Structures by: Shi Y.

Total: 511

C8H2Cl4S2

C8H2Cl4S2

Sui, YingShi, YiboDeng, YunfengLi, RiqingBai, JunhuaWang, ZhongliDang, YanfengHan, YangKirby, NigelYe, LongGeng, Yanhou

Macromolecules (2020) 53, 22 10147-10154

a=10.4092(3)Å   b=3.84590(10)Å   c=13.3320(4)Å

α=90°   β=106.0800(10)°   γ=90°

C10H4Cl4S2

C10H4Cl4S2

Sui, YingShi, YiboDeng, YunfengLi, RiqingBai, JunhuaWang, ZhongliDang, YanfengHan, YangKirby, NigelYe, LongGeng, Yanhou

Macromolecules (2020) 53, 22 10147-10154

a=4.5288(16)Å   b=9.877(3)Å   c=13.772(4)Å

α=90°   β=95.219(13)°   γ=90°

C32H28N4S2,C12H14N2,3(F6P)

C32H28N4S2,C12H14N2,3(F6P)

Cai, KangShi, YiCao, ChangsuVemuri, SunealCui, BinbinShen, DengkeWu, HuangZhang, LongQiu, YunyanChen, HongliangJiao, YangStern, Charlotte L.Alsubaie, Fehaid M.Xiao, HaiLi, JunStoddart, J. Fraser

Chemical science (2020) 11, 1 107-112

a=14.8195(8)Å   b=20.8662(12)Å   c=9.5394(7)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

2(C36H32N4),5(F6P),3(C2H3N)

2(C36H32N4),5(F6P),3(C2H3N)

Cai, KangShi, YiCao, ChangsuVemuri, SunealCui, BinbinShen, DengkeWu, HuangZhang, LongQiu, YunyanChen, HongliangJiao, YangStern, Charlotte L.Alsubaie, Fehaid M.Xiao, HaiLi, JunStoddart, J. Fraser

Chemical science (2020) 11, 1 107-112

a=19.886(4)Å   b=20.698(4)Å   c=20.515(4)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C36H32N4,4(F6P)

C36H32N4,4(F6P)

Cai, KangShi, YiCao, ChangsuVemuri, SunealCui, BinbinShen, DengkeWu, HuangZhang, LongQiu, YunyanChen, HongliangJiao, YangStern, Charlotte L.Alsubaie, Fehaid M.Xiao, HaiLi, JunStoddart, J. Fraser

Chemical science (2020) 11, 1 107-112

a=7.4563(11)Å   b=20.125(3)Å   c=13.948(2)Å

α=90°   β=91.831(8)°   γ=90°

C36H32N4,0.5(C24H28N4),3(F6P)

C36H32N4,0.5(C24H28N4),3(F6P)

Cai, KangShi, YiCao, ChangsuVemuri, SunealCui, BinbinShen, DengkeWu, HuangZhang, LongQiu, YunyanChen, HongliangJiao, YangStern, Charlotte L.Alsubaie, Fehaid M.Xiao, HaiLi, JunStoddart, J. Fraser

Chemical science (2020) 11, 1 107-112

a=14.1423(6)Å   b=21.9108(7)Å   c=9.5937(3)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C34H30N4S,2(F6P)

C34H30N4S,2(F6P)

Cai, KangShi, YiCao, ChangsuVemuri, SunealCui, BinbinShen, DengkeWu, HuangZhang, LongQiu, YunyanChen, HongliangJiao, YangStern, Charlotte L.Alsubaie, Fehaid M.Xiao, HaiLi, JunStoddart, J. Fraser

Chemical science (2020) 11, 1 107-112

a=10.2660(6)Å   b=21.7433(14)Å   c=9.8244(6)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C35H31N5,4(F6P)

C35H31N5,4(F6P)

Cai, KangShi, YiCao, ChangsuVemuri, SunealCui, BinbinShen, DengkeWu, HuangZhang, LongQiu, YunyanChen, HongliangJiao, YangStern, Charlotte L.Alsubaie, Fehaid M.Xiao, HaiLi, JunStoddart, J. Fraser

Chemical science (2020) 11, 1 107-112

a=11.2904(11)Å   b=16.9439(18)Å   c=24.966(3)Å

α=75.157(10)°   β=86.061(11)°   γ=86.580(9)°

0.5(C34H30N4S),2(F6P),0.5(C2H3N)

