Structures by: Roth R. S.

Total: 85

Li3 (Ta O4)

Li3O4Ta

Zocchi, M.Santoro, A.Gatti, M.Roth, R.S.

Journal of Solid State Chemistry (1984) 53, 277-278

a=6.018Å   b=5.995Å   c=12.865Å

α=90°   β=103.53°   γ=90°

Nb4O17Sr5Ti

Nb4O17Sr5Ti

Drews, A RWong-Ng, WRoth, R SVanderah, T A

Materials Research Bulletin (1996) 31, 153-163

a=5.6614(4)Å   b=32.515(7)Å   c=3.9525(3)Å

α=90.0°   β=90.0°   γ=90.0°

Li3 (Ta O4)

Li3O4Ta

Zocchi, M.Gatti, M.Santoro, A.Roth, R.S.

Journal of Solid State Chemistry (1983) 48, 420-430

a=8.5Å   b=8.5Å   c=9.344Å

α=90°   β=117.05°   γ=90°

K1.33333 Li1.3333 Ti3.3333 O8

K1.33333Li1.3333O8Ti3.3333

Roth, R.S.Parker, H.S.Brower, W.S.

Materials Research Bulletin (1973) 8, 327-332

a=3.821Å   b=15.591Å   c=2.973Å

α=90°   β=90°   γ=90°

La (Ta O4)

LaO4Ta

Cava, R.J.Roth, R.S.

Journal of Solid State Chemistry (1981) 36, 139-147

a=5.6643Å   b=14.6411Å   c=3.9457Å

α=90°   β=90°   γ=90°

BaMnO2.88

BaMnO2.88

Negas, T.Roth, R.S.

Journal of Solid State Chemistry (1971) 3, 323-339

a=5.683Å   b=5.683Å   c=14.096Å

α=90°   β=90°   γ=120°

BaMnO2.81

BaMnO2.81

Negas, T.Roth, R.S.

Journal of Solid State Chemistry (1971) 3, 323-339

a=5.68Å   b=5.68Å   c=23.37299Å

α=90°   β=90°   γ=120°

(Sr0.57 Y0.43) Cu1.71 O3

Cu1.71O3Sr0.57Y0.43

Siegrist, T.Waszczak, J.V.Schneemeyer, L.F.Sunshine, S.A.Roth, R.S.

Materials Research Bulletin (1988) 23, 1429-1438

a=11.329Å   b=12.965Å   c=3.936Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(Ca8.82 La5.18) Cu24 O41

Ca8.82Cu24La5.18O41

Siegrist, T.Schneemeyer, L.F.Sunshine, S.A.Waszczak, J.V.Roth, R.S.

Materials Research Bulletin (1988) 23, 1429-1438

a=11.305Å   b=12.61Å   c=27.608Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ca2.3 (Ca0.7 Nb1.95 V0.05) O8

Ca3Nb1.95O8V0.05

Cranswick, L.M.D.Mumme, W.G.Roth, R.S.Grey, I.E.Bordet, P.

Journal of Solid State Chemistry (2003) 172, 178-187

a=16.91Å   b=16.91Å   c=41.5Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Ba3.3Nb10O28.3

Ba3.3Nb10O28.3

Vanderah, T.A.Roth, R.S.Wong-Ng, W.Collins, T.R.Farber, L.

Journal of Alloys Compd. (2002) 346, 116-128

a=12.481Å   b=12.481Å   c=3.9711Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ba0.9Nb2O5.9

Ba0.9Nb2O5.9

Vanderah, T.A.Collins, T.R.Wong-Ng, W.Roth, R.S.Farber, L.

Journal of Alloys Compd. (2002) 346, 116-128

a=21.044Å   b=21.044Å   c=3.9787Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Ba5.75 Al0.75 Nb9.25 O30

Al0.75Ba5.75Nb9.25O30

Vanderah, T.A.Roth, R.S.Collins, T.R.Farber, L.Wong-Ng, W.

