Structures by: Shi M.

Total: 475

C15H19NO6S

C15H19NO6S

Wu, Xiao-YunGui, Hou-ZeJangra, HarishWei, YinZipse, HendrikShi, Min

Catalysis Science & Technology (2020) 10, 12 3959-3964

a=13.3705(2)Å   b=7.27390(10)Å   c=31.8622(5)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C19H18F3NO2S

C19H18F3NO2S

Zhu, Zi-ZhongChen, KaiYu, Liu-ZhuTang, Xiang-YingShi, Min

Organic letters (2015) 17, 24 5994-5997

a=8.9711(12)Å   b=9.9056(12)Å   c=10.1296(13)Å

α=90°   β=94.135(3)°   γ=90°

C21H17BrN2O4,CHCl3

C21H17BrN2O4,CHCl3

Zhao, Mei-XinLiu, QiangYu, Kun-MingZhao, Xiao-LiShi, Min

Organic Chemistry Frontiers (2019) 6, 23 3879

a=13.3229(3)Å   b=6.20240(10)Å   c=15.4655(4)Å

α=90°   β=115.145(3)°   γ=90°

C17H15NO3S

C17H15NO3S

Zhu, Cheng-ZhiWei, YinShi, Min

Organic Chemistry Frontiers (2019) 6, 16 2884

a=5.9669(2)Å   b=11.4767(3)Å   c=21.9463(7)Å

α=90°   β=96.7800(10)°   γ=90°

C21H16BrNO4S

C21H16BrNO4S

Zhu, Cheng-ZhiWei, YinShi, Min

Organic Chemistry Frontiers (2019) 6, 16 2884

a=7.1629(2)Å   b=10.9804(4)Å   c=12.5285(4)Å

α=102.4310(10)°   β=97.6580(10)°   γ=98.7680(10)°

C13H11NO3

C13H11NO3

Sun, Yao-LiangWei, YinShi, Min

Organic Chemistry Frontiers (2019) 6, 14 2420

a=9.4606(16)Å   b=8.7844(15)Å   c=13.698(2)Å

α=90°   β=91.450(4)°   γ=90°

C15H13NO3

C15H13NO3

Sun, Yao-LiangWei, YinShi, Min

Organic Chemistry Frontiers (2019) 6, 14 2420

a=5.27760(10)Å   b=10.8907(2)Å   c=22.1326(4)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C14H11NO5

C14H11NO5

Sun, Yao-LiangWei, YinShi, Min

Organic Chemistry Frontiers (2019) 6, 14 2420

a=11.0859(16)Å   b=9.2256(13)Å   c=12.6525(18)Å

α=90°   β=101.245(3)°   γ=90°

C30H29NO3S

C30H29NO3S

Rui, Kang-HuaYang, SongWei, YinShi, Min

Organic Chemistry Frontiers (2019) 6, 14 2506

a=9.8296(13)Å   b=13.4413(17)Å   c=22.608(3)Å

α=90°   β=94.433(3)°   γ=90°

C17H14Cl

C17H14Cl

Fan, XingLiu, RuixingWei, YinShi, Min

Organic Chemistry Frontiers (2019) 6, 15 2667

a=10.013(5)Å   b=12.073(6)Å   c=12.827(6)Å

α=111.893(15)°   β=107.027(17)°   γ=93.776(19)°

C22H29NO2S

C22H29NO2S

Rui, Kang-HuaYang, SongWei, YinShi, Min

Organic Chemistry Frontiers (2019) 6, 14 2506

a=8.8700(16)Å   b=10.6671(18)Å   c=21.508(4)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C19H23NO2S