0.5(C34H30N4S),2(F6P),0.5(C2H3N)

Cai, KangShi, YiCao, ChangsuVemuri, SunealCui, BinbinShen, DengkeWu, HuangZhang, LongQiu, YunyanChen, HongliangJiao, YangStern, Charlotte L.Alsubaie, Fehaid M.Xiao, HaiLi, JunStoddart, J. Fraser

Chemical science (2020) 11, 1 107-112

a=13.6030(13)Å   b=13.8062(13)Å   c=16.0216(16)Å

α=101.314(6)°   β=111.832(6)°   γ=107.987(6)°

C32H28N4S,C12H14N2,3(F6P)

C32H28N4S,C12H14N2,3(F6P)

Cai, KangShi, YiCao, ChangsuVemuri, SunealCui, BinbinShen, DengkeWu, HuangZhang, LongQiu, YunyanChen, HongliangJiao, YangStern, Charlotte L.Alsubaie, Fehaid M.Xiao, HaiLi, JunStoddart, J. Fraser

Chemical science (2020) 11, 1 107-112

a=14.8597(15)Å   b=21.003(2)Å   c=9.5902(9)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C35H31N5,(C12H14N2),3(F6P)

C35H31N5,(C12H14N2),3(F6P)

Cai, KangShi, YiCao, ChangsuVemuri, SunealCui, BinbinShen, DengkeWu, HuangZhang, LongQiu, YunyanChen, HongliangJiao, YangStern, Charlotte L.Alsubaie, Fehaid M.Xiao, HaiLi, JunStoddart, J. Fraser

Chemical science (2020) 11, 1 107-112

a=14.1183(9)Å   b=21.8905(11)Å   c=9.5412(5)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C32H40N2O13

C32H40N2O13

Guo, QiangSi, XialiShi, YuntaoYang, HongshuaiLiu, XinyuLiang, HongTu, PengfeiZhang, Qingying

Journal of natural products (2019) 82, 12 3288-3301

a=17.4386(3)Å   b=6.02603(8)Å   c=18.7078(3)Å

α=90°   β=94.6535(16)°   γ=90°

2(C27H34N2O10),H2O

2(C27H34N2O10),H2O

Guo, QiangSi, XialiShi, YuntaoYang, HongshuaiLiu, XinyuLiang, HongTu, PengfeiZhang, Qingying

Journal of natural products (2019) 82, 12 3288-3301

a=18.6115(15)Å   b=8.4248(4)Å   c=21.2254(16)Å

α=90°   β=109.341(9)°   γ=90°

C26H30N2O8,H2O

C26H30N2O8,H2O

Guo, QiangSi, XialiShi, YuntaoYang, HongshuaiLiu, XinyuLiang, HongTu, PengfeiZhang, Qingying

Journal of natural products (2019) 82, 12 3288-3301

a=12.01025(11)Å   b=9.55452(11)Å   c=13.71388(12)Å

α=90°   β=92.4358(8)°   γ=90°

C32H40N2O15,4(H2O)

C32H40N2O15,4(H2O)

Guo, QiangSi, XialiShi, YuntaoYang, HongshuaiLiu, XinyuLiang, HongTu, PengfeiZhang, Qingying

Journal of natural products (2019) 82, 12 3288-3301

a=12.69983(2)Å   b=8.73522(2)Å   c=17.77957(3)Å

α=90°   β=98.7531(2)°   γ=90°

C29H32N2O11,H2O

C29H32N2O11,H2O

Guo, QiangSi, XialiShi, YuntaoYang, HongshuaiLiu, XinyuLiang, HongTu, PengfeiZhang, Qingying

Journal of natural products (2019) 82, 12 3288-3301

a=8.15738(19)Å   b=10.7672(2)Å   c=33.9634(7)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C26H32N2O10,1.5(H2O)

C26H32N2O10,1.5(H2O)

Guo, QiangSi, XialiShi, YuntaoYang, HongshuaiLiu, XinyuLiang, HongTu, PengfeiZhang, Qingying

Journal of natural products (2019) 82, 12 3288-3301

a=5.6664(2)Å   b=8.4625(3)Å   c=52.2037(14)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

2(C26H32N2O9),5(H2O)

2(C26H32N2O9),5(H2O)

Guo, QiangSi, XialiShi, YuntaoYang, HongshuaiLiu, XinyuLiang, HongTu, PengfeiZhang, Qingying

Journal of natural products (2019) 82, 12 3288-3301

a=7.46638(8)Å   b=22.89580(19)Å   c=15.81982(11)Å

α=90°   β=91.5281(8)°   γ=90°

YS-88-24

C18H20O7

Shi, YunlongPierce, Joshua G.