Journal of Alloys Compd. (2002) 346, 116-128

a=12.558Å   b=12.558Å   c=3.9708Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ba3 (Nb2 O8)

Ba3Nb2O8

Vanderah, T.A.Roth, R.S.Collins, T.R.Wong-Ng, W.Farber, L.

Journal of Alloys Compd. (2002) 346, 116-128

a=6.0477Å   b=6.0477Å   c=21.289Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Ba13.97 Fe7.65 Ti15 O58.03

Ba13.97Fe7.65O58.03Ti15

Siegrist, T.Vanderah, T.A.Svensson, C.Roth, R.S.

Solid State Sciences (2002) 4, 911-916

a=5.74Å   b=5.74Å   c=127.11Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Ba (Zr O3)

BaO3Zr

Levin, I.Amos, T.G.Bell, S.M.Farber, L.Vanderah, T.A.Roth, R.S.Toby, B.H.

Journal of Solid State Chemistry (2003) 175, 170-181

a=4.19134Å   b=4.19134Å   c=4.19134Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ca (Zr O3)

CaO3Zr

Levin, I.Amos, T.G.Toby, B.H.Roth, R.S.Vanderah, T.A.Bell, S.M.Farber, L.

Journal of Solid State Chemistry (2003) 175, 170-181

a=5.58305Å   b=8.00703Å   c=5.75904Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(Ba0.8 Ca0.2) (Zr O3)

Ba0.8Ca0.2O3Zr

Levin, I.Amos, T.G.Bell, S.M.Farber, L.Vanderah, T.A.Toby, B.H.Roth, R.S.

Journal of Solid State Chemistry (2003) 175, 170-181

a=5.8864Å   b=5.8864Å   c=8.3416Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(Ba0.8 Ca0.2) (Zr O3)

Ba0.8Ca0.2O3Zr

Levin, I.Roth, R.S.Amos, T.G.Farber, L.Bell, S.M.Toby, B.H.Vanderah, T.A.

Journal of Solid State Chemistry (2003) 175, 170-181

a=4.177Å   b=4.177Å   c=4.177Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Li6.87 Nb2.34 Ti5.78 O21

Li6.87Nb2.34O21Ti5.78

Grey, I.E.Roth, R.S.Li, C.Bordet, P.

Journal of Solid State Chemistry (2004) 177, 660-669

a=5.1022Å   b=5.1022Å   c=32.569Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Ba10 (Ti27 Ta2 O69)

Ba10O69Ta2Ti27

Vanderah, T.A.Roth, R.S.Siegrist, T.Febo, W.Wong-Ng, W.Loezos, J.M.

Solid State Sciences (2003) 5, 149-164

a=9.855Å   b=17.081Å   c=16.719Å

α=90°   β=101.18°   γ=90°

Ba18 (Ti52.54 Ta2.46 O129)

Ba18O129Ta2.46Ti52.54

Vanderah, T.A.Roth, R.S.Siegrist, T.Loezos, J.M.Febo, W.Wong-Ng, W.

Solid State Sciences (2003) 5, 149-164

a=9.859Å   b=17.067Å   c=30.618Å

α=90°   β=96.11°   γ=90°

BaMnO2.96

BaMnO2.96

Negas, T.Roth, R.S.

Journal of Solid State Chemistry (1971) 3, 323-339

a=5.669Å   b=5.669Å   c=18.767Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Ta2 O5

O5Ta2

Stephenson, N.C.Roth, R.S.

Journal of Solid State Chemistry (1971) 3, 145-153

a=3.81Å   b=3.81Å   c=35.76399Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ca.86 Sr.14 Cu O2

Ca0.86CuO2Sr0.14

Siegrist, T.Roth, R.S.Zahurak, S.M.Murphy, D.W.