C19H23NO2S

Rui, Kang-HuaYang, SongWei, YinShi, Min

Organic Chemistry Frontiers (2019) 6, 14 2506

a=35.164(3)Å   b=8.6573(6)Å   c=11.5114(9)Å

α=90°   β=94.241(2)°   γ=90°

C23H33NO2S

C23H33NO2S

Rui, Kang-HuaYang, SongWei, YinShi, Min

Organic Chemistry Frontiers (2019) 6, 14 2506

a=19.505(3)Å   b=8.6857(13)Å   c=13.1687(16)Å

α=90°   β=92.309(4)°   γ=90°

C18H22BrNO2S

C18H22BrNO2S

Rui, Kang-HuaYang, SongWei, YinShi, Min

Organic Chemistry Frontiers (2019) 6, 14 2506

a=12.551(3)Å   b=11.012(2)Å   c=14.276(3)Å

α=90°   β=113.904(5)°   γ=90°

C26H23NO2S

C26H23NO2S

Zhang, Jia-haoWei, YinShi, Min

Organic Chemistry Frontiers (2018) 5, 20 2980

a=10.875(12)Å   b=11.830(14)Å   c=16.54(2)Å

α=90°   β=98.80(2)°   γ=90°

C26H23NO2S

C26H23NO2S

Zhang, Jia-haoWei, YinShi, Min

Organic Chemistry Frontiers (2018) 5, 20 2980

a=12.1152(14)Å   b=14.1577(18)Å   c=24.768(3)Å

α=90°   β=93.519(2)°   γ=90°

C26H23NO4S

C26H23NO4S

Zhang, Jia-haoWei, YinShi, Min

Organic Chemistry Frontiers (2018) 5, 20 2980

a=20.5631(7)Å   b=27.2351(11)Å   c=9.3277(3)Å

α=90°   β=92.0880(10)°   γ=90°

C12H13F3O2S

C12H13F3O2S

Chen, MintaoWei, YinShi, Min

Organic Chemistry Frontiers (2018) 5, 13 2030

a=10.0641(3)Å   b=10.4692(2)Å   c=12.4244(3)Å

α=90.0330(10)°   β=93.7370(10)°   γ=96.6490(10)°

C16H15ClO

C16H15ClO

Chen, MintaoWei, YinShi, Min

Organic Chemistry Frontiers (2018) 5, 13 2030

a=57.5837(19)Å   b=5.8021(2)Å   c=8.0527(3)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C23H20BrNO2S

C23H20BrNO2S

Jiang, BoWei, YinShi, Min

Organic Chemistry Frontiers (2018) 5, 13 2091

a=10.0726(19)Å   b=10.735(2)Å   c=19.604(4)Å

α=82.045(4)°   β=86.428(5)°   γ=81.212(5)°

C26H23NO2S

C26H23NO2S

Jiang, BoWei, YinShi, Min

Organic Chemistry Frontiers (2018) 5, 13 2091

a=9.447(4)Å   b=10.559(5)Å   c=12.512(6)Å

α=76.431(8)°   β=77.755(9)°   γ=64.585(7)°

C26H23NO2S

C26H23NO2S

Jiang, BoWei, YinShi, Min

Organic Chemistry Frontiers (2018) 5, 13 2091

a=11.7526(16)Å   b=13.4984(19)Å   c=13.5265(19)Å

α=90°   β=92.440(4)°   γ=90°

C24H36Cl3Cu3N12O12

C24H36Cl3Cu3N12O12

Cao, BoWei, YinShi, Min

Organic Chemistry Frontiers (2018) 5, 3 423

a=24.106(3)Å   b=8.4201(10)Å   c=20.584(2)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C35H37Cl2N3O4S2

