b=25.934(6)Å   c=8.172(2)Å

α=90.00°   β=100.762(3)°   γ=90.00°

C16H17CoN7O8

C16H17CoN7O8

Sheng-Qun SuTakashi KamachiZi-Shuo YaoYou-Gui HuangYoshihito ShiotaKazunari YoshizawaNobuaki AzumaYuji MiyazakiMotohiro NakanoGoro MarutaSadamu TakedaSoonchul KangShinji KanegawaOsamu Sato

Nature Communications (2015) 6, 8810

a=9.8533(13)Å   b=25.995(3)Å   c=8.1782(10)Å

α=90.00°   β=100.741(2)°   γ=90.00°

C20H17N2O4

C20H17N2O4

You-Gui HuangYoshihito ShiotaMing-Yan WuSheng-Qun SuZi-Shuo YaoSoonchul KangShinji KanegawaGuo-Ling LiShu-Qi WuTakashi KamachiKazunari YoshizawaKatsuhiko ArigaMao-Chun HongOsamu Sato

Nature Communications (2016) 7, 11564

a=22.313(4)Å   b=26.967(5)Å   c=12.873(3)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C20H17N2O4

C20H17N2O4

You-Gui HuangYoshihito ShiotaMing-Yan WuSheng-Qun SuZi-Shuo YaoSoonchul KangShinji KanegawaGuo-Ling LiShu-Qi WuTakashi KamachiKazunari YoshizawaKatsuhiko ArigaMao-Chun HongOsamu Sato

Nature Communications (2016) 7, 11564

a=22.143(5)Å   b=26.947(6)Å   c=12.880(3)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C20H17N2O4

C20H17N2O4

You-Gui HuangYoshihito ShiotaMing-Yan WuSheng-Qun SuZi-Shuo YaoSoonchul KangShinji KanegawaGuo-Ling LiShu-Qi WuTakashi KamachiKazunari YoshizawaKatsuhiko ArigaMao-Chun HongOsamu Sato

Nature Communications (2016) 7, 11564

a=22.283(5)Å   b=26.935(6)Å   c=12.891(3)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C20H17N2O4

C20H17N2O4

You-Gui HuangYoshihito ShiotaMing-Yan WuSheng-Qun SuZi-Shuo YaoSoonchul KangShinji KanegawaGuo-Ling LiShu-Qi WuTakashi KamachiKazunari YoshizawaKatsuhiko ArigaMao-Chun HongOsamu Sato

Nature Communications (2016) 7, 11564

a=22.519(5)Å   b=26.938(6)Å   c=12.867(3)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C20H17N2O4

C20H17N2O4

You-Gui HuangYoshihito ShiotaMing-Yan WuSheng-Qun SuZi-Shuo YaoSoonchul KangShinji KanegawaGuo-Ling LiShu-Qi WuTakashi KamachiKazunari YoshizawaKatsuhiko ArigaMao-Chun HongOsamu Sato

Nature Communications (2016) 7, 11564

a=22.390(5)Å   b=26.954(6)Å   c=12.880(3)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C20H17N2O4

C20H17N2O4

You-Gui HuangYoshihito ShiotaMing-Yan WuSheng-Qun SuZi-Shuo YaoSoonchul KangShinji KanegawaGuo-Ling LiShu-Qi WuTakashi KamachiKazunari YoshizawaKatsuhiko ArigaMao-Chun HongOsamu Sato

Nature Communications (2016) 7, 11564

a=22.691(5)Å   b=26.989(6)Å   c=12.841(3)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C20H17N2O4

C20H17N2O4

You-Gui HuangYoshihito ShiotaMing-Yan WuSheng-Qun SuZi-Shuo YaoSoonchul KangShinji KanegawaGuo-Ling LiShu-Qi WuTakashi KamachiKazunari YoshizawaKatsuhiko ArigaMao-Chun HongOsamu Sato

Nature Communications (2016) 7, 11564

a=22.819(6)Å   b=27.035(7)Å   c=12.839(3)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C20H17N2O4

C20H17N2O4

You-Gui HuangYoshihito ShiotaMing-Yan WuSheng-Qun SuZi-Shuo YaoSoonchul KangShinji KanegawaGuo-Ling LiShu-Qi WuTakashi KamachiKazunari YoshizawaKatsuhiko ArigaMao-Chun HongOsamu Sato

Nature Communications (2016) 7, 11564

a=22.975(5)Å   b=27.014(6)Å   c=12.824(3)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C20H17N2O4

C20H17N2O4

You-Gui HuangYoshihito ShiotaMing-Yan WuSheng-Qun SuZi-Shuo YaoSoonchul KangShinji KanegawaGuo-Ling LiShu-Qi WuTakashi KamachiKazunari YoshizawaKatsuhiko ArigaMao-Chun HongOsamu Sato