Nature (London) (1988) 334, 231-232

a=3.8611Å   b=3.8611Å   c=3.1995Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Dibarium yttrium copper oxide (2/1/3/6.8)

Ba2Cu3O6.8Y

Beech, FMiraglia, SSantoro, ARoth, R S

Physical Review, Serie 3. B - Condensed Matter (18,1978-) (1987) 35, 16 8778-8781

a=3.8250(1)Å   b=3.8864(1)Å   c=11.6945(4)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Barium yttrium copper oxide (2/1/3/6.8)

Ba2Cu3O6.8Y

Beech, FMiraglia, SSantoro, ARoth, R S

Physical Review, Serie 3. B - Condensed Matter (18,1978-) (1987) 35, 16 8778-8781

a=3.8174(1)Å   b=3.8804(1)Å   c=11.6520(3)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Barium yttrium copper oxide (2/1/3/7)

Ba2Cu3O7Y

Beech, FMiraglia, SSantoro, ARoth, R S

Physical Review, Serie 3. B - Condensed Matter (18,1978-) (1987) 35, 16 8778-8781

a=3.8126(1)Å   b=3.8804(1)Å   c=11.6333(3)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Barium yttrium copper oxide (2/1/3/7)

Ba2Cu3O7Y

Beech, FMiraglia, SSantoro, ARoth, R S

Physical Review, Serie 3. B - Condensed Matter (18,1978-) (1987) 35, 16 8778-8781

a=3.8198(1)Å   b=3.8849(1)Å   c=11.6762(3)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Iron(II) diniobate

FeNb2O6

Bordet, PMcHale, ASantoro, ARoth, R S

Journal of Solid State Chemistry (1986) 64, 30-46

a=14.2661(2)Å   b=5.7334(1)Å   c=5.0495(1)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Lithium trioxostannate

Li2O3Sn

Hodeau, J LMarezio, MSantoro, ARoth, R S

Journal of Solid State Chemistry (1982) 45, 170-179

a=5.2889(2)Å   b=9.1872(3)Å   c=10.0260(3)Å

α=90°   β=100.348(2)°   γ=90°

Zirconium titanium oxide (5/7/24)

O24Ti7.24Zr4.76

Bordet, PMcHale, ASantoro, ARoth, R S

Journal of Solid State Chemistry (1986) 64, 30-46

a=14.3574(6)Å   b=5.3247(3)Å   c=5.0200(2)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Zirconium titanium oxide (0.5/0.5/2) - HT

O2Ti0.5Zr0.5

Bordet, PMcHale, ASantoro, ARoth, R S

Journal of Solid State Chemistry (1986) 64, 30-46

a=4.8042(2)Å   b=5.4825(3)Å   c=5.0313(2)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Lithium octaoxotritantalate - H

LiO8Ta3

Hodeau, J LMarezio, MSantoro, ARoth, R S

Journal of Solid State Chemistry (1984) 51, 275-292

a=16.718(2)Å   b=7.696(1)Å   c=8.931(1)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Lithium tantalum oxide (0.9/3/8) - H

Li0.88O8Ta3

Hodeau, J LMarezio, MSantoro, ARoth, R S

Journal of Solid State Chemistry (1984) 51, 275-292

a=16.718(2)Å   b=7.696(1)Å   c=8.931(1)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Lithium zirconate

Li2O3Zr

Hodeau, J LMarezio, MSantoro, ARoth, R S

Journal of Solid State Chemistry (1982) 45, 170-179

a=5.4218(2)Å   b=9.0216(4)Å   c=5.4187(2)Å

α=90°   β=112.709(2)°   γ=90°

(Ca1.89 Sm0.11) (Ta1.86 Sm0.05 Ti0.10) O7

Ca1.89O7Sm0.16Ta1.86Ti0.1

Grey, I.E.Roth, R.S.