C35H37Cl2N3O4S2

Cao, BoWei, YinShi, Min

Organic Chemistry Frontiers (2018) 5, 3 423

a=8.616(4)Å   b=21.777(9)Å   c=18.552(8)Å

α=90°   β=100.259(9)°   γ=90°

C33H33N3O4S2

C33H33N3O4S2

Cao, BoWei, YinShi, Min

Organic Chemistry Frontiers (2018) 5, 3 423

a=33.342(3)Å   b=14.1163(13)Å   c=13.8882(14)Å

α=90°   β=113.533(2)°   γ=90°

C33H33N3O4S2

C33H33N3O4S2

Cao, BoWei, YinShi, Min

Organic Chemistry Frontiers (2018) 5, 3 423

a=20.618(2)Å   b=12.7286(14)Å   c=11.5829(13)Å

α=90°   β=96.577(2)°   γ=90°

C20H24N2O4

C20H24N2O4

Sun, Yao-LiangWei, YinShi, Min

Organic Chemistry Frontiers (2018) 5, 2 210

a=18.416(5)Å   b=11.310(3)Å   c=9.759(3)Å

α=90°   β=93.907(7)°   γ=90°

C23H20ClF3N2O3

C23H20ClF3N2O3

Sun, Yao-LiangWei, YinShi, Min

Organic Chemistry Frontiers (2018) 5, 2 210

a=18.1727(15)Å   b=10.5743(9)Å   c=23.8130(19)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C19H20O