Nature Communications (2016) 7, 11564

a=23.210(5)Å   b=26.944(6)Å   c=12.808(3)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C20H17N2O4

C20H17N2O4

You-Gui HuangYoshihito ShiotaMing-Yan WuSheng-Qun SuZi-Shuo YaoSoonchul KangShinji KanegawaGuo-Ling LiShu-Qi WuTakashi KamachiKazunari YoshizawaKatsuhiko ArigaMao-Chun HongOsamu Sato

Nature Communications (2016) 7, 11564

a=23.552(6)Å   b=26.838(7)Å   c=12.801(3)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C20H17N2O4

C20H17N2O4

You-Gui HuangYoshihito ShiotaMing-Yan WuSheng-Qun SuZi-Shuo YaoSoonchul KangShinji KanegawaGuo-Ling LiShu-Qi WuTakashi KamachiKazunari YoshizawaKatsuhiko ArigaMao-Chun HongOsamu Sato

Nature Communications (2016) 7, 11564

a=23.966(8)Å   b=26.500(8)Å   c=12.776(4)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C10 H8.50 N O2

C10H8.50NO2

You-Gui HuangYoshihito ShiotaMing-Yan WuSheng-Qun SuZi-Shuo YaoSoonchul KangShinji KanegawaGuo-Ling LiShu-Qi WuTakashi KamachiKazunari YoshizawaKatsuhiko ArigaMao-Chun HongOsamu Sato

Nature Communications (2016) 7, 11564

a=17.289(6)Å   b=17.289(6)Å   c=12.957(4)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C10 H8.50 N O2

C10H8.50NO2

You-Gui HuangYoshihito ShiotaMing-Yan WuSheng-Qun SuZi-Shuo YaoSoonchul KangShinji KanegawaGuo-Ling LiShu-Qi WuTakashi KamachiKazunari YoshizawaKatsuhiko ArigaMao-Chun HongOsamu Sato

Nature Communications (2016) 7, 11564

a=17.491(9)Å   b=17.491(9)Å   c=12.915(7)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C10 H8.50 N O2

C10H8.50NO2

You-Gui HuangYoshihito ShiotaMing-Yan WuSheng-Qun SuZi-Shuo YaoSoonchul KangShinji KanegawaGuo-Ling LiShu-Qi WuTakashi KamachiKazunari YoshizawaKatsuhiko ArigaMao-Chun HongOsamu Sato

Nature Communications (2016) 7, 11564

a=17.856(6)Å   b=17.856(6)Å   c=12.787(7)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C21H20B2CrF8N5O2

C21H20B2CrF8N5O2

Kotani, HiroakiKaida, SuzueIshizuka, TomoyaSakaguchi, MiyukiOgura, TakashiShiota, YoshihitoYoshizawa, KazunariKojima, Takahiko

Chem. Sci. (2015) 6, 2 945

a=9.683(4)Å   b=22.830(8)Å   c=11.317(4)Å

α=90°   β=104.712(4)°   γ=90°

C22H22.5BClCrF4N4.5O3

C22H22.5BClCrF4N4.5O3

Kotani, HiroakiKaida, SuzueIshizuka, TomoyaSakaguchi, MiyukiOgura, TakashiShiota, YoshihitoYoshizawa, KazunariKojima, Takahiko

Chem. Sci. (2015) 6, 2 945

a=14.5572(8)Å   b=13.9044(8)Å   c=24.0822(14)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C30H34Fe2N6O7,2(ClO4),3(H2O)

C30H34Fe2N6O7,2(ClO4),3(H2O)

Kodera, MasahitoTsuji, TomokazuYasunaga, TomohiroKawahara, YukaHirano, TomoyaHitomi, YutakaNomura, TakashiOgura, TakashiKobayashi, YoshioSajith, P. K.Shiota, YoshihitoYoshizawa, Kazunari

Chemical Science (2014) 5, 6 2282

a=11.4730(4)Å   b=12.9171(4)Å   c=14.4931(4)Å

α=113.070(8)°   β=100.094(7)°   γ=90.982(6)°

C30H34Fe2N6O7,2(CF3O3S),2(H2O)

C30H34Fe2N6O7,2(CF3O3S),2(H2O)

Kodera, MasahitoTsuji, TomokazuYasunaga, TomohiroKawahara, YukaHirano, TomoyaHitomi, YutakaNomura, TakashiOgura, TakashiKobayashi, YoshioSajith, P. K.Shiota, YoshihitoYoshizawa, Kazunari

