Structures by: Qin G.

Total: 24

C25H27NO2S

C25H27NO2S

Li, JiawenQin, GuipingLiu, YangHuang, Hanmin

Organic Chemistry Frontiers (2016) 3, 2 259

a=8.6446(11)Å   b=10.8046(15)Å   c=24.326(3)Å

α=90.00°   β=99.922(2)°   γ=90.00°

C16H21N3O3

C16H21N3O3

Li, JiawenQin, GuipingHuang, Hanmin

Organic & biomolecular chemistry (2016) 14, 45 10572-10575

a=10.3562(19)Å   b=14.494(3)Å   c=10.9559(19)Å

α=90.00°   β=98.598(3)°   γ=90.00°

C15H18ClN3O3

C15H18ClN3O3

Li, JiawenQin, GuipingHuang, Hanmin

Organic & biomolecular chemistry (2016) 14, 45 10572-10575

a=10.309(5)Å   b=14.264(7)Å   c=10.935(5)Å

α=90.00°   β=98.732(8)°   γ=90.00°

(NCN)Th(CH2SiMe3)3

C43H72N2Si3Th

Qin, GuoruiCheng, Jianhua

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2019) 48, 31 11706-11714

a=11.6853(6)Å   b=14.4818(7)Å   c=16.2987(8)Å

α=99.2960(10)°   β=91.7080(10)°   γ=92.4610(10)°

[NP]Th(CH2C6H4CH3)3

C48H54NPTh

Qin, GuoruiCheng, Jianhua

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2019) 48, 31 11706-11714

a=14.2747(7)Å   b=16.5427(8)Å   c=17.8960(9)Å

α=90°   β=100.0030(10)°   γ=90°

(NPN)Th(CH2SiMe3)3

C48H77N2PSi3Th

Qin, GuoruiCheng, Jianhua

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2019) 48, 31 11706-11714

a=12.1409(5)Å   b=21.1710(9)Å   c=20.5445(9)Å

α=90°   β=98.5670(10)°   γ=90°

(TpMe2)Th(CH2SiMe3)3

C27H55BN6Si3Th

Qin, GuoruiCheng, Jianhua

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2019) 48, 31 11706-11714

a=10.8929(8)Å   b=12.6477(10)Å   c=13.5582(10)Å

α=97.6860(10)°   β=91.2190(10)°   γ=90.2440(10)°

[(CpAr*)(Cp*)ThH2(THF)]

C89H130O1Th1

Qin, GuoruiWang, YangShi, Xianghuidel Rosal, IkerLaurent, MaronCheng, Jianhua

Chemical Communications (2019)

a=14.7237(17)Å   b=14.9064(17)Å   c=24.091(3)Å

α=97.141(3)°   β=95.688(2)°   γ=118.572(3)°

[(CpAr)Th(CH2-C6H4-CH3)3]

C99H132Th1

Qin, GuoruiWang, YangShi, Xianghuidel Rosal, IkerLaurent, MaronCheng, Jianhua

Chemical Communications (2019)

a=25.9020(5)Å   b=16.9604(3)Å   c=47.2064(9)Å

α=90°   β=104.1160(10)°   γ=90°

[(CpAr*)(Cp*)Th(Me3Si-C-CH=CHC-SiMe3)]

C95H140Si2Th

Qin, GuoruiWang, YangShi, Xianghuidel Rosal, IkerLaurent, MaronCheng, Jianhua

Chemical Communications (2019)

a=15.5087(8)Å   b=20.6680(11)Å   c=30.4806(16)Å

α=90°   β=101.2300(10)°   γ=90°

[(CpAr*)(Cp*)Th(H)(PhC=CHPh)]

C99H132Th

Qin, GuoruiWang, YangShi, Xianghuidel Rosal, IkerLaurent, MaronCheng, Jianhua

Chemical Communications (2019)

a=13.7094(7)Å   b=15.5474(8)Å   c=24.9054(13)Å

α=85.2590(10)°   β=80.1530(10)°   γ=72.0580(10)°

[(CpAr*)(Cp*)Th(PhCH-CH=CH-CHPh)]

C101H134Th

Qin, GuoruiWang, YangShi, Xianghuidel Rosal, IkerLaurent, MaronCheng, Jianhua

Chemical Communications (2019)

a=15.7332(10)Å   b=39.615(3)Å   c=16.3475(10)Å

α=90°   β=98.6040(10)°   γ=90°

[(CpAr*)(Cp*)Th(PhCH-CC-CHPh)]