C19H20O

Zang, WenqingWei, YinShi, Min

Organic Chemistry Frontiers (2018) 5, 2 197

a=8.8590(15)Å   b=21.377(4)Å   c=8.0979(14)Å

α=90°   β=106.440(4)°   γ=90°

C25H24Br2N2O3S

C25H24Br2N2O3S

Jiang, BoShi, Min

Organic Chemistry Frontiers (2017) 4, 12 2459

a=8.4549(14)Å   b=13.872(2)Å   c=14.009(2)Å

α=117.552(3)°   β=101.368(4)°   γ=92.964(4)°

C44H45Br2N3O6S2

C44H45Br2N3O6S2

Jiang, BoShi, Min

Organic Chemistry Frontiers (2017) 4, 12 2459

a=13.823(2)Å   b=11.5473(19)Å   c=30.267(5)Å

α=90°   β=98.559(6)°   γ=90°

C43H38BrN3O4S2

C43H38BrN3O4S2

Jiang, BoShi, Min

Organic Chemistry Frontiers (2017) 4, 12 2459

a=11.9360(15)Å   b=13.1209(17)Å   c=13.8558(16)Å

α=89.702(4)°   β=84.883(3)°   γ=66.690(3)°

C31H26N2O2S

C31H26N2O2S

Jiang, BoShi, Min

Organic Chemistry Frontiers (2017) 4, 12 2459

a=10.688(2)Å   b=10.745(2)Å   c=11.245(2)Å

α=103.535(4)°   β=94.412(4)°   γ=96.045(4)°

C25H21BrN2O2S

C25H21BrN2O2S

Jiang, BoShi, Min

Organic Chemistry Frontiers (2017) 4, 12 2459

a=24.816(3)Å   b=10.4010(11)Å   c=16.9512(18)Å

α=90°   β=96.192(2)°   γ=90°

C23H19ClF3NO5

C23H19ClF3NO5

Sun, Yao-LiangWei, YinShi, Min

Organic Chemistry Frontiers (2017) 4, 12 2392

a=7.3052(11)Å   b=10.5757(16)Å   c=14.449(2)Å

α=88.853(3)°   β=83.694(3)°   γ=77.708(3)°

C19H23ClF3NO4

C19H23ClF3NO4

Sun, Yao-LiangWei, YinShi, Min

Organic Chemistry Frontiers (2017) 4, 12 2392

a=11.287(2)Å   b=12.727(2)Å   c=14.808(3)Å

α=90°   β=103.680(4)°   γ=90°

C21H17ClF3NO3

C21H17ClF3NO3

Sun, Yao-LiangWei, YinShi, Min

Organic Chemistry Frontiers (2017) 4, 12 2392

a=21.872(3)Å   b=7.6040(10)Å   c=24.313(3)Å

α=90°   β=110.597(3)°   γ=90°

C25H22FI2NO2S

C25H22FI2NO2S

Wang, QiangJiang, BoYu, Liu-ZhuWei, YinShi, Min

Organic Chemistry Frontiers (2017) 4, 7 1294

a=8.7048(10)Å   b=10.5461(13)Å   c=13.9946(17)Å

α=82.330(2)°   β=79.359(2)°   γ=79.100(2)°

C25H24ClNO2S

C25H24ClNO2S

Wang, QiangJiang, BoYu, Liu-ZhuWei, YinShi, Min

Organic Chemistry Frontiers (2017) 4, 7 1294

a=13.2671(17)Å   b=18.296(3)Å   c=19.283(3)Å

α=90°   β=108.684(3)°   γ=90°

C18H16F3NO2S2

C18H16F3NO2S2

Chen, Min-TaoTang, Xiang-YingShi, Min

Organic Chemistry Frontiers (2017) 4, 1 86

a=6.520(6)Å   b=8.149(7)Å   c=18.175(15)Å

α=102.278(14)°   β=95.210(15)°   γ=97.731(16)°

C20H18N6O

C20H18N6O

Liu, Hou-LuJiang, YuHao, JianTang, Xiang-YingShi, Min

Organic Chemistry Frontiers (2016) 3, 11 1447

a=20.5231(17)Å   b=9.5667(8)Å   c=20.3255(18)Å

α=90.00°   β=115.091(2)°   γ=90.00°

C23H21FN4

C23H21FN4

Jiang, YuWang, QiangSun, RunTang, Xiang-YingShi, Min

Organic Chemistry Frontiers (2016) 3, 6 744

a=10.5273(12)Å   b=11.4221(14)Å   c=34.217(4)Å

α=90.072(3)°   β=98.137(3)°   γ=105.697(3)°

C28H29N3O4S2

C28H29N3O4S2

Zhang, Yong-ShengTang, Xiang-YingShi, Min

Organic Chemistry Frontiers (2015) 2, 11 1516

a=10.2945(8)Å   b=18.1137(16)Å   c=14.6463(12)Å

α=90°   β=105.831(2)°   γ=90°

C27H24Cl3N3O4S2

C27H24Cl3N3O4S2

Zhang, Yong-ShengTang, Xiang-YingShi, Min

Organic Chemistry Frontiers (2015) 2, 11 1516

a=11.3585(10)Å   b=11.9810(10)Å   c=13.4380(12)Å

α=106.420(2)°   β=108.985(2)°   γ=104.217(2)°

C10H9F3O2S2

C10H9F3O2S2

Yang, Hai-BinFan, XingWei, YinShi, Min

Organic Chemistry Frontiers (2015) 2, 9 1088

a=9.4647(7)Å   b=5.7312(5)Å   c=22.1678(18)Å

α=90°   β=100.2830(10)°   γ=90°

C25H23AuIN3O

C25H23AuIN3O

Xu, QinGu, PengWang, FeijunShi, Min

Organic Chemistry Frontiers (2015) 2, 11 1475

a=32.577(6)Å   b=10.964(2)Å   c=15.077(3)Å

α=90.00°   β=101.267(6)°   γ=90.00°

C23H19AuIN3O

C23H19AuIN3O

Xu, QinGu, PengWang, FeijunShi, Min

Organic Chemistry Frontiers (2015) 2, 11 1475

a=10.3025(5)Å   b=16.0231(8)Å   c=26.3966(14)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C20H26NO2S