Chemical Science (2014) 5, 6 2282

a=11.5827(3)Å   b=13.4954(3)Å   c=14.5372(3)Å

α=114.729(8)°   β=99.954(7)°   γ=90.485(6)°

C38H80Fe2O6P2Si8

C38H80Fe2O6P2Si8

Sunada, YusukeIshida, ShintaroHirakawa, FumiyaShiota, YoshihitoYoshizawa, KazunariKanegawa, ShinjiSato, OsamuNagashima, HideoIwamoto, Takeaki

Chem. Sci. (2016) 7, 1 191

a=15.6926(12)Å   b=17.5019(12)Å   c=21.2042(17)Å

α=90.0000°   β=110.6328(14)°   γ=90.0000°

C26H52FeNO3PSi4

C26H52FeNO3PSi4

Sunada, YusukeIshida, ShintaroHirakawa, FumiyaShiota, YoshihitoYoshizawa, KazunariKanegawa, ShinjiSato, OsamuNagashima, HideoIwamoto, Takeaki

Chem. Sci. (2016) 7, 1 191

a=9.4542(8)Å   b=11.3877(10)Å   c=16.3807(15)Å

α=75.408(5)°   β=87.846(7)°   γ=79.154(6)°

C22H49FeO3PSi5

C22H49FeO3PSi5

Sunada, YusukeIshida, ShintaroHirakawa, FumiyaShiota, YoshihitoYoshizawa, KazunariKanegawa, ShinjiSato, OsamuNagashima, HideoIwamoto, Takeaki

Chem. Sci. (2016) 7, 1 191

a=11.1846(9)Å   b=11.2283(10)Å   c=14.972(2)Å

α=83.758(15)°   β=76.946(13)°   γ=60.902(8)°

C37H56FeO3PSi4Sn

C37H56FeO3PSi4Sn

Sunada, YusukeIshida, ShintaroHirakawa, FumiyaShiota, YoshihitoYoshizawa, KazunariKanegawa, ShinjiSato, OsamuNagashima, HideoIwamoto, Takeaki

Chem. Sci. (2016) 7, 1 191

a=11.387(3)Å   b=14.883(4)Å   c=24.983(6)Å

α=90.0000°   β=90.0000°   γ=90.0000°

C51.5H45.5Cl1.5NO

C51.5H45.5Cl1.5NO

Kato, Shin-IchiroKijima, TomokazuShiota, YoshihitoAbe, TsukasaKuwako, SatoshiMiyauchi, HidenoriYoshikawa, NaokiYamamoto, KojiYoshizawa, KazunariYoshihara, ToshitadaTobita, SeijiNakamura, Yosuke

Organic & biomolecular chemistry (2020) 18, 22 4198-4209

a=15.5095(19)Å   b=16.419(2)Å   c=17.6112(15)Å

α=79.615(13)°   β=68.069(7)°   γ=84.517(12)°

C44H41N3

C44H41N3

Kato, Shin-IchiroKijima, TomokazuShiota, YoshihitoAbe, TsukasaKuwako, SatoshiMiyauchi, HidenoriYoshikawa, NaokiYamamoto, KojiYoshizawa, KazunariYoshihara, ToshitadaTobita, SeijiNakamura, Yosuke

Organic & biomolecular chemistry (2020) 18, 22 4198-4209

a=14.607(4)Å   b=16.157(4)Å   c=27.290(4)Å

α=106.338(3)°   β=90.856(3)°   γ=116.601(7)°

C45H43N3

C45H43N3

Kato, Shin-IchiroKijima, TomokazuShiota, YoshihitoAbe, TsukasaKuwako, SatoshiMiyauchi, HidenoriYoshikawa, NaokiYamamoto, KojiYoshizawa, KazunariYoshihara, ToshitadaTobita, SeijiNakamura, Yosuke

Organic & biomolecular chemistry (2020) 18, 22 4198-4209

a=11.6137(17)Å   b=12.3195(16)Å   c=14.2724(13)Å

α=64.628(11)°   β=72.187(13)°   γ=82.043(15)°

C55H46Cl3N3

C55H46Cl3N3

Kato, Shin-IchiroKijima, TomokazuShiota, YoshihitoAbe, TsukasaKuwako, SatoshiMiyauchi, HidenoriYoshikawa, NaokiYamamoto, KojiYoshizawa, KazunariYoshihara, ToshitadaTobita, SeijiNakamura, Yosuke

Organic & biomolecular chemistry (2020) 18, 22 4198-4209

a=9.2808(17)Å   b=15.164(2)Å   c=16.814(4)Å

α=74.57(2)°   β=84.71(2)°   γ=81.550(16)°

C45H44Cl3NO

C45H44Cl3NO

Kato, Shin-IchiroKijima, TomokazuShiota, YoshihitoAbe, TsukasaKuwako, SatoshiMiyauchi, HidenoriYoshikawa, NaokiYamamoto, KojiYoshizawa, KazunariYoshihara, ToshitadaTobita, SeijiNakamura, Yosuke

