Structures by: Pan C. L.

Total: 26

IrNC

C25H32ClIrN2

Tang, Guo-DongPan, Cheng-LingLi, Xingwei

Organic Chemistry Frontiers (2016) 3, 1 87

a=13.083(3)Å   b=9.848(2)Å   c=18.876(4)Å

α=90.00°   β=93.26(3)°   γ=90.00°

C25H18N2

C25H18N2

Chen, JinleiSong, GuoyongPan, Cheng-LingLi, Xingwei

Organic letters (2010) 12, 23 5426-5429

a=13.3316(15)Å   b=13.1483(14)Å   c=11.2928(13)Å

α=90.00°   β=112.910(2)°   γ=90.00°

C27H22N2

C27H22N2

Chen, JinleiSong, GuoyongPan, Cheng-LingLi, Xingwei

Organic letters (2010) 12, 23 5426-5429

a=9.6691(11)Å   b=12.2798(13)Å   c=17.5194(19)Å

α=86.733(2)°   β=79.629(2)°   γ=81.639(2)°

C144H100BCl4Cu9N24O42W12

C144H100BCl4Cu9N24O42W12

Xiao, Li-NaWang, YanPan, Cheng-LingXu, Jia-NingWang, Tie-GangDing, HongGao, Zhong-MinZheng, Da-FangCui, Xiao-BingXu, Ji-Qing

CrystEngComm (2011) 13, 15 4878

a=15.092(5)Å   b=15.819(5)Å   c=17.992(6)Å

α=74.792(5)°   β=74.347(5)°   γ=66.220(5)°

C144H104Cl4Cu9N24O44PW12

C144H104Cl4Cu9N24O44PW12

Xiao, Li-NaWang, YanPan, Cheng-LingXu, Jia-NingWang, Tie-GangDing, HongGao, Zhong-MinZheng, Da-FangCui, Xiao-BingXu, Ji-Qing

CrystEngComm (2011) 13, 15 4878

a=15.2200(8)Å   b=15.9213(8)Å   c=18.079(1)Å

α=74.933(1)°   β=74.646(1)°   γ=66.294(1)°

C90H72Cu4.5N18O40PW12

C90H72Cu4.5N18O40PW12

Xiao, Li-NaWang, YanPan, Cheng-LingXu, Jia-NingWang, Tie-GangDing, HongGao, Zhong-MinZheng, Da-FangCui, Xiao-BingXu, Ji-Qing

CrystEngComm (2011) 13, 15 4878

a=22.0053(5)Å   b=22.0053(5)Å   c=76.102(4)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=120.00°

C12H64ClKN12Ni3O50V18

C12H64ClKN12Ni3O50V18

Pan, Cheng-LingXu, Ji-QingLi, Guang-HuaCui, Xiao-BingYe, LingYang, Guang-Di

Dalton Transactions (2003) 4 517

a=12.799(3)Å   b=27.717(6)Å   c=21.096(4)Å

α=90.00°   β=92.68(3)°   γ=90.00°

C88H120EuK2N4O4Si2

C88H120EuK2N4O4Si2

Pan, Cheng-LingPan, Yu-SongWang, JingSong, Jiang-Feng

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2011) 40, 24 6361-6363

a=12.010(5)Å   b=13.357(5)Å   c=15.479(5)Å

α=64.734(5)°   β=68.267(5)°   γ=75.477(5)°

C132H166I2N14O4Si2Sm6

C132H166I2N14O4Si2Sm6

Pan, Cheng-LingChen, WanSu, ShengqunPan, Yu-SongWang, Jing

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2011) 40, 31 7941-7945

a=12.7941(10)Å   b=15.0550(12)Å   c=20.126(2)Å

α=109.655(2)°   β=94.921(2)°   γ=108.0890(10)°

C92H136N12Si6Sm4

C92H136N12Si6Sm4

Pan, Cheng-LingChen, WanSu, ShengqunPan, Yu-SongWang, Jing

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2011) 40, 31 7941-7945

a=22.1973(5)Å   b=22.1973(5)Å   c=20.2578(10)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C29H20N2