C20H26NO2S

Pan, DongChen, Gen-QiangTang, Xiang-YingShi, Min

Organic Chemistry Frontiers (2015) 2, 7 792

a=8.6248(11)Å   b=9.8158(12)Å   c=11.6537(14)Å

α=99.050(2)°   β=101.411(2)°   γ=96.596(2)°

C30H31NO2S

C30H31NO2S

Pan, DongChen, Gen-QiangTang, Xiang-YingShi, Min

Organic Chemistry Frontiers (2015) 2, 7 792

a=8.5768(9)Å   b=10.2978(11)Å   c=28.986(3)Å

α=90°   β=90.183(2)°   γ=90°

C16H22NO3S

C16H22NO3S

Zhang, Yan-YanHao, JianShi, Min

Organic Chemistry Frontiers (2015) 2, 4 394

a=6.2097(13)Å   b=11.272(2)Å   c=11.547(3)Å

α=104.782(4)°   β=101.238(4)°   γ=100.235(4)°

C17H19NO3S

C17H19NO3S

Zhang, Yan-YanHao, JianShi, Min

Organic Chemistry Frontiers (2015) 2, 4 394

a=14.5933(18)Å   b=9.6858(12)Å   c=11.3977(14)Å

α=90°   β=92.745(3)°   γ=90°

C8H10O3

C8H10O3

Wang, QiangXu, QinShi, Min

Organic Chemistry Frontiers (2015) 2, 3 211

a=3.90450(10)Å   b=9.1939(3)Å   c=22.5383(7)Å

α=88.422(2)°   β=88.1310(10)°   γ=78.1610(10)°

C21H19NO3

C21H19NO3

Wang, QiangXu, QinShi, Min

Organic Chemistry Frontiers (2015) 2, 3 211

a=8.1086(14)Å   b=8.8324(16)Å   c=13.260(2)Å

α=108.838(3)°   β=97.636(4)°   γ=94.663(4)°

C19H15BrF3NO4

C19H15BrF3NO4

Sang, RuiTang, Xiang-YingShi, Min

Org. Chem. Front. (2014) 1, 7 770

a=24.855(6)Å   b=9.629(2)Å   c=15.692(4)Å

α=90.00°   β=96.850(5)°   γ=90.00°

C30H30N2O3S

C30H30N2O3S

Yang, SongLi, Quan-ZheXu, ChenXu, QinShi, Min

Chemical science (2018) 9, 22 5074-5081

a=13.2526(17)Å   b=8.5485(11)Å   c=23.163(3)Å

α=90°   β=97.460(3)°   γ=90°

C33H32N2O3S

C33H32N2O3S

Yang, SongLi, Quan-ZheXu, ChenXu, QinShi, Min

Chemical science (2018) 9, 22 5074-5081

a=9.5994(4)Å   b=14.7775(6)Å   c=19.9833(10)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C30H32N2O3S

C30H32N2O3S

Yang, SongLi, Quan-ZheXu, ChenXu, QinShi, Min

Chemical science (2018) 9, 22 5074-5081

a=14.6758(17)Å   b=8.1119(10)Å   c=22.258(3)Å

α=90°   β=97.042(3)°   γ=90°

C24H18

C24H18

Chen, Gen-QiangFang, WeiWei, YinTang, Xiang-YingShi, Min

Chem. Sci. (2016) 7, 7 4318

a=7.4014(12)Å   b=11.2513(18)Å   c=19.726(3)Å

α=90°   β=91.021(4)°   γ=90°

C22H18

C22H18

Chen, Gen-QiangFang, WeiWei, YinTang, Xiang-YingShi, Min

Chem. Sci. (2016) 7, 7 4318

a=22.283(3)Å   b=10.1485(15)Å   c=6.7864(11)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C19H18O

C19H18O

Chen, Gen-QiangFang, WeiWei, YinTang, Xiang-YingShi, Min

Chem. Sci. (2016) 7, 7 4318

a=9.9373(12)Å   b=5.8477(7)Å   c=23.768(3)Å

α=90°   β=98.064(2)°   γ=90°

C24H23NO6S

C24H23NO6S

Xing, JiaojiaoLei, YuGao, Yu-NingShi, Min

Organic letters (2017) 19, 9 2382-2385

a=10.3695(10)Å   b=11.2448(11)Å   c=19.3109(19)Å

α=90°   β=94.823(2)°   γ=90°

C22H27NO6S

C22H27NO6S

Xing, JiaojiaoLei, YuGao, Yu-NingShi, Min

Organic letters (2017) 19, 9 2382-2385

a=15.5866(16)Å   b=9.8958(10)Å   c=14.2650(14)Å

α=90°   β=98.140(2)°   γ=90°

C20H30N4O5

C20H30N4O5

Zheng, YongbiaoZhang, JiyanWei, LiufengShi, MianmianWang, JifengHuang, Jianzhong

Journal of natural products (2017) 80, 6 1935-1938

a=9.8604(16)Å   b=12.364(2)Å   c=15.752(3)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C20H24N4O5