Organic & biomolecular chemistry (2020) 18, 22 4198-4209

a=17.038(9)Å   b=21.523(8)Å   c=11.237(5)Å

α=90.0000°   β=108.547(13)°   γ=90.0000°

C49H41N5O

C49H41N5O

Kato, Shin-IchiroKijima, TomokazuShiota, YoshihitoAbe, TsukasaKuwako, SatoshiMiyauchi, HidenoriYoshikawa, NaokiYamamoto, KojiYoshizawa, KazunariYoshihara, ToshitadaTobita, SeijiNakamura, Yosuke

Organic & biomolecular chemistry (2020) 18, 22 4198-4209

a=54.620(9)Å   b=13.2972(19)Å   c=44.552(9)Å

α=90.0000°   β=122.652(3)°   γ=90.0000°

C48H49N3

C48H49N3

Kato, Shin-IchiroKijima, TomokazuShiota, YoshihitoAbe, TsukasaKuwako, SatoshiMiyauchi, HidenoriYoshikawa, NaokiYamamoto, KojiYoshizawa, KazunariYoshihara, ToshitadaTobita, SeijiNakamura, Yosuke

Organic & biomolecular chemistry (2020) 18, 22 4198-4209

a=11.1504(15)Å   b=11.5820(11)Å   c=14.992(2)Å

α=85.880(6)°   β=86.682(6)°   γ=79.303(7)°

C51H44Cl3N5O

C51H44Cl3N5O

Kato, Shin-IchiroKijima, TomokazuShiota, YoshihitoAbe, TsukasaKuwako, SatoshiMiyauchi, HidenoriYoshikawa, NaokiYamamoto, KojiYoshizawa, KazunariYoshihara, ToshitadaTobita, SeijiNakamura, Yosuke

Organic & biomolecular chemistry (2020) 18, 22 4198-4209

a=11.977(2)Å   b=12.739(2)Å   c=17.798(3)Å

α=98.842(4)°   β=98.679(4)°   γ=107.964(4)°

C53H43N7

C53H43N7

Kato, Shin-IchiroKijima, TomokazuShiota, YoshihitoAbe, TsukasaKuwako, SatoshiMiyauchi, HidenoriYoshikawa, NaokiYamamoto, KojiYoshizawa, KazunariYoshihara, ToshitadaTobita, SeijiNakamura, Yosuke

Organic & biomolecular chemistry (2020) 18, 22 4198-4209

a=12.037(5)Å   b=13.922(5)Å   c=16.102(5)Å

α=91.4728(7)°   β=111.807(8)°   γ=109.604(14)°

C52H41N7

C52H41N7

Kato, Shin-IchiroKijima, TomokazuShiota, YoshihitoAbe, TsukasaKuwako, SatoshiMiyauchi, HidenoriYoshikawa, NaokiYamamoto, KojiYoshizawa, KazunariYoshihara, ToshitadaTobita, SeijiNakamura, Yosuke

Organic & biomolecular chemistry (2020) 18, 22 4198-4209

a=17.349(3)Å   b=13.933(3)Å   c=19.572(3)Å

α=90.0000°   β=100.366(4)°   γ=90.0000°

C47H43N3

C47H43N3

Kato, Shin-IchiroKijima, TomokazuShiota, YoshihitoAbe, TsukasaKuwako, SatoshiMiyauchi, HidenoriYoshikawa, NaokiYamamoto, KojiYoshizawa, KazunariYoshihara, ToshitadaTobita, SeijiNakamura, Yosuke

Organic & biomolecular chemistry (2020) 18, 22 4198-4209

a=15.001(2)Å   b=16.5592(18)Å   c=30.270(4)Å

α=90.0000°   β=100.711(4)°   γ=90.0000°

C46.5H43N3O0.5

C46.5H43N3O0.5

Kato, Shin-IchiroKijima, TomokazuShiota, YoshihitoAbe, TsukasaKuwako, SatoshiMiyauchi, HidenoriYoshikawa, NaokiYamamoto, KojiYoshizawa, KazunariYoshihara, ToshitadaTobita, SeijiNakamura, Yosuke

Organic & biomolecular chemistry (2020) 18, 22 4198-4209

a=13.3124(11)Å   b=17.3674(16)Å   c=17.7864(16)Å

α=78.525(8)°   β=77.087(8)°   γ=70.127(7)°

C23H25F12N5OP2Ru

C23H25F12N5OP2Ru

Kotani, HiroakiShimomura, HinatsuHorimoto, MomokaIshizuka, TomoyaShiota, YoshihitoYoshizawa, KazunariYanagisawa, SachikoKawahara-Nakagawa, YukaKubo, MinoruKojima, Takahiko