Journal of Solid State Chemistry (2000) 150, 167-177

a=7.353Å   b=7.353Å   c=30.264Å

α=90°   β=90°   γ=120°

(Ca1.747 Sm0.253) (Ta1.84 Ti0.16) O7

Ca1.747O7Sm0.253Ta1.84Ti0.16

Grey, I.E.Roth, R.S.

Journal of Solid State Chemistry (2000) 150, 167-177

a=12.763Å   b=7.31Å   c=30.19Å

α=90°   β=94.09°   γ=90°

Ca2 (Ca0.667 Nb0.333) Nb O6

Ca2.667Nb1.333O6

Levin, I.Bendersky, L.A.Cline, J.P.Roth, R.S.Vanderah, T.A.

Journal of Solid State Chemistry (2000) 150, 43-61

a=5.56133Å   b=5.76733Å   c=9.74629Å

α=90°   β=124.81°   γ=90°

Li (Ta3 O8)

O8Ta3

Fallon, G.D.Gatehouse, B.M.Roth, R.S.Roth, S.A.

Journal of Solid State Chemistry (1979) 27, 255-259

a=16.702Å   b=3.84Å   c=8.929Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ca2 (Ta1.8 Nb0.2) O7

Ca2Nb0.2O7Ta1.8

Grey, I.E.Roth, R.S.Li, C.Mumme, W.G.Planes, J.Bendersky, L.A.Chenavas, J.

Journal of Solid State Chemistry (2001) 161, 274-287

a=12.7528Å   b=7.3492Å   c=30.2442Å

α=90°   β=94.245°   γ=90°

Ca2 (Ta1.9 Nb0.1) O7

Ca2Nb0.1O7Ta1.9

Grey, I.E.Chenavas, J.Mumme, W.G.Roth, R.S.Bendersky, L.A.Planes, J.Li, C.

Journal of Solid State Chemistry (2001) 161, 274-287

a=12.717Å   b=7.3728Å   c=42.464Å

α=90°   β=95.755°   γ=90°

Ca2 (Ta2 O7)

Ca2O7Ta2

Grey, I.E.Planes, J.Roth, R.S.Mumme, W.G.Chenavas, J.Bendersky, L.A.Li, C.

Journal of Solid State Chemistry (2001) 161, 274-287

a=12.726Å   b=7.38Å   c=42.358Å

α=90°   β=95.77°   γ=90°

(Bi2.8 Ca1.2) Sr4 O12

Bi2.8Ca1.2O12Sr4

Wong-Ng, W.Kaduk, J. A.Huang, Q.Roth, R. S.

Powder Diffraction (2000) 15, 4 227-233

a=8.38898Å   b=5.99334Å   c=5.89586Å

α=90°   β=89.997°   γ=90°

Bi9.32 Nb16.92 Fe1.08 O57.628

Bi9.32Fe1.08Nb16.92O57.628

Grey, I.E.Vanderah, T.A.Mumme, W.G.Roth, R.S.Bougerol, C.

Journal of Solid State Chemistry (2007) 180, 158-166

a=7.433Å   b=7.433Å   c=77.488Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Bi5.789 Nb10.01 Fe0.99 O35.492

Bi5.789Fe0.99Nb10.01O35.492

Grey, I.E.Roth, R.S.Mumme, W.G.Vanderah, T.A.Bougerol, C.

Journal of Solid State Chemistry (2007) 180, 158-166

a=7.432Å   b=7.432Å   c=31.881Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Ta38.864 Li5.68 O100

Li5.68O100Ta38.864

Grey, I.E.Mumme, W.G.Roth, R.S.

Journal of Solid State Chemistry (2005) 178, 3308-3314

a=6.1939Å   b=69.549Å   c=3.8895Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Li Ba4 Nb3 O12

Ba4LiNb3O12

Negas, T.Roth, R.S.Parker, S.Brower, W.S.

Journal of Solid State Chemistry (1973) 8, 1-13

a=5.803Å   b=5.803Å   c=19.07599Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Li Ba4 Ta3 O12

Ba4LiO12Ta3

Negas, T.Roth, R.S.Brower, W.S.Parker, S.