C20H24N4O5

Zheng, YongbiaoZhang, JiyanWei, LiufengShi, MianmianWang, JifengHuang, Jianzhong

Journal of natural products (2017) 80, 6 1935-1938

a=9.4557(13)Å   b=12.8247(17)Å   c=15.429(2)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C23H17NO2S

C23H17NO2S

Fan, XingYu, Liu-ZhuWei, YinShi, Min

Organic letters (2017) 19, 17 4476-4479

a=8.4697(16)Å   b=9.1799(17)Å   c=11.529(2)Å

α=80.283(4)°   β=85.841(4)°   γ=80.636(4)°

C19H19NO4S

C19H19NO4S

Fan, XingYu, Liu-ZhuWei, YinShi, Min

Organic letters (2017) 19, 17 4476-4479

a=25.017(4)Å   b=5.7228(10)Å   c=26.740(5)Å

α=90°   β=117.639(3)°   γ=90°

C12H10BrNO3S

C12H10BrNO3S

Pan, DongWei, YinShi, Min

Organic letters (2017) 19, 13 3584-3587

a=12.1801(15)Å   b=14.4847(18)Å   c=15.6426(19)Å

α=89.100(3)°   β=82.956(3)°   γ=66.053(2)°

C27H20BrClF3N3O4

C27H20BrClF3N3O4

Zhao, Mei-XinBi, Hong-LeiJiang, Rong-HuiXu, Xu-WeiShi, Min

Organic letters (2014) 16, 17 4566

a=8.7054(3)Å   b=15.5955(5)Å   c=38.4153(12)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C61H66Cl3N8O6Tb

C61H66Cl3N8O6Tb

Xin, HaoShi, MeiGao, Xi CunHuang, Yan YiGong, Ze LiangNie, Dao BoCao, HongBian, Zu QiangLi, Fu YouHuang, Chun Hui

The Journal of Physical Chemistry B (2004) 108, 30 10796

a=12.8867(17)Å   b=13.9288(15)Å   c=19.090(3)Å

α=69.130(10)°   β=77.076(8)°   γ=65.411(4)°

C48H59N6O7Tb

C48H59N6O7Tb

Xin, HaoShi, MeiGao, Xi CunHuang, Yan YiGong, Ze LiangNie, Dao BoCao, HongBian, Zu QiangLi, Fu YouHuang, Chun Hui

The Journal of Physical Chemistry B (2004) 108, 30 10796

a=15.4491(5)Å   b=23.7237(7)Å   c=15.0800(5)Å

α=90.00°   β=118.0640(10)°   γ=90.00°

C33H36N3O3.5P0.5Tb0.5

C33H36N3O3.5P0.5Tb0.5

Xin, HaoShi, MeiGao, Xi CunHuang, Yan YiGong, Ze LiangNie, Dao BoCao, HongBian, Zu QiangLi, Fu YouHuang, Chun Hui