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2019) 48, 35 13154-13161

a=8.0227(16)Å   b=17.867(4)Å   c=10.601(2)Å

α=90°   β=109.214(2)°   γ=90°

C23H23F12N5OP2Ru

C23H23F12N5OP2Ru

Kotani, HiroakiShimomura, HinatsuHorimoto, MomokaIshizuka, TomoyaShiota, YoshihitoYoshizawa, KazunariYanagisawa, SachikoKawahara-Nakagawa, YukaKubo, MinoruKojima, Takahiko

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2019) 48, 35 13154-13161

a=10.004(4)Å   b=21.409(10)Å   c=13.216(6)Å

α=90°   β=91.529(6)°   γ=90°

C25H21Cl2N5O9Ru

C25H21Cl2N5O9Ru

Kotani, HiroakiShimomura, HinatsuHorimoto, MomokaIshizuka, TomoyaShiota, YoshihitoYoshizawa, KazunariYanagisawa, SachikoKawahara-Nakagawa, YukaKubo, MinoruKojima, Takahiko

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2019) 48, 35 13154-13161

a=13.4843(11)Å   b=17.0634(13)Å   c=12.1072(12)Å

α=90°   β=103.683(9)°   γ=90°

C31H23Cl2F12FeN7P2

C31H23Cl2F12FeN7P2

Fujisaki, HirotoIshizuka, TomoyaShimoyama, YoshihiroKotani, HiroakiShiota, YoshihitoYoshizawa, KazunariKojima, Takahiko

Chemical communications (Cambridge, England) (2020) 56, 68 9783-9786

a=11.5092(14)Å   b=10.5574(12)Å   c=35.527(4)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C33H36Cl4FeN6O14

C33H36Cl4FeN6O14

Fujisaki, HirotoIshizuka, TomoyaShimoyama, YoshihiroKotani, HiroakiShiota, YoshihitoYoshizawa, KazunariKojima, Takahiko

Chemical communications (Cambridge, England) (2020) 56, 68 9783-9786

a=12.005(6)Å   b=14.781(7)Å   c=23.238(11)Å

α=85.501(6)°   β=87.116(6)°   γ=73.751(6)°

C112H94ClF6N5O2P

C112H94ClF6N5O2P

Suzuki, WataruKotani, HiroakiIshizuka, TomoyaShiota, YoshihitoYoshizawa, KazunariKojima, Takahiko

Chem. Commun. (2017)

a=16.246(3)Å   b=30.559(5)Å   c=20.510(3)Å

α=90°   β=89.973(3)°   γ=90°

C43H56F6N5O4RhSb

C43H56F6N5O4RhSb

Fujita, DaikiSugimoto, HidekiShiota, YoshihitoMorimoto, YumaYoshizawa, KazunariItoh, Shinobu

Chemical communications (Cambridge, England) (2017) 53, 35 4849-4852

a=18.6161(10)Å   b=11.3161(7)Å   c=21.2379(14)Å

α=90.0000°   β=90.0000°   γ=90.0000°

C40H60N3O5Rh

C40H60N3O5Rh

Fujita, DaikiSugimoto, HidekiShiota, YoshihitoMorimoto, YumaYoshizawa, KazunariItoh, Shinobu

Chemical communications (Cambridge, England) (2017) 53, 35 4849-4852

a=12.6767(6)Å   b=17.8148(9)Å   c=18.2085(7)Å

α=90.0000°   β=101.8413(13)°   γ=90.0000°

C46H62N5O5Rh

C46H62N5O5Rh

Fujita, DaikiSugimoto, HidekiShiota, YoshihitoMorimoto, YumaYoshizawa, KazunariItoh, Shinobu

Chemical communications (Cambridge, England) (2017) 53, 35 4849-4852

a=12.1457(6)Å   b=18.9914(10)Å   c=19.1816(10)Å

α=90.0000°   β=94.0290(12)°   γ=90.0000°

C32H38CoN4

C32H38CoN4

Hashimoto, KoichiKoide, TaroOkawara, ToruShimakoshi, HisashiHori, YutaShiota, YoshihitoYoshizawa, KazunariHisaeda, Yoshio

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2019) 48, 3 872-881

a=9.882(2)Å   b=10.547(3)Å   c=12.689(3)Å

α=90.328(4)°   β=101.043(4)°   γ=92.185(4)°

C48H34N4OZn

C48H34N4OZn

Tomoya IshizukaYuta SaegusaYoshihito ShiotaKazuhisa OhtakeKazunari YoshizawTakahiko Kojima