Organic letters (2016) 18, 20 5308-5311

a=8.8256(3)Å   b=9.3741(4)Å   c=10.7509(4)Å

α=69.044(2)°   β=81.513(2)°   γ=81.953(2)°

YS-69-53

C18H20O7

Shi, YunlongPierce, Joshua G.

Organic letters (2016) 18, 20 5308-5311

a=6.7535(2)Å   b=10.0644(2)Å   c=12.3488(3)Å

α=90°   β=91.2050(10)°   γ=90°

C21H18O2

C21H18O2

Li, JingfuChang, WenjuRen, WenlongDai, JieShi, Yian

Organic letters (2016) 18, 21 5456-5459

a=12.151(2)Å   b=23.564(5)Å   c=5.8640(12)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C21H31NO5

C21H31NO5

Xu, BingLi, GuangLi, JingShi, Yian

Organic letters (2016) 18, 9 2028-2031

a=11.5555(11)Å   b=6.7668(6)Å   c=12.9264(14)Å

α=90°   β=98.846(5)°   γ=90°

C18H31NO5

C18H31NO5

Xu, BingLi, GuangLi, JingShi, Yian

Organic letters (2016) 18, 9 2028-2031

a=7.71375(6)Å   b=8.88494(9)Å   c=28.0459(2)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C21H33NO5

C21H33NO5

Xu, BingLi, GuangLi, JingShi, Yian

Organic letters (2016) 18, 9 2028-2031

a=11.4200(6)Å   b=19.1624(10)Å   c=9.3685(9)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C25H35N3O2,H2O

C25H35N3O2,H2O

Xu, BingLi, GuangLi, JingShi, Yian

Organic letters (2016) 18, 9 2028-2031

a=8.174(3)Å   b=12.797(5)Å   c=21.823(8)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C23H39NO3SSi

C23H39NO3SSi

Xu, BingLi, GuangLi, JingShi, Yian

Organic letters (2016) 18, 9 2028-2031

a=11.2183(14)Å   b=17.958(2)Å   c=25.733(2)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C19H17BrClNO5S

C19H17BrClNO5S

Li, ZequanShi, Yian

Organic letters (2015) 17, 23 5752-5755

a=9.155(3)Å   b=9.470(3)Å   c=23.095(7)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C21H17NO5S2

C21H17NO5S2

Li, ZequanShi, Yian

Organic letters (2015) 17, 23 5752-5755

a=11.289(3)Å   b=10.612(3)Å   c=32.425(6)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C17H12BrF2NO5S

C17H12BrF2NO5S

Li, ZequanShi, Yian

Organic letters (2015) 17, 23 5752-5755

a=6.8957(19)Å   b=12.551(3)Å   c=22.629(6)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C17H14BrNO5S

C17H14BrNO5S

Li, ZequanShi, Yian

Organic letters (2015) 17, 23 5752-5755

a=8.091(6)Å   b=6.973(5)Å   c=15.224(11)Å

α=90°   β=101.811(9)°   γ=90°

C17H14N4O5S

C17H14N4O5S

Li, ZequanShi, Yian

Organic letters (2015) 17, 23 5752-5755

a=8.3457(17)Å   b=10.924(2)Å   c=9.879(2)Å

α=90°   β=109.46(3)°   γ=90°

C20H19NO5S

C20H19NO5S

Li, ZequanShi, Yian

Organic letters (2015) 17, 23 5752-5755

a=7.7017(15)Å   b=8.4118(15)Å   c=27.288(5)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C17H13Br2NO5S,CH2Cl2

C17H13Br2NO5S,CH2Cl2

Li, ZequanShi, Yian

Organic letters (2015) 17, 23 5752-5755

a=11.974(2)Å   b=5.7044(11)Å   c=15.451(3)Å

α=90°   β=95.49(3)°   γ=90°

C24H21NO6S

C24H21NO6S

Li, ZequanShi, Yian

Organic letters (2015) 17, 23 5752-5755

a=7.7963(6)Å   b=11.5859(7)Å   c=23.0860(17)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C17H15NO6S