Journal of Solid State Chemistry (1973) 8, 1-13

a=5.802Å   b=5.802Å   c=19.08499Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Li2 Ba5 W3 O15

Ba5Li2O15W3

Negas, T.Roth, R.S.Brower, W.S.Parker, S.

Journal of Solid State Chemistry (1973) 8, 1-13

a=5.76Å   b=5.76Å   c=23.74199Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Li V2 O5

LiO5V2

Cava, R.J.Fleming, R.M.Santoro, A.Murphy, D.W.Zahurak, S.M.Marsh, P.Roth, R.S.

Journal of Solid State Chemistry (1986) 65, 63-71

a=11.2423Å   b=9.9054Å   c=3.6018Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Li2 (Re O3)

Li2O3Re

Cava, R.J.Roth, R.S.Santoro, A.Zahurak, S.M.Murphy, D.W.

Solid State Ionics (1981) 5, 323-326

a=4.9711Å   b=4.9711Å   c=14.788Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Li2 Fe V3 O8

FeLi2O8V3

Cava, R.J.Santoro, A.Murphy, D.W.Zahurak, S.M.Roth, R.S.

Solid State Ionics (1981) 5, 323-326

a=11.9593Å   b=3.918Å   c=6.4653Å

α=90°   β=107.227°   γ=90°

Ba3 V4 O13

Ba3O13V4

Gatehouse, B.M.Guddat, L.W.Roth, R.S.

Journal of Solid State Chemistry (1987) 71, 390-395

a=16.1Å   b=8.947Å   c=10.173Å

α=90°   β=114.39°   γ=90°

Nb2 Zr6 O17

Nb2O17Zr6

Galy, J.Roth, R.S.

Journal of Solid State Chemistry (1973) 7, 277-285

a=40.92Å   b=4.93Å   c=5.27Å

α=90°   β=90°   γ=90°

W Ta37 O95.487

O95.487Ta37W

Stephenson, N.C.Roth, R.S.

Acta Crystallographica B (24,1968-38,1982) (1971) 27, 1031-1036

a=6.188Å   b=69.57Å   c=3.88Å

α=90°   β=90°   γ=90°

W4 Ta22 O67

O67Ta22W4

Stephenson, N.C.Roth, R.S.

Acta Crystallographica B (24,1968-38,1982) (1971) 27, 1010-1017

a=6.136Å   b=47.4Å   c=3.84Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ta2 O5

O5Ta2

Stephenson, N.C.Roth, R.S.

Acta Crystallographica B (24,1968-38,1982) (1971) 27, 1037-1044

a=6.198Å   b=40.29Å   c=3.888Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(Al0.333 W0.667) Ta15 O40

Al0.333O40Ta15W0.667

Stephenson, N.C.Roth, R.S.

Acta Crystallographica B (24,1968-38,1982) (1971) 27, 1025-1031

a=29.2Å   b=6.182Å   c=3.876Å

α=90°   β=90°   γ=90°

((Li Ta O3)9 Ta2 O5)0.56

Li5.04O17.92Ta6.16

Santoro, A.Roth, R.S.Austin, M.

Acta Crystallographica B (24,1968-38,1982) (1982) 38, 1094-1098

a=5.1576Å   b=5.1576Å   c=13.7842Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Ti Nb24 O62

Nb24O62Ti

Roth, R.S.Wadsley, A.D.

Acta Crystallographica (1,1948-23,1967) (1965) 18, 724-730

a=29.78Å   b=3.821Å   c=21.12Å

α=90°   β=94.9°   γ=90°

Yb (B O3)

BO3Yb

Graf, D.L.Bradley, W.F.Roth, R.S.

Acta Crystallographica (1,1948-23,1967) (1966) 20, 283-287

a=6.46Å   b=6.46Å   c=8.74Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Phosphorus Niobium Oxide (1/9/25)

Nb9O25P

Roth, R. S.Wadsley, A. D.Andersson, S.