Chem.Commun. (2013) 49, 5939

a=10.995(3)Å   b=13.281(4)Å   c=13.404(4)Å

α=92.598(4)°   β=108.215(4)°   γ=99.610(4)°

C44H24N4Zn

C44H24N4Zn

Tomoya IshizukaYuta SaegusaYoshihito ShiotaKazuhisa OhtakeKazunari YoshizawTakahiko Kojima

Chem.Commun. (2013) 49, 5939

a=13.9576(14)Å   b=8.0178(8)Å   c=25.842(3)Å

α=90.00°   β=98.1530(10)°   γ=90.00°

C49H25N5Zn

C49H25N5Zn

Tomoya IshizukaYuta SaegusaYoshihito ShiotaKazuhisa OhtakeKazunari YoshizawTakahiko Kojima

Chem.Commun. (2013) 49, 5939

a=13.6200(15)Å   b=16.3270(18)Å   c=16.8358(19)Å

α=90.00°   β=94.124(2)°   γ=90.00°

C34H26F12N6O8P2Ru

C34H26F12N6O8P2Ru

Mitome, HiroumiIshizuka, TomoyaShiota, YoshihitoYoshizawa, KazunariKojima, Takahiko

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2015) 44, 7 3151-3158

a=27.114(3)Å   b=12.8194(16)Å   c=33.802(4)Å

α=90.00°   β=98.429(2)°   γ=90.00°

C16H17CoN7O8

C16H17CoN7O8

Sheng-Qun SuTakashi KamachiZi-Shuo YaoYou-Gui HuangYoshihito ShiotaKazunari YoshizawaNobuaki AzumaYuji MiyazakiMotohiro NakanoGoro MarutaSadamu TakedaSoonchul KangShinji KanegawaOsamu Sato

Nature Communications (2015) 6, 8810

a=9.8591(12)Å   b=26.027(3)Å   c=8.1886(10)Å

α=90.00°   β=100.676(3)°   γ=90.00°

C48H54Co1.5N6

C48H54Co1.5N6

Koide, TaroAritome, IsaoSaeki, TatsuyaMorita, YoshitsuguShiota, YoshihitoYoshizawa, KazunariShimakoshi, HisashiHisaeda, Yoshio

ACS omega (2018) 3, 4 4027-4034

a=5.2108(3)Å   b=17.0359(10)Å   c=21.6439(13)Å

α=98.7670(10)°   β=92.4010(10)°   γ=94.1990(10)°

C82H36Cu2F30N8O2

C82H36Cu2F30N8O2

Maurya, Yogesh KumarNoda, KatsuyaYamasumi, KazuhisaMori, ShigekiUchiyama, TomokiKamitani, KazutakaHirai, TomoyasuNinomiya, KakeruNishibori, MaikoHori, YutaShiota, YoshihitoYoshizawa, KazunariIshida, MasatoshiFuruta, Hiroyuki

Journal of the American Chemical Society (2018) 140, 22 6883-6892

a=15.3803(4)Å   b=16.8229(5)Å   c=16.9418(5)Å

α=66.502(3)°   β=77.999(3)°   γ=76.171(3)°

C37H8CuF15N4,2(CH2Cl2)

C37H8CuF15N4,2(CH2Cl2)

Maurya, Yogesh KumarNoda, KatsuyaYamasumi, KazuhisaMori, ShigekiUchiyama, TomokiKamitani, KazutakaHirai, TomoyasuNinomiya, KakeruNishibori, MaikoHori, YutaShiota, YoshihitoYoshizawa, KazunariIshida, MasatoshiFuruta, Hiroyuki

Journal of the American Chemical Society (2018) 140, 22 6883-6892

a=7.241(4)Å   b=16.788(9)Å   c=30.202(15)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C60H54N4

C60H54N4

Saegusa, YutaIshizuka, TomoyaShiota, YoshihitoYoshizawa, KazunariKojima, Takahiko

The Journal of organic chemistry (2017) 82, 1 322-330

a=20.774(5)Å   b=29.800(8)Å   c=30.233(8)Å

α=90°   β=108.120(4)°   γ=90°

C36H72OSi6

C36H72OSi6

Naka, AkinobuOhnishi, HidenobuMiyahara, IkukoHirotsu, KenShiota, YoshihitoYoshizawa, KazunariIshikawa, Mitsuo

Organometallics (2004) 23, 18 4277-4287

a=16.638(8)Å   b=10.989(5)Å   c=24.76(1)Å

α=90°   β=109.361(4)°   γ=90°

C40.50H49Cl2F3N2O3P2PtSTi

C40.50H49Cl2F3N2O3P2PtSTi

Tsutsumi, HironoriSunada, YusukeShiota, YoshihitoYoshizawa, KazunariNagashima, Hideo