C101H132Th1

Qin, GuoruiWang, YangShi, Xianghuidel Rosal, IkerLaurent, MaronCheng, Jianhua

Chemical Communications (2019)

a=14.7678(11)Å   b=15.0111(11)Å   c=23.5344(17)Å

α=108.0040(10)°   β=90.7910(10)°   γ=91.2300(10)°

CHCl3,C21H14N2

CHCl3,C21H14N2

Guoying ZhangHui YuGuiping QinHanmin Huang

Chem.Commun. (2014) 50, 4331

a=9.4508(3)Å   b=12.8668(5)Å   c=17.0426(5)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

Ce(H2O)4(C21H10NO8)

Ce(H2O)4(C21H10NO8)

Feng, XunLi, RongfangWang, LiyaNg, Seik WengQin, GuozhanMa, Lufang

CrystEngComm (2015) 17, 41 7878

a=14.7932(12)Å   b=14.7382(11)Å   c=10.6919(8)Å

α=90.00°   β=112.2890(10)°   γ=90.00°

Nd(H2O)(C20H10NO8)

Nd(H2O)(C20H10NO8)

Feng, XunLi, RongfangWang, LiyaNg, Seik WengQin, GuozhanMa, Lufang

CrystEngComm (2015) 17, 41 7878

a=9.3219(6)Å   b=10.5274(6)Å   c=11.1369(7)Å

α=64.340(1)°   β=80.881(1)°   γ=82.009(1)°

C21H7NO8Tb

C21H7NO8Tb

Feng, XunLi, RongfangWang, LiyaNg, Seik WengQin, GuozhanMa, Lufang

CrystEngComm (2015) 17, 41 7878

a=17.72(4)Å   b=12.11(2)Å   c=9.324(19)Å

α=90.00°   β=113.41(3)°   γ=90.00°

Er(C21H10NO8),H2O

Er(C21H10NO8),H2O

Feng, XunLi, RongfangWang, LiyaNg, Seik WengQin, GuozhanMa, Lufang

CrystEngComm (2015) 17, 41 7878

a=18.3160(14)Å   b=12.2002(9)Å   c=9.5032(7)Å

α=90.00°   β=114.0860(10)°   γ=90.00°

Sm(H2O)(C17H10NO8),1.5H2O

Sm(H2O)(C17H10NO8),1.5H2O

Feng, XunLi, RongfangWang, LiyaNg, Seik WengQin, GuozhanMa, Lufang

CrystEngComm (2015) 17, 41 7878

a=9.4281(6)Å   b=10.5623(7)Å   c=11.1893(7)Å

α=64.0602(9)°   β=80.8746(9)°   γ=82.0709(8)°

C21H12EuNO9

C21H12EuNO9

Feng, XunLi, RongfangWang, LiyaNg, Seik WengQin, GuozhanMa, Lufang

CrystEngComm (2015) 17, 41 7878

a=18.3160(14)Å   b=12.2002(9)Å   c=9.5032(7)Å

α=90.00°   β=114.0860(10)°   γ=90.00°

<i>catena</i>-Poly[[[aqua(5-carboxypyridine-3-carboxylato- κ<i>N</i>)copper(I)]-μ-4,4-bipyridine-κ^2^<i>N</i>:<i>N</i>'] monohydrate

C17H14CuN3O5,H2O

Liu, GangQin, Gao

Acta Crystallographica Section E (2012) 68, 2 m120

a=10.6511(13)Å   b=23.321(3)Å   c=7.0111(8)Å

α=90.00°   β=105.044(7)°   γ=90.00°

C17H16O

C17H16O

Qin, GuipingChen, XiangningYang, LeiHuang, Hanmin

ACS Catalysis (2015) 5, 5 2882

a=10.073(3)Å   b=10.958(3)Å   c=25.373(6)Å

α=100.784(5)°   β=100.991(5)°   γ=90.485(5)°

C40H42N2O3

C40H42N2O3

Qin, GuipingLi, LixinLi, JiawenHuang, Hanmin

Journal of the American Chemical Society (2015) 137, 39 12490-12493

a=11.2652(16)Å   b=11.3454(16)Å   c=15.177(2)Å

α=87.375(2)°   β=75.015(2)°   γ=63.975(2)°

C29H34O10

C29H34O10

Yu-Bo WangGuang-Min YaoHong-Bing WangGuo-Wei Qin

Chemistry Letters (2005) 34, 8 1160

a=7.6049(6)Å   b=20.3114(17)Å   c=19.2794(15)Å

α=90.00°   β=91.721(2)°   γ=90.00°