C17H15NO6S

Li, ZequanShi, Yian

Organic letters (2015) 17, 23 5752-5755

a=7.5529(15)Å   b=11.091(2)Å   c=10.123(2)Å

α=90°   β=104.11(3)°   γ=90°

C14H18BrNO4S

C14H18BrNO4S

Liu, WeigangPan, HongjieTian, HuaShi, Yian

Organic letters (2015) 17, 16 3956-3959

a=6.4495(13)Å   b=15.276(3)Å   c=8.0516(16)Å

α=90.00°   β=96.47(3)°   γ=90.00°

C20H23BrClNO4S

C20H23BrClNO4S

Liu, WeigangPan, HongjieTian, HuaShi, Yian

Organic letters (2015) 17, 16 3956-3959

a=7.6751(15)Å   b=12.590(3)Å   c=22.275(5)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C20H24BrNO4S

C20H24BrNO4S

Liu, WeigangPan, HongjieTian, HuaShi, Yian

Organic letters (2015) 17, 16 3956-3959

a=14.656(3)Å   b=10.051(2)Å   c=14.998(3)Å

α=90°   β=104.87(3)°   γ=90°

C14H17BrClNO4S

C14H17BrClNO4S

Liu, WeigangPan, HongjieTian, HuaShi, Yian

Organic letters (2015) 17, 16 3956-3959

a=9.240(5)Å   b=6.262(3)Å   c=14.504(8)Å

α=90°   β=91.561(9)°   γ=90°

C13H19NO3S

C13H19NO3S

Liu, WeigangPan, HongjieTian, HuaShi, Yian

Organic letters (2015) 17, 16 3956-3959

a=7.789(2)Å   b=11.669(3)Å   c=15.029(4)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C19H16O2

C19H16O2

Ren, WenlongChang, WenjuWang, YangLi, JingfuShi, Yian

Organic letters (2015) 17, 14 3544-3547

a=17.095(3)Å   b=5.8740(12)Å   c=15.476(3)Å

α=90.00°   β=106.00(3)°   γ=90.00°

C18H23NO2

C18H23NO2

Ren, WenlongChang, WenjuWang, YangLi, JingfuShi, Yian

Organic letters (2015) 17, 14 3544-3547

a=12.580(5)Å   b=15.830(5)Å   c=8.839(5)Å

α=90.000(5)°   β=109.551(5)°   γ=90.000(5)°

C22H18NO2

C22H18NO2

Liu, XiangyuWu, ChengjuanZhang, JingShi, YihanZhang, ShengnanGeng, YanTung, Chen-HoWang, Wenguang

Organic Chemistry Frontiers (2018) 5, 20 2997

a=12.7660(3)Å   b=7.3952(2)Å   c=18.2702(4)Å

α=90°   β=103.067(2)°   γ=90°

C30H23NO2

C30H23NO2

Liu, XiangyuWu, ChengjuanZhang, JingShi, YihanZhang, ShengnanGeng, YanTung, Chen-HoWang, Wenguang

Organic Chemistry Frontiers (2018) 5, 20 2997

a=7.3192(6)Å   b=11.4476(7)Å   c=14.2878(11)Å

α=109.541(6)°   β=103.435(7)°   γ=90.850(6)°

C28H29CoPS

C28H29CoPS

Liu, XiangyuWu, ChengjuanZhang, JingShi, YihanZhang, ShengnanGeng, YanTung, Chen-HoWang, Wenguang

Organic Chemistry Frontiers (2018) 5, 20 2997

a=9.0319(4)Å   b=18.9034(9)Å   c=14.4632(7)Å

α=90°   β=96.640(2)°   γ=90°

C26H21NO2

C26H21NO2

Liu, XiangyuWu, ChengjuanZhang, JingShi, YihanZhang, ShengnanGeng, YanTung, Chen-HoWang, Wenguang