The Journal of Physical Chemistry B (2004) 108, 30 10796

a=12.049(2)Å   b=13.986(3)Å   c=18.529(4)Å

α=96.74(3)°   β=104.78(3)°   γ=90.23(3)°

C16H13Cl

C16H13Cl

Shi, MinShao, Li-XiongLu, Jian-MeiWei, YinMizuno, KazuhikoMaeda, Hajime

Chemical reviews (2010) 110, 10 5883-5913

a=7.673(2)Å   b=8.574(3)Å   c=9.724(3)Å

α=99.406(5)°   β=93.714(5)°   γ=93.823(6)°

C21H22

C21H22

Shi, MinShao, Li-XiongLu, Jian-MeiWei, YinMizuno, KazuhikoMaeda, Hajime

Chemical reviews (2010) 110, 10 5883-5913

a=10.3256(10)Å   b=11.1547(11)Å   c=15.7258(15)Å

α=108.462(2)°   β=93.591(2)°   γ=91.936(2)°

C42H32O

C42H32O

Lu, Jian-MeiShi, Min

Organic letters (2008) 10, 10 1943-1946

a=11.8885(11)Å   b=10.2056(9)Å   c=25.796(2)Å

α=90.00°   β=93.432(2)°   γ=90.00°

C34H28O

C34H28O

Lu, Jian-MeiShi, Min

Organic letters (2008) 10, 10 1943-1946

a=10.5143(13)Å   b=23.392(3)Å   c=10.5182(13)Å

α=90.00°   β=106.571(2)°   γ=90.00°

C18H14Br2O

C18H14Br2O

Jiang, MinShi, Min

Organic letters (2008) 10, 11 2239-2242

a=11.323(2)Å   b=31.150(6)Å   c=13.860(3)Å

α=90.00°   β=96.603(3)°   γ=90.00°

C13H13BrO4

C13H13BrO4

Sun, Yin-WeiGuan, Xiao-YangShi, Min

Organic letters (2010) 12, 24 5664-5667

a=6.9575(10)Å   b=8.3542(12)Å   c=11.9845(17)Å

α=74.696(3)°   β=75.421(2)°   γ=74.571(3)°

C51H58B2S2

C51H58B2S2

Zhou, ZhiguoXiao, ShuzhangXu, JiaLiu, ZhiqiangShi, MeiLi, FuyouYi, TaoHuang, Chunhui

Organic letters (2006) 8, 18 3911-3914

a=14.231(3)Å   b=11.851(2)Å   c=27.763(6)Å

α=90.00°   β=90.34(3)°   γ=90.00°

C24H24N2O6S

C24H24N2O6S

Zhu, Zhi-BinShi, Min

Organic letters (2010) 12, 20 4462-4465

a=13.5739(16)Å   b=15.7377(17)Å   c=11.1867(13)Å

α=90.00°   β=101.209(2)°   γ=90.00°

C19H19BrO2

C19H19BrO2

Tang, Xiang-YingWei, YinShi, Min

Organic letters (2010) 12, 22 5120-5123

a=25.683(3)Å   b=12.1372(13)Å   c=11.0178(12)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C13H17NO4S

C13H17NO4S

Dai, Lun-ZhiQi, Ming-JuanShi, Yong-LingLiu, Xu-GuangShi, Min

Organic letters (2007) 9, 16 3191-3194

a=8.0917(8)Å   b=8.5743(8)Å   c=19.9195(19)Å

α=90.00°   β=94.195(2)°   γ=90.00°

C19H20O4S

C19H20O4S

Tian, Guo-QiangShi, Min

Organic letters (2007) 9, 12 2405-2408

a=5.4291(10)Å   b=30.429(6)Å   c=10.873(2)Å

α=90.00°   β=99.416(3)°   γ=90.00°

C19H21BrO5S

C19H21BrO5S

Tian, Guo-QiangShi, Min

Organic letters (2007) 9, 12 2405-2408

a=5.7054(17)Å   b=10.466(3)Å   c=17.168(5)Å

α=80.479(5)°   β=83.302(5)°   γ=79.666(6)°

C21H24O4S

C21H24O4S

Tian, Guo-QiangShi, Min

Organic letters (2007) 9, 12 2405-2408

a=9.738(16)Å   b=10.632(18)Å   c=19.29(3)Å

α=90.00°   β=103.06(3)°   γ=90.00°

C16H24BrNO5S

C16H24BrNO5S

Dai, Lun-ZhiQi, Ming-JuanShi, Yong-LingLiu, Xu-GuangShi, Min

Organic letters (2007) 9, 16 3191-3194

a=7.163(4)Å   b=8.579(5)Å   c=15.981(9)Å

α=83.494(9)°   β=85.812(10)°   γ=84.490(9)°

C18H21NO3S

C18H21NO3S

Yuan, WeiDong, XiangShi, MinMcDowell, PatrickLi, Guigen

Organic letters (2012) 14, 21 5582-5585

a=20.4027(19)Å   b=7.1468(7)Å   c=22.129(2)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C38H32F6N4O9PdS2

C38H32F6N4O9PdS2

Ma, Guang-NingZhang, TaoShi, Min

Organic letters (2009) 11, 4 875-878

a=8.9946(5)Å   b=19.7790(10)Å   c=22.9368(12)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C37H36Cl2I2N4Pd