Acta Crystallographica (1965) 18, 4 643-647

a=15.6Å   b=15.6Å   c=3.828Å

α=90.°   β=90.°   γ=90.°

Ba11 Ti28 O66.5

Ba11O66.5Ti28

Vanderah, T.A.Ramirez, A.P.Siegrist, T.Roth, R.S.Geyer, R.G.

European Journal of Inorganic Chemistry (2004) 2004, 2434-2441

a=23.321Å   b=11.384Å   c=9.847Å

α=90°   β=90.09°   γ=90°

(W2 Ta30 O81)0.5

O40.5Ta15W

Stephenson, N.C.Roth, R.S.

Acta Crystallographica B (24,1968-38,1982) (1971) 27, 1018-1024

a=6.172Å   b=29.226Å   c=3.85Å

α=90°   β=90°   γ=90°

BaO2

BaO2

Wong-Ng WRoth, R. S.

Physica C (1994) 233, 97-101

a=3.8114Å   b=3.8114Å   c=6.8215Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Lithiowodginite

LiO8Ta3

Santoro, A.Roth, R. S.Minor, D.

Acta Crystallographica, Section B (1977) 33, 3945-3947

a=9.410Å   b=11.521Å   c=5.0506Å

α=90°   β=91.108°   γ=90°

Lithiowodginite

LiO8Ta3

Gatehouse, B. M.Negas, T.Roth, R. S.

Journal of Solid State Chemistry (1976) 18, 1-7

a=9.413Å   b=11.522Å   c=5.050Å

α=90.°   β=91.05°   γ=90°

Ca3.906Nd0.154O14Ta3.78Zr0.16

Ca3.906Nd0.154O14Ta3.78Zr0.16

Grey, I. E.Mumme, W. G.Ness, T. J.Roth, R. S.Smith, K. L.

Journal of Solid State Chemistry (2003) 174, 285-295

a=7.356Å   b=7.356Å   c=18.116Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Ca7.676Nd0.324O28Ta7.705Zr0.295

Ca7.676Nd0.324O28Ta7.705Zr0.295

Grey, I. E.Mumme, W. G.Ness, T. J.Roth, R. S.Smith, K. L.

Journal of Solid State Chemistry (2003) 174, 285-295

a=12.761Å   b=7.358Å   c=24.565Å

α=90°   β=100.17°   γ=90°

Tantite

O7.5Sc0.06Ta2.94

Stephenson, N. C.Roth, R. S.

Journal of Solid State Chemistry (1971) 3, 145-153

a=3.810Å   b=3.810Å   c=35.764Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Fergusonite-(Ce)-beta

CeNbO4

Santoro AMarezio MRoth R SMinor D

Journal of Solid State Chemistry (1980) 35, 167-175

a=5.5350Å   b=11.3991Å   c=5.1590Å

α=90°   β=94.60°   γ=90°

CeO4Ta

CeO4Ta

Santoro, A.Marezio, M.Roth, R. S.Minor, D.

Journal of Solid State Chemistry (1980) 35, 167-175

a=7.6161Å   b=5.5254Å   c=7.7588Å

α=90°   β=100.87°   γ=90°

NdO4Ta

NdO4Ta

Santoro, A.Marezio, M.Roth, R. S.Minor, D.

Journal of Solid State Chemistry (1980) 35, 167-175

a=5.5115Å   b=11.2320Å   c=5.1112Å

α=90°   β=95.71°   γ=90°

Ba3Fe21.85O53Ti9.15

Ba3Fe21.85O53Ti9.15

Vanderah, T. A.Wong-Ng WToby, B. H.Browning, V. M.Shull, R. D.Geyer, R. G.Roth, R. S.