Organic Chemistry Frontiers (2018) 5, 20 2997

a=7.4718(9)Å   b=10.1700(13)Å   c=13.6849(15)Å

α=80.313(10)°   β=76.092(10)°   γ=74.405(11)°

C28H29BrCoPS

C28H29BrCoPS

Liu, XiangyuWu, ChengjuanZhang, JingShi, YihanZhang, ShengnanGeng, YanTung, Chen-HoWang, Wenguang

Organic Chemistry Frontiers (2018) 5, 20 2997

a=16.6717(15)Å   b=10.051(2)Å   c=14.516(6)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C15H12Cl2O2

C15H12Cl2O2

Dai, JieRen, WenlongLi, JingfuShi, Yian

Organic Chemistry Frontiers (2018) 5, 4 561

a=6.0590(12)Å   b=8.8930(18)Å   c=13.346(3)Å

α=91.59(3)°   β=93.75(3)°   γ=108.42(3)°

C18H20O2

C18H20O2

Dai, JieRen, WenlongLi, JingfuShi, Yian

Organic Chemistry Frontiers (2018) 5, 4 561

a=8.2600(17)Å   b=10.221(2)Å   c=10.602(2)Å

α=102.50(3)°   β=107.52(3)°   γ=109.03(3)°

C19H22O3

C19H22O3

Chang, WenjuDai, JieLi, JingfuShi, YuanRen, WenlongShi, Yian

Organic Chemistry Frontiers (2017) 4, 6 1074

a=28.543(6)Å   b=7.3090(15)Å   c=16.361(3)Å

α=90.00°   β=105.04(3)°   γ=90.00°

C15H15BrO2

C15H15BrO2

Li, JingLi, ZequanZhang, XunXu, BingShi, Yian

Organic Chemistry Frontiers (2017) 4, 6 1084

a=7.813(4)Å   b=5.321(3)Å   c=15.394(8)Å

α=90°   β=91.594(8)°   γ=90°

C11H14BrFO2

C11H14BrFO2

Li, JingLi, ZequanZhang, XunXu, BingShi, Yian

Organic Chemistry Frontiers (2017) 4, 6 1084

a=5.651(2)Å   b=16.364(7)Å   c=38.4918(16)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C19H17NO4

C19H17NO4

Dai, JieRen, WenlongChang, WenjuZhang, PingShi, Yian

Organic Chemistry Frontiers (2017) 4, 2 297

a=8.1250(16)Å   b=9.3280(19)Å   c=11.408(2)Å

α=90.91(3)°   β=96.19(3)°   γ=107.69(3)°

C20H28O2Si

C20H28O2Si

Cai, ShujunXiao, ZhemingOu, JinjieShi, YingboGao, Shuanhu

Organic Chemistry Frontiers (2016) 3, 3 354

a=7.5687(5)Å   b=30.831(2)Å   c=8.0907(6)Å

α=90.00°   β=90.916(2)°   γ=90.00°

C14H11F3O

C14H11F3O

Cai, ShujunXiao, ZhemingOu, JinjieShi, YingboGao, Shuanhu

Organic Chemistry Frontiers (2016) 3, 3 354

a=7.3733(6)Å   b=11.2959(9)Å   c=14.9182(10)Å

α=109.524(3)°   β=92.663(3)°   γ=101.436(3)°

C14H12O3

C14H12O3

Cai, ShujunXiao, ZhemingOu, JinjieShi, YingboGao, Shuanhu

Organic Chemistry Frontiers (2016) 3, 3 354

a=15.9874(7)Å   b=10.2887(4)Å   c=13.7969(6)Å

α=90.00°   β=108.2800(10)°   γ=90.00°

No

C14H13FO

Cai, ShujunXiao, ZhemingOu, JinjieShi, YingboGao, Shuanhu

Organic Chemistry Frontiers (2016) 3, 3 354

a=34.01(5)Å   b=9.158(13)Å   c=7.196(10)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C11H14O2

C11H14O2

Liu, WeiRen, WenlongLi, JingfuShi, YuanChang, WenjuShi, Yian

Organic letters (2017) 19, 7 1748-1751

a=8.0820(16)Å   b=23.635(5)Å   c=5.2570(11)Å

α=90.00°   β=100.75(3)°   γ=90.00°

C20H26CuN4O4,3(C4H8O2)

C20H26CuN4O4,3(C4H8O2)

Tan, GuangyingZhang, LuoqiangLiao, XingrongShi, YangWu, YiminYang, YudongYou, Jingsong