C37H36Cl2I2N4Pd

Chen, TaoJiang, Jia-JunXu, QinShi, Min

Organic letters (2007) 9, 5 865-868

a=12.8832(8)Å   b=14.0578(9)Å   c=20.2839(13)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C24H20N2O3

C24H20N2O3

Liu, Le-PingLu, Jian-MeiShi, Min

Organic letters (2007) 9, 7 1303-1306

a=9.0803(9)Å   b=21.286(2)Å   c=9.9234(9)Å

α=90.00°   β=101.687(2)°   γ=90.00°

C31H33NO2

C31H33NO2

Lu, Jian-MeiShi, Min

Organic letters (2007) 9, 9 1805-1808

a=10.881(5)Å   b=9.452(4)Å   c=25.882(12)Å

α=90.00°   β=97.981(8)°   γ=90.00°

C22H22O3

C22H22O3

Yang, Yong-HuaShi, Min

Organic letters (2006) 8, 8 1709-1712

a=15.4115(17)Å   b=15.2733(17)Å   c=15.5755(18)Å

α=90.00°   β=101.178(2)°   γ=90.00°

C16H16O3

C16H16O3

Shi, MinTang, Xiang-YingYang, Yong-Hua

Organic letters (2007) 9, 20 4017-4020

a=7.1088(10)Å   b=8.1024(11)Å   c=22.341(3)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C15H12Cl2O2

C15H12Cl2O2

Shi, MinTang, Xiang-YingYang, Yong-Hua

Organic letters (2007) 9, 20 4017-4020

a=7.5450(8)Å   b=12.3334(13)Å   c=15.3243(16)Å

α=77.685(2)°   β=80.438(2)°   γ=74.498(2)°

C20H17ClO3

C20H17ClO3

Shi, MinTang, Xiang-YingYang, Yong-Hua

Organic letters (2007) 9, 20 4017-4020

a=6.8783(12)Å   b=10.2073(18)Å   c=12.061(2)Å

α=74.717(3)°   β=80.936(4)°   γ=82.909(3)°

C13H13BrO3

C13H13BrO3

Zhao, Gui-LingShi, Yong-LingShi, Min

Organic letters (2005) 7, 20 4527-4530

a=13.9423(18)Å   b=10.7041(14)Å   c=17.044(2)Å

α=90.00°   β=91.314(2)°   γ=90.00°

C54H56B2S2,C7H8

C54H56B2S2,C7H8

Liu, Zhi-QiangShi, MeiLi, Fu-YouFang, QiChen, Zhang-HaiYi, TaoHuang, Chun-Hui

Organic letters (2005) 7, 24 5481-5484

a=8.0399(16)Å   b=14.829(3)Å   c=22.669(5)Å

α=105.23(3)°   β=100.18(3)°   γ=93.56(3)°

C30H22N4O5

C30H22N4O5

Deng, Hong-PingWei, YinShi, Min

Organic letters (2011) 13, 13 3348-3351

a=9.1650(11)Å   b=18.929(2)Å   c=30.390(4)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C32H27N3O7

C32H27N3O7

Deng, Hong-PingWei, YinShi, Min

Organic letters (2011) 13, 13 3348-3351

a=16.2244(16)Å   b=13.6922(14)Å   c=13.2558(13)Å

α=90.00°   β=109.666(2)°   γ=90.00°

C28H29NO7

C28H29NO7

Zhang, Xiu-ChunCao, Shu-HuaWei, YinShi, Min

Organic letters (2011) 13, 5 1142-1145

a=8.912(3)Å   b=11.563(4)Å   c=14.488(5)Å

α=111.421(5)°   β=93.474(6)°   γ=109.002(6)°

C28H29NO7

C28H29NO7

Zhang, Xiu-ChunCao, Shu-HuaWei, YinShi, Min

Organic letters (2011) 13, 5 1142-1145

a=8.9387(15)Å   b=9.9381(16)Å   c=14.389(2)Å

α=92.115(3)°   β=99.658(3)°   γ=95.354(3)°