Structures by: Polder D.

Total: 2

Thallium thallium(III) selenide

Se2Tl2

Ketelaar, J A At'Hart, W HPolder, D

Zeitschrift fuer Kristallographie, Kristallgeometrie, Kristallphysik, Kristallchemie (-144,1977) (1939) 101, 396-405

a=8.02(1)Å   b=8.02(1)Å   c=7.00(2)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

SeTl

SeTl

Ketelaar, J.t'Hart WPolder, D.

Zeitschrift fur Kristallographie (1939) 101, 396-405

a=8.02Å   b=8.02Å   c=7.00Å

α=90°   β=90°   γ=90°