Organic letters (2017) 19, 18 4830-4833

a=10.8093(7)Å   b=12.3197(11)Å   c=14.2754(8)Å

α=88.759(6)°   β=86.694(5)°   γ=66.762(7)°

C17H16BrNO4S

C17H16BrNO4S

Pan, HongjieHuang, HuLiu, WeigangTian, HuaShi, Yian

Organic letters (2016) 18, 5 896

a=7.819(2)Å   b=11.246(3)Å   c=9.640(2)Å

α=90°   β=94.539(4)°   γ=90°

C16H18N4O3S

C16H18N4O3S

Pan, HongjieHuang, HuLiu, WeigangTian, HuaShi, Yian

Organic letters (2016) 18, 5 896

a=5.4849(14)Å   b=12.639(3)Å   c=24.563(7)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C16H18BrNO3S

C16H18BrNO3S

Pan, HongjieHuang, HuLiu, WeigangTian, HuaShi, Yian

Organic letters (2016) 18, 5 896

a=5.9781(18)Å   b=19.198(6)Å   c=7.657(2)Å

α=90°   β=108.460(3)°   γ=90°

C16H19NO4S

C16H19NO4S

Pan, HongjieHuang, HuLiu, WeigangTian, HuaShi, Yian

Organic letters (2016) 18, 5 896

a=7.758(5)Å   b=10.373(7)Å   c=19.137(17)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C18H18BrNO5S

C18H18BrNO5S

Pan, HongjieHuang, HuLiu, WeigangTian, HuaShi, Yian

Organic letters (2016) 18, 5 896

a=8.115(2)Å   b=11.495(3)Å   c=19.441(6)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C16H19NO3S

C16H19NO3S

Pan, HongjieHuang, HuLiu, WeigangTian, HuaShi, Yian

Organic letters (2016) 18, 5 896

a=5.804(2)Å   b=22.592(7)Å   c=6.639(2)Å

α=90°   β=115.905(4)°   γ=90°

C17H13BrF3NO4S

C17H13BrF3NO4S

Pan, HongjieHuang, HuLiu, WeigangTian, HuaShi, Yian

Organic letters (2016) 18, 5 896

a=14.600(4)Å   b=14.941(4)Å   c=16.318(4)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C19H23NO3S

C19H23NO3S

Pan, HongjieHuang, HuLiu, WeigangTian, HuaShi, Yian

Organic letters (2016) 18, 5 896

a=6.101(2)Å   b=15.371(5)Å   c=19.086(6)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C11H14O4

C11H14O4

Liu, WeiRen, WenlongLi, JingfuShi, YuanChang, WenjuShi, Yian

Organic letters (2017) 19, 7 1748-1751

a=8.8600(18)Å   b=10.405(2)Å   c=18.908(4)Å

α=100.08(3)°   β=94.73(3)°   γ=99.66(3)°

C27H22O

C27H22O

Kuzmanich, GregoryNatarajan, ArunkumarShi, YanhuiPatrick, Brian O.Scheffer, John R.Garcia-Garibay, Miguel A

Photochemical & photobiological sciences : Official journal of the European Photochemistry Association and the European Society for Photobiology (2011) 10, 11 1731-1734

a=9.4338(12)Å   b=9.8839(13)Å   c=10.8606(14)Å

α=84.0480(10)°   β=85.7020(10)°   γ=77.0710(10)°

C23H22O

C23H22O

Kuzmanich, GregoryNatarajan, ArunkumarShi, YanhuiPatrick, Brian O.Scheffer, John R.Garcia-Garibay, Miguel A

Photochemical & photobiological sciences : Official journal of the European Photochemistry Association and the European Society for Photobiology (2011) 10, 11 1731-1734

a=16.115(3)Å   b=14.052(3)Å   c=7.5090(10)Å

α=90.00°   β=92.180(10)°   γ=90.00°

C24H24O

C24H24O

Kuzmanich, GregoryNatarajan, ArunkumarShi, YanhuiPatrick, Brian O.Scheffer, John R.Garcia-Garibay, Miguel A