Organometallics (2009) 28, 7 1988

a=19.813(3)Å   b=15.645(2)Å   c=15.723(2)Å

α=90.0000°   β=99.555(2)°   γ=90.0000°

C45.75H56Cl2F3N2NiO3P2STi

C45.75H56Cl2F3N2NiO3P2STi

Tsutsumi, HironoriSunada, YusukeShiota, YoshihitoYoshizawa, KazunariNagashima, Hideo

Organometallics (2009) 28, 7 1988

a=20.222(7)Å   b=15.556(5)Å   c=15.826(5)Å

α=90.0000°   β=102.066(6)°   γ=90.0000°

C24H21Cl2F6N6OPRu

C24H21Cl2F6N6OPRu

Tomoya IshizukaKengo TobitaYuichi YanoYoshihito ShiotaKazunari YoshizawaShunichi FukuzumiTakahiko Kojima

Journal of the American Chemical Society (2011) 133, 18570-18573

a=8.8202(16)Å   b=12.356(2)Å   c=14.331(3)Å

α=85.144(3)°   β=79.217(3)°   γ=70.279(2)°

Thiophene-fused bisdehydro[12]annulene

C44H64S4Si4

Aiko FukazawaHiroya OshimaYoshihito ShiotaShouya TakahashiKazunari YoshizawaShigehiro Yamaguchi

Journal of the American Chemical Society (2013) 135, 1731-1734

a=11.497(5)Å   b=13.961(6)Å   c=16.959(7)Å

α=106.591(5)°   β=98.874(4)°   γ=109.146(5)°

Thiophene-fused biphenylene

C44H64S4Si4

Aiko FukazawaHiroya OshimaYoshihito ShiotaShouya TakahashiKazunari YoshizawaShigehiro Yamaguchi

Journal of the American Chemical Society (2013) 135, 1731-1734

a=10.6334(14)Å   b=10.7115(18)Å   c=12.350(2)Å

α=84.873(14)°   β=65.040(10)°   γ=64.838(10)°

C40H56N2RuSi4

C40H56N2RuSi4

Sunada, YusukeOgushi, HajimeYamamoto, TaijiUto, ShokoSawano, MinaTahara, AtsushiTanaka, HiromasaShiota, YoshihitoYoshizawa, KazunariNagashima, Hideo

Journal of the American Chemical Society (2018)

a=9.240(2)Å   b=15.828(3)Å   c=13.861(3)Å

α=90.0000°   β=92.037(3)°   γ=90.0000°

C46H68N2RuSi4

C46H68N2RuSi4

Sunada, YusukeOgushi, HajimeYamamoto, TaijiUto, ShokoSawano, MinaTahara, AtsushiTanaka, HiromasaShiota, YoshihitoYoshizawa, KazunariNagashima, Hideo

Journal of the American Chemical Society (2018)

a=9.4278(18)Å   b=11.656(2)Å   c=20.892(4)Å

α=90.0000°   β=90.400(3)°   γ=90.0000°

C30H52N2RuSi4

C30H52N2RuSi4

Sunada, YusukeOgushi, HajimeYamamoto, TaijiUto, ShokoSawano, MinaTahara, AtsushiTanaka, HiromasaShiota, YoshihitoYoshizawa, KazunariNagashima, Hideo

Journal of the American Chemical Society (2018)

a=9.5868(16)Å   b=9.751(2)Å   c=11.415(3)Å

α=81.858(15)°   β=67.712(13)°   γ=62.781(11)°

C42H64N2RuSi4

C42H64N2RuSi4

Sunada, YusukeOgushi, HajimeYamamoto, TaijiUto, ShokoSawano, MinaTahara, AtsushiTanaka, HiromasaShiota, YoshihitoYoshizawa, KazunariNagashima, Hideo

Journal of the American Chemical Society (2018)

a=9.516(4)Å   b=24.464(7)Å   c=9.479(3)Å

α=90.0000°   β=108.589(9)°   γ=90.0000°

C38H39Cl4F12N8P2Rh2

C38H39Cl4F12N8P2Rh2

Kotani, HiroakiSugiyama, TakumiIshizuka, TomoyaShiota, YoshihitoYoshizawa, KazunariKojima, Takahiko

Journal of the American Chemical Society (2015) 137, 35 11222-11225

a=24.114(6)Å   b=24.114(6)Å   c=31.267(8)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C24H24Cl2F6N4O6PRh

C24H24Cl2F6N4O6PRh

Kotani, HiroakiSugiyama, TakumiIshizuka, TomoyaShiota, YoshihitoYoshizawa, KazunariKojima, Takahiko

