Structures by: Pruss T.

Total: 7

Li2 (B2 Se3 (Se2))

B2Li2Se5

Koester, C.Doech, M.Kuchinke, J.Krebs, B.Lindemann, A.Pruss, T.Hammerschmidt, A.

Phosphorus, Sulfur, Silicon and Related Elements (2001) 169, 169-172

a=10.616Å   b=5.3181Å   c=12.382Å

α=90°   β=109.96°   γ=90°

Rb2 (B2 (Se2)3 Se)

B2Rb2Se7

Krebs, B.Hammerschmidt, A.Jansen, C.Pruss, T.Kuchinke, J.Kueper, J.Koester, C.Lindemann, A.Doech, M.

Zeitschrift fuer Anorganische und Allgemeine Chemie (2001) 627, 419-425

a=12.414Å   b=7.314Å   c=14.092Å

α=90°   β=107.3°   γ=90°

Tl2 (B2 (Se2)3 Se)

B2Se7Tl2

Krebs, B.Doech, M.Kueper, J.Hammerschmidt, A.Koester, C.Lindemann, A.Jansen, C.Kuchinke, J.Pruss, T.

Zeitschrift fuer Anorganische und Allgemeine Chemie (2001) 627, 419-425

a=11.878Å   b=7.0909Å   c=13.998Å

α=90°   β=108.37°   γ=90°

Cs3 (B3 (Se2)4 Se2)

B3Cs3Se10

Koester, C.Hammerschmidt, A.Jansen, C.Krebs, B.Kueper, J.Lindemann, A.Doech, M.Kuchinke, J.Pruss, T.

Zeitschrift fuer Anorganische und Allgemeine Chemie (2001) 627, 419-425

a=7.5831Å   b=8.4643Å   c=15.276Å

α=107.03°   β=89.29°   γ=101.19°

Tl3 (B3 (Se2)4 Se2)

B3Se10Tl3

Lindemann, A.Kuchinke, J.Hammerschmidt, A.Jansen, C.Pruss, T.Kueper, J.Koester, C.Doech, M.Krebs, B.

Zeitschrift fuer Anorganische und Allgemeine Chemie (2001) 627, 419-425

a=7.0989Å   b=8.0724Å   c=14.545Å

α=105.24°   β=95.82°   γ=92.79°

Cs Li5 (B10 S18)

B10CsLi5S18

Kuchinke, J.Krebs, B.Pruss, T.Doech, M.Lindemann, A.Koester, C.

Phosphorus, Sulfur, Silicon and Related Elements (2001) 169, 281-284

a=9.458Å   b=9.458Å   c=26.507Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Li5.16 Cs0.96 (B10 Se18)

B10Cs0.96Li5.16Se18

Pruss, T.Kuchinke, J.Doech, M.Krebs, B.Lindemann, A.Koester, C.

Phosphorus, Sulfur, Silicon and Related Elements (2001) 169, 281-284

a=10.0285Å   b=10.0285Å   c=27.743Å

α=90°   β=90°   γ=90°