Photochemical & photobiological sciences : Official journal of the European Photochemistry Association and the European Society for Photobiology (2011) 10, 11 1731-1734

a=16.034(2)Å   b=8.5909(7)Å   c=15.611(2)Å

α=90.00°   β=119.895(6)°   γ=90.00°

C23H22O

C23H22O

Kuzmanich, GregoryNatarajan, ArunkumarShi, YanhuiPatrick, Brian O.Scheffer, John R.Garcia-Garibay, Miguel A

Photochemical & photobiological sciences : Official journal of the European Photochemistry Association and the European Society for Photobiology (2011) 10, 11 1731-1734

a=17.1668(14)Å   b=25.851(2)Å   c=16.0760(13)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C24H32O5

C24H32O5

Wang, Sha-ShaShi, YongTian, Wei-Sheng

Organic letters (2014) 16, 8 2177-2179

a=6.4163(9)Å   b=14.742(2)Å   c=21.517(3)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C12H12O4

C12H12O4

Wang, HainingDong, BenWang, YangLi, JingfuShi, Yian

Organic letters (2014) 16, 1 186-189

a=13.273(10)Å   b=5.392(4)Å   c=16.338(12)Å

α=90.00°   β=112.857(10)°   γ=90.00°

C15H12O2

C15H12O2

Wang, HainingDong, BenWang, YangLi, JingfuShi, Yian

Organic letters (2014) 16, 1 186-189

a=5.7170(11)Å   b=7.8120(16)Å   c=12.901(3)Å

α=90.00°   β=93.75(3)°   γ=90.00°

C11H14O2

C11H14O2

Wang, YangRen, WenlongLi, JingfuWang, HainingShi, Yian

Organic letters (2014) 16, 22 5960-5963

a=13.021(3)Å   b=5.7560(12)Å   c=13.563(3)Å

α=90.00°   β=96.16(3)°   γ=90.00°

C23H19BrO4

C23H19BrO4

Li, LijunSu, CunxiangLiu, XiaoqinTian, HuaShi, Yian

Organic letters (2014) 16, 14 3728

a=8.0129(19)Å   b=8.8764(18)Å   c=14.284(3)Å

α=75.661(9)°   β=88.560(11)°   γ=73.636(7)°

C22H19BrO2

C22H19BrO2

Li, LijunSu, CunxiangLiu, XiaoqinTian, HuaShi, Yian

Organic letters (2014) 16, 14 3728

a=11.041(2)Å   b=6.6793(13)Å   c=12.193(2)Å

α=90°   β=102.07(3)°   γ=90°

C10H11BrO

C10H11BrO

Li, LijunSu, CunxiangLiu, XiaoqinTian, HuaShi, Yian

Organic letters (2014) 16, 14 3728

a=10.488(3)Å   b=8.970(2)Å   c=10.599(3)Å

α=90°   β=107.296(3)°   γ=90°

C17H18BrNO2S

C17H18BrNO2S

Li, LijunSu, CunxiangLiu, XiaoqinTian, HuaShi, Yian

Organic letters (2014) 16, 14 3728

a=10.027(3)Å   b=10.035(3)Å   c=10.325(4)Å

α=113.270(2)°   β=114.370(2)°   γ=96.320(2)°

C21H17BrO2

C21H17BrO2

Li, LijunSu, CunxiangLiu, XiaoqinTian, HuaShi, Yian

Organic letters (2014) 16, 14 3728

a=20.888(12)Å   b=7.515(4)Å   c=14.089(8)Å

α=90°   β=129.736(6)°   γ=90°

Nd (B Si O5)

BNdO5Si

Shi, Y.Liang, J.-K.Yang, J.-L.Zhuang, W.D.Rao, G.-H.Zhang, H.

Journal of Alloys Compd. (1997) 259, 163-169

a=6.8035Å   b=6.8035Å   c=6.6487Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Ba (B P O5)

BBaO5P

Rao, G.Chen, X.Yang, J.Zhuang, W.Zhang, H.Liu, Q.Liang, J.Shi, Y.