Journal of Solid State Chemistry (1999) 143, 182-197

a=19.4119Å   b=20.2777Å   c=10.0831Å

α=90°   β=105.2734°   γ=90°

BaFe11.04O23Ti2.96

BaFe11.04O23Ti2.96

Vanderah, T. A.Wong-Ng WToby, B. H.Browning, V. M.Shull, R. D.Geyer, R. G.Roth, R. S.

Journal of Solid State Chemistry (1999) 143, 182-197

a=19.561Å   b=8.6614Å   c=10.120Å

α=90°   β=105.62°   γ=90°

Zirconolite

Al0.96Ca1.538O14Th0.302Ti2.6Zr2.6

Grey, I. E.Mumme, W. G.Ness, T. J.Roth, R. S.Smith, K. L.

Journal of Solid State Chemistry (2003) 174, 285-295

a=7.228Å   b=7.228Å   c=16.805Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Ba6Fe45O106Ti17

Ba6Fe45O106Ti17

Vanderah, T. A.Wong-Ng, W.Toby, B. H.Browning, V. M.Shull, R. D.Geyer, R. G.Roth, R. S.

Journal of Solid State Chemistry (1999) 143, 182-197

a=19.3900Å   b=20.2600Å   c=10.0760Å

α=90.000°   β=105.270°   γ=90.000°

Ba6Fe11O23Ti3

Ba6Fe11O23Ti3

Vanderah, T. A.Wong-Ng, W.Toby, B. H.Browning, V. M.Shull, R. D.Geyer, R. G.Roth, R. S.

Journal of Solid State Chemistry (1999) 143, 182-197

a=19.5610Å   b=8.6614Å   c=10.1200Å

α=90.000°   β=105.620°   γ=90.000°

AlNbO6Sr2

AlNbO6Sr2

Chan, J. Y.Levin, I.Vanderah, T. A.Geyer, R. G.Roth, R. S.

International Journal of Inorganic Materials (2000) 2, 107-114

a=7.7791Å   b=7.7791Å   c=7.7791Å

α=90.000°   β=90.000°   γ=90.000°

Al0.7Nb9.3O30Sr5.7

Al0.7Nb9.3O30Sr5.7

Chan, J. Y.Levin, I.Vanderah, T. A.Geyer, R. G.Roth, R. S.

International Journal of Inorganic Materials (2000) 2, 107-114

a=12.3740Å   b=12.3740Å   c=3.8785Å

α=90.000°   β=90.000°   γ=90.000°

Ba5Fe4O31Ti10

Ba5Fe4O31Ti10

Siegrist, T.Vanderahb, T. A.Ramirez, A. P.Geyer, R. G.Roth, R. S.

Journal of Alloys and Compounds (1998) 274, 169-178

a=9.9886Å   b=9.9886Å   c=42.2260Å

α=90.000°   β=90.000°   γ=120.000°

Ba11Fe8O41Ti9

Ba11Fe8O41Ti9

Siegrist, TheoSvensson, ChristerVanderah, Terreil A.Roth, Robert S.

Solid State Sciences (2000) 2, 539-544

a=5.7506(3)Å   b=5.7506(3)Å   c=61.413(2)Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Bi34Ca16.5O151Sr49.5

Bi34Ca16.5O151Sr49.5

Wong-Ng, W.Kaduk, J. A.Huang, Q.Roth, R. S.

Powder Diffraction (2000) 15, 4 227-233

a=8.3889Å   b=5.9933Å   c=5.8958Å

α=90.000°   β=89.997°   γ=90.000°

AlCa2NbO6

AlCa2NbO6

Vanderah, T. A.Febo, W.Chan, J. Y.Roth, R. S.Loezos, J. M.Rotter, L. D.Geyer, R. G.Minor, D. B.

Journal of Solid State Chemistry (2000) 155, 78-85

a=5.3780Å   b=5.4154Å   c=7.6248Å

α=90.000°   β=89.968°   γ=90.000°