Journal of the American Chemical Society (2015) 137, 35 11222-11225

a=27.044(4)Å   b=37.900(6)Å   c=12.5753(18)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

2(AsF6),C36H26Cl2FeN8O2

2(AsF6),C36H26Cl2FeN8O2

Nakanishi, TakumiHori, YutaSato, HiroyasuWu, Shu-QiOkazawa, AtsushiKojima, NorimichiYamamoto, TakashiEinaga, YasuakiHayami, ShinyaHorie, YusukeOkajima, HajimeSakamoto, AkiraShiota, YoshihitoYoshizawa, KazunariSato, Osamu

Journal of the American Chemical Society (2019) 141, 36 14384-14393

a=16.5677(3)Å   b=16.0511(2)Å   c=16.6587(3)Å

α=90°   β=116.445(2)°   γ=90°

2(AsF6),C36H26Cl2FeN8O2

2(AsF6),C36H26Cl2FeN8O2

Nakanishi, TakumiHori, YutaSato, HiroyasuWu, Shu-QiOkazawa, AtsushiKojima, NorimichiYamamoto, TakashiEinaga, YasuakiHayami, ShinyaHorie, YusukeOkajima, HajimeSakamoto, AkiraShiota, YoshihitoYoshizawa, KazunariSato, Osamu

Journal of the American Chemical Society (2019) 141, 36 14384-14393

a=16.8760(8)Å   b=16.1720(5)Å   c=17.2329(8)Å

α=90°   β=117.797(6)°   γ=90°

C38H32FeN8O4,2(ClO4)

C38H32FeN8O4,2(ClO4)

Nakanishi, TakumiHori, YutaSato, HiroyasuWu, Shu-QiOkazawa, AtsushiKojima, NorimichiYamamoto, TakashiEinaga, YasuakiHayami, ShinyaHorie, YusukeOkajima, HajimeSakamoto, AkiraShiota, YoshihitoYoshizawa, KazunariSato, Osamu

Journal of the American Chemical Society (2019) 141, 36 14384-14393

a=16.5756(9)Å   b=15.8984(7)Å   c=17.2953(10)Å

α=90°   β=118.081(7)°   γ=90°

2(AsF6),C36H26Cl2FeN8O2

2(AsF6),C36H26Cl2FeN8O2

Nakanishi, TakumiHori, YutaSato, HiroyasuWu, Shu-QiOkazawa, AtsushiKojima, NorimichiYamamoto, TakashiEinaga, YasuakiHayami, ShinyaHorie, YusukeOkajima, HajimeSakamoto, AkiraShiota, YoshihitoYoshizawa, KazunariSato, Osamu

Journal of the American Chemical Society (2019) 141, 36 14384-14393

a=16.8192(11)Å   b=15.8059(8)Å   c=17.0759(11)Å

α=90°   β=117.852(8)°   γ=90°

C31H33ClF6FeN5O2PSRu

C31H33ClF6FeN5O2PSRu

Takahiko KojimaDaisuke NoguchiTomoko NakayamaYuji InagakiYoshihito ShiotaKazunari YoshizawaKei OhkuboShunichi Fukuzumi

Inorganic Chemistry (2008) 47, 886-895

a=12.8071(7)Å   b=12.2123(5)Å   c=21.5373(12)Å

α=90°   β=98.431(3)°   γ=90°

C29H27FeN5O

C29H27FeN5O

Takahiko KojimaDaisuke NoguchiTomoko NakayamaYuji InagakiYoshihito ShiotaKazunari YoshizawaKei OhkuboShunichi Fukuzumi

Inorganic Chemistry (2008) 47, 886-895

a=14.3218(10)Å   b=11.1188(7)Å   c=15.7468(10)Å

α=90°   β=100.953(4)°   γ=90°

C32H28ClN6O6Ru,H2O,Cl

C32H28ClN6O6Ru,H2O,Cl

Takahiko KojimaNorihisa HirasaDaisuke NoguchiTomoya IshizukaSoushi MiyazakiYoshihito ShiotaKazunari YoshizawaShunichi Fukuzumi

Inorganic Chemistry (2010) 49, 3737-3745

a=13.1592(2)Å   b=16.1463(3)Å   c=18.4551(7)Å

α=90.0000°   β=97.0165(8)°   γ=90.0000°

C36H25Ag2F12N5O21RuS4

C36H25Ag2F12N5O21RuS4

Hiroumi MitomeTomoya IshizukaYoshihiko ShiotaKazunari YoshizawaTakahiko Kojima

Inorganic Chemistry (2013) 52, 2274-2276

a=13.628(2)Å   b=13.863(2)Å   c=15.446(2)Å

α=102.265(2)°   β=100.557(2)°   γ=96.661(2)°