Journal of Solid State Chemistry (1998) 135, 43-51

a=7.1094Å   b=7.1094Å   c=6.9895Å

α=90°   β=90°   γ=120°

C23H37N3O2

C23H37N3O2

Ramirez, Thomas A.Wang, QianZhu, YingguangZheng, HuaijiPeng, XingaoCornwall, Richard G.Shi, Yian

Organic letters (2013) 15, 16 4210-4213

a=10.8005(10)Å   b=18.9134(18)Å   c=11.8008(11)Å

α=90.00°   β=111.678(5)°   γ=90.00°

C26H37N3O

C26H37N3O

Ramirez, Thomas A.Wang, QianZhu, YingguangZheng, HuaijiPeng, XingaoCornwall, Richard G.Shi, Yian

Organic letters (2013) 15, 16 4210-4213

a=11.0384(4)Å   b=10.4162(3)Å   c=20.8009(7)Å

α=90.00°   β=92.418(2)°   γ=90.00°

C18H24Pd

C18H24Pd

Ramirez, Thomas A.Wang, QianZhu, YingguangZheng, HuaijiPeng, XingaoCornwall, Richard G.Shi, Yian

Organic letters (2013) 15, 16 4210-4213

a=10.2819(4)Å   b=14.7015(6)Å   c=19.5990(8)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C24.50H17Br4ClN2

C24.50H17Br4ClN2

Zhu, YingguangShi, Yian

Organic letters (2013) 15, 8 1942-1945

a=11.2092(10)Å   b=44.486(4)Å   c=10.0656(8)Å

α=90.00°   β=102.053(5)°   γ=90.00°

C17H18N4O3

C17H18N4O3

Li, QiLi, GuangMa, ShaoboFeng, PengjuShi, Yian

Organic letters (2013) 15, 11 2601-2603

a=6.8452(14)Å   b=8.3203(17)Å   c=14.503(3)Å

α=95.38(3)°   β=96.01(3)°   γ=107.25(3)°

C17H18N4O3

C17H18N4O3

Li, QiLi, GuangMa, ShaoboFeng, PengjuShi, Yian

Organic letters (2013) 15, 11 2601-2603

a=7.743(4)Å   b=20.491(10)Å   c=10.441(6)Å

α=90.00°   β=106.285(7)°   γ=90.00°

C19H19Cl3N2O4

C19H19Cl3N2O4

Li, QiLi, GuangMa, ShaoboFeng, PengjuShi, Yian

Organic letters (2013) 15, 11 2601-2603

a=9.611(2)Å   b=27.655(8)Å   c=7.103(3)Å

α=90.00°   β=96.212(4)°   γ=90.00°

C40H24F18N2O4

C40H24F18N2O4

Li, YanTan, LinWang, ZhaohuiQian, HualeiShi, YubaiHu, Wenping

Organic letters (2008) 10, 4 529-532

a=10.4454(10)Å   b=10.6947(12)Å   c=16.8558(16)Å

α=85.730(8)°   β=76.611(7)°   γ=85.383(9)°

C31H34Cl2N2O2S2

C31H34Cl2N2O2S2

Zhu, ChenShi, YunXu, Ming-HuaLin, Guo-Qiang

Organic letters (2008) 10, 6 1243-1246

a=10.4896(11)Å   b=16.0564(17)Å   c=10.5043(11)Å

α=90.00°   β=115.511(2)°   γ=90.00°

C24H20O4

C24H20O4

Zhu, ChenShi, YunXu, Ming-HuaLin, Guo-Qiang

Organic letters (2008) 10, 6 1243-1246

a=10.634(2)Å   b=6.6025(13)Å   c=13.996(3)Å

α=90.00°   β=109.982(4)°   γ=90.00°

C22H28N4

C22H28N4

Zhao, BaoguoDu, HaifengShi, Yian

Organic letters (2008) 10, 6 1087-1090

a=8.8540(2)Å   b=10.1088(3)Å   c=11.9207(3)Å

α=105.763(2)°   β=90.439(2)°   γ=95.360(2)°

C40H10F32N2O4

C40H10F32N2O4

Li, YanTan, LinWang, ZhaohuiQian, HualeiShi, YubaiHu, Wenping

Organic letters (2008) 10, 4 529-532

a=10.570(3)Å   b=12.885(3)Å   c=16.682(4)Å

α=66.858(10)°   β=76.524(15)°   γ=84.620(17)°

C108H98I4N4O8

C108H98I4N4O8

Shi, YubaiQian, HualeiLi, YanYue, WanWang, Zhaohui

Organic letters (2008) 10, 12 2337-2340

a=35.341(5)Å   b=14.3173(14)Å   c=29.323(3)Å

α=90.00°   β=120.923(3)°   γ=90.00°