C29H20N2

Chen, JinleiSong, GuoyongPan, Cheng-LingLi, Xingwei

Organic letters (2010) 12, 23 5426-5429

a=21.7125(10)Å   b=20.0272(10)Å   c=9.6399(4)Å

α=90.00°   β=95.9050(10)°   γ=90.00°

C53H42Co2N4O16

C53H42Co2N4O16

Hu, Jin-SongHuang, Xin-HuaPan, Cheng-LingZhang, Lei

Crystal Growth & Design (2015) 15, 5 2272

a=46.330(7)Å   b=10.7270(15)Å   c=23.714(3)Å

α=90.00°   β=95.872(3)°   γ=90.00°

C115H112Cd4N11O35

C115H112Cd4N11O35

Hu, Jin-SongHuang, Xin-HuaPan, Cheng-LingZhang, Lei

Crystal Growth & Design (2015) 15, 5 2272

a=45.94(3)Å   b=11.228(7)Å   c=24.489(16)Å

α=90.00°   β=98.809(12)°   γ=90.00°

C59H40Co2F12N4O12

C59H40Co2F12N4O12

Hu, Jin-SongHuang, Xin-HuaPan, Cheng-LingZhang, Lei

Crystal Growth & Design (2015) 15, 5 2272

a=16.6278(19)Å   b=13.9706(16)Å   c=29.131(3)Å

α=90.00°   β=94.532(2)°   γ=90.00°

C53H44N4Ni2O16

C53H44N4Ni2O16

Hu, Jin-SongHuang, Xin-HuaPan, Cheng-LingZhang, Lei

Crystal Growth & Design (2015) 15, 5 2272

a=46.352(13)Å   b=10.619(3)Å   c=23.508(7)Å

α=90.00°   β=95.291(5)°   γ=90.00°

C57H50Cd2N6O12

C57H50Cd2N6O12

Hu, Jin-SongHuang, Xin-HuaPan, Cheng-LingZhang, Lei

Crystal Growth & Design (2015) 15, 5 2272

a=21.6968(19)Å   b=18.6750(17)Å   c=35.580(3)Å

α=90.00°   β=99.472(2)°   γ=90.00°

C53H40Co2N6O12

C53H40Co2N6O12

Hu, Jin-SongHuang, Xin-HuaPan, Cheng-LingZhang, Lei

Crystal Growth & Design (2015) 15, 5 2272

a=17.033(4)Å   b=9.182(2)Å   c=23.177(4)Å

α=90.00°   β=131.684(12)°   γ=90.00°

C53H43Co2N4O18S2

C53H43Co2N4O18S2

Hu, Jin-SongHuang, Xin-HuaPan, Cheng-LingZhang, Lei

Crystal Growth & Design (2015) 15, 5 2272

a=13.590(3)Å   b=16.408(3)Å   c=17.371(4)Å

α=65.056(3)°   β=88.239(4)°   γ=68.768(4)°

C80H108N4Si2K2O2Yb

C80H108N4Si2K2O2Yb

Pan, Cheng-LingChen, WanSong, Jiangfeng

Organometallics (2011) 30, 8 2252

a=12.3080(9)Å   b=22.0720(15)Å   c=15.1387(10)Å

α=90.00°   β=113.3840(10)°   γ=90.00°

C112H140K2N8O4Si2Sm2

C112H140K2N8O4Si2Sm2

Pan, Cheng-LingChen, WanSong, Jiangfeng

Organometallics (2011) 30, 8 2252

a=13.8271(7)Å   b=20.2272(10)Å   c=18.5263(10)Å

α=90.00°   β=95.6610(10)°   γ=90.00°

C62H80KN4SiSm

C62H80KN4SiSm

Pan, Cheng-LingChen, WanSong, Jiangfeng

Organometallics (2011) 30, 8 2252

a=14.0691(5)Å   b=18.4893(6)Å   c=24.9718(8)Å

α=90.00°   β=92.1200(10)°   γ=90.00°

C68H94KN4OSiSm

C68H94KN4OSiSm

Pan, Cheng-LingChen, WanSong, Jiangfeng

Organometallics (2011) 30, 8 2252

a=15.1405(6)Å   b=17.3825(7)Å   c=25.3515(10)Å

α=90.00°   β=95.0880(10)°   γ=90.00°

C96H136KN4O6Si2Sm

C96H136KN4O6Si2Sm

Pan, Cheng-LingChen, WanSong, Jiangfeng

Organometallics (2011) 30, 8 2252

a=27.8688(4)Å   b=27.8688(4)Å   c=23.5200(7)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C16H23ClN2O2Pd

C16H23ClN2O2Pd

Zhang, YaoSong, GuoyongMa, GaoyuanZhao, JingPan, Cheng-LingLi, Xingwei

Organometallics (2009) 28, 11 3233

a=11.4680(5)Å   b=17.5715(8)Å   c=18.1034(8)Å

α=90.00°   β=92.367(2)°   γ=90.00°

C16H25N2NiO3,Br,C0.5HCl

C16H25N2NiO3,Br,C0.5HCl

Zhang, YaoSong, GuoyongMa, GaoyuanZhao, JingPan, Cheng-LingLi, Xingwei

Organometallics (2009) 28, 11 3233

a=15.5218(6)Å   b=13.2137(5)Å   c=20.4587(8)Å

α=90.00°   β=94.205(2)°   γ=90.00°

C117H132N10O3SiSm4

C117H132N10O3SiSm4

Pan, Cheng-LingChen, WanSong, Jiangfeng

Organometallics (2011) 30, 8 2252

a=14.1516(12)Å   b=17.8697(15)Å   c=20.9102(19)Å

α=86.765(2)°   β=87.113(2)°   γ=82.2270(10)°